Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean isa hooldekodu arveid tasuma hakkama, kuigi ta ei ole mind kasvatanud ega minust hoolinud?14.02.2018

Tere
Isa ei ole mind kasvatanud. Kui ta läheb hooldekodusse, kas ma pean siis hakkama maksma kui ta pole mu vastu huvi tundnud ega midagi. Kas on mingit seadust või mida ma teha saaksin? Kui ma ei teagi teda, kuidas ma käituma peaksin.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus võib täisealise lapse oma vanema ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või ülalpidamiskohustust piirata, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks põhjuseks võib muuhulgas olla see, kui vanem on kunagi lapse suhtes jämedalt ülalpidamiskohustust rikkunud või vanema abivajadus on tekkinud tema enda ebamõistliku käitumise tagajärjel.

Kui Teie isa peaks kunagi esitama Teie vastu ülalpidamisnõude, on Teil õigus esitada oma vastuväited ja paluda tuvastada, et Teil puudub oma isa suhtes ülalpidamiskohustus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võib ise poole lapsetoetuse summa võrra elatist vähem maksta või peab mingi otsus olema?14.02.2018

Kohus on määranud lapsele elatiseks miinimumi (praegu 250 eur). Mitmest kohast on läbi käinud, et lapsetoetuse (55 eur) võib elatise maksmisel arvesse võtta ja elatis võib olla poole lapsetoetuse võrra väiksem (27,5 euro võrra). Kuna seda seisukohta on ka riigikohus kinnitanud, siis kas võib seda ise vähendada või peab olema kohtu otsus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist tuleb maksta vastavalt kohtuotsusele, omaalgatuslik elatise vähendamine on ikkagi käsitletav kohtuotsuse rikkumisena. Kehtiva kohtuotsuse tühistab uus kohtuotsus. Seega tuleb elatise vähendamiseks hagiga kohtu poole pöörduda ja kui kohus hagi rahuldab, on alus väiksema elatise maksmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas tööandja võib arvestada pool tundi lõunapausiks, kui ta võib mind iga hetk tööle tagasi kutsuda?13.02.2018

Tere!
Soovin teada, kuidas täpsemalt käib lõunapauside arvestamine tööpäeva jooksul. Kui ma veedan 0,5 h pausi lõunatamiseks, kuid mind võib tööandja poolt igal ajal tagasi tööpostile kutsuda kui selleks on vajadust, siis kas tööandjal on õigust arvestada 0,5h palgast maha? Kuidas peaksin toimima?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Vastavalt töölepingu seaduse § 47 kohaselt on tööandjal kohustus anda töötajale vähemalt 30-minutiline vaheaeg 6-tunnise töötamise järel. Tavapäraselt ei ole tööpäevasisene vaheaeg tööaeg ega kuulu tasustamisele. Tööpäevasisese vaheaja võib lugeda tööajaks, kui töö iseloomu tõttu ei ole võimalik vaheaega anda. Sellisel juhul peab töötajal olema võimalus puhata ja einestada tööajal.

Seega juhul, kui töö iseloom lubab töötajatel kasutada 30-minutilist pausi oma äranägemise järgi, siis seda tööaja hulka arvestama ei pea. Kui aga töötaja peab einestama töökohalt lahkumata (ei saa töölt nt kohvikusse või mujale liikuda), siis tuleb vaheaeg tööaja sisse arvestada.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kui laps õpib teises linnas ja koolis, kas elatisraha peab tasuma ikka emale või võib ka otse lapsele?13.02.2018

Tere! Oleme lapse isaga lahus, laps on 16-aastane ja õpib teises linnas kutsehariduskoolis. Ise olen töövõimetusel, isa käib tööl. Küsimus on selles, kui laps õpib teises linnas ja koolis, kas siis emale peab isa elatisraha tasuma? Või tasub isa kõik lapsele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps on alaealine, peaks elatisraha tasuma teisele vanemale, kes katab lapse ülalpidamiskulusid. Kui vanemad sõlmivad vastava kokkuleppe, võib elatisraha tasuda ka otse lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas on lood elatisraha, kui laps elab vähemalt 1/3 kuni 1/2 ajast ka teise vanema juures, millega kaasnevad ka kulud lapsele?13.02.2018

Tere!

Tsiteerin Teid: Reeglina on igal lapsel õigus saada elatist PkS § 101 lõikes 1 sätestatud miinimumsuuruses, milleks on käesoleval aastal 250 eurot. See eeldab seda, et laps on täielikult Teie ülalpidamisel ja lapse isa lapse ülalpidamiseks kulutusi ei tee.

Kuidas on elatisraha suurusega lood, kui laps elab vähemalt 1/3 kuni 1/2 ajast ka teise vanema juures, millega kaasnevad samuti kulud lapsele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps veedab lahus elava vanemaga märkimisväärse osa ajast, peaks seda elatise suuruse määramisel arvesse võtma. Selleks tuleks välja arvutada kummagi vanema poolt kantavad ülalpidamiskulud, võrrelda nende suurust ja seejärel määrata (võimalik) elatise summa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatist saab nõuda tagantjärgi ka selle aja eest, mis veel koos elati?12.02.2018

§ 108. järgi määratakse tagasiulatuv ülalpidamine enne elatishagi kuni üks aasta. Kui enne elatis hagi elas laps ainult 4 kuud selle vanemaga novembrist veebruarini ja elatishagi anti sisse veebruaris, kas tagasiulatuvat ülalpidamist saab nõuda novembrist augustini, kus menetluses olev periood jääb ka tagasiulatuva nõudmise sisse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui elatishagi anti sisse veebruaris, on võimalik tagasiulatuv nõue esitada kuni üks aasta enne hagi sisseandmist ehk eelmise aasta veebruarist kuni käesoleva veebruarini. Tagasiulatuva nõude aluseks on asjaolu, et vanema ei täitnud lapse suhtes ülalpidamiskohustust – selline olukord võib tekkida ka olukorras, kus vanemad elavad koos.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas gümnaasiumiharidust omandava lapse vanemal on õigus nõuda teiselt vanemalt kuluaruannet kuhu ta elatisraha kulutab?12.02.2018

Tere!
Kas 18-aastase gümnaasiumiharidust omandava lapse vanemal on õigus nõuda nn kuluaruannet lapsele tehtud kulutuste kohta vanemalt, kelle juures laps elab? Ja kas alates 18-eluaastast võib kanda õppiva lapse toetuse otse lapse kontole ilma vanematevahelise kokkuleppeta ja hoolimata reaalsetest kuludest?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Seadus ei pane elatist saavale isikule (või teda kasvatavale isikule) kohustust esitada oma ülalpidamiskulutuste kohta otseselt tõendeid. Oma vajaduste suurust tuleb tõendada vaid kohtumenetluses, kui alaealise lapse kulud on suuremad miinimumpalgast või tegemist on täisealise isiku elatisvaidlusega.

Kui laps saab täisealiseks, võib vanem maksta elatist otse lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas korraldada 5-kuuse lapse suhtlust isaga nii, et lapsel oleks hea ja turvaline olla?12.02.2018

Tere,
Laps on 5-kuune ja isa nõuab, et viiksin lapse tema juurde. Miks ei või lapse isa last külastada tema kodus? Keeldus!
Alguses käis lapse juures iga nädalalõpp mõned tunnid. Siis hakkas korduvalt saabuma alkoholijoobes. Palusin tal mitte tulla kui on napsutanud.
Kuidas üldse korraldada nii väikese lapse suhtekorraldus isaga nii, et lapsel oleks hea ja turvaline olla?
Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Suhtlemiskorra kindlaksmääramisel tuleb alati lähtuda lapse huvidest. Lapsele peaks kindlasti olema tagatud võimalus isaga suhelda, kuid selgelt ei saa kohtumine toimuda siis, kui isa on alkoholijoobes. Kuna laps on nii väike, peaksid kohtumised toimuma lühikese aja kaupa, kuid võimalikult sagedasti. Mida suuremaks laps kasvab, seda pikemaks lähevad koosviibimised, kuid samas võivad need aset leida harvemini.

Kui praeguses vanuses on lapse jaoks mugavam kohtuda Teie elukohas, võiksitegi alustada sellest ja lapse kasvades võimaldama isale lapsega aega veeta ka kahekesi. Konkreetset suhtlemiskorda kui sellist on keeruline välja tuua, kõik oleneb ikkagi lapsest ja vanemate soovidest/võimalustest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas kajastada osaühingu poolt teiselt osaühingult omandatud osa (osa maksumus pluss ülekurss) raamatupidamises?12.02.2018

Kuidas kajastada osaühingu poolt teiselt osaühingult mitterahalise sissemaksena omandatud osa (osa maksumus pluss ülekurss) raamatupidamises, finantsinvesteeringuna või omandina?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet (ÄS prg 142).

Seega ettevõte, millesse on tehtud sissemakse kajastab seda nii:
D: vara
K: osakapital
K: ülekurss

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas juhatuse liige võib tasuda oma kulusid firma arvelt?12.02.2018

Kas alustava firma (sissemaks pole tasutud) juhatuse liige võib tasuda oma kulusid (nt. sporditreeningud) firma arvelt, ehkki see pole firma tegevusalaga seotud (tegemist ei ole koolitusega)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Enamasti alati võib oma kulusid firma arvelt tasuda, kuid nende tasumine läheb väga kalliks, kuna see maksustatakse täiendavalt. Nt kui tegu on erisoodustusega (oma töötajale antud kaup või teenus), siis maksustatakse kulu lisaks tulu- ja sotsiaalmaksuga (sisuliselt võrdsustatakse palgaga).

Spordikulude osas on alates 01.01.2018 uus regulatsioon, kus 100 eurot/kvartalis/töötaja kohta on lubatud kulu, millega ei kaasne maksustamist. Lähemalt saab lugeda siit: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1

Täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee.

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee