Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui minu metsas teistest eemal olevast majas on hakanud mööda jalutama inimene, kellega me ei ole läbi saanud?30.08.2017

Elan asulast umbes 3 km eemal metsas ja nüüd on hakanud üks inimene iga päev mu majast edasi-tagasi koeraga mööda käima. See häirib mind (koerakontsert jne). Olen talle soovitanud, et ehk ta keeraks enne mu maja ümber, kuid ta keeldub ja ütleb vastu, et tal on täielik õigus käia kus tahab, sest pole erateega tegemist. Tegemist on inimesega, kes on mind enne mõnitanud ja solvanud, sellepärast ma ei taha tema lähedust. Teiste vastu pole midagi. Kas mul on mingit õigust kodurahule või mida teha, kui rääkimine ei aita?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kuna isik ei riku sellise jalutamisega seadust ja Teie territooriumile ei sisene, siis selleks, et nõuda temalt teise marsruudi valimist seetõttu, et tema koer haugub või (kui ma õigesti aru saan) ka Teie enda koer võõrast looma märgates haugub, ei ole alust. Koera haukumine on tavapärane heli. Kui isik pahatahtlikult peatub pikemaks ajaks Teie territooriumi ees ning soovib sellega kaasneva lärmiga Teid häirida, siis võiks pöörduda piirkonnakonstaabli poole.
 

Küsimus: Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?30.08.2017

Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kõik tegevused isikule kuuluva tehnikaga fikseeritakse vastavas protokollis ning enne seda selgitatakse tegevuse eesmärki ja seaduslikku alust. Kui seda ei ole tehtud ning Teile tundub, et Teiega on käitutud seadusevastaselt, esitage kaebus politsei sisekontrollibüroole.
 

Küsimus: Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?30.08.2017

tere. Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Saab ka kriminaalmenetluse raames, kuid see oleneb siis juba väga konkreetselt sellest juhtumist.
 

Küsimus: Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?30.08.2017

Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politseinikel on kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta järel. Selle käigus kontrollitakse tema nägemist, kuulmist, südametööd, hingamist, verd, kopse ja üldist terviseseisundit. Kui isik tarvitab retseptiravimeid, on ta kohustatud nendest tervisekontrollis rääkima. Kokkuvõttes annab arst hinnangu, kas politseiametniku tervis vastab ettenähtud nõuetele või mitte. Kui on näiteks märke tervisenäitajate langemise kohta, võib arst määrata uue tervisekontrolli aja enne kahe aasta täitumist.

Oma tervisliku seisundi heaolu eest vastutavad töötajad ise. Kui nad tunnevad, et ei ole võimelised oma tööd tegema ajal, mil tarvitavad anti-depressante, on neil õigus pöörduda arsti poole ja võtta haiguspuhkust. Samuti on iga juhi kohustus enda alluvad, kes tööl juhivad autot, kannavad relva, enne vahetuse algust üle vaadata ja kui on märke, et inimese tervisliku seisundi tõttu ta oma igapäevaülesandeid sel päeval 100% täita ei suuda, tuleb leida töötajal ja ülemusel lahendus. Võibolla saab ta teha sel päeval sisetööd või võtab haiguspäeva ja läheb koju.
 

Küsimus: Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?19.05.2017

Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Peatamise põhjuste loetelu kui sellist ei eksisteri. Nõuded ametniku käitumisele on toodud Politsei- ja Piirivalveseaduses, korrakaitseseaduses ning liiklusseaduses.
 

Küsimus: Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga?19.05.2017

Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga? Sõiduteele ei lähe ainult majade vahel. Samuti on koht päris väike. Krossikal on kõik tänavaks vajalik olemas esi- ja tagatuled, suunatuled, spidomeeter ning numbrimärk. Sõidukiiruseid ei ületa.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ei või, "krossikal" on puudu registreerimisnumber, ülevaatus ja kindlustus, lisaks on 14 aasasel puudu A-kategooria juhtimisõigus.
 

Küsimus: Kas 125cc krossikaga tohib teedel liigelda?19.05.2017

Tervist
Kas 125cc krossikaga tohib teede peal liigelda? Kui ei ja politsei kinni peab, siis kas võetakse käest ära? Nagu mina olen aru saanud siis krossikale ei tehta lubasid?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

"krossikas" on täpselt samasugune mootorratas nagu iga teine. Seega peab selle juhtimiseks teel omama A kategooria juhtimisõigust. Jah, see võidakse "käest ära võtta" kui seda ei ole võimalik anda üle juhtimisõigusega isikule.
 

Küsimus: Kas saan juhilube teha, kui olen elatisraha võlglane?19.05.2017

Tere. Kui ma ei ole alimente maksnud, sest pole sissetulekut olnud, ja tahaksin autojuhiload teha, et saada mingit tööd, kas mul võetakse ära need load või kuidas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

hetkel ei takista see juhtimisõiguse saamist.
 

Küsimus: Kui kaua ei ole võimalus lube teha kui inimene on saanud lubadeta sõidu eest trahvi ja on selle ära maksnud?19.05.2017

Küsimus selline, et kui inimene on saanud lubadeta sõidu eest trahvi ja on selle õigeaegselt ära maksnud, siis kui kaua ei ole tal võimalus lube teha (sama kategooria)?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

1 aasta peale trahvi tasumist, sõltumata kategooriast.
 

Küsimus: Kas kohtule valeandmete esitamine on karistatav?19.05.2017

Tere, kas kohtule valeandmete esitamine on karistatav, näide - poiss esitas kohtule vale lõpetamise kuupäeva, kuigi teadis et lõpetab 18. kuupäeval aga esitas andmed, et kuu lõpus, seega nõudis isalt raha kuu lõpu seisuga, minu teada ei tohi kohtule valeandmeid esitada!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, see on karistatav vastavalt KarS § 280

§ 280. Valeandmete esitamine

(1) Haldusorganile teadvalt valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud eesmärgiga saada ametlik dokument, omandada õigus või vabaneda kohustusest ja kui puudub käesoleva seadustiku §-des 209–213 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.