Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas dekreeti jäädes peab mul dekreediraha ikka kontole jääma?10.01.2019

Tere,
Kuna mul tekkis maksehäire ja minu konto on arestitud ja nüüd jään dekreeti, siis kas kõik dekreedist tulev raha läheb konto aresti alt vabanemiseks ja ma ei saa nn lapse sünni tasu? Sooviksin teada millised on sellega seoses minu õigused ja kohustused? Tean, et pean võla ära maksma, kuid sooviksin seda siiski teha jooksvalt, hetkel pole võlanõudja olnud nõus maksegraafikut sõlmima, seega kogu konto on arestitud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud inimesele, kellel jääb sünnituse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Täitemenetluse seadustik ei keela sissenõude pööramist ajutise töövõimetuse hüvitisele, kuid arestida ei tohi kogu hüvitist, kohtutäituril tuleb arvestada täitemenetluse seadustiku §-s 132 sätestatud piiranguid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean oma iseseisvale 19-aastasele tütrele elatist maksma?10.01.2019

Mul on kunagisest kooselust 19-aastane tütar, kes käib täiskohaga tööl, elab omaette, on keskkooli hingekirjas (väidetavalt). Lisaks on mul hetkel 2 alaealist last. Küsimus selles, et kui palju ja kas üldse on mul kohustus elatist maksta. Hetkel maksan 270-.kuus.
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teie 19-aastane tütar omandab keskharidust, on tal õigus nõuda oma vanematelt ülalpidamist (maksimaalselt 21-aastaseks saamiseni). Täisealise lapse elatise suurus on vajaduspõhine ehk sõltub lapse vajaduste suurusest ja ka sellest, kui suures osas suudab laps ise oma vajadusi katta. Lapse ülalpidamiskohustus jaotub reeglina vanemate vahel võrdselt. Elatise miinimummäär (pool kehtivat alampalka) kohaldub vaid alaealise lapse ülalpidamisele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust?10.01.2019

Tere,
Palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust? Esimesele lapsele ta samuti maksab alimente.

Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusele on keeruline vastata, sest elatise suurus oleneb lapse vajadustest ja vanemate varanduslikust olukorrast. PkS § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis alaealisele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida mina kui lapse ema saan teha, et lapsed oleksid võrdselt koheldud või kas annab üldse midagi teha?28.12.2018

Mida teha kui lapse isal on endisest elust tütar, kes on täisealine ja sai isalt 25 000 eurot korteri ostuks ja teine laps, kes on alaealine pole saanud midagi vaid öeldakse, et see korter mis isa endale ostis, jääb lapsele kui isa enam ei ole. Korter maksis 17 000. Mida mina kui lapse ema saan teha, et lapsed oleksid võrdselt koheldud või kas annab üldse midagi teha?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kahjuks ei näe ma antud olukorras õiguslikku võimalust isa mõjutamiseks Teie poolt soovitud suunas. Lapse isal on igal juhul kohustus alaealise lapse ülalpidamiseks, kuid muus osas (nt lastele kinkide tegemine) on lastega seotud rahaküsimused ainuisikuliselt tema otsustada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abikaasa pangakontol olev summa kuulub jagamisele ja kas kohus arvestab ühisvara ja vallasvara jagamisel?28.12.2018

Kas abikaasa pangakontol olev summa kuulub jagamisele ja kas kohus arvestab ühisvara ja vallasvara jagamisel, mis on peamiselt kasvava metsa müügitulud ja põllumaade renditulud. Maa ja mets on saadud testamenti alusel. Abielu ajal üks abikaasa ei ole sentigi rahalisi vahendeid jaganud teise abikaasaga.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Abikaasade ühisvarana lähevad jagamisele nii abielu ajal omandatud kinnisvara kui ka vallasvara, samuti on abikaasade ühisvaraks nende kontodel olevad vahendid. Ühisvara hulka ei kuulu abielu ajal pärimise ja kinke teel omandatu, see on ühe abikaasa lahusvara ja jagamisele ei kuulu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju on 2019a elatisraha suurus ja kas sõltub veel miinimumpalgast?28.12.2018

Tere!
Kui palju on 2019a elatisraha suurus? Tänaseni pole võimalik leida õiget infot. Tean, et alles arutavad langetamist aga selleni olevat veel aega, samas pole ka 2019a elatisraha avalikustatud. Kas sõltub veel miinimumpalgast?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

2019. aastal on elatisraha miinimummäär 270 eurot (alampalk on 2019. aastal vastavalt 540 eurot). Elatisraha minimaalne määr on jätkuvalt seotud kehtiva alampalgaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas juhul kui määratakse kohtu poolt alimendid, siis ei pea ma maksma seda lapse emale vaid ostan lapsele asju?20.12.2018

Tere!
Kuulsin, et kui mulle määratakse kohtu poolt alimendid, siis ei pea ma maksma seda lapse emale vaid ostan lihtsalt lapsele vajalikud asjad ema juurde selle summa eest. Kas see on päriselt ka nii? Ja kas ma peaks enne kohtu otsust mainima, et ma ei usalda raha lapse emale või võin mainida seda alles siis kui summa määratakse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Olukord on just vastupidine - kui kohtu poolt mõistetakse lapsele välja elatis konkreetse rahasummana, tuleb elatis vastavalt kohtuotsusele tasuda lapse ema kontole.

Seadusest tulenevalt tuleb elatist saaval vanemal kasutada elatist lapse huvides, kuid kahjuks ei kohusta seadus seda vanemat andma elatist maksvale vanemal ülevaadet elatise kasutamise kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu ma taotluse pean tegema, et kohus võtaks arvesse, et lapse ema saab lapse pealt peretoetust?20.12.2018

Tere!
Käimas on elatise nõude protsess. Lugesin, et kohus ei saa oma algatusel elatise määramisel võtta arvesse seda, et lapse ema saab lapse pealt peretoetust. Kuhu ma taotluse pean tegema et seda siis arvesse võetakse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Te peate menetlusosalisena selle asjaolu kirjalikult kohtule esitama ja paluma selle arvestamist elatise suuruse määramisel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan anda ekselukaaslasele loa poja sissekirjutuse tähtajalisena?19.12.2018

Tere! Meil on kaasomandis 50+50 kinnistu. Ekselukaaslase vägivaldse käitumise tõttu kolisin sellelt 2 aastat tagasi välja, kuid sissekirjutus on ikka seal. Kasutuskorda ega mingit jagamist selles majas ei ole võimalik teha.
1. Kas temal on õigus nõuda minult küttekulude kompenseerimist?
2. Ekselukaaslane soovib kaasomandis pinnale sisse kirjutada enda poega, milleks on vaja minu nõusolekut. Kas sellist nõusolekut saab anda tähtajaliselt?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui endine elukaaslane kasutab kinnistut üksinda, tuleb tal üksinda kanda ka oma elamiskulud. Juhin Teie tähelepanu asjaolule, et kui Teil ei ole võimalik oma osa kaasomandis kasutada, siis on Teil võimalus nõuda igal ajal kaasomandi lõpetamist (seejuures ei ole põhjus oluline).

Nõusolek elukoha registreerimiseks on põhimõtteliselt võimalik anda ka tähtajaliselt, sest Teil on võimalik oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 

Küsimus: Kui pärisin abielu ajal vara, kas see läheb ka jagamisele?18.12.2018

Tere!
Elame minule kingitud majas, mille sain enne abiellumist 18 aastat. Loomulikult on tehtud seal remonti ja muid hooldustöid. Soovime nüüd abielu lahutada, kuidas arvetatakse siis seda?
Kui pärisin abielu ajal vara, kas see läheb ka jagamisele?
Kas täiskasvanud lastel on ka mingeid õigusi.

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja on Teie lahusvara, ei lähe see abielu lahutamisel ühisvarana jagamisele, kuid abikaasal võib olla nõue hüvitiseks, arvestades abielu ajal maja remontimiseks-parendamiseks tehtud kulutusi.

Abielu ajal päritud vara on Teie lahusvara, samamoodi nagu enne abielu päritud maja.

Täiskasvanud lapsed ühisvara jagamisel ei osale, ühisvara jagatakse ainult abikaasade vahel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand