Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui juhtimisõigus on peatatud kuueks kuuks, kas pean lisaks teooriaeksamile ka mingi koolituse läbima?30.08.2017

Tere!
Kui mul on peatatud juhtimisõigus kuueks kuuks, siis kas ma pean ka läbima mingi koolituse? Teooriaeksami pean sooritama, seda tean.
Kui siis pean kooli minema, kaua see kestab ja kust saan informatsiooni?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusteooria- ja sõidueksamite läbiviimist korraldab ja kinnitab eksamitulemused ning annab mootorsõiduki juhtimisõiguse Maanteeamet, lisainfot saab siit: https://eteenindus.mnt.ee/main.jsf

Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. Liiklusteooriaeksami võib isik sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid juhtimisõigus taastub sellisel juhul pärast karistuse tähtaja möödumist.
 

Küsimus: Kas libliknuga on Eestis legaalne omada?30.08.2017

Ma ei saa väga aru, kas libliknuga kuulub millegi sellise seaduse alla:
1) kasteet, kasteetnuga, torketääk, teleskoopnui, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud ese;
[RT I 2010, 37, 223 - jõust. 09.07.2010]
2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse;
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.
(3) Tsiviilkäibes on keelatud elektrišokirelv.
Ja siis jääb küsimus, et kas libliknuga on keelatud või mitte?
Kui seda ainult näiteks trikkide harjutamiseks kasutada kodus vms.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Libliknuga ei ole keelatud külmrelv välja arvatud juhul, kui tema tera on kahelt poolt teritatud.
 

Küsimus: Kas kaks aastat hiljem saab veel kaebust esitada minu andmetega libakonto tegija vastu?30.08.2017

Tere, 2 aastat tagasi tehti minu nime ja piltidega libakonto. Mul on alles andmed ja teada naine, kes seda tegi. Kas nüüd on veel võimalik kaebus esitada, sest sel ajal ei teadnud seadust, et see on võimalik?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Teise astme kuritegu aegub viie aasta jooksul ja pärast seda ei saa isikut enam süüdi mõista ega teda karistada. Põhimõtteliselt on Teil see õigus esitada süüteoteade, kuid ma kindlasti soovitan mõelda, et kui tänaseks olete isikuga saavutanud juba mingi kokkuleppe ja ta on aru saanud enda teo keelatusest, siis kas tema kriminaalkorras karistamine mõjutaks teda teisiti käituma. Lisaks võib tekkida teatav tõrge tõendite kogumisel, kuna veebilehtedel on kohustus üldjuhul vaid aasta jagu logisid alles hoida.
 

Küsimus: Mida teeb politsei, kui keegi solvab inimest sõnumi teel?30.08.2017

Mida teeb politsei, kui keegi solvab inimest sõnumi teel?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Solvamisega seoses saab pöörduda kohtusse võlaõigusseaduse §1046 alusel. Politsei saab vaid soovitada selle numbri blokeerimist või enda numbri vahetamist.
 

Küsimus: Kas autoga jäärajal sõitmiseks on vaja autojuhilube?30.08.2017

Tere. Kas autoga jäärajal sõitmiseks on vaja juhilube kui rada asub valla järvel?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Juhtimisõiguse omamine on vajalik siis, kui juhitakse sõidukit Eesti teedel. Kui tegemist on avaliku kõikidele avatud jäärajaga, siis seda saab lugeda ajutiseks teeks, seal kehtivad liiklusseaduses ette nähtud reeglid ning jääteega seotud erandid, kuid juhtimisõigus on ikkagi vajalik. Kui tegemist oleks eramaa ja piiratud territooriumiga, kus teisi liiklejaid see juhtimisõiguse ning -oskuseta isik ohtu ei saa seada, oleks teine lugu.
 

Küsimus: Kas peale trahvi maksmist seda aastat on võimalik kuidagi ka lühendada, et juhilube teha?30.08.2017

Kas peale trahvi maksmist seda aastat on võimalik kuidagi ka lühendada, et juhilube teha? Küsimus just sellepärast, et töökohas on lube vaja.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kahjuks mitte. Karistuse kehtimise lõpptähtaeg on määratud seadusega ja seda ei saa enneaegselt tühistada.
 

Küsimus: Kuidas käituda kui mulle saadetakse ähvardavaid SMS-e ja pannakse netti, et lüüakse maha jne?30.08.2017

Kuidas peaks käituma kui mulle saadetakse ähvardavaid sms-e, kirjutatakse netti, et lüüakse maha jne saavad kätte murravad kondid ja tean isikut ka ja võin öelda, et ta on vaimselt väga ebastabiilne ja peaga kõik kindlasti korras pole mõtleb jutte välja ja nõus isegi teised inimesed kaela saatma hoolimata sellest, et tema nelja aastane poeg sai šoki sellest ja ta naeris näkku.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Igal juhul kui tunnete ohtu enda elule, tervisele või varale, siis tasub teha politseisse süüteoteade. Kas isik saab oma teost aru või mitte jääb juba politsei välja selgitada või vajadusel kaasatakse eksperdid, et seda tuvastada ning sellest lähtuvalt edasi tegutseda. Teie esmane mure on siiski tagada iseenda turvalisus ja süüteoteate tegemine on antud juhul oluline, et politsei saaks järgmiseid samme teha.
 

Küsimus: Kas menetleja võib välja kutsuda ka õhtul?30.08.2017

Kui on alustatud kriminaalmenetlus, kas siis on uurijal õigus ka nt kl 18 õhtul välja kutsuda ülekuulamisele kahtlusalust?Ja kui nt kahtlusalune elab Võrus ja politsei kutsub Haapsalu, kas see on kohustus minna Haapsalu kohale või saab taotleda teist aega ja kohalikus politseis ülekuulamist? Kas politseis ülekuulamisel kahtusalusena peab tingimata advokaat ühes ülema? Kas kahtlusalusele teeb ülekuulamist üks uurija või kaks uurijat?Kas ülekuulamisl peab ise kõik kirja panema või kirjutab uurija kõik üles?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Üldjuhul saadab menetleja kutse ja kui isik ei saa kokkulepitud ajal tulla jaoskonda, on võimalik võtta menetlejaga ühendust ja leida mõlemale sobiv aeg. See aeg võib olla ka tavatööpäeva väline aeg. Kahtlustataval on õigus taotleda ülekuulamist elukohajärgses jaoskonnas. Teatud kindlate juhtumite korral on advokaadi osalemine kohustuslik. Ülekuulamist viib läbi üks menetleja, kuid kui keegi ametnikest viibib veel ülekuulamise juures, siis see pannakse kirja kahtlustatava ülekuulamise protokolli. Kas ülekuulamist protokollib menetleja ise või kirjutab kahtlustatav enda vastused ise protokolli, on omavahelise kokkuleppe küsimus.
 

Küsimus: Kas Lätis minu kui auto kasutaja poolt saadud kiiruse ületamise trahv võib auto omanikule probleeme tekitada?30.08.2017

Tere
Käisin aasta lõpus Lätis autoga, mis ei olnud minu nimel. Nüüd tuli auto omanikule sealt kiiruse ületamise eest trahv. Kas sellised rikkumised kajastuvad ka kuidagi Eestis? Kas autoomanikul tuleb sellest nüüd Eestis mingeid probleeme? Aitäh!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Eesti registris see ei kajastu ja siin trahvide määramisel lähtutakse ikkagi meie territooriumil kehtivatest seadustest ning Eesti politsei poolt määratud eelnevatest karistustest. Küll aga soovitan seadusekuulekal kodanikul Läti politsei poolt määäratud trahvi õigeaegselt tasuda.
 

Küsimus: Kas pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami, kui jäin algaja juhina vahele naastrehvidega sõiduga keelatud ajal?30.08.2017

Tere,

Olen veel algaja juht, olen läbinud lõppastme koolituse, hetkel on 23. kuu täitumiseni veel aega. Eelmise aasta kevadel sain väärteokaristuse naastrehvidega sõitmise eest keelatud ajal (LS§242 lg1). Kas see tähendab, et pean juhiloa taotlemisel sooritama teooriaeksami?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus § 106 lg 5 ütleb, et kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba pärast liiklusteooriaeksami edukat sooritamist. Kui kevadel toimunud rikkumise eest määratud rahatrahvi tasumisest on möödas üks aasta, ei ole karistus enam kehtiv ja liiklusteooriat uuesti sooritama ei pea.