Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas täiskasvanud lapse võlad kanduvad mingil hetkel üle vanematele?07.06.2017

Tere.
Laps on täiskasvanu, aga võlgasid on palju. Kas lapse võlad kanduvad mingil hetkel üle vanematele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse kohustused kanduvad vanematele üle vaid siis, kui lapse surma korral on vanemad lapse pärijateks ja võtavad lapse pärandi vastu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirad
 

Küsimus: Kas vanemad on kohustatud mind kuni 21 eluaastani toetama, kuigi kolin nende juurest ära ja õpin kutsekoolis?07.06.2017

Olen 20-aastane kutsekooli õpilane, kellel on kooli lõpuni veel aasta. Seaduse järgi on mu vanemad kohustatud mind ülal pidama 21 eluaastani, kui ma õpin. Kuid perekonnasiseste probleemide tõttu me ühe katuse alla ei mahu ning plaan on lõpetada kool vanemate juures elamata. Kui ma nende juurest lahkun, kas nad on kohustatud ikka mind kuni 21 eluaastani toetama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanematel on antud olukorras Teie suhtes ülalpidamiskohustus ka siis, kui olete otsustanud neist eraldi elama asuda. Ülalpidamist on Teil õigus saada õppimise ajal kuni 21-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu peaksin pöörduma, kui sooviksin infot oma bioloogilise isa kohta?07.06.2017

Tere,
Kuhu peaksin pöörduma, kui sooviksin infot oma bioloogilise isa kohta? Olin 6-ne, kui minu ema abiellus ja tema abikaasa lapsendas siis minu. Arvatavasti oli selle jaoks vajalik bioloogilise isa nõusolekut? Minu esimesel sünnitunnistusel oli tema nimi ja peale lapsendamist sain uue.
Olen nüüdseks täisaealine ja sooviks kuskile pöörduda, et rohkem infot saada.

Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teie ema käest ei ole võimalik vastavat infot saada, on iseenesest võimalus Sotsiaalkindlustusametist saada teavet lapsendamise fakti kohta.

Lisaks sellele on lapsendatul õigus saada Sotsiaalkindlustusametilt teavet oma bioloogiliste vanemate kohta kui, kui bioloogilised vanemad on andnud nõusoleku teabe avaldamiseks. Kui nõusolekut antud ei ole, siis annab Sotsiaalkindlustusamet teavet vaid niipalju, et lapsendatul ei oleks võimalik oma bioloogilisi vanemaid tuvastada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isa kes ei ole lapse vastui huvi tundnud võib 6 aastat hiljem nõuda järsku hooldusõigust?07.06.2017

Tere!
Kas bioloogilisel isal on õigus lapsele kui ta pole lapse vastu tundnud mingit huvi, temaga kohtunud pole ja ka rahaliselt toetanud. Järsku 6 aasta pärast tekkis huvi ja nõuab hooldusõigust. Laps ei tunnegi oma isa.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse vanemal on nii õigus kui ka kohustus lapsega suhelda. On kahetsusväärne, kui lapse isa seda siiani teinud ei ole, kuid samas ei võta see temalt õigust nüüd lapse elust osa võtta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ühistul on õigus kehtestada äripinnale suurem remondifond, kui ülejäänud elanikele, kellelle see maja on koduks?06.06.2017

Tere.
Tegemist on täies mahus erastatud vana puidust elumajaga, mille ühistusse kuulub kahe osaomandiga äriettevõte. Pind on erastatud mitteeluruumiks, milles toimib kauplus koos laoruumiga. Kas ühistul on õigus kehtestada äripinnale suurem remondifond, kui ülejäänud elanikele, kellelle see maja on koduks?
Ja sama situatsiooni, mitteeluruumi ühe osa muutmiseks nn "külaliskorteriks" või "kodukontoriks", kas on vaja ühistu liikmete nõusolekut ja linnavalitsuse luba, mille aluseks on ilmselt vaja esitada ehitusprojekt ja taotleda ehituseks luba. Tegemist on nn poolkeldrikorrusel asuva kinnistu osaga (soklikorrus).
Teid ette tänades ühistu nimel

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteri sihtotstarve ei ole piisav alus, millele tuginedes saab kehtestada ühele korteriomanikule kõrgendatud remondifondi makse.
Seadusjärgsest majanduskulude jaotusest (vastavalt oma kaasomandi osa suurusele) on (üldjuhul) lubatud kõrvale kalduda juhul, kui kulud jaotuvad korteriomanike vahel vastavalt nende poolt tarbitud teenuse mahule.
Mitteeluruumi sihtotstarve muutmiseks on vajalik saada kohaliku omavalitsuse nõusolek. Korteriomanike kokkulepe tuleb selleks sõlmida juhul, kui sihtotstarve muutumisega seotud toime teistele korteriomanikele ületab varasema korteri sihtotstarvega kaasnevaid mõjusid.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas toimub vähem kui 10 korteriga ühistu juhtimine 2018 aastal kehtima hakkava seaduse valguses?06.06.2017

2018.a. kehtima hakkav seadus lubab alla 10 korteriga ühistul tegutseda juhatuseta. St. kõik korteriomanikud esindavad ühistut ühiselt. Selle positiivne pool on see, et ühistu pääseb majandusaasta aruande esitamise kohustusest, aga mis on selle miinuspooled? Kas ühine esindamine tähendab seda, et mingite allkirja nõudvate tegevuste tegemine, mida seni sai juhatuse liige üksi teha, nõuab kõigi allkirju (näiteks teenuseosutajatega lepingute sõlmimime)? Nagu OÜ-de puhul, kus registris on märge, et juhatuse liikmed saavad esindada vaid ühiselt.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kirjeldatud lahendus, kus lepingu allkirjastavad korteriühistu nimel kõik korteriomanikud, on üheks lepingu sõlmimise võimalus.
Teine võimalus on sõlmida leping kaheastmeliselt, korteriühistu üldkoosoleku otsuse kaudu, volitades üldkoosoleku otsusega ühte korteriomanikku korteriühistu nimel lepingut allkirjastama. Sellisel viisil sõlmitud lepingu kehtivuse tagab seadusesäte, mille kohaselt on korteriomanike üldkoosoleku otsused siduvad kõigi korteriomanike jaoks.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas sõltlaseks tunnistatud isikult võib konfiskeerida load?06.06.2017

Tere, kas poolt kannabinoolidest sõltlaseks tunnistatud isikult võib konfiskeerida esmased (vahtralehega) B-kategooria juhiload? Kui ei, siis kas võib juhtuda, et esmaste juhilubade aegumisel takistab see juhilubade saamist?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ilmselt peate juhiloa konfiskeerimise all silmas juhtimisõiguse äravõtmist või juhiloa kehtetuks tunnistamist. Juhtimisõiguse saab ära võtta karistusena süüteo eest ning need süüteoid, mille eest juhtimisõigfuse ära võtmine on võimalik, on loetletud liiklusseaduses ja karistusseadustikus. Kui juhtisite autot kanepijoobes, siis on tegemist kuriteoga ja sellise teo eest võib karistusena ka juhtimisõiguse ära võtta. Kui joovet ei esinenud ja tegemist oli pelgalt kannabinoidide olemasoluga organismis, siis ei ole tegemist süüteoga, mille eest seadus näeks ette võimaluse juhtimisõigust piirata.
Samas sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, mille kohta on olemas arsti hinnang, et isik ei ole võimeline hoiduma sellises seisundis mootorsõiduki juhtimisest, on absoluutne meditsiiniline takistus, mis välistab juhi terviseseisundi vastavuse kehtestatud nõuetele. Sellise diagnoosi korral ei väljastata isikule tervisetõendit mootorsõiduki juhtimiseks.
 

Küsimus: Kas ja kuidas on võimalik kontrollida karistuse kehtivust ja aegumist juhilubade tegemise piirangu korral?06.06.2017

Tere,
Mul on juhilubade tegemise piirang.
Kas ja kuidas on võimalik kontrollida karistuse kehtivust ja aegumist? Kas selleks peab arki minema, või on see ka interneti teel võimalik?

Tänan vastamast!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Igaühel on võimalus oma karistusandmeid karistusregistrist kontrollida e-toimiku vahendusel. www.e-toimik.ee. Autentimine toimub ID-kaardi või mobiil-ID abil.
 

Küsimus: Kas ema võib reisida koos lapsega mind teavitamata välismaale, kui tal on kohtuga elu- ja viibimiskoha otsustusõigus?06.06.2017

Tere,
kohtuga on antud lapse emale otsustusõigus elu- ja viibimiskoha osas (loobusin sellest ise vabatahtlikult teatud põhjustel, muus osas on õigused ühised). Kas see annab õiguse lapse emal reisida koos lapsega mind teavitamata välismaale? Kas see annab lapse emale õiguse keelata minul koos lapsega välismaale reisile minna ajal, mil laps on minuga? Kas see annab õiguse keelduda lapsele minu juurde tulles id-kaarti kaasa andmast?

Tänud ette vastamast

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse emale kuulub otsustusõigus lapse elu- ja viibimiskoha osas, on tal võimalik Teie nõusolekuta lapsega reisida, samuti välismaale elama asuda (kui otsustusõigust ei ole antud Eesti Vabariigi siseselt). Mina olen seisukohal, et kui laps viibib parasjagu Teiega, on Teil õigus otsustada, kuidas oma aega sisustate ja kus viibite. Selline hooldusõiguse kuuluvus ei anna lapse emale õigust keelduda Teile andmast lapse isikut tõendavaid dokumente.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas ja kuhu pöörduda, et lapse isalt elatist saada?06.06.2017

Tere !

Kui olen lapse isast lahus ja kasvatan last üksinda, siis kuhu ja kuidas pean pöörduma, et saada lapse elatist lapse isa käest?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult elatist maksma, tuleb elatise nõudmiseks kohtu poole pöörduda. Seda on võimalik teha läbi maksekäsu kiirmenetluse või esitades kohtule hagiavalduse. Hagiavalduse blankett on leitav internetist. Riigilõivu elatise nõudmise hagilt tasuma ei pea.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand