Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Eestis on mingi sümboolika (näiteks haakrist) keelatud?19.05.2017

Kas Eestis on mingi sümboolika (näiteks haakrist) keelatud?
(12.4.2017 kuupäeva seisule!)
 

Küsimus: Kas politsei käitus õigesti, kui lubas tööle jääda kolleegi, kes oli alkoholijoobes ja ründas mind?19.05.2017

Tere. Töökaaslane ründas mind töökohal, tekitades mulle füüsiliselt valu ja vigastusi, kohale kutsutud politseipatrull fikseeris tal joobe ja jättis ta tööle edasi. Kas siis inimene, kes teist ründab, pole mitte ohtlik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Iga sellist olukorda hinnatakse eraldi kohapeal avaneva situatsiooni ja sealt saadud info alusel. Ma ei saa öelda kas otsus oli õige või vale, kuid Teie esitatud küsimusest ei nähtu, et Teie kolleeg oleks peale seda Teid uuesti rünnanud, seega hindasid kolleegid edasist ohtu temast õigesti.
 

Küsimus: Kas saaksin anda politsei numbri, et sinna helistataks, sest mulle helistatakse ja tundub, et tegemist on mingi sullerdusega?19.05.2017

Tere
Juba mitmendat päeva helistab lauatelefonile keegi Silvester soravas inglise keeles, tahab ainult rääkida, aga tahab kohe varsti vestluse alguses saada teada ka täisnime. Viimane kord lõpetasin kõne suht järsult, nüüd helistas mingi tibi, sama jutt.
Arvan, et miskid sullerid, annaks heameelega mõne politsei numbri ja paluks sinna helistada, äkki on Teie jaoks huvitav teema.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kõige lihtsam oleks võõrastele numbritele mitte vastata. Politseil sellist numbrit kuhu häirivad helistajad suunata ei ole.
 

Küsimus: Kas on lubatud parkida kortermaja ees asuvale haljasalale, mis kuulub ilmselt siis majale või linnale?19.05.2017

Tere. Kas on lubatud parkida kortermaja ees asuvale haljasalale (kuulub ilmselt siis majale või linnale)? Mind ennast väga häirib selline teguviis, kuna see tekkinud künnimaa näeb suht rõve välja. Juhul, kui see pole lubatud, siis kuhu ja kuidas sellistest teatada?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastavalt LS § 21 lg p 12 on haljasalal ilma selle omaniku või valdaja loata parkimine keelatud.
Teatada tuleb selles maaomanikule.
 

Küsimus: Kas kriminaalpolitsei peab esitama läbiotsimisorderi, kui toimub kodu läbiotsimine?19.05.2017

Tere. Aastal 2016 toimus meie kodu läbiotsimine kriminaalpolitseinike poolt. Kriminaalpolitseinikud ei esitanud läbiotsimisorderit. Ka käitusid nad haige inimesega, kellele süüdistus esitati, ülbelt ja üleolevalt. Mõnitasid nii teda kui kodu, kus ta elab. Kas kriminaalpolitseinikel on õigus selliselt käituda? Kas nad peavad kodu läbiotsimisel esitama dokumendi mille alusel kodu läbi otsitakse? Kas nad võivad tulla ilma luba küsimata krundile, mis on eravalduses.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Läbiotsimine saab toimuda kas kohtu määruse alusel või edasilükkamatutel juhtudel ka prokuratuuri loal KrMS § 91 lg 2; 3.

Vastavat määrust või luba peab eelnevalt tutvustama ja selle alusel võivad nad siseneda eravaldusele ilma omaniku loata.

Kui leiate, et ametnikud käitusid valesti või halvasti siis on Teil õigus esitada kaebus sisekontrollibüroole.
 

Küsimus: Mida teha, kui meie maja ees on kaks sõidukit, millel puudub tehnoülevaatus aga mis osalevad liikluses?19.05.2017

Kes kontrollib, kas sõidukil on tehtud tehnoülevaatus? Kas seda on veel vaja teha? Meie maja ees seisavad kaks sõidukit, millel puudub tehnoülevaatus. Need sõidukid on ka igapäevaselt liikluses. Kelle poole peame pöörduma, et need lekkivad sõidukid saaks meie ühistu eest ära?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui Te teate mis kell nende juhid sõitu alustavad siis võite selle info saata kohaliku jaoskonnale, kust korraldatakse nende juhtide tabamine.
 

Küsimus: Kui ühistu ühtegi luba väljastanud pole, kas siis ei tohi ka korteriomanikud oma autosi parkida? 19.05.2017

Läksin Tartus Annelinnas sugulasele külla. Maja ees on märk, et parkimine ainult ühistu kirjalikul loal. Ühistu pole aga mitte ühtegi kirjalikku luba oma majaelanikele väljastanud. Autost väljudes tuli trepikojast jooksuga vanem naisterahvas, kes tutvustas end kui ühistu esinaist ja teatas, et kui sinna pargin, siis kutsub politsei ja laseb auto ära vedada. Olin hea meelega nõus politsei ära ootama, aga kas neid ei kutsutudki või keeldusid nad tulemast jäigi mulle teadmata.
Siit ka küsimus, kui ühistu ühtegi luba väljastanud pole, kas siis ei tohi ka korteriomanikud oma autosi parkida?
Ja kas ühistul on õigust lasta ükskõik milline auto teisaldada kas siis politseil või mingil erafirmal?
Kas politsei on nõus neid teisaldama ainult selle tõttu, et luba pole (kuigi maja ees on kõik teised autod ka ilma loata)?

ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Politsei ei teisalda KÜ nõudmisel autosid. Kui KÜ laseb teisaldada Teie auto siis peaks ta laskma teisaldada ka kõik ülejäänud sõidukid. Aga sisuliselt jah, kui märk nõuab KÜ kirjaliku luba siis võib KÜ lasta kõik kirjaliku loata autod KÜ kuludega teisaldada.
 

Küsimus: Kas lause, et "mul tulevad probleemid", on ähvardus?19.05.2017

Tere, tulin oma alaealise tütre järele, kes oli täiskasvanu mehe seltskonnas. Kui kutsusin tütre koju, täiskasvanud mees käskis mu tütrel põgeneda. Mulle see mees ütles "Me lähme ära või Teil tulevad probleemid." See mind ehmatas. Tütar põgenes käsu peale. Kas see lause, et mul tulevad probleemid, on ähvardus?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistusõiguse mõistes ei ole see ähvardus. KarS § 120. Ähvardamine

(1) Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, –
 

Küsimus: Mis aja jooksul peaks midagi ette võtma, kui inimene on esitanud kaks valesüüdistust?19.05.2017

Tere,

üks inimene on esitanud politseisse kaks valesüüdistust. Mõlema avalduse korral on politsei seletanud, et süüdistused ei vasta tõele. Kas karistusseadustiku § 319 järgi on tegemist valekaebusega? Kas sellises olukorras on võimalik midagi ette võtta selle inimesega, kes need süüdistused esitas? Kui, siis kas on ka mingi aeg, mis aja jooksul tuleks tegutseda?

Tänud ette!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele hinnangu andmiseks peab teadma täpsemaid asjaolusid. Kindlasti kui teate, et valekaebus on esitatud teadlikult ja Teie vastu siis peaksite ise ohvrina avalduse esitama kui uurijad ise menetlust alustanud ei ole.
 

Küsimus: Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult ... firma loal"?19.05.2017

Tere,
Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult nn teatud firma loal"? Teostada seal kontrolli ja jälgida liiklust.
Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Seaduse järgi peaks selle märgi nõuete rikkumiseks lülitama sisse vilkuri. Samas keelatud kohtades peatumiseks ja parkimiseks annab loa LS § 45 lg 11. Samas võib olla antud ettevõttega sõlmitud vastavasisuline kokkulepe, et sissesõit on lubatud.

LS § 45 (11) Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid.