Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui palju pean maksma kahele lapsele elatist kui soovin seda teha vabatahtlikult ilma kohtuta?27.02.2019

Tere!
Laste ema kolis lastega minu juurest ära, 50 meetrit eemale üürikorterisse. Olen nõus lastele nö alimente maksma. Tahaks seda teha ilma kohtuta, laste ema on sellega nõus. Küsimus selline, et kui suur on see summa, isegi siis, kui ma suhtlen lastega, ööbivad vahel minu juures, käin lasteaias järel ja tegelen nendega kui ema on tööl, trennis siis on muid tegemisi. Palk on 700-800 eurot, lapsi 2.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise suurus oleneb laste vajaduste suurusest ja ka vanemate rahalistest võimalustest. Elatise suuruse leidmiseks tuleb kokku arvutada laste igakuised ülalpidamiskulud ja jagada kulude suurus sellist, et mõlema vanema kanda jääb võrdne osa laste ülalpidamiskuludest. Näiteks kui ühe lapse ülapidamiskulud on 400 eurot kuus ja neid kulutusi kannab ema, kelle juures on lapse alaline elukoht, tuleks lapsele maksta elatist 200 eurot kuus, teise poole sellest panustab lapse ema.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isal on õigus minu uuelt abikaasalt lastele elatist nõuda, kui minul ei ole võimalik maksta sest sissetulek väike?27.02.2019

Tere!
Kui mu 12- ja 14-aastane peaks isa juurde kolima, siiani on nad minu juures elanud, kas isal on õigus minu uuelt abikaasalt lastele elatist nõuda, kui minul ei ole võimalik seda maksta? Minu sissetulek on väike.

Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Laste ülalpidamiskohustus lasub vanematel, vanema uuelt abikaasalt elatist nõuda ei saa. Kui vanemate sissetulekud on väga erineva suurusega, võib põhjendatud olla ülalpidamiskohustuse ebavõrdne jaotamine, vastavalt vanemate sissetulekute proportsioonidele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas eksabikaasal on õigus nõuda poole maja kinnimaksmist, kuigi veel laen pole lõpuni tasutud?26.02.2019

On ostetud maja pangalaenuga, kuid nüüd oleme lahutatud, seega on antud objekt ühisvara ja mina jätkan pangalaenu maksmist, kuid nüüd soovib teine osapool, et maksaksin talle pool välja nüüd ja kohe. Kas tal on õigus seda teha kui laen pole lõpuni tasutud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abielu on lahutatud, on mõlemal abikaasal õigus nõuda ühisvara jagamist. Kui ühisvaral lasub kohustusi, jagatakse ka kohustused omavahel. Kohustuste olemasolu ei takista kuidagi ühisvara jagamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Millise riigi lasteraha peaks laste isa elatisest maha arvestama?26.02.2019

Tere. Pool aastat tagasi määratud kahe lapse isale kohtu poolt miinimumelatis millest arvestatakse maha pool lasterahast. Ehk siis isa maksis eelmine aasta 500-55=445 eurot.
Elasime sellel ajal Eestis. Nüüdseks nii mina lastega kui ka laste isa kolinud Soome. Muidugi eraldi ja väga ei suhtle. Sellest aastat tõusis Eestis miinimumpalk ja ka lasteraha.
Küsimus selles, et millise riigi lasteraha peaks laste isa elatisest maha arvestama?
Praegu saame siis Soome lasteraha, kahe lapse peale peaaegu 200 eurot. Igajuhuks mainin ka, et muid toetusi pole taotlenud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kuivõrd elatise suurus on kindlaks määratud vastavalt Eesti seadustele, tuleks grammatiliselt tõlgendades lähtuda ka Eestis kehtestatud alampalgast ja Eestis makstavatest toetustest. Kui kohtulahendi tegemise ajaga võrreldes on asjaolud muutunud, võib see olla aluseks kohtulahendi muutmisele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isalt elatise väljanõudmisel arvestatakse ainult tema miinimumpalgaga või ka tema ja ta äriühingu varaga?26.02.2019

Olen paljudele oma küsimustele siit vastuste seast ka enda vastused leidnud, aga mõned täpsustavad küsimused veel. Lugesin, millised kulud laias laastus elatise hulka arvatakse, aga meil tekitas probleeme laste voodi. Nimelt hakkab noorim laps oma voodist välja kasvama ja vajab suuremat voodit. Laste isa leiab, et see ei ole lapse ülalpidamisega seotud kulu. Ta ei ole nõus maksma kuus mingit kindlat summat, vaid ma pean igas kuus kõik lastega seotud kulud kokku arvestama (pesumasina korrad jne.) Kas see on tavapraktika, kuidas lastega seotud kulusid arvutatakse? Meil on kolm last, kes elavad minuga, laste isal on edukas firma ja maksab endale firmalt miinimumpalka, et vältida maksude maksmist. Samas on ta firmal palju vara, kas elatise väljanõudmisel arvestatakse ainult tema miinimumpalgaga või ka tema ja ta enda varaga? Hiljuti ostis just väikelaeva. Tänan ette vastuse eest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülalpidamiskohustust võib täita nii vahetult kulutusi tehes kui ka elatist makstes. Kui lapsed elavad alaliselt ühe vanema juures, täidab lahus elav vanem oma ülalpidamiskohustust reeglina elatist makstes. See on eelkõige põhjendatav sellega, et lapsi kasvataval vanemal on parem ülevaade laste vajadustest ja kõikide kulude nö pooleks maksmine on omajagu kurnav kõikidele osapooltele.

Kohus arvestab ikkagi vanema varandusliku olukorraga tervikuna, mitte ainult igakuise sissetulekuga. Kui vanemal on selgelt keskmisest kõrgem elulaad ja talle kuulub hinnalist vara, ei lähtu kohus elatise suuruse kindlaksmääramisel sellest, et vanema igakuine sissetulek piirdub miinimumpalgaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas paberil kokkuleppega saab vähendada kohtu mõistetud elatise summat?26.02.2019

Kohtu poolt on kaks aastat tagasi määratud elatise maksmine lapsele miinimum summas, mis seadusega ette nähtud. Endine elukaaslane aga käis peale ja tegi paberil lepingu, kus on allkirjad all, et peab maksma ainult 100 eurot. Kas selline leping on kehtiv?
Lepingus on ka punkt, et peaksin maksma pool kooselu ajal võetud laenudest kui ma sellega ei nõustu.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemad võivad omavahel kokku leppida teistsuguses elatise summas, kui seda näeb ette kohtulahend, kuid see ei mõjuta kohtulahendi kehtivust. Kehtiva kohtulahendi tühistab vaid uus kohtulahend. See tähendab seda, et vaatamata omavahelisele kokkuleppele säilib Teil õigus saada elatist kohtulahendiga kindlaksmääratud suuruses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas garaaži müüa, kui see oli minule kingitud, aga erastamisega on nüüd endise abikaasaga ühisvara?25.02.2019

Oleme lahutatud 6 aastat. Kunagi mulle isiklikult oli kingitud garaaž. Nüüd tahtsin seda müüa. Aga tuleb välja, et vahepeal oli maa privatiseerimine ja maa kuulub mulle ja endisele abikaasale. Kuidas siis nii? Kas ei ole siis mingit väljapääsu? Seda enam, et ei tea, kus ta on ja mida teeb. Või on mingi tähtaeg?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kinnisasi on abikaasade ühisvara, on selle võõrandamiseks tõepoolest vajalik mõlema (lahutatud) abikaasa nõusolek. Seega tuleb hankida endise abikaasa nõusolek. Kui ta sellega nõus ei ole, tuleb pöörduda kohtusse ühisvara jagamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui laps on päeval minuga ja mees saab tööl käia, õhtul võtab aga mees lapse ja nii nagu võrdne, aga mul ei ole sissetulekut?25.02.2019

Sooviks teada, et kui vanemad elavad lahus ja laps on jagatud, et emaga päeval ja isaga õhtud. Vahest ka laps emaga ööd. Laps on 2-aastane ja veel hoiu ega lasteaia kohta pole pakutud, et ei saa ema käia tööl. Lapse isa rahaga toetada ei taha, kuna ütleb, et tema on õhtu/öö tunnid lapsega ja temal kulub samamoodi raha lapsele ja kui laps saab lasteaia koha, siis tahab, et laps oleks jagatud 50/50, et ei peaks midagi maksma. Kas nii on õige? Tema arvab, et kui tema raha annab, siis ma kulutan selle muule kui lapsele. Sooviks natuke selgust nendes asjades, et mina hetkel olen päevad lapsega ja võimaldan temal tööl käia, aga õhtune aeg ta võtab lapse ja ütleb, et meil kõik võrdne ja tema ei pea midagi maksna.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsega suhtlemise korras tuleb kokku leppida ikkagi lähtuvalt lapse heaolust, mitte sellest, kuidas oleks kõige mugavam lapse ülalpidamiskohustust jagada. Teie poolt kirjeldatud korraldus ei pruugi olla lapse jaoks parim lahendus. Vanemate õiguste ja kohustuste võrdsus ei tähenda seda, et laps peaks täpselt poole ajast mõlema vanemaga veetma, eriti veel selliselt, kus väiksel lapsel tuleb igapäevaselt kodu vahetada.

Kui Teil ei õnnestu lapse isaga lapsele sobivas elukorralduses kokkuleppele saada, pöörduge oma murega elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. Kui ka tema vahendusel kokkulepet ei sünni, on võimalik nõuda suhtlemiskorra kindlaksmääramist kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapsele makstud elatusrahalt saab tagasi tulumaksu?25.02.2019

Tere, kas lapsele makstud elatusrahalt saab tagasi tulumaksu?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis ei ole tulumaksuga maksustatav.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas sai elatisraha nõue jõuda kohtutäiturini, kui ma ei ole kohtuotsustki kätte saanud?21.02.2019

Novembri lõpus 2018 tehti kohtuotsus, mille kohaselt pidin maksma 1800 eurot elatisraha võlga (laps on täisealine kuid käib keskkoolis - nõudis raha koolis käimise seitsme kuu eest). Kohtuotsust ei saanud ma kätte ei posti teel ega e-kirjaga. Jaanuaris 2018 saabus koju kohtutäituri kiri. Kohtutäituri tasu 250 eurot. Küsimus selles, kuidas sai asi jõuda kohtutäiturini, kui ma ei olnud teadlik kohtuotsusest?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Mingil viisil peab olema kohtulahend Teile kätte toimetatud, kui see on jõustunud ja selle alusel täitemenetlus algatatud. Kui kohtul ei õnnestu muul viisil otsust isikule kätte toimetada, avaldatakse see väljaandes Ametlikud Teadaanded ja loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand