Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tohin täna sõita nõuetekohaste suverehvidega, kuna talverehvid on kohustuslikud alles alates 1.detsembrist?18.11.2016

Tekkis sõbraga vaidlus, kas liikluspolitseil on õigus teha mulle trahvi kui sõidan tänasel päeval (väljas lumi ja jää) nõuetele vastavate suverehvidega, kuigi kohustuslikud on talverehvid alates 1.dets. Ja kui juhtub liiklusõnnetus, kus mul on suverehvid ja õnnetuse põhjustajal on talverehvid, kas jään mina süüdi?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui talverehvid on kohustuslikud alates 1.detsember, siis enne seda ei ole te rikkunud seadust kui ei kasuta talverehve. Kui puudub süütegu siis ei ole võimalik Teid ka karistada.
Süüteos jääb süüdi alati süüteo toimepanija, mitte selle ohver. Seega kui Teie sattute õnnetuse, mille on põhjustanud Teie autojuht läbi liiklusnõuete rikkumise siis jääb süüd ikkagi tema.
Siiski tuleks rehvide valikul juhinduda teeoludest ja ohutusest.
 

Küsimus: Kuidas selgust saada, kui load võeti ära pooleks aastaks, nüüd see aeg möödas aga load kehtetud ning pean ootama veel aasta?18.11.2016

tere,
Võeti ära load 6-ks kuuks, lisaks sellele trahv ja ka tingimised 2 aastaks kokku siis 3 karistust. Trahv on makstud ja pool aastat on möödas aga load on kehtetud, käisin liiklusregistri büroos ja sealt öeldi, et pean veel aasta ootama. Ma ei saa nagu aru, load võeti ju kuueks kuuks ära, mida ma tegema peaks, ei saa ju töölegi sest elan maal.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Veel aasta ootamise nõue jääb antud kontekstis arusaamatuks. Üks võimalus on, et Teil on läbimata LS § 129 lg 1 nõutud liiklusteooriaeksam. Kui selle läbimiseks ei pea kindlasti veel aastat ootama.

§ 129. Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine

(1) Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. . Liiklusteooriaeksami võib isik sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid juhtimisõigus taastub sellisel juhul pärast karistuse tähtaja möödumist.

Olukorra põhjalikumaks analüüsiks peaks tutvuma Teie karistusregistri andmetega, seega soovi korral võtke palun ühendust e-posti teel.
 

Küsimus: Kas jääknähtudega juhtimisega vahele jäämine mõjutab ka relvaluba?18.11.2016

Tere,
jäin vahele jääknähtudega, väljahingatavas õhus oli 0,14mg/l. Politsei tegi kiirmenetluse otsuse ja rahatrahviks 60 eurot. Kas see 224lg.1 mõjub ka relvaloale, kui jah, siis mis alusel?
Tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kui relvaomanikku on karistatud LS § 244 järgi kvalifitseeritud väärteo (mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine lubatud alkoholi piirmäära ületades) toimepanemise eest, siis Politsei- ja Piirivalveamet peatab relvaloa kehtivuse relvaseaduse (RelvS) § 43 lg 1 punkti 1 alusel.

Nimelt sätestab RelvS § 43 lg 1 punkt 1, et Politsei- ja Piirivalveamet peatab soetamisloa või relvaloa kehtivuse, kui loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes.

Kehtiv väärteokaristus LS § 244 järgi on ka relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistav asjaolu (RelvS § 36 lg 1 p 11).

Parimatega
Andero Sepp
 

Küsimus: Kas teha avaldus, kui minu lapse isa naine ähvardas minu last kahjustada, kui ta mehele veel helistan?18.11.2016

Mida teha kui teatud isik tegi ähvarduskõne mulle (kõnesalvestus olemas), et minu laps kannatab kui veel ta mehele telefonikõne tuleb - ta mehel ja minul on ühine laps, mees tahab lapsega suhelda aga keelajaks on ta naine. Mees ise helistanud mulle ja lubanud ka lapsel talle helistada aga ta naine ikka ei aktsepteeri. Mees salaja vahel kohtub oma lapsega, sest naine ei luba ja kui sellest teada sai, siis tulidki ähvarduskõne. Kas avaldus teha või veel tõendeid hankida, oodates mil lapsele midagi tehakse? Mees on talle oma soovist (lapsega olla) rääkinud aga see ei aita. Tundes toda naist, siis on ta 10a tagasi mu telef nr pannud seks-portaali, piserdanud pipragaasi näkku, auto vara lõhkunud aga avaldust pole siis teinud, lootes, et läheb paremaks. Nüüd kus on laps mängus, siis tõsiselt kardan oma lapse pärast. Tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Nagu ma aru saan siis Teie 10 aasta tagused sündmused ei ole mitte kuskil fikseeritud. Ähvardamine on karistatav üksnes KarS § 120 kirjeldatud juhtudel, ehk kui on ähvardatud tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või vara rikkumise või hävitamisega JA on reaalne alus karta selle ähvarduse täideviimist. Teie kirjeldusest ei nähtu, et oleks millegi sellisega ähvardatud. Muudel juhtudel süüteokoosseis puudub. Tegemist on hetkel olukorraga mille peab reaalselt lahendama lapse isa ise. Tegemist ei ole olukorraga kus riik saaks sekkuda oma sunnijõuga perereeglite kehtestamiseks - see on iga pere sisene asi ja ühine otsustamise koht.
 

Küsimus: Mida teha, kui ma ei saa kodust eemal viibimise tõttu ID kaardiga avada trahvikviitungit, et ära maksta?18.11.2016

Olen saanud kiiruse ületamise eest trahvi ja see teade on saadetud mulle meilile. Ainuke asi on see, et ma olen ise kodust mitu nädalat eemal ja ei saa seda id-kaardiga avada. Kas ei ole muud võimalust, et ma näeksin endale saadetud trahvikviitungit ja saaksin selle ära maksta? Kuidas maksavad need, kellel näiteks üldse arvutit ja id-kaardilugejat pole?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere


Sellisel juhul tuleb Teil saata taotlus aadressil menetluskeskus@politsei.ee, et Teile saadetaks trahviotsus paberkandjal. Kindlasti peaks seal taotluses olema ära viidatud ka postiaadress kuhu otsus saata.
 

Küsimus: Kas alaealise poolt alkoholi tarvitamise eest saadud protokoll mõjutab juhilubade tegemist?18.11.2016

Tere! Kui alaealine saab protokolli alkoholi tarvitamise eest, kas karistus on seotud autojuhilubade tegemisega? Kas olukord muutub teise protokolli saamisel?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ei mõjuta kuid Teid ei ole eelnevalt liiklusrikkumiste eest karistatud.
 

Küsimus: Kui kaugele võib minna enesekaitsega, kui koer püüab mind avalikus ruumis rünnata? 18.11.2016

Kui kaugele võib minna enesekaitsega, kui koer püüab mind rünnata? Koer on avalikus kohas lahti. Koera peremeest see ei huvita, et ta koer lahtiselt jookseb.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellist piiri ei ole seaduses ette nähtud. Üldine reegel on, et piir on sealmaal kus oht on kõrvaldatud, ehk kus koer enam ei ründa.
 

Küsimus: Kui jäin Rootsis joobes juhtimisega vahele ja load konfiskeeriti, siis kas see info jõuab Eesti politseini?18.11.2016

Tere!
Nimelt leidis aset kahetsusväärne juhtum, milles jäin Rootsi politseile joobes juhtimisega vahele ning juhiload konfiskeeriti. Trahv on makstud ja load saadeti ARKi. Kas see info jõuab ka Eesti politseini?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, jõuab kuna Politsei- ja Piirivalveamet saab teabe juhtimisõiguse kohta Liiklusregistrist (ARK).
 

Küsimus: Kas politseinikud võivad ületada kiirust kui vilkurid ei tööta?10.11.2016

Sooritasin parempööret ja kiirendasin, vastu tuli politsei. Jätkasin sõitu ja nägin, et politsei auto keerab ringi. Selleks hetkeks oli meie vahemaa umbes pool kilomeetrit. Mina sõitsin siis lubatud maksimaalse kiirusega ja politsei auto jõudis mulle mõne hetkega järgi ja lülitas sisse sinised ja punased vilkurid. Uurisin siis, et kas see on normaalne käitumine teie poolt nii linnas kihutada ilma vilkuriteta ja sain üsnagi ülbe vastuse, et "ma võin kiirust ületada ilma vilkuriteta kui ma tahan". Mulle tundub see natuke kahtlane, kuna alles saime lehest lugeda kuidas politseinikud ülekäigu rajal inimese surnuks sõitsid. Seega küsimus jääb, et kas ilma sinise vilkurita võib kiirust ületada või mitte? Kui vastus on eitav siis kuhu peaks sellest politseinikust teatama?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Konkreetsele juhtumile saate seaduse mõttes korrektse hinnangu politsei sisekontrollibüroolt. Nendeni jõuab Teie päring kas läbi ppa@politsei.ee või siis piirkondliku meiliaadressi kaudu (pohja@politsei.ee, louna@politsei.ee, ida@politsei.ee, laane@politsei.ee). Kirjeldage juhtunut võimalikult täpselt nii konkreetse aja kui ka muude tehioludega, et nad saaksid kindlaks teha patrullekipaaži, kes Teiega tegeles.

Üldreeglina jah, liiklusseaduse § 84 järgi võib teatud kindlaid liiklusreegleid eirata siis, kui kasutatakse siniseid vilkureid ja vajadusel helisignaali. Samuti ei ole politseiametniku vastus minu hinnangul väärikas ega ka korrektne, isegi siis mitte, kui see on kontekstist välja rebitud (antud juhul ei ole teada ei eelnev ega järgnev vestluse kulg). Hoolimata olukorrast peab ametnik jääma rahulikuks, viisakaks ning andma ammendava vastuse seadusele viidates.

Kindlasti soovitan teinekord pärast parempöörde sooritamist sõita siiski lubatud kiirusepiirangut jälgides. Sel juhul ei ole vaja politseinikel Teid üleüldse ka kinni pidada ja turvaline liikluskeskkond teistele liiklejatele olekski tagatud.
 

Küsimus: Kui kaks aastat on väärteost möödas, kas siis on mul võimalik minna tööle avalikku teenistusse?10.11.2016

Kas olen õigesti aru saanud, et väärtegu aegub karistusregistrist 2 aasta pärast alates karistuse täitmisest? Kui kaks aastat on möödas ja väärtegu enam karistusregistris näha pole, siis kas mul on võimalik minna tööle avalikku teenistusse (st. riigiametnikuks jne) või on see riigi poolse taustauuringu tegemisel endiselt näha ning võib saada takistuseks avalikus teenistuses?

Ette tänades ja vastust ootama jäädes

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Avalikus teenistuses töötamist reguleerib Avaliku teenistuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/106102016002?leiaKehtiv. Paragrahvis 15 on kirjas isikud, keda teenistusse võtta ei saa. Ka kehtiva väärteoga isik saab kandideerida avalikku teenistusse.

Kas ja kui põhjalikult tehakse isiku suhtes taustakontroll, on juba igas asutuses erinev. Politseis vestlusvoorus olles on see trahv kindlasti asi, mida tuleks mainida. Politsei ja piirivalveseadus § 40 laiendab keelde isikute suhtes, keda ei saa ametisse võtta, kuid väärtegu takistavaks teguriks pole. Ausameelsus, ka suhtumise väljaütlemine oma enda isikliku rikkumise suhtes võib minu arvates saada positiivse kaalu kandideerimisel. Eksimusi teevad kõik, küsimus on see, mida sellest õpitakse.