Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kindlustusfirma võib kasko puhul hüvituseks pakkuda olulisemalt väiksemat summat kui turuhind?08.11.2016

Kindlustusfirma otsustas minu autot mitte taastada, kuid hüvitiseks pakub olulisemalt väiksemat summat millega ma auto soetasin ja veel olulisemalt väiksemat summat kui on sellise auto turuhind?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Olukord, kus sõiduki hävimisel maksab sõidukikindlustuse kindlustusandja sõiduki turuväärtusest oluliselt väiksema summa on harv, aga võimalik. Näiteks võib kindlustuslepingus kokku lepitud sõiduki kindlustussumma olla turuväärtusest väiksem. Sel juhul arvestatakse alakindlustust ja hüvitis on sõiduki turuväärtusest väiksem. Samuti võib kindlustusandja hüvitist vähendada kui kahju tekkis lepingus kokkulepitud ohutusnõuete eiramisest või sel eiramisel oli mõju kahju suurusele. Mõnikord on lepingus kokku lepitud, kuidas sõiduki hävimisel hüvitis arvutatakse ja selle arvutuskäigu tulemus võib erineda sõiduki turuväärtusest.

Sõiduki turuväärtusest väiksem hüvitis on tavaline, sest kahju hüvitamisel jääb lepingus kokku lepitud omavastutus kindlustusvõtja kanda.

Uurige kindlustusandjalt, mis põhjusel kindlustusandja pakub turuhinnast väiksemat hüvitist. Võrrelge vastust kindlustuslepingu tingimustega. Esitage kindlustusandjale oma selgitused ja põhjendused. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele saada. Kui te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele ja arvate, et kindlustusandja eksib, siis saate vaidluse lahendada kindlustuse lepitusorganis, vt http://www.lkf.ee/et/kindlustusvaidlus-202.
 

Küsimus: Kas ehitusjärelevalve kuli on maja taastamisel kindlustuse poolt hüvitatav?27.10.2016

Peale tulekahju tuleb maja sisuliselt nullist üles ehitada (vundament säilis). Uute majade ehituspraktikas tellitakse tihti ka lisaks omanikujärelvalve. Kas see on põhjendatud kulutus ja kuulub samuti hüvitamisele kindlustuse poolt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Esmalt tuleks sellele küsimusele vastust otsida konkreetsest kindlustuslepingust. Kui kindlustuslepingus ei ole vastust, kas ja mis tingimustel hüvitatakse ehitise taastamisel omanikujärelevalve kulu, tuleks lähtuda üldisest kahju hüvitamise loogikast.

Üldise loogika kohaselt tuleb hoone kahjustumisel hüvitada hoone parandamise mõistlik kulu. See, kas omanikujärelevalve kuulub hoone parandamise mõistliku kulu hulka, sõltub konkreetsest juhtumist – kas omanik peab asja taastamiseks tegema omanikujärelevalvet või mitte. Kui hoonet ei saa taastada ilma omanikujärelevalveta, siis tuleb vastav kulu hüvitada.
 

Küsimus: Kui õiguspärane on liikluskindlustusmakse tõstmine 5 korda, vaatamata sellele, et olen põhjustanud liikluskahju?27.10.2016

Tere.
Mai 2016 liikluskindlustuse 3 kuu hind minu sõidukile oli ca 30 eurot. Alates septembrist 2016 on oluliselt hind tõusnus, kindlustus on tõstnud 5 korda ja teised kindlustused on hinda tõstnud 3 korda. Olen 2015 olnud liikluskahju põhjustaja. Kui õiguspärane on tõsta kohustusliku liikluskindlustusmakset 5 korda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Iga kindlustusandja võib ise määrata liikluskindlustuse makse suuruse. Kindlustusmakse järgmiseks perioodiks võib olla eelmisest perioodi kindlustusmaksest suurem. Liikluskindlustuse seadus ei sätesta reegleid kindlustusmakse suuruse määramisele. Kindlustusandja ei riku seadust, kui küsib Teilt võrreldes eelneva perioodiga viis korda kõrgemat kindlustusmakset.

Mugavalt saab eri kindlustusandjate makseid võrrelda LKF-i kalkulaatori abil, vt https://hermes.lkf.ee/.
 

Küsimus: Kuidas käsitletakse kahju hüvitamisel asjaolu, et põlengu ajal oli majal palgivahetuseks eemaldatud osa välislaudisest?27.10.2016

Majal eemaldati osa laudist ajutiselt palkide vahetamiseks. Enne laudise tagasi panemist oli tulekahju. Kas kahju hindamisel tuleb arvestada, et maja ikka oli sellelt osalt kaetud laudisega ja kuulub hüvitamisele, hüvitamisele kuulub ainult materjalikulu või käsitletakse seda kui majaosa ilma laudiseta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui tules sai kahjustada laudiseta hoone, siis laudise taastamist ei hüvitata. Kindlustusandja hüvitab kindlustusjuhtumi läbi tekkinud kahju. Antud näites tekkis kindlustusjuhtumi läbi kahju laudiseta hoonele. Taastatakse kahjujuhtumi, tulekahju, eelne seis. Kindlustusjuhtumi eel oli hoone laudiseta.
 

Küsimus: Kas kindlustus võib autoremonditöökoja valikust keelduda?19.10.2016

Tere!
Autole tagurdati sisse. Tegu üle 15a vana autoga (kannataja).
Mis piirangud on endale remonditöökoja valimisel? Kas kannatanu ei või ise otsustada ja valida selles, kui teised tunduvad ebausaldusväärsed või kalkulatsioonide erinevused pole väga suured. Mingisugust limiiti pole kindlustusandja mulle välja toonud ega ka remonditöökodade nimekirja. Lisaks uurin, et mille alusel pannakse paika auto hetkeline turuhind?
Tänud

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahjustatud isikul on õigus valida talle sobiv sõiduki taastusremonti teostav autoremondiettevõte. Piiranguid selles osas ei ole. Kindlustusandja hüvitamiskohustus piirdub mõistlike kulutustega kindlustusjuhtumi eelse olukorra taastamiseks. Näiteks, kui valite remondiettevõtte, kus remont on teisest kvaliteetset tööd pakkuvast remondiettevõttest kallim, siis hüvitab kindlustusandja kahju odavama kalkulatsiooni alusel ja ülejäänud osa jääb Teie kanda.
Sõiduki remondikoha valikust vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Remont_soidukikahjustumine12.pdf.

Kui sõiduk on kahjustunud, siis hüvitab kindlustusandja kahju kandes sõiduki taastusremondi kulu, mille maksab remondi teostajale. Vaid üksikutel erandjuhtudel kannab kindlustusandja sõiduki taastusremondi hüvitise kannatanule, vt üksikasjalikumalt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_rahas_hyvitamine4.pdf.

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise mõistliku kulu. Kui uue samaväärse sõiduki soetamine ei ole võimalik, hüvitab kindlustusandja sõiduki väärtuse. Viimasel juhul hindab sõiduki väärtuse asjatundja.
 

Küsimus: Kelle kindlustuskoefitsient avarii järgselt muutub, kas süüdlase, süüdlase auto(de) või puudutab see ka kannatanu tariife?18.10.2016

Tere.
Kui isik A tekitab kahju isik B-le, olles ise isik C autoroolis, siis kelle kindlustuskoefitsient tõuseb? Siiani olen aru saanud, et sõiduk on seotud omanikuga, kuid omanikul (isik C) on autosid ntx. 10, kas siis koefitsient tõuseb kõikidel sõidukitel?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuspraktikas ei ole välja kujunenud ühtset arusaama või reeglit, kuidas kliendi personaalset kahjuajalugu hinnata ning kui suures ulatuses on kindlustusmakse sellest mõjutatud. Iga kindlustusandja kasutab oma reegleid.

On tavaline, et arvestatakse sõiduki omaniku, sõiduki vastutava kasutaja ja kindlustusvõtja varasemalt sõlmitud kindlustuslepinguid ja kindlustusjuhtumeid. Ei ole võimatu, et kindlustusandja arvestab kindlustusmakse määramisel ka nende juhtumitega, kus inimene on kannatanu.

Täpsemalt liikluskindlustuse maksest vt siit https://lkf.ee/images/files/Liiklus_kindlustusmakse_veebitekst4.pdf.
 

Küsimus: Millistel tingimustel on kindlustusseltsil õigus keelduda kannatanu sõiduki parandamisest?13.10.2016

Tere
Juhtus liiklusõnnetus, kus mina olen kahjukannatajaks. Teise auto juht, kes sõitis ristmikule punase foori tulega, on tunnistanud ka enda süüd. Mind huvitab, millistel tingimustel on kindlustuseltsil õigus minu auto remondist keelduda?
Ja kui keeldutakse, siis mida on minul õigus kindlustuselt nõuda? Auto oli hästi hooldatud ning selleks on kulutatud ka arvestatavaid summasid.
Kas minul kui kahjukannatajal on õigus nõuda kindlustuselt samaväärse auto ostmiseks tehtavate kulutuste hüvitamist?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud, siis hüvitab kindlustusandja kahjustatud isiku jaoks uue samaväärse sõiduki soetamise kulu. Kui sõiduk on kahjustunud, siis hüvitab kindlustusandja sõiduki taastamise mõistliku kulu.

Küsimusele - kas sõiduk on hävinud või kahjustunud, tuleb vastata iga selle juhtumi üksikasja arvestades. Kui erilisi asjaolusid ei esine, siis loetakse sõiduk hävinuks, kui sõiduki taastamise kulu ületab sõiduki väärtust peale taastamist.
 

Küsimus: Kas kindlustusseltsil on õigus hüvitamisel taganeda lepingu sõlmimisel kokkulepitud summast?07.10.2016

Tere!
Juhtus õnnetus autoga, loom hüppas teele ja sõitsin vastu puud. Auto on täiesti hävinenud, lepingus kirjas, et auto kokkuleppeline väärtus on 15000. Nüüd pakub kindlustusselts 12000 eurot, väidavad, et auto pole seda summat väärt. Kas kindlustusseltsil on õigus öelda täiesti ükskõikseid arve kasko sõlmimise hetkel ja hiljem nendest taganeda ning öelda isegi turuhinnast väiksem summa?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Üldpõhimõte on, et kindlustus korvab juhtumi läbi tekkinud kahju. Kahju suurus asja hävimisel on selle väärtus. Seega, kui samasuguse sõiduki väärtus praegu on näiteks 12 000 eurot, siis tavaliselt ongi see õige hüvitis.

Küsimusest ei selgu, mis summa see oli, milles kindlustuslepingus kokku lepiti. Lähtuvalt lepingu tingimustest võib summa omada eri tähendust. Näiteks
- tegu ei olnud kokkuleppelise kindlustussummaga, vaid lepingusse märgiti kindlustusvõtja poolt hinnatud kindlustussumma. Kindlustusmakse arvutati selle summa alusel. Üle ja alakindlustuse riski kannab kindlustusvõtja, st juhtumi korral hüvitatakse sõiduki tegelik väärtus, kuid mitte rohkem, kui kindlustussumma. Kui sõiduki väärtus ületab kindlustussummat arvestatakse alakindlustusega;
- tegu oli kokkuleppelise kindlustusväärtusega lepingu sõlmimisel, kuid lepingus oli ka kokku lepitud, kuidas see summa aja jooksul väheneb.

Vaadake, mis on Teie kindlustuslepingus kokku lepitud, millele tugineb kindlustusandja arvates, et pakutud hüvitis on õige. Hinnake, mis kokkuleppeid kindlustusandja ei ole täitnud. Rääkige kindlustusandjaga läbi, selgitage oma seisukohti.

Kui Te ei saa kindlustusandjaga kokkuleppele ja arvate, et kindlustusandja on teinud vale otsuse, siis saate asja lahendada kindlustuse lepitusorganis, vt http://eksl.ee/et/lepitusorgan.
 

Küsimus: Kas treileril pukseeritavat autot loetakse liikluses osalevaks ja kas peab olema liikluskindlustus?05.10.2016

Kas auto pukseerimisel peab pukseeritaval (arvel oleval) autol olema kehtiv liikluspoliis, kui rattad maad ei puutu, on treileril? Kas pukseeritavat autot loetakse liikluses osalevaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on treileril, st rattad ei puuduta maad, siis see sõiduk on veos ja ei osale liikluses. Seega sellisel juhul ei pea veetaval sõidukil liikluskindlustuse lepingut olema.

Kui sõidukit pukseeritakse, st rattad puudutavad maad, siis osaleb pukseeritav sõiduk liikluses ja selle suhtes peab oleme liikluskindlustuse leping.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustus hüvitab kahju ka juhul kui auto oli liikluskindlustuseta, kui ei põhjustanud ise avariid?05.10.2016

Tere!
Kui registreeritud, ent liikluskindlustuseta teel olnud auto saab kahjustada avariis, mille põhjustajaks ta ei ole, siis mida see tähendab liikluskindlustuseta auto juhile/omanikule? Kas tema kahjud hüvitab ikkagi avarii põhjustaja kindlustus? Või jääb tema liikluskindlustuseta sõitmise eest süüdi?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab kahju sõltumata sellest, kas kannatanu sõidukil oli liikluskindlustus.

Kui liikluskindlustuseta sõidukit kasutati liikluses, siis selle sõiduki juht on süüdi kindlustuseta auto kasutamises. Selle eest teeb politsei trahvi.