Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas on määratletud tulede kasutus trahvimäärad/ hinnakiri pimedal ajal ja kust selle kohta infot leiaks?04.05.2020

Tere!
Kuidas on määratletud tulede kasutus trahvimäärad/ hinnakiri pimedal ajal ja kust selle kohta infot leiaks? Eriti huvitab asulasisesel, valgustatud alal täistulede ja parktulede kasutamise kohta.
Mis olukorras te teete hoiatuse ja millal juba trahvi (lähtudes endiselt tulede kasutusest)?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tulede kasutamise nõuded leitate liiklusseaduse § 40-43
https://www.riigiteataja.ee/akt/122062018010?leiaKehtiv

Vastutus on ette nähtud LS § 242. Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete muu rikkumine alusel.
Kui tulede vale kasutamine ei ole põhjusatnud liiklusohtu siis kuni 20 trahviühikut, kui on siis kuni 100 ning kuni 6 kuuks juhtimisõiguse äravõtmisega. Kohus võib siin karistusmäära suurendada.

See, kas hoiatus või trahv sõltub väga paljudest asjaoludest. Eeskätt sellest, kas hoiatus on piisav, mõjutamaks juhti edasisele õiguskuulekale käitumisele.
 

Küsimus: Kas kortermaja rõdu on avalik koht, kus naaber võib õhupüssiga paugutada?13.02.2020

Kui naabrimees oma kortermaja rõdul paugutab õhupüssiga ja mina naabrina tunnen hirmu, siis kas tegemist on KarS § 262 järgi avalikus kohas käitumise üldnõuete rikkumisega?
Kas kortermaja rõdu saab lugeda avalikuks kohaks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui Teie naabrimees oma kortermaja rõdul paugutab õhupüssida siis ainus mõte mis Teie peast läbi peaks käima on: "Kus mu telefon on, et 112 helistada." Tegemist on avaliku korra rikkumisega kuna tema tegevuse mõjub ulatub ka avaliku ruumi.
 

Küsimus: Mida pean tegema kui algaja load võeti ära ja tähtaeg täis saab?13.02.2020

Tere
mul võeti algaja load 4-ks kuuks ära. Mida pean tegema, et need tagasi saada kui 4 kuud on möödas? Kas ainult teooria eksami või midagi veel?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Lubadele järgi minema. 4 kuuks ära võtmisega ei pea veel eksamit sooritama

Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. Liiklusteooriaeksami võib isik sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid juhtimisõigus taastub sellisel juhul pärast karistuse tähtaja möödumist.

Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud 12 kuuks või kauemaks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami. Liiklusteooriaeksami võib isik sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid mitte varem kui 12 kuud enne karistuse tähtaja möödumist. Sõidueksamit ei saa isik sooritada enne karistuse tähtaja möödumist.

allikas https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/juhtimisoiguse-kategooriad-ja-tingimused/juhtimisoiguse 13.02.2020
 

Küsimus: Kas mul on alust teha avaldus selle kohta, et naisterahva, kellega ma suhtlesin, kõnesid salvestas salaja tema mees?13.02.2020

Tere küsimus selline

Ma hakkasin suhtlema ühe naisterahvaga, kelle eksmees luges meie kirjavahetust ja paigaldas naisterahva telefoni mingi äpi, mis salvestas meie kõnesid ja salvestused läksid kõik eksmehe e-mailile.
Nüüd ähvardab naist, et minuga suheldes kasutab salvestusi naise vastu, et näidata et naine teda petnud vms.
Aga mulle tundub, et mees ise seadust rikkunud, sellise salvestamiseks?
Kas oleks minul alust tema vastu avaldus teha?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Alus avalduse esitamiseks on antud eksmehe naisel.
 

Küsimus: Kui palju ja kui kaua mõjutab mu tulevikku see, et olin ilma juhtimisõiguseta alaealisena joobes autoroolis?13.02.2020

Tere,
Kui palju mõjutab mu tulevikku see, kui olin ilma juhtimisõiguseta alaealisena ja joobes autoroolis? Kui palju see mu tuleviku hakkab mõjutama ja mis moodi see võib mõjutada?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Kui trahv tasutud siis 1 aasta jooksuul trahvi tasumise kuupäevast ei ole Teile võimalik juhtimisõigust anda. Muud tagajärge see pigem kaasa ei too hetkel.
 

Küsimus: Kas pean jälle aasta ootama, et lube teha, kuna jäin jälle lubadeta sõidu eest vahele?13.02.2020

Tere. Sõitsin ilma juhilubadeta ja jäin vahele. Kuna eelmisest karistusest oli jäänud veel paar kuud, et oleks saanud arki minna ja need load ära teha, kas siis nüüd peangi jälle aasta ootama või saaks ikka kuidagi midagi ümber mängida, et saaksin ikka load kätte. Siin ei ole enam asi puhtalt, et politsei oleks turvav üksus vaid ongi rahateenimis üksus. Et jumalaeest inimene ei saaks teha lube ja et ta ikka maksaks trahvi koguaeg. Laske krt mul need load ära teha ükskord või ma lähen ostan Lätist.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Keegi ei takista Teil lubade tegemist. Näidake riigile, et Teil on soov järgida siin kehtivat seadust ning riik "laseb Teile need load ära teha ükskord." Riik jälgib nüüd peale trahvi tasumist 365 päeva seda, kas soovite järgida kehtivat seadust või mitte. Kui suudate oma seaduskuulekust tõestada siis ei takista Teil keegi ka eksamile minemist. Kui istute uuesti rooli, siis on tagajärg jälle uus katseaeg :)
 

Küsimus: Kas politsei erialale saab õppima minna ilma sõjaväkke minemiseta (on vabastus sõjaväest)?13.02.2020

Tere!
Sooviks teada kas politsei erialale saab õppima minna ilma sõjaväkke minemisega (on vabastus sõjaväest).
Aitäh!
 

Küsimus: Kas võlgade eest pannakse inimene ka vangi?13.02.2020

Kas võlgade eest pannakse inimene ka vangi?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Ei. Võlavanglat kui sellist ei eksisteeri.
 

Küsimus: Kas eksitus inimese nimes muudab protokolli kehtetuks?13.02.2020

Tere
Sain protokolli selle eest, et keerasin keelumärgi alt sisse kuna ei pannud seda tähele ja olin eksinud ja tahtsin telefonist vaadata google mapsi kuhu minna. Politseinikud tulid minu juurde ja kumbki nendest ei tutvustanud end. Protokolli kirjutati minu nimi valesti, nt kui mu nimi Marko siis kirjutati Marku või Markc ehk siis O tähe asemel kirjutati U või C( O täht jäi poolikuks ja see näeb välja nagu U või C). Kas see tühistab protokolli ära kuna sellist inimest pole ju olemas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Automaatselt ei tühista. Selleks tuleb Teil pöörduda kas kohtusse või esitada vastulause vastavalt protokollis märgitud korrale.
 

Küsimus: Milline Euroopa Liidu seadus ütleb, et ei tohi keelduda teenuse pakkumisest inimese maailmavaadete tõttu?13.02.2020

Milline Euroopa Liidu seadus ütleb, et ei tohi keelduda teenuse pakkumisest inimese maailmavaadete tõttu?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee