Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas minu emalt päritava korteri müügist saadud raha kuulub minule või meile abikaasaga kahe peale?14.10.2020

Ema pärandab mulle korteri, mina olen abielus. Kas korteri raha peale müüki läheb minu ja minu abikaasa vahel jagamisele? Või on õigus, minul kui pärijal, kogusummale?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Ühisvara hulka ei kuulu kummagi abikaasa lahusvara. Abikaasa lahusvara moodustavad esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel. Seega kuulub päritud korteri müügist saadud raha Teie lahusvara hulka ning Teil on õigus kogusummale.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kuidas saab pärandit vormistada, kui inimene on dementne?14.10.2020

Tere
Selline huvitav seis. Naabrinaine soovib pärandi mulle teha aga talu on kahes osas millest osa kuulub naabrimehele. Elavad koos kenasti. Kui teema üldse esile tõusis, oli naabrimehega kõik ok ja oli asjadega päri aga olin ise ära jne. Kahjuks on nüüd asjad pahasti, kuna naabrimees on dementne ja ei mäleta isegi oma naist. Kuidas sellises olukorras toimida?
Tänud vastamast

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Täisealist isikut, kellel esineb vaimuhaigus, nõrgamõistuslikkus või mõni muu psüühikahäire ja kes ei ole seetõttu võimeline kestvalt aru saama oma tegudest või neid juhtima, loetakse piiratud teovõimega isikuks. Isik, kellel on diagnoositud dementsus, ei suuda reeglina iseseisvalt tehinguid teha. Kui notar on veendunud, et osalejal puudub vajalik teo- või otsusevõime, keeldub ta tehingut tõestamast ehk testamenti teha ei saa.

Seega kui Teie naabrimehel ei ole tehtud testamenti ajal, mil ta veel dementne ei olnud, siis toimub pärimine seadusjärgselt. Sellises olukorras on naabrinaisel võimalik oma osa kohta teha testament, millega jätab temale kuuluva vara Teile.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas sissemakseta osaühingu osa on korrektne lisada pärandvara hulka, kui seda sissemakset reaalselt ju pole tehtud ja raha pole?14.10.2020

Tere.

Kui pärandvara hulka kuulub osaühing, mille asutamisel ei ole tehtud sissemakset (ettevõte ei ole kunagi olnud toimiv, kontot ei ole ega ole seal ka vara), siis kas 2500.- eur osamakset on korrektne lisada varade hulka? Reaalselt seda summat ju eksisteeri.

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Pärandvara hulka kuulub osaühingu osa sõltumata sellest, et see asutati sissemakset tegemata. Kui pärandaja oli osaühingu ainuosanik, kuulub pärandvara hulka sisuliselt kogu äriühing. 2500 euro suurune osamakse eraldi pärandvara hulka ei kuulu.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kui kaua saab kinnisvara olla surnud inimese nimel, mis võib olla põhjuseks, et kinnisvara ei ole pärijatele üle läinud?14.10.2020

Tere

Oleme otsimas kinnisvara. Leidsime tühjalt seisva maja ja kui otsisime omaniku andmed, tuli välja, et omanik on 5 aastat tagasi surnud (kalmistud.ee andmed). Kaua saab kinnisvara olla surnud inimese nimel? Mis võib olla põhjuseks et kinnisvara ei ole pärijatele üle läinud? Kas mingi aja jooksul läheb kinnisvara, mille omanik on surnud, üle kohalikule omavalitsusele?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kinnisvara ei pruugi olla pärijatele üle läinud põhjusel, et pärijad ei ole algatanud pärimismenetlust. Pärimismenetluse algatab notar ning juhul kui keegi notari poole ei pöördu, siis notar omaalgatuslikult menetlust ei alusta. Seni, kuni menetlust ei ole läbi viidud, ei ole teada pärijad.

Kohalikule omavalitsusele läheb pärand üle juhul kui puuduvad seadusjärgsed pärijad, st pärandaja abikaasa ning esimese, teise ja kolmanda astme sugulased.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas ma saan pärandada korterit, millel on peal pangalaen, ehk siis pärija saaks laenu edasi maksta?14.10.2020

Kas ma saan pärandada korterit, millel on peal pangalaen, ehk siis pärija saaks laenu edasi maksta?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Jah, pärandada saab ka korterit, mis on ostetud pangalaenuga. Pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna. Korteri pärimisel läheb pärijale üle ka pangalaenu tasumise kohustus.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kuidas toimub pärimine, kui pärijaks on 2 alaealist last, ema ja isa ei ole abielus, kuid elavad koos viimased 10 aastat?14.10.2020

Tere
Kuidas toimub pärimine, kui pärijaks on 2 alaealist last, ema ja isa ei ole abielus, kuid elavad koos viimased 10 aastat. Varaks on enne kooselu algust kodulaenuga soetatud kinnisvara, mis kuulub emale ning koormatud ka hüpoteegiga, laenu tasuda veel 10 aastat. Lisaks kuulub emale veel päranduse teel saadud kinnisvara ning isale ilma laenuta soetatud kinnisvara.
Kas pärimise protseduur on erinev, sõltuvalt sellest, kas varem sureb ema või isa?

Aitäh

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kuna ema ja isa ei ole abielus, siis ühe poole surma korral ei toimu teise poole pärimist koos lastega. Kui laste ema ja isa oleks abielus, siis seadusjärgse pärimise korral päriks abikaasa laste kõrval minimaalselt ¼ pärandist. Praegusel juhul läheb kummagi vanema pärand lastele võrdsetes osades juhul, kui toimub seadusjärgne pärimine. Täpsemalt läheb näiteks ema surma korral kummalegi lapsele ½ suurune mõtteline osa nii kodulaenuga soetatud kinnisvarast kui ka pärimise teel saadud kinnisvarast. Isa surma korral läheb kummalegi lapsele ½ suurune mõtteline osa isa soetatud kinnisvarast.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas on õige, kui üks pärijatest ei jaga teistega maa rendist saadud tulu?14.10.2020

Tere.
Pärisime mitme peale maad. Üks pärijatest teenis maa rendiga tulu ja ei jaga seda teistega. Kas tal on selleks õigused?

Ette tänades

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat (kaaspärijad), kuulub pärandvara neile ühiselt. Pärandvara ühisusele ja kaaspärijate vahelistele suhetele kohaldatakse kaasomandi sätteid. Kaaspärija ei või iseseisvalt käsutada pärandvara hulka kuuluvaid esemeid või mõttelist osa nendest. Lisaks kuulub kaasomanikule tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike kokkuleppega ei nähta ette teisiti. Seega ei ole ühel pärijal õigust maa rendiga teenitud tulu ainult endale hoida.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas pärijal, kes pole vanemate maja hooldusse üldse panustanud, saab pärida 1/8 või saab selle ka vaidlustada?14.10.2020

Ema surma järel 2010 päris mu vend 1/8, õde 1/8 ja mina 3/4. Olen selles majas elanud terve elu ja hiljuti kolis sinna ka mu vend. Olen teinud majas remonti ja ostnud sinna kõik vajaliku ning vend on väikse osaga toetanud. Kuid kui õde pole aastaid näidanud üles huvi maja vastu ega toetanud rahaliselt, siis kas tal on õigus võtta 1/8 majast enda käsutusse või on mõned seadused, mis sellist tegevust takistavad?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Kui Teie ema tegi testamendi, millega Teie osad selliselt ära jagas, siis on Teie õel õigus oma osale majast isegi siis, kui ta siiani maja vastu huvi üles näidanud ei ole. Maja on Teie kolme kaasomandis. Kaasomand on kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand.

Kaasomanikul on õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega. Seega võite oma õelt nõuda vastavalt tema osa suurusele majas tehtud kulutuste hüvitamist, kuid peate seejuures silmas pidama, et tegemist oleks vajalike kulutustega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas pärandi saaja võib olla pärandaja koduhooldustöötaja/hooldaja/ isiklik abistaja?14.10.2020

Tere!
Inimesel A on tehtud notariaalne testament, mida ta soovib aga muuta, kuna inimene B, kellele on praegu see tehtud, ei ole üldse inimesega A ühenduses olnud jne. Inimesel A on nüüd aga koduhooldustöötaja, kellel on tähtajaline leping MTÜ-ga, kust on koduhooldustöötaja saadetud projektiga. Pärast koduhooldustöötaja töölepingu lõppemist, soovib inimene A aga, et koduhooldustöötaja hakkaks tema ametlikuks hooldajaks. See peale soovib aga inimene A teha oma testamendi koduhooldustöötajale/hooldajale. Siit aga küsimus. Inimene A muretseb, et sellega seoses midagi seadusega vastuollu ei lähe. Kas koduhooldustöötaja/hooldaja saab võtta pärandi vastu nii, et tal sellest probleeme ei tekiks? Just tööalaselt. Või millised probleemid võivad sellega kaasneda, kui tegelikult on inimesel A ka seadusjärgseid pärijaid.
Lugupidamisega

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Testamendiga saab testaator ehk pärandaja määrata, kellele tema vara ja kohustused pärast surma lähevad. Juhul kui testaator on testamendi kellegi kasuks teinud, siis ei kaasne probleeme seadusjärgsete pärijatega, sest testament ongi mõeldud selleks, et testaator saaks oma surma puhuks korraldusi teha.

Testamenti on võimalik tühistada uue testamendiga. Seega on A-l võimalik pöörduda notari poole, et teha uus notariaalne testament, millega jätab oma vara koduhooldustöötajale.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas mees saab teha testamendi, et mina kui korteri laenu käendaja päriksin korteri, ja pojal ei tekiks õigust sellele?14.10.2020

Tere. Ostsime pangalaenu abil omale korteri. Mees on laenuvõtja, mina laenukäendaja. Tol momendil ei olnud me veel abielus. Abielu registreerisime umbes aasta peale seda. Abikaasa sooviks on, et tema surma korral saaksin mina korteri omale. Abikaasal on esimesest abielust täiskasvanud poeg kellel ju oleks ka õigus isa varale. Kui poeg saaks osa sellest ja pole võimeline pangalaenu maksma, nõutakse see välja ju minult kui käendajalt. Sel juhul tekib niisugune seis kus pean maksma pangalaenu kuid korterit ikka pole. Kuna pangalaenu tuleb maksta veel pea 10 aastat siis ongi abikaasa sooviks, et mina oleksin peale tema surma korteri ainuomanik. Mis võimalused ja õigused meil selleks on, et poeg ei saaks pärast seda vaidlustada.
Päikest teile ja olge hoitud!

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Käesoleval juhul on mõistlik teha notariaalselt tõestatud testament, millega Teie abikaasa pärandab korteri Teile. Kui abikaasa on Teid notariaalse testamendiga nimetanud ainupärijaks või jätnud Teile korteri annakuna, siis ei teki tema surma korral korteri pärimise üle vaidlust.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal