Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas teada saada korteriomaniku kontakti, kui vaja oleks luua korteriühistu?14.02.2018

Tere!
Kortermajas korterit omav isik töötab ja ilmselt ka elab Soomes ja on katkestanud igasugused sidemed. Teated ja e-kirjad kohale ei lähe ning inimene on justkui kadunud. Siinse korteriga seotud arveid ei tasu. Kuidas oleks võimalik sellisel juhul saada sellise inimese kontaktandmeid, et teda teavitada probleemidest. Nimelt on tegemist korteriühistu moodustamisega ja kõigi korteriomanike andmed ja aadressid on vajalikud. Kuidas toimida? Kas kuulutada tagaotsitavaks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tagaotsitavaks teda kuulutada ei saa. Aga võite proovida eesnimi.perenimi@eesti.ee ning isikukood@eesti.ee peale e-kirja saatmist.
 

Küsimus: Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?14.02.2018

Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tubakaseadus § 27. Alaealisele kohaldatav keeld

(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

Seega ei ole Teie kirjeldatud tegevus alaealisele lubatud.
 

Küsimus: Kas "vahtralehe" kasutamine on nüüd vabatahtlik?14.02.2018

tere.
Olen kuulnud mitmelt poolt, et "vahtralehe" kasutamine on vabatahtlik nüüdseks, kas see vastab tõele?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kehtiv liiklusseadus asub siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010?leiaKehtiv

Otsides sealt märksõnaga "algaja" leiame § 106 lg mis sätestab järgmist:
(3) Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega - jätkuvalt kohustuslik kasutada
 

Küsimus: Kas inimesel on õigus eluruumidesse sissemurdjat vastu rünnata?14.02.2018

Brutaalne küsimus, kuid siiski miski, millele ma usun, et peaks olema vastus. Kui keegi tungib inimese eluruumidesse lubamata sisse ja seab elaniku elu ohtu, kas elanikul on õigus sissemurdjat vastu rünnata? Ja kui sissemurdja peaks sellises situatsioonis surema, kas ennast kaitsev elanik oleks vastutav mõrva eest?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Enesekaitse ei ole keelatud, mitte üheski situatsioonis, sõltumata asukohast. Kui ründaja selle käigus sureb siis alustatakse kriminaalmenetlust mille käigus vajavad vastamist küsimused - kas tegemist oli hädakaitsega ning kas selle käigus ületati hädakaitse piire. Selle kas elanik on vastutav või mitte otsustab kohus.
Üldine reegel - vasturündeks valitud meede peab olema proportsionaalne ründe ohtlikusega - üldjuhul relvastamata kurjategija vastu esimese asjana surmava jõu kasutamine seda ei ole.
 

Küsimus: Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?14.02.2018

Tere!
Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

LS § 40. Tulede kasutamise üldnõuded

(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.

§ 42. Udutulede kasutamine

(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.

(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

(3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Seega LS § 42 lg 2 alusel võib udutulesid kasutada lähitulede asemel - koos lähi- või kaugtulega need põleda ei või.
 

Küsimus: Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba?14.02.2018

Tere! Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba, nt Soomes. Kui olen 6 kuud seal sisse kirjutatud ja on ametlik töökoht. Kas sellega tohib ka Eestis sõita? Sest kasulikum oleks teha Soomes nt juhiluba, kuna Eestis päris pikk aeg mil ei saa autokooli minna ja auto kasutamine on hädavajalik, et tööl käia.
Rahuliku jõuluaega soovides..

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See sõltub juba Soome seadustest. Seega pöörduge palun Soome juhtimisõiguse andja poole oma küsimusega.
 

Küsimus: Mida teha, kui inimene teeb ebameeldivaid postitusi minu kohta?14.02.2018

Kui inimene teeb postitusi minu nime kohta ning soovin, et ta selle eemaldab, kas ta peab seda tegema või ta ei pea seda tegema, või kas selle inimese konto sulgemine on võimalik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Esimese asjana peate Te ise paluma, et ta selle eemaldaks. Väga palju sõltub siin postituse sisust ja asjaoludes. Kui Teie leiate, et peab eemaldama aga tema leiab, et ei pea eemaldama siis lõpliku otsuse selle kohta saab vastu võtta kohus. Kontot üldjuhul selle tõttu ei suleta.
 

Küsimus: Kas majaomanik võib karistada saada, kui täisealine korraldab majas peo ja seal võib olla alkoholi tarbinud alaealisi?14.02.2018

Tere! Kui täisealine korraldab isa majas peo, kus võib ilmneda olukord, et peole tulevad purjus alaealised või kui tehakse politseile väljakutse, et muusika on liiga vali, siis kas politsei kohale ilmudes võib saada täisealise isa (maja omanik) kriminaalkaristuse?
Või kas politseil on õigus majja sisse tulla, kui täisealine läheb uksele aga mitte majaomanik?
Teie vastust ootama jäädes

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Ei, kriminaalkaristust majaomanik ei saa. Politsei võib siseneda kui on õigusrikkumise kahtlus.
Valdusesse sisenemise puhul ei pea ukse avamijaks olema valduse omanik.
 

Küsimus: Mida peaks ette võtma, et 20 aastat kadunud vend loetaks ametlikult kadunuks?14.02.2018

Tere.
Minu vend on kadunud juba rohkem kui 20 aastad. Ema ja isa tegid avalduse politseisse 1996 aastal, et poeg on kadunud. Ja nii see asi jäi. Paar päeva tagasi saime kirja notarist minu venna nimele (mis ei puutu tema kadumise kohta) (pärimismenetluse teatamine).
Helistasin notarile ja tema ütles, et vend on Eesti registris registreeritud ja elab meie vana koha aadresil. Täitsa jama. Meil pole ühtegi dokumenti, et vend on kadunud või et meie tegime avalduse veel kaugel 1996. aastal.
Mida teha? Minna politseisse, teha uus avaldus? Peab mingi lõpp sellel asjal olema.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Siin oleks Teie emal ja isal mõistlik pöörduda mõne juristi poole ja pidada nõu kuidas edasi käituda. Üks näide on toodud ka siin portaalis: http://www.vastused.ee/loe/oigus/perekonnaoigus/2262/kuidas-peaks-edasi-toimima.html Kadunud isikut ei kustutata registrist.
 

Küsimus: Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?14.02.2018

Relvaluba tunnistati kehtetuks, kuna ei omanud relvakappi pärast teise relva omandamist. Relva omandamisest oli möödunud 1,5 kuud. Kui pika aja möödumisest relvaloa kehtetuks tunnistamisest võin tulemuslikult taotleda uut relvaluba?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kehtetuks tunnistamisel uuesti taotlemine võib reeglina toimuda karistatuse kustumisel. Erandina sätestab relvaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015018?leiaKehtiv

§ 36 lg 4 p 1

(4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aluste võib loa andja keelduda soetamisloa ja relvaloa andmisest:
1) isikule, kellele varem väljastatud relvaloa kehtetuks tunnistamisest on möödunud vähem kui viis aastat ja loa kehtetuks tunnistamine oli tingitud relva kaotsiminekust või relva ja laskemoona hoidmist, kandmist või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõuete rikkumisest;