Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mille alusel naabrilt välja nõuda meie kahju omavastutuse summa?15.01.2019

Tere!
Kindlustuse kaudu sai likvideeritud veeavarii kahjud ja meil tuli tasuda omavastutuse summa 200€. Kindlustusest öeldi meile, et võime selle kahju põhjustajalt tagasi nõuda. Nüüd on aga olukord, kus ülemise korteri omanik tahab näha paragrahvi, et kust me võtame selle õiguse seda neilt tagasi küsida. Kuna tema sai juba eelnevalt kindlustusest kahjude tasumise arve, siis ta leiab, et me nõuame alusetult tema käest raha. Kas saaksite mulle anda viite, mille saaksin naabrile ette näidata, et raha tagasi nõue ei ole seaduse vastane?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Omavastutuse kandmise nõuet saate tõestada, kui näitate kahju tekitajale kindlustusandja otsust kahju hüvitada. Sellest peab tulema välja kogukahju ja asjaolu, et kindlustusandja võttis kogukahjust maha omavastutuse, mis jäi Teie enda kanda.

Üldine kahju hüvitamise kohustus tuleb antud juhul võlaõigusseaduse § 1043.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustus hüvitab minu poolt maha sõidetud tänavavalgustuse posti?19.12.2018

Tere! Sõitsin maha tänavavalgustus posti, kuna kannatanuid ei olnud siis lahkusin teadmatusest sündmuskohalt, võttes politseiga ühendust hiljem. Sain õnnetuse põhjustamise eest trahvi ja asi fikseeritud. Kas sellisel juhul on võimalik, et liikluskindlustus hüvitaks posti?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Ka siis, kui kahju tekitaja lahkub sündmuskohalt, hüvitab tema liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule tekitatud kahju. Seega, küsimuses toodud juhul, jah, Teie liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab posti omanikule tekitatud kahju.

Teavitage juhtunust palun oma liikluskindlustuse kindlustusandjat ja vastavalt õnnetuse toimumiskohale ka posti omanikku (tavaliselt on selleks kohalik omavalitsus või riik läbi Maanteeameti).
 

Küsimus: Kui kaua kestab rahvusvahelise liikluskindlustuse otsuse tegemine?28.11.2018

Suvel juhtus Euroopas Eesti registris olevate autode vahel liiklusavarii. Kahjuavaldus sai esitatud süüdlasele kindlustusseltsile. Kohe saab 4 kuud juhtunust. Kui kaua kestab rahvusvahelise liikluskindlustuse otsuse tegemine?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui õnnetus välismaal kahe Eesti sõiduki vahel, siis käsitleb nõuet tavaliselt Eesti kindlustusandja. Kahju hüvitamise otsustamise osas sel juhul mingeid erireegleid ei ole, v.a see, et vastutuse hindamise küsimuses lähtutakse õnnetuse toimumiskoha seadusest.

Otsus tuleb teha kohe, kui kahju hüvitamise kohustuse olemasolu ja ulatuse kindlaksmääramiseks vajalike toimingud on lõpetatud. Kindlustusandja on kohustatud kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. Kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha eelnimetatud tähtajaks, peab ta sellest kahjustatud isikut eelnevalt teavitama ja selgitama, milles mõjuv põhjus seisneb, ning näitama ära vajalike toimingute lõpetamise eeldatava tähtaja
 

Küsimus: Kas mul on õigus tutvuda kindlustuse kahjude kalkulatsiooniga, hüvitise summa määramisega ja eksperthinnanguga?28.11.2018

Tere.
Oktoober 2017 juhtus minu korteris vee-õnnetus-wc poti veepaak purunes ajal, mil kedagi polnud kodus. Palusin kindlustuselt, et soovin tutvuda kahjude kalkulatsiooniga, hüvitise summa määramisega ja eksperthinnangut ning pilte. Kas mul on õigus neid nõuda? Nüüd olen saanud tagasinõude, mis minu jaoks on väga suur ehk 2550€. Ise olen veendunud, et veepaak purunes (andis järgi) all korteris tehtud ulatuslike remonttööde tulemusel. Tõepoolest-terve maja värises 3/4 aastast, kui all remonti tehti (betoonseinad maha ja talad asemele, wc ja vannitoa karbid maha ja kokku ehitamine, metallist uksepiidad betoonseinast maha ja puidust asemele). Kas mul on reaalselt võimalik kahjunõuede summat proovida vähendada?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustusandja on Teile esitanud tagasinõude kahju osas, mille eest vastutate, siis on Teil igal juhul õigus teada, millest vastav summa koosneb. Kindlustusandja peab tõendama kahju suurust.

See, kas Teil on võimalik nõude summat vähendada või mitte sõltub konkreetsetest asjaoludest. Vaadake nõue ja selle aluseks olevad dokumendid läbi. Kõrvutage väljamakstud hüvitist võimaliku nõudega, mida kannatanu oleks võinud Teile otse esitada. Rääkige kindlustusandjaga läbi.
 

Küsimus: Mida teha, kui kahtlustan, et kindlustusele esitati andmeid auto värvimise osas, mida ilmselt ei teostatud?26.11.2018

Tere
Olen osalenud liiklusõnnetuses ning kindlustus maksis kinni kõik remonditööd minu valitud töökojas. Kindlustuses edastatud arves on näha töid (värvimistöid), mille puhul esineb kahtlus, et neid ei ole üldse tehtud kuigi raha küsiti. Mida antud olukorras on võimalik ette võtta? Kuidas saan oma kahtlusi tõendada või ümber lükata?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, kes vastava remonditöö eest tasus. Selgitage olukorda ning püüdke koos kindlustusandjaga leida probleemile lahendus.
 

Küsimus: Kas pärast avariid ja remonti kehtib ka mingi garantii?26.11.2018

Tere
Eelmise aasta Novembris sattusin avariisse, kus polnud süüdi ning pöördusin algselt kindlustusseltsi partneri poole kalkulatsiooni tegemiseks ning hiljem valisin sobivama asukohaga töökoja kus remont teostati.
Auto vanus on 18 aastat ning kahjustada saanud kereosa taastati, mitte ei asendatud uuega. Vähem kui pool aastat hiljem märkasin, et taastatud osast hakkas värv maha kooruma ning et see on roostetama hakkanud.
Pöördusin algselt kaupleja poole, kes loobus asja parandamisest, selgitades, et rooste olevat juba enne remonttööde teostamist olnud (selle teadmisel oleksin nõus vajalikke töid kinni maksma) ja taastatud varuosale selle vanuse auto puhul garantii ei kehti. Hiljem pöördusin kindlustusseltsi poole, kus öeldi, et kuna töökoja olin vabalt valinud, siis ei ole see nende mure.
Kas sellises olukorras on mul õigus nõuda garantiikorras parandamist, või tuleb nõustuda? Ning kas on üldse võimalik saada ekspert hinnangut teostatud tööde kvaliteedi kohta?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja on kahju hüvitanud – hüvitise eest tellisite remonditöö enda valitud autoremondiettevõttest. Mõistlik on küsida hinnangut auto keretöö asjatundjalt. Näiteks maksaks abi küsida Autode Keretööde Liidust. See on Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu alaliit, kontakti leiate lehelt www.amtel.ee.
 

Küsimus: Kui ma ei katkesta lepingut ega tee uut liikluskindlustust, kas võidakse keelduda kahju hüvitamisest?22.11.2018

Tere!
Kui on toimunud omanikuvahetus, kas kindlustusandjal on õigus nõuda poliisi ümber tegemist (Kindlustusandja kiri mulle, kui teavitasin omanikuvahetusest : "Vastaval LK seadusele peab sõiduki uus omanik vormsitama endale uue poliisi 30 päeva jooksu peale teh. passi vormistamist.")? Küsimuse peale, kas kindlustusleping ei lähegi automaatselt üle uuele omanikule vastas kindlustusandja, et:
"Ei lähe, kuna liikluskindlustuse tariifide võrdluse aluseks on sama mudeli, vanuse ja võimsusklassiga sõidukid ja isikuandmetes arvestatakse sõiduki omanike vanuseklasse ja kindlustuse ajalugu (kahjudeta perioodid)."
Kui ma ei katkesta kehtivat lepingut ega tee nendega uut, kas siis nad võivad keelduda kahju hüvitamisest (kui selline situatsioon peaks tekkima)?
Aitäh!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et küsimus puudutab liikluskindlustust. Leping läheb uuele kindlustuskohustusega isikule automaatselt üle. Väide nagu leping automaatselt üle ei lähe, ei ole õige. Automaatselt üle minevas kindlustuslepingus võib olla kokku lepitud, et riskiasjaolude muutumisest tuleb teavitada ning omaniku vahetus on riskiasjaolu muutus.

Kuna leping läheb automaatselt seaduse alusel üle, siis ei saa kindlustusandja keelduda kehtiva lepingu kindlustusperioodil tekitatud kahju hüvitamisest seetõttu, et kindlustusvõtja ei ole sõlminud peale omaniku vahetumist uut liikluskindlustuse lepingut.
 

Küsimus: Kes hüvitab remondikulud, kas teelt välja sõitnud juht, kõrval istunud auto omanik või liikluskindlustuse fond?20.11.2018

Juht põhjustas avarii, sõitis teelt ära, rohkem auto polnud osalenud avariis. Sõiduki omanik oli autos kõrvalistmes. Nüüd auto vajab remondi. Kes hüvitab kulusid, kas avarii põhjustaja, auto omanik või liikluskindlustuse fond?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Juhtum, kus sõiduk sõidab teelt välja nii, et kahjustada saab vaid seesama sõiduk, ei ole liikluskindlustuse juhtum. Seega liikluskindlustuse kindlustusandja ega Eesti Liikluskindlustuse Fond seda kahju ei hüvita.

Kui sõidukil oli vabatahtlik sõidukikindlustus ehk kasko, siis hüvitab kõnealusel juhul kahju sõidukikindlustuse kindlustusandja.

Kui sõidukikindlustust ei olnud, siis saab auto omanik nõuda kahju hüvitamist kahju põhjustajalt.
 

Küsimus: Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega voi kaskoga?16.11.2018

Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega või kaskoga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Metsloomale otsasõiduki korral hüvitab auto kahjustumise või hävimise kulu vabatahtliku sõidukikindlustuse (ehk kasko) kindlustusandja. Kui sõidukikindlustust ei ole, siis jääb see kahju auto omaniku kanda.

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki juhi vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest, st liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja õnnetuse teise osapoole kahju, mille eest sõiduki juht vastutab.
 

Küsimus: Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele?14.11.2018

Kas sõiduki omanikuvahetuse puhul on kindlasti vaja liikluskindlustus ümber registreerida uueomaniku nimele? Kui vajalik, siis kuidas toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse leping läheb automaatselt uuele kindlustuskohustusega isikule üle alates hetkest, mil liiklusregistri andmetes on uus kindlustuskohustusega isik. Kindlustuskohustusega isik on liiklusregistrisse kantud sõiduki vastutav kasutaja, kui vastutavat kasutajat ei ole, siis sõiduki omanik.

Lepingu kehtib edasi ka siis, kui omanikuvahetusest kindlustusandjat ei teavitata.

Samas selleks, et kindlustusvõtja ja kindlustusandja vahel saaks asjakohane kliendisuhe tekkida, on vaja, et sõiduki omandanud isik teavitab sellest kindlustusandjat. Näiteks ei tea kindlustusandja, kuhu saata lepingu lõppemise eel teave lepingu uuendamise vajadusest jmt.

Samuti võib liikluskindlustuse lepingus, mis sõiduki omandanud isikule tervikuna üle läks, olla kokku lepitud, et omanikuvahetusest tuleb teavitada.

Kokkuvõtvalt – teavitage kindlustusandjat, kui olete liikluskindlustusega sõiduki omandanud. Kindlustusandja leiab päringuga LKF-i lehelt sõiduki registreerimismärgi järgi, vt https://www.lkf.ee/et/kindlustusekehtivus.