Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba?14.02.2018

Tere! Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba, nt Soomes. Kui olen 6 kuud seal sisse kirjutatud ja on ametlik töökoht. Kas sellega tohib ka Eestis sõita? Sest kasulikum oleks teha Soomes nt juhiluba, kuna Eestis päris pikk aeg mil ei saa autokooli minna ja auto kasutamine on hädavajalik, et tööl käia.
Rahuliku jõuluaega soovides..

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See sõltub juba Soome seadustest. Seega pöörduge palun Soome juhtimisõiguse andja poole oma küsimusega.
 

Küsimus: Mida teha, kui inimene teeb ebameeldivaid postitusi minu kohta?14.02.2018

Kui inimene teeb postitusi minu nime kohta ning soovin, et ta selle eemaldab, kas ta peab seda tegema või ta ei pea seda tegema, või kas selle inimese konto sulgemine on võimalik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Esimese asjana peate Te ise paluma, et ta selle eemaldaks. Väga palju sõltub siin postituse sisust ja asjaoludes. Kui Teie leiate, et peab eemaldama aga tema leiab, et ei pea eemaldama siis lõpliku otsuse selle kohta saab vastu võtta kohus. Kontot üldjuhul selle tõttu ei suleta.
 

Küsimus: Kas majaomanik võib karistada saada, kui täisealine korraldab majas peo ja seal võib olla alkoholi tarbinud alaealisi?14.02.2018

Tere! Kui täisealine korraldab isa majas peo, kus võib ilmneda olukord, et peole tulevad purjus alaealised või kui tehakse politseile väljakutse, et muusika on liiga vali, siis kas politsei kohale ilmudes võib saada täisealise isa (maja omanik) kriminaalkaristuse?
Või kas politseil on õigus majja sisse tulla, kui täisealine läheb uksele aga mitte majaomanik?
Teie vastust ootama jäädes

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Ei, kriminaalkaristust majaomanik ei saa. Politsei võib siseneda kui on õigusrikkumise kahtlus.
Valdusesse sisenemise puhul ei pea ukse avamijaks olema valduse omanik.
 

Küsimus: Mida peaks ette võtma, et 20 aastat kadunud vend loetaks ametlikult kadunuks?14.02.2018

Tere.
Minu vend on kadunud juba rohkem kui 20 aastad. Ema ja isa tegid avalduse politseisse 1996 aastal, et poeg on kadunud. Ja nii see asi jäi. Paar päeva tagasi saime kirja notarist minu venna nimele (mis ei puutu tema kadumise kohta) (pärimismenetluse teatamine).
Helistasin notarile ja tema ütles, et vend on Eesti registris registreeritud ja elab meie vana koha aadresil. Täitsa jama. Meil pole ühtegi dokumenti, et vend on kadunud või et meie tegime avalduse veel kaugel 1996. aastal.
Mida teha? Minna politseisse, teha uus avaldus? Peab mingi lõpp sellel asjal olema.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Siin oleks Teie emal ja isal mõistlik pöörduda mõne juristi poole ja pidada nõu kuidas edasi käituda. Üks näide on toodud ka siin portaalis: http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/2262/kuidas-peaks-edasi-toimima.html Kadunud isikut ei kustutata registrist.
 

Küsimus: Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?14.02.2018

Relvaluba tunnistati kehtetuks, kuna ei omanud relvakappi pärast teise relva omandamist. Relva omandamisest oli möödunud 1,5 kuud. Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kehtetuks tunnistamisel uuesti taotlemine võib reeglina toimuda karistatuse kustumisel. Erandina sätestab relvaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015018?leiaKehtiv

§ 36 lg 4 p 1

(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest:
1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui viis aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona hoidmist, kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete rikkumisest;
 

Küsimus: Kas peaksin avalduse kirjutama, kui minu endine noormees häkib minu kontodele sisse isegi vaatamata paroolimuutmistele?24.11.2017

Tere!
Olen korduvalt vahetanud parooli. Ja kõik on väga erinevad olnud. Kuid, väidetavalt on need "isiku" arvates sarnased, ja nii on ta saanud minu FB'i sisse.
NB! "Isiku ema töötab politseis. Tunnen ennast nagu vang. Isikuks on siis minu endine noormees.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sugulussidemed ametnikuga ei ole määravad. Tegemist on süüteoga ja Teie avalduse alusel kuulub alustamisele menetlus.
 

Küsimus: Mis põhjustel võib politsei sõiduki kinni pidada ja kas peab põhjust ka selgitama?24.11.2017

Kui ma sõidan autoga ja järgin kõiki seadusi, kuid politsei pöörab otsa ümber ja peab mind kinni aga kinnipidamise põhjust ei öelda. Mis põhjustega võib mind kinni pidada, mida nad on kohustatud ütlema? Ja kas on mul õigus keelduda toimingutest?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, patrull peab selgitama peatamise põhjust. Õigust peatumismärguannet eirata Teil ei ole. Muudest toimingutest võite keelduda aga Teid hoiatatakse kindlasti ka keeldumisega kaasnevatest võimalikest tagajärgedest.
 

Küsimus: Kas baari turvatöötaja tohib keelata mul baari sisenda, kui mul on kotis suletud alkoholi pudel?24.11.2017

Tere
Kas baari turvatöötaja tohib keelata minul kainena baari sisenemist kui mul kaasas kinnine alkoholi pudel mida ei tõesti ei kavatse baaris sees tarbima hakata ning hoian seda kindlalt endaga kaasas olevas kotis?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, on. Turvatöötaja peab tagama turvalisuse objektil, sealhulgas selle, et külastajad peaksid kinni baari sisekorrast.
 

Küsimus: Mida teha, kui naaber kuulab nii vali muusikat, et me ei saa elada?24.11.2017

Tere.
Meie oleme hädas naabriga, kes kuulab väga valjusti muusikat. Ta teeb seda aega valimata. Päeval ja öösel. Muusika on nii vali, et segab meil televiisori vaatamist. On olnud juhus, kus naaber kuulas peaaegu kolm ööpäeva järjest ühte ja sama laulu. Muusika võidakse keerata kõvaks kell 4 hommikul või kell 7 hommikul. Naabri endaga on raske jutule saada. Majal on koridoride uksed lukus ja korteri ebakorrapäraselt. Sestap ei ole me kindlad täpselt millises korteris lärmav naaber elab. Oleme tähelepanu köitmiseks kopsinud vastu põrandat. Paar korda aitas. Oleme kopsinud mopivarrega vastu akent. Mõned korrad aitas. Viimati mitte eriti. Oleme vahetanud teravaid sõnu. Hetkel on kell 21.30 ja muusika mängib kõvasti juba kolmandat tundi.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Antud olukorras on ainuõige lahendus kutsuda välja patrull kui muusika on häiriv.
Kindlasti tasuks suhelda ka korteriühistuga. Kui tegemist on üürikorteriga siis teavitada korteri omanikku probleemist. Tihti on sellised üürilised oma käitumisega tinginud üürilepingu lõpetamise.
 

Küsimus: Kes tegeleb, kas politsei või pank, kui minu kontolt on tehtud makse, mida ma ise pole teinud?24.11.2017

Kui minu krediitkaardilt on tehtud ülekanne ostu eest, mida ma pole teinud ja ma olen teinud pangale tagasimaksenõude. Kas on vajalik teha avaldus ka politseisse või tegeleb sellega ainult pank?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui keegi on kasutanud Teie krediitkaarti Teie loata siis jah, võite ka PPA-le avalduse esitada.