Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas koguriskikindlustus peaks kahjud hüvitama kui põhjustajaks on kolmas isik?13.04.2017

Alumine naaber ehitas korterisse sauna. Selle tagajärjel on minu korteris põrandale tekkinud kahe kuu jooksul kahjustused. Sauna ehituseks luba ega kooskõlastusi ei ole. Kahjustused on tekkinud ebapiisava ventilatsiooni ja hüdroisolatsiooni tõttu. Kas koguriskikindlustus peab mulle korvama põranda taastuskulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Koguriskikindlustuse puhul hüvitatakse kahju, mille hüvitamist ei ole lepingus välistatud. Ei ole nii, et kui kahju tekitab kolmas isik, siis igal juhul kahju hüvitatakse.

Tavaliselt on koguriski põhimõttel sõlmitud kodukindlustuse kindlustusjuhtumiks äkiline ja ettenägematu sündmus. Äkiline ja ettenägematu on sündmus, mis leiab aset kiireloomuliselt ehk äkiliselt ja mille toimumist või millest tingitud kahju ei saa klient vahetult mõjutada ning mille toimumine kindlustusperioodil ei ole kliendile teada.

Vaadake oma kindlustuslepingust, mis kahju hüvitamine on välistatud. Tavatu ei ole, et ei hüvitata ebakvaliteetsest projekteerimisest või ehitamisest tekkinud kahju. Samuti ei hüvitata kahju, mille põhjuseks on sobimatud ehitusvõtted või ebakvaliteetsed ehitusmaterjalid.
 

Küsimus: Kas mul on õigust korteriühistust nõuda omaosaluse tasumist, kuna selle maja küljes olev atribuut vigastas minu autot?13.04.2017

Tere!
Kas mul on õigus nõuda korteriühistult kriibitud auto eest minu arve tasumist? Tormiiili käigus lendas kortermaja küljes olev vihmavee plekist toru vastu minu 3 kuud vana autot ning tegi ca 15cm kriimu tagauksele. Kasko on küll peal, omaosalusega 190 eurot, kuid see on vaja maksta, kahju kogusummas ca 600 eurot. Kas mul on õigust korteriühistust nõuda omaosaluse tasumist, kuna selle maja küljes olev atribuut vigastas minu autot?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldades, et parkisite nõuetekohaselt ning parkimiskohas ei olnud hoiatussilte vmt olukorda, mis oleks viidanud suurenenud kahju tekkimise ohule, siis saate kahju hüvitamist nõuda ühistult, mis vastutab tekkinud kahju eest.
 

Küsimus: Kes kindlustus korvab auto remondi, kui purjus inimene tuli autole ette ja on politsei poolt süüdlaseks arvatud?04.04.2017

Tere,
juhtus avarii, kus purjus inimene tuli autole ette (politseis registreeritud, inimene süüdi), kes sellisel juhul korvab auto remondi (autol kaskot ei ole)?

Tänud ette,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus teisele isikule sõidukiga tekitatud kahju eest. Teisisõnu hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja kahju põhjustanud sõidukijuhi eest tema tekitatud kahju. Liikluskindlustusega ei ole kindlustatud sõiduk.

Seega hüvitab liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul jalakäija kahju arvestades tema enda osa tekkinud kahjus. Sõiduki omaniku kahju liikluskindlustuse kindlustusandja küsimuses toodud näite puhul ei hüvita.

Kui sõidukil ei olnud vabatahtlikku sõidukikindlustust, siis saate jalakäija tekitatud kahju nõuda vaid jalakäijalt.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab vormistama kahju, et korteriühistu kindlustuse raames hüvitaks korteris tekkinud kahju?30.03.2017

Tere!

Meie korteris juhtus veeuputus, mis oli tekitatud ummistatud toru pärast, mis kuulub korteriühistule. KÜ esimees käis kohal juhtumi päeval ja samas käisid ka, samal päeval muu põhjuse pärast, olid majas. Santehnikud ja esimees ise kinnitas, et KÜ vastutab selle juhtumis eest, sest ummistatud toru kuulub KÜ-le. Me saime e-meili teel santehnikult ka kinnituse, et nende arvates põhjus on torus. Me ei ole ekspertiisi tellinud. Meil kahjuks sellel ajal ei olnud kindlustust endal. KÜ-l kindlustus on olemas.
Me oleme teinud kahjuhinnangu ja esitanud korteriühistule, aga seda me oleme teinud alles 2 kuud peale juhtumit ja samal päeval kui juhtum juhtus, me ei ole koos KÜ esimehega fikseerinud õnnetust kirjalikult. Nüüd KÜ esimees ütleb, et kuna 3 päeva jooksul me ei ole fikseerinud juhtunut kirjalikult, me ei saa midagi KÜ-lt nõuda. Kas on neil õigus ja kas me saame sellisel juhul midagi ette võtta ja kuidas on õige käituda edasi.

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Väide, et korteriühistult ei saa midagi nõuda, kui juhtunut ei ole kolme päeva jooksul alates toimunust kirjalikult fikseeritud, ei saa üldiselt olla õige. Küsige ühistult, millele tuginedes ühistu sellisel seisukohal on.

Kuna juhtumis võib olla veel asjaolusid, siis rääkige ühistuga täpsemalt läbi, millele tuginedes nad keelduvad Teie kahju hüvitamast.

Ühistus vastutuskindlustuse lepingu olemasolu või tingimused ei mõjuta Teie õigust nõuda ühistult kahju hüvitamist.
 

Küsimus: Mis aja jooksul peab kindlustusselts vastama ja kas LKF ekspertiisi otsust saab vaidlustada?30.03.2017

Tere, juhtus juba üle kuu aja tagasi liiklusõnnetus, milles mina olen kannataja. Käisin juba kindlustusseltsis kohapeal sõidukit näitamas ning suusõnaliselt mainiti mulle, millist summat nad saaksid hüvitada. Meili teel saatsin neile oma nägemuse hüvitatavast summast ning paar päeva hiljem (21.03) vastasid nad, et üks võimalus on pöörduda LKF ekspertiisi poole sõiduki hindamiseks ning leppida kokku, et eksperdi hinnang on pooltele siduv.
Saatsin vastu meili küsimusega, et mis on aga nende poolt pakutav hüvitise summa (ma ei oska muidu arvestada, kas on vaja pöörduda eraldi ekspertiisi või nõustuda nende poolt pakutava summaga). Nüüdseks ei ole nad mulle juba üle nädala aja vastanud ega helistanud, kuigi olen saatnud mitu meili, et ootan vastust.
Kas on mingisugune kindel aeg, mille jooksul kindlustusselts peab mulle teatavaks tegema oma otsuse? Ning kui pöördudagi LKF ekspertiisi poole, siis kas tõesti ekspertiisi otsus ei kuulu edasivaidlemisele?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt peab kindlustusandja tegema kahju hüvitamise otsuse ja hüvitama kahju mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest. See tähtaeg pikeneb, kui mõjuval ja kindlustusandjast mitteoleneval põhjusel ei ole võimalik kõiki vajalikke toimingudi teha. Siis peab kindlustusandja sellest ka kannatanu teavitama ja viivitust põhjendama.

On õige, et kindlustusandja võib küsida sõiduki väärtusele LKF-i hinnangu. Kui LKF annab kindlustusandjale hinnangu, siis selle põhjal teeb kindlustusandja otsuse. Kindlustusandja otsust saate vaidlustada ka siis, kui see otsus tugineb LKF-i hinnangul.

Võimalus on ka ette kokku leppida, et kindlustusandja tellib hinnangu ja kahju hüvitatakse nii nagu hinnangus on. Kui nii on kokku lepitud, siis sellega ju vaidlus lõppeb. Oluline on, et see on vabatahtlik kokkulepe Teie ja kindlustusandja vahel. Tavaliselt sõlmitakse selline kokkulepe lepitusmenetluse käigus liikluskindlustuse lepitusorganis.
 

Küsimus: Kuidas ma saan teha kindlustuse autole, millele lähen Inglismaale järgi?28.03.2017

Tere. Kuidas ma saan teha kindlustuse autole, millele lähen Inglismaale järgi? Auto on inglise registris aga tahan sõita autoga Eestisse ja siis arvele võtta. Mis pabereid mul on vaja, et teha kindlustus kasvõi kuuks ajaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Vastamisel eeldan, et küsimus puudutas liikluskindlustust. Vabatahtliku sõidukikindlustuse osas võib vastus olla mõneti erinev.

Kui kavatsete osta Inglismaalt Eestisse toomiseks auto, mis jääb kuni Eestis registreerimiseni Inglismaa sõidukiregistrisse, siis saate lepingu sõlmida Inglismaa kindlustusandjaga või Eesti kindlustusandjaga. Inglismaa kindlustusandja ei saa keelduda lepingu sõlmimisest. Eestis kindlustusandja võib, aga ei pea Inglismaa registris oleva Eestisse toimetatava sõiduki suhtes lepingut sõlmima (vt liikluskindlustuse seadus § 14 lõige 4).

Täpsema teabe, milline Eesti kindlustusandja on nõus vastavat lepingu sõlmima ja mis dokumente vaja on, saate kindlustusandjalt. Liikluskindlustust pakuvad kõik LKF-i liikmeks olevad kindlustusandjad. Teave nende kohta on siin https://www.lkf.ee/et/eksl-ja-lkf/eksli-liikmed.
 

Küsimus: Kas vastab tõele, et kindlustusvõtja auto omaniku vanus omab otsest seost kindlustusmakse määramisel?28.03.2017

Tere. Kas vastab tõele, et kindlustusvõtja auto omaniku vanus omab otsest seost kindlustusmakse määramisel? (näit.18-24 a.) ja ei sõltu juhilubade olemasolust.

Lugupidamisega,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusmakse suuruse ja asjaolud, millest kindlustusmakse sõltub, määrab iga kindlustusandja ise. Üldisi ja ületurulisi reegleid ei ole. Seega saate täpse vastuse, kui esitate sama küsimuse oma kindlustusandjale.

Võib siiski arvata, et ei sõiduki omaniku ega ka kindlustusvõtja vanusest liiklus- ega sõidukikindlustuse kindlustusmakse üldiselt ei sõltu. Samuti ei sõltu liikluskindlustuse kindlustusmakse kindlustusvõtja juhtimisõigusest või selle puudumisest.

Kuna kindlustusmakse sõltub eri asjaoludest on mõistlik võrrelda kindlustusmaksete lõppsuurusi. Liikluskindlustuse kindlustusmakseid saate mugavalt võrrelda liikluskindlustuse fondi kalkulaatori abil, vt https://hermes.lkf.ee/.
 

Küsimus: Kas hoolimata välisriigis registreeritud kindlustuse poliisi olemasolust tuleb Eestis ikkagi eraldi kindlustus teha?27.03.2017

Tervist
Euroopas on levinud isikupõhine liikluskindlustus ning internetis leidub omajagu kindlustusettevõtteid, kes hoolimata asukohariigist valmis sõidukit kindlustama on. Kuidas meie seadused reguleerivad välisriigi liikluskindlustust? Kas hoolimata välisriigis registreeritud kindlustust pakkuva ettevõtte poliisi olemasolust tuleb Eestis ikkagi eraldi kindlustus teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on mootorsõiduki või selle haagise valdaja vastutuskindlustus, millega on kindlustatud sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule sõidukiga kahju tekitamise eest. Erinevalt Teie küsimuses toodust on Euroopas tavaline, et liikluskindlustuse lepinguga kindlustatakse lepingus märgitud sõiduki valdaja vastutus. Nn isikupõhist liikluskindlustust – kindlustatud on kindla isiku vastutus sõltumata sellest, mis sõidukit ta valdab – üldiselt ei pakuta.

Eesti liiklusregistris registreeritud sõiduki suhtes võib liikluskindlustuse lepingu kindlustusandjana sõlmida vaid Eesti Liikluskindlustuse Fondi liikmeks olev kindlustusandja. Isegi juhul, kui mõni Eestis mittetegutsev kindlustusandja vastava lepingu sõlmib, ei ole liikluskindlustuse seadusest tulenev kindlustuslepingu sõlmimise kohustus täidetud. Eesti registris oleva sõiduki suhtes peab olema Eesti Liikluskindlustuse Fondi liikmega sõlmitu liikluskindlustuse leping.
 

Küsimus: Kas tasub pöörduda kohtusse, kui kindlustusselts toob kahju mittehüvitamiseks loogikale mittevastavaid vabandusi?22.03.2017

Kasutasin enda vannitoas dušši 45 min kuni 2 tunni vahemikus. Sellest tulenevalt pääses vesi muude elamispinna osa põrandatele ning tekkis põrandakattele veekahjustus.
Esitasin kodukindlustusele kahjuteate. Käis ehitusekspert olukorda hindamas ning tegi kindlustusele pakkumuse.
Kindlustusselts selle peale vastas, et 2 tunni pikkuse dušši all käimisega tekitatud kahju on raskest hooletusest põhjustatud ning nemad ei korva kahju.
Selgitasid veel võimalust, et kui oleksin unustanud dušši jooksma ning lahkunud kodunt, oleks seda olukorda võetud kui õnnetusjuhtumit. Väidavad, et ükski inimene ei käi nii kaua dušši all ning oleksin pidanud perioodiliselt käima kontrollimas ukse taha, kas on tekkinud vee pääsemist teistesse eluruumidesse.
Leian, et just need kaks olukorda on vastupidi. Kui unustaksin vee jooksma ning lahkuksin kodunt, oleks tegemist raske hooletusega. Mitte see, et kasutan dušši ning vesi pääseb teistesse eluruumidesse samal ajal. Väidavad, et peaksin saama jalgadega aru vee taseme tõusust. Sellises olukorras kus on duššikardin tõmmatud ette ning jalad on niigi niiskes tingimuses.
Kas oleks mõistlik pöörduda Kindlustus vahekohtusse või siis otse kohtusse, et nõuda otsuse muutmist ning kahju hüvitamist.
Otsuse lõpus oli kirjas, et lisaküsimuste korral ühendust võtta. Kuid olen kirjutanud 2 nädalase vahega kaks e-kirja ning helistanud. Ei ole saanud mingit vastust.

Lugupidamisega,
murelik kodanik

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esmalt püüdke palun vaidlus lahendada kindlustusandjaga. Kui läbirääkimised ei õnnestu ja olete jätkuvalt veendunud, et kindlustusandja otsus ei ole õige, siis on mõistlik proovida leida vaidlusele lahendus kindlustuse lepitusorgani abil.

Teabe lepitusorgani kohta ning juhised lepituse algatamiseks leiate siit http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

Kui lepituses vaidlus ei lahene, on mõistlik kaaluda kohtusse pöördumist.

Küsimuses kirjeldatud juhtumi puhul tuleb muu hulgas hinnata ka seda, kas juhtum, millel läbi kahju tekkis oli äkiline ja ettenägematu. Äkiline ja ettenägematu on sündmus, mis leiab aset ootamatult ehk äkiliselt ja mille toimumist või millest tingitud kahju ei saa klient mõjutada ja mille toimumine kindlustusperioodil ei ole kliendile teada.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustus hüvitab inimese tervisekahju, kui ta sai autolt löögi?22.03.2017

Juhtus õnnetus, kus auto (kaubik) sõitis otsa jalakäijale vöötrajal ristmikul, kus jalakäijale põles roheline tuli. Inimene (82 a) sai vigastusi, mis muutsid ta elukvaliteeti (rohked luumurrud). Praegu taastus-hooldushaiglas, kuna ei suuda iseseisvalt mitte midagi teha.
Kas liikluskindlustus hüvitab tekkinud situatsiooni?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jah, kahju tekitanud sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab liiklusõnnetuse läbi tekkinud isikukahju. Hüvitatakse näiteks ravikulu, vajaduste suurenemisest tekkinud kahju.

Hüvitatava kahju üldise kirjelduse leiab huvi korral siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_hyvitatavkahju_veebitekst4.pdf.

Esitage kahjunõue kahju põhjustaja kindlustusandjale. Kui sõiduki, millega kahju tekitati, registreerimismärk on teada, leiate kindlustusandja siit https://vs.lkf.ee/pls/xlk/!sysadm.ic_insurance_cover_pkt.show_form?p_purpose=CLAIM.