Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kõrvalisel isikul on õigus tulla avalikul teel parkimiskohale ja filmida üle aia minu pere tegevust?30.08.2017

Tere
Meil on ridaelamu, mille ees igal boksil kaks kohta autode parkimiseks. Parkimiskohad jäävad eramaale, kuid on sissesõidu poolt aiaga piiramata. Parkimiskohad piirnevad sissesõidu poolt valla teega ehk avaliku teega.
Küsimus, kas kõrvalisel isikul on õigus tulla parkimiskohale ja filmida üle aia minu pere tegevust?
Antud tegevus (filmimine) häiris tugevalt meie pere rahu.
Tänud ette!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui keegi keeldub lahkumast Teie eravaldusest, milleks on antud juhul ka see parkimiskoht, kus isik viibis, siis on Teil õigus kutsuda kohale politsei.

Ilma loata ei või filmida ei konkreetseid isikuid ilma selleks eelnevalt luba küsimata ega ka eravalduses olevaid koduloomi, sõidukeid ning seal toimuvat tegevust. Kui taoliselt Teie õigusi rikutakse, kutsuge kohale politsei.

Kui sellised videod ja pildid postitatakse sotsiaalmeediasse, on teil õigus nõuda nende eemaldamist ja kui seda ei tehta, võite pöörduda enda õiguste kaitseks kohtusse.
 

Küsimus: Kas Eestis on lubatud sellised noad: karambit, vbutterfly knife, gut knife?30.08.2017

Tere, Kas Eestis on lubatud sellised noad: karambit, vbutterfly knife, gut knife. (vabandan, et nimed on inglise keeles, ma ei leidnud eestikeelseid vasteid)

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Relvaseaduse § 20 ütleb, et keelatud on:
1) kasteet, kasteetnuga, torketääk, teleskoopnui, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud ese;
2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse;
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.

Kui need relvad ei kuulu siia hulka, siis ei ole need keelatud relvad.
 

Küsimus: Kuidas kaitsta end mehe venna vaimse terrori eest?30.08.2017

Probleem on mehe vennas, kes mind/meid pidevalt terroriseerib. Probleem algas kolme aasta eest, ning sellest ajast alates, enamasti ebakaines olekus, inimene terroriseerib meid e-kirjade, sotsiaalvõrgustike jne kaudu. Tegu on ka muus osas väga ebastabiilse inimesega, kes nii verbaalselt kui ka füüsiliselt ründab töökaaslasi, võhivõõraid jne. Mees ja tema ülejäänud perekond ei taha mõista, et tegu on vaimselt haige inimese ja psühhopaadiga, aga minu sooviks oleks siiski ennast ja oma lapsi sellise inimese eest kaitsta. Millised võimalused mul oleksid?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui inimene on pannud toime füüsilise ründe teise isiku vastu, tuleb selle kohta teha süüteo teade. Seda ei saa jätta tegemata ka siis, kui olete teadlik, et isik on arsti poolt psüühiliselt haigeks tunnistatud isikuga. Süütegu on sellegipoolest toime pandud ning lahendust järgnevate süütegude ärahoidmiseks tuleb politseil koos lähedaste ja kohaliku omavalitusega tõenäoliselt ühiselt otsida. Kui aga häiret pole ja seda ka ekspertiis ei tuvasta, siis saab isikut karistada seaduses ette nähtud korras.

Alates selle aasta (2017) juulist on olemas karistusseadustikus paragrahv 157 prim 3, mis on ahistav jälitamine. Teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimise, tema jälgimise või muul viisil teise isiku tahte vastaselt tema eraellu sekkumise eest, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, siis karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seega usun, et võite ka selle alusel politseisse süüteoteate esitada.
 

Küsimus: Kas politseitöötajad on kohustatud enne mistahes toimingu tegemist end esitlema, näitama töötõendit?30.08.2017

tere
Kas politseitöötajad (sh. kiirreageerija) on kohustatud koheselt enne mistahes toimingu tegemist end esitlema, näitama töötõendit, selgitama eeldatava rikkumise sisu, hoiatama enne sunni kasutamist?
Kui on rikutud nimetatud protseduurireegleid, kas saab taotleda kogu menetluse õigustühiseks kuulutamist?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

On olukordi, kus politseiametnik ei saa end tutvustada. Näiteks, joostes kurjategija kannul piisab sellest, kui politseiametnik valju ja selge häälega karjub "politsei" ning annab seejärel korralduse või hoiatab sunni kasutamise eest. Kui ikkagi on oht kellegi elule või tervisele sealhulgas politseiametnike turvalisusele, tuleb reageerida kohe ning vajadusel kasutada ka sundi. Sellele järgnevalt saab juba politseiametnik end tutvustada ning selgitada kinnipidamise aluseid ja tutvustada isikule tema õigusi.

Kui kodanik soovib näha politseiametniku töötõendit, on see õigus tal olemas ja politseinik on kohustatud seda näitama.

Kui kinnipidamise käigus on rikutud kinnipeetud isiku õigusi või muid norme, siis see automaatselt ei tähenda kogu menetluse õigustühiseks kuulutamist. Eelkõige tasuks esitada kaebus prokuratuurile, kes menetlust juhib ning samuti politsei sisekontrollile, et saada hinnang, kas antud olukorras ametnik käitus seadusest tulenevalt ja politseitööd reguleerivatest juhistest lähtuvalt õigesti.

Politseinikku on võimalik karistada, kui ta pani kinnipidamise käigus toime süüteo. Samuti on võimalus rakendada distsiplinaarkaristust, kui isik ei täitnud enda töökohustusi nõuetekohaselt või kui ta pani toime vääritu teo.
 

Küsimus: Kas võetakse juhiload käest, kui juht on kriminaaljoobes ja tal on alles vahtraleht?30.08.2017

Tere. Kui inimene on kriminaaljoobes ja tal on alles vahtraleht, kas siis võetakse juhiload käest?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Juhtimisõiguse äravõtmine on menetleja otsus. Kui ta leiab, et see on antud juhul vajalik, siis saab isik juhtimisõigust taotleda pärast järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist. Kui juhtimisõigust ei võeta ära, määratakse isikule muu karistus. Kui saabub aeg vahetada esmane juhtimisõigust tõendav juhiluba kõnekeeles päris juhiloa vastu, siis kehtiva karistuse korral peab isik sooritama liiklusteooria eksami uuesti.
 

Küsimus: Kas politseile võib teatada auto ärandamisest, kui auto pole minu nimele registreeritud?30.08.2017

Tere!
Nimelt on selline probleem, et auto ei ole minu nimele registreeritud, kuid ostumüügileping on minu nimel, ent pole minu käes, vaid inimese, kes lõhkus mu auto. Kahjuks selle inimesega on mul väga raske kontakti saada ning ma ei tea, kus see auto asub.
Kas mul on võimalik teatada politseile auto ärandamisest, kui auto pole minu nimele registreeritud ning muid dokumente minu käes pole? Ma tean numbrimärki ja mul on võimalik eelmise omaniku käest küsida VIN-koodi.
Tänan vastamise eest!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Jah, võite teha küll süüteoteate viidates ostumüügilepingule. Hea oleks, kui seda toetaks näiteks panga väljavõte või kui saate lisada mõne tunnistaja nime, kes tehingu toimumist pealt nägi.
 

Küsimus: Kas nüüd on lubatud kiiruse mõõtmine varjatult, ehk teisisõnu saan oma kiiruse ületamisest teada e-posti teel?30.08.2017

Tere. Kas nüüd on lubatud kiiruse mõõtmine varjatult? Ehk teisisõnu, saan oma kiiruse ületamisest teada e-maili teel koos trahviga? Isegi politsei autot (ka eravärvides) ei ole märganud antud teelõigul sellel ajal. Inimene ei saa ju arugi, et ta midagi 2-4 päeva tagasi valesti tegi ja milline ta sõidukiirus kusagil oli? Liiklusjärelvalve teostaja eesmärk on siis raha kogumine? Tuvastati rikkumine ja lasti edasi kihutada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Palun Teil kontrollida järele, kas tegemist on trahviteatega, kus kiiruskaamera tuvastas rikkumise. Kui tegemist on mõne muu menetlusotsusega, siis kindlasti pöörduge lähimasse politseijaoskonda, sest on võimalik, et keegi on esitanud Teie andmed menetlust läbi viinud ametnikule.
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, et karistused saaksid registris märgitud täidetuks?30.08.2017

Tere
Karistusregistris olevad karistused pole märgitud kantuks, kuigi olen need karistused ära kandnud, kirjas on vaid - karistuse täitmise info puudub. Seoses sellega ei saa juhilube taotleda. Mida ma peaksin tegema, et need karistused saaksid registris märgitud täidetuks. Ette tänades

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kas politsei saab aidata, kui üleval korteris laps õhtu otsa trambib?30.08.2017

Tere
Paar kuud tagasi kolis ülemisse korterisse ema lapsega. Laps on võrdlemisi raskejalgne ja armastab toas väga joosta ja hüpata. Ema ei paista see häirivat, minul on aga elu talumatuks muutunud, sest paneel võimendab seda tümpsumist kõvasti. Alguses püüdsin sellest mitte välja teha, kuid viimasel ajal on seda üha rohkem. Eile otsustasin lõpuks viisakalt vestlema minna, kuid ust ei avata. Samuti täna. Laps jookseb 17-22, nädalavahetustel praktiliselt päev läbi.
Kas see oleks piisav alus teid appi kutsuda või kuidas selles olukorras veel toimida?

Tänan!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Lapse jooksmine toas on tavapärane müra, mis tekib pere elutegevuse käigus. Politsei sekkub juhtumite korral, kus tahtlikult häiritakse kellegi rahu. Pigeb tasub siinkohal uurida, mida saate Teie enda korteris teha selle heli tõkestamiseks või vähendamiseks.
 

Küsimus: Kas alaealised võivad omada ja tarbida nikotiinivaba vedelikuga e-sigaretti?30.08.2017

Tere.
Kas alaealised võivad omada ja tarbida nikotiinivaba vedelikuga e-sigaretti? Ja kas politseinikul on õigust konfiskeerida ainult aurusti vedelikuga või terve seade? Ise ei oma aga tekkis selline küsimus, sest tuttavad/sõbrad ostavad, omavad ja tarbivad e-sigaretti.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tubakaseadus § 28 lg 1 sätestab, et alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Kokkuvõttes ei või nad e-sigarette omada. Kui politseisse edastatakse taoline info, tegeleb antud juhtumiga edasi juba selle piirkonna noorsoopolitseinik.