Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas see on seaduserikkumine, kui isaduse tõestamine jäi teadmatusest vormistamata ning sain edasi üksikvanema toetust?22.12.2016

Tere!
Konkreetne juhtum - Laps sündis nö. vallaslapsena, sünnitunnistusel isa kohta kanne puudus. Ema sai üksikvanema toetust. 4a. hiljem toimus kohtus põlvnemise tuvastamine ja elatise sisse andmine e. siis said isale alimendid. Oli vaid kohtuistung ja kuskile asutusse isa kannet dokumentidesse (sünnitunnistusele) tegema ei mindud. Ses mõttes, et see oli puht teadmatusest, kuna enda tarbeks vajalik ei olnud ja keegi kohtust ei suunanud ka seda sammu astuma. Isa last kunagi rahaliselt toetanud ei ole, ka peale kohtus kehtestatud alimendinõuet. Küll aga jäi mingil veidral kombel "kehtima" üksikvanema toetus - e. siis laekus üksikvanema toetus aga edasi... Kas mitte ei oleks pidanud automaatselt see "hüve" kaduma, kuna lapse isadus sai ju tuvastatud? Kas selline juhtum on seaduse rikkumine puhtast teadmatusest, kuna tegelikult on lapse isa ju tuvastatud, mis siis, et too oma kohustust ei ole kordagi kunagi täitnud? Või kuidas tuleks sellises situatsioonis käituda? Samas topelt ju ka midagi saadud ei ole - on vaid üksikvanema toetus, isa pole midagi maksnud. Küsimus tekkiski seetõttu, et kas sellise juhtumi puhul on õigust taotleda elatisabi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üksikvanema toetust makstakse lapsele, kelle sünniaktis puudub isa kohta kanne – kui kohtus isadus tuvastati, kuid lapse sünniakti mingil põhjusel kannet ei tehtud, on toetuse maksmine iseenesest põhjendatud. Samas, kui lapse sünniaktis endiselt isa kohta kanne puudub, ei ole alust elatisabi taotlemiseks, sest nii elatist kui ka elatisabi saab taotleda juhul, kui isa on lapse sünniakti kantud.

Kui aga isa on kantud lapse sünniakti, ei ole üksikvanema toetuse maksmine põhjendatud ja sellest oleks koheselt pidanud teavitama Sotsiaalkindlustusametit. Kui toetus on makstud ebaseaduslikult, tuleb see tagasi maksta.

Seega kõigepealt tehke kindlaks, kas isa on lapse sünniakti kantud või mitte.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa saab nõuda lapselt enda ülalpidamist pensionieas?22.12.2016

Tere, kas isal on õigus nõuda elatisraha pensionile jäädes? Kui on olnud olukord, et vanemad lahutatud ajal, mil laps oli alaealine ning isa maksis talle alimente. Siis kas isa saab nõuda lapselt enda ülalpidamist pensionieas?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isa on lapse ees korrektselt ülalpidamiskohustust täitnud, on tal enda abivajaduse korral õigus nõuda oma täiskasvanud lapselt ülalpidamist. Asjaolu, et lapse vanemad on lahutatud, seda õigust ei mõjuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lahutuse korral on ka abikaasal mingit õigust seoses majaga, mis kingiti mulle, kuid oleme sinna koos panustanud?21.12.2016

Sain kinkelepinguga vana maja. 2005 a võtsime koos elukaaslasega maja renoveerimiseks laenu, mida maksti tagasi tema arvelt, 2009 abiellusime. Maja laenu tagasimakse toimub tema kontolt. Mina olen maksnud muud kulud /vesi, el. küte jne. Kui nüüd kavatseme lahutada, siis millised on tema õigused minu kinnistule.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Maja kui kinkelepinguga omandatu kuulub Teie lahusvara hulka, mistõttu ühisvara jaotamisel abikaasal selle jagamist õigus nõuda ei ole. Küll aga võib olla abikaasal hüvitise nõue nende kulutuste osas, mida tema on abielu kestel Teie lahusvarale teinud.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võin lahutada trenni, telefoni ja tv paketi kulud makstavast elatisrahast?21.12.2016

Tere. 2017 tõuseb elatisraha 235 eurot lapse kohta. Kas pean kandma selle summa lapse emale, kui maksan kinni trenni, telefoni ja nende koduse tv paketi või võin lahutada need kulud elatis miinimumist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Üldjuhul ei tohiks igakuine elatisraha olla väiksem kui pool kehtivat alampalka, kuid seejuures ei tuleks elatist maksval vanemal teha lapse ülalpidamiseks täiendavalt kulutusi. Antud juhul Teie aga kulutusi teete, tasudes vahetult lapse treeningute ja sideteenuste eest. Sellisel juhul tuleks minu hinnangul teha lapse emale järgmine ettepanek – kas lahutate elatisrahast enda poolt tehtud kulutused lapse treeningutele ja sideteenustele või maksate lapse emale elatist kehtiva elatismiinimumi alusel ja kõik lapse kulutused tuleb lapse emal ise kanda.

Eeltoodu kehtib juhul, kui elatis ei ole kohtuotsusega välja mõistetud, vaid tegemist on vanemate omavahelise kokkuleppega. Kohtuotsuse puhul tuleb elatist maksta vastavalt otsusele, vastasel juhul on lapse emal võimalik algatada Teie suhtes vähemmakstud elatisraha kättesaamiseks täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha?21.12.2016

Kui suur on 2017. aastal lapse elatisraha? Tüdruk 17 a.

Tänan,
Heade soovidega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha suurus oleneb lapse vajadustest, kuid ei tohiks olla väiksem kui pool kehtivat alampalka. 2017. aastal on alampalga suuruseks 470 eurot, seega on 2017. aastal on elatise alammäär 235 eurot.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käituda kui isa, kes mind kunagi pole kasvatanud, on vanadekodus aga pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks?21.12.2016

Tere, kuidas käituda olukorras, kus minu nn bioloogiline isa on sattunud vanadekodusse ja tema pensionist ei piisa kohustuste täitmiseks? Tegemist on inimesega, kes ei ole mind (44) kunagi kasvatanud ja tegemist on (oli) alkohoolikuga. Seadus paneb küll nii mulle kui ka minu tütrele (18) kohustuse tema eest nn hoolitseda aga seda ei soovi kumbki meist teha ja puuduvad ka vahendid selleks.

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus võib mõjuva põhjuse olemasolul piirata täiskasvanud lapse ülalpidamiskohustust oma abivajava vanema suhtes – kui isa ei ole Teid kunagi kasvatanud ega Teie ülalpidamises osalenud, on minu hinnangul tegemist mõjuva põhjusega ülalpidamiskohustuse piiramiseks või sellest vabastamiseks. Eeltoodud asjaolusid tuleb kohtule ka tõendada.

Kui Teie isa või isa eestkostja pöördub elatise väljamõistmiseks kohtu poole, on Teil võimalik esitada oma vastuväited.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab esitada hagi kohtusse ühe lapse pealt elatise maksmiseks, kui meil on kaks last?21.12.2016

Tere! Soovin anda avalduse kohtusse ühe lapse elatise maksmiseks. Kas nii on lubatud, kuigi tegelikult on meil kokku kaks last? Kas hiljem saab vajadusel teise lapse elatist välja nõudma hakata? Mure lihtsalt selles, et meil kokkulepe 200 eurot kuus kahe lapse kohta, mida pole juba 2 aastat makstud. Isa ütleb, et raha ei ole. Seega tahaks talle mõista anda, et ta ju peab ka aitama. Küll ei taha ma teda koormata kahe lapse miinimum elatusnõudega kokku.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Muidugi võite esitada kohtule hagi vaid ühele lapsele elatise väljamõistmiseks, samuti on võimalik hiljem nõuda elatist ka teisele lapsele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isa juurest oma elu peale väljakolimisel tõstab elatist, mida isa maksab ema juures elavatele teistele lastele?21.12.2016

Tere. Minu elukaaslasel on kolm last. Hooldusõigus ja elatis kohtu poolt välja mõistetud 215 eur. Kaks last elavad emaga ja üks peaks siis isaga koos elama. Aga kuna isa pool elav laps (16 a) koolis ei käi, otsustas välja kolida ja oma elu peale minna. Sissekirjutus isa juures. Kas siis elatis tõuseb 430 eur peale? Isa toetab väljakolinud last edasi ja kas see ka mõjutab elatist, et meie saame ka ühise lapse?
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist tuleb maksta vastavalt kohtuotsusele ja praeguse kohtuotsuse tühistab vaid uus kohtuotsus. Asjaolu, et üks lastest on asunud omaette elama, kohtuotsuse kehtivust ei mõjuta.

Kui mees saab veel ühe lapse, ei mõjuta see automaatselt olemasolevat kohtuotsust. Kui laste isa soovib seetõttu elatise vähendamist, tuleb vastava hagiga kohtusse pöörduda, kuid silmas tuleb pidada seda, et elatist vähendatakse alla kehtiva miinimumäära vaid mõjuvatel põhjustel. Kui mehele ei valmista kõikidele oma lastele samaväärse ülalpidamise andmine raskusi, ei ole ka elatise vähendamiseks alust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abikaasade laenu maksmist ja majas elamist on võimalik omavahel kokku leppida ja notari juures vormistada?21.12.2016

Tere!
Abikaasaga koos on võetud eluasemelaen aga kuna enam koos ei ela juba aasta ja algul lubas tasuda laenu osamaksed ise, siis tänaseks päevaks on selgunud, et tema neid enam ei tasu ja et tema siia ei tule elama ega soovi midagi ja et peale laenu lõppemist kuulub eluase lastele ja mina elan siin sees kuni oma elupäevade lõpuni, mis on muidugi kõik suusõnaline. Kas seda kõike on võimalik notari juures kinnitada, et laenumaksed jäävad minu tasuda ja tema loobub sellest, millega olen ka nõus. Kuigi oleme veel abielus, seega on seda eluaseme probleemi ja tema suusõnalisi lubadusi vaja kinnitada notariaalselt.
Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teil tuleks sõlmida notari juures ühisvara jagamise leping. Ühisvara saab jagada kas peale abielu lahutamist või juhul, kui olete sõlminud abieluvaralepingu, millega lõpetate varaühisuse režiimi ja valite edaspidiseks lahusvara režiimi. Seega juhul, kui te abielu lahutada ei soovi, tuleb ühisvara jagamiseks sõlmida nii abieluvaraleping kui ka ühisvara jagamise leping.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on võimalik valla pakutavast soojateenusest lahti öelda, sest korter on külm aga arve tuleb ikka maksta?20.12.2016

Tere!
Kas mingit moodi on võimalik öelda lahti valla poolt keskkütte soojusest? Miks tahan üles öelda, on see, et sel talvel pole eriti külmagi olnud ja korter on täiesti jääkülm aga arved mis kommunaalteenuste eest postkasti potsatavad on lihtsalt kohutavad. Maksin eelmise kuu eest paljalt kütet juba 144 eurot. Kommunaalid olid kokku 191 eurot. Elan esimesel korrusel. All on kelder ja põrandad on samuti jääkülmad. Kui olen erinevatelt inimestelt uurinud, kas on võimalik valla soe üles öelda, siis nad ei oska seda kuidagi kommenteerida.

Parimat,

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, Teie õigus end valla keskküttevõrgust lahti ühendada sõltub sellest, kas Teie maja kuulub kaugküttepiirkonda kaugkütteseaduse mõistes. Kui maja kuulub kaugküttepiirkonda, siis ei ole Teil õigust vastavast teenusest loobuda.
Kuna kaugküttepiirkonna piirid kehtestab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel vald, siis tuleks esitada vastav päring vallale.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ