Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas elatis saab muutuda iga kuu vastavalt sellele kui kaua laps kummagi vanema juures on viibinud?10.01.2020

Tere
Läksime lapse isaga lahku ning nüüd on meil vaja lahendada raha teema. Kuna lapse isa käib rekaga välismaal, siis tal on võimalik laps võtta ühes kuus enamasti üheks nädalaks. Mõni kuu võib olla ka olukordi kus võtab rohkemaks.
Otsustasime alguses, et ta hakkab maksma 200 eurot kuus, millest siis läheb maha veel ka lasteaiamaks. Tema, aga pole järsku selle kindla summaga nõus vaid ütleb, et kui laps on mõni kuu rohkem tema juures kui üks nädal, et siis nende päevade arvelt vähendab ta ka summat mida maksab.
Kas tal on see õigus seda teha või mitte?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Osaliselt on vastav nõue põhjendatud, osaliselt mitte - ühest küljest vähenevad ajal, mil laps viibib isaga, Teie ülalpidamiskulud lapsele, teisest küljest jällegi ei oma teatud kulude osas antud asjaolu mingit tähtsust. Kui jutt käib siiski loetud päevadest terve kalendrikuu lõikes, soovitaksin kokku leppida konkreetses summas, mis vastab lapse vajadustele - igakuine elatisraha kalkuleerimine tekitab tõenäoliselt asjatult pingeid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ainuhooldusõigus annab õiguse lapse perekonnanime muutmiseks?10.01.2020

Tere,
Taotlen hetkel kohtult oma alaealise lapse (4) ainuhooldusõigust. Lugesin teie eelnevaid vastuseid ja sain aru, et kui kohus rahuldab ainuhooldusõiguse otsuse saan lapse perekonna nime ära muuta, sest mul on ainuhooldusõigus ja teise vanema nõusolek pole vajalik?
Mind ajab natuke segadusse, miks Kohtunik kirjutab sellises lause EÕK avalduse vastusesse: Lisaks selgitab kohus, et ka ainuhooldusõiguse saamine ei anna avaldajale õigust muuta lapse perekonnanime:
Nimeseaduse § 8 lg 1 järgi antakse lapsele vanemate ühise perekonnanime korral vanemate perekonnanimi, vanemate erinevate perekonnanimede korral ühe vanema perekonnanimi ja seadusliku isa puudumise korral ema perekonnanimi.
Nimeseaduse järgi on lubatud anda lapsele uus perekonnanimi eelkõige juhul, kui toimuvad õiguslikud muudatused lapse perekondlikes suhetes, sh lapse põlvnemisest (§ 8¹) või lapsendamisest (§-d 13 ja 14) tulenevalt.
Vanem võib taotleda lapsele uue perekonnanime andmist ka olukorras, kus vanem taotleb endale uut perekonnanime (§ 16 lg 1).
Muudel juhtudel ei näe nimeseadus ette lapse perekonnanime muutmise võimalust.
Riigikohtu 29.10.2014.a. otsuse tsiviilasjas nr 3-2-1-96-14 kohaselt on lapse perekonnanimi osa lapse identiteedist ning lapse huvides on lapse perekonnanime stabiilsus.

Teie vastust ootama jäädes.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemale kuulub lapse ainuhooldusõigus, on tal õigus taotleda lapse perekonnanime muutmist teise vanema nõusolekuta - iseasi, kas vanema taotlus perekonnanime muutmiseks rahuldatakse. Ehk teisisõnu on ainuhooldusõigusega vanemal õigus ainuisikuliselt taotleda lapse perekonnanime muutmist, kuid kas muutmine on põhjendatud, otsustab ikkagi perekonnaseisuasutus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui lapsed on lahkumineku järgselt pool ajast ühe ja pool ajast teise vanema juures, kas siis on õigust elatisrahale?10.01.2020

Tere! Kui lapsed on lahkumineku järgselt pool ajast ühe ja pool ajast teise vanema juures, kas siis on õigust elatisrahale?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lastel on vahelduv elukoht ja vanemad teevad seejuures laste ülalpidamiseks samas ulatuses kulutusi, ei ole elatisraha maksmine põhjendatud. Kui üks vanematest teeb teisest vanemast rohkem kulutusi (nt ostab lastele kõik riided-jalanõud, maksab kõik huviringid), on enam kulutusi tegeval vanemal alus teiselt vanemalt elatise nõudmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kaua peab vahtralehega sõitma, kas uute lubade kättesaamiseni või kahe aasta täitumiseni?09.01.2020

Tere
Kaua peab vahtralehega sõitma? Lõppastmekoolitus sai läbitud ja ARK-is luba vahetatud aga reaalse kahe aasta täitumiseni on veel kuu aega. Kas selle kuu peab veel vahtralehte kasutama või uue loa kätte saamisega kaob see kohustus?

Kõike head

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 3 kohaselt peab autol, mida juhib esmase juhiloa omaja, olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega tuleneb seaduses kasutatud sõnastusest, et algaja juhi tunnusmärk on seotud esmase juhiloa omamisega. Kui esmane juhiluba on vahetatud juhiloa vastu, siis algaja juhi tunnusmärgi kasutamise nõuet ei ole.
 

Küsimus: Kui pika aja vältel võib politsei mulle veel trahvi teha?09.01.2020

Tere!
Kui pikk on see aeg, et politsei saab mulle veel trahvi teha?
Teostati indikaatorvahendi kasutamise protokoll - nimelt positiivne (THC). Aga trahvi veel ära ei tehtud. Nimelt öeldi, et kutsuvad tagasi ning siis tehakse.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteo eest saab karistust määrata/mõista väärteo aegumisaja jooksul. Väärteo aegumisaeg on üldjuhul 2 aastat väärteo toimepanemisest. Peale aegumistähtaja möödumist ei saa enam isikut väärteo toimepanemise eest karistada. Väärteo aegumistähataja kulgemisel tuleb aga arvestada ka aegumise peatumise võimalustega. Selle kohta leiate täpsemat infot karistusseadustiku §st 81 - Süüteo aegumine.
 

Küsimus: Kas seisva sõiduki seisumüra on liiklusmüra?09.01.2020

Tere! Kas seisva sõiduki seisumüra on liiklusmüra? Kas liiklusseaduses on midagi selle kohta? Ja kui ei ole, siis mis müraliigi alla see kuulub?
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 2 p 48 kohaselt on liiklus jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel. Seega kvalifitseerub liiklusega mitte üksnes sõiduki liikumine, vaid ka paiknemine. Kui sõiduk paiknedes (seistes) põhjustab müra (näiteks töötav mootor), siis on tegemist liiklusmüraga keskkonnaministri 16.12.2017.a määruse nr 71 § 3 tähenduses, mille kohaselt on liiklusmüra müra, mida põhjustavad regulaarne auto-, raudtee- ja lennuliiklus ning veesõidukite liiklus.
 

Küsimus: Kuidas maksta ülekandega elatisraha, kui teine vanem soovib seda sulas ja kontonumbrit ei anna?09.01.2020

Tere.
Last hooldav vanem keeldub andmast oma kontonumbrit, et saaks maksta lapsele elatusraha. Tahab, et maksaksin sulas või lapse arvele. Kuidas saaksin taotleda tema kontonumbrit?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanem ei ole nõus mingisugusel põhjusel avaldama oma kontonumbrit, siis sõlmige kirjalik kokkulepe, et kannate elatiseraha otse lapse kontole. Kui vastav kokkulepe on taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud, ei teki hiljem vaidlusi, kas olete oma ülalpidamiskohustuse korrektselt täitnud või mitte.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on ka õigus naiselt raha nõuda selle lapse jaoks keda mina kasvatan?09.01.2020

Tere.
Kolisime naisega lahku, meie 2 ühist last jäid elama naisega. Maksan iga kuu lastele 400 eurot elatusraha, ostan ka lastele asju kui neil külas käin. Naine nõuab juurde kogu aeg raha, et maksan liiga vähe, naine saab ka oma arvele lasterahad 3 lapse eest. Aga mina kasvatan naise eelmisest kooselust last. Kas minul on ka õigus naiselt raha nõuda selle lapse jaoks keda mina kasvatan? Naine seda last ei toeta keda mina kasvatan. Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Loomulikult tuleb emal ülal pidada oma last, keda ta ise ei kasvata. Õiguslik olukord on siin muidugi mõnevõrra keerulisem, sest kui Teil selle lapsega juriidilist seotust pole (Te ei ole last lapsendanud, ma mõistan), ei ole Teil võimalik lapse nimel elatise väljamõistmiseks kohtusse pöörduda. Samas, ma eeldan, et lapse ema mõistab, et Teil puudub tegelikult lapse suhtes nii ülalpidamise kui ka kasvatamise kohustus ja Teil õnnestub ülalpidamiskohustuse täitmises kokku leppida kohtuväliselt.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas ma saaksin elatise vastavalt eestis elatusmiinimumi ulatuses, kohtuotsus on tehtud 2011 a novembris?16.12.2019

Tere. On kohtumäärus ja kompromissleping elatise suurus 140€ kuus. Kompromisslepingus on, et kui tõuseb elatusmiinimum, tõuseb ka elatise suurus aga kohtumääruses seda sõnastust pole. Kuidas ma saaksin elatise vastavalt eestis elatusmiinimumi ulatuses? Kohtuotsus on tehtud 2011a novembri kuus.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui kohtulahendiga on elatis välja mõistetud konkreetse summana, tuleb elatise suurendamiseks vastava hagiga kohtu poole pöörduda. Riigilõivu elatise suuruse muutmise hagilt tasuda ei tule, kuid võimalusel soovitan hagiavalduse koostamise kasutada spetsialisti abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ettevõtte jagunemisel peab töölepingute üleminekul kõigis lepingutes muutma andmed või saab seda üldise teatega?14.12.2019

Tere! Toimub ettevõtte jagunemine, töötajate töölepingud lähevad üle muutumatul kujul. TLS §5 lg 1 p 1 järgi peab töölepingus olema ka tööandja nimi, registrikood ja asukoht. Kuna tööandja nimi ja registrikood muutub, siis kas selle kohta tuleks teha ka töölepingu muudatus või piisab teavitamisest, mida kavatseme teha uudiskirjaga? Kas on oluline uudiskirjas teada anda ka ettevõtte registrikood?
Ette tänades

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Tööandja nimi ja registrikood on töötaja jaoks väga oluline informatsioon. Kuigi töölepingu tingimused (ülesanded, tasu, koormus, asukoht) ei muutu, siis lisaks informeerimisele ja konsulteerimisele, mis toimub enne üleminekut, on tarvis peale ülemineku toimumist fikseerida ka see, kellega töötajal töösuhe edaspidi jätkub. Korrektne oleks sõlmida töölepingu lisad, kus on kirjas tööandja nimi ja reistrikood.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).