Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuse ajal kogunevad puudega lapse kasvatamise eest saadavad lapsepuhkuse lisapäevad?16.05.2017

Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel. Lapsel tuvastati seisuga 12. märts 2017 puue. TLS § 63 lg 2 järgi on lapsevanemal õigus saada igas kuus üks lisapuhkepäev. Kavatsen tööle naasta 15. august 2017. Kas tööle naastes on mul võimalik kasutada märts-august kogunenud lisapuhkepäevi või tekib lisapuhkepäeva kasutusvõimalus alates augustist (pärast tööle tagasi minemist)? Kui viimane variant on õige, kas siis esimest lisapuhkepäeva saan kasutada juba augustis (kuigi töötan vaid pool kuud) või alles septembris?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Puudega lapse emal või isal on õigus saada täiendavat lapsepuhkust üks tööpäev kuus. See tähendab seda, et kui asute augustis taas tööle, on Teil õigus alates augustist (kaasa arvatud) igakuiselt oma lapsepuhkuse päeva kasutada. Tagasiulatuvalt saab täiendavat lapsepuhkust kasutada üksnes kokkuleppel.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kuidas eristada, kas tee mahasõit on ristmik, ühtegi liiklust reguleerivat märki ka ei ole?15.05.2017

Kas Pirita tee 20 (Laferme keskus) maja kõrvalt üles suunduva tee mahasõit on ristmik? See tee ei ole parkla ega õueala, ühtegi liiklust reguleerivat märki seal ka ei ole.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ei tunne seda kanti peast kahjuks. Ristmiku mõiste on antud liiklusseaduse §s 2 p-s 68 ja selle kohaselt on ristmik samatasandiliste sõiduteedega teede lõikumisel moodustunud ala. Teatud teede lõikumised ei moodusta ristmikku (parkla, õueala, puhkekoha, teega külgneva ala juurdesõidu tee teega piirnemise ala või selliste kohtade juurdesõiduteede teedega lõikumise kohti. Kas konkreetsel juhul on tegemist ristmikuga või mitte, tuleb hinnata faktiliste andmete alusel.
 

Küsimus: Mida teha, kui haigena kirjutasin ehmatusest alla varasema kuupäevaga dokumendile, kui tööandja tuli ukse taha?15.05.2017

Tere!
Sooviksin teada kuidas tuleks edasi käituda. Olen töövõimetuslehel olnud alates 4.maist ja tööleping pidi lõppema 12.mai kuupäevaga, kuid täna tuli tööandja minu ukse taha koos töölepingu lõpetamise avaldusega ja avalduses olnud kuupäevaks oli pandud 30.aprill. Meeltesegaduses kirjutasin lepingule alla, kuna ei suutnud palavikuse peaga mõelda.
Kohe kui sain aru, et mis oli toimunud, kirjutasin tööandjale ka kirja, et kuupäevad olid valed ja ma ei olnud 100% adekvaatne seda avaldust allkirjastama ning eelnevalt olen kirjalikult teada andnud, et olen töövõimetuslehel.
Kuidas peaksin edasi käituma või on tööandjal õigus niimoodi teha?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere

Antud juhul on oluline aru saada, millele alla kirjutasite. Kui tööandja tõi Teile ülesütlemisavalduse ning allkirjastasite selle, et saite selle kätte, siis on Teil võimalik ülesütlemisavaldus töövaidluskomisjonis või kohtus vaidlustada kuna töösuhet ei saa tagasiulatuvalt üles öelda.

Kui aga kirjutasite alla dokumendile, kus pooled lõpetasid töösuhte näiteks poolte kokkuleppel ja tagasiulatuvalt, siis saate töövaidluskomisjonis või kohtus nõuda tehingu (kokkuleppe) tühisuse ning töösuhte hilisema lõppemise tuvastamist. Tõendamine, et Teie tahe ei olnud kokkulepet teha, võib siinkohal problemaatiliseks osutuda.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas vanemad saavad takistada alaealisel (16.a.) rasedal sünnitada?15.05.2017

Kas vanemad saavad takistada alaealisel (16.a.) rasedal sünnitada? Kui lapse isa on täiskasvanud ja töötab. Ja kui alaealine ei elanud enam 9 kuud enne kodus.
Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapseootel naist, sealhulgas alaealist lapseootel naist, ei saa keegi sundida rasedust katkestama.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab seaduslikku jõudu omavaks lugeda ühistu liikmete osalemist virtuaalselt (Skype teel) üldkoosolekul?13.05.2017

Üldkoosolekul võetakse vastu uus põhikiri ja valitakse uus juhatus. Uues ja vanas põhikirjas on juhatuse volituste tähtaeg erinev. Kumma põhikirja tähtaega peaks järgima? Millal jõustub põhikiri? Kui teha e-keskkonnas juhatuse muutmisavaldus, kas selle peaks allkirjastama ainult uued liikmed või ka need kes valiti tagasi juhatusse?
Kas saab seadusliku jõudu omavaks lugeda ühistu liikmete osalemist virtuaalselt (Skype teel) üldkoosolekul?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, mittetulundusühingute seaduse (MTÜS) paragrahv 23 lg 2 kohaselt jõustub põhikirjamuudatus selle registrisse kandmisest.
Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimise korda reguleerib omakorda MTÜS paragrahv 21, mis ei näe ette võimalust osaleda hääleõigusega üldkoosolekul virtuaalselt.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas elatisraha nõue aegub?12.05.2017

Lapse isalt on 2007 aastal elatisraha välja mõistetud. Vabatahtlikult maksma ei hakanud, kohtutäituri abil u aasta saime raha. Viimase 7 aasta jooksul oleme saanud u 300 eurot. Võlgnik ametlikult tööl ei käi, samuti keeldub andmast elukoha ja e-posti aadressi (elame erinevates linnades). Lisaks on asja menetlenud kohtutäitur litsentsist ilma jäänud. Laps praegu 14-aastane. Nii isa kui laps omavahelisest suhtlusest väga vähe huvitatud. Kas selles olukorras on üldse midagi veel teha või on mõistlikum asi jätta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse ülalpidamise kohustuse täitmise nõude aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks, seejuures ei hakka nõue aeguma enne lapse 18-aastaseks saamist.

Soovitan Teil pöörduda uue kohtutäituri poole ja algatada uus täitemenetlus, samuti võiks kaaluda lapse isa suhtes kriminaalmenetluse algatamist, sest praktika näitab, et sellel võib olla distsiplineeriv mõju.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa kohtutäituri võlad lähevad lapsele üle, kui laps saab täisealiseks või kui lapse isa ära sureb?12.05.2017

Tere. Kas isa kohtutäituri võlad lähevad lapsele üle, kui laps saab täisealiseks või kui lapse isa ära sureb?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse isa kohustused lähevad lapsele üle juhul, kui isa sureb ja laps pärijana isa pärandi vastu võtab. Olukorras, kus surnud isiku kohustused on suuremad kui tema vara, on mõistlik pärandist üldse loobuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu ma pean pöörduma, kui lapse isa ei suhtle lapsega juba aasta aega ja 4 kuud ei maksa raha?12.05.2017

Lapse isa ei suhtle lapsega juba aasta aega ja 4 kuud ei maksa raha, kuhu ma pean pöörduma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult lapse ülalpidamiskohustust täitma, tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole. Elatist võib nõuda läbi maksekäsu kiirmenetluse või hagiavaldusega kohtusse pöördudes. Elatise nõudmine on riigilõivuvaba.

Kui soovite, et isa taastaks lapsega suhted, pöörduge esimeses järjekorras elukohajärgse lastekaitsetöötaja poole. Kui lastekaitsetöötaja vahendusel lapse isaga kokkuleppele jõuda ei õnnestu, on võimalik suhtlemiskorra kindlaks määramiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ARK eksamile minnes A kategooria lube taotlema, on mõni seaduslik võimalus ka ise eksamit sooritatav ratas kohale toimetada?11.05.2017

Tervist!
Kas ARK eksamile minnes A kategooria lube taotlema, on mõni seaduspärane õigus ka ise eksamit sooritatav ratas kohale toimetada? Ehk, et ise eksamile sõita mootorrattaga, mille lube veel esialgu ei ole? (On olemas A1 ja A2 - mis ilmselt ei ole siinkohal olulised).
Lisaks, kui olulist rolli mängivad sõidueksamile minnes tagumise istuja iste ja jalatoed, samuti numbrimärgi tuli (kas piisab kui on pisike hele tuluke, või on mingid parameetrid)? Ilmselt kohustuslik?

Vabandan, kui küsimused olid korduvad.
Parimat

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuniks Teile ei ole veel A-kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust antud, siis selle kategooria mootorsõidukiga Te ise eksamile kohale sõita ei saa. Eksamisõidul tõendab samas Teie õigust nimetatud sõidukit juhtida nõuetekohaselt vormistatud sõidueksamikaart või liiklusregistri andmed. Saate oma mootrratta kohale toimetada kas haagisel või toimetab selel kohale keegi, kes omab vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigust. Eksamisõidul kasutatav A-kategooria mootorsõiduk peab vastama järgmistele tingimustele lisaks neile seadusest tulenevatele tingimustele, mis mootorsõidukitele teel liiklemiseks kehtivad:

A-kategooria:
Ilma külghaagiseta mootorratas, tühimassiga üle 180 kg ja võimsusega vähemalt 50 kW.
Lubatud on kasutada ettenähtust kuni 5 kg võrra väiksema massiga mootorratast.
Sisepõlemismootoriga käitatava mootorratta mootori töömaht on vähemalt 600 cm³. Lubatud
on kasutada ettenähtust kuni 5 cm³ väiksema mootori töömahuga mootorratast.
Elektrimootoriga käitatava mootorratta võimsuse ja massi suhe on vähemalt 0,25 kW/kg.
 

Küsimus: Kas autokooli eksameid võib teha kui on kehtiv lubadeta sõitmise karistus?11.05.2017

Tere

Lugesin läbi juhilubade tegemise piiranguid käsitlevad küsimused ning saan aru, et juhilube ei saa kätte anda enne ühe aastast karistusaja lõppu (lubadeta sõidu pärast).
Aga kas tohin sõita autoga autokoolis? Kas võin teha autokoolis sõidueksamit? Ja sõidutundides osaleda? Või on igasugune selline tegevus keelatud kuni aasta möödumiseni? Ehk kas võin hakata uuest lube tegema enne aasta möödumist, nii et arki eksamid teen kohe pärast tähtaega ja load käes parimal juhul nädal pärast aasta möödumist? Või pean ootama autokooliga (sõidueksam, paar sõidutundi) seni kuni aasta möödas?
Jällegi, saan aru, et ARKist mulle lube mitte mingil juhul enne aasta möödumist ei anta. Aga kas autokoolis võib (sõidu)eksameid teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus autokoolis õppimise ja sõidukoolituse võtmise osas kehtiva karistuse olemasolul takistusi ei tee. Õppesõidul tõendab sõiduõppija õigust juhtida mootorsõidukit nõuetekohaselt täidetud koolituskursuse õpingukaart (LS § 96 lg 4).