Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võin lahutada trenni, telefoni ja tv paketi kulud makstavast elatisrahast?21.12.2016

Tere. 2017 tõuseb elatisraha 235 eurot lapse kohta. Kas pean kandma selle summa lapse emale, kui maksan kinni trenni, telefoni ja nende koduse tv paketi või võin lahutada need kulud elatis miinimumist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üldjuhul ei tohiks igakuine elatisraha olla väiksem kui pool kehtivat alampalka, kuid seejuures ei tuleks elatist maksval vanemal teha lapse ülalpidamiseks täiendavalt kulutusi. Antud juhul Teie aga kulutusi teete, tasudes vahetult lapse treeningute ja sideteenuste eest. Sellisel juhul tuleks minu hinnangul teha lapse emale järgmine ettepanek – kas lahutate elatisrahast enda poolt tehtud kulutused lapse treeningutele ja sideteenustele või maksate lapse emale elatist kehtiva elatismiinimumi alusel ja kõik lapse kulutused tuleb lapse emal ise kanda.

Eeltoodu kehtib juhul, kui elatis ei ole kohtuotsusega välja mõistetud, vaid tegemist on vanemate omavahelise kokkuleppega. Kohtuotsuse puhul tuleb elatist maksta vastavalt otsusele, vastasel juhul on lapse emal võimalik algatada Teie suhtes vähemmakstud elatisraha kättesaamiseks täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha?21.12.2016

Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha? Tüdruk 17 a.

Tänan,
Heade soovidega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. 2017. aastal on alampalga suuruseks 470 eurot, seega on 2017. aastal on elatise alammäär 235 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käituda kui isa, kes mind kunagi pole kasvatanud, on vanadekodus aga pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks?21.12.2016

Tere, kuidas käituda olukorras, kus minu nn bioloogiline isa on sattunud vanadekodusse ja tema pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks? Tegemist on inimesega, kes ei ole mind (44) kunagi kasvatanud ja tegemist on (oli) alkohoolikuga. Seadus paneb küll nii mulle kui ka minu tütrele (18) kohustuse tema eest nn hoolitseda aga seda ei soovi kumbki meist teha ja puuduvad ka vahendid selleks.

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus võib mõjuva põhjuse olemasolul piirata täiskasvanud lapse ülalpidamiskohustust oma abivajava vanema suhtes – kui isa ei ole Teid kunagi kasvatanud ega Teie ülalpidamises osalenud, on minu hinnangul tegemist mõjuva põhjusega ülalpidamiskohustuse piiramiseks või sellest vabastamiseks. Eeltoodud asjaolusid tuleb kohtule ka tõendada.

Kui Teie isa või isa eestkostja pöördub elatise väljamõistmiseks kohtu poole, on Teil võimalik esitada oma vastuväited.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab esitada hagi kohtusse ühe lapse pealt elatise maksmiseks, kui meil on kaks last?21.12.2016

Tere! Soovin anda avalduse kohtusse ühe lapse elatise maksmiseks. Kas nii on lubatud, kuigi tegelikult on meil kokku kaks last? Kas hiljem saab vajadusel teise lapse elatist välja nõudma hakata? Mure lihtsalt selles, et meil kokkulepe 200 eurot kuus kahe lapse kohta, mida pole juba 2 aastat makstud. Isa ütleb, et raha ei ole. Seega tahaks talle mõista anda, et ta ju peab ka aitama. Küll ei taha ma teda koormata kahe lapse miinimum elatusnõudega kokku.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Muidugi võite esitada kohtule hagi vaid ühele lapsele elatise väljamõistmiseks, samuti on võimalik hiljem nõuda elatist ka teisele lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isa juurest oma elu peale väljakolimisel tõstab elatist, mida isa maksab ema juures elavatele teistele lastele?21.12.2016

Tere. Minu elukaaslasel on kolm last. Hooldusõigus ja elatis kohtu poolt välja mõistetud 215 eur. Kaks last elavad emaga ja üks peaks siis isaga koos elama. Aga kuna isa pool elav laps (16 a) koolis ei käi, otsustas välja kolida ja oma elu peale minna. Sissekirjutus isa juures. Kas siis elatis tõuseb 430 eur peale? Isa toetab väljakolinud last edasi ja kas see ka mõjutab elatist, et meie saame ka ühise lapse?
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist tuleb maksta vastavalt kohtuotsusele ja praeguse kohtuotsuse tühistab vaid uus kohtuotsus. Asjaolu, et üks lastest on asunud omaette elama, kohtuotsuse kehtivust ei mõjuta.

Kui mees saab veel ühe lapse, ei mõjuta see automaatselt olemasolevat kohtuotsust. Kui laste isa soovib seetõttu elatise vähendamist, tuleb vastava hagiga kohtusse pöörduda, kuid silmas tuleb pidada seda, et elatist vähendatakse alla kehtiva miinimumäära vaid mõjuvatel põhjustel. Kui mehele ei valmista kõikidele oma lastele samaväärse ülalpidamise andmine raskusi, ei ole ka elatise vähendamiseks alust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abikaasade laenu maksmist ja majas elamist on võimalik omavahel kokku leppida ja notari juures vormistada?21.12.2016

Tere!
Abikaasaga koos on võetud eluasemelaen aga kuna enam koos ei ela juba aasta ja algul lubas tasuda laenu osamaksed ise, siis tänaseks päevaks on selgunud, et tema neid enam ei tasu ja et tema siia ei tule elama ega soovi midagi ja et peale laenu lõppemist kuulub eluase lastele ja mina elan siin sees kuni oma elupäevade lõpuni, mis on muidugi kõik suusõnaline. Kas seda kõike on võimalik notari juures kinnitada, et laenumaksed jäävad minu tasuda ja tema loobub sellest, millega olen ka nõus. Kuigi oleme veel abielus, seega on seda eluaseme probleemi ja tema suusõnalisi lubadusi vaja kinnitada notariaalselt.
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teil tuleks sõlmida notari juures ühisvara jagamise leping. Ühisvara saab jagada kas peale abielu lahutamist või juhul, kui olete sõlminud abieluvaralepingu, millega lõpetate varaühisuse režiimi ja valite edaspidiseks lahusvara režiimi. Seega juhul, kui te abielu lahutada ei soovi, tuleb ühisvara jagamiseks sõlmida nii abieluvaraleping kui ka ühisvara jagamise leping.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Millele tuginedes saaksin advokaadilt välja nõuda 2015 aasta kohtuasja dokumendid?16.12.2016

Toimus kohtuistung 2015. aastal. Tekkis huvi üle vaadata kõik istungiga seotud dokumendid, aga tuleb välja, et indiviid ei küsinud advokaadilt istungiga seotud dokumente endale peale otsust. Helistamisel ütles advokaat, et tulenevalt hiljutisest kolimisest on need kuskil .. ja ta püüab need järgmise kuu jooksul üles leida.
Minu kartus on see, et neid ei pruugitagi üles leida. Ma usun, et on dokumendihalduse seadus, mis kohustab teda neid säilitama ja kliendile väljastama nõudel.
Kuidas seda protsessi kiirendada? Ametlik teabenõue vms, mille mitte-täitmisel saab teda vastutusele võtta.

Vastus: Grete Kirsimaa, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere!

Advokaadibürool toimiku säilitamise kohustus oleneb sellest, kuidas on kokku lepitud kliendi ja advokaadibüroo vahelises lepingus. Seadusest ei tulene advokaadibüroo kohustust toimikuid säilitada pärast töö tehtuks lugemist. Toimikud arhiveeritakse maakohtu poolt ja seega on toimikuga võimalik tutvuda kohtu kaudu. Tutvumine on sätestatud tsiivilkohtumenetluse seadustiku §-s 59. TsMS § 59 lg 1 järgi on menetlusosalisel õigus toimikuga tutvuda ja saada seal olevatest menetlusdokumentidest ärakirju. TsMS § 59 lg 3 järgi kui asjas on menetlus jõustunud lahendiga lõppenud, võib muu isik toimikuga tutvuda ja saada menetlusdokumendi ärakirja asja menetlenud maakohtu loal ka poolte nõusolekuta, kui ta põhistab oma õigustatud huvi dokumentidega tutvumise ja ärakirja saamise vastu. Tutvuda ei või kinnises menetluses arutatud asja toimikuga.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Kirsimaa
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas taotleda tagasi hooldusõigust, sest lapse ema tahab lapse viia välismaale elama?16.12.2016

Tere,
Lapse ema soovib lähiajal koos lapsega minna elama välismaale. Paraku mina selle otsusega nõus ei ole ning soovin, et laps jääks kodumaale.
Kunagi sai tehtud vale otsus ainuhooldusõiguse andmise emale.
Nüüd aga sooviksin taotleda hooldusõigust tagasi, et takistada lapse ära viimist välismaale. Kas antud juhul oleks see võimalik ning kuhu peaksin sellisel juhul pöörduma?

Vastus: Grete Kirsimaa, advokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Tere

Antud juhul on võimalik esitada avaldus kohtule perekonnaseaduse § 138 lg 1 järgi ainuhooldusõiguse üleandmiseks lapse viibimiskoha, sh elukoha, haridusasutuse valiku ja tervishoiuteenuste küsimustes. Avaldus rahuldatakse, kui hooldusõiguse üleandmine vastab lapse huvidele, vähemalt 14-aastane laps ei vaidle sellele vastu ning õiguse üleandmist taotlev vanem on sobiv ja võimeline hooldusõigust teostama. Kui hooldusõigus kuulub ühele vanemale kohtulahendi alusel, võib teine vanem taotleda hooldusõiguse üleandmist, kui kohtulahendi tegemise aluseks olnud asjaolud on oluliselt muutunud, või ühise hooldusõiguse taastamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Grete Kirsimaa
Advokaadibüroo LMP
advokaat

Tallinn & Tartu & Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas abikaasa peab osalema kommunaalmaksete tasumisel kui elab uue kaaslasega ja maja olen saanud mina kinkelepinguga enne abiellumist?15.12.2016

Abikaasa elab teisega koos neli kuud. Oleme endiselt abielus. Kas tal on kohustus osaleda kommunaalmaksete tasumisel ja eluasemelaenu tasumisel, kuigi maja on saadud kinkelepinguga enne abiellumist ainult minu nimel.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui olete maja omandanud kinke teel, on tegemist Teie lahusvaraga. Abikaasa ei ole kohustatud osalema Teie lahusvara ülalpidamises, seega ei saa temalt nõuda kommunaalmaksete ja eluasemelaenu tasumist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Milline on elatise miinimumsumma detsembris 2016 ja milline jaanuaris 2017?15.12.2016

Tere!

Kui kohtuotsus elatise maksmiseks on tehtud ja seal märgitud, et tuleb maksta alates sept 2016 (mis tähendab, et kogunenud võlg on 860€) siis kuidas peaks toimuma võla tasumine? Kas võlgnik võib seda maksta oma soovide järgi või on ka mingid nõuded selle koha pealt? Ja teine küsimus oleks selline, et kui maksti elatist dets 2016, milline peaks olema summa, kui elatis on seotud miinimum tasuga ja jaanuarist miinimum tasu tõuseb?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtuotsuse jõustumise ajaks tekkinud elatisvõlg tuleb tasuda ühekordse summana, kui elatist saav vanem ei ole nõus just teistsugust kokkulepet sõlmima. Seega, kas saate elatist saava vanemaga kokkuleppele, et tasute tekkinud elatisvõlga osade kaupa või tuleb elatisvõlg tasuda ühekordse maksena koos igakuiselt makstava elatisega.

2016. aastal on alampalga suuruseks 430 eurot, seega elatismiinimum on 2016. aastal 215 eurot. Alates 01.01.2017 on alampalga suuruseks 470 eurot – seega alates 01.01.2017 on elatise miinimummääraks 235 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand