Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis aja jooksul peaks midagi ette võtma, kui inimene on esitanud kaks valesüüdistust?19.05.2017

Tere,

üks inimene on esitanud politseisse kaks valesüüdistust. Mõlema avalduse korral on politsei seletanud, et süüdistused ei vasta tõele. Kas karistusseadustiku § 319 järgi on tegemist valekaebusega? Kas sellises olukorras on võimalik midagi ette võtta selle inimesega, kes need süüdistused esitas? Kui, siis kas on ka mingi aeg, mis aja jooksul tuleks tegutseda?

Tänud ette!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele hinnangu andmiseks peab teadma täpsemaid asjaolusid. Kindlasti kui teate, et valekaebus on esitatud teadlikult ja Teie vastu siis peaksite ise ohvrina avalduse esitama kui uurijad ise menetlust alustanud ei ole.
 

Küsimus: Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult ... firma loal"?19.05.2017

Tere,
Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult nn teatud firma loal"? Teostada seal kontrolli ja jälgida liiklust.
Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Seaduse järgi peaks selle märgi nõuete rikkumiseks lülitama sisse vilkuri. Samas keelatud kohtades peatumiseks ja parkimiseks annab loa LS § 45 lg 11. Samas võib olla antud ettevõttega sõlmitud vastavasisuline kokkulepe, et sissesõit on lubatud.

LS § 45 (11) Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid.
 

Küsimus: Miks trahvib politsei inimesi nii kergekäeliselt?19.05.2017

Tere küsimus selline, et miks on läinud Eesti politsei seda teed, et igal võimalikul juhul trahvib inimest? Näide elust enesest, noor tütarlaps sooritas vasakpöörde. Politsei pidas kinni ja, et seal olevat märk, mis keelab vasakpööret. Selge, tõesti ei nainud ja ei ole kohalik ja keskendus rohkem pöörde ohutusele ja selle sooritamisele. Ikka juhtub. Aga kas nüüd selle pärast on mõtet kohe trahvida? Tüdrukul karistusregister puhas, varem kunagi hoiatust pole saanud ega mingi muu teo eest karistada. Saan täitsa aru, kui on korduv rikkumine, loomulikult tuleks trahvida, et olla hoolsam ja valvsam. Hetkel leian, et eesti politsei pole mitte korrahoidja ega tagaja vaid pigem raha kokku kraapiv riiklik organisatsioon. Lisaks veel, et pööret keelaval teeviidal olevat olnud ka lisatahvel, mis keelab pöörde hommiku 7-st õhtu 22.00-ni. Väärteo otsus vormistati 21.35. Seega iga minuti eest natuke üle 1 euro.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on õiguskindlusega - teadmisega, et iga rikkumist käsitletakse ühtemoodi.
 

Küsimus: Mis kaitset saab pakkuda politsei kui endine tuttav on mind 3 kuud terroriseerinud ähvardanud?19.05.2017

Endine tuttav on mind 3-4 kuud terroriseerinud ja ahistanud kõnede, sõnumite ja e-kirja teel. Sõnumite sisus ähvardatakse elu ja tervise kallale kippuda. Kuna tutvusringkonnas on tal ka löömamehe kuulsus ja nüüd on see inimene saanud teada ka minu koduse aadressi ning käinud mind ka hirmutamas reaalselt kohapeal. Oma elu ja tervise pärast on tõsine mure. Kui kiiresti ja mis kaitset saab pakkuda politsei sellises olukorras?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ähvardamine on karistatatv vastavalt KarS § 120. Teie poolt toodud andmetest nähtuvalt võiksite Te jaoskonnas avalduse esitada, avalduse alusel alustatakse kriminaalmenetlust.
 

Küsimus: Kas naabri aknast sissevaatamist ja pobisemist võin võtta kui ahistamist ja kuidagi selle piiramist taotleda?19.05.2017

Elan kortermajas I korrusel, II korrusel meie kohal elab üksik vanamees. Ilmselt on tal igav ja ta arvab, et me oleme majja "sissetungijad", sest tema on selles majas kauem elanud. Julgesin valda esitada kaebuse selle kohta, et ta koerad pidevalt hauguvad, ta jalutab nendega lahtiselt ning laseb koertel hädasid maja ette, kõrvale ja taha teha. Kahjuks sain vastuse, et koerad võivad päeval haukuda (mis siis, et häirivad meie igapäevaelu), hädasid võib ta koertega maja ümbruses teha (sest ka teised hulkuvad koerad teevad seda) ning tema koerad on alati rihma otsas olnud (meil on fotodena tõendav materjal kuidas ta lahtiselt koeri maja ees treenib), see selleks. Sellel teemal võibki vist alla anda, sest tema teab seadusi ja tal on kõik korras.
Probleem seisneb selles, et nüüd ta käib meie akna taga ja lihtsalt vahib sisse ja kobiseb omaette meie akna taga (toetab vahest jalgratta maja seinale meie akna alla). Kas see on normaalne käitumine või võin ma seda võtta kui ahistamist ja kellegi poole pöörduda?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Te võite pöörduda kohtu poole ja taotleda näiteks lähenemiskeeldu. Tõendid kasside ja koerte pidamise nõuete rikkumise kohta oleksite pidanud lisama avaldusele.
 

Küsimus: Kas ma näen kuskilt registrist oma lubadeta sõidu eest saadud karistust?19.05.2017

Tere. Kui olen saanud trahvi ilma lubateta sõitmise eest. Kas mul on seda kuskilt võimalik ka näha, et mul pole võimalust teha lube? Ja mis oleks see paragrahv mille alusel ma lube ei saa teha?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kuidas saada teada piiriületuspunktis seisvate autode omanikud, kuidas nendega kontakti saada?19.05.2017

Tere. Olen tööasjus 1-2 korda nädalas Koidula piiriületuspunktis, kus siis on silma jäänud ammusest ajast seisvad sõiduautod. Kelle poole ma peaks pöörduma, et saaks teada, kellel kuulub 1 või teine masin. Nimelt oleks soov korrastada piiriala ja saades ehk odava hinnaga endale taastamiseks ja kasutamiseks sõiduauto. Paistab seal küll vanu ja uuemaid masinaid, mis juba pikalt seisnud.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Selliseid andmeid omab Liiklusregister. Kui ei usu, et neid Teile väljastatakse. Võite püüda omanike näiteks läbi sotsiaalmeedia otsida.
 

Küsimus: Mis karistus võidakse määrata kui oled vale ülestunnistuse kirjutanud? 19.05.2017

Tere.
Mis karistus võidakse määrata kui oled vale ülestunnistuse kirjutanud?
Vastust oodates.
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistusseadustik: § 320. Valeütlus ja valevanne

(1) Kannatanu või tunnistaja poolt kriminaal- või väärteomenetluses või tsiviilkohtu- või halduskohtumenetluses teadvalt vale ütluse andmise eest või menetlusosalise poolt vande all teadvalt vale seletuse või vande all teadvalt vale vara nimekirja või sissetulekute või kulude arvestuse andmise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
 

Küsimus: Kas politsei sõiduk võib mingis olukorras ületada kiirust, ilma, et kasutaks vilkureid ja helisignaali?19.05.2017

Tere, leidsin siin juba sellise teema, aga kahjuks konkreetset vastust seal ei antud. Seega küsiksingi, võtame tavalise politsei patrullauto, kas see tohib mingis olukorras kiirust ületada, ilma, et kasutaks vilkureid või helisignaali?
Näiteks sõidab järgi autole, mille tahab kinni pidada, kiirust ületades ja alles tema juurde jõudes paneb vilkurid peale? Või siis väljakutsele sõit näiteks ületades kiirust 20 km/h, aga ei kasuta vilkureid? Või mõnes muus olukorras? Sooviksin konkreetset vastust, kas on selline olukord olemas?

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tavalise patrullsõiduki puhul sellist olukorda ei eksisteeri.
LS § 84
(2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
[RT I, 12.03.2015, 6 - jõust. 22.03.2015]

(3) Jälitussõiduki juht võib ametiülesannete täitmisel erisignaale kasutamata kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.
 

Küsimus: Kas politsei poolt auto teisaldamise nõudmine on õigustatud, kui juhil puudus üksnes tervisetõendit ja parkla oli 30 m kaugusel?19.05.2017

Tere,
Mul jäi poeg juhtimisõiguseta sõitu eest vahele. Load olemas aga puudus tervisetõend, see on aegunud. Sõitis autoga ja nõuti auto teisaldamist, kuigi parkla oli 30 m kaugusel ja
antud kohas polnud parkimiskeelu ala. Kas nõudmine teisalduseks on õige-õigustatud?
Teile edu soovides!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastava otsuse teeb ametnik kohapeal. Tervisetõendi aegumine peatab juhtimisõiguse kehtivuse, seega puudus Teie pojal antud hetkel juhtimisõigus, mis tähendab et ta ei või autot edasi juhtida (sh ka parkalsse sõita). Auto tee äärde jätmine tekitab võimaliku ohu Teie varale, seega võis politseinik asjaolusid hinnates pidada teisaldamist vajalikuks olukorras kus Teie poeg ei leidnud kedagi, kes autole järgi tuleks.