Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saada mehe käest kätte pool korterit, mis ta lahutamisel suuliselt mulle lubas?13.03.2018

Tere,
lahutasime mehega perekonnaseisuametis 4 aastat tagasi, suuliselt leppisime kokku, et ostetud abielu ajal korter jääb mulle ja kahele lapsele. Siiani mees oma 50% ei kirjutanud minu nimele üle, seega on küsimus - kuidas ma saaksin temalt lubatud 50% korterit nõuda ja mis õigused minul on? Elasin selles korteris 3,5 aastat meie kahe lapsega ja olen maksnud arveid, korter on kindlustatud minu poolt ka. Tänan vastuse eest.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara jagamiseks tuleb sõlmida notariaalne ühisvara jagamise leping. Kui omavahel kokkuleppele saada ei ole võimalik, tuleb ühisvara jagamiseks pöörduda hagiga kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas tagantjärgi saab suuremat elatist nõuda, kui maksekäsu järgi on makstud teist summat?12.03.2018

Elatis on nõutud kahele lapsele maksekäsu kiirmenetlusega 2014.a 380 eurot. Hiljem on isa maksnud 420 eurot vabatahtlikult. Aga kuna miinimumelates on 2018.a on tõusnud ja kahe lapse eest peab nüüd maksma 500 eurot, soovib ema ka tagant järgi küsida puudu jäänud summa, kas ta saab seda küsida ja kas automaatselt peab maksma hakkama 500 eurot kuus kahe lapse eest või peab ema tegema uue maksekäsu kiirmenetluse ja siis saab ka tagant järgi küsida puuduvad summad?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui elatis on kohtulahendiga välja mõistetud, saab elatise suurust muuta alates uue hagi esitamisest. Tagasiulatuvalt elatise suurust antud juhul muuta ei saa, seega tagantjärgi hetkel kehtivat miinimumi nõuda ei saa. Elatise muutmiseks tuleb kohtule esitada elatise suuruse muutmise hagi, seda ei ole võimalik enam maksekäsu kiiremenetluses teha, algatada tuleb hagimenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käituda kui naine hakkas nüüd nõudma poolt maja ja osaühingust?12.03.2018

Abielu on lahutatud ilma nõudmisteta teineteisele. Lapsed (10a ja 16a) elavad ema soovil temaga. Mees elab abielu ajal laenuga (mille kandja on mees) soetatud majas. Nüüd soovib eksnaine poolt majast ja firmast (OÜ-mille juhatuse esimees on mees ja kuhu eksnaine pole midagi panustanud) endale. Millised õiguslikud alused tal selleks on?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui maja on soetatud abielu ajal ja osaühing registreeritud samuti abielu ajal, on tegemist abikaasade ühisvaraga. Abikaasade osad ühisvarast on võrdsed, olenemata sellest, millised olid poolte panused abielu ajal. Kui ühisvara jagamiseks lepingut sõlmitud ei ole, on ühisvara jagamata ja abikaasal on õigus seda nõuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas oma põlvnemist tõestada, kui kõik õed tunnustavad, aga olen sündinud enne vanemate abielu?12.03.2018

Minu vanemad on surnud aastal 2002. Olen sündinud enne vanemate abielu. Minu sünnitunnistusel on isa eesnimi ja ema neiupõlve nimi. Olen esiklaps ja viis õde on sündinud abielust ning pidanud mind alati õeks.
Elan peale isa surma ta majas seda vallates, kasutades ja käsutades. Minu õed ei soovi isa maja. Kuidas saan maja oma nimele. Notari juures oli takistuseks minu sünnitunnistus.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teil on võimalik põlvnemise tuvastamiseks kohtu poole pöörduda. Kui kohus Teie põlvnemise tuvastab, kantakse isa Teie sünnitunnistusele. Kohtumenetluses saate asjaolude tõendamiseks kasutada õdede kirjalikke ja suulisi ütlusi. Kindlasti teatage isaduse tuvastamise menetlusest ka pärimisasja menetlevale notarile.

Kui isaduse tuvastamine Teie jaoks olulise tähtsusega ei ole, võite jõuda õdedega ka kokkuleppele, et nad võtavad pärandi vastu ja kingivad seejärel Teile.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui laen on tagasi makstud, kas teine inimene saab veel maha võtmata hüpoteeki kasutada uue laenu võtmiseks?12.03.2018

Laenu lisatagatiseks olnud majal on peal hüpoteek. Laen on reaalselt tasutud ja hüpoteeki pole maha võetud. Kas on võimalik sama hüpoteeki kasutada nüüd teisel inimesel laenu võtmise tagatiseks või tuleb eelmine hüpoteek enne maha võtta ja siis tuleb uuesti uue inimese jaoks hüpoteek peale panna? Tegu on juriidiliselt sama pangaga, kelle kasuks on hüpoteek praegusel hetkel.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere. Kui hüpoteegipidajaks jääb sama pank ja hüpoteegisumma ei muutu, siis pole vaja hüpoteeki kustutada. Sama hüpoteek jääb nüüd tagama teist nõuet; uue nõude sisu märgitakse notariaalses lepingus.
 

Küsimus: Kas nii on õige, et äripinnad maksavad oma mõõtja järgi ja ülejäänud maja korterid siis kõik muu kütte?11.03.2018

Eelmisel aastal paigutasid meie maja esimesel korrusel asuvad 4 äripinna omanikku, kellest üks on ühtlasi KÜ juhatuses, oma kuludega soojasõlme lisaküttemõõtja ning haldur hakkas selle järgi äripinna omanikele väiksemaid arveid tegema. Ülejäänud maja elanikele (64 korterit) tehti edasi mõõtja järgi. Jaanuaris, näiteks, arvestas haldur elanikele kütet ruutmeetri eest 1.68 eurot, kuid 4-le äripinnale 0.44 ruutmeetri eest.
Põhikirjas pole lisamõõtjast juttu, kuid 2015 võttis üldkoosolek napi häältega vastu otsuse teha äridele arvestus lisamõõtja järgi. Mida teha? Küttetariifi vahe on 4-kordne ja seda ühes majas (hruštsovkas). Kes peab trepikodade ja pööningute soojuse maksma? Kes ja kuhu peaks kohtusse pöörduma?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, täna kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt saab kulusid jagada seaduses sätestatust erinevalt vaid juhul, kui vastav põhimõte on sätestatud põhikirjas.

KrtS § 40 lg 2 kohaselt võib korteriühistu põhikirjaga ette näha seaduses sätestatust erineva kohustuste jaotuse aluse ja tasumise korra majandamiskulude kandmisel, kui see on kõiki asjaolusid arvestades mõistlik ega kahjusta ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve.

Kui põhikirjas ei ole sätestatud soojusenergia kulude jagamise erikorda, siis annab KrtS § 40 lg 3 korteriomanikule õiguse keelduda kulude kandmisest osas, mida korteriühistu talle õigusvastaselt juurde arvestab. Arvestuse alusdokumentide väljanõudmise õiguse annab korteriomanikule KrtS § 45 lg 1.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas arvestatakse nende "hääli", kes ei soovinud koosolekul hääletada?11.03.2018

Kui hääletusel lisaks poolt-, vastu- ja erapooletutele häältele on neid, kes hääletusest osa võtta ei soovi, kuidas siis nende mitte hääletamine hääletuse lõpptulemuses mõjutab? Näiteks on koosolekul 24 omanikku 36-st omanikust, hääletuse tulemus: 2 poolt, 5 vastu, 0 erapooletut ja ülejäänud ei soovinud hääletada.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere,
üldkoosolekul hääle andmine on korteriomaniku kohustus. Kui korteriomanik ei osale hääletamisel, siis ei saa ta osaleda ka üldkoosolekul.

Seega juhul, kui korteriomanik on üldkoosolekule registreerunud, kuid jätab hääletamata, siis tuleks lugeda ta üldkoosolekult lahkunuks, ning vähendada vastavalt üldkoosolekul osalevate häälte hulka.
Küsimuses toodud näite puhul võtsid otsuse hääletamise ajal üldkoosolekust osa 7 korteri omanikud.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas see on kvalifitseeritud häälteenamus, kui korduskoosolekul osaleb 80-st korteriomanikust 10 ja 6 on otsuse poolt?08.03.2018

Tere. Kõigile korteriomanikele siduva otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt olema üle poole korteriomanikest, kellele kuulub ühtlasi ka üle poole kaasomandi esemest. See on kvalifitseeritud häälteenamus. Samas on korduv üldkoosolek korteriühistus otsustusvõimeline olenemata korteriomanike arvust koosolekul. Meil on ühistus 80 korterit. Korduskoosolekul osaleb 10 korteriomanikku. Kui nendest 6 on otsuse vastuvõtmise poolt, kas see on kvalifitseeritud häälteenamus?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse mõistes loetakse kvalifitseeritud häälteenamuseks olukorda, kus korteriomanike üldkoosoleku otsuse poolt on antud üle poole kõigist häältest nende korteriomanike poolt, kellele kuulub üle poole kaasomandi osadest.
Seega üheaegselt peab olema täidetud 2 tingimust: 1. poolthääli peab olema üle poole kõigist häältest, 2. poolthääletajatele peab kuuluna üle poole kaasomandist.

Küsimuses toodud näite puhul ei ole kindlasti täidetud esimene (ja tõenäoliselt ka teine), ning juba üksi see annab kindluse väita, et otsuse vastuvõtmisel kvalifitseeritud häälteenamus puudus.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas elatise muutmise hagi võivad kohtule esitada lapsed (hagejad) või peab ilmtingimata esitama emb kumb vanem?08.03.2018

Tere.
Kas elatise muutmise hagi võivad kohtule esitada lapsed (hagejad) ja kostjaks siis laste ema. Või peab ilmtingimata elatise muutmise hagi esitama emb kumb vanem antud olukorras siis isa?
(Elatis mõisteti välja laste avalduse alusel laste isalt siis oleks nagu elatise muutmine ka sama loogika järgi võimalik). Kuna lapsed elavad vastavalt kohtulahendile 1/3 aastas isaga siis on vaja elatise summat muuta kuna olukord on muutunud.
Soovime laste nimel avaldust esitada kuna on teatud riigilõivu vabastuse eelised kohtumenetluses alaealistel. Kas on selline asi seaduse järgi võimalik ja kohus võtaks menetlusse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isalt on elatis kohtuotsusega välja mõistetud, kuid esinevad alused kohtulahendi muutmiseks, tuleb isal hagejana kohtu poole pöörduda ja esitada hagi laste kui kostjate vastu. Alaealised lapsed osalevad elatisvaidluses oma seadusliku esindaja vahendusel, seega oleks laste ema kohtumenetluses kostjate seaduslik esindaja.

Elatise suuruse muutmise hagi menetlemine on riigilõivuvaba, olenemata sellest, kas kohtusse pöördujaks ehk hagejaks on laps või vanem.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas kindlustada, et koos võetud laenust abikaasa maja remontides mul ka mingi varaline õigus tekiks?08.03.2018

Tere.
Abiellusime möödunud aasta suvel ja mina asusin elama abikaasale kuuluvasse eramusse mille ta oli ostnud umbes 10 aastat tagasi. Maja vajab remonti ja nüüd on mul(meil) plaan selleks pangalaenu võtta ja samuti osta kodule vajaminevat. Abikaasal on ka täiskasvanud lapsed varasemast kooselust.
Palun andke nõu, et kuidas oleks kõige õigem toimida (näiteks kas mingi osa majast minu nimele vormistada). Kas ma saan õigesti aru, et õiguslikult ei kuulu mulle praegu sellest majast midagi?
Aitäh Teile.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kuivõrd enne abielu ühele abikaasale kuulunud vara on selle abikaasa lahusvara, ei ole Teil hetkel kõnealuse maja suhtes mingisuguseid õigusi. Mina soovitaksin Teie poolt kirjeldatud olukorras sõlmida notariaalne abieluvaraleping ja määrata kõnealune maja Teie ja abikaasa ühisvara hulka kuuluvaks. Selliselt on laenu võttes ja maja remontides/sisustades õiglaselt jaotatud nii õiguseid ka kohustused.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand