Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui väärteo protokollis on mitu väärtegu, siis mille järgi määratakse trahv?19.05.2017

Kui väärteo menetluse seadustiku § 68 alusel võib mitu väärtegu kirjutada ühte protokolli, siis kuidas toimub trahvi määramine? (oletame, et näiteks 3 väärtegu ühes protokollis ja kõigil on erinevad trahvivahemikud, millise väärteo trahvivahemikus ma trahvi saan).

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistus mõistetakse iga väärteo eest eraldi vastavalt KarS § 63 lg 3.

§ 63. Põhikaristuse kohaldamine mitme süüteo eest

(3) Kui isik on toime pannud mitu tegu, mis vastavad mitmele eri väärteokoosseisule, siis määratakse või mõistetakse karistus iga väärteo eest eraldi.
 

Küsimus: Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?29.03.2017

Kas hetkel on Eestis lubatud läbi taxify ja uberi sõiduteenust pakkuda?
Väga paljud teevad seda, aga ise lugesin hiljuti postimehest (http://tehnika.postimees.ee/3924001/foto-mida-naeitab-see-autorendifirma-hoiatussonum-oma-juhtidele), et politsei on alustanud kümnete juhtide suhtes menetlust.

Ise ei ole sellega seotud ja ei paku teenust.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Sõidujagamise teenuse pakkumine ei ole praeguste seaduste kohaselt Eestis legaalne tegevus.
 

Küsimus: Mis on elukaaslase karistus, kui ta pani netti üles minust intiimvideo?29.03.2017

Kui minu elukaaslane pani messengeris päeva sündmuseks minust intiim-video ja kõik tema tuttavad, kes on ta sõbralistis, nägid seda ja ma sain ka teatud sõnumeid, et see on seal üleval 24 tundi. Mis ma tegema pean ja mis on tema karistus?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Selleks, et nõu anda, peaksin teadma rohkem informatsiooni. Praegu ei ole teada, kas video Teist oli tehtud Teie nõusolekul või mitte. Kas videos on näha alasti Teid või on see erootiline-pornograafiline materjal? Kas video üleslaadimisele eelnes elukaaslaselt ähvardus või väljapressimine? Kui Te olete täisealine ja see video oli tehtud Teie nõusolekul Teie alasti kehast, kuid avalikustatud ilma nõusolekuta, siis võiks see pigem olla juhtum, kus tuleb pöörduda kohtusse.
 

Küsimus: Kui vanalt tohib tõmmata e-sigareti?29.03.2017

Kas 13-15 aastased poisid tohivad tõmmata e-sigaretti?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei või omada ega tarbida. Selleks on tubakaseaduses vastavad meetmed olemas:
§ 27. Alaealisele kohaldatav keeld
(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.
§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks
(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
 

Küsimus: Kes hüvitab mu sõidukulud, kui politsei kutsub teise eesti otsa vestlema ja ei selgita eelnevalt isegi mitte põhjust?30.11.2016

Tere
Helistati politseist ning kutsuti vestlema. Küsimusele, et mis põhjus võib olla, vastati, et pole telefonijutt.
Politseisse peab vestlema minema, aga ma ise asun teises eesti otsas.
Kas kuidagi teistmoodi ei saaks asja teha? Kes hüvitab mu sõidukulud?

Tänud ette

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Paluge edastada kirjalik kutse (näiteks e-kirjana) ning andke teada, et soovite menetlustoimingute läbiviimist võimalusel elukohajärgses politseijaoskonnas. Politseinik peab kutses tooma välja selle, kellena Teiega soovitakse vestelda (tunnistaja, kahtlustatav, menetlusalune isik jne) ning mis seaduserikkumisega on tegemist (kutsele lisatakse paragrahv seadusest). Samuti peab ta Teile saadetavas vastuses põhjendama, miks ta saab või ei saa tulla vastu soovile muuta menetlustoimingute läbiviimise kohta.
 

Küsimus: Mis puhul karistatakse kanepi tarvitamise eest, kas ka mitu nädalat hiljem uriinist leitud näidu alusel?30.11.2016

Kui uriiniproov osutub positiivseks, kas selle alusel saab inimest karistada kanepi tarvitamise eest, isegi mitu nädalat pärast tarvitamist? Või peab ta reaalselt omama mingit kogust kanepit või jääma vahele tarvitamise hetkel, nagu alaealised sigarettide ja alkoholiga?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kanep on narkootiline aine, mis püsib kõige enam veres, erinevatel andmetel kuni 2,5 kuud. Eestis on selle tarvitamine keelatud, seega piisab uurijale menetluse alustamiseks veres leiduvate kanepi tarvitamisest tekkinud jääkainete tuvastamisest. Kui isikul on ka kanepi väike kogus taskus või ta parajasti tõmbab seda, sel juhul on menetlemine veelgi lihtsam.
 

Küsimus: Kas tohin täna sõita nõuetekohaste suverehvidega, kuna talverehvid on kohustuslikud alles alates 1.detsembrist?18.11.2016

Tekkis sõbraga vaidlus, kas liikluspolitseil on õigus teha mulle trahvi kui sõidan tänasel päeval (väljas lumi ja jää) nõuetele vastavate suverehvidega, kuigi kohustuslikud on talverehvid alates 1.dets. Ja kui juhtub liiklusõnnetus, kus mul on suverehvid ja õnnetuse põhjustajal on talverehvid, kas jään mina süüdi?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui talverehvid on kohustuslikud alates 1.detsember, siis enne seda ei ole te rikkunud seadust kui ei kasuta talverehve. Kui puudub süütegu siis ei ole võimalik Teid ka karistada.
Süüteos jääb süüdi alati süüteo toimepanija, mitte selle ohver. Seega kui Teie sattute õnnetuse, mille on põhjustanud Teie autojuht läbi liiklusnõuete rikkumise siis jääb süüd ikkagi tema.
Siiski tuleks rehvide valikul juhinduda teeoludest ja ohutusest.
 

Küsimus: Kuidas selgust saada, kui load võeti ära pooleks aastaks, nüüd see aeg möödas aga load kehtetud ning pean ootama veel aasta?18.11.2016

tere,
Võeti ära load 6-ks kuuks, lisaks sellele trahv ja ka tingimised 2 aastaks kokku siis 3 karistust. Trahv on makstud ja pool aastat on möödas aga load on kehtetud, käisin liiklusregistri büroos ja sealt öeldi, et pean veel aasta ootama. Ma ei saa nagu aru, load võeti ju kuueks kuuks ära, mida ma tegema peaks, ei saa ju töölegi sest elan maal.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Veel aasta ootamise nõue jääb antud kontekstis arusaamatuks. Üks võimalus on, et Teil on läbimata LS § 129 lg 1 nõutud liiklusteooriaeksam. Kui selle läbimiseks ei pea kindlasti veel aastat ootama.

§ 129. Mootorsõiduki juhtimisõiguse taastamine

(1) Kui isikult on mootorsõiduki juhtimisõigus põhi- või lisakaristusena ära võetud vähemalt kuueks kuuks, kuid vähemaks kui 12 kuuks, saab mootorsõiduki juhtimisõiguse taastada juhul, kui isik sooritab edukalt liiklusteooriaeksami. . Liiklusteooriaeksami võib isik sooritada ka ajal, mil juhtimisõigus on karistusena ära võetud, kuid juhtimisõigus taastub sellisel juhul pärast karistuse tähtaja möödumist.

Olukorra põhjalikumaks analüüsiks peaks tutvuma Teie karistusregistri andmetega, seega soovi korral võtke palun ühendust e-posti teel.
 

Küsimus: Kas jääknähtudega juhtimisega vahele jäämine mõjutab ka relvaluba?18.11.2016

Tere,
jäin vahele jääknähtudega, väljahingatavas õhus oli 0,14mg/l. Politsei tegi kiirmenetluse otsuse ja rahatrahviks 60 eurot. Kas see 224lg.1 mõjub ka relvaloale, kui jah, siis mis alusel?
Tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Kui relvaomanikku on karistatud LS § 244 järgi kvalifitseeritud väärteo (mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine lubatud alkoholi piirmäära ületades) toimepanemise eest, siis Politsei- ja Piirivalveamet peatab relvaloa kehtivuse relvaseaduse (RelvS) § 43 lg 1 punkti 1 alusel.

Nimelt sätestab RelvS § 43 lg 1 punkt 1, et Politsei- ja Piirivalveamet peatab soetamisloa või relvaloa kehtivuse, kui loa omajat on väärteomenetluse korras karistatud mootorsõiduki või trammi juhtimise eest lubatud alkoholipiirmäära ületades või õhusõiduki, veesõiduki või raudteeveeremi juhtimise eest alkoholijoobes.

Kehtiv väärteokaristus LS § 244 järgi on ka relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistav asjaolu (RelvS § 36 lg 1 p 11).

Parimatega
Andero Sepp
 

Küsimus: Kas teha avaldus, kui minu lapse isa naine ähvardas minu last kahjustada, kui ta mehele veel helistan?18.11.2016

Mida teha kui teatud isik tegi ähvarduskõne mulle (kõnesalvestus olemas), et minu laps kannatab kui veel ta mehele telefonikõne tuleb - ta mehel ja minul on ühine laps, mees tahab lapsega suhelda aga keelajaks on ta naine. Mees ise helistanud mulle ja lubanud ka lapsel talle helistada aga ta naine ikka ei aktsepteeri. Mees salaja vahel kohtub oma lapsega, sest naine ei luba ja kui sellest teada sai, siis tulidki ähvarduskõne. Kas avaldus teha või veel tõendeid hankida, oodates mil lapsele midagi tehakse? Mees on talle oma soovist (lapsega olla) rääkinud aga see ei aita. Tundes toda naist, siis on ta 10a tagasi mu telef nr pannud seks-portaali, piserdanud pipragaasi näkku, auto vara lõhkunud aga avaldust pole siis teinud, lootes, et läheb paremaks. Nüüd kus on laps mängus, siis tõsiselt kardan oma lapse pärast. Tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Nagu ma aru saan siis Teie 10 aasta tagused sündmused ei ole mitte kuskil fikseeritud. Ähvardamine on karistatav üksnes KarS § 120 kirjeldatud juhtudel, ehk kui on ähvardatud tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või vara rikkumise või hävitamisega JA on reaalne alus karta selle ähvarduse täideviimist. Teie kirjeldusest ei nähtu, et oleks millegi sellisega ähvardatud. Muudel juhtudel süüteokoosseis puudub. Tegemist on hetkel olukorraga mille peab reaalselt lahendama lapse isa ise. Tegemist ei ole olukorraga kus riik saaks sekkuda oma sunnijõuga perereeglite kehtestamiseks - see on iga pere sisene asi ja ühine otsustamise koht.