Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas kohus arvestab elatist kui ma elan soomes ja mul teine pere ja lapsed soomes?20.01.2020

Tere. Maksan ühe lapse pealt elatist 230 eurot aga meil 2 last (ühe lapse sünnitunnistusel mina isana kirjas ei ole) nüüd siis laste ema on kohtusse minemas, et elatist rohkem mõlema lapse pealt hakata saama ja tema arvates peaksin talle maksma 2* elatis miinimumi. Kindel see, et kohus määrab isadustesti aga olen 90 % kindel, et laps minu. Asi just selles, et elan soomes ja endal juba ammu uus pere ja soomes ka laps ja üks sündimas veel märtsis praeguse elukaaslasega. Ja mure seisneb siis selles, et mismoodi kohus arvestab neid asju kui ma elan soomes ja mul teine pere ja lapsed soomes. Kas eestis elaval laste emal on kohtu kaudu võimalik nõuda 2* elatis miinimumi 292*292=584

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, milline on Teie majanduslik olukord - kui olete võimeline maksma kehtivas miinimummääras elatist kahele lapsele ja Teie teised ülalpeetavad selle all majanduslikult ei kannata, siis mõistab kohus tõenäoliselt elatise kehtivas miinimummääras välja.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui laps on olnud pool kuust minuga, kas ma võin ka elatist maksta poole ulatuses?20.01.2020

Tere
Laps elab emaga ja ma maksan talle juba aastaid elatist pool alampalgast, aga seda ilma kohtumääruseta vaid omavahelisel kokkuleppel. Lisaks ostan veel jalgrattaid, talispordivahendeid, rulluiske, riideid, telefone, maksan huviringid kooli väljasõidud jne... oma lapsele ei ole ju millestki kahju.
Laps viibib reeglina kaks nädalavahetust kuus minuga (reede õhtust pühapäeva õhtuni) lisaks kõik koolivaheajad ja suvel kui mul puhkus siis 4-6 nädalat järjest.
Kui laps on olnud pool kuust minuga kas ma võin ka elatist maksta poole ulatuses või üldse maksmata jätta kui ta on terve kuu minuga olnud või on emal õigus see hiljem minult välja nõuda?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui teete lapsega koosolemise ajal lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi, tuleks seda arvestada elatise suuruse kindlaksmääramisel. Kui laps veedab Teiega pool aega või rohkemgi veel, ei ole tõenäoliselt põhjendatud elatise maksmine kehtivas miinimummääras, kuid kindlasti tuleks enne otsuse tegemist arvestada välja lapse igakuiste vajaduste suurus ja seejärel hinnata, kui suure osa kannab sellest lapse ema ja kui suur osa jääb Teie kanda - reeglina jaotub lapse ülalpidamiskohustus vanemate vahel võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas on võimalik isaduse tuvastamist, kui isa on surnud ja poeg ema nimel?17.01.2020

Kuidas on võimalik isaduse tuvastamist, kui isa on surnud ja poeg ema nimel? Kuidas taotleda toitjakaotus pensioni.

Suured tänud!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Isaduse tuvastamist on võimalik kohtu kaudu taotleda ka peale isiku surma. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus, põhjalikult selgitada kõiki asjaolusid ja esitada asjakohased tõendid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isa saab minult (teovõimetult) alimente nõuda ja tänavale visata?17.01.2020

Tere!
Raske psüühikahäire tõttu olen teovõimetu ja ei suuda iseenda eest enam hoolitseda. Elan hetkel lapse isa elamises, mis talle ei sobi ja ta tahaks last üksi kasvatada. Minul eestkostjat pole ja kas on õigus tal mind haiguse tõttu tänavale visata ja veel alimente nõuda või siis seda nõuda minu vanematelt? Olukord on viimasel ajal eriti pingeline, sest lapse isa on asetanud lapse hetkel justkui enda asemele ja käsib mind mõnitada, alandada.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa on Teie poolt kasutatava eluruumi omanik, on tal paraku õigus otsustada, kes sellel pinnal viibivad. Mõistan, et Te ei ole lapse isaga abielus, sellisel juhul ei ole kahjuks lapse isal ka Teie suhtes ülalpidamiskohustust.

Lapsel on õigus saada ülalpidamist oma vanematelt, seega tuleb arvestada võimalusega, et lapse isa esitab Teie vastu vastava nõude (kui laps jääb elama isaga). Kui ta seda teeb, on Teil võimalik põhjendada, millises ulatuses olete võimeline lapsele elatist maksma

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas ma saan elatisraha summat tõsta, kas ma pean uue hagi esitama?17.01.2020

Tere,
2008 aastal on maakohus teinud lapse elatusraha kohtuotsuse (3000KR) 148,18 eur, aga elatisraha on nüüd tõusnud 255eurole. Lapse isaga kontakt puudub, ise elan Soomes, Soome riik maksab mulle elatusraha kohtuotsuse järgi 148,18eurot. Kuidas ma saan seda tõsta, kas ma pean uue hagi esitama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Jah, elatisraha suurendamiseks tuleb uuesti kohtusse pöörduda, esitades selleks vastava hagiavalduse. Kui Teie ja lapse elukohaks on Soome, on pädev asja lahendama Soome kohus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas täitur saab sundida elatist nõudma, kui mul on pankrotimenetlus, samas loen lapse ema elatise kohustuse täidetuks?16.01.2020

Tere!
Olen esitanud eraisiku pankrotiavalduse ja see võeti ka menetlusse. Mul on töökoht ja korteri näol ka osa ühisvarast, mis arvatakse pankrotivara hulka. Antud hetkel tekkis küsimus elatisega alaealisele tütrele, mida peaks maksma minu eksabikaasa.
Tütar elab koos minuga elamispinnal, mis on minu ja eksabikaasa ühisvaraks, lahutasime aastal 2015. Kuna mina ei panustanud korteri soetamisse (soetati abielu ajal) ja ei tasunud ka pangalaenu, leppisime peale lahutust kokku, et elame koos tütrega kuni tema gümnaasiumi lõpetamiseni (veel 3 aastat) antud pinnal ja sellega loen ka elatise nõude täidetuks. Eksabikaasa esmaseks sooviks oli pind välja rentida. Tütar on vahel ka isaga, isa on ostnud talle riideid ja maksab tema telefoniarvet. Samuti on eksabikaasa võimaldanud meil korra aastas päikesereisi, kuna tütrel on krooniline tonsilliit. Juba see ise kuude lõikes jaotatuna katab elatise nõude. Ametlikult me mingeid kokkuleppeid pole sõlminud ja asi on siiani toiminud. Olen mõistnud seadusest, et mul puudub kohustus elatist kohtu kaudu välja nõuda, kui sisuliselt on see täidetud. Pankrotihaldur aga nõuab, et esitaksin elatise nõude kohtule. Kas mind saab selleks sundida?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemad on saanud omavahel ülalpidamiskohustuse täitmises kokkuleppele, puudub tõepoolest igasugune põhjendus elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda. Kui elatisnõue on kohtule esitatud alusetult, võib kohus hagiavalduse rahuldamata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abielludes võib minna nii, et arestitakse ka minu konto elukaaslase (tulevase abikaasa) trahvide tõttu? 16.01.2020

Tere
Soovin elukaaslasega abielluda, kuid tal on konto arestitud teahvide pärast. Kas abielludes võib minna nii, et arestitakse ka minu konto tema trahvide tõttu?
Olen ka kuulnud, et võlad aeguvad mingi aja peale.
Kas see on tõene?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Enne abiellumist tekkinud võlgnevus jääb Teie tulevase abikaasa lahusvaraks ja Teie pangakontot selle tõttu ei arestita.

Jah, võlgnevused aeguvad seadusega sätestatud korras (erinevatel kohustustel on erinevad aegumistähtaajad).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohus arvestab seda, et üks abikaasadest on aastakümneid tasunud üüri täies ulatuses ning võla peab tasuma teine osapool?16.01.2020

Tere
Küsimus korteri üüri tasumise kohta. Korter on seaduslike abikaasade ühisvara. Üks osapool on tasunud korteri üüriarveid täies ulatuses 30 aastat. Tegime peres muudatuse, et nüüd hakkab teine osapool üüriarveid maksma täies ulatuses kuid ta keeldub ning maksab ainult poole üüri arvest, seoses sellega on tekkinud korteriühistule võlg. Juhul kui ühistu annab meie korteri võlgade nõude kohtusse, et likvideerida võlgnevus, siis kes peab tekkinud võla tasuma? Kas see osapool, kes võla tekitas või peavad abikaasad maksma võla kahasse? Kas kohus arvestab seda, et üks osapool on aastakümneid tasunud täies ulatuses ning võla peab tasuma teine osapool?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abieluvararežiimiks on varaühisus, ei pea abikaasad kulutusi kandma tingimata võrdsetes osades. Mõnes abielus kannabki kõik rahalised kulutused üks abikaasadest, teises abielus kantakse kulutused pooleks - kõik oleneb perekonna dünaamikast, abikaasade rahalistest võimalustes jms. Kui abielu peaks lõppema, jagatakse ühisvara võrdsetes osades, samuti ühised kohustused. Abielu ajal võetud ühiste kohustuste eest vastutatavad abikaasad samuti ühiselt, nagu näiteks Teie poolt kirjeldatud võlgnevus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas elatisraha maksmist muuta, et saaksin lapsele riideid osta, sest ema ei hooliste tema väljanägemise eest?15.01.2020

Tere
Olen maksnud ilusti elatusmiinimumi oma lapsele nagu vaja. Laps saab minult, õigemini lapse ema 270 eurot kuus. Nagu ma aru saan siis kui mina maksan 270 peab ka tema panustama 270 eurot pluss see, et ta saab ka laste raha riigilt. Kui mu laps käib riides nagu asotsiaal, kas ma saan midagi teha, et see raha ikka lapse heaoluks kasutatakse? Kohtu poolt on määratud elatusmiinimum. Kas mul pole õigus maksta nii, et jagan pooleks lasteraha summa ja arvutan selle elatus rahast maha kuna ma näen, et lapseni see raha ilmselt ei jõua?
Mingisugused kokkuleppeid pole tema ema puhul soovitada. Lapse emal uus elukaaslane ja kaks last temaga. Pealtnäha peaks nad hästi hakkama saama kuid minu laps tundub seal teisejärguline olevat.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui peres on kasvamas kolm last ja laste ema saab riigilt igakuiselt 520 euro ulatuses peretoetusi (ehk ca 173 eurot ühe lapse kohta), on põhjendatud seda elatise suuruse määramisel arvesse võtta, kuivõrd lapse vajadused on märkimisväärses osas kaetud toetuste arvelt. Kui elatist on Teilt kohtu kaudu välja mõistetud, tuleks elatise vähendamiseks vastava hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab vormistada nii, et kingin oma osa korterist naisele ja ta loobub elatist nõudmast?15.01.2020

Tere. Naine on nõus elatisraha mitte nõuda, kui kingin talle oma osa korterist. Kas on reaalne selline asi, et ta kirjutab paberi, et ei taha minult elatist, ja selle paberi kinnitame notari juures?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Põhimõtteliselt võivad vanemad kokku leppida ülalpidamise andmise viisis ka selliselt, nagu olete kirjeldanud - siiski ei võta see lapselt õigust nõuda vanemalt elatist seadusega sätestatud korras. Notariaalse kokkuleppe poolteks on vanemad, kuid tsiviilkohtumenetluses on elatise nõudjaks (hagejaks) laps.

Kui otsustate sõlmida kirjeldatud sisuga notariaalse kokkuleppe, peab olema väga täpselt määratletud, kui suures ulatuses loetakse ülalpidamiskohustus korteri osa kinkimisega kaetuks jms.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand