Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas müüa korterit kaasomandiga maja, kui teised korteriomanikud hirmutavad ostuhuvilisi?01.07.2014

Tervist.
On tekkinud selline olukord:
Vanaproua suri ja pärandas oma tütrele ja kahele lapselapsele maja koos aiaga, mis jaotus nii, et tütar sai 2 korterit ja lapselapsed kumbki 1 korteri - tekkis kaasomand. Kuna 1 lapselapsel puudub sissetulek, siis müüb ta oma korterit. Kahjuks on lahkunu tütar ehk antud lapselapse tädi omale pähe võtnud, et see maja on tema eramaja ja ta blokeerib täielikult koos oma pojaga korteri müüki, on ähvardatud kätte maksta ja ostuhuvilisi hirmutatakse minema. Samas ise tädi korterit endale osta ei kavatsegi, kuigi tal oleks ostueesõigus.
Samas on maja lagunemas ja remont vajab seega finantseerimist, mida tädi aga ei suvatsegi teha ja nii on jäänud maja remonditööd vaid lastelaste õlule. On teada ka fakt, et see tädi varastas omale salaja kogu lahkunu raha, mida oli ligemale 4000 eurot, niisiis maja remondi finantseerimine poleks probleem, lisaks on tal igakuine sissetulek. Pojapojad pole selle asjaga politseisse pöördunud, kuna tädi ähvardas siis sissepääsu majasse täielikult blokeerida ja "elu kibedaks teha". Kuidas saaks korterit nii müüa, et see ei tekitaks probleeme?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Sellises olukorras on müümine raske. Peaksite tegema talle ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks, kui ta sellele ei reageeri, siis nõudma kaasomandi lõpetamist kohtu kaudu. Muuhulgas saate nõuda teiselt kaasomanikult asja väärtuse hüvitamist või ka asja enampakkumisel maha müümist.
 

Küsimus: Kas korteri eest kuumaksetega maksmise saab omavahelise lepinguga vormistada või peaks selle notaris tegema?29.06.2014

Plaan on osta järelmaksuga korter, korteri hind oleks 2800 eurot, seega 156 eurot kuus. Omanik on nõus selle hinnaga müüma 18-kuulise lepinguga. Mind huvitaks, et palju selline lepingu sõlmimine, kinnitamine või vormistamine maksma läheks koos lõivude ja kõikide maksudega. Järelmaks oleks omavaheline mitte panga kaudu. Kas see leping koostatakse notari poolt või saab ka enda poolt lepingu koostada. Leping oleks selline, et korter vormistatakse alles peale viimase järelmaksu osamakse tasumist ostja nimele.
Lugupidamisega

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Antud juhul soovitaks sõlmida korteri ostu-müügilepingu notaris sellise tingimusega, nagu ise kirjutate - et siis müügihind tasutakse 18 kuu jooksul ja korteri omand antakse üle (asjaõiguslepingu sõlmimisega) peale müügihinna täielikku tasumist. Kuid kindlasti tuleks kanda kinnistusraamatusse märge, et on sõlmitud selline leping, vastasel juhul ei takista miski senisel korteriomanikul seda uuesti maha müümast. Tehingu sõlmimise tasud peaksid jääma 50 euro piiresse.
 

Küsimus: Kuidas saab "kassa juures kontrollida" ostetud arbuusi?29.06.2014

Kui olen poest ostnud arbuusi, kuid kodus seda lahti lõigates avastan, et see on seest mädanenud või halvaks läinud, siis kas mul on õigus nõuda poest selle ringi vahetamist?
Enamik poode nõuab "kauba kontrollimist kassas", kuid kahtlustan, et poe turvad pole just väga rahulolevad, kui keegi oma 30 cm väitsaga hakkab kassas oma kaupu kontrollima.
Mis seadused seda asja reguleerivad?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kõike ei saagi kontrollida ja jääb alati risk, et kaubal on selliseid puudusi, mida kohe ei avasta. Sellisel juhul on tegemist varjatud puudustega ning nende ilmnemisel on teil õigus nõuda puuduste kõrvaldamist ehk arbuusi puhul tuleks ilmselt kõne alla vaid selle väljavahetamine.
 

Küsimus: Kuidas saab muuta notariaalset kokkulepet, kui teine pool ei ole sellega nõus?19.06.2014

Tere, kuidas muuta/vaidlustada notariaalset kinnitatud kokkulepet, kui üks pool ei ole nõus selliselt kinnitatud kokkulepet muutma?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kokkulepped tehakse selleks, et neid täita, mitte muuta, pealegi veel ühepoolselt. Reeglina saab kokkulepet muuta teise poole nõusolekul. Kui teine pool sellega nõus ei ole, siis kuulub kokkulepe täitmisele nii, nagu selles omal ajal kokku lepiti ja mõlema poole poolt fikseeriti.
 

Küsimus: Kas meilivahetus ja osa raha ülekandmine on piisavaks aluseks tasu sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluse teel?16.06.2014

Tellija on eraisikuna E-maili teel tellinud oma firma rahastustaotluse tegemise EAS-i. Leping on sõlmitud suuliselt. Meilivahetuses on pikk dialoog projekti kirjutamise ajal asjaolude täpsustamisest ja dokumentide esitamisest. Samuti kinnitab tellija E-mailis projekti esitamist. Projekt on tellijale saadetud E-meili teel. Projekt on saanud rahastuse. Fakt on kontrollitav EAS koduleheküljel. Tellija on maksnud sularahas teostajale avansi. (Üleandmine on kirjalikult vormistamata). Teostaja on pöördunud telefonitsi ja E-meili teel tellija poole lõpliku tasu saamiseks, näidates meilis ära tasu suuruse. Tellija saadab meili sisuga: "palun anna mulle oma pangakonto nr.". Peale mitmekordset pöördumist, kannab tellija osa nõutud summast teostaja pangakontole. Peale seda tellija telefoni- ja e-meili pöördumistele ei reageeri, raha ei kanna. Kas antud olukorras meilivahetus, EAS-kodulehel olev info ja osa raha ülekandmine on piisavaks aluseks tasu sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluse teel? Kuidas on võimalik teada saada võlgniku elukohta rahvastikuregistris?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Selline materjal paistab olevat piisav kohtusse pöördumiseks. Maksekäsu kiirmenetluses ei ole neid dokumente esitada tarvis, kuid maksekäsu avaldusele võib võlgnik esitada vastuväite ilma ühtegi põhjendust toomata.
 

Küsimus: Kuidas sisse nõuda võlga, kui isik ei ela võlatunnistusel oleval aadressil?11.06.2014

Eraisiku võlg. Laenuleping 25.06.1998. summa 103000 krooni. Võlatunnistus 10.02.2010. Võlgnik ei ela paberites toodud aadressil. Rahvastikuregistri andmed pole teada. Töötab Norras. Telefonile ei vasta. Milline oleks korrektne käitumine võla sissenõudmisel?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Korrektne käitumine on oleks kohtusse hagi esitamine. Kuid peate arvestama, et te peate tegema kõik endast oleneva, et kostja kontaktandmeid leida. Praktikas on väga kasulikuks osutunud senise nimega Eesti Posti Kirjakeskuse (nüüd sama asi Omniva E-teeninduses) saadetav tähitud e-kiri, mis saadetakse e-posti aadressile ja mille saab vastu võtta vaid adressaat oma isiku eelnevalt ID-Kaardiga tuvastades. Kui olete teinud kõik endast oleneva, et kostjat leida, kuid see pole siiski õnnestunud, siis jääb variandiks Ametlikud Teadaanded, kui see on viimane variant ja kohus seda niisama lihtsalt kasutada ei luba. See on ka täiesti põhjendatud, sest vastaspoolel peab olema võimalus ikka tegelikult teada, mis nõudeid tema vastu esitatakse.
Samas, teie nõude juures jääb segaseks see, kas võlatunnistus on antud sama laenulepingu kohta või on teil kaks nõuet... 1998.a sõlmitud laenulepingu järgi võiks täna raha küsida juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg pole veel saabunud või sellest ei ole kolme aastat möödunud. 10.02.2010.a kinnitatud võla tagasinõue on ilmselt aga aegunud. Sellisel juhul pole teil midagi enam teha, sest üsna kindlasti ta palub kohtul aegumist kohaldada ja kannate lisaks laenule ka menetlusega kaasnevad kulud ... aeg lendab.
 

Küsimus: Kuidas pärast üürilepingu lõppemist üürnikust vabaneda, kui ta välja ei koli?11.06.2014

Kui andsin korteri üürile ja leping on aprilli kuus lõppenud, aga üürnik välja ei lähe, teda on e-mailiga teavitatud, ta ei vasta sellele. Telefoni teel ja suusõnaliselt on teavitatud ja nõutud lahkumist korterist, kuid ta ainult lubab, et kolib välja, aga otsib igasuguseid ettekäändeid ja seda pole teinud. Lisaks on ta viimase 4 kuu eest üür maksmata ja kommunaalid on ka osaliselt maksmata. Kuidas saan ta välja tõsta, mida teha?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kahjuks pole muud varianti, kui pöörduda kohtusse või üürikomisjoni (viimane on ehk kiirem). Kui otsus käes, siis tõstab kohtutäitur üürniku välja. Kuid jah, tõsi on see, et kiiresti need asjad ei käi.
 

Küsimus: Kas ma pean nõustuma kaugloetava arvesti paigaldamisega enne 2017. aastat?10.06.2014

Kas Elektrilevil on õigust lülitada minu korterist välja elekter, kui ma ei nõustu kaugloetava arvesti paigaldamisega enne 2017. aastat? Nad ähvardavad, et lülitavad elektri välja, kui ma kohe paigaldamisega ei nõustu ja tagasilülitamine maksab palju raha. Kas mul on õigust nõuda, et nad vahetaksid mu praeguse arvesti (sellel hakkab taatlemisaeg lõppema) samasuguse, aga taadeldud arvesti vastu? Nad väidavad, et mul on Elektrileviga leping ja ma pean laskma neil nendele kuuluva arvesti välja vahetada. Millistele õigusaktidele ma võin toetuda, kui soovin oma õiguse eest seista. Tänan väga vastuse eest!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Elektriarvesti ei kuulu teile ja te ei saa takistada neil neile kuuluvaid asju välja vahetamast.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda õppelaenu tagasimakse graafiku muutmiseks kuna kool lõpetas tegevuse ja ma ei saanud seda lõpetada?06.06.2014

Tere
Mina võtsin pangast õppelaenu. Õppisin kaks aastat. Aga kuna ülikool ei läbinud akrediteeringut, seoses sellega ülikool lõpetas oma tegevuse.
Kas võib muuta maksegraafikut, sest ma ei saa praegu maksta nii suurt summat igakuiselt. Kuna see ei ole minu süü, et ülikool lõpetas oma tegevuse ja ma ei saa õppida edasi ja pean maksma niisama graafikuga nagu need, kes ise lahkusid ülikoolist. Selle probleemiga ma pöördusin pankasse ja nad vastasid mulle - Paraku on õppelaenu tingimused riigi poolt sätestatud ning pangal puudub võimalus õppelaenu tagasimakse perioodi pikendada ja igakuist graafikumakset vähendada.
Kuhu ma võin pöörduda selle probleemiga?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

kui teie vastu algatatakse täitemenetlus võlgnevuse sissenõudmiseks, siis saate ehk kohtutäituriga tasumise ajatada ...
 

Küsimus: Kas pean maksma elukaaslasele osa raha tagasi, kuna tema maksis laenumakseid, aga nüüd tahaks ma korterilaenu oma nimele vormistada?04.06.2014

Elukaaslasega koos võetud eluasemelaen, tema laenusaaja, mina kaastaotleja. Korteri omanik 100% mina. Pärast lahkuminekut leppisime kokku, et laenu jääb edasi tasuma endine elukaaslane, mina jäin elama ostetud korterisse. Sel hetkel ei olnud mõtet korterit müüma hakata, sest laenujääk oli suurem kui sel hetkel oleks olnud objekti turuhind. Mina ei oleks suutnud sel ajal oma sissetuleku juures laenumakseid tasuda. Praegu oleks mul võimalik laenuleping muuta nii, et laenusaaja oleksin ainult mina ja endine elukaaslane jääb laenulepingust välja. Küsimus: kas ma olen juriidiliselt kohustatud talle tasuma vahepealsel ajal tema poolt tasutud laenumaksed? Korteri ainuomanik olen mina, antud seisuga siis kaastaotleja.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ärge ajage sassi laenulepingust tulenevaid kohustusi omandiõigusest tulenevate õiguste ja kohustustega. See, et olete korteri omanik, ei puutu laenulepingu täitmisse. Kui sõlmite pangaga uue laenulepingu, millega teie refinantseerite praeguse laenu ja võtate laenu n.ö üle, siis see puudutab praegust laenajat - panka ja teid: endine elukaaslane vabaneb laenulepinuga kaasnenud kohustustest, teile tekivad kohustused pangale raha maksta ja pank peab sellise vangerdusega nõus olema...
See, kas endise elukaaslase poolt võetud laenu pidite ka teie tasuma ning kuidas te temale korteri eest tasumise pidite hüvitama, puudutab ainult teid ja teie elukaaslast.