Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas koolil on õigus piirata 18-aastase õpilase esigareti kasutamist, kui tegevus ei toimu kooli territooriumil, kuid vahetunni ajal?04.10.2016

Kas koolil (gümnaasium) on õigus piirata õpilase esigareti kasutamist, kui tegevus ei toimu kooli territooriumil, kuid vahetunni ajal ja õpilane on vähemalt 18-aastane? Kas sel juhul, kui kooli kodukorras on punkt, et õpilane ei suitseta, tuleb seda järgida, hoolimata sellest, et tubakaseadust ei rikuta? Minu teada esigareti kasutamist seaduses ei nimetata suitsetamiseks. Aga juhul, kui tuleb, kas koolil on mingi õigus rakendada mõjutavaid meetmeid (käskkiri, koolist välja arvamine jne)?
Vabandust, kui see on vale teema all, ei oskanud seda mujale paigutada.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kooli kordukord kehtib kooli territooriumil. Mujal ei saa kool reguleerida täisealise isiku käitumist. Siiski oleks mõistlik kooli soovi austada ja oodata e-sigareti tarvitamisega koolipäeva lõpuni. Kui kool otsustab Teid selle teo eest mõjutada siis on Teil õigus pöörduda kooli otsuse vastu kohtusse. Sellisel juhul otsustab kohus kas ja millisel määral on koolil õigus täisealise isiku õigusi kitsendada väljaspool enda territooriumi.
 

Küsimus: Kas alaealine tohib omada ja tarbida e-sigaretti tingimusel et "e-vedelik" on nikotiinivaba?04.10.2016

Kas alaealine tohib omada ja tarbida e-sigaretti tingimusel et "e-vedelik" on nikotiinivaba?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ei või.
Aluseks on Tubakaseauds:
§ 27. Alaealisele kohaldatav keeld

(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

E-sigarett on tubakatootega sarnaselt kasutatava toote.
 

Küsimus: Kas on reguleeritud mingi seadusega allkirja muutmine - nimi, perekonnanimi jäävad samaks, muuta tahaks ainult allkirja?08.09.2016

Tere,
Kas on reguleeritud mingi seadusega allkirja muutmine - nimi, perekonnanimi jäävad samaks, muuta tahaks ainult allkirja? Mis tingimustel ning mis asutuses seda on võimalik teostada?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Eraldi seadust, mis kohustaks allkirja konkreetselt ühel või teisel kujul endale tegema, pole. Seega ei ole ka korda ette nähtud, mida täpselt teha, kui inimene soovib seda muuta. Küll on aga oluline järjepidevus - ühte allkirja tuleks läbivalt kasutada igal pool. Kui on soov jäädavalt enda allkirja muuta, siis on soovitav kõik tähtsad dokumendid (pass, ID kaart) ja pangakaardid ümber vahetada.

Ühes vanemas artiklis on seda teemat ka käsitletud: http://www.rmp.ee/rutiinist-valja/huvitav-lugemine/allkirja-turvalisemaks-muutes-tuleks-muuta-ka-allkirjanaidiseid-2005-09-01
 

Küsimus: Mida ette võtta, et naaber lõpetaks trepikojas suitsetamise?08.09.2016

Tere!
Probleem on ühiskoridoris suitsetava naabriga. Olen temaga rääkinud ja teda ka kirjalikult teavitanud, et maja ühiskasutatavas koridoris on Eesti Vabariigi seaduste järgi suitsetamine keelatud. Tema vastus sellele on, et kuna selles koridori osas on ventilatsioon ja aken, on see lubatud. Ja et tema suitsetas seal enne, kui mina korteri ostsin ja teeb seda ka edaspidi. Soovin teada, mis õigused minul on, kuna oma korterisse pääsemiseks pean sellest koridori osast läbi kõndima. On mul õigus nõuda koridoris suitsetamise lõpetamist antud olukorras? Isegi kui aken on lahti, on seal tugev suitsuhais. Ostsin alles korteri sinna majja ja sisse kolimine on pooleli.

Tänan vastuse eest

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Tubakaseaduse § 29 lg 1 p 19 alusel on korterelamu koridoris suitsetamine keelatud. Järelikult on Teil õigus teha antud asjas politseile ametlik avaldus koos kuupäeva ja kellaajaga, et kes ja kus täpselt suitsetas. Teid kuulatakse tunnistajana üle, veel parem, kui seda nägi ka mõni teine isik pealt, sest siis ei ole ka sõna sõna vastu olukorda. Isik saab selle eest trahvi. Kui rääkimisest ei ole kasu ja isik on selgelt andnud teada, et ei kavatse oma käitumist muuta, siis tulebki kasutada muid meetodeid.
 

Küsimus: Kas tõesti saab aastaid lube omanud sõitmist taasalustav juht rohelise vahtralehe kasutamise eest trahvi?08.09.2016

Roheline leht ja 10 aastat vanade lubadega juht. 10 aastat tagasi sai üks mu tuttav load. Paraku pole 5-6 aastat vahepeal pidanud ühegi liiklusvahendi roolis olema. Hetkel sooviks ta oma autole panna rohelise lehe ja "võõras linnas" märgise, et kaasliiklejad oleksid tähelepanelikumad võimaliku algaja suhtes. Küsides selle kohta nõu ühelt politseis töötavalt tuttavalt sai vastuseks, et rohelise vahtralehe kasutamine kogenud juhi puhul on karistatav trahviga. Lugesin läbi kogu kehtiva LSi ... ja ei leidnud selle kohast viidet.
Kui olen kogemustega juht ja jälgin piirkiiruseid ka 110 alas ei sõida rohelisest lehest lähtuvalt üle 90, siis mis seadust ma täpsemalt rikun?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus ei näe ette vastutust algaja juhi tunnusmärgi kasutamise eest juhul, kui see ei ole enam kohustuslik. Algaja juhi tunnusmärgi kõige üldisem eesmärk ongi teiste liiklejate teavitamine sõidukist, mida juhib väheste sõidukogemustega isik, et nad oskaksid seoses sellega arvestada kasvõi näiteks pikivahe pikkust. Olenevalt oskuste unustamise tasemest võib võtta ka mõne sõidutunni lähimast autokoolist, kus õppesõidu õpetaja oskab anda vajalikke juhiseid. Kindlasti tasub aga esialgu alustada liiklemist väikese liiklusega piirkonnas, et autoga harjumine ja liiklemine teisi võimalikult vähe takistaks või häiriks.
 

Küsimus: Kas kallaletungi kohta tehtud avalduse saab tagasi võtta?04.08.2016

Kirjutasin tänaval juhtunud kallaletungi osas avalduse. Soovin seda tagasi võtta enda edasise turvalisuse huvides, kuna kardan ründajapoolset kättemaksu reageerimisviisile.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Avalduse tagasivõtmine on küll teatud juhtudel võimalik, kuid kui põhjuseks on see, et ründaja on Teid uuesti ähvardanud, siis tuleks pigem võtta menetlejaga ühendust ja võimalik, et isik peetakse selle alusel kinni. Sel juhul ei kujuta ta Teile ka enam otsest ohtu. Pärast karistusotsuse kättesaamist aga on isik teadlik, mis juhtub järgmisel korral, kui Teid ähvardama tuleb ning on piisavalt arukas, et seda enam mitte teha. Tagajärgi selgitavad talle vajadusel nii uurija, prokurör kui kohus.
 

Küsimus: Kas saan pöörata võla poja vastu, kes aastaid tagasi alaealisena minu dokumentidega laene võttis?04.08.2016

Tere!
Kui poeg alaealisena (2007-2008 a) on kasutanud ära ema pangadokumente ja võtnud tema nimel laene kiirlaenufirmadelt, siis kas seda saab käsitleda identiteedivargusena? Kas nüüd (aastal 2016) selle asjaga tegelemine on lootusetult hiljaks jäänud? Nüüdseks on poeg täiskasvanu ja emal võlad 5 kohtutäituri ees. Kas on mingisugune võimalus pöörata võlgade täitmise kohustus võla tekitajale ehk pojale?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Politsei seda tegu enam identiteedivargusena menetleda ei saa, kuna seadusest tulenevalt on see tänaseks aegunud.

Alaealise lapse poolt tekitatud kahjud on kohustatud lapsevanem kinni maksma, kuid kui isik on tänaseks juba isemajandav ja täisealine, siis oleks mõistlik vanemal sõlmida temaga kokkulepe kahjude hüvitamise osas. Võib ka uurida võimalust kohtusse pöörduda, et kohustused õigele isikule üle kanda.
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui naabripoisid tõmbavad tuletõrjealarmi lahti ja siis jooksevad minema, korduvalt?04.08.2016

Tere,
Uurin, mida peaks tegema, kui 3 naabripoissi (11-13 aastat vanad) tõmbavad tuletõrjealarmi lahti ja jooksevad ära. Kas see on piisav põhjus politseile teatamiseks, kas on mingi võimalus üldse poisse korrale kutsuda ja kuidas sellises olukorras käituda? Poisid on ka varem seda teinud.

Ette tänades

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Jah, kui poiste vanemaid Te ei tea, siis selle kohta võib kindlasti politseisse avalduse teha. Kas ja millena seda täpselt menetleda, selgub juba asjaolusid täpsustades, kuid kindlasti on see aluseks isikute kindlaks tegemiseks, nende ja nende vanematega vestlemiseks.
 

Küsimus: Kas politseisse esitatud avalduse saab tagasi võtta?04.08.2016

Mind hakata autoga jälitama ja hiljem keerati ette, löödi autol küljepeegli klaasi puru. Kahju pole nii suur ja jamad jääksid ära, kas saaksin avalduse tagasi võtta?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Avalduse tagasivõtmise suhtes peate kindlasti võtma ühendust menetlejaga ja sellest juba temaga rääkima. Avaldust on teatud juhtudel võimalik tagasi võtta, kuid eelkõige peaks mõtlema sellele, et mis mõju see avaldab korrarikkujale. Kui seda menetletakse vaid varakahjustusena, siis Teile sellest suuremaid "jamasid" kui tunnistuse andmine ei sünnigi, sest rohkem pole Teil politseisse vaja minna. Kui seal aga alustati menetlus mõne muu paragrahvi alusel, siis seda enam võiks antud asjaga ikkagi lõpuni minna, kuna kurjategija peab saama karistuse. Tegemist ei olnud ju ups-koperdasin-küljepeegli-otsa juhtumiga, vaid ikkagi tahtliku teoga.
 

Küsimus: Kuidas toimub esimest korda tabatud poevarguse menetlemine ja uurimine?04.08.2016

Kuidas toimub esimest korda tabatud poevarguse menetlemine ja uurimine? Summa jääb väärteo piiresse ja sai poes antud asjade eest ka tasutud. Kas on mingi võimalus, et seni puhta karistusregistriga isikule algatatakse kriminaalasi või antakse isikule esimest korda ikkagi võimalus väärteo karistus kanda ja edaspidi mitte enam nii toimida? Politseist kohapeal jäi mulje, et uurija lükkab selle kuskile tähtsamate case'ide alla.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui summa jäi ikkagi alla 200 euro, siis on tegemist väärteoga ja seda sellena ka menetletakse, kui isik ei ole eelnevalt taolist vargust toime pannud st et ei teki korduvust. Olles kohapeal tasunud antud kauba eest ja seega hüvitanud võimaliku kahju kauplusele on menetlejal õigus see menetlus lõpetada ilma rahatrahvi määramata, kuigi üldjuhul jäädakse miinimumkaristuste piiresse.

Prioriteet antud juhtum kindlasti ei ole, kuid menetletakse seda ikka.