Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas menetleja võib välja kutsuda ka õhtul?30.08.2017

Kui on alustatud kriminaalmenetlus, kas siis on uurijal õigus ka nt kl 18 õhtul välja kutsuda ülekuulamisele kahtlusalust?Ja kui nt kahtlusalune elab Võrus ja politsei kutsub Haapsalu, kas see on kohustus minna Haapsalu kohale või saab taotleda teist aega ja kohalikus politseis ülekuulamist? Kas politseis ülekuulamisel kahtusalusena peab tingimata advokaat ühes ülema? Kas kahtlusalusele teeb ülekuulamist üks uurija või kaks uurijat?Kas ülekuulamisl peab ise kõik kirja panema või kirjutab uurija kõik üles?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Üldjuhul saadab menetleja kutse ja kui isik ei saa kokkulepitud ajal tulla jaoskonda, on võimalik võtta menetlejaga ühendust ja leida mõlemale sobiv aeg. See aeg võib olla ka tavatööpäeva väline aeg. Kahtlustataval on õigus taotleda ülekuulamist elukohajärgses jaoskonnas. Teatud kindlate juhtumite korral on advokaadi osalemine kohustuslik. Ülekuulamist viib läbi üks menetleja, kuid kui keegi ametnikest viibib veel ülekuulamise juures, siis see pannakse kirja kahtlustatava ülekuulamise protokolli. Kas ülekuulamist protokollib menetleja ise või kirjutab kahtlustatav enda vastused ise protokolli, on omavahelise kokkuleppe küsimus.
 

Küsimus: Kas Lätis minu kui auto kasutaja poolt saadud kiiruse ületamise trahv võib auto omanikule probleeme tekitada?30.08.2017

Tere
Käisin aasta lõpus Lätis autoga, mis ei olnud minu nimel. Nüüd tuli auto omanikule sealt kiiruse ületamise eest trahv. Kas sellised rikkumised kajastuvad ka kuidagi Eestis? Kas autoomanikul tuleb sellest nüüd Eestis mingeid probleeme? Aitäh!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Eesti registris see ei kajastu ja siin trahvide määramisel lähtutakse ikkagi meie territooriumil kehtivatest seadustest ning Eesti politsei poolt määratud eelnevatest karistustest. Küll aga soovitan seadusekuulekal kodanikul Läti politsei poolt määäratud trahvi õigeaegselt tasuda.
 

Küsimus: Kas pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami, kui jäin algaja juhina vahele naastrehvidega sõiduga keelatud ajal?30.08.2017

Tere,

Olen veel algaja juht, olen läbinud lõppastme koolituse, hetkel on 23. kuu täitumiseni veel aega. Eelmise aasta kevadel sain väärteokaristuse naastrehvidega sõitmise eest keelatud ajal (LS§242 lg1). Kas see tähendab, et pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus § 106 lg 5 ütleb, et kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Kui kevadel toimunud rikkumise eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödas üks aasta, ei ole karistus enam kehtiv ja liiklusteooriat uuesti sooritama ei pea.
 

Küsimus: Mida teha, kui minu metsas teistest eemal olevast majas on hakanud mööda jalutama inimene, kellega me ei ole läbi saanud?30.08.2017

Elan asulast umbes 3 km eemal metsas ja nüüd on hakanud üks inimene iga päev mu majast edasi-tagasi koeraga mööda käima. See häirib mind (koerakontsert jne). Olen talle soovitanud, et ehk ta keeraks enne mu maja ümber, kuid ta keeldub ja ütleb vastu, et tal on täielik õigus käia kus tahab, sest pole erateega tegemist. Tegemist on inimesega, kes on mind enne mõnitanud ja solvanud, sellepärast ma ei taha tema lähedust. Teiste vastu pole midagi. Kas mul on mingit õigust kodurahule või mida teha, kui rääkimine ei aita?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kuna isik ei riku sellise jalutamisega seadust ja Teie territooriumile ei sisene, siis selleks, et nõuda temalt teise marsruudi valimist seetõttu, et tema koer haugub või (kui ma õigesti aru saan) ka Teie enda koer võõrast looma märgates haugub, ei ole alust. Koera haukumine on tavapärane heli. Kui isik pahatahtlikult peatub pikemaks ajaks Teie territooriumi ees ning soovib sellega kaasneva lärmiga Teid häirida, siis võiks pöörduda piirkonnakonstaabli poole.
 

Küsimus: Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?30.08.2017

Kas politsei võib tunnistamisel telefoni ära võtta ja küsida telefoni parooli ning minna sellega teise ruumi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kõik tegevused isikule kuuluva tehnikaga fikseeritakse vastavas protokollis ning enne seda selgitatakse tegevuse eesmärki ja seaduslikku alust. Kui seda ei ole tehtud ning Teile tundub, et Teiega on käitutud seadusevastaselt, esitage kaebus politsei sisekontrollibüroole.
 

Küsimus: Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?30.08.2017

tere. Kas lähenemiskeeldu saab taotleda üksnes kohtu kaudu?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Saab ka kriminaalmenetluse raames, kuid see oleneb siis juba väga konkreetselt sellest juhtumist.
 

Küsimus: Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?30.08.2017

Kas politseis on lubatud ametnikel kasutada anti-depressante?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politseinikel on kohustuslik tervisekontroll iga kahe aasta järel. Selle käigus kontrollitakse tema nägemist, kuulmist, südametööd, hingamist, verd, kopse ja üldist terviseseisundit. Kui isik tarvitab retseptiravimeid, on ta kohustatud nendest tervisekontrollis rääkima. Kokkuvõttes annab arst hinnangu, kas politseiametniku tervis vastab ettenähtud nõuetele või mitte. Kui on näiteks märke tervisenäitajate langemise kohta, võib arst määrata uue tervisekontrolli aja enne kahe aasta täitumist.

Oma tervisliku seisundi heaolu eest vastutavad töötajad ise. Kui nad tunnevad, et ei ole võimelised oma tööd tegema ajal, mil tarvitavad anti-depressante, on neil õigus pöörduda arsti poole ja võtta haiguspuhkust. Samuti on iga juhi kohustus enda alluvad, kes tööl juhivad autot, kannavad relva, enne vahetuse algust üle vaadata ja kui on märke, et inimese tervisliku seisundi tõttu ta oma igapäevaülesandeid sel päeval 100% täita ei suuda, tuleb leida töötajal ja ülemusel lahendus. Võibolla saab ta teha sel päeval sisetööd või võtab haiguspäeva ja läheb koju.
 

Küsimus: Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?19.05.2017

Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Peatamise põhjuste loetelu kui sellist ei eksisteri. Nõuded ametniku käitumisele on toodud Politsei- ja Piirivalveseaduses, korrakaitseseaduses ning liiklusseaduses.
 

Küsimus: Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga?19.05.2017

Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga? Sõiduteele ei lähe ainult majade vahel. Samuti on koht päris väike. Krossikal on kõik tänavaks vajalik olemas esi- ja tagatuled, suunatuled, spidomeeter ning numbrimärk. Sõidukiiruseid ei ületa.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ei või, "krossikal" on puudu registreerimisnumber, ülevaatus ja kindlustus, lisaks on 14 aasasel puudu A-kategooria juhtimisõigus.
 

Küsimus: Kas 125cc krossikaga tohib teedel liigelda?19.05.2017

Tervist
Kas 125cc krossikaga tohib teede peal liigelda? Kui ei ja politsei kinni peab, siis kas võetakse käest ära? Nagu mina olen aru saanud siis krossikale ei tehta lubasid?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

"krossikas" on täpselt samasugune mootorratas nagu iga teine. Seega peab selle juhtimiseks teel omama A kategooria juhtimisõigust. Jah, see võidakse "käest ära võtta" kui seda ei ole võimalik anda üle juhtimisõigusega isikule.