Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas politseiametnikul peab olema põhjus sõiduki peatamisel?09.04.2018

Tere.

Sooviksin teada, kas politsei peab põhjendama miks sõiduk peatati ning samuti millised oleksid tagajärjed kui ma keelduksin muudest toimingudest?

Aitäh!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Juhi küsimisel selgitatakse ka peatamise põhjust. Toimingutest keeldumise tagajärgi selgitatakse samuti enne toimingu läbiviimist või kui neid selgitada palutakse.
 

Küsimus: Kas 13-aastane võib juhtida rollerit (kuni 15kw) kergliiklusteel või jalakäia teel ja külavaheteel?09.04.2018

Tere
Kas 13-aastane võib juhtida rollerit (kuni 15kw) kergliiklusteel või jalakäia teel ja külavaheteel, kus jalakäija liikleb teepervel? Kas peab olema luba ja kus seda saada? Ja kas rolleril peaks olema kohustuslik kindlustus või on see vaid soovituslik?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Lühike vastus on, et ei või. 15kw mootori puhul on tegemist mopeediga (LS § 2 p 42 p 56). Vastavalt LS § 103 lg 1 p 1võib mopeedi, ehk AM-kategooria, juhtimisõiguse anda vähemalt 14 aastasele isikule. Seega võite nimetatud sõidukiga liigelda kui olete saanud 14, läbinud koolituse ja omandanud juhtimisõiguse.
 

Küsimus: Kas registrisse eksamile saab minna, kui alaealisel on karistus lubadeta sõitmise eest?09.04.2018

Tere!
Kui alaelaine sõidab autoga, siis kui suur on ette nähtud rahatrahv, kui tal on olemas luba õppesõidule teeliikluses aga kõrval ei ole juhendajat? Kas arki eksamile saab minna kui alaealisel on karistus lubadeta sõitmise eest?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere!
Vanus ei mängi selle kaasuse puhul rolli.
§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

Ja isikule, kellel on kehtiv karistus eelnimeatud paragrahvis toodud süüteo eest, ei ole võimalik anda juhtimisõigust. Seega kuni Teie karistus on kehtiv (1 aasta trahvi tasumisest) ei ole Teil võimalik eksamiel minna.
 

Küsimus: Kas hädakaitse puhul on teleskoopnuia kasutamine lubatud?14.02.2018

Kas hädakaitse puhul, kui ründaja on füüsiliselt ohtlik mulle, on lubatud kasutada teleskoopnuia? Seadustik ütleb, et teleskoopnui on tsiviilkasutuses keelatud, aga hädakaitse puhul on reeglid laiemad.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ainus stsenaarium kus see seaduslik oleks, mis mulle pähe tuleb. Te näete kuidas teleskoopnuia kandmise õigusega isik muudetakse ründaja poolt vastupanuvõimetuks. Teie haarata tema nuia ning tõrjute seejärel ründe. Muudel juhtudel, kuna tegemist on tsiviilkäibes keelatud relvaga,ei või Te seda omada, seega ei saa Teil seda olla ka hädakaitse puhuks.
 

Küsimus: Mida teha, kui saan ähvarduskirju ja kardan, kas teha avaldus politseisse?14.02.2018

Tere!
Mul on mure. Ma ei tea enam ise kuidas ja mida ma peaksin tegema. Sain enda klassiõe sõbralt 5 erineva facebooki konto alt ähvarduskirju (kõikide nende kontode omanik on sama isik). Kus kirjas, et ma lõpetan surnukuuris ja saan peksa varsti jne. Eile sain jälle teada, et plaanitakse mulle kättemaksu ja, et saan peksa. Kas mul oleks mõttekam nende kirjadega pöörduda politseisse ja teha avaldus? Kuna ma tegelikult suhteliselt kardan enda elu pärast ja ei tea enam ise mida teha.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on olukorraga kus peaks teadma täpsemalt juhtumi tagamaid. Võtke minuga palun otse ühendust: andero.sepp@politsei.ee või kui seda ei soovi siis jah, pöörduge jaoskonda.
 

Küsimus: Kuidas teada saada korteriomaniku kontakti, kui vaja oleks luua korteriühistu?14.02.2018

Tere!
Kortermajas korterit omav isik töötab ja ilmselt ka elab Soomes ja on katkestanud igasugused sidemed. Teated ja e-kirjad kohale ei lähe ning inimene on justkui kadunud. Siinse korteriga seotud arveid ei tasu. Kuidas oleks võimalik sellisel juhul saada sellise inimese kontaktandmeid, et teda teavitada probleemidest. Nimelt on tegemist korteriühistu moodustamisega ja kõigi korteriomanike andmed ja aadressid on vajalikud. Kuidas toimida? Kas kuulutada tagaotsitavaks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tagaotsitavaks teda kuulutada ei saa. Aga võite proovida eesnimi.perenimi@eesti.ee ning isikukood@eesti.ee peale e-kirja saatmist.
 

Küsimus: Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?14.02.2018

Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tubakaseadus § 27. Alaealisele kohaldatav keeld

(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

Seega ei ole Teie kirjeldatud tegevus alaealisele lubatud.
 

Küsimus: Kas "vahtralehe" kasutamine on nüüd vabatahtlik?14.02.2018

tere.
Olen kuulnud mitmelt poolt, et "vahtralehe" kasutamine on vabatahtlik nüüdseks, kas see vastab tõele?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kehtiv liiklusseadus asub siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010?leiaKehtiv

Otsides sealt märksõnaga "algaja" leiame § 106 lg mis sätestab järgmist:
(3) Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega - jätkuvalt kohustuslik kasutada
 

Küsimus: Kas inimesel on õigus eluruumidesse sissemurdjat vastu rünnata?14.02.2018

Brutaalne küsimus, kuid siiski miski, millele ma usun, et peaks olema vastus. Kui keegi tungib inimese eluruumidesse lubamata sisse ja seab elaniku elu ohtu, kas elanikul on õigus sissemurdjat vastu rünnata? Ja kui sissemurdja peaks sellises situatsioonis surema, kas ennast kaitsev elanik oleks vastutav mõrva eest?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Enesekaitse ei ole keelatud, mitte üheski situatsioonis, sõltumata asukohast. Kui ründaja selle käigus sureb siis alustatakse kriminaalmenetlust mille käigus vajavad vastamist küsimused - kas tegemist oli hädakaitsega ning kas selle käigus ületati hädakaitse piire. Selle kas elanik on vastutav või mitte otsustab kohus.
Üldine reegel - vasturündeks valitud meede peab olema proportsionaalne ründe ohtlikusega - üldjuhul relvastamata kurjategija vastu esimese asjana surmava jõu kasutamine seda ei ole.
 

Küsimus: Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?14.02.2018

Tere!
Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

LS § 40. Tulede kasutamise üldnõuded

(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.

§ 42. Udutulede kasutamine

(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.

(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

(3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Seega LS § 42 lg 2 alusel võib udutulesid kasutada lähitulede asemel - koos lähi- või kaugtulega need põleda ei või.