Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on välistav asjaolu relvaloa taotlemisel 15 a hiljem?09.07.2019

Tere,
Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on samuti välistav asjaolu relvaloa taotlemisel viisteist aastat hiljem?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See sõltub suuresti Teie karistusest

RelvS § 36 lg 1 alusel ei anta soetamisluba isikule kes,
6) on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteo eest;
7) on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõude rikkumise eest;
8) on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteos;
 

Küsimus: Kus saab eestis õppida kriminaaluurijaks (inglise keeles oleks see Criminal Investigator)?09.07.2019

Tere,
Sooviks teada, kuidas täpselt kutsutakse Eestis sellises ametis olevat inimest, kes saadetakse sündmuskohale esimesena, isoleerib selle, kes võtab kohast proove ja analüüsib neid, koostab raporte analüüsi põhjal. Inglise keeles oleks see Criminal Investigator.
Kus seda Eestis õppida saab?
Tänud,

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Päris elu ja CSI lähevad siinkohal lahku.

Esimesena on sündmuskohal reeglina patrull, sündmuskoha isoleerimine on samuti tihti just nende töö - õppeastus Sisekaitseakadeemia (edaspidi SKA)

Proovide võtmine sündmuskohal sõltub sündmusest. Reeglina võtab proove kriminalist - jällegi reeglina SKA.
Väiksemate sündmuste puhul ja pädevuse ning vahendite olemasolul võib proove võta ka uurija (lähim Teie antud nimetusele) - SKA

Proovide analüüsid teostab reeglina Eesti Kohtuekspertiisi Instituut - erinevad spetsialiteedid nõuavad erinevat haridust, reeglina ülikoolist saadavat.
 

Küsimus: Kas alaealiste joomapeole saab kutsuda anonüümselt politsei?09.07.2019

Kui ma helistan anonüümselt politseisse, et toimub alaealiste joomapidu, kas siis avaldatakse nendele kellele ma politsei kutsusin, minu nimi?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

112 ei ole mitte mingit põhjust sellise kõne peale edastada teataja andmeid. Seega ei, Teie nime ei avaldata.
 

Küsimus: Kas mängurahaga tasumine on samuti keelatud nagu on võltsrahaga?22.02.2019

Tere,
Kas mängurahaga tasumine on samuti keelatud nagu on võltsrahaga? Isegi kui see "kupüür" on teises suuruses, toonides ning seal peal on embleemid, mis ütlevad, et tegu ei ole päris rahaga.
Ehk siis kui ma turul näiteks tasun monopoly rahaga ning hiljem müüja avastab, et tegu on mängurahaga, kas see on siis karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kas numbrimärgi vahetusest piisaks, et politsei ei peataks mind kogu aeg kinni, kuna sõbra laps jäi lubadeta minu autoga sõites vahele?22.02.2019

Tere, mul selline küsimus, et laenasin paar kuud tagasi tuttavale enda isiklikku autot. Tema aga lasi omakorda oma lubadeta poja rooli, kes jäi ka vahele selle autoga politseile. Tüütuks kipub juba, et alati, kui politsei numbri sisse toksib, peatab ka auto kinni, kontrollib dokumente jne. Järelikult on auto punases nimekirjas nagu aru saan? Kas piisab, kui vahetan auto registreerimisnumbrid ära, ning saan vanamoodi edasi liigelda? Nb! Endal dokumendid ja juhtimisõigusega kõik korras.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Te võite pöörduda ka oma murega jaoskonda ja seal selgitada, et autot kasutas kolmas isik, mitte Teie ise. Ning et sellel isikul ei ole põhjust enam Teie autot kasutada. Muidugi jah, ka numbrimärgi vahetus lahendab probleemi.
 

Küsimus: Kas ma saan minna kruiisile samal päeval mil saan 18?22.02.2019

Kas ma saan minna kruiisile samal päeval mil saan 18?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kas alaealine inimene võib kasutada e-sigareti?22.02.2019

Tere!
Sooviksin küsida, kas alaealine inimene võib kasutada e-sigareti?
Näiteks koos nikotiinivaba vedelikuga, seadusest küll otsin kuid sooviksin kuulda teie arvamust, ja mis juhtub kui politsei näeb alaealist inimest seda asja tarbimas? Mida tehakse, mida võetakse ära ja mis sellega tehakse? n.t Ema kätte, või läheb see asi prügikasti?

Tänan!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud. Nende hulka kuulub ka e-sigaret. Ära võetud tooted antakse üle seaduslikule esindajale.
 

Küsimus: Kuidas mõjutab nädalase vahega helkuri mittekandmise eest ja rattaga tuledeta sõidu eest saadud trahv juhilubade tegemist?22.02.2019

Tere! Kuidas mõjutab nädalase vahega helkuri mittekandmise eest ja rattaga tuledeta sõidu eest saadud trahv juhilubade tegemist?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Need ei mõjuta juhilubade tegemist.
 

Küsimus: Millistel asjaoludel on lubatud politseil siseneda eravaldusesse ja hoonesse?22.02.2019

Tere,

Sooviks teada
Millistel asjaoludel on lubatud politseil siseneda eravaldusesse ja hoonesse?
Millal on õigus politseil läbi otsida isik, näiteks ta kott ja jope?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Korrakaitseseadus:
§ 50. Valdusesse sisenemine
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui:
1) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;
2) on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema abitust seisundist ohustatud;
3) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(2) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad mõjutused ning nende kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Mõjutuse häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 47. Turvakontroll
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib kontrollida isikut või tema riietust vaatlemise ja kompimise teel või tehnilise vahendi või sellekohase väljaõppe saanud teenistuslooma abil, et olla kindel, et isiku valduses ei ole esemeid või aineid, millega ta võib ohustada ennast või teisi isikuid:
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
1) sisenemisel avaliku võimu organi ehitisse või territooriumile;
2) kui see on vajalik kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
3) kui see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks, kui isik viibib elutähtsas energia-, side-, signalisatsiooni-, veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemis, liikluskorralduse ehitises või seadmes või selle vahetus läheduses;
4) kui see on vajalik vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
5) kui isikult võib seaduse alusel võtta vabaduse või
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
6) kui käesolevas seaduses sätestatud meetme kohaldamisega kaasneb vajadus toimetada isik Politsei- ja Piirivalveametisse või muu haldusorgani asukohta.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(2) Turvakontrolli teostab kompimise teel ametiisik, kes on isikuga samast soost. Kui see on vajalik vahetu ohu tõrjumiseks, võib turvakontrolli teha ametiisik, kes ei ole isikuga samast soost.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(3) Turvakontrolli kohaldamisel on õigus kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
 

Küsimus: Mida teha, kui andsin usalduse peale tuttavale oma pangakaarti, aga ta on minu nime ja kontot kasutanud kelmuseks?22.02.2019

Tere,
Andsin oma kaardi ja pangakonto kasutada tuttavale. Tema kasutas seda kurjasti ära. Ütles, et ei saa hetkel enda arvele raha kanda. Saab sõpradelt kunagi antud raha tagasi. Aga tuli hoopis välja, et müüs olematuid asju kasutades minu kontot ja inimesed andsid. Mida peaksin tegema. Olen politseisse pöördund ja kaardi kinni pannud. Mulle öeldi, et see on väärtegu. Karistada peaks ju saama see isik aga nüüd tuleb mulle see kaela. Sooviks teada, mis on väärteo tagajärg. Kas kinni minek?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistada saab ikkagi see isik, kes väärtegusid toime pani, mitte Teie. Saite millesti valesti aru ilmselt.