Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas isalt elatise väljanõudmisel arvestatakse ainult tema miinimumpalgaga või ka tema ja ta äriühingu varaga?26.02.2019

Olen paljudele oma küsimustele siit vastuste seast ka enda vastused leidnud, aga mõned täpsustavad küsimused veel. Lugesin, millised kulud laias laastus elatise hulka arvatakse, aga meil tekitas probleeme laste voodi. Nimelt hakkab noorim laps oma voodist välja kasvama ja vajab suuremat voodit. Laste isa leiab, et see ei ole lapse ülalpidamisega seotud kulu. Ta ei ole nõus maksma kuus mingit kindlat summat, vaid ma pean igas kuus kõik lastega seotud kulud kokku arvestama (pesumasina korrad jne.) Kas see on tavapraktika, kuidas lastega seotud kulusid arvutatakse? Meil on kolm last, kes elavad minuga, laste isal on edukas firma ja maksab endale firmalt miinimumpalka, et vältida maksude maksmist. Samas on ta firmal palju vara, kas elatise väljanõudmisel arvestatakse ainult tema miinimumpalgaga või ka tema ja ta enda varaga? Hiljuti ostis just väikelaeva. Tänan ette vastuse eest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülalpidamiskohustust võib täita nii vahetult kulutusi tehes kui ka elatist makstes. Kui lapsed elavad alaliselt ühe vanema juures, täidab lahus elav vanem oma ülalpidamiskohustust reeglina elatist makstes. See on eelkõige põhjendatav sellega, et lapsi kasvataval vanemal on parem ülevaade laste vajadustest ja kõikide kulude nö pooleks maksmine on omajagu kurnav kõikidele osapooltele.

Kohus arvestab ikkagi vanema varandusliku olukorraga tervikuna, mitte ainult igakuise sissetulekuga. Kui vanemal on selgelt keskmisest kõrgem elulaad ja talle kuulub hinnalist vara, ei lähtu kohus elatise suuruse kindlaksmääramisel sellest, et vanema igakuine sissetulek piirdub miinimumpalgaga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas paberil kokkuleppega saab vähendada kohtu mõistetud elatise summat?26.02.2019

Kohtu poolt on kaks aastat tagasi määratud elatise maksmine lapsele miinimum summas, mis seadusega ette nähtud. Endine elukaaslane aga käis peale ja tegi paberil lepingu, kus on allkirjad all, et peab maksma ainult 100 eurot. Kas selline leping on kehtiv?
Lepingus on ka punkt, et peaksin maksma pool kooselu ajal võetud laenudest kui ma sellega ei nõustu.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemad võivad omavahel kokku leppida teistsuguses elatise summas, kui seda näeb ette kohtulahend, kuid see ei mõjuta kohtulahendi kehtivust. Kehtiva kohtulahendi tühistab vaid uus kohtulahend. See tähendab seda, et vaatamata omavahelisele kokkuleppele säilib Teil õigus saada elatist kohtulahendiga kindlaksmääratud suuruses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas garaaži müüa, kui see oli minule kingitud, aga erastamisega on nüüd endise abikaasaga ühisvara?25.02.2019

Oleme lahutatud 6 aastat. Kunagi mulle isiklikult oli kingitud garaaž. Nüüd tahtsin seda müüa. Aga tuleb välja, et vahepeal oli maa privatiseerimine ja maa kuulub mulle ja endisele abikaasale. Kuidas siis nii? Kas ei ole siis mingit väljapääsu? Seda enam, et ei tea, kus ta on ja mida teeb. Või on mingi tähtaeg?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kinnisasi on abikaasade ühisvara, on selle võõrandamiseks tõepoolest vajalik mõlema (lahutatud) abikaasa nõusolek. Seega tuleb hankida endise abikaasa nõusolek. Kui ta sellega nõus ei ole, tuleb pöörduda kohtusse ühisvara jagamiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui laps on päeval minuga ja mees saab tööl käia, õhtul võtab aga mees lapse ja nii nagu võrdne, aga mul ei ole sissetulekut?25.02.2019

Sooviks teada, et kui vanemad elavad lahus ja laps on jagatud, et emaga päeval ja isaga õhtud. Vahest ka laps emaga ööd. Laps on 2-aastane ja veel hoiu ega lasteaia kohta pole pakutud, et ei saa ema käia tööl. Lapse isa rahaga toetada ei taha, kuna ütleb, et tema on õhtu/öö tunnid lapsega ja temal kulub samamoodi raha lapsele ja kui laps saab lasteaia koha, siis tahab, et laps oleks jagatud 50/50, et ei peaks midagi maksma. Kas nii on õige? Tema arvab, et kui tema raha annab, siis ma kulutan selle muule kui lapsele. Sooviks natuke selgust nendes asjades, et mina hetkel olen päevad lapsega ja võimaldan temal tööl käia, aga õhtune aeg ta võtab lapse ja ütleb, et meil kõik võrdne ja tema ei pea midagi maksna.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsega suhtlemise korras tuleb kokku leppida ikkagi lähtuvalt lapse heaolust, mitte sellest, kuidas oleks kõige mugavam lapse ülalpidamiskohustust jagada. Teie poolt kirjeldatud korraldus ei pruugi olla lapse jaoks parim lahendus. Vanemate õiguste ja kohustuste võrdsus ei tähenda seda, et laps peaks täpselt poole ajast mõlema vanemaga veetma, eriti veel selliselt, kus väiksel lapsel tuleb igapäevaselt kodu vahetada.

Kui Teil ei õnnestu lapse isaga lapsele sobivas elukorralduses kokkuleppele saada, pöörduge oma murega elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. Kui ka tema vahendusel kokkulepet ei sünni, on võimalik nõuda suhtlemiskorra kindlaksmääramist kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapsele makstud elatusrahalt saab tagasi tulumaksu?25.02.2019

Tere, kas lapsele makstud elatusrahalt saab tagasi tulumaksu?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis ei ole tulumaksuga maksustatav.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas sai elatisraha nõue jõuda kohtutäiturini, kui ma ei ole kohtuotsustki kätte saanud?21.02.2019

Novembri lõpus 2018 tehti kohtuotsus, mille kohaselt pidin maksma 1800 eurot elatisraha võlga (laps on täisealine kuid käib keskkoolis - nõudis raha koolis käimise seitsme kuu eest). Kohtuotsust ei saanud ma kätte ei posti teel ega e-kirjaga. Jaanuaris 2018 saabus koju kohtutäituri kiri. Kohtutäituri tasu 250 eurot. Küsimus selles, kuidas sai asi jõuda kohtutäiturini, kui ma ei olnud teadlik kohtuotsusest?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Mingil viisil peab olema kohtulahend Teile kätte toimetatud, kui see on jõustunud ja selle alusel täitemenetlus algatatud. Kui kohtul ei õnnestu muul viisil otsust isikule kätte toimetada, avaldatakse see väljaandes Ametlikud Teadaanded ja loetakse kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas täisealise õpilase vanem saab koolist pärida hinnetelehte?21.02.2019

Tere,

Kas täisealise õpilase vanem saab koolist pärida enda täisealise lapse hinnetelehte?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanem on oma alaealise lapse seaduslik esindaja, teostades lapse üle hooldusõigust. Kui laps saab täisealiseks, ei ole vanem enam tema seaduslik esindaja. Sellest lähtudes, võiks kool teoreetiliselt keelduda hinnetelehe väljastamisest, kui täisealine laps seda ei soovi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isal on õigus anda volitused kolmandatele isikutele uurida laste tervist puudutavat infot digilugu.ee portaalis?20.02.2019

Tere
Meil laste isaga on ühine hooldusõigus. Lapsed elavad alaliselt minuga. Kas isal on õigus anda volitused kolmandatele isikutele uurida laste tervist puudutavat infot digilugu.ee portaalis? Nimelt minu laste isa lubas uurida laste infot oma emal ( kes on ametilt perearst). Kas see on seadusega lubatud? Või peab ta enne minu nõusolekut küsima?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, peaksid vanemad kõik last oluliselt puudutavad küsimused vastu võtma ühiselt. Seega vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kas lapse isa poolt ainuisikuliselt tehtud otsus on last oluliselt puudutav või mitte. Isiklikult kaldun siinkohal arvama, et tegemist ei ole lapse seisukohalt niivõrd olulise küsimusega, et see vajaks igal juhul teise vanema nõusolekut, samuti ei kujuta see otsustus tõenäoliselt lapse heaolule ohtu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas Ringkonnakohtul on tsiviilasjades (perekonnaõigus, eestkostja määramine) menetlusaeg?19.02.2019

Tere!

Minu küsimus puudutab Ringkonnakohust. On Ringkonnakohtul tsiviilasjades (perekonnaõigus, eestkostja määramine) menetlusaeg? Hetkel on möödas kaheksa kuud ajast, kui Kostja esitas määruskaebuse Maakohtu otsuse peale. Teise astme kohus asub Tallinnas.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Menetluse pikkus sõltub iga kohtuasja asjaoludest, seadusega ei ole paika pandud menetlusaja pikkust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abikaasa oleks pidanud küsima ka minu nõusolekut kui müüs meie ühise osaühingu kinnisvara?19.02.2019

Meil on abikaasaga abielu jooksul asutatud osaühing. Aasta tagasi müüs abikaasa minu nõusolekuta osaühingu kinnisvara. Kas ta oleks pidanud küsima ka minu nõusolekut ja hiljem jagama saadud müügi summat? Sellele rahale on siis õigus ainult temal?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui osaühing on registreeritud abielu ajal, on tegemist ühisvaraga (eeldusel, et varasuhteks on varaühisus). Ühisvaraga tehingute tegemiseks peaks olema mõlema abikaasa nõusolek, kuid praktikas ei ole see pahatihti vajalik. Ühisvara müügist saadav tulu on jätkuvalt poolte ühisvara, seda ei tule tingimata pooleks jagada, kuid siiski säilitada/kasutada perekonna huvides.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand