Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas käib maksude arvutamine ettevõtluskonto kaudu?12.01.2018

Ettevõtluskonto (jaanuarist 2018 kehtima hakkav) omanik sõlmib kinnisvara müügiga tegeleva OÜ-ga käsunduslepingu. OÜ maksab lepingu kohaselt ettevõtjale 40% iga ettevõtja poolt teostatud müügitehingu pealt (maakleri teenus). Ettevõtluskonto maksumäär on 20%, aga mis maksud kaasnevad sel juhul käsunduslepinguga?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kuna pangad ei ole täna ettevõtluskontosid avanud ja pole ka selge, kas nad üldse avavad, siis jätan küsimusele vastamata. Kui on olukord muutunud, palun pöörduge minu poole otse.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse?12.01.2018

Tere. Kas 2018. aastal võetakse elatis tuluna arvesse? S.t. et kas see suurendab minu tulu ja vähendab siis maksuvaba miinimumi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Ei, elatist ei võeta aastatulu arvestuses arvesse, kuna see juba on maksuvaba tulu.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi deklareerima?12.01.2018

Kui ollakse teeninud Austraalias raha ja saadud seal pensionit ja tulumaksutagastusi, siis kas ja miks peab kodumaale naastes sellest MTA-d teavitama (tulumaksu tagastuse deklaratsioon)? Kas kodumaa küsib lisamakse veel seal teenitust siis? Olen jätnud tegemata viimase maksuaasta tagastuse. Eile MTA kontoris öeldi, et kui midagi teeninud pole, siis ei pea üldse avamagi iga-aastaselt seda saiti. Ei soovi lihtsalt trahve kaela. Kui aga olen teeninud väljaspool Euroopat, siis mis ja miks peaksin sellest kuhugi märkima üldse? Mis juhtub kui ei märgi?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Küsimusele vastamine eeldaks täiendavate materjalidega tutvumist ja analüüsi, mida portaali ei võimalda. Küsimus tekib, millise maa resident te olete - kas Eesti või Austraalia? Kui Austraalia, ei pea te Eestis deklareerima. Kui aga Eesti, tuleb siin näidata ka oma maailmatulud.

Topeltmaksustamise risk on tõepoolest olemas, kuna Eesti ei ole Austraaliaga sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingut (nagu paljude riikidega see sõlmitud on).

Trahvide osas on MTA olnud mõistev ning kohe neid välja kirjutanud ei ole. Üldjuhul antakse enne võimalus oma käitumist parandada.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma pean tegema tulumaksu arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?12.01.2018

Minu igakuine brutotulu jääb 1200-2100euro vahele. Minu soov oleks teha avaldus, et arvestatakse tulumaksuvabaks summaks 0, ehk siis tulumaks kogusummalt, sõltuvalt mis see summa siis kuiselt on. Kas nii on võimalik, kas ma pean tegema selle arvutuse, mis näitab palju oleks minu optimaalne tulumaksuvaba miinimum?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Te ei pea arvestust tegema, et leida oma keskmine maksuvaba summa kuus. Aga võite. Kui eesmärk on rakendada null maksuvabastust, siis piisab teha tööandjale avaldus, et maksuvabastust mitte rakendada või rakendada null-maksuvabastust. Siis jääb kogu maksuvaba arvestamine kevadesse 2019, kus selgub kas tuleb maksu juurde maksta või saate tulumaksu tagasi. Sõltub kui suured on olnud aasta jooksul sissetulekud.

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kuidas alustada, et vähendada elatise suurust?12.01.2018

Tere, juhtusin lugema artiklit elatise vähendamisest. Lugu selles, et mul kaks last kes elavad emaga. Olen igakuiselt maksnud elatist. Eelmisel aastal 470 eurot kuus. Seaduse järgi peaks sel aastal maksma vist 500. Artiklis oli välja toodud, et kuna riik maksab ka lastele, siis võiks nagu mingi osa maha arvestada elatise maksmisel. Ja kuna meil on graafik, et lapsed üle nädalavahetuse minu juures siis võimalik elatist vähendada seoses kulutustega lastele. Kusagile peaksin tegema avalduse või kuidas see asi käib? Jääb küll mulje, et püüan raha säästa laste arvelt, aga 500 eurot igalt palgalt hakkab üle jõu käima.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid seaduse kohaselt ei tohiks elatis olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. Riigikohtu uuemate seisukohtade kohaselt võib elatise vähendamiseks alla kehtiva miinimummäära olla alust siis, kui lapse vajadused on alampalgast väiksemad ja kui lapse ülalpidamiskulud on osaliselt kaetud riiklike peretoetustega. Samuti võib elatise suurust mõjutada asjaolu, et teete laste ülalpidamiseks vahetult kulutusi, kui nad parasjagu Teie juures on. Eelnimetatud asjaolude esinemisel võib elatise vähendamine olla põhjendatud, kuid selleks tuleb kindlasti läbi viia asjaolude põhjalikum analüüs.

Kui maksate elatist omavahelise kokkuleppe alusel, tuleb Teil laste emale edastada oma seisukoht. Kui laste emale ei ole see vastuvõetav, on tal võimalik pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole ja kohtumenetluses on Teil taaskord võimalik oma seisukoht esitada. Kui elatis on juba kohtuotsusega välja mõistetud, tuleb elatise vähendamiseks hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan muuta lapse perekonnanime, kuna ta ei suhtle isaga ja ei saa isa (võõr)keelest ka aru?12.01.2018

Tere
Tahan lapse perekonnanime ära muuta, laps ei suhtle oma isaga kuna isa ei räägi eesti keelt. Kas on mingisuguseid võimalusi mul selleks või pean tõesti ootama kui laps saab üle 10-aastaseks, et ise öelda, et soovin teist nime. Hetkel nimeks nigeeria nimi.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil on lapse isaga ühine hooldusõigus, on nime muutmiseks vajalik lapse isa nõusolek. Kui nõusolekut pole võimalik saada, saate pöörduda nime muutmise küsimuses otsustusõiguse saamiseks kohtu poole. Kui kohus Teie avalduse rahuldab, on Teil õigus muuta lapse nime isa nõusolekuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas korteriomanikul on õigus jätta tagasi maksmata tagatisraha, kui olen alla 6 kuu üürnik olnud?12.01.2018

Kas korteri omanikul on õigus mitte tagatisrahasi tagasi maksta kui olen olnud üüriline alla kuue kuu. Olen seal septembrist saati eelmisest aastast ja nüüd veebruaris anna korteri ära, et see kuu kolin välja. Omanik ütleb et tagatisrahasi ei makstagi tagasi. Selle tagatisrahaga ju tasaarveldatakse viimase kuu üür ja maksud, mis üle jääb maksab ta ju tagasi?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Lepinguga tutvumata on raska täpset vastust anda. Mulle ei ole teada, millistes tingimustes olite kokku leppinud. Samas eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.
Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu.
Eluruumi üürnik võib talle kuuluva nõude tasaarvestada üürileandja üürinõudega või seaduses sätestatud alusel keelduda üüri maksmisest, kui ta on sellest kavatsusest teatanud üürileandjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt üks kuu enne üüri maksetähtpäeva saabumist.
Seega saab üürileandja tagatisraha endale jätta üksnes juhul, kui olete andnud nõusoleku tasaarvestuse tegemiseks ning ülejäänud raha peab ta tagasi andma.
 

Küsimus: Kas on võimalik esitada maa rendi arve, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud rendi hinnas?12.01.2018

Tere!
Ostsin üheksa aastat tagasi maamaja, kuhu ümber oli mõõdetud ka veidike maad. Tegime aia ümber, kus seda eelnevalt ei olnud mööda piirijoont. Ühes küljes oli juba aed olemas karjamaa vahel ja sinna enam aeda ei teinud. See aga oli üle meie piiri. Siiamaani oleme seda võõrast maad korras hoidnud niitmisega. Eelmine aasta ilmus välja omanik (kinnisvaraga tegelev maadeostja) ja tahtis meile maad maha müüa linnamaa ruutmeetri hinnaga. Me ei ole selle hinnaga nõus olnud. Hoidsime muidugi maad endiselt korras ja nüüd esitas ta meile rendi arve summas 300 eurot aasta.
Kas on võimalik esitada arve, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud rendi hinnas?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Kui teie kasutate maad alusetult, siis tekib omanikul õigus nõuda teie poolt saadud kasutuseelist. Üldiselt saab seda hinnata turuhinnaga. Samas selle nõude tõendamine osutub väga raskeks praktikas ning konkreetset vastust anda ei ole võimalik ilma kõigi asjaoludega tutvumata.
Arve esitamine on aga kindlasti ebasobiv viis omaniku nõude esitamiseks, sest selleks puudub õiguslik alus.
Teatud juhul ka teil tekib õigus nõuda maa korrashoidmisele kantud kulutuste hüvitamiseks.
 

Küsimus: Mis õigused on minul, kes ma üürin korterit ning avastame, et siin hallitab?12.01.2018

Tere! Sooviksin teada, mis õigused on minul, kes ma üürin korterit ning avastame, et siin hallitab. Tervis on kahjustada saanud ning minu isiklik vara riided, kotid ja jalanõud hallitusega kaetud.. kas peame omanikule üüri maksma või on meil õigus temalt nõuda tekitatud kahju eest? Ette tänades
 

Küsimus: Kas on määratud mingi summa, mis peab lastest eraldielavale vanemale elatise maksmise järgselt kätte jääma?11.01.2018

Uurin võimalusi elatise vähendamiseks. Maksan seni kahe alaealise lapse eest nende emale vabatahtlikult (kohtus pole seni käinud) miinimummääras alimente (seni 235+235 eurot kuus). Nüüd uuest aastast peaksin hakkama maksma kokku juba 500 eurot.
See on umbes 40% minu netopalgast. Lisaks saab lapse ema riigilt lastetoetust 110 eurot kuus. Laste ema palganumber on minu omaga vähemalt samaväärne, kui mitte parem. Pärast elatise ja arvete maksmist jääb mulle kätte summa, millest ei piisa kuu lõpuni toimetulemiseks. Kuna jätsin peale lahkuminekut meie ühise kodu laste emale, siis pidin oma elu praktiliselt nullist uuesti alustama. Kas on määratud mingi summa, mis peab lastest eraldielavale vanemale kätte jääma ja kas sellises olukorras on tõenäoline, et kohtus vähendataks mu kahele lapsele makstava elatise määra? Ja kuhu peaksin selle küsimusega pöörduma ning millest alustama?
Lisaks - lapsed on minu juures kaks nädalavahetust kuus, mis on väga tore, aga taas täiendav kulu, kuna elavad Eesti teises otsas.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Seadusega ei ole kindlaks määratud sellist summat, mis peaks vanemale peale elatise maksmist kätte jääma. Elatise suurus oleneb lapse vajadustest, kuid seaduse kohaselt ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. Riigikohtu uuemate seisukohtade kohaselt võib elatise vähendamiseks alla kehtiva miinimummäära olla alust siis, kui lapse vajadused on alampalgast väiksemad ja kui lapse ülalpidamiskulud on osaliselt kaetud riiklike peretoetustega. Samuti võib elatise suurust mõjutada asjaolu, et teete laste ülalpidamiseks vahetult kulutusi, kui nad parasjagu Teie juures on. Eelnimetatud asjaolude esinemisel võib elatise vähendamine olla põhjendatud, kuid selleks tuleb kindlasti läbi viia asjaolude põhjalikum analüüs.

Kui maksate elatist omavahelise kokkuleppe alusel, tuleb Teil laste emale edastada oma seisukoht. Kui laste emale ei ole see vastuvõetav, on tal võimalik pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole ja kohtumenetluses on Teil taaskord võimalik oma seisukoht esitada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand