Kahju- ja elukindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kannatanu autol puuduv tehnoülevaatus mõjutab kuidagi liikluskahju hüvitamist?20.05.2019

Tere,
juhtus liiklusõnnetus, kus auto B tagurdas parklas otsa autole A. Vormistasime kohapeal dokumendid ja auto B juht tunnistas, et on liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Mõlemal autol on liikluskindlustuslepingud olemas, kuid mina kui auto A juht avastasin, et minu autol puudub kehtiv tehnoülevaatus. Tahtsin küsida, kas see mõjutab kuidagi liikluskahju hüvitamist või ei puutu see antud juhul asjasse?
Tänan väga!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kannatanu sõiduki tehnoülevaatuse puudumine tavaliselt ei mõjuta kahju hüvitamist liikluskindlustuse lepingu alusel. Mõju võib olla üksnes siis, kui ka kannatanul oli mingi osa õnnetuse tekkimises ning sõiduki tehniline seisukord oli õnnetuse üks põhjustest.
 

Küsimus: Kas kaskofirmal on õigus KÜ-lt raha tagasi nõuda kuna maja katuselt kukkus jääkamakas autole?17.04.2019

Korteriühistu liikme auto oli pargitud talvel maja esisele platsile, kust tema autole kukkus peale katuselt lumi. Korteriühistu sai hiljuti tema auto kaskokindlustuselt tagasinõude seoses kasko poolt hüvitatud autoremondiga. Kas kaskofirmal on õigus raha tagasi nõuda (kuna tegemist on esiteks vabatahtliku kindlustusega ning teiseks KÜ liige on sisuliselt iseendale põhjustanud kahju - eramaja ees minu enda autole minu katuse pealt kukkunud lume tekitatud kahju maksaks ju kasko nii või naa kinni kui omavastutus on makstud ja kasko ei tule mult endal ju sama raha tagasihüvitamist nõudma?) või on korteriühistul õigus keeluda tagasinõude maksmisest?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusfirmal on õigus korteriühistult väljamakstud hüvitis tagasi nõuda, kui kindlustusandja hüvitas ühistu liikme sõidukile maja katuselt kukkunud lume läbi tekkinud kahju.

See, et sõidukikindlustus on vabatahtlik ei tähenda, et tagasinõude õigust ei ole. Peale kahju hüvitamist läheb kannatanu nõue kindlustusandjale üle. Ühistu ja selle liige on kaks eri isikut, seega ei ole tegu iseendale tekitatud kahjuga.

Üldiselt vastutab ühistu maja katuselt lume kukkumise läbi tekkinud kahju eest, seega ei ole ühistul ka alust tagasinõude tasumisest keelduda. Erandlik võib olukord olla näiteks siis, kui ühistu juhtis näiteks sildiga tähelepanu, et sellele kohale parkimine on ohtlik.
 

Küsimus: Kas täpsustaksite millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli?21.03.2019

Tere,
Palusin nõu antud kaasomandi kindlustusjuhtumi kohta:
http://www.vastused.ee/otsi1.html?c=0&q=K20180&x=12&y=7
Kas saate palun täpsustada millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli. Kas on mul võimalik taotleda oma kindlustusele vastava kompensatsiooni väljamaksmist või siis tööde teostamist ainult maja selles osas, kus asub minu korteriomand?
Suur tänu

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Olukorras, kus kahjustunud asja teised kaasomanikud ei ole nõus kahjustunud asja parandama, tuleb kindlustusandjal tavaliselt hüvitis välja maksta rahas. Siiski võib olla, et Teie kindlustuslepingus on üksikasjalikumalt või teisiti kokku lepitud. Sel juhul tuleb käituda nii nagu kindlustuslepingus kokku lepitud.

Pöörduge oma kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Oma kindlustusandjalt saate ka vastuse, kuidas edasi toimida.
 

Küsimus: Kuidas saada omavastutuse hüvitist majaomanikult, kelle katuselt kukkus autole jääkamakas?19.03.2019

17.jaanuar parkisin oma auto töökoha asuva maja taha, mille katuselt kukkus esikapotile suur jääkamakas, rikkudes auto esikapoti. Fikseerisin selle piltidega, tunnistajatega ja ka politseis ning samal päeval andsin juhtumist teada ka majahaldurile. Juhtum pidi minema edasi kindlustusele kuid majaomaniku välismaal viibimise tõttu, viibis ka teatamine ja autoremont. Pärast mitmeid meilitsi kirjavahetusi sain lõpuks asja niikaugele, et 11.03 sain auto lõpuks remonti viia. Nüüd aga keeldub majaomanik omavastutuse maksmisest (kindlustuslepinguga fikseeritud 320 eurot). Autol kaskot ei olnud, ning omaniku kindlustusfirma tasub ülejäänud remondisumma. Kas tõesti tuleb minul endal see autoremont kinni maksta? Kuhu ma peaksin pöörduma abi saamiseks sest autot ma enne kätte ei saa kui omaosalusarve on makstud. Remondifirma on 13.03 arve juba esitanud, aga see on siiani maksmata. Kuna elan Tallinnast väljas (30 km) ning mul on 3 alalealist last, keda tuleb lasteaeda ja kooli sõidutada ning minu enda töökoht on samuti Tallinnas siis kas mul on õigus rendiautole kulutava lisatasu välja nõuda majaomanikult, kuniks ma oma auto kätte saan?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui majaomaniku vastutuskindlustuse kindlustusandja on otsustanud, et tegemist on vastutuskindlustuse juhtumiga ja on nõus kahju hüvitama, siis majaomaniku omavastutuse osa peaks kandma majaomanik. Kui ta ei ole vabatahtlikult nõus hüvitist maksma, siis tuleb Teil hüvitise saamiseks kohtusse pöörduda.

See, kas teil on õigus nõude asendusauto kulu hüvitamist sõiduki remontimise aja eest, sõltub väga paljudest asjaoludes. Sellele küsimusele üldsõnaliselt vastata ei saa.
 

Küsimus: Kas ma pean nõustuma kindlustuse valikuga: hüvitatakse terve ning avariilise auto hinnavahe või pean tulema remonti Eestisse?14.03.2019

Tere, autoga juhtus õnnetus, kus ainsaks osalejaks olin mina. Esitasin kindlustusele andmed ning sain ka hinnapakkumise remondiks. Asun välismaal ning lähiajal pole plaanis Eestisse tulla. Kuna välismaal auto remontimine on ligilähedane auto väärtusele, andis kindlustus kaks varianti: kas auto läheb “mahakandmisele” ning mulle tasutakse terve auto ning kahjustatud auto väärtuse vahe või pean tulema remonti Eestisse.
Kas mul oleks õigus nõuda ka mingit muud lahendit? Hetkel ei ole minu jaoks kumbki lahendus mõeldav, kuna hüvitise suuruse “mahakandmisel” saan teada alles siis kui olen selle variandi valinud või Eestisse remonti tulles pean veel pool aastat sõitma katkise autoga.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuse järgi võib eeldata, et tegu on sõidukikindlustuse kindlustusjuhtumiga. Sel puhul on kahju hüvitamise reeglid tavaliselt kindlustuslepingus kokku lepitud. Vaadake oma kindlustuslepingust järgi, kuidas olete lepingu sõlmimisel kokku leppinud.

Kindlustusandja pakutud variandid tunduvad mulle mõlemad kahju hüvitamise eesmärgiga kooskõlas olevat. Siiski ei saa ma aru küsimuses toodud väitest, et hüvitise suuruse, kui autot ei taastata, saate teada alles siis, kui olete selle variandi valinud. Miks ei võiks enne valiku tegemist välja uurida, mis on kahjustuseta auto väärtus ja kahjustunud auto väärtus.

Kokkuvõtvalt - vaadake esmalt oma kindlustuslepingust järgi, mis on kokkulepitud kahju hüvitamise reeglid. Sealt selguvad Teie valikuvõimalused. Kui lepingust valikud ei selgu, siis suhelge kindlustusandjaga, et selgeks teha, mis summa nad "mahakandmisel" Teile maksavad. Nii saate pakutud variantide vahel otsustada.
 

Küsimus: Kas korteriomandi kindlustuse korral korvatakse majafassaadi veekahjustuse korral kogu fassaadi taastamine või "minu osa"?13.03.2019

Tere,
Kahjustunud on maja välisviimistlus, st maja fassaad, mis kuulub kaasomandisse. Mina kui klient olen kindlustanud ainult oma korteriomandi ja selle juurde kuuluva välisviimistluse. Mida sellisel juhul kindlustusleping katab? Kas kogu majafassaadi taastamise või ainult minu korteriomandi proportsionaalse osa tekkinud kogukahjust? Kas mul on võimalik taotleda seda kompensatsioonina ja teostada töid ise?
Olen tänulik iga info või soovituse eest

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustatud esemeks on korteriomand, siis on lisaks korteri reaalosale kindlustatud ka korteriomanike kaasomand sellises osas, mis vastab Teie osale – korteri üldpinna osa kõikide hoone korterite üldpinnast ehk osa kogukahjust.

See, kuidas hüvitise väljamaksmine käib, on kokku lepitud Teie kindlustuslepingus. Tavaline on see, et kaasomanikud tellivad remonditöö. Osa sellest remonditöö maksumusest kannab kindlustusandja kindlustusvõtja eest. Kindlustusvõtja enda kanda jääb omavastutuse osa, kindlustuseta kaasomanikud kannavad kulu ise.
 

Küsimus: Kas see seadus toimib, et puudega inimese liikluskindlustus on poole hinnaga?13.03.2019

Riigi teatajas on kirjas, et puudega inimesele on kindlustusfirma kohustatud andma 50% soodustust. Olen seda täna neljalt kindlustusfirmalt küsinud ja keegi ei tea sellest midagi. Võetakse vastamise aega ja peetakse nõu ülemustega. Kehtib see seadus siis või ei kehti? Või mõne kindlustaja juurest saab sellist soodustust, teiste juurest aga mitte? Kui see nii on, siis kust tavakodanik selle kohta infot saaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Seadus, millele küsimuses viitate enam ei kehti. Täna kehtivas seaduses ei ole sätet, mis kohustaks kindlustusandjat andma soodustust.

Kindlustusmakse suuruse ja asjaolud, millest see sõltub on iga kindlustusandja määrata. Mina ei tea, et mõni kindlustusandja pakuks puudega inimesele soodsamat liikluskindlustust.

Liikluskindlustuse makse arvutamiseks on mugav kasutada liikluskindlustuse fondi kalkulaatorit, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator.
 

Küsimus: Kas korterites juhtunud avariide puhul on kindlustus soostunud arvestama ka kulumit?27.02.2019

Autode ja liiklusvahendite puhul arvestatakse kindlustusjuhtumi puhul kulumit ja ei maksta välja uue auto hinda ja ei remondita autot sellisesse seisus, nagu tehasest oleks tulnud. Jalgratastest kompenseeritakse vaid jääkväärtuse osa. Teisiti aga on lugu korterite remondi kompenseerimisel kohtuvaidluste puhul st kindlustus otsib välja süüdlase ja nõuab sellelt korteri remondi eest raha välja oma lepingupartnerite kõrgete hindadega ja umbkaudsete kalkulatsioonide põhjal.
Kas võiks paluda teie arvamust selle probleemi puhul. Võibolla saate tuua näiteid või kohtulahendeid, kus ka korterites juhtunud avariide puhul on kindlustus soostunud arvestama kulumit. Kuidas saab olla õiglane selline praktika, et paarkümmend aastat remontimata st amortiseerunud korteri remondi peab see majaelanik, kelle korerist ühine torustik lekkima hakkas, praeguste turuhindadega kinni maksma? Niimoodi ju kahjukannataja rikastub alusetult? Õiglane oleks ju kahjutekitajal maksta ainult jääkväärtuse summa piires? Ülejäänud summa peaks maksma kindlustus, kes on lubanud oma kliendile uueväärse eest tasumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kodukindlustuse kahju hüvitamise üksikasjad on kokku lepitud kodukindlustuse lepingus. Seega ei saa üldist vastust anda. Küsimuses toodud väited nagu oleks kindlustushüvitise arvutamisel üldiselt tavaks kulumiga arvestada, ei pruugi olla õiged. On ju näiteks liikluskindlustuse puhul tavaline, et kindlustusandja kannab kasutatud sõiduki remontimisel kogu remondikulu, st remondi summast kulumit maha ei arvata.

Kahju hüvitamise alusmõte on, et kahju hüvitamisega püütakse panna kannatanu olukorda, mis oleks võimalikult sarnane juhtumi eelse olukorraga. Asja kahjustumisel on eesmärgiks vara koosseisu säilitamine, st näiteks veekahju saanud korteris tuleb taastada põrandad, seinad ja mööbel. See, et peale remonti võib korteri seisund olla parem, kui enne, on paratamatu ja selle võrra ei saa hüvitist vähendada. Oleks ju ebaõiglane, kui kasutatud, kuid kasutuskõlbliku mööbli asemel antakse raha nii, et kannatanu peaks enda jaoks uue mööbli soetamiseks raha juurde panema.
 

Küsimus: Kas kelleltki on õigus hüvitist nõuda, kui libedal teel kukkumise järel vajas eakas inimene haiglaravi?14.02.2019

Tere.
Vanainimene kukkus libedal kõnniteel nii õnnetult, et pidi veetma nädal aega haiglas, kuhu ta õnnetuskohalt kiirabiga viidi ja kus talle mingid vardad sisse pandi. Seejärel veel paar nädalat taastusravi teises haiglas. Mingeid elukindlustuslepinguid tal ei ole. Kas sellisel juhul on võimalik kellegi käest ravikulusid sisse nõuda? Kas korrusmajade vahelised teed peaksid ka olema kuidagi liivatatud või kruusapurused või midagi sellist? Või piisab tänapäeval ainult lume ära lükkamisest? Samas oli ka ülekäik, halvimal juhul oleks võinud kukkuda ka sõiduteele. Majal on olemas haldurfirma, kuid kas kõnniteed on nende või linnaosavalitsuse pärusmaa?
Tänud ette.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui inimene kukub ja saab viga seetõttu, et kinnistu omanik ei ole teed piisavalt hooldanud, siis saab kahju hüvitamist nõuda kinnistu omanikult. See, kas nõue esitada korteriühistule või kohalikule omavalitsusele, sõltub, kelle kinnistul inimene kukkus.

Näiteks viide kohtulahendile https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kohus-territooriumi-omanik-peab-huvitama-libedal-teel-kukkumise-kahju.
 

Küsimus: Kas on reguleeritud kellele ja kelle kontole makstakse auto remondi hüvitis (ei jõudnud autot veel oma nimele vormistada?05.02.2019

Toimus liiklusõnnetus, kus minu juhitud ja ostu-müügilepinguga minule kuuluv auto on kannatanu. Tehnilises passis on veel eelmine omanik (ei ole jõudnud veel autot ümber registreerida).
Kas seadusega on reguleeritud kellele ja kelle kontole makstakse hüvitis (soov on ise auto korda teha)?
Kas on määratud kalkulatsioonist mingi %, mis makstakse hüvitiseks st kas pean auto registreerima ümber enne kui mulle hüvitis välja makstakse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Õigus hüvitisele on sellel, kes oli sõiduki omanik liikluskindlustuse juhtumi ajal. Kui Te olite sõiduki omanik õnnetuse ajal, kuid seda teavet ei olnud liiklusregistris, siis peate tõendama omandit muul viisil.

Kui sõiduk on kahjustunud, st ei ole hävinud, siis tavaliselt kannab kindlustusandja sõiduki remondi maksumuse otse autoremondiettevõttele. Vaid kokkuleppele kindlustusandjaga võib kindlustusandja maksta sõiduki taastamise hüvitise kannatanu enda pangakontole. Hüvitise suurus ei sõltu sellest, mis viisil hüvitis välja makstakse.

See, et vormistate sõiduki peale õnnetust liiklusregistris oma nimele, ei tõenda, et olite omanik õnnetuse ajal. Küsige kindlustusandjalt täpsemat juhist sõiduki ümberregistreerimise kohta.