Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui elatise tasuja töötasu on alla 2019 miinimumi, siis mis summas on seadusejärgne elatis ühele lapsele?17.04.2019

Kui elatise tasuja töötasu on alla 2019 miinimumi, siis mis summas on seadusejärgne elatis ühele lapsele? 2018 tasusin elatist 250€, 2019 a. olen saanud töötasu 500€ arvele/kätte.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

PkS § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. Kui vanema sissetulek on väiksem kui kehtiv alampalk, ei ole see automaatselt alus elatise vähendamiseks alla kehtiva miinimummäära. Tuleb arvestada ka vanema varanduslikku olukorda tervikuna, lapse vajaduste suurust ja vanema poolt ülalpeetavate isikute koguarvu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisest lahutatakse maha pool (nö isa pool) riigipoolsest lapsetoetusest, või saab ema lasteraha ja ka elatise?16.04.2019

Tere! Mind huvitavad mõned küsimused. Riik maksab 3 lapsele toetust 520 eurot ja isa maksab elatist 810 eurot kuus. Minu arusaama järgi peaks see 520 eurot jagama pooleks, mis on 260 eurot ja lahutama isa makstavatest 810 jääks järgi 550 eurot. Mida seadused selle kohta ütlevad? Kas see käib ainult läbi kohtu? Aastaid tagasi käis ema kohtus ja sellest ajast on kiri, et elatis kuus on igale lapsele 177 eurot. Kas seda summat muudab kohus või ema, kes ütleb, et nüüd maksad nii palju.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kindlasti tuleb riiklikke peretoetusi elatise suuruse määramisel arvesse võtta, seeläbi väheneb vanemate endi panus. Lastest eraldi elaval ja elatist maksval vanemal on alus arvestada oma ülalpidamiskohustus täidetuks toetuste kogusummast poole ulatuses.

Kehtiva kohtulahendi saab muuta vaid uus kohtuotsus, seega tuleks elatislahendi muutmiseks hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas abikaasal on õigus ilma minu nõusolekuta enne abielu koos laenuga ostetud korterit võõrandada kui see on tema nimel?16.04.2019

Elasime koos abikaasaga üle kümne aasta ühises korteris. Meil on ühine väike laps. Korter on soetatud ühise pangalaenu abil ajal, kui olime veel vabaabielus. Asjaõiguslepinguga sai tol korral määratud korteri omanikuks kinnistusraamatus vaid minu abikaasa. Korter on soetatud enne aastat 2015. Nüüd soovib abikaasa lahutust. Kas abikaasal on õigus kohustada mind ja last nimetatud korterist elamast lahkuda? Kas abikaasal on õigus ilma minu nõusolekuta nimetatud korterit võõrandada või kinkida?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korter on soetatud enne 01.01.2015, võib abikaasa korterit oma lahusvarana müüa/kinkida ega vaja selleks Teie nõusolekut.

Kui olete abielu ajal ühiselt korterit parendanud, võib Teil olla abikaasa suhtes hüvitisnõue, kuid omandiõigus jääb ikkagi samaks ehk siis tegemist on abikaasa lahusvaraga, mida ta võib ise käsutada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kaua saab tagantjärgi elatist nõuda ja kas isa peab oma uue pere kõrvalt meie lapsele maksma?15.04.2019

Tere. Laps saab suvel 18-aastaseks, ta õpib 11-klassis. Isale on elatisnõude otsus teatatud 6 aastat tagasi, ta peaks maksma 270, aga maksab 100 eurot. Uue partneriga on tal 3 alaealist last. Kui kaua saab tagantjärgi elatist nõuda ja kas ta peab oma uue pere kõrvalt meie lapsele maksma? Soovin maksmata jäänud elatisraha tagantjärgi kätte saada. Lapse kasvatamisest ta osa ei võta. Ta töötab iseenda tööandjana. Kohtutäituri poole ma pole pöördunud aga vist peaks.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isalt on elatis välja mõistetud konkreetse summana (100 eurot) ja summat pole seotud alampalga muutumisega, ongi lapse isa elatise summaks 100 eurot ja kohtutäitur temalt rohkem sisse nõuda ei saa. Elatise suurendamiseks kehtiva miinimummäärani tuleb uuesti kohtusse pöörduda ja kohus suurendab elatist alates kohtusse pöördumisest, mitte tagasiulatuvalt.

Kui elatis on välja mõistetud alampalgaga seotult, tuleb pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab sisse elatisvõlgnevuse (summad, mis on makstud vähem kui elatise miinimumäär ette näeb).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kelle poole pöörduda kui lapse bioloogiline isa on nõus loobuma isadusest ja minu abikaasa on nõus lapse lapsendama?11.04.2019

Tere.
Lapse bioloogiline isa on nõus loobuma isadusest ja minu abikaasa on nõus lapse lapsendama. Kuidas me peaksime edasi toimima ja kelle poole pöörduma?
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsendamisega seotud küsimustes nõustab ja abistab Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond, palun pöörduge edasiste juhiste saamiseks nende poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas loobuda vanemlikest õigustest, et laste ema uus mees saaks lapsed lapsendada ja neid kasvatada?08.04.2019

Tere
Ei ela enam laste emaga pea 10 aastat koos, temal uus pere ja lapsigi on lisandunud, tema elab eestis, mina soomes, laste ema soovib abielluda ja kogu pere üheks liita, mina olen nõus loobuma oma vanemlikest õigustest ja nõus ka sellega, et siis see isa kes reaalselt lapsi kasvatab ja keda ka lapsed aktsepteerivad saaks nad lapsenda, aga mida ma selleks tegema pean, mõistus on otsas, notar mulle sellist paberit ei väljasta jne.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsendamisega seotud küsimustes tuleb kõigepealt pöörduda Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, sealsed spetsialistid oskavad Teid vajalikes küsimustes nõustada ja abistada.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas minial on millalgi uuesti õigus lapse hooldusõigust taotleda?08.04.2019

Kas lapse ema ehk minia saab taotleda hooldusõigust kohtu kaudu tagasi, kui ta kord kuus tunneb ainult huvi lapse vastu ja selle kahe aasta jooksul pole ta toetanud ega elatist maksnud, tööl ei käi ja kui leiab töö siis kaua ühe koha peal ei ole, kui vanemlikud õigused ära võeti, siis ta ise soovis lapsest loobuda, kuna oli noor ja ei osanud tahtnud lapse eest hoolitseda, tahangi nagu teada kas ühel päeval on tal õigus laps endale võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse emal on õigus pöörduda kohtu poole hooldusõiguse taastamiseks, kuid kas kohus sellise avalduse rahuldab, sõltub juba asjaoludest. Kui ema ikkagi lapse vastu huvi ei tunne, talle ülalpidamist ei anna ega oma ka regulaarset sissetulekut, ei pea ma seda eriti perspektiivikaks nõudeks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui maja saab eksabikaasaga jagatud peale minu uue abielu sõlmimist, kas minu nimele tulev maja on siis uus ühisvara?04.04.2019

Tere! Olen lahutatud. Kokkuleppel endise abikaasaga jäi mitmetel asjaoludel ühine vara (maja) lahutuse hetkeks jagamata. Kokkulepe on, et mina jään lastega majja elama, võtan laenu, et talle pool maja välja maksta ja maja laen ning maja kirjutame minu nimele. Praeguse seisuga on maja endiselt meie ühisvara, kuna maja dokumendid ei ole korras ja ilma selleta pangast laenu ei saa. Olen uuesti abiellumas mais 2019. Küsimus - kui maja saab eksabikaasaga jagatud peale seda kui minu uus abielu on juba sõlmitud, siis kas minu nimele tulev maja loetakse sel juhul minu ja uue abikaasa ühisvaraks (uue abielu varasuhteks saab varaühisus)?

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Olen seisukohal, et kuivõrd Te omandate maja ainuomandiõiguse oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel, jääb maja Teie poolt kirjeldatud olukorras Teie lahusvaraks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab elatist maksma kolme lapse pealt, kui inimene saab palka natuke üle miinimumi?04.04.2019

Tere! Kui palju peab elatist maksma kolme lapse pealt, kui inimene saab palka natuke üle miinimumi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Konkreetset summat ei ole võimalik nimetada, see oleneb paljudest asjaoludest, nagu näiteks mõlema vanema varanduslik olukord tervikuna, laste vajaduste suurus, elatise maksmiseks kohustatud vanema isiklike vajaduste suurus jms. Ilmselt ei ole antud juhul siiski põhjendatud nõuda vanemalt elatise maksmist kehtivas miinimummääras (270 eurot ühe lapse kohta).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada korteri ainuomanikuks, kui abikaasa on juba üle 25 aasta mulla all ja korter oli soetatud abielu ajal?04.04.2019

87-aastane proua soovib teada, kuidas toimida, et saada kahetoalise korteri ainuomanikuks kelle abikaasa on juba üle 25 aasta mulla all. Korter oli soetatud abielu ajal ja proua nimele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korteri näol oli tegemist abikaasade ühisvaraga, tuleb välja selgitada, kes olid surnud abikaasa pärijateks. Kui abikaasadel lapsi polnud ja kohaldus seadusjärgne pärimine ehk üleelanud abikaasa oli ainukeseks pärijaks, peakski korter kuuluma üleelanud abikaasale. Kui oli veel pärjaid, kuulub osa omandiõigusest võimalikele pärijatele. Igal juhul tulebki kõigepealt välja selgitada, kes olid surnud abikaasa pärijateringis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand