Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis on karistus, kui sõidan C1 kategooria sõidukiga omades vaid B-kategooria juhtimisõigust?29.03.2019

Mis on karistus, kui sõidan C1 kategooria sõidukiga omades vaid B-kategooria juhtimisõigust?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tegemist on mootorsõiduki juhtimisega vastava mootorsõiduki kategooria juhtimisõigust omamata ja selle eest on ette nähtud esimesel kahel korral väärteovastutus LS § 10 lg 1 või 2 järgi. Karistada võib rahatrahviga kuni 800-1200 eurot (sõltuvalt teo kvalifikatsioonist) või arestiga kuni 30 päeva. Kolmanda sarnase rikkumisega kvalifitseerub tegu süstemaatiliseks juhtimisõiguseta juhtimiseks ja sellele järgneb juba kriminaalvastutus KarS § 423' järgi. Karistada võib rahalise karistusega või kuni 1 aastase vangistusega-
 

Küsimus: Kui kingin alaealisele korteri, kas siis see võib minna tema vanemate võlgade katteks?28.03.2019

Soovin alaealisele (korteri) kinkelepingu teha. Alaealise lapsevanemal on aga kohtutäituri poolt nõuded peal. Kas need laienevad ka alaealisele lapsele, ehk siis kohtutäitur saab selle pöörata lapsevanema sissenõudeks?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Korter hakkab kuuluma lapse omandisse, mitte tema vanemate omandisse. Lisaks senikaua kuni korteriomanik on alaealine, selle korteriga seotud tehinguid saavad (vanemad kui seaduslikud esindajad) teha vaid kohtu eelneval nõusolekul. Seega kohtutäituri nõue korterile ei laiene.
 

Küsimus: Mis aja jooksul pean esitama pretensiooni müüjale, kui peaks avalduma ostetud korteri varjatud puudused?28.03.2019

Tere
Ostis korter (10 aastat vana maja). Kui tekib varjatud puudusi, siis mis on tähtaeg, mille jooksul maksimaalselt saan pretensioone nende kohta esitada, kui on selge, et müüja pidi olema varjatud puudusega nö kursis? Kas 2 või 3 aastat? Paluks viidet paragrahvile.

Ette tänades

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Müügilepingust tulenevad nõuded aeguvad TsÜS § 146 lg 1 ja VÕS § 227 esimese lause järgi kolme aasta jooksul korteri üleandmisest.
 

Küsimus: Kas eraldi asuvad korteriomandid peavad hakkama tasuma koristustööde eest trepikojas, mida nad ei kasuta?28.03.2019

Vanas EW-aegses 3-kordses kivimajas on 16 korteriomandit. Maja on ehitatud ühe trepikojaga nii, et trepikoda kasutab 13 korterit. Ülejäänud 3 korteriomandit on ehitatud maja teise poole 1.korrusele nii, et neid trepikojaga seob ainult see, et trepikojas asub maja elektri peakilp, kus ka nende kolme peakaitsmed. Kõigil kolmel korteriomandil on oma sissekäik (endised garaažid).
Kas eraldi asuvad korteriomandid peavad hakkama tasuma koristustööde eest trepikojas, mida nad ei kasuta? Kas needsamad eraldi asuvad 3 korteriomandit peavad maksma trepikoja remondi eest ja 13-nele trepikoja korteriomanikule keldribokside ehituse eest (eraldiasuvatel korteriomanditel keldribokse seal pole)?
Väidetavalt kõik erisused teevad majandamist keerulisemaks. Oleme peagi aasta maksnud keldribokside eest, mida meil pole ja trepikoja remondi eest, mida me ei kasuta, nii hääletati üldkoosolekul. Nüüd soovitakse sellele lisada sama trepikoja koristus.
Kas meiega on käitutud õiglaselt?
Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, kaasomandi majanduskulud jagatakse korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi suurusele. Kuna kaasomand on tervik, ning see peab olema korras ka visuaalselt, siis ei saa sellega seotud kulusid seada kasutatavusest sõltuvusse. Õiglane on selline käitumine juhul, kui ühtemoodi heas korras hoitakse kogu kaasomandit, mitte üksnes seda osa, mis suuremale osale korteriomanike silme all asub.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas muuta elatise maksmist, kui nüüd elab üks laps minu juures?28.03.2019

Elatisnõude aluseks olevad asjaolud on muutunud ning seoses sellega soovin nõuda elatise suuruse muutmist. Asjaolud on järgmised: üks laps otsustas hakkata elama isa juures (minu juures) ning on kolinud minu juurde ning elab minu juures juba 1,5 aastat. Siiamaani ma pole elatisnõude muutmiseks taotlust teinud, kuid praegu soovin seda siiski ametlikult vormistada ka. Kellele ja kus ma pean selle avalduse esitama?
Vahekokkuvõtteks tänane olukord: üks laps elab emaga, teine aga minuga. Määrus on aga kahe lapse kohta (2014 aastast). Siiamaani tasusin elatistasud vastavalt määrusele kahe lapse eest.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatislahendi muutmiseks tuleb pöörduda elatise suuruse muutmise hagiga kohtu poole. Hagiavalduses tuleb kirjeldada, kuidas on asjaolud võrreldes kohtulahendi tegemise ajaga muutunud. Riigilõivu elatise suuruse muutmise hagilt tasuma ei pea. Võimalusel soovitan hagiavalduse koostamisel kasutada juristi abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatise maksja võib maksta suvalistel kuupäevadel elatist, kuigi kohtuotsuses on kindel kuupäev?26.03.2019

Kui on lapsele kohtu poolt määratud ja paika pandud kuupäev mis päevaks peab olema tasutud elatis, siis kas elatise maksjal on õigus mängida nende kuupäevadega nii kuis ise tahab, kord kuu algul kord kuu lõpus tasuda? Kuigi kohtu paberites on kuupäev välja toodud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui on märgitud konkreetne kuupäev, tuleb elatis tasuda sellel kuupäeval. Kui seda tehakse hiljem, on tegemist kohtulahendi rikkumisega ja on alust algatada täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kooseluleping samasoolise kaaslasega on mõistlik sõlmida enne või pärast välismaal abiellumist?26.03.2019

Tere!
Ma abiellun välismaal, ühes Euroopa linnas, samast soost elukaaslasega. Kuna aga Eesti seaduse kohaselt seda veel ei tunnistata, siis Eestis planeerime omavahel sõlmida kooselulepingu.
Kas kooseluleping on mõistlik meil sõlmida enne või pärast välismaal abiellumist, et juriidiliselt oleks toiming korrektne? Kas me peame enda abiellumisest rahvastikuregistrit teavitama, et ajal, kui tulevikus abielu kahe samasoolise isiku vahel seadustatakse, hakataks ka meie abielu Eestis tunnistama?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kooselulepingu sõlmimise eelduseks on asjaolu, et kumbki pool ei ole abielus. Eestis ei ole küll samasoolised abielud seadustatud, kuid on küsitav, kas välismaal samasoolise kaaslasega sõlmitud abielu on takistuseks kooselulepingu sõlmimisele. Soovitaksin Teil selle küsimusega igal juhul notari poole pöörduda. Võibolla tekib üldse olukord, kus tuleb valida, kas registreerida abielu või sõlmida kooseluleping.

Ma ei näe otseselt kohustust teavitada rahvastikuregistrit abielu registreerimisest, sest praegusel hetkel pole registripidajal selle informatsiooniga midagi teha. Kui olukord peaks muutuma, peaks seda muidugi tegema.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peame tegema ja kust alustama, et nõuda naiselt alimente ja igakuist lapsetoetust, kuna nüüd elab laps isa juures?26.03.2019

Tere,
Mehe poeg (eelmisest suhtest) elab meie juures umbes 1,5a. Laps tuli meile elama, kuna koolis oli halvasti ja probleemid probleemide otsa. Ema ei aidanud õppida ja ei käinud vajadusel kooli koosolekutel. Laps kolas omapäi palju ringi. Paar korda käisime isegi otsimas. Lapse emale läheb lapsetoetusraha. Ei tunne muret kas kooliasjad ja riided on olemas. Tänaseks läks ema soome tööle ja käib eestis umbes kuus korra.
Kui laps elas ema juures, oli naine mehel kukil ja nõudis raha. Nüüd on olukord vastupidine ja naine kadunud ja ei anna sentigi. Mida peame tegema ja kust alustama, et nõuda naiselt alimente + igakuine lapsetoetus?
Juba ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse ema ei ole nõus vabatahtlikult elatist maksma, tuleb temalt elatis kohtu kaudu välja mõista. Selleks tuleb esitada kohtule vastav hagiavaldus (või esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus).

Lapsetoetuse saaja muutmiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas vanemad peavad maksma elatist 17-aastasele, kes õpib aga on omal vabal valikul kodust peigmehe juurde elama läinud?26.03.2019

Tere!
Kui 17-aastane laps, kes õpib, on omal vabal valikul kodust lahkunud, peigmehe juurde elama, kas siis on vanemad kohustatud lapsele igakuiselt maksma elatisraha? Ema ja isa ei ela koos.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alaealisel lapsel on igal juhul õigus saada oma vanematelt ülalpidamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ainuhooldusõigusega emal on õigus teha notari juures kinnisvara tehinguid last esindades ilma kohtult nõusolekut küsimata?25.03.2019

Kui emale on määratud ainuhooldusõigus, siis kas tal on õigus teha notari juures kinnisvara tehinguid last esindades ilma kohtult nõusolekut küsimata?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse emale kuulub lapse ainuhooldusõigus, võib ta üksinda teostada lapse varahooldusõigust, kuid teatud juhtudel on lapse nimel tehingute tegemiseks igal juhul vajalik küsida kohtult eelnevalt nõusolekut. Sellised tehingud on sätestatud perekonnaseaduse § 187 ja § 188 lõigetes 1-3, 5 ja 7-11.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand