Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui laps viibib erikoolis, kas elatist maksval vanemal on õigust maksta elatist vaid reaalsete kulutuste eest lapsele?06.10.2020

Tere!
Kui laps viibib erikoolis, kas elatist maksval vanemal on õigust maksta elatist vaid reaalsete kulutuste eest lapsele?
Kui ka elatist maksma kohustuv vanem teeb kulutusi lapse jaoks, kas need võib elatisest maha arvata?
Lisan, et elatist saav vanem ei ole nõus kompromisse tegema.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatis peab vastama lapse vajaduste suurusele ja kui lapse ülalpidamiskulusid katab reeglina üks vanematest, peaks teine vanem maksma talle elatisraha poole igakuise ülalpidamiskulu suuruses, teise poole panustab elatis saav vanem.

Üldjuhul loetakse põhjendatuks, kui lahus elav vanem täidab ülalpidamiskohustust elatise maksmise teel ja last kasvatav vanem katab selle ja omapoolse panuse eest lapse igakuised kulutusi, mitte ei arvestata elatise suurust igakuiselt vastavalt soetatud esemetele/teenustele (on kulutusi, mida ei ole võimalik täpselt välja arvutada (nt toidukulu) ja see oleks kõikidele osapooltele ebamõistlikult koormav). Samad põhimõtted kehtivad ka olukorras, kus laps õpib mõlemast vanemast eraldi, kuid lapse ülalpidamisega seotud kulud on eelkõige ühe vanema kanda.

Kui elatist maksev vanem teeb lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi, võib olla põhjendatud nende kulutuste mahaarvamine elatisest. See oleks põhjendatud eelkõige olukorras, kus tehtud kulutuste arvelt vähenevad teise vanema ülalpidamiskulud lapsele, lisaks peaks vanemad sõlmima ka sellesisulise eelneva kokkuleppe.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis aja möödudes saan teha "uue" esmase juhiloa?06.10.2020

Tere!

Esmase juhiloaga (B kat. 21kuud +5a. AM kat.), kehtiva karistuseta! Karistati §227 lg. 2 alusel 300.-€ ja §227 lg.5 p.1 alusel juhtimisõiguse äravõtmisega 1. kuuks.
Väärtegu: kiiruse ületamine 30km/h, tühjal maanteel 90km/h alas.
Rikkumise kp. 24.06.2020, otsuse tegemise kuupäev 27.07.2020.
Juhtimisõiguse äravõtmise tähtaeg lõppes 11.09.2020.
Kiirelt sai makstud trahv ja läbitud liiklusalane täiendkoolitus.
NB! Maanteeamet tunnistas rikkumisega seoses juhiloa kehtetuks ja tuleb taotleda uus esmane juhiluba, kuid eksamitele saab registreerida alles üks aasta pärast karistuse lõppemist, ehk 11.09.2021a.
Leian, et karistus on ebaproportsionaalne kui kokkuvõttes olen lubadeta ca`14 kuud, kohustuslik 16h täiendkoolitus 220.-€ ja juhilubadega seotud riigilõivud üle 100.-€, teooria- ja liikluseksamid ning uuesti kaks aastat esmast juhiluba.
Ise ei suuda leida konkreetset viidet, mis ajast hakati nn. "uue esmase" juhiloa taotlemist selliselt piirama!?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei olegi muutunud. Tegemist on MNT sel sügisel muutunud praktikaga, kus LS § 106 lg 1 p 3 sätteid on hakatud kohaldama ka esmase juhiloa omaniku suhtes, kelle juhiluba on tunnistatud kehtetuks. Meie büroo on sellekohase praktika õiguspärasuse küsimuses pöördunud ka õiguskantsleri poole, kuid ÕK praegune seisukoht on, et praktika on kooskõlas põhiseadusega. Minu hinnangul on siiski tegemist seaduse sellise tõlgendamisega, mis ei ole kooskõlas seaduse mõttega ega ka põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtetega. MNT praktika muutmine praegusel juhul on võimalik üksnes vaidlust kohtusse viies ning juhul, kui kohus tunnistab oma otsusega MNT tegevuse seadusevastaseks.
 

Küsimus: Kas "vahtralehte" tuleks kasutada esmase juhiloa kehtivusaja lõpuni või uue juhiloa saamisega kaob see kohustus?02.10.2020

Tere,

Tekkis selline küsimus, et kui esmase juhiloa kehtivuse lõpuni on jäänud veel kuu aega, kuid lõppastmekoolitus on läbitud ning õige juhiluba ka kätte saadud, siis kas vahtralehte tuleks kasutada esmase juhiloa kehtivusaja lõpuni või uue juhiloa saamisega kaob see kohustus?

Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan veenduda, kumb juhiluba on kehtiv (LS § 96 lg 1 kohaselt ei saa mõlemad juhiload olla kehtivad) ja tegutseda vastavalt tuvastatule.
 

Küsimus: Kas on õigus trahvi teha, kui tegelikult keelumärki näha ei ole, sest see on varjatud?02.10.2020

Palun teiepoolset hinnangut, kuhu maani ulatub tänava otsa paigaldatud keelumärgi mõjuala, kui märk on sissesõidutee vasakus servas (majade pool, majade vastas parkimiskohad), ca 30m peale märki tekib teise teega ristumise koht ning sealne tee jookseb paralleelselt kaubanduskeskuse eest läbi majade ette viiva teega. Peale ristumiskohta algab õueala. Seal tekib olukord, kui näites üks inimene on parkinud auto poe ette parklasse, teine tuleb võtab auto ja sõidab maja ette ning pargib kõnniteega paralleelselt maja ette, siis parkimist keelavat märki näha ei ole. Kas MUPO-l on õigus trahvi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liikluskorralduse kehtivust on pelgalt kirjelduse pinnalt keeruline analüüsida. Abiks tuleb kas paikvaatlus sündmuskohal või abimaterjal fotode ja plaanide näol.
LM 361 või 362 mõjupiirkonna võib lõpetada teine LM 361 või 362, liiklusmärk 221 "anna teed", lisatahvel 813 või 815 "Kaugus objektini", tahvel 822 või 823 "Mõjupiirkond", tahvel 831 kuni 833 "Mõjusuund" või peatumist või parkimist keelava märgisjoone pikkus.
 

Küsimus: Mida peaksin tegema, kui osalen laste elus, maksan elatist, aga nüüd tuli kohtutäituri nõue suure summaga?30.09.2020

Tere.
Läksime lahku pea kaks aastat tagasi. Mul on kaks tütart, kes elavad emaga, osalen nende elus igapäevaselt telefonitsi ja nädalavahetustel on lapsed minuga.
Kohtu kaudu on määratud alimendid 250 eurot lapse kohta aga kuna minu kulutused lastele on kuus suuremad kui nad on minuga, laste transportimine 140 km kauguselt minu juurde ja tagasi koju, toit, väljasõidud, riided. Lisaks kannan läbi isa konto lastele ülepäeviti raha kui nad küsivad. Kuus umbes 300 või rohkem.
Täna aga sain kohtutäiturilt kirja elatise sisse nõudmiseks, summas 4000 eurot?
Kas see on õige ja mida peaksin tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie kirjeldusest ei selgu, kas olete elatist tasunud vastavalt kohtulahendile ehk kohtu poolt väljamõistetud summas ja laste ema pangakontole. Kui olete seda teinud, ei ole täitemenetluseks alust ja Teil tuleb seda kohtutäiturile selgitada ja tõendada.

Elatist tuleb tasuda vastavalt kohtulahendile - kui kohtulahendiga väljamõistetud elatise summa ei ole Teie suhtes õiglane, on võimalik taotleda elatise suuruse muutmist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ajal, mil laps on turvakoolis, peab isa emale ikka elatist maksma?21.09.2020

Tere,

Laps (14 a) osaleb sotsiaalprogrammis ja ajutiselt (11 kuud, kooliajal) elab turvakoolis.
Kool annab lapsele elukoha, haridust (9. klass) ka sööki. Kõik ülejäänud kulud maksab ema (riided, kooliasjad, kosmeetikat, hügieenitarvikud ja jne). Alates oktoobrist laps võib nädalavahetusel kodus olla (kui tema käitumine ja koolihinded on head).
Kas sellel juhul ja sellel ajal, mil laps on turvakoolis, isa peab elatist maksma emale?
Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse ülalpidamiskulud on vaatamata lapse uuele elukohale jätkuvalt lapse ema kanda, tuleb lapse isal emale kulude katteks elatist maksta. Kui aga ülalpidamiskulude suurus on muutunud (osad kulud on kaetud riigi poolt), tuleks üle vaadata ka elatise suurus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas eestis saan juhilube teha, kui soomes jäin ilma lubadeta ja raskes joobes 0.60 mg/l vahele?18.09.2020

Tere

Küsimus selline, et eestis elav inimene on soomes ilma lubadeta ja raskes joobes ehk 0.60 mg/l juhtinud sõiduautot, asi läheb kohtusse aga ise kohale ei pea minema, otsustakse süüdimõistja eest. Soome politsei ütles, et ei saa lube teha enam. Aga kas eestis saab B-kategooria autojuhilube teha? Kas siis soome poolne karistus ei mõjuta eestis lubade tegemist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui Soomes mõistetud karistus kantakse Eesti karistusregistrisse, siis hakkab see karistus ka Eestis juhiloa saamist takistama vastavalt LS § 106 lg-s 1 sätestatule. Kui kiirelt karistusinfot vahetatakse, ma öelda ei oska. Senikaua, kui karistusinfo ei ole Eesti karistusregistrisse jõudnud, ei tohiks takistusi juhiloa saamisel esineda.
 

Küsimus: Kas mul on õigus nõuda alimente ja kas lapse isa on kohustatud kuidagi lapse kasvatamist toetama?15.09.2020

Tere!
Läksin elukaaslasest lahku aasta alguses. Kolisin välja 01.01.2020- üürikorterisse ja koos lapsega. Ma ei pannud välja kolides peale alimente, sest ei tahtnus tekitada sellist viha või vaenulikku suhtumist ja kuna lapse isa ei pakkunud kunagi ka abi siis ei tahtnud torkida. Laps on siiani olnud nädala sees minuga ja nädalavahetuseti isagi ...mõnikord on olnud lapse isa vanemate juures nädala sees või siis lapse isaga samuti on mõned nädalavahetused olnud ka minuga.
Lapse uus kodu asub lasteaiast 8 km kaugusel kuhu eranditult viin mina lapse lasteaeda ja toon lasteaiast päevas 4x8km sõita.
Praeguse seisuga kui olen teinud juttu alimentidest siis mulle öeldakse, et oled saanud küll ja tema ei hakka uut elu üleval pidama, et mina pean minema ja uurima oma õiguste ja kohustuste kohta. Jaanuarist kuni praeguseni on ta maksnud kahe kuu lasteaia maksu ja ühe korra 350 nö laenuna kandnud raha. Mitte lapsele toetamiseks vaid üüri maksmiseks.
Kas mul on õigus nõuda alimente ja kas tema on kohustatud kuidagi lapse kasvatamist toetama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse alaline elukoht on Teie juures ja lapse ülalpidamisega seotud kulud on peamiselt Teie kanda, tuleb lapse isal täita lapse suhtes ülalpidamiskohustust elatise maksmise teel. Elatise suuruse leidmiseks tuleb kokku arvestada lapse igakuised püsikulud ja jagada summa pooleks - pool kuludest jääb vahetult Teie kanda, pool maksab elatisena lapse isa. Kui ka lapse isa teeb lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi, peaks seda asjaolu elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtma.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Milline juhiluba on vajalik: elektrijalgratas kaal 30-40kg, mootori võimsus 1500w ja tippkiirus üle 50Km/h?10.09.2020

Tere! Millised on detailsed liiklusreeglid elektrijalgrattale mille kaal on 30-40kg, mootori võimsus 1500w ja tippkiirus üle 50Km/h. Milline juhiluba on vajalik, ja kas rattale on vaja numbrimärki? Kas tavaline jalgrattakiiver on piisav, ja kas millistel teedel tohib/ei tohi sõita?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jalgrattana kvalifitseerub vähemalt kaherattaline sõiduk, mis liigub sellega sõitva inimese või inimeste lihasjõul pedaalide või käsiväntade-hoobade abil ja mis võib olla varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti.

1,5 kW võimuse elektrimootoriga sõiduk jalgrattana enam ei kvalifitseeru. Jättes kõrvale kiiruse, siis võiks küsimuses kirjeldatud sõiduki mahutada mopeedide klassi, kuid mopeedi valmistajakiirus ei tohi ületada 45 km/h. Seega kehtivate aktide põhiselt võiks küsimuses kirjedlatud sõiduki liigitada mootorsõidukiks e. mootorrattaks.

Samas määratlevad kehtivad õigusaktid mootorratast sisepõlemismootoriga sõidukina.

Maanteeameti kodulehel tuuakse välja L1e kategooria sõiduki (mopeed) alamkategooria L1e-A, kuhu kuuluvad mootoriga jalgrattad. Kehtiv MKM määrus sellist alamkategooriat ei sisalda. Seega pean tunnistama, et ei oskagi küsimuses kirjeldatud sõidukit üheselt klassifitseerida. Selge on üksnes see, et jalgrattana sõiduk ei klassifitseeru ning pigem liigub see mopeedi kategooriasse, kui kiirust piirata.

Soovitan teemaga pöörduda Maanteeameti spetsialistide poole.
 

Küsimus: Kas vanema surma puhul laps pärib ka elatisvõla, mis on talle maksmata jäänud? 10.09.2020

Olen eestkostja. Lapsevanematelt on hooldusõigus ära võetud. Kohtuotsusega on kindlaksmääratud elatisraha summa. Kumbki vanem ei tööta. Pean pöörduma kohtutäituri poole võla sissenõudmiseks. Selge, et vanemad ei hakka maksma elatist ja koguneb võlg. Küsimus: kas vanema surma puhul laps pärib ka elatisvõla, mis on talle maksmata jäänud? Ja kes maksab kinni kohtutäituri kulud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisvõlgnevus, mille suhtes on algatatud täitemenetlus, on samuti osa pärandvarast - pärandvarasse kuuluvad nii õigused kui ka kohustused. Pärandi vastuvõtmisel läheb pärand üle tervikuna ehk pärandi vastuvõtjale lähevad üle nii õigused kui ka kohustused.

Elatise sissenõudmisega seotud täitekulud kannab võlgnik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand