Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas isal on tõesti õigus tasaarveldada miinimumelatisest kuus 5 päeva jooksul lapsele tehtud kulutusi?21.08.2017

Laste isalt on kohtu kaudu väljamõistetud miinimumelatis kahele lapsele. Laste isa elab ja töötab välisriigis (Soomes). Laste isa käib Eestis iga kuu või pooleteist kuu tagant ning kui viibib Eestis on lapsed temaga maksimaalselt 4-5 päeva. Laste isa tasaarveldab miinimumelatisest need kulutused, mida ta teeb Eestis viibides ning lastega koos olles (meelelahutusele minevad kulud, söök jms). Kas on tõesti õigus tasaarveldada miinimumelatisest sel perioodil tehtud kulutused?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Laste isal ei ole õigus omavoliliselt teha elatisrahast mahaarvamisi. Elatist tuleb tasuda vastavalt kohtulahendile, vastasel juhul on elatist saaval vanemal õigus pöörduda elatisraha kättesaamiseks kohtutäituri poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, et saaksin lõppude lõpuks lastega kohtuda?15.08.2017

tere
Mida teha, kui laste ema ei lase lastega kohtuda (elatisraha maksan) ja muudkui käib peale, et loobuksin lasteõigustest, et ta saaks oma elukaaslasega lapsed oma nimele võtta, seda enam, et muudkui levitab facebookis ka pilte oma elukaaslasega ja minu lastega pilte, kus on all tekst, et isa lastega. Vahel kui saan vanema pojaga facebookis kirjutada ja poeg soovib kohtuda, siis järgmisel päeval kohe saan sõnumi, et loobuksin lastest ja järjekordselt olen poja facebookis ka blokeeritud. Seda enam, et olen invaliidsuspensionär, kelle majanduslik seisukord pole kiita. Mida teha, et saaksin lõppude lõpuks lastega kohtuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laste emaga lastega suhtlemise korras omavahel kokkuleppele saada ei õnnestu, tuleks kõigepealt oma murega pöörduda lastekaitsetöötaja poole. Kui ka lastekaitsetöötaja vahendusel kokkuleppele saada ei õnnestu, tuleb suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui laps sai 18-aastaseks, kas võin siis elatisraha ja taskuraha otse lapsele maksta?14.08.2017

Tere,
Peale lahkuminekut elukaaslasest (polnud abielus) sõlmisime notari juures lepingu lapsele elatisraha maksmiseks, olen korrektselt igakuiselt maksnud elukaaslase kontole elatisraha, samas olen ka lapsele veel täiendavalt kandnud taskuraha kontole, sellel kuul sai laps 18-aastaseks, laps käib veel keskkoolis, minu küsimused oleks järgmised :)
1: Kas ma pean veel maksma lapsele elatisraha
2: Kui jah, kas ma võin siis otse lapse kontole elatisraha kanda, või pean ka edaspidi endise elukaaslase kontole kandma
3: Kui edaspidi saan lapse kontole kanda, kas siis võin lapsega ise kokku leppida summa mis igakuiselt maksan, või peab jääma sama summa mida maksin elukaaslase kontole.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui täisealiseks saanud laps jätkab keskhariduse omandamist, on tal õigus ülalpidamisele, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.
Kui kohustusite omavahelise lepinguga tasuma elatist kuni lapse täisealiseks saamiseni, on Teil nüüd, kui laps on saanud 18-aastaseks, õigus maksta elatisraha otse lapse pangakontole.
Elatise suurus oleneb seejuures lapse vajadustest (pool lapse ülalpidamiskuludest jääb Teie kanda ja teine pool lapse teise vanema kanda), täisealise lapse puhul enam seadusega kindlaksmääratud elatise alammäära pole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus kolida lastega teise linna elama ja laps kooli panna, ilma laste isa nõusolekuta?14.08.2017

Abiellusin mõned aastad tagasi ning lahutasin hiljuti mehest, kes pettis ning võttis enda kõrvale uue elukaaslase. Meil on ühised lapsed 13- ja 6-aastane. Endine mees terroriseerib pidevalt tekitades raskeid emotsionaalseid hetki nii minule, kui ka lastele, kes näevad seda kõike pealt. Elan Kesk-Eestis ja soovin ära kolida teise linna ja oma 6-aastase lapse sügisest kooli panna. Kui endine mees keeldub sellest, kuna ta naudib terroriseerimist laste ja minu suhtes. Lapsed on nõus kolima. Kas mul on õigus kolida lastega teise linna elama ja laps kooli panna, ilma laste isa nõusolekuta? Olen mures laste vaimse arengu pärast ja samuti enda tervise pärast. Mis on väljapääs. See mis praegu on ja toimub, ei taha ma nii elada.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsi puudutavates küsimustes tuleks ühist hooldusõigust omavatel vanematel leida üksmeel. Kui see ei õnnestu ja vanemad elavad alaliselt lahus, on põhjendatud nõuda kohtult ühise hooldusõiguse osalist/täielikku lõpetamist. Kui kohus lõpetab ühise hooldusõiguse ja annab Teile näiteks ainuhooldusõiguse laste elukoha määramise osas, on Teil õigus laste elukoha vahetamiseks ja registreerimiseks ainuisikuliselt otsus langetada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kunstliku viljastamise doonorilt on võimalik kohtu kaudu nõuda lapsetoetust või isaduse tunnistamist hiljem?11.08.2017

Tere,

Kui mees on olnud kunstlikul viljastamisel doonor ja peale lapse sündi pole teda märgitud sünniaktis ega ka sünnitunnistusel. Kas on võimalik temalt kohtu kaudu nõuda lapsetoetust või isaduse tunnistamist hiljem?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus ei tuvasta lapse isana doonorit, kelle seemnerakke on kasutatud kunstlikuks viljastamiseks. Seega ei ole võimalik temalt nõuda ka lapsele elatist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas isal on õigust nõuda endale osa kolme lapse toetusest kuigi tema reaalselt kasvatab kahte last? 11.08.2017

Tere!
Oleme lapse isaga lahus ja meil on 13-aastane tütar. Isal on kohustus kiirmenetluse kaudu maksta elatisraha 200€ kuus. Isal sündis uue naisega teine laps ehk nüüd on tal 3 last ja ta ei ole nõus enam maksma elatist oma tütre eest, kes elab minuga. Minul on samuti uues abielus teine laps tulekul ehk uuest aastast on minul üleval pidada 3 last ning hakkan saama kolme lapse toetust. Tütar veedab isaga juures 2 nädalavahetust kuus. Kõik kulutused tütrega seoses katan mina. Kas isal on õigus keelduda elatistaha maksmast uuest aastast? Kas tal on õigust nõuda endale osa kolme lapse toetusest kuigi tema reaalselt kasvatab kahte last?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse isal tuleb elatist maksta kehtiva kohtulahendi alusel – kehtiva kohtulahendi tühistab vaid uus otsus.

Lasterikka pere toetuse saajaks on lapsevanem, kes on kõigi kolme lapse lapsetoetuse saajaks. Lapse isal ei ole õigust nõuda nimetatud toetusest osa, kuivõrd Teie ühine tütar kasvab alaliselt Teie peres.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas vormistada surrogaatema poolt sünnitatud lapse "üleandmine"?11.08.2017

Tere!

Olen trauma tagajärjel võimetu last kandma, kuid nii mina kui abikaasa oleme bioloogiliselt võimelised igati normaalseid sugurakke tootma. Lähedane inimene (pole sugulane) on nõus kandma minu eest meie last. IVF teostatakse välismaal, misjärel naaseksime Eestisse.
Kui nüüd sünnitada Eestis, siis kuidas oleks kõige mõistlikum korraldada lapse vanemlike õiguste sünnitajalt meie kätte minek? Või on mõistlikum sünnitada riigis, kus surrogaatemadus seaduslikult selgelt reguleeritud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kuivõrd asendusemadus on Eestis keelatud, tuleks kogu protseduur läbi viia riigis, kus asendusemadus on legaalne.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui isa ei soovi odavamasse hooldekodusse ümber asuda, aga meie ju maksame ja ei suuda kallist maksta?10.08.2017

Minu isa on vana ja peab elama hooldekodus. Tema pension on väike ja hooldekodu eest tuleb meil õe ja vennaga juurde maksta. Esialgu leidsime isale kallima hooldekodu, kuna odavamates ei olnud kohta. Nüüd leidsime aga odavama koha ja tahame isa sinna viia. Isa keeldub minemast ja tahab jääda sinna, kus ta praegu oli.
Kas ei ole nii, et see kes maksab, ka valib, kuhu inimene panna? Mina suudaks oma osa maksta seda kallimat hooldekodu, kuid minu õde ja vend ei suuda ja ei ole sellega nõus. Mida teha? Kellel on seaduslik õigus?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hooldusasutus tuleb valida vastavalt majanduslikele võimalustele – kui lastel ei ole võimalik tasuda kallima hooldusasutuse eest ja isal on võimalik asuda elama soodsamasse hooldekodusse, tuleb teha valik, mis vastab ülalpidajate majanduslikele võimalustele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis vanusest alates on lastel iseseisvalt õigus otsustada, kumma vanema juurde nad elama jäävad?10.08.2017

Tere!
Lahutasin abikaasast. Soovin teada, mis vanusest alates on lastel iseseisvalt õigus otsustada, kelle juurde nad elama jäävad? Kohtusse minema ei hakka. Ette tänades.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Seadus näeb ette, et vähemalt 14-aastase lapse puhul ei saa kohus otsustada lapse hooldusõiguse üleandmise osas vastupidiselt lapse enda arvamusele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kuhjunud suure elatisvõla osas tasub kohtu poole pöörduda, et summat vähendataks?09.08.2017

Tere
Kirjutan oma venna murest. Nimel talle oli määratud alimendid esimesele pojale 2007-2015 kuni täisealiseni. Aga tema elu oli väga alla käinud mitmeid aastaid. Nüüd on kõik muutunud paremuse poole, aga alimendid on kokku summas 11000 eurot. Enne 2007 maksis ta korralikult. Tal on veel teisest kooselust kaks poega, kes samamoodi vajavad elatusraha, kuid kohtutäitur võtab isegi invaliidsuspensionist raha maha. Esimese lapse ema ja ka laps elavad 2010 aastast üldse Rootsi, mis lahenduse võiks leida, kas tasub kohtu poole pöörduda ja taotleda võla summa üle vaatamist, sest tegelikult pole arvestatud, et mul on veel kaks alaealist last?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohus saab vähendada elatist vastavate asjaolude esinemisel edasiulatuvalt, kuid juba tekkinud elatisvõlgnevust kohus ei vähenda/kustuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand