Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa?28.01.2021

Tervist!
Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa? Seadusest sain niipalju, et juriidiline isik tohib aga füüsilise isiku kohta ei saanud midagi.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimusele vastab Relvaseaduse § 50 lg 2, et ka füüsilisest isikust relvaloa ja relva omanik võib avalikus koha relva kanda aga VARJATULT.

§ 50. Relva ja laskemoona kandmise üldine kord
(1) Relva ja laskemoona võib kanda isik, kellel on vastav relvaluba või relvakandmisluba. Kui isikul on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole relvaloa kaasaskandmine kohustuslik.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

(2) Relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas varjatult ning viisil, mis välistab nende kadumise või sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku kahju tekitamise. Kantava tulirelva, välja arvatud revolvri padrunipesas ei tohi olla padrunit.
 

Küsimus: Kas politsei peab teavitama tööandjat töötaja väärteost?11.06.2020

Mina tegin hiljuti väärteo ja sain 160 eurot trahvi. Politseinik ütles, et kindlasti teavitab minu tööandjat, et mina olen varastaja ja et pean kirjutama lahkumisavalduse. Töötan pangas ja ei taha tööd kaotada. Kas politsei peab teavitama minu tööandjat, et ma olen väärteos süüdistatud? See ei ole ju kriminaal.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei, politsei ei tee teavitusi tööandjale väärteo korras tehtavate otsuste osas. Kui seda tehti, siis palun andke teada politsei sisekontrollibüroole ppa@politsei.ee, sest sel juhul tuleb üle kontrollida, kas ametnik käitus lähtuvalt seadustest õigesti antud olukorras või mitte.
 

Küsimus: Millised on võimalused naabreid korrale kutsuda, et nad rõdul ei suitsetaks?11.06.2020

Olen naabritega isiklikult rääkinud, neile on saadetud kaks kirja, kus on selgitatud, et meie kortermajas on rõdu kaasomand ja seal ei tohi suitsetada. Ma ei saa oma rõduakent üldse avada, sest see suitsuhais tuleb kohe mul magamistuppa. Millised oled veel võimalused neid korrale kutsuda, et nad aru saaksid?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Seda tuleb arutada ühistuga ja leppida kokku reeglid, mida kõik järgima peavad.
 

Küsimus: Mis mind ees ootab, kui iseteeninduskassas jäi üks toode sisse löömata ja jäin vahele ning tembeldati vargaks?11.06.2020

Juhtus nii, et iseteeninduses jäi üks toode läbi löömata ja kaupluse turvasüsteem fikseeris selle ning käsitles seda kui vargust. Maksin toote kinni, politseid ei kutsutud, kuid turvafirma lubas mind panna kuhugi andmebaasi kanda ja kauplus ütles, et teevad politseisse avalduse.
Ma ei protesteeri, saan aru, et olen süüdi. Varem pole juhtunud. Väärteos ega kriminaalkorras pole karistatud.
Tahaks teada, et mis edasi?
Olen süüdi ja süda hirmsasti valutab.
Kaua tavaliselt peab ootama, enne kui minuga ühendust võetakse?
Kas seda tehakse mailitsi? (Rahvastikuregistri järgselt ma ei ela seal, kus n-ö kirjas olen).
Kas on oht, et nt. kaupluse turvafirma teatab juhtunust tööandjat? (ei tööta riigisektoris)
Kas antud juhtum võib saada takistavaks teguriks tulevikus, kui tekib soov tööd vahetada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Varguse eest, mis toimus esmakordselt ja mille esemeks oli väheväärtuslik asi, on maksimaalne karistus 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. Esmakordselt tegu toime pannes menetleja ei määra kindlasti maksimumkaristust, samuti ei teavitata tööandjat. Töövahetusel võib see tekitada küsimusi, kui peate esitama enda karistusregistri väljavõtte ning seal on kajastatud kehtivad karistused. See tegu on seal nähtav aasta aega. Aga kas see pärast teie selgitust ka kandideerides takistuseks jääb oleneb juba tööandjast.
 

Küsimus: Kas peale autokooli võin minna tegema eksameid, või tuleb oodata mingi aeg kuna jäin B-kat sõidukiga lubadeta vahele?11.06.2020

Tere!
Jäin juhtimisõigust omamata b-kategoorija sõidukiga vahele siin hiljuti, karistuseks sain rahatrahvi, nüüd käin autokoolis ja küsimus on järgmine:
Kas peale autokooli lõpetamist(tunnistus käes) võin minna tegema eksameid, või tuleb oodata mingi aeg?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Jah, juhtimisõiguse saamise üks eeldus on, et puudub kehtiv karistus väga konkreetsete rikkumiste osas. Üks nendest on ka juhtimisõiguseta sõidukijuhtimine. Karistus kehtib aasta aega ja seda, mis hetkest alates saate minna eksameid sooritama, täpsustage juba Maanteeametiga.
 

Küsimus: Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka?11.06.2020

Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka? Millised noa tera variandid on Eestis keelatud? Kui vanalt võib endaga Eestis nuga peidetuna tänaval kaasas kanda?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tsiviilkäibes keelatud ja lubatud relvade kohta saad lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020033?leiaKehtiv

Mõõk, mis on kahelt poolt teritatud, on keelatud ese. Lisaks ka näiteks vedrusüsteemiga noad või teiste esemete sisse peidetud või neid imiteerivad noad. Aga sellest saab juba täpsemalt seadusest lugeda.

Otsest keeldu näiteks seenenuga taskus kaasas kanda pole. Eranditeks siis asutused (näiteks koolid), mis selle enda sisekorraeeskirjades keelavad. Küll aga ei ole see kindlasti soovitatav, sest oht, et see pööratakse sinu enda kahjuks, on suurem, kui võimalus, et seda enesekaitsevahendina kasutada saab.
 

Küsimus: Kas vormis politseiametnik peab kandma peakatet, kui ta ei asu siseruumides?11.06.2020

Tere
1.Kas vormis politseiametnik peab kandma peakatet, kui ta ei asu siseruumides?
2.Kas politseiametnikul võib olla nähtaval tätoveering?
3.Kas vormis politseiametnik võib suitsetada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

1. Vormi tuleb kanda komplektselt, müts on vormiriietuse oluline osa. Selle puudumine aga ei vähenda politseiniku poolt antavate korralduste mõju ega sega toimingute tegemist. Mütsikandmine ei tee kellestki politseinikku, ametnikul on selleks töötõend, mida saab end tutvustades näidata. Küll aga on see ametniku juhi ja ka tema paarilise jälgida, et riietusetiketist kinni peetaks.
2. Jah. Varasematel aastatel on nõutud tätoveeringute katmist nahavärvi sukaga, kuid ajad on edasi läinud.
3. Jah, vormis politseinik võib suitsetada selleks ettenähtud kohtades. Samuti ei ole keeldu näiteks vormi kandes söögikohta sööma minemiseks ega poest toiduostmiseks. Lubatud on kõik need tegevused, mis ei kahjusta politsei mainet.
 

Küsimus: Mis karistuse ma saan, millal kui tarbisin 16-aastasena alkoholi ja jäin politseile peol vahele?11.06.2020

Tere, olen 16-aastane neiu ja proovisin ühel peol esimest korda alkoholi ja jäin ka kohe politseile vahele. Minu promill oli 0.5 ning ma kirjutasin alla mingile dokumendile. Mis karistuse ma nüüd saan, millal ma selle saan ja kas see, et esimest korda alkoholi tarbisin mõjutab ka karistuse määramis portsessi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui enda ütlustes selgitasite, et see oli esimene kord ning politseinik näeb, et teil puuduvad ka varasemad karistused, siis üldjuhul määratakse karistus esimese kolmandiku ulatuses maksimaalsest võimalikust trahvist. Maksimaalne trahv praegu on 10 trahviühikut ehk 40 eurot.
 

Küsimus: Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?04.05.2020

Tere!

Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui inimene on "jäänud vahele" teist korda siis kohaldatakse LS § 201 lg 2 ette nähtud sanktsiooni. Kui peaks järgnema ka kolmas kord siis juba krimiaalnmenetlust KarS § 423 ülamärgiga 1 tunnustel.

§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest isiku poolt, kes on mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimiselt kõrvaldatud või kelle mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus on peatatud, kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus ära võetud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
 

Küsimus: Mida ma ei pea politseile ütlema avalikus kohas?04.05.2020

Tahtsin teada millest on mul õigus vaikida kui politsei küsitleb mind avalikus kohas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellist loetelu ei ole kehtestatud. Sisuliselt võiks rakendada sama põhimõtet mis ütluste andmise juures, et ei pea andma ütlusi mis Teid või Teie lähisugulasi süüstaks.