Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas 2017. aastast ei pea isa enam lapsi toetama, kui ema elab uue elukaaslasega?15.12.2016

Tere, Kui elada elukaaslasega koos ja kasvatame koos minu 4 last, kelle isa mees bioloogiliselt pole. Kas 2017 aastast tuleb seadus, et kui elada koos elukaaslasega, siis laste bioloogiline isa ei pea oma lapsi enam toetama? Loodan siiralt, et vastate.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Laste isal, kes on kantud laste sünnitunnistusele, on laste suhtes ülalpidamiskohustus igal juhul, olenemata sellest, kas Teil on uus elukaaslane või mitte. Selles osas seadusemuudatust kindlasti karta ei tule.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ema peab muretsema, et isa võtab lapse ära, kui laps ei saa koolis hakkama ja isa ei luba teise kooli panna?14.12.2016

Mida teha siis kui laps ei saa suures klassis hakkama ja emal soovitatakse ta panna väiksemasse kooli, mis asub kodu juures ja õpetajatel on lapsele aega tähelepanu pöörata. Isa on sellele vastu ja nüüd peale 8 aastat nõuab last enda juurde kooli. Isa elab emast 50 km kaugusel ja ema ei ole nõus last isale andma. Isa väidab, et järelikult ei saa ema hakkama. Ometigi on ema võimaldanud lapsele riided, söögi, trenni, transpordi, teatrid, kinod, sõprade sünnipäevad ja ekskursioonid. Ema on lapse vedanud vaevaga 7. klassi välja. Ema hoolitseb lapse tervise eest kuna laps on diabeetik. Kõige selle juures maksab isa emale ainult 170 eurot kuus. Kas ema peab tõesti kartma, et talt võetakse laps ära?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps on siiani elanud ema juures ja ema on sellega kenasti hakkama saanud (kõik lapse vajadused on täidetud), ei ole enamasti põhjendatud lapse senise elukorralduse muutmine – selline on kohtute seisukoht.

Selleks, et kohus lõpetaks lapse ühise hooldusõiguse ja annaks lapse hooldusõiguse osaliselt lapse isale üle, peaks kohus tuvastama, et lapse heaolu on isa juures paremini tagatud. Kindlasti küsitakse antud juhul ka lapse arvamust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui olen maksnud aastaid elatisraha naisele otse, kuid minu lahutussoovist kuuldes, hakkas seda uuesti välja nõudma?14.12.2016

Tere,
Omame abikaasaga kaht korterit, elasime ühes ning teises korteris ühiselt, kasvatamisel oli alaealine tütar. Olen investeerinud nii tütre kasvatamisse, ostnud asju, maksnud kommunaalkulud mõlema korteri eest ning igakülgselt suhelnud tütrega. Tütar on vahetevahel elanud nii ema juures kui minu juures, kui ka oleme elanud kõik kolmekesi koos. 2012. aastal esitas minu abikaasa kohtule hagi elatise väljamõistmiseks minu tütre kasuks täisealiseks saamiseni. Alates 2012. aastast olen igakuiselt maksnud tütrele alimente sularahas, andes need tema emale, usaldades teda, et raha läheb tütrele vajalike esemete ostuks. Samuti olen ise ostnud tütrele riideid, toitu jne. Tütar on sellest teadlik ning kinnitab seda. Jaanuaris 2016 otsustasime abikaasaga lahutada. Abikaasa, olles solvunud, pöördus kohtutäituri poole, kes esitas mulle elatisraha väljamaksmise nõude alates 2012. aastast (ca 9000 eurot). Tegelikult olen aga selle raha igakuiselt juba ära maksnud, kordan aga, et seda tegin sularahas. Olemas on ka abikaasa allkirjad elatisraha saamise kohta (aasta jooksul). Tütar kinnitab seda ning on teadlik, et olen talle alimente maksnud, samuti on sellest teadlikud ka meie sugulased. Mida peaksin nüüd tegema? Kohtutäitur abikaasa allkirju ei tunnista ning nõuab teatud summast. Kas pöörduma kohtu poole enda abikaasa vastu, et seal tõendada olemasolevate tõendite alusel, et olen elatusraha maksnud ning abikaasa nõue ei ole põhjendatud?
Lugupidamisega,

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui olete elatisraha maksnud, kuid lapse ema on Teie vastu algatanud täitemenetluse, on Teil võimalik pöörduda kohtu poole sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks. Kui kohus tuvastab Teie poolt esitatud tõendite alusel, et olete elatisraha korrektselt maksnud, tunnistatakse sundtäitmine lubamatuks ja täitemenetlus lõpetatakse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas segab Soome Vabariigis makstav tagaseljaotsusega elatisraha Eesti Vabariigis nõude esitamist?14.12.2016

Tere!
Eelmisel aastal hakkas Soome Vabariik tagaseljaotsusega maksma elatist lapsele 150 eurot kalendrikuus. Lapse isa kolis aga käesoleval aastal Eesti Vabariiki ja elab nüüd siin koos uue perega. Lapse ema elab Soome Vabariigis. Eesti Vabariigis on elatismiinimum käesoleval aastal 215 eurot kuus. Kas saab lapse isa vastu esitada nõude Eesti Vabariigis suuremale elatisele? Kuidas segab Soome Vabariigis makstav tagaseljaotsusega elatisraha Eesti Vabariigis nõude esitamist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülalpidamisküsimuste lahendamine on selle riigi kohtu pädevuses, kus on lapse elukoht. Samuti kohalduvad ülalpidamisele selle riigi seadused, kus laps elab. Seega juhul, kui lapse elukoht on Soomes, tuleb lähtuda Soome riigi seadustest ja puudub alus elatisraha väljamõistmiseks Eestis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas määratakse elatisraha kahe elatistraha nõudva naise puhul?13.12.2016

Tere!
Kuidas määratakse elatisraha kahe elatistraha nõudva naise puhul? Ühel naisel, kellega olin abielus, on 16-aastane laps; teisel on kaks last: 7-aastane ja 3-aastane, mõlemad on mu nimel.
Mul on 50% töövõimetus.
Siira lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha suurus oleneb eeskätt lapse vajadustest, kuid ei tohiks olla väiksem, kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. 2016. aastal on alampalga suurus 430 eurot, misõttu ei tohiks igakuine elatisraha ühele lapsele olla väiksem kui 215 eurot.

Kui ülalpeetavaid on mitu ja elatise maksmiseks kohustatud isikul on osaline töövõimetus, võib olla põhjendatud elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära, kuid see oleneb juba elatise maksmiseks kohustatud isiku varanduslikust olukorrast ja sellest, kas töövõimetus takistab isikul piisavas ulatuses sissetulekut teenida.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võin lapsele panna oma uue abikaasa perekonnanime, kui ka lapse isa on sellega nõus?13.12.2016

Tere,
Lapse isa on nõus loobuma jagatud hooldusõigusest ja lapse perekonnanime muutma. Kui mina emana olen abielus ja ei kanna enam neiupõlvenime, vaid uut nime, kas siis mul on võimalik lapse nimi samaks muuta (lapse isa on sellega nõus)? Kumba protsessi peaksin esimesena alustama, kas perekonnanime muutust või hooldusõigust?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kõigepealt peaksite pöörduma kohtusse hooldusõiguse üleandmiseks – kui kohus Teie avalduse rahuldab ja annab Teile lapse hooldusõiguse täielikult üle, on Teil võimalik lapse perekonnanime muuta lapse isa nõusolekuta. Laps võib kanda emma-kumma vanema perekonnanime, seega ma ei näe takistust lapse perekonnanime muutmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui elame eraldi, kuid oleme veel abielus aga naine ei lase lapsega kohtuda?13.12.2016

Tere
Mida teha kui me naisega oleme ametlikult abielus aga hetkel ei ela koos ja ta ei luba mul last näha üldse, juba läheb 4. nädal? Iga kuu annan talle raha lapse jaoks. Minu kõnedele ta ei vasta ega ei reageeri üldse. Mida ma pean tegema selleks, et last näha ja enda juurde võtta nädalavahetusel, tahan maksta iga kuu lapsele raha aga pole kindel, et raha läheb ikka lapse jaoks. Mida teha, et saaks ametlikult lahkuda, et poleks rohkem abielus temaga ametlikult.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse emaga ei õnnestu lapsega suhtlemise korras kokkuleppele saada, peaksite kõigepealt oma murega pöörduma lastekaitsetöötaja poole. Kui ka seal kokkulepet saavutada ei õnnestu, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks kohtu poole pöörduda.
Kui abikaasa on abielu lahutamisega nõus, on võimalib abielu lahutada perekonnaseisuametis või notari juures. Kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, tuleb abielu lahutamiseks hagiavaldusega kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa saab elatisraha maksmise osas teha ema võlaga omavahelist tasaarveldust ja elatist mitte maksta?12.12.2016

Tere. Lapse alaline elukoht on ema juures, käib isa juures igal teisipäeval ja neljapäeval ning üle nädalavahetuse. Tundub igati õigustatud elatisenõue, kuid siin on üks aga. Nimelt oli lapse isa käendajaks lapse ema firma võetud laenule. Teiseks käendajaks oli lapse ema ise. Kuna laen läks "hapuks" ja ema firma laenu tagasi ei maksnud, jõudis asi kohtusse. Praeguseks on seis selline, et isal on kohustus tasuda kolme aasta jooksul lapse ema firma võlgasid kokku üle 30 tuhande euro, mille jaoks siis lapse isa pidi ja peab veel omakorda laenu võtma ja mis halvendab tunduvalt lapse isa pere majanduslikku seisukorda. Esimene osamakse 10 tuhat eurot on tasutud ja lapse emale on vastavalt seadusele ka esitatud nõue selle tasumiseks (kas kaaskäendajana 5000 €, või firma juhatuse liikmena 10000 €) kuid seda ta ei ole teinud. Siit siis ka küsimus, et kas ei ole seaduslikku alust elatisraha mitte maksta lapse ema kontole, kes on niikuinii võlgu ja eirab oma tagasimakse kohustust.
Tänud vastamast!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisnõuet ei ole lubatud tasaarveldada teiste nõuetega, sest tegemist on lapsele makstava elatisrahaga, mille eest vanem peaks kandma lapse igakuiseid ülalpidamiskulusid. Kui vanematel on omavahel võlanõudeid, on see elatisest eraldiseisev asi ning tuleb ka lahendada elatisasjast eraldi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on võimalik notariaalne kokkulepe enne DNA testi, et lapse ema loobub kõikidest nõuetest lapse võimaliku isa vastu?12.12.2016

Tere
Kuidas käituda olukorras, kus lapse ema kirjutab nii:
"Ma tahan testi enda parast, mitte et midagi nõuda või saada. Ja ma ka ei soovi, et Sa lapse elus osaleksid."
Kas on võimalik notariaalselt fikseerida paberil kokkulepe (isegi kui DNA-test näitab, et mees on lapse isa), et lapse ema loobub kõikidest nõuetest lapse isa vastu (elatisrahad jne) ning ei soovi, et lapse isa osaleks lapse elus ja kasvatamisel? Et hiljem puuduks võimalus ümber mõelda.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui mees kantakse lapse sünnitunnistusele (ükskõik, kas kohtuväliselt vanemate kokkuleppel või peale kohtuliku isaduse tuvastamise), omandab ta lapse suhtes vanemlikud õigused ja kohustused (sealhulgas lapse ülalpidamise kohustuse). Ühegi kokkuleppega neid kohustusi välistada ei saa, sõlmitud kokkulepe on igal juhul tühine.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas sellel on seaduslikku jõudu, kui kirjutasin sündiva lapse isale tema nõudmisel garantiikirja makse- ja hooldusvabastuseks?08.12.2016

Tere, Olen hetkel lapseootel ja lapse isa ei soovi minu ega lapsega tegemist teha. Selle asemel nõuab lapse isa kas aborti või kirjalikku lepingut ja kuna aborti ma enam teha ei saa, siis nõuab ta kirjalikku lepingut, et on vabastatud lapsele elatise maksmisest. Kirjutasin talle garantiikirja makse- ja hooldusvabastuse kohta, kuid sooviks teada, et kas sellel lepingul on mingit tähtsust kui lähen peale lapse sündi kohtusse või on see tühine? Sest seaduse järgi peab iga isa vastutama oma lapse eest.
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 109 sätestab sõnaselgelt, et kokkulepe, millega välistatakse ülalpidamiskohustuse täitmine tulevikus või piiratakse ülalpidamiskohustust ebamõistlikult, on tühine. Seega ei ole vastavasisulisel kokkuleppel õigusjõudu ega võta sellise kokkuleppe sõlmimine Teilt võimalust tulevikus lapse isalt lapse ülalpidamiseks elatist nõuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand