Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tegemist võib olla tarbija eksitamisega, kui esmalt algatatakse juhtum tel teel aga hiljem kirjavahetuse peale ei reageerita?03.06.2020

Tere!
Pöördusime algselt telefoni teel kindlustuse poole vanema ootamatult voodihaigeks jäämise tõttu ja sellest tulenevalt tekkis reisitõrge lähipäevil algava reisi suhtes. Kahjuavalduse tegi kliendihaldur telefonist saadud info alusel. Kindlustus otsustas keelduda. Sellega seoses tekkis 10 päeva hiljem uus kindlustusjuhtum, millest anti teada haldurile emaili teel (aga ei esitatud korrektset kahjuavaldust). Kuna samal ajal arutati veel õiguslikke aspekte esimese juhtumi kohta, siis kindlustusfirma pidas uut juhtumit ja arstitõendit asjasse puutumatuks.
Tingimused on, et iga kahjuavaldus tuleb esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu.
Esimene kahjujuhtum fikseeriti telefoni teel. Teist juhtumit kirjeldati jooksvalt emailis. Aga selle kohta ei pidanud kindlustus õigel ajal vajalikuks eraldi juhtumit algatada. Kindlustatud olid kogenematud ja ei teadnud kohe eraldi kahjujuhtumiavaldust esitada. Tänaseks on möödas juhtumist umbes 3 kuud.
Küsimus: Kui esimese juhtumi korral tehakse kahjuavaldus halduri poolt ise ära ja kindlustatule luuakse justkui mugav teenus, siis teise juhtumi korral, kus kirjalik suhtus on juba loodud, ei reageeri tõendite esitamisele kindlustus enam kuidagi ja hiljem toob välja, et tingimuste järgi oleks tulnud ise korrektne kahjuavaldus esitada, siis kas ei ole tegu kindlustuse poolt vale mulje jätmisega mugavusteenusest ja kas sellist olukorda ei saaks lugeda tarbija eksitamiseks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Juhtunu kõiki asjaolusid teadmata on võimatu anda hinnangut, kas tegu on tarbija eksitamisega või mitte. Isegi kui mul oleks kõik asjaolud teada, ei sõltuks minu hinnangust see, kas kindlustusandja kahju hüvitab või mitte.

Kui Teie küsimuse taga on soov siiski kindlustusandjalt hüvitist saada, siis on minu soovitus pöörduda kindlustusandja poole, olukorda selgitada. Kui läbirääkimised ei õnnestu, siis saate pöörduda vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kuidas mõjutab liikluskahju hüvitamist, kui kannatanud autojuhil oli aegunud juhiluba ja eriolukorra tõttu ei ole võimalik seda pikendada?04.05.2020

Toimus väike liiklusõnnetus kahe auto vahel. Kuidas mõjutab liikluskahju hüvitamist asjaolu, kui kannatanud autojuhil oli aegunud juhiluba ja eriolukorra tõttu ei ole võimalik olnud seda pikendada elektrooniliselt (perearst ei võta vastu ja ei väljasta arstitõendit)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

See, et kannatanul ei olnud sõiduki juhtumise õigust, ei mõjuta liikluskindlustuse hüvitise saamist. Kui kannatanul endal ei ole mingit osa kahju tekkimises, siis hüvitab teise osapoole liikluskindlustuse kindlustusandja kahju.

Juhul, kui kahju põhjustajal ei olnud sõiduki juhtimise õigust, siis hüvitab tema liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule tekkinud kahju, kuid võib väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi nõuda.
 

Küsimus: Kas see on normaalne, et kindlustus on nõus korvama üksnes ühe katusepoole remondi?21.04.2020

Tere
Tormiga sai kahjustada eramaja katus. Tuul viis minema ühelt maja poolelt mitu eterniitplaati, tekkis ka plaatide lendamise tagajärjel teistesse plaatidesse läbivaid auke. Ekspert käis kohal ja hindas olukorra, aktile läks kirja pool katust kahjustatud. Aga mõned päevad hiljem seda katust kiletades avastasime, et ka teisel poolel on mõned augud ja mõrad tekkinud, mida maapinnalt vaadates ei näegi. Kirjutasin sellest ka kohe kahjukäsitlejale. Nemad seda teist poolt hetkel ei arvesta kahjude hulka, kuna seda ei märgatud seal kohapeal. Kindlustus vastas, et hüvitab kahju taastamise väärtuses ja ainult pool katust. Katus nende arvates ka amortiseerunud....

Küsimus nüüd selles, et kas katus pole mitte tervik ja asendama peaks ikka terve katuse?
Juhul kui neil ongi õigus hüvitada ainult pool maja katusest siis järgmine küsimus: Oletame, et laseme ehitusfirmal korda teha kahjustada saanud katuse poole. Teine pool jääb hetkel tegemata, sest finantsiliselt pole võimalik. Võib juhtuda jällegi, et vana katuse osa saab tulevikus tormituule käes kahjustada. Kas selline pooleldi vana-uus katus on üldse kindlustuse jaoks kõlbulik? Või on see pooleli olev objekt ja hüvitamisele ei kuulu?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastus sellele küsimusele sõltub väga paljudest üksikasjadest. Kõiki neid üksikasju ei ole võimalik siin selgitada ja arvesse võtta.

Sel põhjusel saan antud juhul vastata üksnes seda, et rääkige kindlustusandjaga läbi, püüdke kokkuleppele saada. Kui see ei õnnestu ja olete jätkuvalt seda meelt, et kindlustusandja otsus on vale, siis saate vaidluse lahendmaiseks pöörduda lepitusorgani poole, vt http://www.eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas kuskil on kirjas kohustuslik värvikood Green Cardile, kui soovin seda ise kodus välja printida?21.04.2020

Tere

kas kuskil on kirjas kohustuslik värvikood Green Cardile, kui soovin seda ise kodus välja printida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et küsimus puudutab rohelist kaarti, kui liikluskindlustuse poliisi liiki. Sel juhul peab paber, millele roheline kaart trükitakse olema nii roheline, et tavapärastes tingimustes paistab see inimsilmale roheline. Kindlustusseltsidele on antud ka soovituslikud värvikoodid.

Kuivõrd rohelise kaardi väljastamise õigus on üksnes kindlustusandjatel, siis kehtivad väljastamise nõuded kindlustusandjatele. Täpsustage palun oma kindlustusandjalt.
 

Küsimus: Kui minu ülemine naaber uputas mind, siis kas mul on õigus nõuda kindlustuse omavastutus kahjutekitaja käest välja?18.03.2020

Tere
Kui minu ülemine naaber uputas mind, siis kas mul on õigus nõuda kindlustuse omavastutus kahjutekitaja käest välja?(Parandustöödega tegeleb kindlustus)

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jah. Kui kortermaja ülemine naaber alumist uputab, siis on alumisel naabril õigus nõuda oma kahju uputajalt tagasi. Kui kahju hüvitab kannatanu kodukindlustuse kindlustusandja, siis saab nõuda omavastutust, ülejäänud remondisumma nõuab tagasi kindlustusandja.
 

Küsimus: Kuidas toimida, kui kindlustuse saadetud kahju likvideerija on kodule veel rohkem kahjustusi teinud?02.03.2020

Tere,
Oleme olukorras, kus kindlustusandja poolt kindlustusjuhtumi kahju likvideerima saadetud ehitusettevõte on teinud rohkem kahju kui kasu (rikkunud vara, torud lekivad, elekter ei tööta, jne). Kindlustusandja huvi on hüvitada võimalikult minimaalsed kahjud ning ehitaja väidab, et tema pole teinud (kuigi on hulganisti materjali tõestamaks, et eelpool loetletu varasemalt toimis/oli rikkumata). Kindlustusandja esindaja eirab kirju ning edastatud ekspertarvamusi (k.a. riiklikult tunnustatud ekspertide seisukohad). Kuidas sellises olukorras toimida? Kas ainus reaalne lahendus on pöörduda kohtu poole või on mõni alternatiivne lahendus (n. Ehitusjärelvalve, vms)? Tunnen, et olen teinud kordi rohkem kui tavatarbijalt nõuda saab, kuid endiselt pole lahenduseni jõudnud.
Kui ette võtta kohtulik lahend ja saavutada soovitud tulemus, kas kindlustusandjalt saab välja mõista ka juriidilised kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimus tundub nüansirohke ning seetõttu on rakse anda ühest soovitust.

Kui tegu on kindlustusvaidlusega, siis saab enne kohtusse pöördumist kasutada kindlustuslepitaja abi, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan. See, kas tegu on kindlustusvaidlusega või mitte, sõltub eelkõige sellest, kes tellis remonditöö. Kui remondilepingu sõlmis kindlustusandja, siis on ka töö kvaliteet kindlustusandja vastutada.

Kui remondilepingu sõlmisite ise ja kindlustusandja maksis välja hüvitise, mille eest remont teostati, siis ei ole tegu kindlustusvaidlusega.
 

Küsimus: Kust uurida, kas leitud kindlustuspoliisi alusel on võimalik kindlustuse õigusjärglaselt hüvitist saada?27.01.2020

Tere,
Minu ema tegi minu lapsele 1997a tolleaegses Haapsalu Eesti Kindluses lastekindlustuse, mille poliisi ta leidis oma dokumentide seast. Kuna eesti kindlustuse nimi on mitmeid kordi muutunud (hansapank, swedpank) siis kelle poole peaksin info saamiseks pöörduma? Peale 2014a oleks pidanud laps kindlustussumma kätte saama ja poliisis ei ole ajaliselt seda osa täpsustatud, sooviks ikkagi uurida kas veel on võimalus lapsel summa kätte saada ja kelle poole peaks pöörduma?

Kena päeva!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimusest tuleb välja, et leping sõlmiti Eesti Elukindlustuse AS-iga. Tänaseks on see kindlustusportfell Swedbank Life Insurance SE käes. Pöörduge palun info saamiseks nende poole, telefon 613 1606, e-post elukindlustus@swedbank.ee.
 

Küsimus: Kui kaua võib kindlustus liikluskahju menetleda, poolteist kuud möödas ja mul pole mingit infot?21.01.2020

Tere,
mu parkivale autole sõideti 01.12.2019 parklas otsa. Kohal käis politsei ja fikseeris õnnetuse ja aitas pabereid kindlustuse jaoks täita. Enda autole tellisin kindlustuse poolt treileri järgi ning auto viidi kindlustuste poolt aktsepteeritud kahjukäsitleja õue peale. 02.12.2019 käisin ka ise seal kohapeal ja fikseerisin õnnetuse ja täitsin vajalikud paberid.
Kuni tänase päevani 17.01.2020 ei ole mul kindlustuse poolt ühtegi teavitust ega otsust, et mis toimub, kas tehakse või millal tehakse mu auto korda. Mitte midagi.
Vastavalt Liikluskindlustuse seadusele:
§ 39. Kindlustusandja kahju hüvitamise kohustus kindlustusjuhtumi toimumisel

leian, et minu arvates pole liikluskindlustus oma kohustusi täitnud. Siit küsimus, et millised on minu, kui kannatanu õigused? On mul õigus nõuda mingit kompensatsiooni, kindlustuse endiselt tegemata töö eest? Või peaksin rahulikult edasi ootama, lootuses, et jaanipäevaks ikka asi selgeks saab? Jalutamine on ju tervisele kasulik.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsige palun kindlustusandjalt, mille taga asi seisab. Kui kindlustusandja ei vasta Teie pöördumisele, siis saate vaidluse lahendamiseks pöörduda liikluskindlustuse lepitusorgani poole, vt https://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Kui kindlustusandja on asjakohatult viivitanud nõude käsitlemisel, siis saate nõude viivist.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustuse koefitsient muutub ebasoodsamaks ka juhul kui lõpuks ma süüdi ei olnudki?21.01.2020

Kui liikluskindlustus tegeleb mingi küsimusega, ning lkf-is antud sõiduki puhul on näha, et kirjas on "Nõue on käsitlemisel", siis kas antud hetkel juba tõuseb liikluskindlustuse tegemise maksumus? Ning kui selgub, et kannatanule ei ole vaja midagi hüvitada, ehk seesama "liiklusõnnetus" kaob sealt lõpuks jäädavalt ära, siis kas koefitsient langeb tagasi või on samaks jäänud - nii juhi kui ka auto puhul?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt võetakse kindlustusmakse arvutamisel kahjuajaloo andmetena arvesse need juhtumid, mille kohta on kindlustusandja teinud otsuse, et tegu on kindlustusjuhtumiga, st kahju kuulub hüvitamisele.

Samas, iga kindlustusselts määrab ise reeglid, mille järgi kindlustusmakse arvutatakse ning sellest üldreeglist võib olla erandeid.

Mõistlik on enne lepingu sõlmimist võrrelda liikluskindlustuse hindasid, näiteks LKF-i kalkulaatori abil, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator. Kui selts valitud, siis võite seltsist üle küsida, kas selle juhtumi mõju on arvesse võetud või mitte.
 

Küsimus: Mille alusel nõuda välja kahju tekitajalt omavastutuse summa?10.01.2020

Ülemine naaber tekitas mittekorras veesüsteemi tõttu meie korterile veekahjustuse. Ülemises korteris elab härra, kes on valla eestkostel. Kindlustus hüvitas meie korteris tehtud remondi, vald hüvitas kindlustusele nende poolt esitatud summa. Kindlustus soovitas ka omavastutuse osa vallalt välja nõuda kuna kahjul oli konkreetne põhjustaja ja põhjuseks oli lihtsalt lohakus (katkise kraani alla paigutatud ämber hakkas vett üle ajama). Vald aga nõuab nüüd minult konkreetseid kohtulahendeid, mille alusel nad peaksid mulle minu poolt tasutud omavastutuse osa välja maksma.

Head

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastavaid kohtulahendideid ma ei tea, kuid see ei tähenda, et Teil ei ole õigust kahju hüvitamist nõuda. Kui vald on kahju tekitaja asemel tasunud kindlustusele tagasinõude Teie korteri remondi eest, siis võib arvata, et nõude alus tuleb võlaõigusseaduse § 1053 lõikest 5. Omavastutuse osa on Teie kantud kahju ning saate seda samal alusel vallalt nõuda.