Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka?11.06.2020

Kas Eestis on lubatud omada kahe poolseteraga mõõka? Millised noa tera variandid on Eestis keelatud? Kui vanalt võib endaga Eestis nuga peidetuna tänaval kaasas kanda?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tsiviilkäibes keelatud ja lubatud relvade kohta saad lugeda siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/106052020033?leiaKehtiv

Mõõk, mis on kahelt poolt teritatud, on keelatud ese. Lisaks ka näiteks vedrusüsteemiga noad või teiste esemete sisse peidetud või neid imiteerivad noad. Aga sellest saab juba täpsemalt seadusest lugeda.

Otsest keeldu näiteks seenenuga taskus kaasas kanda pole. Eranditeks siis asutused (näiteks koolid), mis selle enda sisekorraeeskirjades keelavad. Küll aga ei ole see kindlasti soovitatav, sest oht, et see pööratakse sinu enda kahjuks, on suurem, kui võimalus, et seda enesekaitsevahendina kasutada saab.
 

Küsimus: Kas vormis politseiametnik peab kandma peakatet, kui ta ei asu siseruumides?11.06.2020

Tere
1.Kas vormis politseiametnik peab kandma peakatet, kui ta ei asu siseruumides?
2.Kas politseiametnikul võib olla nähtaval tätoveering?
3.Kas vormis politseiametnik võib suitsetada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

1. Vormi tuleb kanda komplektselt, müts on vormiriietuse oluline osa. Selle puudumine aga ei vähenda politseiniku poolt antavate korralduste mõju ega sega toimingute tegemist. Mütsikandmine ei tee kellestki politseinikku, ametnikul on selleks töötõend, mida saab end tutvustades näidata. Küll aga on see ametniku juhi ja ka tema paarilise jälgida, et riietusetiketist kinni peetaks.
2. Jah. Varasematel aastatel on nõutud tätoveeringute katmist nahavärvi sukaga, kuid ajad on edasi läinud.
3. Jah, vormis politseinik võib suitsetada selleks ettenähtud kohtades. Samuti ei ole keeldu näiteks vormi kandes söögikohta sööma minemiseks ega poest toiduostmiseks. Lubatud on kõik need tegevused, mis ei kahjusta politsei mainet.
 

Küsimus: Mis karistuse ma saan, millal kui tarbisin 16-aastasena alkoholi ja jäin politseile peol vahele?11.06.2020

Tere, olen 16-aastane neiu ja proovisin ühel peol esimest korda alkoholi ja jäin ka kohe politseile vahele. Minu promill oli 0.5 ning ma kirjutasin alla mingile dokumendile. Mis karistuse ma nüüd saan, millal ma selle saan ja kas see, et esimest korda alkoholi tarbisin mõjutab ka karistuse määramis portsessi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui enda ütlustes selgitasite, et see oli esimene kord ning politseinik näeb, et teil puuduvad ka varasemad karistused, siis üldjuhul määratakse karistus esimese kolmandiku ulatuses maksimaalsest võimalikust trahvist. Maksimaalne trahv praegu on 10 trahviühikut ehk 40 eurot.
 

Küsimus: Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?04.05.2020

Tere!

Kui inimene on jäänud juba teist korda lubadeta sõidu eest vahele siis kui palju võib olla määratud rahatrahv?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui inimene on "jäänud vahele" teist korda siis kohaldatakse LS § 201 lg 2 ette nähtud sanktsiooni. Kui peaks järgnema ka kolmas kord siis juba krimiaalnmenetlust KarS § 423 ülamärgiga 1 tunnustel.

§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest isiku poolt, kes on mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimiselt kõrvaldatud või kelle mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus on peatatud, kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus ära võetud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
 

Küsimus: Mida ma ei pea politseile ütlema avalikus kohas?04.05.2020

Tahtsin teada millest on mul õigus vaikida kui politsei küsitleb mind avalikus kohas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellist loetelu ei ole kehtestatud. Sisuliselt võiks rakendada sama põhimõtet mis ütluste andmise juures, et ei pea andma ütlusi mis Teid või Teie lähisugulasi süüstaks.
 

Küsimus: Mis peaks tegema kui naaber pildistab meie igapäevast tegevust?04.05.2020

Mis peaks tegema kui naaber pildistab meie igapäevast tegevust?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Esimene samm oleks naabriga suhtlemine. Minge ja küsige miks ta seda teeb, mis eesmärgil.
 

Küsimus: Kas kanepi tarvitamise nähtudega on karta kriminaalkaristust?04.05.2020

Tere, kui sõitsin autoga ja test näitas, et olin kanepit tarvitanud, kas siis see läheb kriminaalkuriteo alla? Esimene karistus politsei poolt.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui Teil tuvastati narkojoove siis jah, tegemist on kuriteoga KarS § 424 tunnustel.

§ 424. Mootorsõiduki, maastikusõiduki ja trammi juhtimine joobeseisundis

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest joobeseisundis –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 

Küsimus: Kas politsei teavitab tööandjat, et töötajale tehti trahvi väärteo eest?04.05.2020

Kas politsei teavitab ka tööandjat, et töötaja varastas poest ja sai kiirmenetluse? Töötan pangas ja kardan tööd kaotada.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kui palju trahvi saab alaealine kui ta juhib autot avalikul teel aga tal puuduvad load ja ta on 16-aastane?04.05.2020

Tere! Kui palju trahvi saab alaealine kui ta juhib autot avalikul teel aga tal puuduvad load ja ta on 16-aastane? Näiteks kui ta juhiks autot ja politsei ta kinni peaks ja ta ei ole rikkunud liiklusreegleid, auto omab tehnilist ülevaatust/kindlustust ja ta allus politsei märguandele peatuda.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Liiklusseaduse § 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

Vastavalt KarS § 47 lg 1 on trahviühiku baassumma 4 €
 

Küsimus: Milline jälg jääb maha registrisse kui jäin vahele sõites ilma vastavat kategooriat omamata?04.05.2020

Ilma õiget kategooriat omamata jäin sõidukiga vahele (oman "B", vaja "A"). Tehti väärteo kiirmenetlus. Kas see sündmus on ja jääb ka teistele näha? Kas peale aastat kustutatakse see registrist ja kui palju jääb mõjutama edasist elu? Varasemad karistused puuduvad.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on väärteokaristusega ja see kantakse Karistusregistrisse. Seega jah, see on näha. Aasta peale trahvi tasumist kantakse see Karistusregistri arhiivi ja enam see "elu ei mõjuta."