Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on määratud mingi summa, mis peab lastest eraldielavale vanemale elatise maksmise järgselt kätte jääma?11.01.2018

Uurin võimalusi elatise vähendamiseks. Maksan seni kahe alaealise lapse eest nende emale vabatahtlikult (kohtus pole seni käinud) miinimummääras alimente (seni 235+235 eurot kuus). Nüüd uuest aastast peaksin hakkama maksma kokku juba 500 eurot.
See on umbes 40% minu netopalgast. Lisaks saab lapse ema riigilt lastetoetust 110 eurot kuus. Laste ema palganumber on minu omaga vähemalt samaväärne, kui mitte parem. Pärast elatise ja arvete maksmist jääb mulle kätte summa, millest ei piisa kuu lõpuni toimetulemiseks. Kuna jätsin peale lahkuminekut meie ühise kodu laste emale, siis pidin oma elu praktiliselt nullist uuesti alustama. Kas on määratud mingi summa, mis peab lastest eraldielavale vanemale kätte jääma ja kas sellises olukorras on tõenäoline, et kohtus vähendataks mu kahele lapsele makstava elatise määra? Ja kuhu peaksin selle küsimusega pöörduma ning millest alustama?
Lisaks - lapsed on minu juures kaks nädalavahetust kuus, mis on väga tore, aga taas täiendav kulu, kuna elavad Eesti teises otsas.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Seadusega ei ole kindlaks määratud sellist summat, mis peaks vanemale peale elatise maksmist kätte jääma. Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid seaduse kohaselt ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. Riigikohtu uuemate seisukohtade kohaselt võib elatise vähendamiseks alla kehtiva miinimummäära olla alust siis, kui lapse vajadused on alampalgast väiksemad ja kui lapse ülalpidamiskulud on osaliselt kaetud riiklike peretoetustega. Samuti võib elatise suurust mõjutada asjaolu, et teete laste ülalpidamiseks vahetult kulutusi, kui nad parasjagu Teie juures on. Eelnimetatud asjaolude esinemisel võib elatise vähendamine olla põhjendatud, kuid selleks tuleb kindlasti läbi viia asjaolude põhjalikum analüüs.

Kui maksate elatist omavahelise kokkuleppe alusel, tuleb Teil laste emale edastada oma seisukoht. Kui laste emale ei ole see vastuvõetav, on tal võimalik pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole ja kohtumenetluses on Teil taaskord võimalik oma seisukoht esitada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohtul on lubatud teha päring pankadesse lapse vara ja konto väljavõtte saamiseks?10.01.2018

Kas kohtul on lubatud teha päring pankadesse lapse vara ja konto väljavõtte saamiseks? Elatise hagi on menetluses ja nii isa kui mina oleme oma väljavõtted ja varad neile edastanud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Jah, kohtul on õigus teha selliseid päringuid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas seda saab vaidlustada, kui ema on lapse ilma isa nõusolekuta enda juurde sisse kirjutanud?27.12.2017

Tere!
Lugesin ühte Teie vastust, kus seisis, et kui on ühepoolselt muudetud lapse sissekirjutust, siis on see võimalik vaidlustada.
Nimelt peale lahutust koliti lahku ja esialgu jäi laps nö kahe kodu vahele. Hiljem aastate jooksul see muutus üha rohkem ühepoolseks, ehk siis laps elab põhikohaga isa juures, kus ka algselt elas ja oli lapse sissekirjutus.
Isa teadmata on aga rahvastiku registrisse tekkinud uus sissekirjutus lapse ema juurde, seda aga isa teadmata. Kas seda on võimalik vaidlustada? Sest see ei ole kooskõlastatud isaga? Linn, kus elatakse on sama.
Reaalselt on lapse elukoht isa juures. See sissekirjutuse teema selgus alles selle aasta alguses, kui see teema tuli pangas jutuks.

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, peaks lapse elukoha uuele aadressile registreerimiseks avaldama mõlemad vanemad selleks nõusolekut. Ehk kui üks vanematest esitab avalduse lapse elukoha muutmiseks, peaks vastavat kannet tegev ametnik küsima eelnevalt teise hooldusõigusega vanema nõusolekut. Kui seda tehtud ei ole, peaksite info saamiseks pöörduma kohaliku omavalitsuse asutuse poole, kes nende toimingutega tegeleb.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kohtus mõisteti suurem elatisraha, kas siis pean selle otsuse kohtutäiturile edastama?27.12.2017

Aastal 2009 esitasin kohtule elatisraha hagi. Hagi rahuldati ning elatisraha nõue on kohtutäituri juures täitemenetluses.
Kuni käesoleva aasta septembrini oli elatisraha summa muutumatu. Tegin uue hagi kohtule, hagi rahuldati ning summat suurendati/suurendatakse järgnevatel aastatel automaatselt vastavalt kehtivale miinimumile. Kas mul tuleb teha nüüd uus avaldus kohtutäiturile või edastada kohtutäiturile uus kohtuotsus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui elatisasjas on jõustunud uus kohtulahend, toimub täitemenetlus kohtulahendi tegemise ajast alates selle alusel, seega tuleb kohtutäiturit uuest kohtulahendist kindlasti teavitada ning ta saab anda informatsiooni edasise tegevuse kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean uuesti kohtusse pöörduma, et praegune miinimumelatise kätte saada, kuna kunagi on välja mõistetud 205 eurot?21.12.2017

Tere,
Aastaid tagasi on lapse isalt kohtu kaudu alimendid välja nõutud 205€. Kas pean uuesti kohtutee ette võtma, et miinimumsumma kätte saada?

Ette tänades.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult elatist kehtivas miinimumsummas tasuma, tuleb elatise suurendamise nõudega kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui ei ole nõus osalise hooldusõiguse määramise kohtuotsusega?21.12.2017

Tere! Pojal olnud kohus, et lapse ema saaks ainuhooldajaks, otsus oli, et pojale jääb vaid osaline hooldusõigus. Kohtumäärust lugedes selgus palju sellist, mis tegelikkuses tõele ei vastagi, mida teha? Osaline õigus ka ainult nii, et lapse ema ja uue mehe juuresolekul.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isik ei ole nõustu maakohtu lahendiga, on tal võimalik kohtulahend edasikaebamistähtaja jooksul teise astme kohtusse edasi kaevata.

Kui edasikaebamistähtaeg on juba möödunud, on kohtulahendi muutmiseks alust siis, kui asjaolud on võrreldes kohtulahendi tegemise ajaga muutunud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas eesti kohus peab seksisõltuvust väikse lapsega peres normaalseks nähtuseks?20.12.2017

Tere, olen abielus ameeriklasega ja meil on 7-kuune laps. Abiellusin seal aasta alguses, aga kolisin kohe tagasi Eestisse (kus olen olnud ametlikult ka sissekirjutatud terve oma elu), kuna sain teada, et abikaasa on aktiivne seksisõltlane. Selline, kes ei anna oma tegudele üldse aru. Valimata aega, kohta või olukorda. Pani mind ja meie last mu raseduse ajal korduvalt riski. (Tal on ka 6-aastane heroiini- ja alkoholisõltuvus seljataga, kuid 2 aastat olnud sellest puhas.) Ta on last 1 korra näinud, kui laps siin sündis. Laps on Eesti kodanik! Ta pole veel kordagi lapsekasvatamist finantsiliselt toetanud. Üritasin hakata lahutust- ja hooldusõigusprotsessi nö kaugjuhtimise teel ajama USA-s, aga tulutult. Ta pole nõus paberitele alla kirjutama. Nimelt olen ma nõus loobuma rahast (teades, et ta on raha-ahne), kui saan ainuhooldusõiguse, kuna selline mees ei ole usaldusväärne ning vastutustundlik. Mul on ka palju tõestusmaterjali tema kohta. Mees ei ole aga nõus ja tahab last, aga samas mitte maksta ka. Minu USA juristi sõnul peab Ameerika kohus seksisõltuvust elustiiliks. Ja see ei sega olemast suurepärane ja eeskujulik isa. Mis lootus oleks mul, kui lahutaksin Eestis? Kuidas vaatab Eesti kohus sellistele sõltuvustele? Mul endal on laitmatu minevik ja laps on minu ja mu vanemate juures õnnelik ja armastatud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps on olnud siiani Teie hoole all, annaks kohus Teile tõenäoliselt üle hooldusõiguse lapse viibimiskoha osas, kuid lapse isal oleks siiski õigus lapsega suhelda. Olen seisukohal, et Teie poolt kirjeldatud asjaolud ei võta lapse isalt õigust lapsega kohtuda, kuid suhtlemisgraafikut paika pannes tuleks eeskätt lähtuda lapse huvidest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas tegutseda, kui sooviks taotleda isalt miinimumilt suuremat elatisraha?18.12.2017

Tere,
Kuidas peab toimima, et elatisraha saada?
Kasvatan üksi alaealist last. Millised dokumendid ja kus tuleb täita?
1. kui taotleda riiklikult ettenähtud raha (oli vist 230€)
2. milline on tegutsemine juhul, kui väljaminekud on suuremad ning sooviks taotleda isalt suuremat elatisraha (millised dokumendid täita, kus jne. NB! kunagi öeldi, et sel juhul on vajalik koguda 1 aasta tšekke - väljaminekute, kulude tõestamiseks. Olen seda teinud).

Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise taotlemiseks tuleb esitada kohtule hagiavaldus, hagiavalduse näidise leiate järgmiselt veebiaadressilt: http://www.kohus.ee/et/hagiavaldus-lapsele-elatise-valjamoistmiseks

Kui taotlete elatise väljamõistmist kehtivas miinimummääras, ei tule hagile lisada tõendeid lapse ülalpidamiskulude kohta. Kui nõuate elatise väljamõistmist miinimumist suuremas summas, tuleb lapse igakuiste ülalpidamiskulude suurust tõendada erinevate kuludokumentidega (tšekid, arved, maksekorraldused). Mida pikema perioodi jooksul saate kulude suurust tõendada, seda parem.

Riigilõivu elatise hagilt tasuda ei tule, hagi tuleb esitada lapse elukohajärgsesse kohtusse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas anda emale ainuhooldusõigus või otsustusõigus, kui kolin välismnaale, kuid tahan lapsega käia kohtumas iga nädalavahetus?14.12.2017

Tere.
Elan lapse emast lahus ja mõlemal on lapsele hooldusõigus. Vahepeal abiellusin ja uus pere elab eestist välja ja plaanin vahetada elukohta (riiki). Lapse ema tahab nüüd määrata lapse elukoha ja tahab saada ainuhooldusõigust lapsele. Minu küsimus on selline, et ma ei taha loobuda oma lapsest ega ka tema elus osalemisest, hakkan käima igakuiselt eestis, et nädalavahetused lapsega olla. Mind huvitab, kas peaksin andma lapse emale ainuhooldusõiguse või otsustusõiguse? Mainin ka ära, et elatisraha olen maksnud alates sellest ajast kui lõpetasime kooselu.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse alaline elukoht on oma juures ja Teie elate alaliselt välismaal, võiks vähemalt osaliselt kuuluda hooldusõigus lapse emale, sest faktiliselt teostab sellises olukorras hooldusõigust just tema. Põhjendatud oleks emale ainuhooldusõiguse üleandmine lapse viibimiskoha, hariduse ja terviseküsimuste osas. Hooldusõiguslikke muudatusi on võimalik teha vaid kohtu kaudu.

Hooldusõiguse kuuluvus ei mõjuta kuidagi Teie õigust oma lapsega suhelda, suhtlemiskorra osas tuleb eraldi kokkulepe sõlmida. Kui kokkuleppele saada ei õnnestu, määrab suhtlemiskorra vanema avalduse alusel kohus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, et ma ei peaks oma isa eest hoolitsema, kuna ta omal ajal mind ema ja vennaga tänavale viskas?14.12.2017

Tere
9 aastat tagasi viskas minu isa minu, olles 18-aastane gümnasist, koos minu sel ajal alaealise venna (14a) ja emaga kodust välja. Täpsemalt 2009. aasta 31. detsembri hommikul. Tol hommikul kutsuti kohale ka politsei, kuid peale seda tuli minu emal nii minu alaealise venna, kui minu eest üksinda hoolitseda ja üleval pidada. Alimente ema sel ajal ei nõudnud, kuna tegemist oli väga raske perioodiga ning nö isa ei oleks neid kunagi ka välja maksnud. Kogu selle 9 aasta jooksul ei ole meist keegi selle inimesega suhelnud ega kokku saanud.
Minul on küsimus aga tuleva perioodi kohta - kas mul on võimalik möödunud situatsiooni arvestades, praegu midagi ennetavalt ära teha selleks, et ma ei peaks tulevikus tema eest hoolitsema, kui ta seda abi vajab ning kohtu kaudu nõudma peaks? Kas on võimalik kuidagi juba praegu teha vastav avaldus selle jaoks?
Oleksin väga tänulik teie tagasiside ja nõuaannete eest!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus võib isiku ülalpidamiskohustusest vabastada või ülalpidamiskohustuse täitmist piirata mõjuva põhjuse olemasolul, näiteks juhul, kui ülalpidamist nõudev isik on kunagi jämedalt rikkunud ülalpidamiskohustuse täitmist ülalpidamiseks kohustatud isiku vastu. Kas jämedaks ülalpidamiskohustuse rikkumiseks võib nimetada ka lühiajalist ülalpidamiskohustuse rikkumist või peab see olema pikaajaline ülalpidamiskohustuse täitmata jätmine, on jällegi küsitav.

Teil on võimalik pöörduda kohtu poole oma ülalpidamiskohustuse puudumise tuvastamiseks, kuid see ei ole hetkel otseselt vajalik. Ülalpidamiskohustuse puudumist on võimalik tuvastada ka siis, kui isa esitab Teie vastu ülalpidamisnõude (ei ole ju teada, kas ta seda üldse teeb).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand