Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas töötaja peab kindlasti kasutama võimalust minna puhkusele kui ta ise seda ei soovi?01.03.2018

Tere
Kas töötaja peab kindlasti kasutama võimalust minna puhkusele kui ta ise seda ei soovi?
Aitäh!

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Puhkuse eesmärk on anda töötajale lisaks igapäevasele ja iganädalasele puhkeajale täiendavat töövaba aega töövõime taastamiseks. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 68 lg 5 alusel tuleb põhipuhkust kasutada kalendriaasta jooksul. Kasutamata puhkuseosa viiakse üle järgmisesse kalendriaastasse. Kasutamata jäänud puhkuseosa all peetakse silmas puhkust, mille väljavõtmist on takistanud kas ettevõtte hädavajadusest või töötaja isikust tulenev oluline põhjus.

TLS § 70 lg 3 kohaselt on tühine kokkulepe puhkuse hüvitamiseks raha või muude hüvedega töölepingu kestuse ajal. Keelu eesmärgiks on vältida ületöötamist ning pakkuda töötajale võimalust reeglipäraselt iga-aastaselt väljuda töörutiinist.

Väsinud töötaja kulutab sama töö tegemiseks rohkem aega, teeb sagedamini hiljem parandamist vajavaid vigu ning on loominguliselt vähem produktiivne. Samuti mõjutab ületöötamine mõjutab otseselt töötaja tervist. Ületöötamine põhjustab kõrget vererõhku, tööstressi (sh depressiooni), kehakaalu tõusu ja kõikvõimalikke muid tervisehädasid. Väsimus võib põhjustada ka tööõnnetusi ning kutsehaigestumisi.

Seetõttu on puhkuse kasutamine väga oluline. Puhanud töötaja on õnnelikum ja tervem ning ka tööandjal on rohkem kasu töötajast, kes on rahulolevam, produktiivsem ning töövõimelisem.

Kui töötaja ise puhkust ei vali või ei saa valida, määrab töötaja põhipuhkuse aja tööandja ning lisab selle puhkuste ajakavasse. Töötaja ei saa puhkusele jäämisest keelduda.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kui meievahelisel kokkuleppel maksab isa vähem kui kohus määranud, kas siis tagantjärgi saan veel täissummat nõuda?28.02.2018

Tere
Kui kohus on määranud lastele elatise summaks 500€ ning pole maksta laste isal sellist summat, tegime kokkuleppe, et maksab iga kuu 350€. Kui jätab maksmise ära, siis on mul õigus pöörduda kohtutäituri poole ning kas ma saan tagant järgi nende kuude eest 150€, mis tal maksmata on jäänud. Või ei saa ja saan riigi poolt ainult 200€ kahe lapse pealt.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha tuleb maksta vastavalt kohtuotsusele ja kui elatise maksmiseks kohustatud vanem seda ei tee, on teisel vanemal üldjuhul õigus nõuda tagantjärele ka vähem makstud summad.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui luban emal olla lapsega koos ka nädala sees terve nädala, kas siis emal on õigus elatisest maha 1 nädala elatisraha?28.02.2018

Tere!
Sain kohtus võidu, et 6-aastane laps elab alaliselt minuga, kuna ema elab teises linnas. Saime lapse emaga kokkuleppele, et maksab elatisraha 250 eurot kuus. Vastavalt suhtluskorrale viibib laps ema juures iga paarisnädala nädalavahetusel reedest-pühapäevani. Küsimus oleks järgmine, et kui võimaldan emal olla lapsega koos ka nädala sees terve nädala, siis kas emal on õigus elatisest maha arvestada 1 nädal ehk ca 63 eurot?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Võite kokkuleppel lapse emaga teha ülalpidamiskohustuse täitmise osas kõikvõimalikke muudatusi, kui seda tingivad asjaolud. Kui lapse ema teeb ajal, kui laps viibib temaga, lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi, on põhjendatud seda igakuise elatise summa kindlaksmääramisel arvesse võtta, vastavalt tehtud kulutuste suurusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on seadusega kooskõlas, et ema jätab lapse enda abikaasa hoolde (kes ei ole lapse isa)?28.02.2018

Tere,
Endine elukaslane, kellega meil on ühine laps, töötab kuude viisi välisriigis kodust eemal. Kas on seadusega kooskõlas, et ema jätab lapse enda abikaasa hoolde?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui üks vanematest ei saa parasjagu lapse eest hoolitseda, peaks ta esmajärjekorras pakkuma seda võimalust alati teisele vanemale. Seejuures peab kolmas isik alati lapse vanemale üle andma, olenemata kokkuleppest, mis tal oli lapse teise vanemaga. Eeltoodu kehtib siis olukorras, kus vanematel ei ole kohtu poolt kindlaks määratud suhtlemiskorda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas laste ema võib lapsed viia paariks nädalaks oma vanemate juurde, kuigi oleks saanud minu kui isa juurde tuua?28.02.2018

Tere
Meil eksnaisega on kaks last, üks on 4-aastane ja teine 3-aastane. Küsimus selles, et kas laste ema võib lapsed viia paariks nädalaks oma vanemate juurde, kuigi oleks saanud minule tuua, kui ise ei saa nendega koos olla ja enamus ajast viibivad nemad seal?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui üks vanematest ei saa parasjagu laste eest hoolitseda, peaks ta esmajärjekorras pakkuma seda võimalust alati teisele vanemale. Seejuures peab kolmas isik (antud juhul vanavanem) alati lapse vanemale üle andma, olenemata kokkuleppest, mis tal oli lapse teise vanemaga. Eeltoodu kehtib siis olukorras, kus vanematel ei ole kohtu poolt kindlaks määratud suhtlemiskorda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on ka õigust osale korterist, mille abikaasaga enne abiellumist ostsime?28.02.2018

Ostsime elukaaslasega (nüüdseks abikaasa) üle 10 aasta tagasi korteri, laenu võtsime elukaaslase nimel ja mina olen kaastaotleja. Korter sai vormistatud 50% minu nimele ja 50% tema nimele. Kuna Tema sissetulekud on suuremad, siis on ka tema maksnud igakuist laenu ja kommunaale ning teostanud korteri remonditööd ja sisustused oma rahadega.
Praeguseks oleme lahutamas, mina olen kolinud korterist ära lapsega (5a) ja abikaasa väidab, et mul ei ole mingit õigust 50% oma osale, kuna tema rahadega kõik tehtud!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korter kuulub Teile ja abikaasale võrdsetes osades kaasomandina, on Teil õigus poolele korterist. Küll aga võivad abikaasal olla Teie vastu rahalised nõuded seoses tema poolt ainuisikuliselt tasutud korteri ülalpidamiskulude ja remondikuludega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on olemas mingi õigus enam tööle mitte naasta seni kuni palk on üle kantud, iga kuu palk hilineb?27.02.2018

Lepingu järgi on palgapäev hiljemalt iga kuu 25. kuupäeval, kuid palk hilineb iga kuu. Kas on olemas mingi õigus enam tööle mitte naasta seni kuni palk on üle kantud?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Kui tööandja ei täida oma kohustusi, on töötajal võimalus võlaõigusseaduse alusel keelduda samuti omapoolsete kohustuste täitmisest kuni tööandja oma kohustused ära täidab. See eeldab aga tööandja eelnevat hoiatamist. Kindlasti ei saa mõistlikuks pidada seda, kui jääte lihtsalt üks päev ilma tööandjale teada andmata koju.

Seega esmase asjana oleks mõistlik teha tööandjale hoiatus, et kui tööandja oma kohustusi ei täida, lõpetate töö tegemise.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Kas tööandja saab mind sundida joobe kontrolli läbima ja veel ka ähvardab politsei kutsuda?27.02.2018

Tööandja käsib (kuna sisekorra eeskiri selline) meid peaaegu iga vahetus "puhuma", mittepuhumine võrdub alkoholijoobega. Nii tööle tulles, kui töölt lahkudes, olen jala, kui turvamees mittepuhudes ähvardab politseiga, kas patrulli saabudes on mingit alust politseil üldse mind kontrolli läbima?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Tööandjal on kohustus kõrvaldada töölt alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse mõju all olev töötaja (töötervishoiu ja tööohutuse seadus § 13 lg 1 p 15). Selle nõude eesmärk on ohutu töökeskkonna tagamine. Ka töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 28 lg 2 p 6 kohaselt on töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavate töötingimuste tagamine üks tööandja põhikohustustest.

Seega tööandja peab tagama ja võtma kasutusele meetmed, mis tagavad ohutu töökeskkonna nii töötajale endale, kaastöötajatele kui ka nt klientidele jne. Arvestades teatud tööde ohtlikkust (nt tootmine, bussijuhid jt), siis on tööandja soov olla kindel töötajate kainuses, mõistetav. Praktikas on joobe tuvastamise klausel juba tööle tulles töökorralduse reeglites kirjas.

Kui töötaja keeldub vaatamata asutusesiseselt kehtestatud reeglitele alkomeetrisse puhumast, võib keeldumist pidada töökorralduse rikkumiseks. Joobe kahtluse korral on tööandjal õigus kutsuda alkoholijoovet kontrollima politsei. Politseil on alkoholijoobe kontrollimiseks omad seaduses ettenähtud alused.

Lisaküsimuste korral soovitan pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole e-kirja teel info@aki.ee või telefoni teel 6 274 144.
 

Küsimus: Kas selline luuramine asulas on normaalne politsei tegevus, et eravärvides sõiduki tagaistmel istudes mõõdetakse kiirust?27.02.2018

Tere, Kas politseinik peab olema oma sõidukis nähtav või mitte? Kas isik peab olema kiirusemõõtmise hetkel tuvastatav kiiruse ületaja poolt? Sõidukist siis mõõdeti tagaistme pealt nii, et sõidukis esiistmetel ei istunud mitte kedagi ja polnud reaalselt võimalik tuvastada isikuid autos. Kas selline luuramine asulas sees on tänapäeval normaalne politsei tegevus?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Normaalsus on sageli suhteline ja sõltub vaataja perspektiivist. Samas vastates küsimusele rõhuasetusega, et kas politsei selline tegevus on kooskõlas kehtiva õigusega, tuleb vastata jaatavalt. Liiklusseaduse § 195 p 6 kohaselt peab liiklusjärelevalve teostaja kandma vormiriietust või eraldusmärki ning olema liiklejaile hästi nähtav, välja arvatud varjatud liiklusjärelevalve korral, ja tegutsema liiklejate jaoks arusaadavalt. Seega varjatud liiklusjärelevalve korral ongi eesmärk jääda liiklejale varjatuks.
 

Küsimus: Kas praktika tasustamine oleneb igast konkreetsest firmast?27.02.2018

Tere
Kas praktika tasustamine oleneb igast firmast erinevalt? Kas on mingi kindel summa mida praktikandile makstakse?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere

Ettevõttes või asutuses saab praktikal olla vaid kahel juhul. Esiteks siis, kui kool saadab õpilase või üliõpilase omandatava kutse- või erialapraktikale ning teisel juhul siis, kui inimene on jäänud töötuks ja Töötukassa pakub tööturuteenusena tööpraktika võimalust. Kummalgi juhul praktikandile tasu pole ette nähtud.

Kui inimene asub praktikale väljaspool neid kahte võimalust, siis on eelduslikult tegemist töölepingulise suhtega (olenemata sellest, et seda kutsutakse praktikaks). Töölepingulises suhtes peab täistööajaga töötavale töötajale olema tagatud vähemalt töötasu alammäär, mis on 2,97 eurot tunnis või 500 eurot kuus.

Teenuse osutamise lepingute (nt käsundusleping, töövõtuleping jne) puhul mingit tasu miinimumi ette pole nähtud.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).