Õigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas võin tõsta üüri hetkel kui meil on kehtiv kuuendat korda pikendatud tähtajaline leping?06.12.2019

Tere!
Üürin korterit samadele inimestele juba kuus aastat. Esialgne leping oli sõlmitud tähtajaliselt 1 aastaks ning iga aasta oleme lepingut pikendanud 1 aasta võrra (tähtajaliselt). Üüri kuue aasta jooksul tõstnud ei ole. Selle aja jooksul on üüri hinnad tegelikult palju tõusnud, olen vahetanud korteris aknad, vahepeal oli naabrite süü tõttu kindlustusjuhtum, "tänu" millele sai korteris vahetatud seinakatted, põrandad, siseuksed jms. Soovin tõsta üüri, kuid kas mul on selleks õigus hetkel kui meil on kehtiv kuuendat korda pikendatud tähtajaline leping? Või saan seda teha alles siis kui tuleb uus lepingu pikendamise tähtaeg? Ja kas siis peaks koos üürisumma tõstmisega tegema edaspidiseks tähtajatu lepingu?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere!

Tähtajalise eluruumi üürilepingu puhul üüri tõsta ei saa. Juhul, kui Teil oleks sõlmitud vähemalt kolmeaastase tähtajaga leping, siis oleks võimalik kokku leppida eluruumi üüri perioodilises suurenemises. Sellise kokkuleppe saab sõlmida üksnes siis, kui üürileping on sõlmitud vähemalt kolmeaastase tähtajaga, üür tõuseb mitte rohkem kui kord aastas ja üüri tõstmise ulatus või selle arvestamise alus on täpselt määratud. Antud juhul tegemist on üheaastase tähtajalise lepinguga, olgugi et see oli pikendatud kuus korda. Järelikult üüri perioodilises suurenemises kokku leppida ei ole võimalik.

Vastas: Ksenia Korolkova
 

Küsimus: Kuidas vaidlustada sõidueksami tulemust?03.12.2019

Tere
B-kategooria sõidueksam loeti mittesooritanuks põhjendusega, et samaliigiliste teede ristmikul 30 alas ei veendunud piisavalt ohutuses. Ühtegi autot ei olnud lähenemas. Milline on piisav veendumine? Liiklusseaduses ei ole kirjeldatud, et kuidas mõõta ohutuses veendumist ja kui palju on piisav. Soovin vaide esitada ja salvestist eksami kohta vaatama minna, kuid tahaks selle kohta rohkem teada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Nagu Te juba ka märkisite, ei ole seaduses määratletud, millist juhi veendumust saab pidada "piisavaks veendumuseks". Tegemist on hinnangulise kriteeriumiga, kus sõidueksami sooritaja ja eksami vastuvõtja arvamused võivadki lahkneda.

Sõidueksami hindamisel juhindutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:
1.1. Iga eespool nimetatud juhtimisolukorra kohta antav hinnang peab näitama
eksamineeritava oskust käsitseda ja juhtida sõidukit liikluses täiesti ohutult. Eksamineerija peab ennast tundma täiesti turvaliselt kogu sõidueksami ajal. Selliste vigade või ohtlike käitumisviiside puhul, mis ohustavad eksamisõidukit, selles olijaid või teisi liiklejaid,
katkestatakse sõidueksam enneaegselt, sõltumata sellest, kas eksamineerija pidi sekkuma auto juhtimisse või mitte. Sõidueksam loetakse mittesooritatuks. Erandjuhtudel on eksamineerijal
õigus otsustada, kas viia sõidueksam lõpule või mitte.
1.2. Hindamisel annab eksamineerija hinnangu kogu sõidueksamile tervikuna, pöörates erilist tähelepanu sellele, kas eksamineeritav oskab käsitleda ja juhtida sõidukit ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Siia kuulub kohanduv, kindel ja ohutu juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste (eriti ohualtimate) liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus.

Eeltoodust nähtub, et mitmed hindamiskriteeriumid on küllalt subjektiivsed e. sõltuvad eksamineerija ohutunnetusest ja tema veendumustest selle kohta, milline sõidustiil on ohutu jne. Sisuliselt teostab eksamineerija kaalutlusõigust. Kohtukaebuse puhul hindab samu kriteeriumeid põhimõtteliselt kohtunik, püüdes välja selgitada, kas eksamineerija tähelepanekud olid õiged ja asjakohased ja kas kaalutlusõigust on kohaldatud kooskõlas kaalutlusõiguse rakendamise põhimõtetega.

Otsustamaks, kas eksamitulemust on/ei ole põhjust vaidlustada, on teisese arvamuse saamiseks mõistlik lasta eksamivideo üle vaadata mõnel kogemustega juhil või selle ala muul asjatundjal, saamaks ka nö kõrvaltvaataja hinnangut. Pole ju välistatud, et eksamineeritava, kui väheste kogemustega juhi nägemus ohutust sõidustiilist ei vasta tegelikule ohutu sõidustiili kriteeriumile.
 

Küsimus: Kuidas maksta palka ja makse Eestis eesti kodanikust töötajale, kuna venemaa päritolu kasusaajale ei avata kontot?02.12.2019

Venemaa kodanik avas Eestis ettevõtte, mille juhatuse liige ja töötaja on Eesti kodanik. Kuna pangad ei ava ettevõttele pangakontot, sest firma omanik ja kasusaaja on venemaa kodanik, siis kuidas saab maksta palka ja makse Eestis, Eesti kodanikule, kes töötab antud firmas?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja peab kandma töötaja töötasu ja muu tasu töötaja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti (TLS § 33 lg 4). Seega kokkuleppel töötajaga ei ole keelatud palga maksmine sularahas.

Vastavalt rahandusministri 19.12.2008 määruse nr 51 "Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord" § 7 lõikele 2 on Maksu- ja Tolliameti peadirektor määranud kohad, kus maksuhaldur kassa teenust pakub. Sularaha võtavad vastu Maksu-ja Tolliameti Lennujaama teeninduskoht, Narva maantee piiripunkt, Luhamaa piiripunkt ja Koidula maantee piiripunt.

Info tollipunktide asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta on leitav Maksu-ja Tolliameti kodulehel https://www.emta.ee/et/teenindusburood-ja-tollipunktid#!lennujaam

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Miks ma registris eksamile ei saa, kuigi trahv peaks olema annulleeritud?29.11.2019

Tere. Mul selline mure, et 12.05.2014 sain lubadeta sõidu eest trahvi. Mul jäi see maksmata. Aprilli kuus kui kandsin trahvi ja kohtutäituri osa kohtutäiturile (mida mult sisse nõuti), nad tagastasid mulle mu trahvi summa 120€ ning selgituseks sain, et mu trahv annuleeritud. Nüüd kui autokooli läksin aprill 2019, lõpetasin autokooli november 2019 ja tahtsin end ark teooriasse kirja panna, ma seda teha ei saa, karistus veel üleval. Miks? Trahv annuleeritakse 4 aastaga, peale mida peab aasta ootama, et lube teha saaks?! Järelikult möödunud juba poolteist aastat, miks ma ark ei saa?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Ei oska Teie olukorrale ilma karistusregistri andmeid analüüsimata asjakohast õiguslikku vastust anda. Vaja on aru saada, mis põhjusel trahv tühistati, kuidas see on mõjutanud karistusandmete kehtivust ning milliste kannete tegemise vajaduse karistusregistris trahvi tühistamine kaasa võis tuua ja kas sellised kanded on tehtud või mitte.

Soovitan nende asjaolude selgitamiseks ja õigusliku järelduse tegemiseks konsulteerida juristiga.
 

Küsimus: Kes on süüdi kui auto sõitis paremale hoovi keeramist alustanud autole paremalt poolt möödudes sisse?29.11.2019

Tere. Auto hakkas paremale hoovi keerama. Tagant lähenev auto ei märganud suunatuld ja möödus hooga paremalt poolt riivates pööret tegevat autot. Kes on antud olukorras süüdi ja kes peaks kahjud hüvitama?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusõnnetuse süülisuse üle arvamuse andmiseks ei ole esitatud küsimusest nähtuvad asjaolud piisavad, mistõttu kõiki asjaolusid ja olulisi momente arvesse võtvat vastus anda ei saa.

Saan avada manöövrite/pöörete üldised reeglid ja peamised vaidluskohad sarnaste õnnetuste puhul. LS § 48 lg 1 sätestab pöörete osas üldreegli - enne pööret tuleb aegsasti suunduda sõidutee pärisuunavööndi vastava ääre lähedale - enne vasakpööret vasaku ääre ja enne parempööret parema ääre lähedale. Parempöörete puhul tekib küsimuses kirjeldatud olukorda sageli seetõttu, et parempööraja on eelkirjeldatud nõuet eiranud ja sooritab pöörde nn kaarega, jättes paremale piisavalt vaba ruumi,mis võib innustada taga liikunud juhti pööret sooritava juhi tegevust valesti mõistma ja paremalt mööduma. Liiklusseadus ei keela küll pööret ka kaugemalt teha (LS § 48 lg 3), peab LS § 48 lg 1 nõudest erinevat pööret sooritav juht tagama liikluse ohutuse.

Iga liiklusõnnetus on siiski täiesti omanäoline ning lõplikke järeldusi saab teha üksnes peale kõikide tõendite uurimist ja nende pinnalt järelduste tegemist, kumma juhi tegevus viis liiklusõnnetuseni.
 

Küsimus: Kas osaühingu osa sissemakset võib kohe kasutama hakata?24.11.2019

Tere
Tean, et samalaadseid teemasi on läbi käinud, aga küsiks täpsustuseks üle veelkord:
Nimelt asutasima OÜ ja saan aru, et riigilõivu saan kirjutada kuludesse majandusaasta aruandes ja saan selle raha tagasi?
Teiseks ma tegin ettevõtte osakapitali sissemaksmata, kui ma maksan nüüd 1/3 kogusummast, kas ma saan selle väärtpaberitesse edasi investeerida koheselt? Selleks ajaks, kui mul on 2500€ sisse maksnud ja väärtpaberitesse vms investeerimise vahenditesse viidud, saan ma ka kandeavalduse registriosakonnale edastada?

Tänud!

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Teine küsimus jääb ebaselgeks. Kui ettevõte on asutatud sissemaksuta, siis sissemakse tegemisel, tuleb vastav maksekorraldus esitada registriosakonnale. Sellega tõendate, et sissemakse on tehtud.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas ma võin osaühingule raha tekkimisel asutamiskulud endale tagasi kanda ja sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta?24.11.2019

Osaühing asutati osakapitali sissemakseta. Asutamiskulud kannab ettevõte. Kas ma võin raha tekkimisel selle summa endale tagasi kanda ja isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist maksta (kuni 335 eurot)?

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Kui valida „asutamiskulud kannab ettevõte“, siis saab asutamiskulud endale maksuvabalt tagasi kanda.

Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis on eraldiseisev võimalus väljamakse tegemiseks, mida on eelduste täitumisel võimalik ka endale maksta.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kus saab muuta oma tulumaksuvaba miinimumi?24.11.2019

Tervist, võtsin ennast oma firmasse tööle ja sooviks muuta oma tulumksuvaba miinimumi, sest maksan endale miinimumpalka, aga kus kohas ma saan seda teha?
Ette tänades,

Vastus: Liina Karlson, Õigus- ja maksunõustaja, Themis Õigusbüroo OÜ, http://www.themis.ee/

Üldjuhul esitatakse vastava avaldus raamatupidajale, kes siis selle TSD peal deklareerib. Kui raamatupidajat ei ole, siis tuleb seda teha ise samas kohas.

Kaasabi vajadusel või täiendavate küsimuste korral kirjutage liina.karlson@themis.ee

Liina Karlson
Themis Õigusbüroo OÜ
jurist/partner
www.themis.ee
 

Küsimus: Kas mind saab süüdi mõista kui sõitsin koduhoovi ja olles autost väljumas tuli politsei ja lõpuks süüdistati joobes juhtimises?23.11.2019

Tere,
Olles just parkinud sõiduki koduhoovi, seiskand mootori ja autost just väljumas, kui hoovi sõidab vilkuritega politseiauto. Neile teatati minu kahtlasest sõidustiilist. Tunnistan, et ei olnud kaine ja saan aru, et minu teguviis ei ole millegagi vabandatav ja täiesti vastuvõetamatu.
Enne koduhoovi parkimist ma politseid ei näinud ja keegi mind ei peatanud.
Kas politsei saab mind seaduse järgi karistada joobes juhtimise eest (mis oleks ka õige)?
Seaduse järgi ma ei juhtinud sõidukit ja mind ei kõrvaldatud roolist.

Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vale on arusaam, et juhtimisfakt tuvastatakse hetke põhjal, millal politseiauto nö rikkuja auto juurde jõuab. Juhtimisfakt on faktiline asjaolu, mida tuvastatakse üldiste tõendamisreeglite järgi. Näiteks loetakse juhtimisfakt tuvastatuks, kui tunnistajate ültuste (sh politseinike ütluste), videosalvestise, jälgimisseadmete vms abil on tuvastatav sõiduki varasem liikumine ja selle juhtimine liikumise ajal kahtlustatava isiku poolt. Seega taandub ka vastus esitatud küsimusele asjaolule, millised on tõendid, millele menetleja hakkab otsuse tegemisel tuginema. Menetleja seisukohast erineva seisukoha puhul tuleb läbi viia tõendite ja asjaolude analüüs ja hinnata, kas menetleja otsus juhtimisfakti esinemise osas on põhjendatud või mitte.
 

Küsimus: Kas tööandjal on õigus nõuda seletuskirja töölt puudumise kohta, kuigi olemas tõend EMO-s viibimise kohta?20.11.2019

Tere!
Kas tööandjal on õigus nõuda seletuskirja, kui etteteatamisel ei ilmunud tööle tervislike probleemide tõttu? Olemas on EMOst saadud tõend, aga tööandjat see ei huvita vaid sunnib seletuskirja kirjutama, miks tööle ei tulnud.

On see aus?

Vastus: Kaire Saarep, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Töölepingu seadus ei reguleeri seletuskirjade esitamise korda. Tööandjal on õigus küsida selgitusi, kuid füüsiliselt seletuskirja kirjutama survestada ei saa. Kui tööandja leiab, et töötaja on midagi valesti teinud, siis ta hoiatab töötajat. Kui töötaja leiab, et hoiatuseks ei olnud alust või hoiatuses kirjutatu ei vastanud tegelikkusele, siis kirjutab töötaja seletuskirja oma seisukohtade kaitseks. Ehk teisisõnu ei pruugi seletuskiri olla tingimata halb ega karistus.

Kui Teil on seaduslik alus töölt eemal viibimiseks, nt erakorraline terviserike, mille tõttu pidite pöörduma EMOsse, siis sellekohane tõend on piisav. Lisaselgituste andmine ei ole küll kohustuslik, kuid häid töösuhteid silmas pidades võib see tulla kasuks. Tegemist ei pea olema seletuskirjaga, vaid võib olla ka lihtne selgitus e-kirja teel. Märkida tuleb, et terviseandmeid töötaja sealjuures avaldama ei pea, kuivõrd need kuuluvad töötaja eriliigiste isikuandmete hulka.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).