Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas politsei sõiduk võib mingis olukorras ületada kiirust, ilma, et kasutaks vilkureid ja helisignaali?19.05.2017

Tere, leidsin siin juba sellise teema, aga kahjuks konkreetset vastust seal ei antud. Seega küsiksingi, võtame tavalise politsei patrullauto, kas see tohib mingis olukorras kiirust ületada, ilma, et kasutaks vilkureid või helisignaali?
Näiteks sõidab järgi autole, mille tahab kinni pidada, kiirust ületades ja alles tema juurde jõudes paneb vilkurid peale? Või siis väljakutsele sõit näiteks ületades kiirust 20 km/h, aga ei kasuta vilkureid? Või mõnes muus olukorras? Sooviksin konkreetset vastust, kas on selline olukord olemas?

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tavalise patrullsõiduki puhul sellist olukorda ei eksisteeri.
LS § 84
(2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
[RT I, 12.03.2015, 6 - jõust. 22.03.2015]

(3) Jälitussõiduki juht võib ametiülesannete täitmisel erisignaale kasutamata kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
 

Küsimus: Kas politsei poolt auto teisaldamise nõudmine on õigustatud, kui juhil puudus üksnes tervisetõendit ja parkla oli 30 m kaugusel?19.05.2017

Tere,
Mul jäi poeg juhtimisõiguseta sõitu eest vahele. Load olemas aga puudus tervisetõend, see on aegunud. Sõitis autoga ja nõuti auto teisaldamist, kuigi parkla oli 30 m kaugusel ja
antud kohas polnud parkimiskeelu ala. Kas nõudmine teisalduseks on õige-õigustatud?
Teile edu soovides!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastava otsuse teeb ametnik kohapeal. Tervisetõendi aegumine peatab juhtimisõiguse kehtivuse, seega puudus Teie pojal antud hetkel juhtimisõigus, mis tähendab et ta ei või autot edasi juhtida (sh ka parkalsse sõita). Auto tee äärde jätmine tekitab võimaliku ohu Teie varale, seega võis politseinik asjaolusid hinnates pidada teisaldamist vajalikuks olukorras kus Teie poeg ei leidnud kedagi, kes autole järgi tuleks.
 

Küsimus: Kas politseil on telefoni võimalik kuulata pealt ka ilma, et kõne käiks?19.05.2017

Kas politseil on telefoni võimalik kuulata pealt ka ilma, et kõne käiks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui puudub kõne siis ei ole midagi pealt kuulata. Seega ei.
 

Küsimus: Kas politseipatrulli ametnik peab ennast esitlema või ametitõendit näitama?19.05.2017

Kui politseipatrull peab tänaval või õuealal kinni inimese seoses helkuriga. Kas peab politseiametnik ennast esitlema või ametitõendit näitama, kui seda küsitakse?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ennast peab tutvustama sobival hetkel. Ametitõend tuleb küsimise peale esitada.
 

Küsimus: Kui väärteo protokollis on mitu väärtegu, siis mille järgi määratakse trahv?19.05.2017

Kui väärteo menetluse seadustiku § 68 alusel võib mitu väärtegu kirjutada ühte protokolli, siis kuidas toimub trahvi määramine? (oletame, et näiteks 3 väärtegu ühes protokollis ja kõigil on erinevad trahvivahemikud, millise väärteo trahvivahemikus ma trahvi saan).

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistus mõistetakse iga väärteo eest eraldi vastavalt KarS § 63 lg 3.

§ 63. Põhikaristuse kohaldamine mitme süüteo eest

(3) Kui isik on toime pannud mitu tegu, mis vastavad mitmele eri väärteokoosseisule, siis määratakse või mõistetakse karistus iga väärteo eest eraldi.
 

Küsimus: Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?29.03.2017

Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?
Väga paljud teevad seda, aga ise lugesin hiljuti postimehest (http://tehnika.postimees.ee/3924001/foto-mida-naeitab-see-autorendifirma-hoiatussonum-oma-juhtidele), et politsei on alustanud kümnete juhtide suhtes menetlust.

Ise ei ole sellega seotud ja ei paku teenust.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Sõidujagamise teenuse pakkumine ei ole praeguste seaduste kohaselt Eestis legaalne tegevus.
 

Küsimus: Mis on elukaaslase karistus, kui ta pani netti üles minust intiimvideo?29.03.2017

Kui minu elukaaslane pani messengeris päeva sündmuseks minust intiim-video ja kõik tema tuttavad, kes on ta sõbralistis, nägid seda ja ma sain ka teatud sõnumeid, et see on seal üleval 24 tundi. Mis ma tegema pean ja mis on tema karistus?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Selleks, et nõu anda, peaksin teadma rohkem informatsiooni. Praegu ei ole teada, kas video Teist oli tehtud Teie nõusolekul või mitte. Kas videos on näha alasti Teid või on see erootiline-pornograafiline materjal? Kas video üleslaadimisele eelnes elukaaslaselt ähvardus või väljapressimine? Kui Te olete täisealine ja see video oli tehtud Teie nõusolekul Teie alasti kehast, kuid avalikustatud ilma nõusolekuta, siis võiks see pigem olla juhtum, kus tuleb pöörduda kohtusse.
 

Küsimus: Kui vanalt tohib tõmmata e-sigareti?29.03.2017

Kas 13-15 aastased poisid tohivad tõmmata e-sigaretti?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei või omada ega tarbida. Selleks on tubakaseaduses vastavad meetmed olemas:
§ 27. Alaealisele kohaldatav keeld
(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks
(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
 

Küsimus: Kes hüvitab mu sõidukulud, kui politsei kutsub teise eesti otsa vestlema ja ei selgita eelnevalt isegi mitte põhjust?30.11.2016

Tere
Helistati politseist ning kutsuti vestlema. Küsimusele, et mis põhjus võib olla, vastati, et pole telefonijutt.
Politseisse peab vestlema minema, aga ma ise asun teises eesti otsas.
Kas kuidagi teistmoodi ei saaks asja teha? Kes hüvitab mu sõidukulud?

Tänud ette

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Paluge edastada kirjalik kutse (näiteks e-kirjana) ning andke teada, et soovite menetlustoimingute läbiviimist võimalusel elukohajärgses politseijaoskonnas. Politseinik peab kutses tooma välja selle, kellena Teiega soovitakse vestelda (tunnistaja, kahtlustatav, menetlusalune isik jne) ning mis seaduserikkumisega on tegemist (kutsele lisatakse paragrahv seadusest). Samuti peab ta Teile saadetavas vastuses põhjendama, miks ta saab või ei saa tulla vastu soovile muuta menetlustoimingute läbiviimise kohta.
 

Küsimus: Mis puhul karistatakse kanepi tarvitamise eest, kas ka mitu nädalat hiljem uriinist leitud näidu alusel?30.11.2016

Kui uriiniproov osutub positiivseks, kas selle alusel saab inimest karistada kanepi tarvitamise eest, isegi mitu nädalat pärast tarvitamist? Või peab ta reaalselt omama mingit kogust kanepit või jääma vahele tarvitamise hetkel, nagu alaealised sigarettide ja alkoholiga?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kanep on narkootiline aine, mis püsib kõige enam veres, erinevatel andmetel kuni 2,5 kuud. Eestis on selle tarvitamine keelatud, seega piisab uurijale menetluse alustamiseks veres leiduvate kanepi tarvitamisest tekkinud jääkainete tuvastamisest. Kui isikul on ka kanepi väike kogus taskus või ta parajasti tõmbab seda, sel juhul on menetlemine veelgi lihtsam.