Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas peaks tööandja toimima, kui töötaja on juba 5 kuud haiguslehel ja tahaks, et teda koondataks?15.03.2018

Kuidas oleks tööandjal kõige õigem toimida, kui töötaja on juba 5 kuud haiguslehel ja seda, millal tööle tuleb, ta ei tea. Oma haigusest ta ei räägi, ütleb, et ehk peab veel opile minema ja lisab, et koondage mind ära. Kas TLS § 88 lg 1 p1 alusel lõpetades tekib tööandjal probleeme, või peaks siiski koondama, samas töötajat on ju vaja. Ka kergemat tööd ei ole meil pakkuda, kui ta ükskord peaks tööle tulema.

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Töösuhte ülesütlemine koondamise tõttu eeldab seda, et tööandjal pole töötajale enam kokkulepitud tööd anda, kas siis majanduslikel põhjustel, töö ümberkorraldamise või töö otsa saamise tõttu jms. Koondamine on tööandja otsus ja töötaja seda n-ö küsida ei saa. Seda enam, et kui reaalselt koondamise olukorda pole ja tööandja töötaja koondab, on töötajal õigus koondamine töövaidluskomisjonis vaidlustada.

Mis puudutab tervise tõttu töösuhte ülesütlemist töölepingu seaduse § 88 lg 1 p 1 alusel, siis tuleb teada, et pelgalt see, et töötaja on pikalt eemal, ei ole ülesütlemise aluseks. Selleks, et pikaajalise töövõimetuse tõttu töösuhe üles öelda, peab olema tööandjal mõjuv põhjus, milleks saab olla näiteks häirunud töökorraldus vms. Kui tööandjal on võimalik mõistlikult tööd korraldada olenemata sellest kas ja kui pikalt töötaja haiguslehel on, siis pole jällegi ülesütlemiseks alust.

Kui töötaja haiguslehelt naaseb ja selgub, et ta ei saa enam sama tööd teha, siis peab tööandja võimaldama teist või kergemat tööd. Kui tööandjal töötajale terviseseisundile vastavat tööd anda pole, on võimalus töösuhe üles öelda töölepingu seaduse § 88 lg 1 alusel töötaja tervislikel põhjustel.

Seega peate vaatama reaalset olukorda - kas töösuhte ülesütlemiseks on alus olemas või mitte. Kui pole, aga töötaja ei soovi töösuhet jätkata, on töötajal võimalus töösuhe ise üles öelda ning pooltel on alati võimalik kokku leppida töösuhte lõpetamises poolte kokkuleppel.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas katusekorteri kommunaalkulusid arvestatakse korteri põrandapinna või kasuliku pinna järgi (1,6 m)?14.03.2018

Kaalume katusekorteri soetamist, tekkis küsimus, kas kommunaalkulusid arvestatakse korteri põrandapinna järgi või kasuliku pinna järgi (1,6 m)?
Korteri kasulik pind 84,8 m2 + 8,6 m2 rõdu.
Korteri põranda pindala 112,1 m2 + 8,6 m2 rõdu.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri kommunaal- ehk korteriomandi- ja korteriühistuseaduse mõistes majanduskulu, jagatakse korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi eseme suurusele.
Kaasomandi eseme suurus nähtub korteri kinnistusregistriosa I jaost. Üldjuhul on selle suurus vastavuses korteriomandi reaalosa m2-ga.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ uue põhikirja vastuvõtmiseks 2/3 häältest peavad füüsiliselt osalema koosolekul või võib otsuse vastu võtta ka volikirjade toel?14.03.2018

Tere. Uue seaduse alusel loodud korteriühistud saavad vastu võtta põhikirja, järgima peab aga seadusest tulenevat kvoorumi nõuet (kvalifitseeritud häälte enamus). Otsuse poolt peab olema 2/3 koosolekul osalenud häältest. Kas kõik need 2/3 häältest peavad füüsiliselt osalema koosolekul või võib otsuse vastu võtta ka volikirjade toel? Volikirjad ei ole osalevad hääled, vaid esindatud hääled.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt saavad hääletada vaid koosolekul osalevad korteriomanikud või nende esindajad. Eeltoodu tuleneb mittetulundusühingute seaduse § 22 lg-st 1, mille kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
Korteriühistu põhikirja kehtestamiseks peab otsuse poolt olema 2/3 üldkoosolekul osalevatest korteriomanike häältest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kui palju peab maksma lastele elatist, kui praeguses kooselus on 4 last ja eelmisest kooselust 1 laps?14.03.2018

Tervist küsiks nõu. Nimelt mehel eestis 1 laps ja Soomes meil koos 4 ühist last. Kuidas arvestatakse siis elatise maksmist, kuna lapsi ju kokku 5.
Antud olukorras peaks olema mees siis suuteline iga lapse peale panustama 250€ see teeks päris suure summa kuus.
Kas ja kuidas oleks võimalik saada väiksemaks, kuna mees ka hetkel töötu? Hetkel maksnud igakuiselt lapsele 150€ kuus, kelle ema ei olnud nõus teda omal ajal sünnitunnistusele kandma, kuna ei saanud nõutud summat kuus mis tol ajal oli siis 10 000 kr eelades, et soomes peaks töötades suutma maksta. Kuna mees keeldus, siis hakkas maksma omal soovil 3000 kr kuus ja nüüdseks on siis jäänud see 150 €. Last näeme tõesti vähe (on seal paraku kõrvalisi faktoreid kes otsustavad). Nüüd soovib naine asja ametlikuks ajada ja saada lapsele sünnitunnistusele isa sest siis saaks ju ametlikult seda 250€ nõuda. Kuid kas tõesti jääb siin nüüd isa kaotajaks, kes on kõik selle pika aja olnud toeks rahaliselt ja lapse ema, kes väidetavalt üksikema olnud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui ülalpidamiseks kohustatud isikul on mitu ülalpeetavat ja tema rahalised vahendid on seejuures piiratud, võib olla põhjendatud elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära. Elatise suurus oleneb paljudest asjaoludest, kohtu poolt määratavat elatise summat Teie poolt kirjeldatud olukorras ette prognoosida pole võimalik.

Kohtu kaudu on võimalik elatist nõuda vaid vanemalt, kes on kantud lapse sünnitunnistusele, seega on elatise nõudmise eelduseks antud juhul isaduse tuvastamine kas vanemate kokkuleppel või kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa võib lihtsalt maksta vähem, ostes lapsele asju ja saates mulle tšekid?14.03.2018

Tere.
Aidake palun selgeks teha. Lahutasin abikaasaga kui meie laps oli 1,3 ja abikaasa kunagi lapse kasvatusega ei tegelenud ja kohtus temaga väga harva. Terve eelmine aasta ta maksis alimendid mu kontole 200 eurot ja selle aastal sama palju, kord isegi ei maksnud üldse. Temal on oma 2 last teisest abielust ja ta töötab Soomes. Mina vaid ootasin millal ta oma lubadust täitab ja hakkab maksma rohkem nägu lubas. Nüü ta keeldub alimente tõstmast ja ütleb, et hakkab talle kooliasju ostma ja riided ja hakkab maksma sama palju 200 ja lihtsalt annab mulle tsekkid. Kuidas ta saab kooliasju osta kui kunagi kooliga ei tegelenud. Kas tal on seaduse järgi õigus nii teha, mina küll nõus pole ja tahan kohtusse avalduse kirjutada, et isa tõstaks alimente ja maksaks terve selle aja eest, mis ta ei maksnud seaduse järgi.
Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa lapse kasvatuses praktiliselt ei osale ja elab üldse välisriigis, ei toimi tõenäoliselt selline korraldus, et isa täidab oma ülalpidamiskohustust osaliselt vahetult ehk lapsele ise vajalikke asju ostes. Sellises olukorras ei pruugi lahus elaval vanemal olla ülevaadet lapse tegelikest vajadustest. Seega olen seisukohal, et Teie poolt kirjeldatud olukorras tuleks lapse isal maksta elatist poole ulatuses lapse igakuistest ülalpidamiskuludest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Milline on omand, kui ühele abikaasale enne abielu kuuluvale kinnistule osta abielu vältel 10% suurune tükk maad juurde?14.03.2018

Tere! Kui ühele abikaasale enne abielu kuuluvale kinnistule osta nüüd abielu vältel 10% suurune tükk maad juurde ning liita see kinnistuga, siis kas see tükk või kogu kinnistu läheb ühisvarasse või mitte?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara hulka kuulub see maatükk, mis on soetatud abielu ajal, muus osas on tegemist ühe abikaasa lahusvaraga.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan lõpetada töölepingu nii, et see ei oleks vabatahtlik lahkumine, põhjuseks see, et palka makstakse nii nagu parasjagu juhtub?14.03.2018

Tere.
Kas mul on võimalik lõpetada tööleping tööandjaga omalt poolt nii, et see ei läheks kirja vabatahtliku lahkumisena ja kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele?
Tööandja viivitab palgaga ja see on kestnud juba väga pikka aega. Töölepingus ei ole kirjas palga maksmise kuupäeva ja tavaliselt makstakse palk kuu lõpus, tihti ka jupi kaupa.
Töölepingus seisab mul, et "palka makstakse iga kuu järgneval dekaadil", kas sõna dekaad võib üldse töölepingus kasutada?
Tihtipeale on ka nii, et palgapäev on ära olnud aga ülemus ei ole palka välja maksnud ja siis oled sunnitud küsima raamatupidamisest avanssi.
Kas mul on võimalus nii, et see ei lähe vabatahtliku lahkumisena kirja, vaid olude sunnil, mis on tingitud tööandja lepingu rikkumisest ja kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele ja kuidas peaksin ma toimima?
Lugupidamisega

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 5 kohaselt peavad töölepingu kirjalikus dokumendis sisalduma töötasu osas vähemalt järgmised andmed: töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis, maksmise kord ning sissenõutavaks muutmise aeg (palgapäev). Tulenevalt TLS § 28 lg 1 p 2 kohustub tööandja maksma töötajale töö eest töötasu kokkulepitud tingimustel ja ajal.

TLS § 33 sätestab töötasu maksmise aja, koha ja viisi. Töötasu tuleb maksta vähemalt kord kuus kokkulepitud tähtpäeval töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Samas võivad töötaja ja tööandja leppida kokku töötasu maksmises lühema ajavahemiku järel.

Seega peab tööandja arvestama, et töötasu oleks välja makstud õigeaegselt, s.t. jõuaks töötaja kätte/pangakontole kokkulepitud kuupäeval.

Tööinspektsioon on seisukohal, et palgapäev peab olema määratletud konkreetse tähtpäevana. Kui lepingus on märgitud, et töötasu laekub töötaja arvelduskontole iga kuu järgneva kümne päeva jooksul, siis on tegemist palgapäeva määratlemisega vahemikuna, mis ei ole aga seaduse eesmärki silmas pidades korrektne. Seaduse mõte ja eesmärk on see, et töötajal oleks täpselt teada, millal talle töötasu makstakse või millal laekub töötasu tema pangakontole. Ühtlasi annab konkreetses päevas kokkuleppimine töötajale võimaluse arvestada ning planeerida oma kohustuste täitmist. Kehtestades töötasu maksmise perioodina, loob tööandja sellega põhjendamatu ootuse saada töötasu juba perioodi alguses. See on aga töötaja jaoks halvendav tingimus.

Tööandjal on kohustus kokkulepitud palgapäeval töötajale töötasu maksta. Kui tööandja töötasu ei maksavõi maksmisega viivitab, on Teil õigus nõuda viivist võlaõigusseaduse §-des 94 ja 113 sätestatud tingimustel ja korras (hetkel päevas ligikaudu 0,022%). Kui tööandja korduvatele pöördumistele ei reageeri, on Teil võimalus saamata jäänud töötasu ja viivise nõudega pöörduda töövaidlusorganisse.

Kui töötaja rikub järjepidevalt oma kohustusi ja see mõjutab Teie heaolu olulisel, on töötajal võimalik tööandjat hoiatada. Hoiatuse mõte on selles, et juhul kui töötaja soovib töölepingu üles öelda lepingulise kohustuse rikkumise tõttu, peab ta andma esmalt tööandjale mõistliku tähtaja rikkumise lõpetamiseks (võlaõigusseadus § 196 lg 2). Läbi hoiatuse saab tuletada vastaspoolele meelde tema lepingulisi kohustusi ja pöörata tähelepanu kohustuste rikkumisele, samal ajal hoiatades võimalike tagajärgede eest juhul kui lepingurikkumine jätkub. Hoiatus võib olla nii suuline, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kui kirjalik.

Kui tööandja jätkab ka pärast hoiatamist kohustuste rikkumist, võib kõne alla tulla töösuhte erakorraline ülesütlemine. TLS näeb töötajale ette võimaluse töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks TLS § 91 lg 2 alusel, tööandjapoolse olulise rikkumise korral, näiteks olulise viivitamisega töötasu maksmisel. See, mis on oluline viivitamine, seadus ei täpsusta. Mõne inimese jaoks on oluline viivitamine üks päev, teise jaoks on olulise viivitamisega tegemist siis, kui on möödunud näiteks nädalaid või isegi kuid. Hindama peate seda ise, arvestades sellega kaasnevaid asjaolusid, eelkõige arvestades võimaliku kahju tekkimist.

Kui Te leiate, et tööandjapoolne pidev töötasu maksmisega viivitamine on oluline rikkumine ja töösuhte jätkumine pole seetõttu võimalik, on Teil võimalik tööleping erakorraliselt üles öelda esitades selleks tööandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavalduse (e-kiri, kiri, SMS jne). Avalduses tuleb ülesütlemist põhjendada (millist kahju pidev viivitamine tekitab ning miks ei ole võimalik töösuhet jätkata).

Kui töötaja ütleb töösuhte üles tööandjapoolse olulise kohustuse rikkumise tõttu, on tööandjal kohustus maksta töötajale hüvitiseks kolme kuu keskmine töötasu (TLS § 100 lg 4).

Kindlasti tuleb silmas pidada, et kui tööandja vaidlustab erakorralise ülesütlemise, peab töötaja suutma põhjendada, milles seisneb tööandja kohustuse rikkumine. Kui kõiki asjaolusid arvestades töövaidlusorgan leiab, et tegemist ei olnud erakorraliste asjaoludega, võidakse ülesütlemine tunnistada tühiseks ja tööandja võib nõuda töötajalt mõistlikku hüvitist.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (vajadusel perioodi pikendatakse lapsehoolduspuhkuse aja võrra);
3) viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, töötaja erakorraline ülesütlemine TLS § 91 lg 2 alusel, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas KÜ juhatuse liige võib ilma omaniku nõusolekuta korterisse astuda ja seal tegutsema hakata?13.03.2018

Tere.
Olemas korter tüüpilises paneelelamus Tallinnas, milles elab üksik vanaema. Korteri omanikuks on lapselaps. Vanaema on sellesse korterisse ametlikult sisse kirjutatud, elab üksinda. Majas, kus asub korter, on olemas KÜ. KÜ juhatusel on vanaemale mitmeid etteheiteid, üks neist on näiteks see, et vanaema hoiab omas korteris aknaid kaua lahti ja soojus tuleb välja (tegemist on tavalise keskküttega, radiaatoritel ei ole individuaalmõõtureid). Kõik kommunaalteenuste arved on vanaemal makstud. Mõned päevad tagasi juhtus aga selline lugu, et KÜ juhatuse liige koputas vanaema uksele, ta tegi uksed lahti, ja KÜ juhatuse liige astus omavoliliselt korterisse ja ilma luba küsimata sammus edasi tuppa ja pani ise aknad kinni.
Küsimus - kas KÜ juhatuse liige võib ilma omaniku (või sissekirjutatud vanaema) nõusolekuta korterisse astuda ja seal tegutsema hakata? KÜ juhatuse liige ise arvab, et saab küll, kuna KÜ kodukorras on nii kirjas, kuid omanikuna leian, et selline tegutsemine on seadusega vastuolus.
Kas saaksite palun aidata, kes ja millisetel alustel saab korterisse siseneda ilma omaniku loata?
Kas ilma loata sisenemine KÜ juhatusel oleks võimalik juhul, kui oleks veeavarii või muu naabreid ja nende vara ohustav juhtum?

Tänan vastuse eest.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

ilma omaniku või valdaja (nt. üürnik) loata võib korterisse siseneda ainult politsei ja päästeamet ja sedagi vaid seaduses (korrakaitseseaduse § 50) sätestatud juhtudel. Veeavarii puhul saabki KÜ juhatus kohale kutsuda politsei; politseil on õigus vajadusel ka nö uks maha murda.
 

Küsimus: Mida teha, kui isa sissetulek on väiksem kui nõutav elatis?13.03.2018

Isa igakuine sissetulek 195 eurot (sots toetused). Ema nõuab siiski 250 eurot igakuist alimentide laekumist ja mitte ühegi kompromissiga nõus ei ole. Isa ise lapse kasvatamiseks pädevam ja osaleb aktiivselt, maksab lapse arveid (mis on umbes 50 eurot) ja ostab ka lapsele riideid ning annab taskuraha, sooviks last enda poole elama pooleks ajaks (praegu laps isa juures keskmiselt 2 ööpäeva nädalas). Millised on isa tõenäolised võimalused kohtuistungi järgselt? Kelle poole pöörduda konsultatsiooni saamiseks?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Antud olukorras võib olla põhjendatud elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära, kuid see oleneb paljudest asjaoludest, mida Teie kirjelduse alusel hetkel võimalik tuvastada ei ole.

Kehvemapoolse majandusliku olukorra puhul võib isiku taotleda riigipoolset õigusabi, selleks tuleb kohtule esitada vastav taotlus, mille leiate internetist (www.riigioigusabi.ee).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas täisealine laps saab nõuda elatist gümnaasiumist kõrgkooli lõpuni?13.03.2018

Tere,
Elatist nõuab õppiv täisealine gümnaasiumist kõrgkooli lõpuni. Isal pere, abielus 3 last. Alaealised ja noorim 1a. Nõude esitas 18a summas 250 eurot. Milline võimalus on isal elatisnõudest keelduda või vähendada? Isa palk on korralik aga oma kodu ei ole. Lapse emal ainuke laps, varaline seisund hea. Kas vaadatakse ainult nõudeid või arvestatakse ka ülejäänud perega?
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealisel lapsel on õigus saada vanematelt ülalpidamist põhi-, kesk- ja kõrghariduse omandamise ajal, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealisele lapsele ei kehti elatise miinimummäär (pool alampalka), temale mõistetakse kohtus elatis välja vajaduspõhiselt ehk tõendatud ja põhjendatud kulude alusel.

Ülalpidamiskohustus lasub lapse mõlemal vanemal ja reeglina jaotub vanemate vahel võrdsetes osades. Kui vanemate varaline seisund on erinev, võib olla põhjendatud ka ülalpidamiskohustuse jagamine vastavalt vanemate varalise seisundi proportsioonile.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand