Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas liikluskindlustuse koefitsient muutub ebasoodsamaks ka juhul kui lõpuks ma süüdi ei olnudki?21.01.2020

Kui liikluskindlustus tegeleb mingi küsimusega, ning lkf-is antud sõiduki puhul on näha, et kirjas on "Nõue on käsitlemisel", siis kas antud hetkel juba tõuseb liikluskindlustuse tegemise maksumus? Ning kui selgub, et kannatanule ei ole vaja midagi hüvitada, ehk seesama "liiklusõnnetus" kaob sealt lõpuks jäädavalt ära, siis kas koefitsient langeb tagasi või on samaks jäänud - nii juhi kui ka auto puhul?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt võetakse kindlustusmakse arvutamisel kahjuajaloo andmetena arvesse need juhtumid, mille kohta on kindlustusandja teinud otsuse, et tegu on kindlustusjuhtumiga, st kahju kuulub hüvitamisele.

Samas, iga kindlustusselts määrab ise reeglid, mille järgi kindlustusmakse arvutatakse ning sellest üldreeglist võib olla erandeid.

Mõistlik on enne lepingu sõlmimist võrrelda liikluskindlustuse hindasid, näiteks LKF-i kalkulaatori abil, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator. Kui selts valitud, siis võite seltsist üle küsida, kas selle juhtumi mõju on arvesse võetud või mitte.
 

Küsimus: Mille alusel nõuda välja kahju tekitajalt omavastutuse summa?10.01.2020

Ülemine naaber tekitas mittekorras veesüsteemi tõttu meie korterile veekahjustuse. Ülemises korteris elab härra, kes on valla eestkostel. Kindlustus hüvitas meie korteris tehtud remondi, vald hüvitas kindlustusele nende poolt esitatud summa. Kindlustus soovitas ka omavastutuse osa vallalt välja nõuda kuna kahjul oli konkreetne põhjustaja ja põhjuseks oli lihtsalt lohakus (katkise kraani alla paigutatud ämber hakkas vett üle ajama). Vald aga nõuab nüüd minult konkreetseid kohtulahendeid, mille alusel nad peaksid mulle minu poolt tasutud omavastutuse osa välja maksma.

Head

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastavaid kohtulahendideid ma ei tea, kuid see ei tähenda, et Teil ei ole õigust kahju hüvitamist nõuda. Kui vald on kahju tekitaja asemel tasunud kindlustusele tagasinõude Teie korteri remondi eest, siis võib arvata, et nõude alus tuleb võlaõigusseaduse § 1053 lõikest 5. Omavastutuse osa on Teie kantud kahju ning saate seda samal alusel vallalt nõuda.
 

Küsimus: Kas avarii korral peab ka süüd tunnistav osapool teatama kindlustusandjale juhtunust, vältimaks rahalist nõuet?25.11.2019

Toimus avarii ja teatasin politseile, kes tuli kohale ja fikseeris õnnetuse ning täitsime liiklusõnnetusjuhtumi paberid kus tunnistasin end liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Peale paberite täitmist lubas politsei mul lahkuda ja paberid jäid kannatanule. Ei teatanud sellest oma kindlustusandjat kuna sain aru, et sellega tegeleb vastaspool kui kahjunõudja. Nüüd, kuus kuud hiljem tuli mulle kindlustusandjalt rahaline nõue, kuna ma ei teatanud õnnetusjuhtumist neid. Kas kindlustusandjal on õigus minult nõuda liikluskindlustuse olemasolul lisaks veel rahalist kompensatsiooni?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadusest tuleb kahju põhjustaja kohustus teavitada juhtunust kindlustusandjat (vt liikluskindlustuse seadus § 37 lõige 1).

Teatud erandlikel juhtudel võib liikluskindlustuse kindlustusandja nõuda kannatanule makstud hüvitise tagasi. Tagasinõude võib esitada üksnes siis, kui esineb liikluskindlustuse seaduses sätestatud tagasinõude alus (vt seaduse 3. jagu).

Vaadake palun kindlustusandja tagasinõude kirja. Seal peab olema täpne viide liikluskindlustuse seaduse sättele, mille alusel teilt raha nõutakse.
 

Küsimus: Mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile? 25.11.2019

Tere,

Alates mitmendat päevast tekib sundkindlustus uuele liiklusregistrisse kantud sõidukile?

Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sundkindlustus tekib kohe, kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on täitmata. Kui registreerite sõiduki liiklusregistris ja jätate liikluskindlustuse lepingu sõlmimata, siis tekib kindlustamata sõiduki sundkindlustus (automaatne liikluskindlustus) alates sõiduki registreerimisest.

Sundkindlustuse tekkimisest ja lõppemisest vt üksikasjalikumalt siit https://www.lkf.ee/et/sundkindlustus.
 

Küsimus: Kas isa eluajal digiallkirjaga tehtud volitus "sõidukite omanditoimingud" annab õiguse kindlustushüvitisele?25.11.2019

Tere!
Kindlustusfirma on valmis hüvitama liiklusõnnetuses tekkinud sõidukikahju. Väidetavalt saavad nad selle kahju üle kanda sõidukiomaniku pangakontole, mida aga pole enam olemas.
Sõiduki omanik (minu isa) on paraku surnud. Maanteeameti registri järgi olen auto kasutaja ja isa eluajal on e-teeninduses tema digiallkirjaga tehtud mulle hetkel kehtiv volitus - sõidukite omanditoimingud sõiduki müümine. Kas selline kehtiv volitus annaks õiguse saada kahjuhüvitis minu kontole?
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et sõiduk on hävinud ja kindlustusandja hüvitab sõiduki väärtuse. Sõiduki hävimise korral on õigus kindlustushüvitisele sõiduki omanikul. Kui sõiduki omanik on lahkunud enne hüvitise väljamaksmist, tekib õigus hüvitisele pärijatel. Teadmata küsimuses viidatud volituse üksikasju, tundub mulle, et see volitus ei pruugi olla piisav hüvitise oma pangakontole saamiseks.

Pöörduge palun kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Avaldage kindlustusandjale kõik asjasse puutuvad dokumendid. Kõiki üksikasju teades saab kindlustusandja lahenduse välja pakkuda.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustus liiklusavarii osas kirjale vastama?19.11.2019

Tere!
Juuli lõpus varastati mul X6. Käisin politseis ja kindlustuses ütlusi andmas augustis. Olen tänaseks neile kurjutanud ja uurinud, et mis saab edasi, aga kirjadele ega kõnedele ei vastata.
Mis ajajooksul peab kindlustus kirjale vastama?
Või siis mingi otsuse tegema?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse pealkirjas küsite liiklusavarii kohta, kuid küsimuse sisus on jutt sõiduki vargusest. Seetõttu ei ole aru saada, mis kindlustusteenusest käib jutt. Eeldan, et tegu on vabatahtliku sõidukikindlustusega. Sel juhul maksaks teil vastust otsida eelkõige oma kindlustuslepingust. Kui lepingus vastust ei ole, siis vaadake palun võlaõigusseaduse § 450.
 

Küsimus: Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?19.11.2019

Tere. Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 37 lõike 1 kohaselt peab kannatanu kindlustusandjat kindlustusjuhtumist viivitamata teavitama. Siiski ei tähenda see, kui Te ei ole juhtunust viivitamata teavitanud, et kindlustusandja tingimata keelduks kahju hüvitamast.

Esitage nõue kindlustusandjale.

Samas tuleb arvestada, et kui hiline teavitamine on muutnud kindlustusandjal juhtumi asjaolude või kahju suuruse kindlakstegemise võimatuks, siis võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Ka siis, kui olete teavitamiskohustust tahtlikult rikkunud, võib kindlustusandja kahju hüvitamisest keelduda (võlaõigusseaduse § 448 ja 449).
 

Küsimus: Kas uueväärse auto avariiremondi puhul peab margiesindus tagama sama tootmisaastaga rehvid, kui autol enne olid?12.11.2019

Margiesindus pidi asendama autol ühe rehvi. Kui eelnevalt olid autol 2019 aasta rehvid, siis esindus asendas selle uue, kuid 2017 tootmisaasta rehviga. Teised kolm rehvi on 2019 tootmisaastaga. Tulevikus võib seoses sellega tekkida probleeme. Näiteks, rehvide soovituslik vanus on 5 aastat ning siis vajaks üks rehv varem väljavahetamist.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et tegu on kindlustusalase küsimusega. Seega vastan esmalt kindlustuse vaates. Kahju hüvitamisel on eesmärk asetada kannatanu olukorda, mis oleks võimalikult lähedane sellega, mis oleks olnud siis, kui õnnetust ei oleks toimunud. Seega tuleb hinnata, kas olukord, millesse Teid asetatid on mõistlikult lähedane sellele, mis oleks olnud siis, kui õnnetust ei ole toimunud.

See, kas 2017. aastal toodetud uus rehv on halvem, kui sama tootja sama mudeli uus rehv, mis on toodetud 2019. aastal, eeldab eriteadmisi. Neid eriteadmisi mul ei ole, kuid veebist otsides jäi silma asjatundja arvamus, mille kohaselt omab eelkõige tähendust see, kui kaua rehvi kasutatud on. Rehvi omadused muutuvad selle kasutamisel, sh päikese, temperatuurimuutuse, niiskuse jmt mõjul. Kuna ma ei ole rehvide teemal asjatundja, siis palun pöörduge selles küsimuses vastava ala asjatundja poole.
 

Küsimus: Mida teha, kui ma olen juba alla kirjutanud avarii kirjeldusele, samas tundub, et avariis osales hoopis teine sõiduk?12.11.2019

Tere. Olin liiklusõnnetuses, mille põhjustaja olin mina. Kohapeal pärast õnnetust pilti ei teinud kumbki osapool, vahetasime vaid telefoninumbrid. Samal õhtul kannatanu mulle tagasi ei helistanud. Järgmine päev helistas ja ütles, et tal mees vaatas eelneval õhtul auto üle ja esmapilgul tundus see korras olevat, kuid järgmisel päeval avastas, et autol on mingi osa lahti. Palusin saata pildi sellest osast, kuid kannatanu ütles, et seda ei saa pildile jäädvustada ning silmaga on näha vaid väga väike, pea olematu, täke. Paar päeva hiljem vormistasime koos paberkandjal õnnetuse info, panin enda allkirja alla, sest õnnetust oli õigesti kirjeldatud. Täna hakkasin täitma internetis seletuskirja, mida mu kindlustus palus teha. Hakates vaatama kannatanu automarki, leidsin maanteeameti lehelt, et see auto on beež. Mina aga mäletan, et auto oli musta värvi. Mida sellises olukorras teha, kui ma olen ühelt poolt juba alla kirjutanud, et kõik õige? Mul ei ole tõestust, et õnnetuses auto võis olla teine.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teavitage kindlasti palun oma tähelepanekust ja asjade käigust kindlustusandjat. Võib ju olla, et auto värv tähendab tumebeeži nii, et selle musta värviga segi ajamine ei ole võimatu. Kui jätate kindlustusandja teavitamata ja tegu on olukorraga, kus kannatanu nõuab kahju hüvitamist auto eest, mis õnnetuses ei osalenud, olete ka Teie halvas valguses ning see võib Teile probleeme kaasa tuua.
 

Küsimus: Kas ongi nii, et enne kindlustusperioodi lõpu ei saa kindlustuslepingut üles ütelda?01.11.2019

Mu auto kaskoleping uuenes automaatselt. Nüüd otsustasin, et soovin kasko teenusepakkujat vahetada. Saatsin digiallkirjastatud avalduse oma praegusele teenusepakkujale ning sain vastuse, et pole võimalik enne kindlustusperioodi lõpu lepingut üles ütelda.
Nemad viitasid seadusele: võlaõigusseaduse §468 lg 1, mis sätestab, et tähtajatu kindlustuslepingu võib kumbki lepingupool üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks.
Kas tõepoolest ongi nii, et kliendil käesoleva lepingu vältel pole teenusepakkujat võimalik vahetada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu osapooled peavad eeldama lepingut sõlmides, et see kehtib kogu kokkulepitud kindlustusperioodi jooksul.

Nii nagu kindlustusandja ei saa juhuslikul hetkel kindlustuslepingut lõpetada, ei saa seda teha ka kindlustusvõtja.

Lepingu lõpetamiseks on lepingus ja seaduses kindlad alused. Üksnes põhjusel, et leidsite omale sobivama kindlustusandja, ei ole võimalik kindlustuslepingut lõpetada.