Lepinguõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis vormis pean esitama pretensiooni ja kas ettevõte on kohustatud sellele reageerima?16.09.2014

Tere,
Küsimus puudutab pretensiooni esitamist inkassoettevõttele. Sain ettevõttelt arve, kuhu oli märgitud põhisummale lisaks ka viivis, mille maksekohustust vaidlustasin, kuna tegu oli ettevõtte lohakusveaga. Leppisin telefoni teel kokku, et tasun vaid arve põhisumma, kuid aasta hiljem jõudis minuni uus arve, kus nõuti viivise kohest tasumist. Esitasin (korduvalt) e-maili teel pretensiooni, kuid minu kirjadele ei vastatud. Sooviksin teada, mis vormis pretensioon tuleks esitada ja mis on arve väljastanud ettevõtte kohustused sellele reageerimiseks? Mida pean tegema, kui ettevõte ei reageeri minu kirjadele?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, kas põhiarve on tasutud või mitte. Eeldades, et see on tasutud vastavalt kokkuleppele ettevõttega, siis ei näe ma nende vastuste saabumata jäämises probleemi.
Mingit konkreetset pretensioonile vastamise korda seadus eraisikutele ei sätesta. Rõhutan, et arve üksinda ei tekita maksmise kohustust - arve on väljastatud mingil alusel, antud juhul näiteks seadus või viivise tasumise kokkulepe. Ilmselt see antud juhul puudub, mistõttu ei ole teile lihtsalt midagi vastata. Kui nõue on põhjendatud, siis teie tasumiskohustuse tekkimiseks tuleks kohtusse pöörduda. Seal saate esitada oma vastuväited nii, et teisel poolel on raskem nendele vatamisest kõrvale põigelda.
 

Küsimus: Kas asjaolu, et avastasime üüritud korteris prussakad, on aluseks tähtajalise üürilepingu lõpetamiseks?16.09.2014

Me üürisime kaks kuud tagasi korteri. Leping tehti tähtajaline, üheks aastaks. Umbes nädal hiljem selgus, et kortermajal on suuri probleeme prussakatega ja ka meie üürikorteris ilmnes neid väga palju. Meile korraks mainiti peale lepingu allkirjastamist, et kunagi olid prussakad, kuid see probleem olevat lahendatud. Hiljem meie kaebamise peale lasi omanik teha korteris tõrje, kuid see ei aidanud. Tahaksin küsida, et kas me saaksime üürilepingu erakorraliselt üles öelda tuginedes VÕS § 317 Üürilepingu erakorraline ülesütlemine eluruumi terviseohtlikkuse tõttu, kuna parasiidid kannavad edasi haigusi ja kahjustavad toiduaineid?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Mul puuduvad küll putukate kohta põhjalikumad teadmised, kuid niipalju olen kuulnud, et prussakad ei ole inimese tervisele ohtlikud. Viidatud sättele tuginemisel peaks esinema oluline oht tervisele. Siiani ei ole ma kuulnud, et keegi oleks haigestunud just ainult prussakate poolt levitatud haigusesse. Toiduainete kahjustamine ei ole inimese terviseohtlikkusega seotud.
Soovitan kaaluda tuginemist VÕS § 313 lg-le 1, etteruttavalt märgin, et VÕS § 313 lg 2 ei sisalda ammendavat loetelu, mis tähendab, et põhjused võivad olla ka muud kui selles sättes loetletud. Võiks analüüsida, kas probleemile võiks kohalduda näiteks VÕS 196 lg 1 või VÕS § 116 lg 2 p 1.
 

Küsimus: Kas suuline lubadus potentsiaalsele ostjale, et müüme maja talle, annab talle õiguse kahjutasu nõuda?08.09.2014

Tere, müüsime juba pikka aega oma maakodu. Leidsime inimese, kes soovis maja osta, aga väga odavalt. Kuna müügiga oli kiire, olime algul temapoolse hinnaga nõus. Paari päeva pärast tekkis läbi maakleri aga ostja, kes oli nõus maksma meie soovitud hinda.

Ütlesime esimesele ostjale, et me siiski ei müü talle ja müüsimegi teisele pakkujale. Mingeid lepinguid meil vormistatud polnud, ega mingit tagatisraha ta maksnud polnud. Nüüd aga nõuab esimene ostja meilt kahjuhüvitisi ja ähvardab igasugu asjadega (väidetavalt oli ta majale tellinud juba aknad ja nendest loobudes peab maksma 300 eurot leppetrahvi).
Kas tal on mingi seaduslik õigus meilt midagi sellist nõuda?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Ainult suuliste lubaduste alusel ei ole tal õigust teilt nendele asjaoludele tuginedes midagi nõuda.
 

Küsimus: Kas inkassol on õigus kuu aja eest nõuda summat, kus 15 eurose võlgnevuse kohta on nende tasu üle 30 euro?07.09.2014

Tere,
29. juuli 2014 tekkis osta.ee keskonnas võlgnevus (teenustasu arved) summas 14,86 eurot. Olin vahepeal kodumaalt eemal ja seda meili ei lugenud. Nüüd avades meilid eelmine nädal, leidsin 2 lugemata kirja inkassolt. Osta.ee oli 19.08 edastanud esimesed arved inkassosse. Kõik olid automaatkirjad, millest üks oli eesti ja teine vene keelne. Kirja sisu: a`la teil on osta.ee keskonnas tekkinud võlgnevus PALUN tasuda KOHE! Summadele ei viidatud.
4. august 2014 tuli esimene kiri kus inkasso kirjutas võlgnevuse summa ja see oli 48,06 eurot ehk siis 33,20 eurot rohkem.
Minu küsimus:
Kas inkassol on õigus kuu aja eest nõuda summat, kus 15 eurose võlgnevuse kohta on nende tasu üle 30 euro?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsida ikka võib, iseasi, kas te seda ka tasuma peaksite. Võlanõude sissenõudmisega kaasnevate kulude suurus on hindamise küsimus ja vaidluse korral määrab maksmisele kuuluva summa suuruse kohus kaaludes konkreetseid asjaolusid. Antud juhul soovitaks teil põhivõlgnevuse ära maksta ja nõude sissenõudmise kulud selgeks vaielda - kui te nende pakutud kompromissiga ei nõustu, jääb vastaval poolel võimalus kohtutee jalge alla võtta.
 

Küsimus: Kas kahe inimese vahel digiallkirjadega vabas vormis sõlmitud maksegraafik on alus raha väljanõudmiseks?07.09.2014

Kahe inimese vahel on vabas vormis sõlmitud maksegraafik. Digitaalselt allkirjastatud. Puuduvad isikukoodid, kuid on olemas inimeste nimed. Graafiku viimase makse tähtaeg oli 20.08.2014. Makseid toimunud ei ole. Milline oleks võimalus oma raha kätte saamiseks?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Isikukood sisaldub ju digitaalallkirjastamise konteineris, see võetakse allkirjastamisel automaatselt kaasa. Saate maksegraafiku järgse raha väljamõistmiseks kohtusse pöörduda.
 

Küsimus: Kas ostja saab nõuda müüjalt ostuhinna tagastamist, kui surnud vasikas oli juba enne müüki haige?01.09.2014

Tere,
Ettevõte ostis eraisiku käest vasika. Uue omaniku juures oli kohe märgata, et loomal midagi viga. Käis kohal loomaarst, kes ei tuvastanud midagi arvates, et tegemist on stressiga. Järgmine päev ei olnud asi parenenud ning arst käis uuesti ja soovidas ühendust võtta loomakliinikuga. Vasikal tehti seal operatsioon.
Järgmine päev tehti loomale eutanaasia, kuna olukord ei parenenud ja et looma piinad lõpetada. Loomakliinik kirjutas ka haigusloo, kus on kirjas, et vasikas oli juba enne ostmist haige, kuid ei olnud seda ostu sooritamisel näha.
Kas ettevõttel on õigus nõuda isikult, kellelt vasikas osteti, vasika ostuhinda ja ravikuludeks kulunud summa hüvitamist?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Esmalt, loomadele kohaldatakse asjaõiguse regulatsiooni. See tähendab, et loomad on juriidilises mõttes asjad. Kuna arsti juurest saite kinnitust, et viga oli olemas juba teile üleandmise hektel, siis ostsite asja, millel oli varjatud puudus ja selle puuduse tõttu ei saanud seda asja kasutada sellel eesmärgil, millel see oli ostetud. Kui asi ei vasta lepinguntingimustele, tuleb seaduse kohaselt anda esmalt teisele poolele võimalus puuduse kõrvaldamiseks. Seega pidanuksite võtma esmalt ühendust looma müüjaga, andma talle võimalus puuduse kõrvaldamiseks - s.t siis kas looma terveks ravimiseks või teile teise vasika andmiseks.

Seadus ütleb, et kui müüja keeldub puudust kõrvaldamast või ei tee seda mõistliku aja jooksul võite lasta puuduse ise kõrvaldada ja nõuda selleks tehtud kulude hüvitamist. Antud situatsioon ei ole päris tavapärane, sest looma operatsioon oli ilmselt vältimatu ja tuli kiiresti otsustada. Seega võiks arvata, et mõistliku aja pikkus oli antud juhul vaid loetud tunnid või üks päev, mille jooksul pidanuks müüja otsustama, kas katab vasika ravikulud või vahetab ta välja...

Seadusest tuleneb samuti, et asja parandamise kulud peavad olema mõistliku suurusega ja tehtud mõistlikel kaalutlsustel, s.t peavad olema vajalikud. Tagantäjrele ei ole võimalik öelda, kas ravikulude tegemine oli otstarbekas, arvestades, et see ei andnud mingisugust tulemust, seda just müüja seisukohalt - raske on öelda, kas müüja oleks nõustunud vasikat opereerima või oleks teile koheselt teise vasika andnud ja selle vasika hukanud; ei ole ka teada, kas müüja teadis vasika haigusest või mitte.

Kuna te müüja poole ei pöördunud, siis ei ole seda tagantjärele ka võimalik välja selgitada. Eeltoodud põhjustel on minu isiklik seisukoht see, et teil ei ole õigust küsida ravikulude hüvitamist, kuna tegite need kulud ilma müüjaga läbirääkimata (kui, siis ehk visiiditasud), kuid saate lepingust taganeda ja nõuda vasika ostuhinna tagastamist, kuna teile müüdi asi, millel olid niivõrd olulised puudused, et neist teades ei oleks te seda asja mingil juhul ostnud.
 

Küsimus: Kuidas tätoveerijalt kaks aastat tagasi pooleli jäetud töö eest raha tagasi saada?31.08.2014

Tere!
Kaks aastat tagasi käisin tätoveerija juures. Sai ette planeeritud pilt, mida oli plaanis tätoveerida ja mees lubas piiblil vandudes, et on võimeline töö valmis tegema ja hiljem ka sümboolse tasu eest üle tegema.
Mulle teadmata põhjusel jättis ta 2 minu peale sirgeldatud tätoveeringut pooleli ning mõni aeg hiljem kadus (enda väitel) Eestist. Nüüd on ta kodumaa pinnal tagasi, kuid tema mingeid kokkuleppeid saavutada ei taha. Tema tahab oma tööd nüüd 2 aastat hiljem jätkata, mina samas oma ihu tema kätesse enam ei usalda ja soovin tehtud "töö" eest raha tagasi saada.

Kas mul on õigus tema käest raha tagasi küsida? Kas selle kohta kehtib ka mingi konkreetne seadusepunkt.
Kas mul on õigus küsida temalt hüvitist oma keha rikkumise eest? Sisuliselt ta ju sodis mu täis, jättis oma töö lõpetamata ja tänu poolikutele tätoveeringutele olen 2 suve käinud ringi pika varrukaga, et mitte naerualuseks olla.

On üldse midagi, mida ma ette saan võtta või on kohtutee jalge alla võtmine ainuke variant?

Lugupidamisega

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Küsimusest ei selgu, millises osas ta selle töö siiski valmis tegi. Raha saaksite tagasi siis küsida, kui ta ei oleks oma tööd üldse teinud või see oleks niivõrd suurte puudustega, et parandada ei ole enam võimalik. Kui ta on siiski valmis oma töö ära parandama, nagu te ka ise kirjutate, siis ei ole põhjust raha tagasi küsida ja peate laskma tal töö ära parandada. Keha rikkumise eest mingit hüvitist te ilmselt ei saa, sest te ise ju läksite tema juurde ja soovisite oma kehale pildi teha... kas olemasolev tätpveering on keha ära rikkunud või mitte, on esteetilise tõlgendamise küsimus.
 

Küsimus: Kas üürnikule saab panna maksude tasumise kohustuse?29.08.2014

Kas üürilepinguga saab panna üürnikule kohustuse ise tasuda maksuametile maksud summas, mida üürileandja peaks muidu teenitava tulu pealt tasuma? Olukorras, kus see summa muidu nagunii üürisumma sisse arvestatakse, oleks see mõnes mõttes lihtsam, aga kas ka lubatav?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Te võite üürilepingusse selle kohustuse sisse kirjutada, kuid see ei muuda kehtetuks tulumaksuseaduse regulatsiooni, mis näeb ette, et tulumaksu peab maksma isik, kes tulu teenib.
 

Küsimus: Kas kaasomandi ostmisel peab ostueesõiguse "ooteaja" tõttu ootama koristamise ja remondiga 2 kuud?29.08.2014

Tere!
Kui oleme ostnud kaasomandi, kas võime kohe hakata vana prahti välja tassima ja tegutseda enne kahe kuu möödumist või peab see olema puutumatult kaks kuud samas seisukorras? Kas seadusega on määratud, et enne 2 kuu täitumist midagi muuta ei tohi?
Aitäh

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Võite rahus kraamima hakata.
 

Küsimus: Kas on õigus nõuda hüvitist vabaajakeskuselt, kui olen nende territooriumil viga saanud vaba aega veetes?25.08.2014

Kas mul on õigus saada hüvitist vabaajakeskuselt, kui olen nende territooriumil viga saanud vaba aega veetes? Nende korraldatud üritusel. Mitte kusagile allkirja ei andnud, et vastutan ise oma tervise eest ja omal elukindlustus puudub. Pean olema 2 kuud haiguslehel.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kahtlen selles sügavalt. Kas te autoga avariid tehes loodate ka autotootjalt hüvitist saada - viibite ju autotootja poolt ettevalmistatud kinnisel territooriumil, kus autotootja on loonud erinevad võimalused selle territooriumi kastutamiseks ... autosse istudes te ka allkirja ei anna, et te ise vastutate oma oskamatuse eest.