Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui poeg saab 9. kuupäeval 18-aasteseks, kui palju peab selle kuu eest elatist maksma?08.12.2016

Tere!
Poeg saab 09.12.2016.a 18-aastaseks, kas elatist peaks see kuu veel saama, maksmine toimus tavaliselt 5-dal kuupäeval?
Kuidas edasi käituda?
Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse ülalpidamiskohustus lõppeb tema täisealiseks saamisel (ehk laps täisealisena õpinguid ei jätka), lõppeb ülalpidamiskohustus lapse täisealiseks saamise kuupäeval. Kui laps saab 18-aastaseks 09.12.2016, tuleb detsembrikuu eest elatist maksta 9 päeva eest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisraha maksmisega seoses oleks poeg pidanud isa edasiõppimisest teavitama?08.12.2016

Kas täisealine oleks pidanud teatama oma õpingutest isale telefoni teel või esitama koolitõendi, ta väidab kohtule, et teatas sõnumi teel ja isa keeldus, aga isa pole sõnumeid saanud ja keeldunud, nüüd nõuab koheselt suvekuude raha aga kas on ju kohtu otsus jõustub edasikaebamise tähtaja lõppemisega? Isa on maksnud alates teadasaamisest 215 eurot - iga kuu, aga kas suvekuude eest on kohustus sellist summat maksta ja koheselt? Kas mingi seadus on ka kui poeg telefoni teel ülbitseb ja mõnitab isa?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui täisealine, kuid noorem kui 21-aastane laps jätkab täisealisena õpinguid, tuleks vanema nõudmisel kindlasti esitada tõend õppimise kohta, vastasel juhul ei ole ju vanemal infot, kas tal tuleb lapsele ülalpidamist anda või mitte. Kuid isegi juhul, kui laps ise vanemale vastavat infot ei edasta, kuid kohus tuvastab, et laps õpib, tuleb vanemal anda lapsele ülalpidamist – info edastamata jätmine kokkuvõttes kohtus elatise väljamõistmist ei mõjuta.

Seejuures ei ole täisealise isiku elatise suurusele määratud alampiiri, nagu alaealise lapse elatisele, ning elatis on vajaduspõhine ehk oleneb lapse vajaduste suurusest. Oma vajadusi peab täisealine, kuid ülalpidamiseks õigustatud laps dokumentaalselt tõendama.

Kohtuotsus jõustub edasikaebamistähtaja möödumisega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis on lapselapse kohustused enda vanema ees, kui suhteid pole olnud ja töövõimetu ema ei saa ise oma ema eest hooliseda?07.12.2016

Tere,
Kui ema on töövõimetu ja saab pensioni, kas siis peab täisealiseks saanud inimene hakkama maksma midagi oma vanaemale (vanadekodu vms)? Ehk, et ema ei saa enda ema aidata, siis peab seda tegema lapselaps? Ka siis, kui vanaema ei ole olnud nö vanaema, ehk et suhted on olnud halvad või pole üldse suhelnud. Mis on lapselapse kohustused enda vanema suhtes sellises olukorras ja kas neid saab muuta?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse §-i 96 kohaselt on ülalpidamist kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased. Sellest lähtuvalt on kõnealusel isikul eeskätt õigus saada abivajaduse korral ülalpidamist oma lapselt ja kui lapselt ei õnnestu mingil põhjusel ülalpidamist saada, siis oma lapselapselt.

Samas annab Pks § 103 aluse ülalpidamisnõude piiramiseks, kui seda oleks äärmiselt ebaõiglane nõuda. Teie poolt kirjeldatud olukorras võib lapselapse ülalpidamiskohustuse piiramine olla põhjendatud, kuid see vajab kindlasti põhjalikumat süvenemist konkreetsetesse asjaoludesse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis summaga peab arvestama, et kohtus ainuhooldust nõuda ja hiljem ka nimemuutus vormistada?07.12.2016

Tere.
Ma sooviks hakata taotlema lapse ainuhooldust. Lapse sünnitunnistusele märgitud isa pole tema bioloogiline isa, peale lahkuminekut (see on nüüdseks 5 aastat) see isik ei mängi mingisugust rolli lapse elus. Sooviks teada palju võib maksma minna kui kohtus nüüd ainuhooldust nõuda ja hiljem ka nimemuutust?
Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusele on keeruline vastata, sest menetluskulude suurus oleneb paljudest asjaoludest – muuhulgas sellest, kas kasutate menetluses õigusabiteenust, samuti sellest, kui pikaks kujuneb kohtumenetlus ja kui palju menetlusdokumente tuleb menetluse kestel esitada. Samuti on erinev õigusabiteenust pakkuvate spetsilistide töötasu suurus – advokaatide tunnihind on reeglina kallim kui juristidel.

Kui otsustate õigusabiteenust kohtumenetluses mitte kasutada, tuleb arvestada vaid riigilõivuga – avalduse esitamisel hagita perekonnaasjas tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ema saab ainuisikuliselt dikteerida, mis päevast ja kellaajast isa lastega kohtuda saab?07.12.2016

Tere. Lapsed elavad ema juures ja isa maksab laste elatisraha igakuiselt ning viibib lastega üle nädala nädalavahetustel. Kas emal on õigus dikteerida isale, kas laps võetakse reede õhtul või laupäeva hommikul? Mure selles, et laste ema nõuab ja väidab, et temal on õigus öelda, millal ja mis kell isa peab lapsed võtma, arvestamata isegi sellega, et laste isa on tihti reede õhtuti tööl kella 22:00-ni. Palun öelge, kui isa ja lapsed soovivad koos ühiselt aega veeta, kas see peab tõesti toimuma ema poolt ainuisikuliselt dikteeritud aegadel? Samuti sooviks teada, kas isal on seaduslik kohustus veeta aega lastega just nädalavahetustel või võib ta seda teha ka nädala sees? Kas laste emal on tõesti seaduslik õigus panna isale kohustust võtta lapsed talle sobival päeval ja kellaajal (lähtuvalt tema enda, mitte laste huvidest) ning ka isal ei ole siinkohal väiksematki sõnaõigust?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lastega suhtlemise kord lepitakse vanemate vahel kokku lähtuvalt lapse/laste huvidest, arvestades seejuures vanemate võimalusi ja soove. Suhtlemiskord peab olema täidetav, mistõttu ei saa kokku leppida või ühe vanema poolt peale suruda suhtlemiskorda, mida vanem ei ole võimeline näiteks oma töökohustuste tõttu täitma.

Seadusandja on jätnud suhtlemiskorra osas vanematele nö vabad käed – ei ole mingit reeglit, et lahus elava vanemaga suhtlemine peaks toimuma vaid nädalavahetustel. Kui see lastele ja vanematele sobib, võib suhtlemine toimuda ka nädalasiseselt ja näiteks suvel üldse pikemate perioodide kaupa.

Vanemad peaksid suhtlemiskorras jõudma omavahel kokkuleppele ja nagu eelpool märgitud, tehes seda lähtuvalt laste huvidest ja vanemate endi võimalustest. Kui kokkuleppele saada ei õnnestu, võib abi saamiseks pöörduda lastekaitsetöötaja poole ja kui ka seal kokkulepet ei sünni, on vanemal võimalik pöörduda suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju on mul õigus saada 2 lapse pealt kuus elatusraha?06.12.2016

Tere!
Olen lahutatud ja mul on 2 last, kes elavad minu juures. Laste isa maksab mulle iga kuu 200 eurot elatusraha. Nüüd lubas maksmise peatada. Kui palju on mul õigus saada 2 lapse pealt kuus elatusraha? Laste isal on lisaks OÜ ja riik minu teada ei tea palju ta kuus teenib. Kas pean pöörduma kohtusse või on võimalik see asi kiiremini ära lahendada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohiks seejuures olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. 2016. aastal on alampalga suurus 430 eurot, seega ei tohiks igakuine elatis olla väiksem kui 215 eurot ühe lapse kohta.

Kui elatisraha maksmises laste isaga kokkuleppele jõuda ei õnnestu, tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas teha kohtule uus avaldus, et elatis muutuks koos elatusmiinimumiga?06.12.2016

Tere
Mis moodi ma saan teha kohtule uue avalduse kui lapse isale on kohtu poolt välja mõistetud elatis, et kui tõuseb see määr tõuseb ka lapse elatis?
Tervitades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui elatis on välja mõistetud konkreetse summana, mis jääb alla kehtiva miinimummäära, tuleb esitada kohtule hagiavaldus elatise suurendamiseks, taotledes seejuures elatise sidumist miinimumpalgaga. Sellisel juhul muutub elatis iga-aastaselt seoses alampalga muutumisega ja puudub vajadus edaspidi elatise suurendamiseks kohtusse pöördumiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas nõuda sisse puuduolev elatise osa, kui elatist on makstud üle-eelmise aasta elatismiinimumi järgi?05.12.2016

Notariaalse lepinguga on määratud, et elatise maksmine toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud määradele, st iga aasta muutub. Lisaks on määratud, et iga hilinenud päeva eest on õigust nõuda intressi. Notariaalses lepingus on notariselgitus ja kokkulepe, et tegemist on täitedokumendiga. Teine pool maksab aga täna elatist üle-eelmise aasta määra järgi. Siit küsimus. Kuidas nõuda täna sisse puuduolev elatise osa? Kas mängib mingit rolli, et osaliselt on elatis iga kuu laekunud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui notariaalne leping sisaldab tingimust võlgniku kohesele sundtäitmisele allumise kohta, on tõepoolest tegemist täitedokumendiga ja Teil on võimalik koheselt elatisraha kättesaamiseks algatada täitemenetlus. Täitemenetluse algatamiseks tuleb pöörduda kohtutäituri poole ja teha vastav avaldus.

Kui elatisraha on makstud vähem kui lepingus sätestatud, on sellega lepingut rikutud ja alus täitemenetluse algatamiseks igal juhul olemas.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on alust vaidlustada kolmele lapsele makstav elatise summa 645 eurot, kuna endal uus pere ja ka laps sündimas?05.12.2016

Tere. Mees maksab iga kuu kolmele lapsele 645€. Järgmisest aastast 705€ (kokkuleppeline laste emaga). Sealjuures on uus pere naine kahe lapsega, tulemas ka ühine laps. Kas on võimalik kuidagi saada seda summat väiksemaks? Ilmselgelt ei kulu kolmele lapsele 1290€ kuus. Siiski on neil ju kaks vanemat. Lisaks sellele keelab ema isal tutvustada lastele oma uut peret. Isa võib lapsi näha vaid laste kodus siis kui emale sobib. Mida peaks tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Iseenesest võib ülalpeetavate suur arv anda aluse elatise vähendamiseks alla kehtiva elatismiinimumi, kuid siinkohal saab tõenäoliselt määravaks vanemate varanduslik olukord. Kui lapse isa sissetulek võimaldab probleemideta kõigile oma lastele anda ülalpidamist miinimummääras, ei ole elatise vähendamiseks alust.

Kui lapsed veedavad aega lahus elava vanemaga, on selle vanema otsustada, kuidas aega sisustatakse ja kellega sellel ajal kohtutakse (muidugi eeldusel, et see ei ole lastele kuidagi kahjustav/ohtlik). Seega ajal, mil lapsed veedavad aega isa juures, ei ole emal põhjendamatult alust keelata lastel kohtumast ka isa uue perekonnaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas jaguneb abielulahutusega minu pärandusena saadud maja, mida abielu ajal laenuga remontisime?01.12.2016

Tere. Sain abielu ajal päranduseks maja koos kõrvalhoonetega. Maa on hiljem minule kuulunud EVP-de eest juurde erastatud. Võtsime abikaasaga laenu maja renoveerimiseks. Laen on tagasi makstud ja laenu maksja oli minu abikaasa. Lahutasime abielu 3 aastat tagasi, vara siis ei jaganud. Nüüd nõuab eksabikaasa, et müüksin maja maha ja jagaksime saadud raha pooleks, või siis maksaksin talle rahas temale kuuluva osa. Elan selles majas koos oma noorema pojaga, kes on juba täisealine. Soovin teada, kui suur või milline osa varast kuulub minu eksabikaasale?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kuigi pärandusena saadud kinnisvara on pärandisaaja lahusvara, muutub see abikaasade ühisvaraks, kui vara erastamine toimub abielu ajal. Sellist seisukohta on Riigikohus mitmel korral väljendanud ja antud juhul tuleb samuti asuda seisukohale, et tegemist on Teie ja endise abikaasa ühisvaraga.

Hetkel kehtiva perekonnaseaduse kohaselt jagatakse ühisvara poolte vahel võrdsetes osades, kuid antud olukorras võib olla põhjendatud kohaldada eelmist perekonnaseadust, mis annab aluse abikaasade osade võrdsusest kõrvalekaldumiseks, kui ühisvara on omandatud ühe abikaasa lahusvara arvelt. Kas ja millises osas on alust ühisvara osade võrdsusest kõrvalekaldumiseks, oleneb juba paljudest asjaoludest, mille väljaselgitamine vajab detailset analüüsi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand