Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas ma saaksin lapse isa käest välja nõuda riigi poolt määratud summa?14.10.2019

Hetkel maksab lapse isa meile 195 eurot kuus. Laps põhimõtteliselt ei näegi teda eriti. Ma saan aru, et elatise alammäär on kasvanud. Laps on ka kasvanud ja samuti hinnad. Kuidas ma saaksin tema käest välja nõuda riigi poolt määratud summa? Isal sissetulekuga probleeme ei ole.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole nõus lapsele elatist maksma PkS § 101 lõikes 1 sätestatud miiniumummääras, tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole. Selleks tuleb kohtule esitada vastav hagiavaldus, riigilõivu tasuma ei pea.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis seadus reguleerib, kes lahutatud vanematest saab laste pealt pensioni lisaaastaid, kui kokku ei lepita?14.10.2019

Ei oska määrata, mis valdkonda küsimus täpselt kuulub, küsin siit. Seaduse järgi iga laps lisab pensionile 2 aastat. Vanemad peavad omavahel kokku leppima, kes neist need aastad saab. Küsimus selline: kui ema ja isa on lahutatud ja isal endal kasvab peres laps. Kas on olemas mingid seadused, mis reguleerivad seda asja, kui isa, näiteks keeldub endise pere emale need aastad loovutamas?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 8 järgi olukorras, kus üks isikutest ei anna teisele isikule pensionilisa taotlemiseks kirjalikku nõusolekut ja mõlemal isikul on õigus pensionilisale, jaotatakse pensionilisa võrdselt mõlema vanema vahel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas tõesti vastutan abikaasa minu teadmata võetud laenu eest ka pärast lahutust?14.10.2019

Tere.
Eksabikaasa võttis abieluajal minu teadmata laenu ja nüüd millal lahutatud oleme, tuli see välja. Ta on jätnud kohustused täitmata ja kohtutäitur võttis ühendust. Hetkeseisuga ei ole eksabikaasa nõuet suutnud täies ulatuses likvideerida ja tööandjale tuli teade, et tuleb hakata võlga minu palgast kinni pidama. Kas tõesti vastutan isegi abieluajal selle eest poole laenu summaga, kui inimene on võtnud selle laenu isiklikult, ilma minu teadmata? Kas mul on võimalik seda nõuet tema käest tagasi nõuda, kui olen selle võla ise tasunud ja kuidas see võiks käia?

Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Mõistan, et abielu on lahutatud, kuid ühisvara (ja ühised kohustused) on jagamata. Kui abikaasa võetud laenu ei ole võetud perekonna huvides ja ta on kasutanud seda isiklike huvide rahuldamiseks, vastutab ta laenu tagasimaksmise eest isiklikult. Kui laen on võetud perekonna huvides, vastutavad laenu tagasimaksmise eest mõlemad abikaasad. Soovitan esimesel võimalusel jagada abikaasade ühisvara.

Kui tasute abikaasa poolt võetud laenu, tekib tagasinõude õigus, kuid see võib olla praktikas keeruliselt teostatav, seega seda varianti ma pigem ei soovitaks. Soovitan kindlasti suhelda kohtutäituriga ja selgitada olukorda, uurida võimalusi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas lahutada hollandi kodakondsest abikaasast, kui ise olen Eestis ja tema siia lahutama ei tule?14.10.2019

Tere!
Soovin lahutada välismaalasest. Abielu sõlmiti Hollandis, kuid nüüd olen ise Eestis tagasi. Partner ei ole nõus Eestisse tulema ning keeldub ka igasugusest suhtlusest (ehk ühistaotlust lahutusele ei saa teha).
Partner on Nigeerias sündinud, Hollandi passiga Hollandi kodanik.
Ise olen Eestis sündinud, Eesti kodanik.
Kuidas oleks mul kõige õigem Harju maakohtu poole pöörduda ning mis dokumente täpselt vaja oleks (kas apostilliga või ei ning kas hollandi keelne abielu leping sobib)?

Tänud ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtule tuleb esitada motiveeritud hagiavaldus ja tasuda hagiavalduselt riigilõivu 100 eurot. Hagiavaldusele tuleb kindlasti lisada abielutõend - Hollandis väljastatud perekonnaseisuakte aktsepteeritakse ilma apostillita, kuid tõend peab olema tõlgitud. Võimalusel kasutage hagiavalduse koostamisel juriidilist abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse ema saab elatist maksvalt isalt õigused ära võtta kui ta uus mees on nõus last kasvatama?09.10.2019

Tere. Mul on selline küsimus. Mu sõber on naisest lahus, maksab alimente iga kuu ja nüüd tahab naine isalt õigused ära võtta, kuna teine mees oli nõus ise last kasvatama ja oma nimele võtma aga samas tahab, et lapse isa maksaks alimente edasi. Kas tal on sellised õigused? Kuigi ise ei näita last isale. Mida peaks lapse isa selles suhtes tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Asjaolu, et lapse emal on uus partner, kes soovib last kasvatada, ei ole kindlasti piisav alus lapse ühise hooldusõiguse lõpetamiseks. Lapse bioloogilisel isal, kellel on soov lapse elus osaleda, peab selleks olema võimalus - kui lapse ema teda takistab, on isal võimalik lapsega suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks kohtusse pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui seadus peaks elatise osas mingil ajal muutuma, kas siis kohus vaatab vanad otsused üle või vanem maksab vana otsuse järgi?09.10.2019

Tere. Küsimus on rohkem hüpoteetiline aga sooviks ikkagi teada. Eelmise aasta lõpus ei leidnud piisavalt toetajaid uus elatise maksmise seadus, mis oleks määranud elatist ühele lapsele pool elatismiinimumi. Küsimus on selline, et kui praegu on kohtuga välja mõistetud elatis praeguse seaduse järgi, mis on pool miinimumpalka aga seadus peaks mingil ajal muutuma, et kas siis kohus vaatab vanad otsused üle või vanem maksab vana otsuse järgi? Tänan.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemalt on elatis kohtulahendiga välja mõistetud, tuleb maksta elatist vastavalt lahendile - uue seaduse jõustumisega automaatselt ükski kohtulahend kehtivust ei kaota.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui pole juristi jaoks raha, et laste isalt elatist välja nõuda?09.10.2019

Olen 4 lapse ema. 13-aastane (raske vaimsepuudega), 10-, 4-aastane ja kohe 7 kuune. 2 last eksabikaasaga ja 2 elukaaslasega. Eksabikaasa ei nõustu maksma elatisabi. Samas ei ole minul nii suurt sissetulekut, et saaksin endale juristi palgata. Kuhu ma pöörduma peaksin, et abi saada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teil on võimalik taotleda riigipoolset õigusabi, kui Teie varanduslik olukord ei võimalda õigusabiteenust osta. Kuidas riigipoolset õigusabi taotleda, saate lugeda järgmiselt veebiaadressilt: http://www.riigioigusabi.ee/

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas 500 eurot 2 lapse elatiseks on liig palju küsida ja kas kohtus saab seda vähendada?07.10.2019

Läksin elukaaslasest lahku. Kaks last - 3- ja 5-aastane. Lapsed elavad alaliselt minu juures. Isa töötab välismaal. Graafik on liikuv ja muutuv, aga kuus on vastavalt siis 6-13 päeva lastega. Lapsed lähevad isa juurde niikauaks. Laste isaga on suhtlemine raskendatud ja ta lihtsalt keeldub minuga normaalselt suhtlemast. Omavahelisele kokkuleppele siiski elatise osas ei saa. Arvab, et summa mida palusin on liig (500). Esitasin ametliku nõude kuid lubas sellega kohtu minna. Mis mind ees ootab ja kas minu miinimum elatisnõue teeb talle liiga?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusele on raske vastata, teadmata, millised on teie sissetulekud ja kui suured on sellest johtuvalt laste vajadused. Kui mõlema lapse igakuised ülalpidamiskulud on samas suurusjärgus alampalgaga ja lapse isa sissetulek võimaldab tal katta poole nendest kulutustest, ei näe ma põhjust, miks ei peaks kohus mõlemale lapsele miinimummääras elatist välja mõistma. Iseasi, kui suuri kulutusi teeb laste isa siis, kui lapsed viibivad temaga - ka seda võtab kohus arvesse. Elatise vähendamine alla kehtiva alammäära saab siiski üldjoontes toimuda väga kaalukatel põhjustel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida on mul selleks vaja, et abielluda Mehhiko kodanikuga?07.10.2019

Tere
Mida on mul selleks vaja, et abielluda Mehhiko kodanikuga? Asi on selles, et ma tean inimest juba aastaid ja olen käinud mehhikos iga aasta paar korda ja lihtsalt rahakott ei pea vastu. Nüüd oleks plaan abielu sõlmida ning ta eestisse ära elama tuua. Kas mehhiko kodanikul peab olema elamisluba eestis abiellumiseks? Ma tean, et ta saab Eesti Vabariigis viibida 90 päeva 180 päeva jooksul ja kui selle aja sees abielu sõlmida kas see oleks võimalik?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, tuleb tal lisaks muudele perekonnaseisutoimingute seaduse § 38 lõikes 1 sätestatud dokumentidele esitada ka tõendus selle kohta, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus.

Lisaks eeltoodule, tuleb perekonnaseisutoimingute seaduse § 39 alusel esitada isikul, kelle elukoht on välisriigis või kes on Eestis elanud alla kuue kuu vahetult enne abiellumisavalduse esitamist, abieluvõimetõend. Abieluvõimetõend on abielluja elukoha- või kodakondsusriigi väljastatud dokument, millega tema elukoha- või kodakondsusriigi pädev asutus kinnitab, et isikul puuduvad takistused abielu sõlmimiseks tema elukoha- või kodakondsusriigi õiguse järgi.

Kui abieluvõimetõendit ei ole mõjuval põhjusel võimalik esitada, võib kohus, kelle tööpiirkonnas kavatsetakse abielu sõlmida, anda loa abielu sõlmimiseks ilma tõendita. Luba kehtib kuus kuud. Selleks tuleb vastava avaldusega kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Millise summa lubab riik mulle ellujäämiseks, kui kohus mõistis asenduskohustusena välja 500 EUR elatist?03.06.2019

Kohus mõistis minult asenduskohustusena välja 500 EUR elatist. Pojaga ei ole aastaid suhelnud, ilmselt elab ja töötab "mustalt" Soomes. Elan üksi. Minu netosissetulek on 730 EUR. Eluasemekulud ca 250 EUR (KÜ pangalaen 15 a.) Ainus vara on korter, kus elan (maakohas). Millise summa lubab riik mulle ellujäämiseks?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie poolt esitatud asjaolude pinnalt tundub mulle, et väljamõistetud elatise suurus on ebaõiglaselt suur. Olen seisukohal, et peaksite pöörduma elatise vähendamise nõudega kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand