Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on võimalik KÜ registrisse kanne tühistada, kuna põhikiri erineb totaalselt sellest, mis koosolekul arutatud sai?03.06.2018

Tere.
Korteriühistu asutamiskoosoleku tegelik protokoll erineb kapitaalselt registrisse kandmisel esitatud asutamiskoosoleku protokollist. Kadunud on ebamugav eriarvamus seoses elamu küttesüsteemiga, koosoleku protokollijana on alla kirjutanud hoopis teine kodanik jne. Kas on võimalik registrisse kanne tühistada?
Tänan

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, olukorras, kus korteriomandi- ja korteriühistuseadus sätestab, et korteriühistu otsused jõustuvad alates vastuvõtmisest (mitte registrikande tegemisest), ei oma protokolli registrisse esitamine õiguslikult muud, kui informeerimistähendust.
Eeltoodust tulenevalt tuleks tähelepanu pöörata vastuvõetud otsustele ning sellele, ka need on protokollitud õigesti. Kui vastus on ei, siis tuleks pöörduda kohtu poole ning paluda tuvastada otsuse tühisuse tuvastamist või kehtetuks tunnistamist.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas KÜ uuenenud juhatus peab valima uuesti esimehe ja tegevdirektori? 03.06.2018

Korteriühistu üldkoosolekul oli päevakorras juhatuse valimine. Valiti tagasi eelnevad liikmed. Valiti üks uus liige. Kas juhatus peab valima uuesti esimehe ja tegevdirektori? Üldkoosolekuga lõppesid vana juhatuse volitused sealhulgas esimehe ja tegevdirektori volitused? Tänan.

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriühistu juhatuse liikmete hulgast esimehe valimine, ei ole korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaselt kohustuslik. Juhul, kui juhatuse liikmed valivad enda hulgast esimehe, siis lõpevad juhatuse esimehe volitused samal hetkel juhatuse liikme volitustega.
Viimatinimetatud volituste lõppemist ei muuda ka olukord, kus korteriomanike üldkoosolek otsustab juhatuse liikmete volitusi pikendada.
Samas erinevalt juhatuse esimehest ei ole tegevdirektori töölepingu kehtivus juhatuse liikmete vahetusest sõltuv.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas saab äriregistrist kustutatud ettevõttele kuulunud auto käsutamiskeeldu registrist kustutada?02.06.2018

Tere!
Firmaautol oli sõiduki käsutamise keelumärge 2011.aastast. 2017.aastal ettevõte kustutati äriregistrist. Kuidas saab käsutamise keelumärge ARK-s kustutada?
Tänan vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Käsutamise keelumärke kustutamiseks on oluline teada, mis põhjusel ja kelle poolt käsutuskeeld seati. Sellest tulenevalt tuleb siis pöörduda ka vastavasisulise avaldusega käsutuskeelu seadnud ametiasutuse või isiku poole. Keelumärke kustutamise eelduseks on keelumärke seadmist tinginud asjaolude äralangemine.
 

Küsimus: Kas 1993 a sündinul on vaja juhiluba, et mopeediga sõida?31.05.2018

Olen sündinud aastal 1. nov 1993. Kas mul oleks vaja juhiluba, et mopeediga sõida ja kas mul on era-lubasi vaja ka Enduurorattad-le?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 94 (2): AM-kategooria mootorsõidukit (mopeed) võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Seega 1.11.2013.a sündinud isik peab AM kategooria mootorsõiduki juhtimiseks omama vähemalt AM-kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Küsimusest eralubade kohta seoses Enduurorattaga ei saa aru. Kui nn enduuroratas on mootorsõiduk, siis on selle teel juhtimiseks vaja vastava kategooria juhtimisõigust. Ilmselt siis AM, A1, A2 või A, sõltuvalt sõiduki võimsusest.
 

Küsimus: Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?31.05.2018

Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmane juhiluba annab selle omanikule samasuguse õiguse juhtida mootorsõidukit nagu püsijuhiluba, piiranguga kiiruse osas. Mul puudub info, et Läti, Leedu või Poola ei pea esmast juhiluba juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks.
 

Küsimus: Kas saab nõuda elatise vähendamist kohtus, kui kahele lapsele vaja maksta ja nüüd saame veel meie lapse?31.05.2018

Tere!
Mees läks oma abikaasast lahku ja neil on kaks last. Alguses oli neil kirjalik kokkulepe, et mees maksab 300€ kuus lastele. Nüüd läks naine kohtusse ja nõuab 500€. Mehel polnud iga kuu nii palju raha ja nüüd on veel kohtutäitur ka kaelas. Peab maksma kohtutäiturile 150+ naisele 500€.
Hetkel olen ise 5 kuud rase ja ei tea, kuidas nüüd hakkama saama peaksime. Kas mehel on õigus nõuda elatise vähendamist? Ja kui nõuab siis kas võetakse see üldse arvesse, et ka mina ootan temalt last?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise vähendamise põhjendatus oleneb antud juhul laste isa majanduslikust olukorrast, kolmanda lapse sünd automaatselt elatise vähendamiseks alust ei anna. Kui peale kolmanda lapse sündi ei ole isal enam võimalik kahele vanemale lapsele praeguses summas elatist maksta, võib olla põhjendatud elatise vähendamine alla kehtiva miinimummäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis saab mu varaga, kui testamendis on klausel lapse ja venna kohta, kuid kui neid ei ole?31.05.2018

Tere.
Abieluvaraleping on lahusvara. Abielus ühislapsi ei ole, kuid abikaasal eelmisest abielusta on 1 laps.
1) Minul on korter (abielu ajal kinkelepingu alusel soetatud korter). Ma tegin testamenti nii, et kõik mu vara peale surma läheb meie ühisele lapsele, kui aga last ei ole, siis vennale. Kui tulevikus ikkagi ei ole lapsi ega
venda, kas mu abikaasa võib kohtu korras vaidlustada testamenti või mis mu varaga saab?
2) Abikaasal on abielu ajal soetatud korter (lahusvara lepingu alusel korter on tema oma). Kui me vormistame ümber selle korteri lepingut ühisvarale, kas sel juhul minu korter läheb ka automaatselt ühisvaraks?
3) Kui tema korteri leping jääb samaks (lahusvara), mis saab selle korteriga peale tema surma, kui temal on alaealine laps.

Ette tänades

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

1) Olukorras, kus testamendijärgne pärimine ei ole võimalik ehk näiteks kui pärijad on surnud, toimub pärimine seadusjärgselt. Kui Teil ei ole lapsi, on Teie seadusjärgseteks pärijateks abikaasa poole vara ulatuses ning vanemad või nende surma korral nende pärijad ülejäänud poole ulatuses.

2) Esiteks, kinketehingu alusel saadud vara on abikaasa lahusvara ka siis, kui abikaasadel on ühisvara vararežiim.

Teiseks, perekonnaseaduse järgi abikaasad võivad omavahelise kokkuleppega lõpetada nende vahel abiellumisel tehtud valiku või abieluvaralepingu alusel kehtiva varasuhte, kehtestada muu seaduses ettenähtud varasuhte või seaduses ettenähtud juhtudel teha muudatusi valitud varasuhtes.

Näiteks võivad abikaasad, kelle vahel kehtib varaühisus, sõlmida abieluvaralepingu, millega tunnistatakse abikaasade ühisvaraks ühe abikaasa lahusvara hulka kuuluv ese või tunnistada ühe abikaasa lahusvaraks abikaasade ühisvara hulka kuuluv ese. See tähendab seda, et automaatselt ja tagasiulatuvalt lahusvara ühisvaraks ei saa muutuda, selle jaoks tuleb vastava eseme osas pooltel eraldi kokku leppida.

3) Juhul, kui abikaasal ei ole eluajal tehtud testamenti, päritakse seaduse alusel ehk siis Teie abikaasa pärijateks on tema laps poole ulatuses ning abikaasa poole ulatuses.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas saan õigesti aru, et maja pärides ei ole mul tulumaksukohustust?31.05.2018

Soovin täpsustada, et kui testamendiga olen pärinud maja, et siis pärandiga tekkinud kulutuste hulka ei kuulu riigilõiv, tulumaks, mis on seotud maja turuväärtusega. Tulumaks kaasneb, siis kui soovin maja müüa? Samas kui olen sisse kirjutatud samasse majja, siis ei teki ka hiljem tulumaksu kohustust - saan ma õigesti aru?

Vastus: Aldo Vassar, advokaat, Advokaadibüroo LINDEBERG, www.lindeberg.legal

Pärimisel saadud vara pealt tulumaksu maksma ei pea. Kinnistu hilisemal võõrandamisel vabaneb tulumaksu maksmisekohustusest juhul, kui kinnisasi on eluruum, mida Te kuni müümiseni kasutasite oma elukohana. Seega oluline ei ole sissekirjutus, vaid see, kas müüja kasutas kõnealust kinnisasja enne võõrandamist reaalselt oma elukohana või mitte.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, siis pöörduge hinnapakkumise saamiseks Advokaadibüroo LINDEBERG poole kas telefoni teel 625 2000 või e-posti aadressil info@lindeberg.legal.

Aldo Vassar
Advokaadibüroo LINDEBERG
advokaat

Tallinn | Tartu | Pärnu
Tel: 625 2000
E-post: info@lindeberg.legal
www.lindeberg.legal
 

Küsimus: Kas eksabikaasal on õigus mind suulisest kokkuleppest hoolimata ilma kohtuotsuseta tagaselja välja kirjutada?31.05.2018

Toimus lahutus ja oli suuline kokkulepe, et võin veel korteris elada kindla perioodi. Korter on eksabikaasal saadud kinkelepinguga ja peale minu ja tema on sinna sissekirjutatud ka meie alaealised lapsed. Lisaks olen mina puuduva töövõimega, kui see mingit tähtsust omab.
Kas eksabikaasal on õigus mind suulisest kokkuleppest (mille olemasolu ei saa tõestada) hoolimata ilma kohtuotsuseta tagaselja välja kirjutada ja hullemal juhul lihtsalt ukse taha jätta?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, Rahvastikuregistri elukoha teate, ehk nn sissekirjutuse, eesmärk on anda teada oma elukoha andmetest. Selline kohustus on kõigil Eesti elanikel. Rahvastikuregistri kanne ei anna korteris elamise õigust.

Eluruumi kasutamiseks vajaliku lepingu puudumisel võib eluruumi omanik nõuda eluruumi vabastamist. Juhul, kui isiku elukohaandmed rahvastikuregistris ei vasta tegelikkusele, siis saab eluruumi omanik taotleda ka Rahvastikuregistri registriandmete muutmist.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas majaühistu peab majandusaasta aruande esitama, kuna seoses korteriühistu tekkega võiks majaühistu registrist kustutada?30.05.2018

Majaühistul viimase kahe aasta aruanne esitamata. Vastavalt uuele korteriühistu seadusele on riik loonud kinnistule korteriühistu. Kas majaühistu peab üldse need takkajärgi esitama, kuna seoses korteriühistu tekkega võiks majaühistu nagunii registrist kustutada?

Aitäh!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, eeldan, et majaühistu on tavaline mittetulundusühing, mille vajadus on seoses korteriühistu moodustamisega ära langenud. Sellisel juhul on tõepoolest mõistlik majaühistu likvideerida.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ