Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida ette võtta, kui minu korteril on hüpoteek ja endisel elukaaslasel on sellega tagatud laenu maksmisega raskusi?08.07.2014

Tere!
Olen korteri omanik. Korteril on peal hüpoteek. Võetud on 2 laenu, mille tagatiseks on minu korter, aga nüüdseks on meie teed lahku läinud ja laenu maksab tagasi minu endine elukaaslane. Kuid tal tagasimaksega raskusi, mida ette võtta?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ma ei oska öelda, mida ette võtta, et raskustes endist elukaaslast aidata.
 

Küsimus: Kas korteri müümisel müüja notariaalse volikirjaga esindaja peab omanikule raha tasuma volikirja või müügilepingu alusel?03.07.2014

Tere
Soov on lasta tühistada tehingut TsÜS §131 alustel mille esindaja tegi esindatava nimel, kuid sellega seonduvalt on tekkinud küsimused:
1) Esindaja müüs korteriomandi notariaalse volikirja alusel, sõlmiti korteriomandi müügileping ja asjaõigusleping notaris, sama isik oli ka ostja.
Müügilepingus on märgitud selline klausel: Müüja müüb ja Ostja ostab lepingu eseme hinnaga XXXXX eurot, milline summa on Müüjale tasutud sularahas enne käesoleva lepingu sõlmimist ja millise summa saamist tõendab Müüja oma allkirjaga käesoleval lepingul.
Kas see tähendab, et esindaja kes müügilepingule alla kirjutas mõlemapoolselt kinnitas enda allkirjaga, et müüjale ehk korteri omanikule on müügilepingu summa tasutud ja kui esindaja seda kinnitas, siis kas see on piisav alus tehingu tühistamist nõuda, kuna summa ei olnud tasutud enne lepingu sõlmimist?
2) Korteriomandi müügiks tehti notariaalne volikiri kus on märgitud, et on kehtiv kuni ülesande täitmiseni see sisaldab muuhulgas järgmist teksti: ....vastu võtma rahasummasid ja käsutama notariaalkontole hoiustatud rahasummasid - kui tehing tehti notaris 16.01, siis kas esindaja sellise volikirja alusel pidi olema raha üleandnud müüjale, mida ta müügilepingus kinnitas või võis esindaja ka selle raha hoiustada enda käes peale müügitehingu sõlmimist ja kui esindaja varjas tehingu toimumise täpset aega tasudes summa mitmeid kuid hiljem, siis kas need on piisavad põhjused nõuda tehingu tühistamist?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ainult sellepärast, et te saite raha hiljem kätte, ei ole teil õigust müügitehingut tühistada. Volitus sisaldab õigust esindatava nimel raha vastu võtta. See tähendab, et ta võiski raha enda kätte võtta, ei pidanud kohe seda kuhugi hoiustama või üle andma. Müüja osales müügilepingus oma esindaja kaudu - raha temale andmine tähendabki raha müüjale andmist. Kui te poleks raha üldse saanud, kuid esindaja oleks seda seal siiski ebaõigesti kinnitanud, siis võiks ehk tühistamine teatud tingimustel kõne alla tulla. Praegu paistab probleem olevat volituse aluseks olevates kokkulepetes. Küsimusest ei selgu, kui kaua esindaja raha kinni hoidis ega ka see, mis oli volituse aluseks oleva kokkuleppe sisu - eelkõige, millise aja jooksul pidi esindaja esindatavale raha üle andma.
 

Küsimus: Mida teha, kui tellija viivitab ehitustööde eest poole summa maksmisega, kuigi leping on olemas?01.07.2014

Tere,
Teostasime lepingu järgi ehitustööd. Tellija maksis pool summat ära, teise osaga viivitab. Mida on minul võimalik antud olukorras teha?
On olemas allkirjastatud leping ja hinnapakkumine.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Peaksite eelkõige kasutama neid õiguskaitsevahendeid, mis teil lepingus kirjas. Üheks võimaluseks võiks olla viivise nõudmine, teiseks omapoolse kohustuse täitmisest keeldumine jne, aga ilma lepinguga tutvumata on raske midagi täpsemat öelda.
 

Küsimus: Kuidas müüa korterit kaasomandiga maja, kui teised korteriomanikud hirmutavad ostuhuvilisi?01.07.2014

Tervist.
On tekkinud selline olukord:
Vanaproua suri ja pärandas oma tütrele ja kahele lapselapsele maja koos aiaga, mis jaotus nii, et tütar sai 2 korterit ja lapselapsed kumbki 1 korteri - tekkis kaasomand. Kuna 1 lapselapsel puudub sissetulek, siis müüb ta oma korterit. Kahjuks on lahkunu tütar ehk antud lapselapse tädi omale pähe võtnud, et see maja on tema eramaja ja ta blokeerib täielikult koos oma pojaga korteri müüki, on ähvardatud kätte maksta ja ostuhuvilisi hirmutatakse minema. Samas ise tädi korterit endale osta ei kavatsegi, kuigi tal oleks ostueesõigus.
Samas on maja lagunemas ja remont vajab seega finantseerimist, mida tädi aga ei suvatsegi teha ja nii on jäänud maja remonditööd vaid lastelaste õlule. On teada ka fakt, et see tädi varastas omale salaja kogu lahkunu raha, mida oli ligemale 4000 eurot, niisiis maja remondi finantseerimine poleks probleem, lisaks on tal igakuine sissetulek. Pojapojad pole selle asjaga politseisse pöördunud, kuna tädi ähvardas siis sissepääsu majasse täielikult blokeerida ja "elu kibedaks teha". Kuidas saaks korterit nii müüa, et see ei tekitaks probleeme?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Sellises olukorras on müümine raske. Peaksite tegema talle ettepaneku kaasomandi lõpetamiseks, kui ta sellele ei reageeri, siis nõudma kaasomandi lõpetamist kohtu kaudu. Muuhulgas saate nõuda teiselt kaasomanikult asja väärtuse hüvitamist või ka asja enampakkumisel maha müümist.
 

Küsimus: Kas korteri eest kuumaksetega maksmise saab omavahelise lepinguga vormistada või peaks selle notaris tegema?29.06.2014

Plaan on osta järelmaksuga korter, korteri hind oleks 2800 eurot, seega 156 eurot kuus. Omanik on nõus selle hinnaga müüma 18-kuulise lepinguga. Mind huvitaks, et palju selline lepingu sõlmimine, kinnitamine või vormistamine maksma läheks koos lõivude ja kõikide maksudega. Järelmaks oleks omavaheline mitte panga kaudu. Kas see leping koostatakse notari poolt või saab ka enda poolt lepingu koostada. Leping oleks selline, et korter vormistatakse alles peale viimase järelmaksu osamakse tasumist ostja nimele.
Lugupidamisega

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Antud juhul soovitaks sõlmida korteri ostu-müügilepingu notaris sellise tingimusega, nagu ise kirjutate - et siis müügihind tasutakse 18 kuu jooksul ja korteri omand antakse üle (asjaõiguslepingu sõlmimisega) peale müügihinna täielikku tasumist. Kuid kindlasti tuleks kanda kinnistusraamatusse märge, et on sõlmitud selline leping, vastasel juhul ei takista miski senisel korteriomanikul seda uuesti maha müümast. Tehingu sõlmimise tasud peaksid jääma 50 euro piiresse.
 

Küsimus: Kuidas saab "kassa juures kontrollida" ostetud arbuusi?29.06.2014

Kui olen poest ostnud arbuusi, kuid kodus seda lahti lõigates avastan, et see on seest mädanenud või halvaks läinud, siis kas mul on õigus nõuda poest selle ringi vahetamist?
Enamik poode nõuab "kauba kontrollimist kassas", kuid kahtlustan, et poe turvad pole just väga rahulolevad, kui keegi oma 30 cm väitsaga hakkab kassas oma kaupu kontrollima.
Mis seadused seda asja reguleerivad?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kõike ei saagi kontrollida ja jääb alati risk, et kaubal on selliseid puudusi, mida kohe ei avasta. Sellisel juhul on tegemist varjatud puudustega ning nende ilmnemisel on teil õigus nõuda puuduste kõrvaldamist ehk arbuusi puhul tuleks ilmselt kõne alla vaid selle väljavahetamine.
 

Küsimus: Kuidas saab muuta notariaalset kokkulepet, kui teine pool ei ole sellega nõus?19.06.2014

Tere, kuidas muuta/vaidlustada notariaalset kinnitatud kokkulepet, kui üks pool ei ole nõus selliselt kinnitatud kokkulepet muutma?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kokkulepped tehakse selleks, et neid täita, mitte muuta, pealegi veel ühepoolselt. Reeglina saab kokkulepet muuta teise poole nõusolekul. Kui teine pool sellega nõus ei ole, siis kuulub kokkulepe täitmisele nii, nagu selles omal ajal kokku lepiti ja mõlema poole poolt fikseeriti.
 

Küsimus: Kas meilivahetus ja osa raha ülekandmine on piisavaks aluseks tasu sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluse teel?16.06.2014

Tellija on eraisikuna E-maili teel tellinud oma firma rahastustaotluse tegemise EAS-i. Leping on sõlmitud suuliselt. Meilivahetuses on pikk dialoog projekti kirjutamise ajal asjaolude täpsustamisest ja dokumentide esitamisest. Samuti kinnitab tellija E-mailis projekti esitamist. Projekt on tellijale saadetud E-meili teel. Projekt on saanud rahastuse. Fakt on kontrollitav EAS koduleheküljel. Tellija on maksnud sularahas teostajale avansi. (Üleandmine on kirjalikult vormistamata). Teostaja on pöördunud telefonitsi ja E-meili teel tellija poole lõpliku tasu saamiseks, näidates meilis ära tasu suuruse. Tellija saadab meili sisuga: "palun anna mulle oma pangakonto nr.". Peale mitmekordset pöördumist, kannab tellija osa nõutud summast teostaja pangakontole. Peale seda tellija telefoni- ja e-meili pöördumistele ei reageeri, raha ei kanna. Kas antud olukorras meilivahetus, EAS-kodulehel olev info ja osa raha ülekandmine on piisavaks aluseks tasu sissenõudmiseks maksekäsu kiirmenetluse teel? Kuidas on võimalik teada saada võlgniku elukohta rahvastikuregistris?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Selline materjal paistab olevat piisav kohtusse pöördumiseks. Maksekäsu kiirmenetluses ei ole neid dokumente esitada tarvis, kuid maksekäsu avaldusele võib võlgnik esitada vastuväite ilma ühtegi põhjendust toomata.
 

Küsimus: Kuidas sisse nõuda võlga, kui isik ei ela võlatunnistusel oleval aadressil?11.06.2014

Eraisiku võlg. Laenuleping 25.06.1998. summa 103000 krooni. Võlatunnistus 10.02.2010. Võlgnik ei ela paberites toodud aadressil. Rahvastikuregistri andmed pole teada. Töötab Norras. Telefonile ei vasta. Milline oleks korrektne käitumine võla sissenõudmisel?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Korrektne käitumine on oleks kohtusse hagi esitamine. Kuid peate arvestama, et te peate tegema kõik endast oleneva, et kostja kontaktandmeid leida. Praktikas on väga kasulikuks osutunud senise nimega Eesti Posti Kirjakeskuse (nüüd sama asi Omniva E-teeninduses) saadetav tähitud e-kiri, mis saadetakse e-posti aadressile ja mille saab vastu võtta vaid adressaat oma isiku eelnevalt ID-Kaardiga tuvastades. Kui olete teinud kõik endast oleneva, et kostjat leida, kuid see pole siiski õnnestunud, siis jääb variandiks Ametlikud Teadaanded, kui see on viimane variant ja kohus seda niisama lihtsalt kasutada ei luba. See on ka täiesti põhjendatud, sest vastaspoolel peab olema võimalus ikka tegelikult teada, mis nõudeid tema vastu esitatakse.
Samas, teie nõude juures jääb segaseks see, kas võlatunnistus on antud sama laenulepingu kohta või on teil kaks nõuet... 1998.a sõlmitud laenulepingu järgi võiks täna raha küsida juhul, kui laenu tagastamise tähtaeg pole veel saabunud või sellest ei ole kolme aastat möödunud. 10.02.2010.a kinnitatud võla tagasinõue on ilmselt aga aegunud. Sellisel juhul pole teil midagi enam teha, sest üsna kindlasti ta palub kohtul aegumist kohaldada ja kannate lisaks laenule ka menetlusega kaasnevad kulud ... aeg lendab.
 

Küsimus: Kuidas pärast üürilepingu lõppemist üürnikust vabaneda, kui ta välja ei koli?11.06.2014

Kui andsin korteri üürile ja leping on aprilli kuus lõppenud, aga üürnik välja ei lähe, teda on e-mailiga teavitatud, ta ei vasta sellele. Telefoni teel ja suusõnaliselt on teavitatud ja nõutud lahkumist korterist, kuid ta ainult lubab, et kolib välja, aga otsib igasuguseid ettekäändeid ja seda pole teinud. Lisaks on ta viimase 4 kuu eest üür maksmata ja kommunaalid on ka osaliselt maksmata. Kuidas saan ta välja tõsta, mida teha?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kahjuks pole muud varianti, kui pöörduda kohtusse või üürikomisjoni (viimane on ehk kiirem). Kui otsus käes, siis tõstab kohtutäitur üürniku välja. Kuid jah, tõsi on see, et kiiresti need asjad ei käi.