Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean maksma kooli lõpuni või 18-aastaseks saamiseni, kui kohtumäärusel on kirjas, et tasuda kuni lapse täisealiseks saamiseni?14.01.2019

Eelmisest suhtest on 2 last, 11a ja 17a, kes paari kuu pärast saab 18, kuid jätkab õpinguid gümnaasiumis. Kohtumäärusel on kirjas, et elatist tasuda kuni lapse täisealiseks saamiseni. Kas ja kuidas edasi? Kas on seadusega paika pandud summa, mida maksta täisealisele lapsele, kes õpib gümnaasiumis? Lisaks sünnib varsti ka uue elukaaslasega meil ühine laps.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps saab 18-aastaseks, kuid jätkab õpinguid gümnaasiumis, on tal jätkuvalt õigus saada oma vanematelt ülalpidamist. Täisealise lapse elatisele ei ole erinevalt alaealise lapse elatisest kehtestatud alammäära, elatise suurus oleneb lapse vajaduste suurusest, jagunedes vanemate vahel reeglina võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas korrektselt teisaldada võõras auto korteriühistu territooriumilt?12.01.2019

Tere!
Kuidas korrektselt teisaldada võõras auto korteriühistu territooriumilt (kui sõiduk on pargitud teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale) ja kes peab selle eest maksma? Kas korteriühistu või auto omanik/kasutaja? Kuhu võib teisaldada võõras auto? Kust me peame tellima selle teenuse?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kirjeldatud juhul on sõiduki teisaldamise õigus politseiasutusel ja kohalikul omavalitsusel, kuid enne peab korteriühistu esitama vastavasisulise taotluse. Teisalduskulud kannab isik, kelle sõiduk teisaldati.
Olukorda on portaalis vastused.ee põhjalikumalt selgitanud vandeadvokaat Maano Saareväli, kelle vastuse leiate siit: http://www.vastused.ee/loe/oigus/liiklusoigus/3138/kas-omanik-voib-lasta.html
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistu ühest üldkoosolekust võib olla mitut erinevat protokolli ja erineda käsitsi kirjutatud mustandist?12.01.2019

Tere. Kas korteriühistu ühest üldkoosolekust võib olla mitut erinevat protokolli ja erineda käsitsi kirjutatud mustandist?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu üldkoosolekust saab olla ainult üks protokoll.
MTÜS § 21 lg 6 kohaselt kantakse protokolli üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.
Koosoleku ajal koostatud nn "mustand", eeltoodud andmeid sisaldama ei pea.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas mul on õigust nõuda soojaveetorustiku väljavahetamise järel oma vannitoa seina taastamist?12.01.2019

Korteriühistul on plaanis välja ehitada soojaveetorustik. Selleks aga peaks minu korteris oleva vannitoa seina maha lõhkuma. Kas mul on õigust nõuda pärast tööde tegemist seina taastamist?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu tegevust suunab korteriomanike üldkoosolek. Antud küsimuse lahendamisel tuleb korteriomanikel juhinduda korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 12 lg-st 2, mis ütleb, et korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve.
Kui uue veetorustiku rajamisega kaasneb kaasomandi kahjustamine (ka korteri sisesed seinad on kaasomand), siis tuleb korteriühistul see taastada.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Millise summa pealt tuleb maksta tulumaksu korteri müügil, kas müügihinna ja ostuhinna vahelt?11.01.2019

Tere!
Soetasin korteri pangalaenuga. Maksin 78000 eurot, müüsin korteri 120 000 euroga. Oma kontole sain ca 60000 eurot, ülejäänud läks pangale laenu tagasimakseks. Maksuamet nõuab tulumaksu tasumist 120 000-78000 Kas õige?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Jah, õige. Küsimus on kasus ehk tulus mida tehinguga teenisite. Teie tulu on 120 000 - 78 000 = 42 000 eurot. Tehingut üksnes finantseeriti laenuga ja see pole antud juhul tulu teenimise mõttes oluline.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kui mitu eurot on 0,77 senti?11.01.2019

Tere. Vabandan tobeda küsimuse eest, kui mitu eurot on 0,77 senti. Vaidlus tekkis makse maksmisel.

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

0,0077 eurot.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma 15-aastasena võin ise otsustada, kui tahan elada isa juures (ka ema on nõus), aga omavalitsus ei soosi seda?10.01.2019

Olen 14-aastane, saan märtsis 15. Kas mul on täielik õigus ise otsustada kumma vanema juures ma elada tahan, kui ema ja isa on sellega nõus, et ma elaks isa juures, aga vald on mingil määral selle vastu, sest isa juures ei ole parimat pesemisvõimalust, aga ikkagi saaks pesta. Kas minul on täielik otsustus õigus, kui ma tahan elada isa juures?
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui soovite alaliselt elada isa juures ja ema-isa on mõlemad sellega nõus, ei näe ma mingisugust takistust, miks Teie elukoht ei võiks isa juures olla. Kohalik omavalitsus sellises olukorras takistusi teha ei saa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas dekreeti jäädes peab mul dekreediraha ikka kontole jääma?10.01.2019

Tere,
Kuna mul tekkis maksehäire ja minu konto on arestitud ja nüüd jään dekreeti, siis kas kõik dekreedist tulev raha läheb konto aresti alt vabanemiseks ja ma ei saa nn lapse sünni tasu? Sooviksin teada millised on sellega seoses minu õigused ja kohustused? Tean, et pean võla ära maksma, kuid sooviksin seda siiski teha jooksvalt, hetkel pole võlanõudja olnud nõus maksegraafikut sõlmima, seega kogu konto on arestitud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud inimesele, kellel jääb sünnituse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Täitemenetluse seadustik ei keela sissenõude pööramist ajutise töövõimetuse hüvitisele, kuid arestida ei tohi kogu hüvitist, kohtutäituril tuleb arvestada täitemenetluse seadustiku §-s 132 sätestatud piiranguid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean oma iseseisvale 19-aastasele tütrele elatist maksma?10.01.2019

Mul on kunagisest kooselust 19-aastane tütar, kes käib täiskohaga tööl, elab omaette, on keskkooli hingekirjas (väidetavalt). Lisaks on mul hetkel 2 alaealist last. Küsimus selles, et kui palju ja kas üldse on mul kohustus elatist maksta. Hetkel maksan 270-.kuus.
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teie 19-aastane tütar omandab keskharidust, on tal õigus nõuda oma vanematelt ülalpidamist (maksimaalselt 21-aastaseks saamiseni). Täisealise lapse elatise suurus on vajaduspõhine ehk sõltub lapse vajaduste suurusest ja ka sellest, kui suures osas suudab laps ise oma vajadusi katta. Lapse ülalpidamiskohustus jaotub reeglina vanemate vahel võrdselt. Elatise miinimummäär (pool kehtivat alampalka) kohaldub vaid alaealise lapse ülalpidamisele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust?10.01.2019

Tere,
Palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust? Esimesele lapsele ta samuti maksab alimente.

Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusele on keeruline vastata, sest elatise suurus oleneb lapse vajadustest ja vanemate varanduslikust olukorrast. PkS § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis alaealisele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand