Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas korteriühistu üldkoosolekut tohib filmida ja kui ei, siis millise seadusega on see tegevus keelatud?05.03.2018

Tere. Kas korteriühistu üldkoosolekut tohib filmida ja kui ei, siis millise seadusega on see tegevus keelatud? Kas tohib kasutada leppetrahvi korteriomanike suhtes?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomanike (korteriühistu) üldkoosoleku läbiviimise korra, sh selle salvestamise, otsustab üldkoosolek ise. Seega on üldkoosolekul filmimine lubatud juhul, kui enamus üldkoosolekul osalenud korteriomanikest seda soovib/sellega nõustub.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Mida teha, et eksabikaasa koliks minu majast välja?05.03.2018

Tere! Mida peaksin tegema, et eksabikaasa koliks minu majast välja? Lahutamine eelmine aasta augustis, kuid ta keeldub lahkumast. Olen majas teinud remondi oma rahadega, tema poolt panuseid pole. Naudib lihtsalt head elu. Tütar on 25-aastane. Palun andke mulle nõu! See vaimne terror on kohutav. Mul 62a vanust. Tervitades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere,

Kui kõnealune maja on Teie ainuomandis ja endine abikaasa ei ole nõus majast vabatahtlikult lahkuma, on Teil võimalik nõuda seda kohtu kaudu, esitades kohtule vastava hagi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas peaksin toimetama edasi, et lapsele saaks teise mehe perenimi, oma pärisisa nimi?05.03.2018

Elasin koos mees nr1 aga sain lapse mees nr2. Nüüdseks elan koos mees nr2 ja laps on kahe aastane. Mees nr2 soovib lapsele oma perenime anda. Lapse sünnitunnistusele on kantud mees nr1 andmed. Kõik osapooled on nõus. Kuidas peaksin edasi toimetama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere,

Isaduse vaidlustamiseks tuleb hagiga kohtu poole pöörduda. Kui isadus on edukalt vaidlustatud, on võimalik lapse bioloogilisel isal lapse isadus omaks võtta ja ta kantakse isana lapse sünnitunnistusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ja mis summas pean tasuma riigilõivu kui annan kohtusse sisse hagiavalduse lastele elatise väljamõistmiseks?05.03.2018

Vabandan, tean, et vähemalt esimene teema on siit läbi käinud aga ei suutnud momendil leida..
1. Kas ja mis summas pean tasuma riigilõivu kui annan kohtusse sisse hagiavalduse lastele elatise väljamõistmiseks?
2. Kuidas näitab praktika, kui nõustun asja kirjaliku menetlemisega (suure tõenäosusega teeb seda ka teine osapool) ja taotlen miinimumsummat, siis kas on vajalik kaitsja / advokaadi palkamine (kõik vajalik dokumentatsioon kulude tõestamiseks jne on olemas)?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise väljamõistmise hagilt riigilõivu tasuma ei pea.

Teie poolt kirjeldatud olukorras tõenäoliselt esindaja olemasolu kohtumenetluse tulemust ei mõjuta. Muidugi ei saa kohtumenetluse tulemust kunagi ette ennustada ja esindaja annab kindlasti teatava kindlustunde.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas naabril on õigus nõuda, et me oma maal olevat hekki madalamaks pügaks, kuna piirab tema vaadet veekogule?05.03.2018

Tere,
Meie elupuu hekk segab naabri vaadet veekogule. Kas tal on õigus nõuda, et me seda madalamaks pügame? Täpsustan, et tema krundile need laiupidi ei kasva, just kõrgus segab naabrit.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

Ei, ükski seadus naabrile sellist õigust ei anna.
 

Küsimus: Millised õigused mul on, kui olen kaaslaenaja, aga korter kuulub endisele elukaaslasele ja mina mingit hüve ei saa?05.03.2018

Olen võtnud koos endise elukaaslasega eluasemelaenu. Mina olen kaaslaenaja, aga korteriomand kuulub 100% elukaaslasele. Ma ei ole enam nõus olema kaaslaenaja, sest ma ei ela enam ise selles korteris. Minu silmis olen hetkel pandud olukorda, kus võib toimuda endise elukaaslase alusetu rikastumine minu arvelt - kui tema laenu tagasi ei ole võimeline maksma, siis nõutakse kohustus sisse minult, aga mingit hüve või õigust ma selle vastu ei saa. Milliseid õiguskaitsevahendeid saan oma õiguste kaitseks antud olukorras kasutada?

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Tere,

leping on osapoolte vahel sõlmitud dokument ja seda muuta on võimalik ainult osapoolte nõusolekul. Te ei saa nõuda, et pank laenuandjana muudaks lepingut nii, et Teie ei oleks enam kaaslaenajaks. Kui Teie endine elukaaslane laenumakseid ei tasu, siis võib laenuandja nõuda makseid Teilt, kui kaaslaenajalt. Kuid sellisel juhul tekib Teil võimalus nõuda need maksed tagasi oma endiselt elukaaslaselt alusetu rikastumise sätete alusel.

Eluasemelaenu puhul seatakse ostetavale eluasemele panga kasuks hüpoteek. Kui pangal ei ole võimalik ka Teie kontot debiteerida (konto on tühi või Teil polegi selles pangas kontot), siis algatab pank hüpoteegi realiseerimise ehk korteri või maja müügi täitemenetluse korras.
 

Küsimus: Mille alusel tõestada KÜ juhatusele, et me kolm korterit ei pea vaheukse tagust trepikoja osa ise remontima?03.03.2018

Tere
Meie majas minu ja minu 2 naabri korterit eraldab põhikoridorist vaheuks. See on ammu paigaldatud turvalisuse eesmärgil. Ühistu keeldub seal remonti tegemast, väites, et vahekoridori ukse taguse eest peavad 3 korteri omanikud ise remonti tegema. Mina selle seisukohaga ei nõustu. Kuidas ma saaksin faktidele põhinedes seda argumenteerida KÜ juhatusele.
Ette tänades

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Tere, korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 4 ja § 12 kohaselt kuuluvad korterelamu trepikojad- ja koridorid kaasomandi eseme koosseisu, mida hoiab korras korteriühistu.

Juhul, kui korterelamu trepikotta vaheukse paigaldamiseks ei ole sõlmitud korteriomanike kokkulepet, siis tuleb arvesse võtta ka KrtS § 31, mille kohaselt kohustub korteriomanik hoiduma tegevusest, mille toime teistele korteriomanikele ületab omandi tavakasutusest tekkivad mõjud.

Juhul, kui korteriomanik on paigaldanud koridori lisaukse ilma vastava kokkuleppeta, siis on korteriühistul õigus keelduda ka oma kohustuse täitmisest. Korteriühistu eesmärki silmas pidades (korterelamus ohutuse ja korra tagamine), tuleks korteriühistul minna isegi kaugemale, ning nõuda ebaseadusliku vaheukse eemaldamist.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas notari juures lahutades saab teha kas elatisraha kokkuleppe või tuleb selleks ikka eraldi avaldus teha?02.03.2018

Kui abielu notari juures lahutada, siis kas elatisraha alaealisele lapsele mõistetakse kohe automaatselt lahutuse puhul välja või tuleb selleks ikka eraldi avaldus teha? Kas notari juures saab teha elatisraha kokkuleppe lepingu ainult 250 eur peale? Et suuremat summat nõudes tuleb juba kohtu poole pöörduda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatisraha mõistetakse kohtu poolt välja siis, kui selleks esitatakse kohtule hagiavaldus, automaatselt midagi ei toimu.

Notariaalselt võite elatisraha osas sõlmida mistahes sisuga kokkuleppe, selleks ei tule kohtusse pöörduda, kui soovite kokku leppida suuremas elatisrahas kui seadusega sätestatud miinimumelatis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui ma pole oma töölepingut näinud, kas ma võin päevapealt töölt ära tulla?01.03.2018

Tere. Ma pole näinud enda töölepingut. Kas ma võin päeva pealt töölt ära tulla? Kogu aeg on lähetused, kuigi ma ei tea isegi, kas tööleping seda ette näeb.

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere

Kui olete tööle asunud ilma lepinguta, siis see ei tähenda, et Teil ei oleks töösuhet. Töösuhe tekib tööle asumisega, see tähendab, et õigused ja kohustused laienevad mõlemale poolele olenemata kirjaliku lepingu olemasolust.

Töötajal on õigus töölepingu kirjalikku dokumenti nõuda. Kui töötaja on seda teinud, peab tööandja töölepingu kirjaliku dokumendi kahe nädala jooksul esitama.

Töösuhte päevapealt ülesütlemine eeldab erakorralist ülesütlemist, mis omakorda eeldab olulist rikkumist ja tööandja eelnevat hoiatamist. Tööle asumise esimesel neljal kuul on töösuhte ülesütlemisest etteteatamise aeg 15 kalendripäeva (katseajal ülesütlemine).

Mis puudutab lähetust, siis tööandjal on õigus töötajat lähetusse saata ka ilma kirjaliku lepingu olemasoluta. Üksnes siis, kui lähetus on üle 30 kalendripäeva, peab see olema kokku lepitud kirjalikult töölepingus. Lisaks ei tohi lähetusse saata ilma nõusolekuta alla 3-aastase lapse vanemat, rasedat ja alaealist.

Töösuhte ülesütlemine käib kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri, kiri jne).

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).
 

Küsimus: Millist töötasu tuleb maksta, kui töötajale ei ole pakkuda tema põhitööd, aga teist tööd on tehases küll?01.03.2018

Tere
Tellimuste hulk kõigub ja igapäevaselt ei ole võimalik tööprotsessis teatud lülides tagada pidevat tööd. Kas töötajat, kellele ei ole tema tööd pakkuda, võib tehases suunata teist tööd tegema? Millist tasu peab maksma, kas seda mis makstakse samal tööl teistele või töötaja keskmist või muud tasu?

Vastus: Anni Raigna, Tööinspektsiooni nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Tere!

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 15 lg 2 p 1 kohaselt teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi.

TLS § 5 lg 1 p 3 kohaselt peab töölepingus või sellega seotud dokumendis (töökorralduse reeglid, ametijuhend) sisalduma tööülesannete kirjeldus. Töösuhte käigus on tööandjal õigus nõuda töötajalt just sellist tööd, nagu tööülesannete kirjelduses on kokku lepitud (TLS § 17 lg 1) ja töötaja ei ole kohustatud tegema muud tööd (v.a. juhul, kui ülesande/korralduse täitmine tulenes hädavajadusest (TLS § 17 lg 4), s.o olukorras, kus on tõsine oht tööandja varale või muule hüvele kahju tekkimiseks).

Täiendavaid, töölepingu kirjalikus dokumendis loetlemata ülesandeid võib töötajale anda vaid poolte kokkuleppel (TLS § 12) ja töötajal on õigus keelduda täiendavate, töö iseloomust mittetulenevate tööülesannete täitmisest, kuna TLS § 17 lg 3 kohaselt ei pea töötaja täitma korraldust, mis ei ole seotud töölepinguga.

Kui töötaja nõustub täiendavate tööülesannete täitmisega, siis peavad pooled eraldi kokku leppima ka täiendavas tasus. Töölepingu seadus ei eelda, et kui töötaja täidab täiendavaid ülesandeid, siis peab ta automaatselt saama ka lisatasu. Seega jääb see poolte kokku leppida.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).