Mittetulundusühinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis õigused mul on garaažiboksi osas, kui astun endise omaniku asemel tulundusühistu liikmeks?22.09.2014

Soovin osta garaaži tulundusühistus. Tehing notariaalselt ei toimu. Müüja astub ühistust välja, ostja astub liikmeks. Mis õigused mul edaspidi on garaažiboksile, näiteks ühistu pankroti korral? Garaaže liikmetele erastada pole plaanis. Kas kõik on seaduspärane?
Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Teie küsimusele vastamiseks tuleks tutvuda ühistu põhikirjaga. Kui tegemist on hooneühistuga, on ühistu liikmetel hoone kindlaksmääratud osade ainukasutusõigus. Kui aga tegemist on tavalise tulundusühistuga (või hoopis MTÜ-ga), tuleb liikme õiguste tuvastamiseks tutvuda põhikirjaga. Lisaks on oluline märkida, et näiteks hooneühistuseaduse § 8 lg 2 kohaselt peab liikmesuse loovutamise tehing olema notariaalselt tõestatud. Seega tuleks täpselt tuvastada, millise juriidilise isikuga on tegemist ja seejärel saab soovitada, kuidas peaks liikmesuse üleandmine täpselt toimuma.

Pankroti korral aga igal juhul ühistu (või MTÜ) vara müüakse ja saadud raha arvel tasutakse võlausaldajatele. Kui tegemist on pankrotiga, ületavad kohustused varasid ehk kogu vara müüakse (sh kinnistu(d), kus asuvad garaažid).

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas politsei- ja piirivalveametnik võib kuuluda MTÜ juhatusse?11.09.2014

Tere!
Kas politsei- ja piirivalveametnik võib kuuluda MTÜ juhatusse?
Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

MTÜ-deks on mh erakonnad ning politsei ja piirivalve seaduse § 68 kohaselt ei või politseiametnik olla erakonna liige. Muid piiranguid MTÜ-desse (sh nende juhtorganitesse) kuuluvuse osas politsei- ja piirivalveametnikel minule teadaolevalt pole.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee