Korteriomandiõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas üldkoosoleku otsus põhikirjast loobumiseks peab olema 51% koosolekul osalejate häältega või lisandub veel mingi nõue?11.04.2019

KÜ põhikiri on üle 10 aasta vana ja kordab tekstis suures osas vana seaduse punkte. Uus seadus lubab tegutseda ka ilma põhikirjata - KÜ seaduse alusel. Kas üldkoosoleku otsus põhikirjast loobumiseks peab olema 51% koosolekul osalejate häältega? Või lisandub veel mingi nõue?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, seda, kui palju korteriomanikke peab korteriühistu põhikirja kehtetuks tunnistamise poolt hääletama, seadus otseselt ei reguleeri. Arvestades, et põhikirja muutmiseks peab selle poolt hääletama 2/3 korteriomanike üldkoosolekul osalevatest korteriomanikest, siis tuleks analoogia korras eeldada, et ka põhikirja kehetuks tunnistamise poolt peab hääletama 2/3 korteriomanike üldkoosolekul osalevatest korteriomanikest.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas eluga edasi minna, kui osa majaelanikke ei aktsepteeri juhatuse otsust katust remontida, aga maja hallitab?05.04.2019

Mida teha, kui omanikud lükkavad juhatuse ettepaneku tagasi, remontida lekkivat katust? Oletame, et osa omanikke saavad aru remondi vajalikkusest, kuid neid on vähem kui neid, kes remonti teha ei soovi. Omavahendeid ei jätku, tuleks pangast laenu juurde taotleda. Kas nii on õige, kui kindlustusfirma arve jagatakse hiljem nende omanike vahel, kes ei lase katust remontida põhjendades seda sellega, et kogume raha ja siis kunagi remondime? Korter hallitab, põrand pundub jne. Mis oleks õige?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, KrtS § 34 lg 3 kohaselt peab isik, kellel on samal alusel kõigi korteriomanike vastu korteriomandist tulenev nõue (näiteks kinldustusseltsi regressinõue), mille kohta seadus näeb ette solidaarkohustuse, esitama selle korteriühistu vastu, ning KrtS § 40 lg 1 kohaselt kannavad korteriomanikud vastava kulu vastavalt oma kaasomandi osa suurusele.
Korteriomanik, kes on teinud korteriühistu sees kõik endast oleneva kahju ärahoidmiseks, saab nõuda enda vabastamist kahjunõudega seotud kulust, vastavalt KrtS § 40 lg-le 3.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on mingi seadus või muu akt mis reguleerib olukorda, kas kõigil maja elanikel peavad olema võtmed (uksekoodid)?05.04.2019

Tere! Majas on elektroonilised võtmed, ukse koodi teab ainult esimees. Kas on mingi seadus või teine muu akt mis reguleerib sellist olukorda, kas maja elanikud peavad raudselt teadma ukse koodi (kõigil võtmed on olemas) või mitte?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, sellist õigusakti, mis reguleeriks korterelamusse sissepääsu küsimuses toodud detailsusega, ei ole olemas. Seaduse mõttes on piisav, kui korterelamu elanikel on olemas korterelamusse vaba juurdepääs.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Millised õigused KÜ liikmel kui juhatus ei ole kokkuleppes nimetatud kuupäevaks talle ülekannet teinud?29.03.2019

Tere!
KÜ juhatus rikkus koosoleku kokkukutsumise korda ning üks KÜ liige esitas avalduse kohtule koosoleku otsuste tühiseks muutmiseks. KÜ juhatus esitas ettepaneku avalduse teinud KÜ liikmele kohtulikult kinnitatud kokkuleppeks, mille kohaselt tasub KÜ avalduse esitanud liikme kohtukulud kahe kuu jooksul st kannab need KÜ liikme arveldusarvele.
KÜ juhatus ei ole kokkuleppes nimetatud kuupäevaks KÜ liikmele ülekannet teinud.
Millised õigused KÜ liikmel sellises olukorras on ja mida teha peale KÜ juhatusele meeldetuletusmeili saatmise, et kokkuleppes sütestatud kulud tema arvele kantaks ja mida teha kui KÜ juhatus kokkulepet ei täida?

Tänan vastuse eest!

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kohtulikult kinnitatud kokkuleppe mittetäitmise korral võib võlausaldaja algatada täitemenetluse, mille puhul nõuab korteriühistult võla sisse juba kohtutäitur.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas eraldi asuvad korteriomandid peavad hakkama tasuma koristustööde eest trepikojas, mida nad ei kasuta?28.03.2019

Vanas EW-aegses 3-kordses kivimajas on 16 korteriomandit. Maja on ehitatud ühe trepikojaga nii, et trepikoda kasutab 13 korterit. Ülejäänud 3 korteriomandit on ehitatud maja teise poole 1.korrusele nii, et neid trepikojaga seob ainult see, et trepikojas asub maja elektri peakilp, kus ka nende kolme peakaitsmed. Kõigil kolmel korteriomandil on oma sissekäik (endised garaažid).
Kas eraldi asuvad korteriomandid peavad hakkama tasuma koristustööde eest trepikojas, mida nad ei kasuta? Kas needsamad eraldi asuvad 3 korteriomandit peavad maksma trepikoja remondi eest ja 13-nele trepikoja korteriomanikule keldribokside ehituse eest (eraldiasuvatel korteriomanditel keldribokse seal pole)?
Väidetavalt kõik erisused teevad majandamist keerulisemaks. Oleme peagi aasta maksnud keldribokside eest, mida meil pole ja trepikoja remondi eest, mida me ei kasuta, nii hääletati üldkoosolekul. Nüüd soovitakse sellele lisada sama trepikoja koristus.
Kas meiega on käitutud õiglaselt?
Lugupidamisega

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kaasomandi majanduskulud jagatakse korteriomanike vahel vastavalt kaasomandi suurusele. Kuna kaasomand on tervik, ning see peab olema korras ka visuaalselt, siis ei saa sellega seotud kulusid seada kasutatavusest sõltuvusse. Õiglane on selline käitumine juhul, kui ühtemoodi heas korras hoitakse kogu kaasomandit, mitte üksnes seda osa, mis suuremale osale korteriomanike silme all asub.
Tervitades, Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kuidas peaks ühistu korraldama järelvalvet, kui juhatuse liige juhib kortermaja renoveerimist ja ehitab samaaegselt omale maja?22.03.2019

Tere!
Kas on seaduspärane olukord, kus juhatuse liige(majavanem) korraldab samaaegselt kortermaja renoveerimist (võtab hinnapakkumisi, valib töövõtjaid jne.) ja ehitab samaaegselt isiklikku eramut?
Kuidas vältida huvide konflikti? Kuidas peaks korteriühistu korraldama järelvalvet antud olukorras?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, kirjeldatud olukord on seaduspärane. Korteriühistus teostab juhatuse tegevuse üle järlelevalvet korteriomanike üldkoosolek, kes võib endale abiks revidendi valida või vandeaudiitori palgata.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas korteriühistu saab lubada ainult ühe teleteenuse pakkuja teenust, välistades teised teenusepakkujad?22.03.2019

Tere,
Lasnamäel majas osutab tele- ja internetiteenust ettevõte X. Pool aastat tagasi sinna kolides soovisin võtta kaasa teise teenusepakkuja "lepingu" kuid mulle teatati, et sellesse majja pole lubatud ühtegi teist pakkujat peale X. Et korteriühistu on nii otsustanud. KÜ esimehe käest küsides, et miks pole lubatud, vastas ta mulle, et teine teenusepakkuja ei taha maksta mingeid rendi tasusid meie majas oleva jaotuskapi eest ja üleüldse kavatseb ta kohtusse minna.
Selle kohta täpsemalt järele pärides aga sain teenusepakkujalt vastuseks, et on pakutud igasuguseid erinevaid lahendusi, lausa mitmeid kordi paljude aastate jooksul, kuid ühistu esinaine ajab sõrad vastu. Kuidas toimida edasi ja millised on õigused, et saada teise teenusepakkuja teleteenust sellesse majja?
Tänud ette

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere,
selleks, et teleteenusepakkuja saaks teenust kortermajas pakkuda, tuleb tal korteriühistuga vastav leping sõlmida. Kuna tegu on tavalise eraõigusliku lepinguga, siis saab korteriühistu esitada siin ka ka omapoolsed eeltingimused.
Seda, millistel tingimustel oleks korteriühistu nõus lepingut sõlmima, tuleks antud juhul arutada korteriomanike üldkoosolekul, mille otsused on juhatusele täitmiseks kohustuslikud.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas on õigust küsida korteriühistult kompensatsiooni ohutuse tagamiseks suitsulõõride pikendamiseks katusest välja?15.03.2019

Tere,
Elan alates 2018 aasta juunist uues korterist. 1950ndatel ehitatud kolmekordne, 10 korteriga maja Pelgulinnas. Korteris on gaasiveesoojendi, mis soojendab igapäevases kasutuse tarbitavat vett. Käesoleva aasta alguses läks regulaarse kasutamise käigus vingugaasiandur häiresse. Konsulteerides päästeameti, erinevate korstnapühkijatega ning tehnilisejärelvale ametiga oleme jõudnud lahenduseni, mis lahendab probleemi. Probleemiks on see, et kasutusel olen suitsulõõr, kuhu gaasiveesoojendi on ühendatud, ei ole korralikult välja ehitatud ning lõppeb pööningul, mitte katusest väljas. Lahenduseks on korstnahülsi paigaldamine ja suitsulõõri pikendamine katusest välja. Rääkides sellest ka korteriühistu esinaisele, sain vastuseks, et see on üksnes korteriomaniku probleem ning korteriühistu poolt ei ole mingisugust toetust oodata. Siit ka küsimus, kas antud olukorras on õigust nõuda korteriühistu poolt kompensatsiooni või kogukulude hüvitamist?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, soovitan pöörduda Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) poole, kes teostab järelevalvet olemasolevate ehitiste ohutuse üle. TJA menetluse käigus selgub ka ohuolukorra eest vastutav isik - võimalik, et selleks on KÜ, kuid, kui gaasiveesoojendi on paigaldatud ilma vastava loata, siis korteriomanik.
Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kes peab tasuma arved, kui puudub korteriomanik, kuna ta on surnud ja pärijad pole korteri pärimist ära vormistanud?13.03.2019

Tere!
On korter mille omanik suri juba üle 10 aasta tagasi. Pärijad pole siiani korteri omandi küsimust lahendanud. Praeguse hetkeni on korteriühistu esitatud arved tasutud, kuid nüüd suurendas korteriühistu remondifondi raha ning see korter pole nõus enam arveid tasuma. Põhjendades sellega, et kuni pärandvara jagamiseni nad oma kohustusi ei suurenda. Küsimus on selles, et kuidas peab korteriühistu edasi käituma, milliseid meetodeid kasutama? Kellelt nõudma arvete tasumist, kui korteril puudub omanik?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, soovitan esitada kohtule avaldus pärandvarale hooldaja määramiseks. Juhul, kui pärijad ei asu 6 kuu jooksul peale pärandvara hooldaja määramist pärandavara valitsema - ei vormista end omanikuks ega tasu korteriomandi majandamiskulusid - siis on pärandvara hooldajal õigus korteriomand maha müüa ning saadud rahast sellel lasuvad võlad tasuda. Tasu pärandvara hooldamise eest, määrab pärandvara hooldajale kohus.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
 

Küsimus: Kas põhikiri või osa selle punkte saab hakata kehtima tagasiulatuvalt või jõustub põhikiri ikkagi registrisse kandmisest?13.03.2019

Meie KÜ võttis septembris 2018 vastu uue põhikirja. Juhatus eksis KÜ üldkoosoleku kokkukutsemisel seaduse vastu ja kohus tunnistas otsuse tühiseks. Veebruaris 2019 korraldati uus koosolek ja pandi sama põhikiri väheste muudatustega hääletusele ning juhatus väidab, et osa põhikirja punkte hakkab kehtima tagasiulatuvalt alates 1.septembrist 2018 ning kandis selle nii ka toimunud koosoleku protokolli.
Kas see on õige, et põhikiri või osa selle punkte saab hakata kehtima tagasiulatuvalt või jõustub põhikiri ikkagi põhikirja registrisse kandmisest?
Mida saab korteriomanik teha, kui juhatus ikkagi oma tegevuses lähtub sellest, et osa põhikirjast kehtib nö tagasiulatuvalt?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.omanikud.ee/

Tere, küsimus on reguleeritud korteriomandi- ja korteriomandiseaduse paragrahv 20 lõikes 1, mis ütleb, et põhikirja muutmisel tuleb lähtuda mittetulundusühingute seaduse paragrahv 23 lõikest 2, mis ütleb omakorda, et põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

Tervitades,
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ