Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas nii tohib, et koolis võeti telefon ära ja pärast koolipäeva lõppu tagasi ei antudki, öeldi, et hommikul saad?30.08.2017

Minult võeti tunnis telefon ära, viidi direktori juurde. Peale koolipäeva lõppu läksin sellele järgi ja mulle öeldi, et telefoni ma enne homset hommikut tagasi ei saa. Kas kool võib nii käituda? Saan aru, et kool võib telefoni ära võtta koolipäevaks, aga peale koolipäeva lõppu oleks normaalne see ju tagasi anda.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus lubab direktoril hoiule võtta esemeid, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga. Need ka tagastatakse kooli kodukorrast lähtuvalt. Tavapäraselt toimub see kas eset lapsevanemale üle andes või tundide lõpus, mil isik selle eseme kasutamisega ei saa rikkuda kooli kodukorda. Soovitan seega lugeda läbi enda kooli kodukorra reeglid ja nendest tulenevalt vajadusel esitada kaebus direktori tegevuse peale kohalikule omavalitusele.
 

Küsimus: Kas ja kuhu peaks teatama, kui inimene regulaarselt rikub tingimisi karistuse nõudeid?30.08.2017

Kas ja kuhu peaks teatama, kui inimene regulaarselt rikub tingimisi karistuse nõudeid? Ei ela määratud aadressil, tarbib alkohoolseid- ja narkootilisi aineid jne...

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Antud info tuleb kindlasti edastada isiku kodupiirkonna kriminaalhooldajate üldmeiliaadressile. Need aadressid on leitavad siit: http://www.vangla.ee/et/kriminaalhooldus/kriminaalhooldajate-kontaktandmed
 

Küsimus: Kui mul on rolleriga kiiruseületamise eest trahv, kas siis on aastane B-kat lubade tegemise keeld ka peal?30.08.2017

Kui ma teen esmaseid b-kat lube kas siis peab register olema puhas? Ehk kui mul on rolleriga kiiruseületamise eest trahv, kas siis on aastane lubade tegemise keeld ka peal?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Jah, kiiruseületamise eest määratud karistuse kehtivusaeg mõjutab juhtimisõiguse andmist.
 

Küsimus: Kas mu sõpra, kelle autoga jäin joobega vahele, hakatakse nüüd rohkem kinni pidama?30.08.2017

Tere!
Kas mu sõpra, kelle autoga jäin joobega vahele, hakatakse nüüd rohkem kinni pidama?
Ette tänades

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politsei lähtub sõiduki peatmisel ja kontrollimisel hetkeolukorrast. Kui sõiduki liikumine äratab politsei tähelepanu, siis kontrollitakse andmebaasi kaudu sõidukit. Kui sealt on näha, et sõidukiga on seotud joobes juhtimise juhtum, siis seda tõenäolisem on, et sõiduk peatatakse.
 

Küsimus: Mida teha, kui minu arvuti varastati ja nüüd olen ise süüdistatav, nagu oleks arvuti teel inimesi mõnitanud ja kiusanud?30.08.2017

Tere. Keegi varastas minu arvuti id ja esines minu nime all, kiusates inimest, keda ma ei tunne. Selle tõttu esitati mulle süüdistus nagu oleksin mina antud inimest mõnitanud ja ähvardanud. Politsei ei usu mind, kui ütlen, et ei tunne seda inimest, keda kiusati, sest tundub, et keegi on kasutanud minu nime. Seoses sellega otsiti ka kodu läbi, kuid politsei ei esitanud dokumenti, mille alusel kodu läbi otsiti. Kuna on esitatud süüdistus, tuleb mul käia ütlusi andmas, kuid kuna elan maal, ei ole Tallinna sõit alati nii lihtne. Kuidas toimida edasi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui politseinikud tulevad sündmuskohale on nad kohustatud näitama läbiotsimismäärust, mis tõendab, et läbiotsimiseks on vastav luba kohtult olemas ning millel on kirjas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus. Kui politseinik seda ei esitanud, andke sellest teada politsei sisekontrollibüroole, kes saab hinnata antud tegevuse õiguspärasust (ppa@politsei.ee).

Teile saadetakse jaoskonda ülekuulamisele tulemiseks kutse. Kui aeg ei sobi või tegemist ei ole Teie elukohale lähima politseijaoskonnaga, tuleb võtta menetlejaga ühendust ning leppida kokku mõlemale sobiv aeg ja koht ülekuulamise läbiviimiseks.

Kui Teie teate, et ei ole süütegu toime pannud ning politsei teeb siiski teistsuguse otsuse, on Teil võimalik menetluse alustamise kui ka otsuse peale kaebus esitada.
 

Küsimus: Kui jääd autos lahtise turvavööga kaasreisjana vahele, kas siis saab 1 aasta juhilubade eksamite keeldu?30.08.2017

Kui jääd autos lahtise turvavööga kaasreisjana vahele, kas siis saab 1 aasta juhilubade eksamite keeldu?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus on väga selgelt piiranud ära, milliste liiklusseaduse rikkumiste karistuste kehtimise ajal juhtimisõigust ei väljastata. Turvavööta sõitmise eest määratud karistus sinna hulka ei kuulu.
 

Küsimus: Kas saan tõesti karistada, kuna minu kodus keeras sõber hoiatusest hoolimata muusika valjuks?30.08.2017

Tere,
Olen kahel korral kodus muusikat kõvasti kuulanud ja ka selle eest karistada saanud kahel korral. Ja nüüd selline olukord, et istusin sõbraga rahulikult kodus, mängisime arvutit ja siis tulid 1 sõber ja tema tuttav ka külla. Ja see keeras vahepeal muusika kõvaks, siis läksin keerasin kohe vaiksemaks jälle, aga tegi lärmi igatahes sellega ja tuli politsei, ütles, et naabreid häirib. Väga kõvasti see muusika muidugi polnud. Aga nüüd olid naabrid kõik allkirjad kogunud ja ühisavalduse teinud.
Kuna varasemal korral olnud probleeme selle vali muusikaga ja muidugi olen karistada juba selle eest saanud. Nüüd tuli kutse ja ma olen menetlusalune isik, kas ma saan siis selle eest karistada, et mu sõber keeras selle kõvemaks kuigi korduvalt ütlesin, et ära tee niigi, mul probleeme sellega olnud. Mul tunnistaja ka olemas, kes oli kõrval ja nägi kõike pealt.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Menetluse käigus selgitatakse välja kõik asjaolud. Ülekuulamisele minnes saate anda ütlused ning selgitada, et Teie ei keeranud muusikat valjuks ja püüdsite seda tuttavat ka takistada. Tuttav, kes muusikat teadlikult valjuks keeras, pani toime süüteo. Politsei karistab süüteo toime pannud isikut, mitte korteri omanikku, kes ei oleks pruukinud isegi korteris viibida.
 

Küsimus: Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?30.08.2017

Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Keelatud on külmrelvad, mis on spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud. Kubotani efektiivsus avaldub siis, kui isik oskab seda kasutada. Tavaisiku jaoks on see tavaline kõvast matejalist pulk ning ründerelvaks seda nimetada ei saa. Seega on kubotan oma olemuselt nagu pesapallikurikas: keelatud ei ole, kuid teatud juhtudel võib selle politsei ohu tõrjumise eesmärgil ajutiselt enda kätte hoiule võtta (näiteks avalikel üritustel).
 

Küsimus: Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli kui jäin alkoholi joomisega vahele?30.08.2017

Tere!
Olen 17-aastane, tarvitasin eelneval nädalal alkoholi ning sain protokolli. Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli ning kui suur on seejärel võimalus, et koolist välja kukun? Kas kooli teavitamist on kuidagi võimalik ära hoida?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kooli ei teavitata alaealiste poolt toime pandud süütegudest. Kui alaealise süüteomaterjalid suunatakse alaealiste komisjoni, siis küsitakse koolilt õpilase iseloomustust, selleks ei pea kool aga teadma süüteo sisu. Tõenäoliselt saate Teie 17aastasena rahatrahvi ning kui selle õigeaegselt ära tasute, jääb see siiski Teie enda, politseiniku ning Teie vanemate teada (vanemaid on kohustus politseinikul teavitada).
 

Küsimus: Kas alla 18-aastased 0 nikotiin e sigaretti ilma tubaka aineta vedelikuga võivad tarbida?30.08.2017

Tervist,
Kas alla 18-aastased 0 nikotiin e sigaretti ilma tubaka aineta vedelikuga võivad tarbida?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei või. Tubakaseadus keelab tubakatoodetele sarnaste toodete omamise ja kasutamise alaealiste poolt.