Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas see on huvide konflikt, kui ühelt poolt esindab ema ostjat (last) seaduse järgi ja müüjat volikirja järgi?17.04.2017

Tere!
Planeeritud järgmine tehing: ostetakse alaealise lapse (12.a) nimele kinnistu, kus lapse esindajateks on vanemad (ja eelnev kohtu nõusolek), tehingu teist poolt - müüjat esindab volikirja alusel lapse (ostja) ema.

Perekonnaseaduse § 180 lg 1 p 1 järgi ei saa eestkostja (vanem) eestkostetavat (last) esindada tehingutes, mille üks pool on eestkostetav ja teine pool eestkostja, eestkostja abikaasa, eestkostja otsejoones sugulane, õde või vend.
Meie juhul on ühelt poolt eestkostetav ostja (ema esindab seaduse järgi) ning teiselt poolt ema esindab müüjat volikirja alusel. Kas on siin huvide konflikt? või siiski teiseks pooleks lugeda tuleb müüjat (ema lihtsalt esindab, ei ole tehingu pool).

Kuidas Teie arvamus, kas pean taotlema kohtult (lisaks loale omandamiseks) ka erieestkostja määramist, jaatava vastuse juhul - kas võib see isik olla lapse vanaema (lapse ema ema)?
Kas kohtusse pöörduma peavad lapse vanemad koos, või piisab ainult ema osalemisest?

Tänan ette vastuse eest!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Antud juhul ei ole ema lepingupooleks, vaid lepingupoole volitatud esindajaks ja seetõttu minu hinnangul siin PkS § 180 lõike 1 punkt 1 ei kohaldu. Kui kohus on juba andnud nõusoleku konkreetse tehingu tegemiseks, ei ole minu seisukoha kohaselt enam vajalik erieestkostja määramine.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui lapse seaduslikul isal on tasumata trahvid, kas on võimalik, et seaduse järgi pärib need tulevikus laps?17.04.2017

Tere!

Kui lapse seaduslikul isal on tasumata trahvid, kas on võimalik, et seaduse järgi pärib need tulevikus laps? Kui on nii, siis kas on kuidagi võimalik seda vältida? Trahvide väljanõudmine on antud inkassosse. Kas see jutt on tõsi, et trahvid aeguvad?

Tänan vastamast

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanem sureb ja laps võtab tema pärandi vastu, võtab laps vastu nii vanema vara kui ka vanema kohustused. Pärand tuleb vastu võtta tervikuna ehk kui vanemal on lisaks varale ka kohustused, ei saa vastu võtta vaid vara. Mõnikord on kohustusi rohkem kui vara, sellisel juhul võib olla mõistlik pärandist üldse loobuda.

Trahvinõuded aeguvad seadusega sätestatud korras.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas toimub osaühingu jagamine lahutuse korral?17.04.2017

Abielu ajal olen asutanud osaühingu, mille ainuomanik olen mina. Abieluvaralepingut sõlmitud ei ole. Kuidas toimub OÜ jagamine lahutuse korral? Kas jagamisele lähevad ainult osakud ja aktsiad või ka kontol olevad rahalised vahendid?

Lugupidamisega,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvaraks oleva ettevõtte jagamisel määratakse ettevõtte turuväärtus. Kui ettevõte on seotud vaid Teie isikuga, on ilmselt kõige mõistlikum jagada ühisvara selliselt, et ettevõte jääb Teie ainuomandisse ja Teie maksate lahutatud abikaasale hüvitist poole ettevõtte turuväärtuse ulatuses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kohus võib elatise vähendamise taotlust arvesse võtta, kui laps on terve kuu isaga, ka suvel pikemalt?17.04.2017

Kui laps on 1,5 kuud suvel, iga nädal paar tundi ühel päeval, üle nädala reedest pühapäeviti, pool vaheaegadest isaga, kas siis on lootust, et suvel, ajal kui laps on isaga (1 kuu jooksul), ei pea isa maksma elatist? Pean silmas eelkõige seda, et kas kohus võib elatise vähendamise taotlust arvesse võtta. Kui laps on terve kuu isaga, on ka isal kulud ning kuna emale laekub lapsetoetus ning alles jääb ka tema (ema) poolt panustatav 235 eur. Püsikulud peaks ema saama selle eest tasutud, enamgi veel.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!
Reeglina ei vähenda kohus elatisraha nende päevade eest, mil laps veedab aega lahus elava (ja elatist maksva) vanemaga. Seda eelkõige põhjusel, et last kasvataval vanemal on püsikulud ka ajal, mil laps viibib lahus elava vanema juures.

Kõikide juhtumite korral tuleb siiski asjaolusid eraldi hinnata, täpselt välja arvutada kulutused, mida kumbki vanem lapse ülalpidamiseks teeb ja seejärel on võimalik kujundada õiguslik seisukoht.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui ma täna esitan elatise nõude teisele poolele, siis kui pika aja eest (tagasiulatuvalt) on mul õigus elatist saada?12.04.2017

Tere! Kui ma täna esitan elatise nõude teisele poolele, siis kui pika aja eest (tagasiulatuvalt) on mul õigus elatist saada? Meil ei ole elatis kohtu poolt määratud vaid teine pool maksab vabatahtlikult. Kui elatist ei makstud 2015 aastal täies ulatuses, siis kas mul on võimalik see praegu sisse nõuda. Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist on võimalik tagasiulatuvalt nõuda kuni 1 aasta eest enne elatishagi esitamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kunagi välja nõutud elatist 145 eurot kuus, on nüüd võimalik 235 eurole tõsta kiirmenetlusega?11.04.2017

Tere, minu lapse isalt on 5 aastat tagasi elatiseks välja nõutud 145 eurot kuus, nüüd on 235 eurot pool miinimum palgast. Kas mul on võimalik seda summat tõsta kiirmenetluse käigus 235 eurole?
Samas pole ta maksnud 145 eurot viimased 5 kuud, kui ma küsisin, palun maksa, siis ta ütles, et ei maksa, kuna küsisin tema käest. Talle meeldetuletus ei meeldinud, siis ta küsis, kas ikka kulutan lapse peale piisavalt? Siis ma saatsin talle e-kirja paljude arvetega, tegelikult on mul neid veel, et näidata, et kulutan rohkemgi raha ja aega, kui ta arvata oskab. Ikka ei maksa. Nüüd on mul plaanis anda see täitevametnikule üle. Kas samal ajal saan algatada kiirmenetlust summa suurendamiseks? Veel olen kuulnud, et samal ajal, kui ta ei maksa, siis Eesti riik maksab elatist lapsele ja siis nõuab lapse isa käest välja?
Veel ähvardab lapse isa, et tahab last endale, aga isegi oma aadressi ei anna, kus ta elab. Kas see on üldse võimalik, et kohus võiks isale lapse hooldusõiguse anda? Laps on elanud kõik 12 aastat minuga. Esimesed 8 aastat ei maksnud lapsele midagi. Lapse isa töötab Soomes.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei maksta elatist vastavalt kohtuotsusele, on Teil võimalik algatada tema vastu täitemenetlus elatisraha kättesaamiseks. Kui lapse isa alaline elukoht on Soomes, aitab Teid täitemenetluse algatamisel Justiitsministeerium.

Elatisraha suurendamiseks tuleb esitada hagi elatisraha suuruse muutmiseks, kuid seda ei ole võimalik teha läbi maksekäsu kiirmenetluse. Täitemenetluse algatamine ei välista kuidagi kohtumenetluse algatamist elatisraha suurendamiseks.

Kui laps on siiani elanud Teiega ja olete lapse kasvatamisega hästi hakkama saanud, peaksid esinema väga kaalukad põhjused, et kohus annaks lapse hooldusõiguse osaliselt/täielikult lapse isale üle.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võin endiselt elukaaslaselt korteri kasutamise raha küsida, kui maksan talle 940 eurot laste elatist?11.04.2017

Läksime elukaaslasega lahku. Meil on neli alaealist last. Elasime minu laenuga ostetud korteris. Kuna tema pole kunagi korralikult tööl käinud ja pidevalt olid tal kohtutäiturid kallal, oli korter täielikult minu ostetud ja minu makstud. Nüüd ta nõuab minult iga kuu laste elatisraha 940 eurot kuus. Mind viskas ta sealt korterist välja. Ütles, et ma võin oma ema juures elada. Ma olen selle elatisrahaga nõus, kuna see on seadusega ette nähtud ja oma laste eest ma loomulikult hoolitsen. Aga peale selle pean ma veel korteri laenu ka tagasi maksma, mis on ka üle 300 euro kuus. Tema (elukaaslane) pidi vaid kommunaalid maksma. Minu arust on see vähe ebaõiglane. Ma saan aru, et lapsi ei saa ühest kohast teise kogu aeg solgutada ja olen nõus, et nad seal edasi elaksid. Aga kas tema ei peaks mulle kas või mingit üüri või mingit kompensatsiooni maksma. Minul ju tegelikult ei ole praegu kuskil elada. Ja ta saab riigi lastetoetusi ka 300 eurot. Kõik lapsed on üle kolme aasta vanad. Ja viimasel ajal ma olen suurte laste käest kuulnud, et naisel on öösel kodus viibimisega ka probleeme. Väiksemad lapsed on 3,5 aastased ja suuremad lapsed 13- ja 16-aastased peavad väiksemaid kogu aeg hoidma. Naisterahval on kindel plaan mind enda orjaks teha, aga minu arust on see kuidagi ülekohtune. Suurte laste suhtumine emasse on ka mitte väga meeldivaks muutunud. Lapsed saavad aru, et ema käitumine ei ole normaalne. Tihti ei jõua poeg esimestesse tundidesse, kuna ema ei ole veel selleks ajaks koju jõudnud kui poeg peaks kooli minema. Probleem on keeruline ja masendav. Algatuseks, kas mul on temalt õigus üüri nõuda või on ainuke variant korter maha müüa ja siis igaüks vaatab kus elada. Keeruline ja masendav olukard minu suhtes, kuna selle plaaniga mida tema nõuab, mulle endale praktiliselt raha ei jää.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korter kuulub Teile, on Teil ainuõigus otsustada, kes seal viibib ja millistel tingimustel. Teil on igal juhul õigus küsida laste emalt üüri või otsustada korteri müügi kasuks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan küsida mehelt mingit toetust, sest mees tahab mind kahe lapsega korterist välja tõsta?10.04.2017

Kas osakate mind aidata? Olen oma mehest (ei olnud abielus) lahku läinud, meil on 2 last (kooli ja lasteaiaealine). Mees läks eraldi elama oma teise korterisse, mina jäin meie endisesse kodusse (kah samuti tema oma, olen maksnud siiani ainult kommunaale, mingit üüri või midagi juurde pole küsinud). Laste kasvatamine on olnud siiani 50/50 pool aega tema juures ja pool aega minu juures, elatist maksnud ei ole, aga on maksnud poole laste kuludest (lasteaed, riided jne) nüüd tahab mind tõsta välja (milleks tal on õigus või mõni paragrahv kaitseb mind). Kuna pean uue elamise vaatama, ei tea veel, et kas üürika või saaks ehk laenu - kas mul on õigust küsida mingit osa oma uutest kuludest saaks nõuda temalt?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korter kuulub laste isale, on tal ainuõigus otsustada, kes temale kuuluvat korterit elamispinnana kasutab. Seega on laste isal paraku õigus nõuda, et lahkuksite temale kuuluvast korterist.

Laste isal on laste suhtes ülalpidamiskohustus ja seda võib täita nii vahetult kui ka elatist makstes. Esimesel juhul jagate näiteks ära, kes missuguseid lastega seotud kulud katab (näiteks katate Teie laste eluasemekulud ja isa maksab kooli/lasteaiaga seotud kulutused, oleneb täiesti kokkuleppest), teisel juhul maksab laste isa elatist ja Teie kannate ise kõik laste ülalpidamisega seotud kulud. Kui isa maksab elatist, on elatise sisse arvestatud ka pool laste eluasemekuludest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ma saan eesti kohtus taotleda ainuhooldusõigust ja abielulahutust austraalias sõlmitud abielust?10.04.2017

Abiellusin 2012. aastal austraalias austraallasega. Perre sündis 2013. aastal laps. Perevägivall tõttu pidime kolima 2014. aasta lõpp eestisse. Alguses mees tundis huvi lapse vastu aga kui mõistis, et me ei tule tagasi, siis ei võtnud ühendust enam. Terve eestis oldud aja (2,5 aastat) pole ta meid majanduslikult toetanud. Kas ma saan eesti kohtus taotleda ainuhooldusõigust? Kas ma saan eesti kohtus lahutada abielu, mis on sõlmitud austraalias?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teie ja lapse alaline elukoht on Eestis, on Teil võimalik pöörduda mõlemas küsimuses Eesti kohtusse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kummalegi abikaasale kuuluvad aktsiad moodustavad nende ühisvara või lahusvara?10.04.2017

Riigiettevõte erastati, asutati aktsiaselts. Ettevõtte ca 200 töötajat omandasid aktsiad. Aktsionärideks said ka samas ettevõttes töötanud abikaasad, omandades kumbki aktsiaid - mees 113 aktsiat, naine 5 aktsiat. Mees suri testamenti tegemata. Pärijateks jäid mehe abikaasa ja mehe poeg eelmisest abielust. Poja poolt esitatud kompromissi ettepanek oli, et pärandvara jagamisel jääb surnud mehe abikaasale nende ühisvarasse kuulunud kinnisvara ja mehe pojale jääb 118 aktsiat. Kas poeg on õigustatud pärima isale kuulunud 113 aktsiat või ka isa naisele kuulunud 5 aktsiat? Kas aktsiaseltsi moodustamisel (mitte ostu teel) mehe poolt omandatud 113 ja naise poolt omandatud 5 aktsiat moodustasid nende ühisvara või olid nad kumbki tekkinud aktsiaseltsi iseseisvad aktsionärid 200 aktsionäri seas? Kas viimasel juhul oleks aktsiate näol tegemist abikaasade lahusvaraga ning poeg päriks ainult 113 isale kuulunud aktsiat?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasad omandasid aktsiad abielu ajal, on tegemist abikaasade ühisvaraga. Lähtuvalt eeltoodust, kuulub abikaasade ühisvarasse kokku 118 aktsiat ja ühe abikaasa surma korral kuulub tema pärandvarasse pool ühisvaraks olnud aktsiatest (teine pool aktsiatest kuulub jätkuvalt üleelanud abikaasale).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand