Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas avarii korral peab ka süüd tunnistav osapool teatama kindlustusandjale juhtunust, vältimaks rahalist nõuet?25.11.2019

Toimus avarii ja teatasin politseile, kes tuli kohale ja fikseeris õnnetuse ning täitsime liiklusõnnetusjuhtumi paberid kus tunnistasin end liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Peale paberite täitmist lubas politsei mul lahkuda ja paberid jäid kannatanule. Ei teatanud sellest oma kindlustusandjat kuna sain aru, et sellega tegeleb vastaspool kui kahjunõudja. Nüüd, kuus kuud hiljem tuli mulle kindlustusandjalt rahaline nõue, kuna ma ei teatanud õnnetusjuhtumist neid. Kas kindlustusandjal on õigus minult nõuda liikluskindlustuse olemasolul lisaks veel rahalist kompensatsiooni?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadusest tuleb kahju põhjustaja kohustus teavitada juhtunust kindlustusandjat (vt liikluskindlustuse seadus § 37 lõige 1).

Teatud erandlikel juhtudel võib liikluskindlustuse kindlustusandja nõuda kannatanule makstud hüvitise tagasi. Tagasinõude võib esitada üksnes siis, kui esineb liikluskindlustuse seaduses sätestatud tagasinõude alus (vt seaduse 3. jagu).

Vaadake palun kindlustusandja tagasinõude kirja. Seal peab olema täpne viide liikluskindlustuse seaduse sättele, mille alusel teilt raha nõutakse.
 

Küsimus: Mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile? 25.11.2019

Tere,

Alates mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sundkindlustus tekib kohe, kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on täitmata. Kui registreerite sõiduki liiklusregistris ja jätate liikluskindlustuse lepingu sõlmimata, siis tekib kindlustamata sõiduki sundkindlustus (automaatne liikluskindlustus) alates sõiduki registreerimisest.

Sundkindlustuse tekkimisest ja lõppemisest vt üksikasjalikumalt siit https://www.lkf.ee/et/sundkindlustus.
 

Küsimus: Kas isa eluajal digiallkirjaga tehtud volitus "sõidukite omanditoimingud" annab õiguse kindlustushüvitisele?25.11.2019

Tere!
Kindlustusfirma on valmis hüvitama liiklusõnnetuses tekkinud sõidukikahju. Väidetavalt saavad nad selle kahju üle kanda sõidukiomaniku pangakontole, mida aga pole enam olemas.
Sõiduki omanik (minu isa) on paraku surnud. Maanteeameti registri järgi olen auto kasutaja ja isa eluajal on e-teeninduses tema digiallkirjaga tehtud mulle hetkel kehtiv volitus - sõidukite omanditoimingud sõiduki müümine. Kas selline kehtiv volitus annaks õiguse saada kahjuhüvitis minu kontole?
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et sõiduk on hävinud ja kindlustusandja hüvitab sõiduki väärtuse. Sõiduki hävimise korral on õigus kindlustushüvitisele sõiduki omanikul. Kui sõiduki omanik on lahkunud enne hüvitise väljamaksmist, tekib õigus hüvitisele pärijatel. Teadmata küsimuses viidatud volituse üksikasju, tundub mulle, et see volitus ei pruugi olla piisav hüvitise oma pangakontole saamiseks.

Pöörduge palun kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Avaldage kindlustusandjale kõik asjasse puutuvad dokumendid. Kõiki üksikasju teades saab kindlustusandja lahenduse välja pakkuda.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustus liiklusavarii osas kirjale vastama?19.11.2019

Tere!
Juuli lõpus varastati mul X6. Käisin politseis ja kindlustuses ütlusi andmas augustis. Olen tänaseks neile kurjutanud ja uurinud, et mis saab edasi, aga kirjadele ega kõnedele ei vastata.
Mis ajajooksul peab kindlustus kirjale vastama?
Või siis mingi otsuse tegema?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse pealkirjas küsite liiklusavarii kohta, kuid küsimuse sisus on jutt sõiduki vargusest. Seetõttu ei ole aru saada, mis kindlustusteenusest käib jutt. Eeldan, et tegu on vabatahtliku sõidukikindlustusega. Sel juhul maksaks teil vastust otsida eelkõige oma kindlustuslepingust. Kui lepingus vastust ei ole, siis vaadake palun võlaõigusseaduse § 450.
 

Küsimus: Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?19.11.2019

Tere. Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 37 lõike 1 kohaselt peab kannatanu kindlustusandjat kindlustusjuhtumist viivitamata teavitama. Siiski ei tähenda see, kui Te ei ole juhtunust viivitamata teavitanud, et kindlustusandja tingimata keelduks kahju hüvitamast.

Esitage nõue kindlustusandjale.

Samas tuleb arvestada, et kui hiline teavitamine on muutnud kindlustusandjal juhtumi asjaolude või kahju suuruse kindlakstegemise võimatuks, siis võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Ka siis, kui olete teavitamiskohustust tahtlikult rikkunud, võib kindlustusandja kahju hüvitamisest keelduda (võlaõigusseaduse § 448 ja 449).
 

Küsimus: Kas uueväärse auto avariiremondi puhul peab margiesindus tagama sama tootmisaastaga rehvid, kui autol enne olid?12.11.2019

Margiesindus pidi asendama autol ühe rehvi. Kui eelnevalt olid autol 2019 aasta rehvid, siis esindus asendas selle uue, kuid 2017 tootmisaasta rehviga. Teised kolm rehvi on 2019 tootmisaastaga. Tulevikus võib seoses sellega tekkida probleeme. Näiteks, rehvide soovituslik vanus on 5 aastat ning siis vajaks üks rehv varem väljavahetamist.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et tegu on kindlustusalase küsimusega. Seega vastan esmalt kindlustuse vaates. Kahju hüvitamisel on eesmärk asetada kannatanu olukorda, mis oleks võimalikult lähedane sellega, mis oleks olnud siis, kui õnnetust ei oleks toimunud. Seega tuleb hinnata, kas olukord, millesse Teid asetatid on mõistlikult lähedane sellele, mis oleks olnud siis, kui õnnetust ei ole toimunud.

See, kas 2017. aastal toodetud uus rehv on halvem, kui sama tootja sama mudeli uus rehv, mis on toodetud 2019. aastal, eeldab eriteadmisi. Neid eriteadmisi mul ei ole, kuid veebist otsides jäi silma asjatundja arvamus, mille kohaselt omab eelkõige tähendust see, kui kaua rehvi kasutatud on. Rehvi omadused muutuvad selle kasutamisel, sh päikese, temperatuurimuutuse, niiskuse jmt mõjul. Kuna ma ei ole rehvide teemal asjatundja, siis palun pöörduge selles küsimuses vastava ala asjatundja poole.
 

Küsimus: Mida teha, kui ma olen juba alla kirjutanud avarii kirjeldusele, samas tundub, et avariis osales hoopis teine sõiduk?12.11.2019

Tere. Olin liiklusõnnetuses, mille põhjustaja olin mina. Kohapeal pärast õnnetust pilti ei teinud kumbki osapool, vahetasime vaid telefoninumbrid. Samal õhtul kannatanu mulle tagasi ei helistanud. Järgmine päev helistas ja ütles, et tal mees vaatas eelneval õhtul auto üle ja esmapilgul tundus see korras olevat, kuid järgmisel päeval avastas, et autol on mingi osa lahti. Palusin saata pildi sellest osast, kuid kannatanu ütles, et seda ei saa pildile jäädvustada ning silmaga on näha vaid väga väike, pea olematu, täke. Paar päeva hiljem vormistasime koos paberkandjal õnnetuse info, panin enda allkirja alla, sest õnnetust oli õigesti kirjeldatud. Täna hakkasin täitma internetis seletuskirja, mida mu kindlustus palus teha. Hakates vaatama kannatanu automarki, leidsin maanteeameti lehelt, et see auto on beež. Mina aga mäletan, et auto oli musta värvi. Mida sellises olukorras teha, kui ma olen ühelt poolt juba alla kirjutanud, et kõik õige? Mul ei ole tõestust, et õnnetuses auto võis olla teine.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teavitage kindlasti palun oma tähelepanekust ja asjade käigust kindlustusandjat. Võib ju olla, et auto värv tähendab tumebeeži nii, et selle musta värviga segi ajamine ei ole võimatu. Kui jätate kindlustusandja teavitamata ja tegu on olukorraga, kus kannatanu nõuab kahju hüvitamist auto eest, mis õnnetuses ei osalenud, olete ka Teie halvas valguses ning see võib Teile probleeme kaasa tuua.
 

Küsimus: Kas ongi nii, et enne kindlustusperioodi lõpu ei saa kindlustuslepingut üles ütelda?01.11.2019

Mu auto kaskoleping uuenes automaatselt. Nüüd otsustasin, et soovin kasko teenusepakkujat vahetada. Saatsin digiallkirjastatud avalduse oma praegusele teenusepakkujale ning sain vastuse, et pole võimalik enne kindlustusperioodi lõpu lepingut üles ütelda.
Nemad viitasid seadusele: võlaõigusseaduse §468 lg 1, mis sätestab, et tähtajatu kindlustuslepingu võib kumbki lepingupool üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks.
Kas tõepoolest ongi nii, et kliendil käesoleva lepingu vältel pole teenusepakkujat võimalik vahetada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu osapooled peavad eeldama lepingut sõlmides, et see kehtib kogu kokkulepitud kindlustusperioodi jooksul.

Nii nagu kindlustusandja ei saa juhuslikul hetkel kindlustuslepingut lõpetada, ei saa seda teha ka kindlustusvõtja.

Lepingu lõpetamiseks on lepingus ja seaduses kindlad alused. Üksnes põhjusel, et leidsite omale sobivama kindlustusandja, ei ole võimalik kindlustuslepingut lõpetada.
 

Küsimus: Kas remondis ei peaks vahetama ära silla mõlemad rehvid?28.10.2019

Tere!
Peale avariid teostas liikluskindlustusfirma (If) autole remondi, mille käigus vahetati üks esirehvidest. Teine jäeti vana. Liigeldes tekkis teel libisemine, kuna rehvide mustrisügavus on erinev. Auto on 1,5 aastat vana. Kas sellise sõidukiga tohib liigelda? Ning kas remont ei peaks vahetama mõlema poole rehvid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esmalt täpsustan, et kindlustusandja hüvitab kahju. Kindlustusfirma ei remondi sõidukit, vaid kannab sõiduki remontimise kulu.

Kindlustusandja võib eeldada, et remondiettevõte taastab sõiduki viisil, et sellega võib liikluses osaleda.

Kahju hüvitamise eesmärk on asetada kannatanu olukorda, mis on võimalikult lähedane sellele olukorrale, mis oleks olnud siis, kui õnnetust ei oleks toimunud. Võib arvata, et üldjuhul saab kahju hüvitatud, kui kindlustusandja hüvitab kahjustada saanud rehvi asendamise.
 

Küsimus: Kas kindlustusfirma poolt maja kahju likvideerima saadetud ehitaja peab andma tööle ka garantii?17.10.2019

Tere. Liiklusavarii tagajärjel sai kahjustada hoone. Kindlustusfirma poolt hoonet parandama tulnud firma tundub ebaprofessionaalne. Küsimus oleks, kas hoone taastamistöödele on ka garantii garanteeritud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Igal juhul peab ehitise taastaja andma oma tööle garantii. See, kas tehtud töö kvaliteedi probleemide korral saab loota ka kindlustusfirma abile, sõltub sellest, kes on sõlminud lepingu vara taastajaga. Tavaliselt maksab liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitise rahas ning remondilepingu sõlmib kannatanu ise.

Andke oma murest kindlustusandjale teada ning täpsustage kindlustusandjalt, kes on remonditööde tellija.