Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas elatist peab maksma, kui lapse ainuhooldaja on lapse ema ning lapse isa perekonnanimi vahetatakse ema perekonnanime vastu?20.05.2020

Tere,

Kas elatist peab maksma, kui lapse ainuhooldaja ja eestkostev isik on lapse ema ning lapsele antud isa perekonnanimi vahetatakse ema perekonnanime vastu?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse hooldusõiguse kuuluvus ja perekonnanime vahetus ei mõjuta lapse sünnitunnistusele isana kantud mehe kohustust last ülal pidada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas suvilasse sissemurdmine on kuritegu või väärtegu, sisse murti, et kontrollida, kas inimesega on kõik korras?19.05.2020

Tere,
Kas suvilasse sissemurdmine on kuritegu või väärtegu. Sisse murti jaanuari kuus, et kontrollida, kas inimesega on kõik korras.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteona on karistatav võõrasse ruumi tungimine, kui see toimub selle valdaja tahte vastaselt (KarS § 266 lg 1). Kui ruumiks, kuhu valdaja tahte vastaselt tungitakse, on eluruum, siis on tegemist kuriteoga (KarS § 266 lg 1 p 1). Kui ruumi tungimine pandi toime hädakaitses või hädaseisundis või kohustuste kollisiooni olukorras, välistavad need olukorrad sissetungija süü. Kas tegemist on/ei ole süüd välistava asjaoluga, tuvastatakse asjaolude ja tõendite pinnalt.
 

Küsimus: Mida peaks tegema ja mis dokumendid täitma, kui soovin vähendada elatist?13.05.2020

Tere, mida peaks tegema ja mis dokumendid täitma, kui soovin vähendada elatist? Suveperioodil on laps kuu aega isaga, aga ema ei ole nõus, et selle aja eest isa elatist ei maksa. Isal on veel teine laps ja ei ole võimalik ühe lapse eest nii suurt summat välja käia. Advokaadi abi ei ole plaanis kasutada. Millele peab siis tähelepanu pöörama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise vähendamise aluseks on asjaolu, et võrreldes elatise väljamõistmise hetkega on asjaolud oluliselt muutunud - selleks võib olla muuhulgas elatise maksmiseks kohustatud vanema sissetuleku vähenemine, lisandunud ülalpeetavad ja ka muutunud suhtlemiskord.

Kohtule tuleb hagiavalduses selgelt kirjeldada, milliste muutunud asjaolude alusel on põhjendatud elatise vähendamine, samuti lisada vastavad tõendid oma väidete tõendamiseks (kui nt on muutunud suhtlemiskord, tuleb esitada tõend(id) vastava suhtlemiskorra olemasolu ja ülalpidamiskulude vahetu täitmise kohta). Kasuks tuleb ka asjakohasele kohtupraktikale viitamine.

Riigilõivu elatise vähendamise hagilt tasuda ei tule.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui isa ei ole lapse vastu huvi üles näidanud, kas siis laps peab hakkama ikka tema hooldusarveid maksma?13.05.2020

1975 a sündis kooselust laps, ca 2 aastat hiljem läks lapse isa vangi 4 aastaks. Vangis olles abiellus teise naisega, kellega on 2 täiskasvanud last. Peale vangist vabanemist nõudsin kohtu kaudu välja alimendid, mida ta maksis vähem kui aasta väga väikesed summad ja siis ei maksnud üldse. Ei nõudnud ka enam, sest sain ise kahel kohal töötades hakkama. Tean praegu, et ta läks oma naisest lahku, uue naisega on tal ka kaks last. Peale selle on tal veel laps(ed) Norras ja Venemaal.
Minu lapse vastu ta huvi pole tundnud rohkem kui käis põhikooli lõpetamisel ja nüüd paar aastat tagasi otsis lapse üles. Laps ei soovi temaga suhelda kuna ta pole tema vastu senini huvi tundnud. Kui lapse isa peaks sattuma hooldekodusse, kas minu laps peab ka tasuma tema hooldekodu arved?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole lapse elus sisuliselt osalenud ja on rikkunud lapse suhtes ülalpidamiskohustust, võib olla alust piirata lapse ülalpidamiskohustust abivajava vanema suhtes või laps üldse sellest kohustusest vabastada.

Kui vanem peaks esitama lapse suhtes elatisnõude, on võimalik kõik Teie poolt kirjeldatud asjaolud esitada ja taotleda ülalpidamiskohustuse piiramist või sellest vabastamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võib tulla kõne alla ka eluaseme müük lapse elatisemakse katteks?13.05.2020

Tere!
Kui lapse ema annab ainuhooldusõiguse lapse isale ja kolib nende ühisest elamisest välja ja soetab endale ise uue elamispinna, siis kas on reaalne oht, et see võetakse ikkagi käest lapse elatisemakse tarbeks? Lapse ema puuduva töövõimega aga kuskil siiski ju elama peab ja kas on ohu ennetamiseks parem kolida üüripinnale. Kuna lapse emal on vaimsed häired, siis ta ei elaks elukohakaotust lihtsalt üle.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemalt mõistetakse kohtu kaudu elatisraha välja, kuid ta ei ole võimeline seda tasuma, võib last kasvatav vanem algatada tema suhtes täitemenetluse ja kõige viimase variandina võib kohtutäitur sissenõude seada ka võlgnikuks oleva vanema kinnisvarale. Seega oleneb asjade kulg peaasjalikult sellest, kuidas otsustab last kasvatav vanem elatisvõlgnevuse korral käituda (kas ta üldse algatab täitemenetluse jms).

Kui kohtu kaudu väljamõistetud elatis ongi vanemale üle jõu käiv, on vanemal õigus taotleda elatise vähendamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kaua ma saan meie ühist korterit jagada, et lapsed seal elada saaks ja ma ise elaksin mujal?13.05.2020

Tere
Me küll lahutasime aga oma ühiskinnisvara ei jaganud notarjaalselt. Olude sunnil mina lahkusin meie ühiskinnisvara korterist ja lapsed jäid kindlasse koju isa juurde. Maksan ka lastele ja olen muidugi nendega koos. Aga hetkel olukord selline, et nende isal uus naine ja ka uus laps tulemas. Kaua ma saan meie ühiskinnisvara jagada nii, et oma lastele see jätta, mitte, et ma tahaks seda.
Tänan vastuse eest

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara jagatakse abikaasade vahel ja seal on mitu võimalust - müüa ühisvara ja jagada müügitulu peale kohustuste täitmist endiste aikaasade vahel võrdsetes osades või jätta ühisvara ühe abikaasa ainuomandisse ja panna talle kohustus omandi kaotanud abikaasale tema osa eest hüvitist maksta.

Kui Teie kindel soov on aga kinkida enda osa lastele (ilmselt siis eeldusel, et endine abikaasa teeb sama), on see võimalik vaid omavahelisel kokkuleppel. Seega peaksite vastava ettepanekuga endise abikaasa poole pöörduma.

Ühisvara on võimalik jagada 30 aastat peale abielu lahutamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saab jagada osaühingu kui juhatuses on nüüdseks lahutatud abikaasad ja tütar?13.05.2020

Tere, Kuidas saab jagada osaühingu kui juhatuses on abikaasad (nüüdseks lahutatud) ja tütar. Osakud jagunevad 34 ja 33,33. Hetkel on üks juhatusest lahkunud ja omab ainult osakud 33%. Endistel abikaasadel on veel vara maja näol jagamata.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvaraks loetakse nii abielu ajal soetatud kinnisvara kui ka abielu ajal registreeritud äriühing.

Antud juhul ongi abikaasade jagatava ühisvarana käsitletavad nii maja kui ka osaühing (osaliselt). Osaühingu osa, mis abikaasade vahel jagamisele ei kuulu, on tütre osa. Abikaasade vahel jagatakse võrdsetes osades (kui ei lepita kokku teisiti) abikaasadele kuuluvad osad. Kui endised abikaasad ei soovi jätkata ühist osalust äriühingus, on võimalik emmal-kummal abikaasal teise osa välja osta, hüvitades talle vastavalt proportsionaalse osa äriühingu väärtusest.

Alati on parimaks lahenduseks ühisvara jagamise osas kohtuvälise kokkuleppe sõlmimine, kuid kui kokkulepet ei saavutada, on võimalik ühisvara jagamist nõuda ka kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas autorongi lubatud mass B 96 kategooriaga on registrimassi või täismassi järgi?12.05.2020

Tere
Palun võimalusel selgitust. Olen teinud B 96 kategooria, mille järgi võib autorongi mass olla 4250kg. Küsimus selles, et olen elanud teadmisega, et see käib registrimassi järgi ja ka sellest lähtuvalt muutnud haagise registrimassi, et oleks legaalne vedada. Olen selle teadmisega sõitnud juba mitmeid aastaid ja sekeldusi pole olnud. Nüüd peeti mind kinni ja väidetakse, et loeb täismass. Tegin ARK-i eksamid sama haagise ja sama autoga ning siis kõik nagu toimis ja keegi ei öelnud, et midagi valesti oleks olnud. Kas mul on sellisel juhtumil tugineda millegile, millega saaksin vastulause esitada trahvi nõudele, või on asi jokk. Vajadusel võin täpsustada täpsed massid. Aga registri massi järgi olen piirides ja täismassi järgi läheb paarsada kilo üle.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Alates 2011.a 1.juulist on juhtimisõiguse seisukohast lähtutud sõidukite täismassidest, mitte registrimassidest, nagu enne 01.07.2011.a kehtinud liiklusseaduses. Kehtiva LS § § 93. Mootorsõidukite kategooriad
(1) Mootorsõidukid ja autorongid jagunevad vastavalt juhtimisõigusele põhikategooriatesse ja alamkategooriatesse.

(2) Mootorsõidukite, autorongide ja masinrongide põhikategooriad on järgmised:
Punkt 3: B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja mis on kavandatud ja valmistatud vedama lisaks juhile veel kuni kaheksat sõitjat; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist.

Seega, kui ütlete, et haagise täismass ületab 4250 kg, siis on sellise haagise B-kategooria auto haakes vedamiseks vaja BE autorongi juhtimise õigust.

Millised seisukohad ja väited vastulausesse kirjutada, on valitava kaitsetaktika küsimus ja seda olemasoleva info põhjal paika panna ei saa.
 

Küsimus: Kuidas lõpetada elatise maksmine läbi kohtutäituri?12.05.2020

Elan soomes kus minult nõuti lapsele kuuluv võlgnevus välja. Tänaseks pole võlgnik olnud 6 aastat. Kohtutäitur menetlust ei lõpeta, menetluse lõpetamist ei soovi ka lapsega koos elav lapsevanem. Samas esitades soome kohtutäiturile valeandmeid üritades endale suuremaid summasid saada kui kohtumääruses kirjas. Kuidas lõpetada elatise maksmine läbi kohtutäituri?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui olete oma elatisvõlgnevuse ja sellega seotud täitekulud täielikult tasunud, ei näe ma põhjust, miks peaks täitemenetlust jätkama. Palun pöörduge kohtutäituri poole ja paluge konkreetset selgitust, miks ei ole võimalik täitemenetlust lõpetada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kui soovin kolida kooliteed alustava lapsega teise linna, aga isa on kolimise vastu?08.05.2020

Tere.
Soovin kolida kooliteed alustava lapsega teise linna. Isa on kolimise vastu. Oleme eelnevalt jaganud last nädala kaupa, ühisel kokkuleppel. Isaga suhtlemisele piiranguid ei sea vaid toetan igati! Kuidas minna edasi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isaga omavahel kokkuleppele jõuda ei õnnestu, soovitan kõigepealt pöörduda elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole - võibolla õnnestub lapse isaga spetsialisti vahendusel lapse tulevases elukorralduses kokkuleppele jõuda. Kui vanemad siiski kokkuleppele ei jõua, on võimalik pöörduda vastava avaldusega kohtu poole ja taotleda hooldusõiguse üleandmist osas, mis annab vanemale õiguse määrata kindlaks lapse elukoht.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand