Politsei

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha, kui minu arvuti varastati ja nüüd olen ise süüdistatav, nagu oleks arvuti teel inimesi mõnitanud ja kiusanud?30.08.2017

Tere. Keegi varastas minu arvuti id ja esines minu nime all, kiusates inimest, keda ma ei tunne. Selle tõttu esitati mulle süüdistus nagu oleksin mina antud inimest mõnitanud ja ähvardanud. Politsei ei usu mind, kui ütlen, et ei tunne seda inimest, keda kiusati, sest tundub, et keegi on kasutanud minu nime. Seoses sellega otsiti ka kodu läbi, kuid politsei ei esitanud dokumenti, mille alusel kodu läbi otsiti. Kuna on esitatud süüdistus, tuleb mul käia ütlusi andmas, kuid kuna elan maal, ei ole Tallinna sõit alati nii lihtne. Kuidas toimida edasi?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui politseinikud tulevad sündmuskohale on nad kohustatud näitama läbiotsimismäärust, mis tõendab, et läbiotsimiseks on vastav luba kohtult olemas ning millel on kirjas läbiotsimise eesmärk ja põhjendus. Kui politseinik seda ei esitanud, andke sellest teada politsei sisekontrollibüroole, kes saab hinnata antud tegevuse õiguspärasust (ppa@politsei.ee).

Teile saadetakse jaoskonda ülekuulamisele tulemiseks kutse. Kui aeg ei sobi või tegemist ei ole Teie elukohale lähima politseijaoskonnaga, tuleb võtta menetlejaga ühendust ning leppida kokku mõlemale sobiv aeg ja koht ülekuulamise läbiviimiseks.

Kui Teie teate, et ei ole süütegu toime pannud ning politsei teeb siiski teistsuguse otsuse, on Teil võimalik menetluse alustamise kui ka otsuse peale kaebus esitada.
 

Küsimus: Kui jääd autos lahtise turvavööga kaasreisjana vahele, kas siis saab 1 aasta juhilubade eksamite keeldu?30.08.2017

Kui jääd autos lahtise turvavööga kaasreisjana vahele, kas siis saab 1 aasta juhilubade eksamite keeldu?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Liiklusseadus on väga selgelt piiranud ära, milliste liiklusseaduse rikkumiste karistuste kehtimise ajal juhtimisõigust ei väljastata. Turvavööta sõitmise eest määratud karistus sinna hulka ei kuulu.
 

Küsimus: Kas saan tõesti karistada, kuna minu kodus keeras sõber hoiatusest hoolimata muusika valjuks?30.08.2017

Tere,
Olen kahel korral kodus muusikat kõvasti kuulanud ja ka selle eest karistada saanud kahel korral. Ja nüüd selline olukord, et istusin sõbraga rahulikult kodus, mängisime arvutit ja siis tulid 1 sõber ja tema tuttav ka külla. Ja see keeras vahepeal muusika kõvaks, siis läksin keerasin kohe vaiksemaks jälle, aga tegi lärmi igatahes sellega ja tuli politsei, ütles, et naabreid häirib. Väga kõvasti see muusika muidugi polnud. Aga nüüd olid naabrid kõik allkirjad kogunud ja ühisavalduse teinud.
Kuna varasemal korral olnud probleeme selle vali muusikaga ja muidugi olen karistada juba selle eest saanud. Nüüd tuli kutse ja ma olen menetlusalune isik, kas ma saan siis selle eest karistada, et mu sõber keeras selle kõvemaks kuigi korduvalt ütlesin, et ära tee niigi, mul probleeme sellega olnud. Mul tunnistaja ka olemas, kes oli kõrval ja nägi kõike pealt.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Menetluse käigus selgitatakse välja kõik asjaolud. Ülekuulamisele minnes saate anda ütlused ning selgitada, et Teie ei keeranud muusikat valjuks ja püüdsite seda tuttavat ka takistada. Tuttav, kes muusikat teadlikult valjuks keeras, pani toime süüteo. Politsei karistab süüteo toime pannud isikut, mitte korteri omanikku, kes ei oleks pruukinud isegi korteris viibida.
 

Küsimus: Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?30.08.2017

Kas kubotani ostmine ja omamine on Eestis lubatud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Keelatud on külmrelvad, mis on spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud. Kubotani efektiivsus avaldub siis, kui isik oskab seda kasutada. Tavaisiku jaoks on see tavaline kõvast matejalist pulk ning ründerelvaks seda nimetada ei saa. Seega on kubotan oma olemuselt nagu pesapallikurikas: keelatud ei ole, kuid teatud juhtudel võib selle politsei ohu tõrjumise eesmärgil ajutiselt enda kätte hoiule võtta (näiteks avalikel üritustel).
 

Küsimus: Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli kui jäin alkoholi joomisega vahele?30.08.2017

Tere!
Olen 17-aastane, tarvitasin eelneval nädalal alkoholi ning sain protokolli. Kas ka praegusel ajal teatatakse kooli ning kui suur on seejärel võimalus, et koolist välja kukun? Kas kooli teavitamist on kuidagi võimalik ära hoida?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kooli ei teavitata alaealiste poolt toime pandud süütegudest. Kui alaealise süüteomaterjalid suunatakse alaealiste komisjoni, siis küsitakse koolilt õpilase iseloomustust, selleks ei pea kool aga teadma süüteo sisu. Tõenäoliselt saate Teie 17aastasena rahatrahvi ning kui selle õigeaegselt ära tasute, jääb see siiski Teie enda, politseiniku ning Teie vanemate teada (vanemaid on kohustus politseinikul teavitada).
 

Küsimus: Kas alla 18-aastased 0 nikotiin e sigaretti ilma tubaka aineta vedelikuga võivad tarbida?30.08.2017

Tervist,
Kas alla 18-aastased 0 nikotiin e sigaretti ilma tubaka aineta vedelikuga võivad tarbida?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei või. Tubakaseadus keelab tubakatoodetele sarnaste toodete omamise ja kasutamise alaealiste poolt.
 

Küsimus: Kas kõrvalisel isikul on õigus tulla avalikul teel parkimiskohale ja filmida üle aia minu pere tegevust?30.08.2017

Tere
Meil on ridaelamu, mille ees igal boksil kaks kohta autode parkimiseks. Parkimiskohad jäävad eramaale, kuid on sissesõidu poolt aiaga piiramata. Parkimiskohad piirnevad sissesõidu poolt valla teega ehk avaliku teega.
Küsimus, kas kõrvalisel isikul on õigus tulla parkimiskohale ja filmida üle aia minu pere tegevust?
Antud tegevus (filmimine) häiris tugevalt meie pere rahu.
Tänud ette!

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui keegi keeldub lahkumast Teie eravaldusest, milleks on antud juhul ka see parkimiskoht, kus isik viibis, siis on Teil õigus kutsuda kohale politsei.

Ilma loata ei või filmida ei konkreetseid isikuid ilma selleks eelnevalt luba küsimata ega ka eravalduses olevaid koduloomi, sõidukeid ning seal toimuvat tegevust. Kui taoliselt Teie õigusi rikutakse, kutsuge kohale politsei.

Kui sellised videod ja pildid postitatakse sotsiaalmeediasse, on teil õigus nõuda nende eemaldamist ja kui seda ei tehta, võite pöörduda enda õiguste kaitseks kohtusse.
 

Küsimus: Kas Eestis on lubatud sellised noad: karambit, vbutterfly knife, gut knife?30.08.2017

Tere, Kas Eestis on lubatud sellised noad: karambit, vbutterfly knife, gut knife. (vabandan, et nimed on inglise keeles, ma ei leidnud eestikeelseid vasteid)

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Relvaseaduse § 20 ütleb, et keelatud on:
1) kasteet, kasteetnuga, torketääk, teleskoopnui, teraspiits, samuti muu spetsiaalselt kehavigastuse tekitamiseks valmistatud ese;
2) lõike-, torke- või löögirelv, mis imiteerib mõne muu eseme kuju või on peidetud selle sisse;
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.

Kui need relvad ei kuulu siia hulka, siis ei ole need keelatud relvad.
 

Küsimus: Kuidas kaitsta end mehe venna vaimse terrori eest?30.08.2017

Probleem on mehe vennas, kes mind/meid pidevalt terroriseerib. Probleem algas kolme aasta eest, ning sellest ajast alates, enamasti ebakaines olekus, inimene terroriseerib meid e-kirjade, sotsiaalvõrgustike jne kaudu. Tegu on ka muus osas väga ebastabiilse inimesega, kes nii verbaalselt kui ka füüsiliselt ründab töökaaslasi, võhivõõraid jne. Mees ja tema ülejäänud perekond ei taha mõista, et tegu on vaimselt haige inimese ja psühhopaadiga, aga minu sooviks oleks siiski ennast ja oma lapsi sellise inimese eest kaitsta. Millised võimalused mul oleksid?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui inimene on pannud toime füüsilise ründe teise isiku vastu, tuleb selle kohta teha süüteo teade. Seda ei saa jätta tegemata ka siis, kui olete teadlik, et isik on arsti poolt psüühiliselt haigeks tunnistatud isikuga. Süütegu on sellegipoolest toime pandud ning lahendust järgnevate süütegude ärahoidmiseks tuleb politseil koos lähedaste ja kohaliku omavalitusega tõenäoliselt ühiselt otsida. Kui aga häiret pole ja seda ka ekspertiis ei tuvasta, siis saab isikut karistada seaduses ette nähtud korras.

Alates selle aasta (2017) juulist on olemas karistusseadustikus paragrahv 157 prim 3, mis on ahistav jälitamine. Teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimise, tema jälgimise või muul viisil teise isiku tahte vastaselt tema eraellu sekkumise eest, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, siis karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seega usun, et võite ka selle alusel politseisse süüteoteate esitada.
 

Küsimus: Kas politseitöötajad on kohustatud enne mistahes toimingu tegemist end esitlema, näitama töötõendit?30.08.2017

tere
Kas politseitöötajad (sh. kiirreageerija) on kohustatud koheselt enne mistahes toimingu tegemist end esitlema, näitama töötõendit, selgitama eeldatava rikkumise sisu, hoiatama enne sunni kasutamist?
Kui on rikutud nimetatud protseduurireegleid, kas saab taotleda kogu menetluse õigustühiseks kuulutamist?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

On olukordi, kus politseiametnik ei saa end tutvustada. Näiteks, joostes kurjategija kannul piisab sellest, kui politseiametnik valju ja selge häälega karjub "politsei" ning annab seejärel korralduse või hoiatab sunni kasutamise eest. Kui ikkagi on oht kellegi elule või tervisele sealhulgas politseiametnike turvalisusele, tuleb reageerida kohe ning vajadusel kasutada ka sundi. Sellele järgnevalt saab juba politseiametnik end tutvustada ning selgitada kinnipidamise aluseid ja tutvustada isikule tema õigusi.

Kui kodanik soovib näha politseiametniku töötõendit, on see õigus tal olemas ja politseinik on kohustatud seda näitama.

Kui kinnipidamise käigus on rikutud kinnipeetud isiku õigusi või muid norme, siis see automaatselt ei tähenda kogu menetluse õigustühiseks kuulutamist. Eelkõige tasuks esitada kaebus prokuratuurile, kes menetlust juhib ning samuti politsei sisekontrollile, et saada hinnang, kas antud olukorras ametnik käitus seadusest tulenevalt ja politseitööd reguleerivatest juhistest lähtuvalt õigesti.

Politseinikku on võimalik karistada, kui ta pani kinnipidamise käigus toime süüteo. Samuti on võimalus rakendada distsiplinaarkaristust, kui isik ei täitnud enda töökohustusi nõuetekohaselt või kui ta pani toime vääritu teo.