Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas jaotatakse eluase lahku kolimisel?25.10.2018

2,5 aastat tagasi sai soetatud eluase, mis on mõlema elukaaslase kaasomand (50%). Kui lahku kolime ning naine lapsega ära kolib ja elukohta jääb lapse isa elama, siis mis saab minu kaasomandist? Arvesse võttes olukorda, kus mees keeldub midagi maksmast ehk seda kaasomandi osa. Kaasomandit müüa ka kahjuks ei saa ehk keegi ei osta poolt korterit.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kaasomanikul on igal ajal õigus nõuda kaasomandi lõpetamist. Seda tehakse kolmel erineval viisil – jagatakse reaalosadeks, müüakse ning müügitulu jagatakse peale kohustuse mahaarvamist kaasomanike vahel ja kolmanda variandina jäetakse kaasomandi osad ühe kaasomaniku ainuomandisse, kes maksab oma osa kaotanud kaasomanikule rahalist hüvitist. Esimene variant selles olukorras kõne alla ei tule, samuti teine variant (saan aru, et elukaaslane soovib eluaseme säilitada), seega peaks kaasomandi lõpetama sellist, et eluaset säilitada sooviv kaasomanik saab eluruumi täielikult enda omandisse, võtab endale üle laenukohustuse ja maksab omandi kaotanud kaasomanikule rahalist hüvitist poole eluruumi turuväärtuses, millest on maha arvatud laenukohustus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abielu ajal erastatud korteri müügisumma jaguneb pooleks ka siis, kui lahutatud abikaasa ei ole korterisse panustanud?22.10.2018

Kas lahutatud abielu ajal erastatud korteri müügisumma jaguneb pooleks ka siis, kui lahutatud abikaasa ei ole lahutusest alates (1997 aastast) osalenud korteri renoveerimises ega katnud ka ühistu remondikulusid?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korter on endiste abikaasade ühisvara, jagatakse see abikaasade vahel võrdsetes osades, kuid korteri ülalpidamisse panustanud abikaasal võib seejuures olla hüvitisnõue teise abikaasa vastu peale abielu lahutamist enamkantud kulude osas.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on lubatud, et eksabikaasa arvutab iga liigutuse, näiteks riiete ostu, elatisrahast maha?22.10.2018

Tere
Abielu on lahutatud. Notaris tehtud elatusraha kokkulepe.
Eksabikaasa arvutab iga liigutuse, näiteks riiete ostu sealt aga koguaeg maha. Minu arust ei ole see õige, kas ta võib nii teha ja kanda vähem raha üle kui kirjas on?
Teine näide: arvutab notari juures tasutud kulu (korteri müük oli just) elatusrahadest maha. Notari aktis on kirjas, et katame kulud pooleks - see sai ka seal tehtud kuna teiste eest ta vaielda ei tahtnud ja nüüd kannab vähem raha lapse elatusraha arvelt üle.
Täiesti vale ju.

Mida ette võtta?
Tervitades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui olete sõlminud notariaalse lepingu elatisraha tasumise osas, tuleb elatisraha maksta vastavalt kokkulepitule ja omaalgatuslikult maharvamisi teha ei tohi. Kui elatisraha makstakse lepinguga määratust vähem, on õigus algatada elatise maksja suhtes täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas uue seaduse järgi mis jõustus 01.09.2018 on õigus kohtutäituril arestida mehel mingi summa?17.10.2018

Mehega on sõlmitud 2011 elatisleping, kus ta nõustub maksma kummagi lapsele elatise katteks igakuiselt 400 eurot (800eurot). Mees teenib kuus 1044 eurot ja saab töövõimetustoetust. Kas uue seaduse järgi mis jõustus 01.09.2018 on õigus kohtutäituril arestida mehel mingi summa?Tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusest on kahjuks väga keeruline aru saada. Mõistan, et lapse isa kohustub notariaalse lepingu alusel maksma lapsele elatist 400 eurot kuus - kui ta seda ei tee, on Teil õigus algatada tema suhtes täitemenetlus. Milliseks täitemenetlus kujuneb, oleneb paljudest asjaoludest, mida hetkel käsitleda ei ole võimalik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui uues peres sünnib üks laps juurde, kas seaduse järgi pean jätkama eelmise pere lastele sama 500 EUR maksmist?17.10.2018

Tere!
Hetkel maksan vastavalt EV seaduse järgi kahele lapsele elatist 500 EUR igakuiselt. Kui uues peres sünnib üks laps juurde, kas seaduse järgi pean jätkama eelmise pere lastele sama 500 EUR maksmist?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülalpeetava lisandumine ei anna automaatselt alust elatise vähendamiseks, selleks peavad esinema vastavad asjaolud. Kui Teie sissetulek võimaldab ka peale kolmanda lapse sündi tasuda vanemate laste ülalpidamiseks samas suuruses elatist, ei ole elatise vähendamiseks üldjuhul alust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Millised on võimalused ühel vanemal vabatahtlikult loovutada teisele vanemale lapsele kuuluva kinnisvara varahooldus?16.10.2018

Laps sai pärandina maamaja, mis kasutusel suvilana. Lapse vanemad ei ela koos. Millised on võimalused ühel vanemal vabatahtlikult loovutada teisele vanemale selle lapsele kuuluva kinnisvara varahooldus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hooldusõiguslikke muudatusi (sealhulgas lapse varahooldusõiguse üleandmist) on võimalik teha vaid läbi kohtu. Selleks tuleb kohtule esitada vastav avaldus. Kui vanemad on hooldusõiguse üleandmises üksmeelel, kinnitab kohus vanemate kokkuleppe kohtuliku kompromissina.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abielulahutus kohtus on võimalik, kui kohal on üks abikaasadest, lahus elatud 7 aastat?15.10.2018

Tere
Kas abielulahutus kohtus on võimalik, kui kohal on üks abikaasadest, lahus elatud 7 aastat. Olnud ka kohus, kus olemasolevast ühisvarast üks abikaasa loobus korteriühistu kasuks.

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina on kohtus abielu lahutamiseks vajalik mõlema abikaasa kohalolek istungil, kuid kui asjaolud on kohtu jaoks piisavalt selged, võib kohus asja lahendada sisuliselt ka ühe abikaasa kohalolekuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas alustada lahutusprotsessi, kui mees ei taha lahutust?15.10.2018

Tere
Elan juba mehest 6 kuud lahus. Sooviksin lahutust aga tema ei soovi. Mis ma esimeseks sammuks tegema peaks (peres kasvab kolm last).

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasaga abielu lahutamise osas kokkuleppele saada ei õnnestu, tuleb abielu lahutamiseks hagiavaldusega kohtu poole pöörduda. Hagiavalduselt tuleb tasuda riigilõivu 100 eurot.

Hagiavalduse blankett on leitav järgmiselt veebiaadressilt: http://www.kohus.ee/et/hagiavaldus-abielu-lahutamiseks

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on võimalik mehe makstavaid alimente vähendada juba minu raseduse ajal, mitte alles peale uue lapse sündimist?15.10.2018

Abikaasal on eelmisest abielust laps. Tema palk on miinimumpalk. Sellest võetakse alimentide tasu 250 eurot. Olen rase ning on vaja lapsele palju osta (riideid, voodi jne). Mehe raha ei jätku ning ainult minu palgaga ka elada ei saa. Kas on võimalik alimentide suurust vähendada juba raseduse ajal, mitte ainult peale lapse sündimist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Praktikas on väljakujunenud seisukoht, et elatise vähendamiseks ülalpeetavate arvu lisandumise tõttu on ikkagi alust siis, kui laps on juba sündinud.

Suuremate ostude jaoks on kindlasti abi nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse poolt makstavatest sünnitoetustest, mis makstakse vanemale üsna kiirelt peale lapse sündi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas jõuda õige otsuseni, kui üks lastest laseks dementsel vanemal kodus elada, teised aga paneks hooldekodusse?11.10.2018

Tere,
kui on vajadus paigutada üksi lastest kaugel elav isa süveneva dementsuse tõttu hooldekodusse, kuid üks lastest pole sellega nõus. Mida siis teha - võib juhtuda, et üks viib hooldekodusse ja teine toob ära - kas seda saab vältida?
Hooldusasutus on üsna eaka kodu lähedal, armas 15-kohaline. Vastu oleva lapse arvates võiks eakas oma kodus surmani elada, ükskõik kuidas tema vaimne või füüsiline tervis muutub. Eakas ise ei tunne enam oma lapsi ära.

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ma soovitaksin Teil pöörduda oma murega sotsiaaltöötaja poole. Usun, et sotsiaaltöötaja vahendusel, peale kõikide argumentide põhjalikku analüüsi, õnnestub teil jõuda ühtse arusaamani, milline lahendus on nii eakale kui ka tema lähedastele parim valik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand