Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas abieluvaralepingut saab muuta ja kes otsustab tingimuste ja senise vara üle?06.02.2024

Tere. Meil oli sõlmitud abieluvaraleping, ühisvara oli jagatud ebavõrdselt. Nüüd me ikkagi soovime meie vara teistmoodi jagada (võrdselt), seega vajame abieluvaralepingus muudatused teha. Kas selline tehing on lubatud üldse? Kas meie vana abieluvaralepingut tühistatakse ja vormistatakse uus? Meil praegu kehtib lahusvararežiim, mul ostetud auto, mis on hetkel minu lahusvara. Juhul, kui vana abieluvaralepingu tühistatakse ja vormistatakse uue, kas meie vana lahusvararežiim tühistatakse ka ja auto, mis oli ostetud lahusvararežiimi perioodi jooksul läheb meie ühisvarasse? Loodan, et küsimus on selge)

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui saan Teist õigesti aru, seisneb Teie küsimus selles, kas abieluvaralepinguga määratud lahusvararežiimi on võimalik muuta uue lepinguga ühisvararežiimiks. Vastus Teie küsimusele on jaatav - uue abieluvaralepinguga on abikaasadel võimalik muuta olemasolev lahusvara varasuhe ühisvara varasuhteks.

Uue lepingu alusel ei muutu lahusvara varasuhte ajal omandatud esemed automaatselt ühisvaraks, kuid soovi korral on abikaasadel võimalik lepinguga otsustada, et lahusvaraks olev ese on edaspidi poolte ühisvarasse kuuluv.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui pikalt tagantjärgi on vaja koguda kuludokumente, et gümnaasiumis õppivale 19-aastasele nõuda teiselt vanemalt elatist?25.01.2024

Tere
Kuna teine vanem keeldub gümnaasiumis õppivale 19-aastasele lapsele elatist maksmast ning plaan on ette võtta kohtutee elatise väljamõistmiseks, siis kui pikalt tagantjärgi on vaja koguda kulusid tõendavaid dokumente?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Selles küsimuses ei ole ühtset nö reeglit, kui pika perioodi kohta tuleb ülalpidamisarvestus hagiavalduse tarbeks koostada. Mida pikem on periood, seda täpsemalt on võimalik arvutada iga kuluartikli kohta keskmine kulu - nt kommunaalkulude keskmine suurus, arvestades kulu nii soojemal kui ka külmemal ajal.

Reeglina esitatakse kohtumenetluses lapse ülalpidamiskulude suuruse tõendamiseks 3-6 kalendrikuu keskmised kulud, väga hea ülevaate annavad kulutused 12 kalendrikuu kohta arvestatuna. Arusaadavalt päris kõiki kulusid tagasiulatuvalt tõendada ei olegi võimalik, siis tuleb esitada kohtule põhjalik selgitus kulu suuruse ja vajalikkuse osas.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas eristatakse, et abikaasa ostis pärandi müügist saadud korterid, kas see on lahusvara nagu pärand?12.01.2024

Mees sai pärandi, mille müügist ostis ta abielu vältel ühe kortermaja kolm korterit enda nimele. Aasta oli 2003. Lisaks ostsid nad abikaasaga koos neljanda korteri ühisomandisse. Kuidas näeb abielu lahutuse korral välja vara jagamine? Pärandvarast ostetud kinnisvara on ju justkui lahusvara ja see ei tohiks jagamisele minna?! Või siiski?
Jagamisele peaks minema vaid see üks korter, mis on ühisvara.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 210 lõike 2 kohaselt kohaldatakse asjaolule või toimingule, mis on tekkinud või tehtud enne hetkel kehtiva seaduse jõustumist, asjaolu tekkimise või toimingu tegemise ajal kehtinud seadust. Seega tuleks ühisvara koosseisu kindlaks määramisel lähtuda kuni 01.07.2010 kehtinud perekonnaseadusest.

Selle järgi on abikaasade ühisvaraks abielu kestel omandatud vara, sealhulgas abikaasa lahusvara eest omandatud vara (pärandina saadu on abikaasa lahusvara). Küll aga lubab toona kehtinud perekonnaseaduse § 19 lõike 2 punkt 3 kohtul kõrvale kalduda abikaasade osade võrdsusest olukorras, kus ühisvara on omandatud ühe abikaasa lahusvara arvel.

Seega on pärandvara müügist soetatud korterite näol küll tegemist abikaasade ühisvaraga, kuid kohus võib ühe abikaasa lahusvaralist panust arvestades ühisvara jagamisel kõrvale kalduda abikaasade osade võrdsusest. Kas ja millisel määral, on juba iseasi, ja seda ma kahjuks antud asjaolude pinnalt prognoosida ei saa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab tagasi võtta vanemate pandud eesnime ja perekonnanimeks oma neiupõlvenime?11.01.2024

Tere!

Kuidagi on taas aktuaalne nimi. Olen vahetanud korra oma eesnime. Nüüd kuulsin, et see pidavat olema energeetiline error ja tõesti, ega midagi paremaks sellest läinud ei ole.
Küsin nüüd, et kas saab tagasi võtta vanemate pandud eesnime ja perekonnanimeks oma neiupõlvenime?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Nimemuutmisele (sh korduvale) kehtivad nimeseadusest tulenevad nõuded - kui taotletav nimi vastab seadusega sätestatud tingimustele, on nime muutmine võimalik.

Samas tuleb arvestada sellega, et nimeseaduse § 16 lõike 4 kohaselt antakse isikule uus eesnimi, perekonnanimi või isikunimi üldjuhul üks kord. Olukorras, soovitakse nimevahetust rohkem kui ühel korral, tuleb esitada selleks mõjuv põhjus.

Kui Teile on juba kord antud uus eesnimi, on võimalik nimeseaduse § 16 lõike 5 alusel Teile antud eesnimest loobuda ja endise eesnime taastamist.

Eeltoodust lähtuvalt peaks antud olukorras olema võimalik nii eesnime kui ka perekonnanime taastamine.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käib eakale eestkostja määramine, kas selleks peaks olema välismaal elav sugulane, omavalitsus või mina kes hoolitseb aga olen kauge sugulane?10.01.2024

Olen eaka inimese kaugem sugulane. Lapsi tal ei ole. Vanemad on juba ammu surnud. Tal oli õde, kuid ta suri juba 7-8a tagasi. Ainus lähedasem sugulane, kes tal on, on õe tütar, kes ei ela Eestis juba viimased 15+ aastat. Olen aidanud oma eakat sugulast igasugustel toimetustel, kui ta veel oma kodus elas, kuid, kui eakas sugulane asus elama hooldekodusse, siis olen aidanud igakuiselt tal tasuda hooldekodus kohatasu, sest pensionist ta välja ei tule. Viimastel kuudel on inimese mentaalne seisund väga halb ja ta enam ei saa aru, mis on minevik ja mis on olevik, kus ta on ja miks ta on. Sellega seoses tahaks esitada kohtule taotluse saada tema eestkostjaks. Siit ka küsimused. Eakas sugulane on minu isale vanatädi.
1. Kas minul, kes on tema kaugem sugulane, on õigus taotleda tema hooldusõigust?
2. Kas saab kohus otsustada, et tema õetütar, kes on kõige lähem sugulane, kuid kes elab püsivalt välismaal, saab olla tema eestkostja?
3. Kas kohus saab üldse määrata tema eestkostjaks omavalitsuse, sest olen liiga kauge sugulane?
4. Kuna olen nii kauge sugulane, kas ma saan algatada eestkoste seadmise vaid läbi kohaliku omavalitsuse või on mul võimalus ka otse kohtusse pöörduda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui eestkoste seadmine on vajalik, ei pea isiku eestkostjaks olema tingimata kõige lähedasem sugulane - arvestades Teie ja eestkostet vajava isiku seniseid suhteid, võiks Teie määramine eestkostjaks olla põhjendatud. Loomulikult peab eestkostja vastama ka seadusega sätestatud nõuetele, mis tulenevad PkS § 204 lõikest 1.

Kohalik omavalitsus määratakse eestkostjaks siis, kui ei leita sobivat füüsilist isikut. Nagu eelpool märkisin, kui Teil on selleks soov, Te olete siiani eaka eest hoolitsenud ja sobite eestkostjaks, eelistab kohus eestkostja määramisel kindlasti füüsilist isikut kohalikule omavalitsusele.

Eestkoste seadmiseks tuleks Teil pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, kes nõustab ja vormistab vastava avalduse.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Palju tuleb hakata maksma mõlemal lapsevanemal täisealise lapse kontole iga kuu (märts 2024)?21.12.2023

Tere,

Laps saab täisealiseks märtsis 2024. Õpib gümnaasiumis ja hetkel vähemalt 1,5a elab ema juures ehk kodus edasi. Hetkel teine lapsevanem (kes ammu elab/töötab Soomes) on kandnud kohtuotuse (ei mäleta aastat) järgi 292eur. elatisraha teise lapsevanema kontole iga kuu (st. et viimane makse toimub veebruaris märtsi eest). Sooviks teada, kas Eesti seaduses on kirjas kui palju tuleb hakata maksma mõlemal lapsevanemal täisealise lapse kontole iga kuu? Kas miinimumpalgast pool ehk 410 eurot? Võib juhtuda, et teine lapsevanem otsustab, et enam ei toeta peale lapse täisealiseks saamisel siis kuidas tuleb edasi toimida lapsel, kes on saanud just täisealiseks?

Vastust ootama jäädes.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Täisealise lapse elatis on vajaduspõhine ehk oleneb lapse vajaduste suurusest, miinimummäära siin kehtestatud ei ole. Lapse igakuised ülalpidamiskulud tuleb arvutada kokku ja jagada pooleks - pool jääb ühe vanema kanda, pool teise vanema kanda.

Kui lahus elav vanem ei ole nõus vabatahtlikult lapsele edasi elatist maksma, tuleb lapsel pöörduda elatise väljamõistmiseks kohtu poole. Laps on kohtumenetluses hagejaks, st vanem teda enam ei esinda. Loomulikult saab vanem last abistada vajalike dokumentide koostamisel, samuti võib lapsel olla lepinguline esindaja.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kaugele tagasiulatuvalt on õigus maksmata elatist nõuda?21.12.2023

Tere!
Lapsed said 18-aastaseks ja käivad gümnaasiumis, kuidas nüüd käib elatise maksmine. Kas nad siis peavad kindlasti kohtu poole pöörduma elatise saamiseks ja kohus siis määrab selle summa vajadusepõhiselt mõlemale vanemale võrdselt. (Kas ma pean siis kohtu kulud ise maksma?) Kui on koolivaheaeg, kas siis ka pean maksma sest nad ju võivad tööle minna selleks ajaks?
Ma olen iga kuu natuke vähem elatist maksnud kahele lapsele kuna ma ei olnud suuteline täit summat maksma kui nad olid alla 18a. Siiamaani oli ta nagu nõus ei tekitanud probleeme ega kaevanud mind kohtusse. Ja nüüd tahab seda võlga tagasi. Kui kaugele tagasiulatuvalt on tal õigus seda võlga tagasi nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui lapsed täisealiseks saanuna omandavad keskharidust edasi, on neil jätkuvalt õigus oma vanematelt ülalpidamist saada. Kohtusse tuleb täisealiseks saanud lapsel pöörduda siis, kui vanem ei ole nõus teda vabatahtlikult toetama - kui saadakse omavahel kokkuleppele, puudub kohtusse pöördumiseks igasugune vajadus.

Kui on tekkinud elatisvõlgnevus, ei hakka see nõue aeguma enne kui lapse täisealiseks saamisel. Lapse ülalpidamise kohustuse nõude täitmise aegumistähtaeg on kümme aastat iga üksiku kohustuse jaoks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas on võimalik tõestada, et tegelik kooselu lõppes viis aastat enne abielu lõppu, ja peale seda erastatud vara ei kuulu ühisvarasse?20.12.2023

Minu abielu lõppes 1997.a, tegelik kooselu lõppes 1992. Kas on võimalik kuidagi tõestada, et kooselu lõppes tegelikult 1992 ja peale seda erastatud vara ei kuulu ühisvarasse?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Hetkel kehtiva perekonnaseaduse rakendussäte § 210 lõige 3 sätestab, et kui abielusuhted lõppesid enne 1. juulit 2010, moodustus ühisvara abielusuhete lõppemiseni.

Teie poolt kirjeldatud asjaolude toimumine leidis aset kuni 30.06.2010 kehtinud perekonnaseaduse ajal ja tolleaegse seaduse § 18 lõige 2 sätestab, et kui ühisvara jagatakse pärast abielusuhete lõppemist, määratakse ühisvara kindlaks abielusuhete lõppemise aja seisuga. Seega pole määrav abielu lahutamise aeg, vaid abielusuhete lõppemise aeg, et määrata ühe või teise eseme kuulumine ühisvara koosseisu.

Kas ja kuidas õnnestub abielusuhete lõppemist tõendada, on omaette küsimus. Lisaks dokumentaalsetele tõenditele on siinkohal võimalik kasutada ka tunnistajate abi (kui peaks selliste asjaoludega kursis olevaid isikuid olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas peale abieluvaralepingu annulleerimist jääb kehtima lahusvara suhe või see automaatselt muutub ühisvarasuhteks?20.12.2023

Tere. Mul on selline küsimus. Kui juhtub nii, et kohtu kaudu võlausaldaja annulleerib meie abieluvaralepingu, kas sellega lõpetakse meie lahusvarasuhe ka? Või sellega annulleeritakse ainult meie tehing, kus mees oluliselt määral loobus oma varast? Kas peale abieluvaralepingu annulleerimist jääb kehtima lahusvara suhe või see automaatselt muutub ühisvarasuhteks? Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kas tühistatakse abieluvaraleping tervikuna või mõne konkreetse eseme osas.

Kui algselt oli varasuhteks varaühisus, abieluvaralepinguga määrati varasuhteks lahusvara ja leping tühistatakse tervikuna, kohaldub edaspidi eelnev varasuhe ehk varaühisus. Kui tühistatakse tehing konkreetse eseme osas, jääb lepinguga valitud varasuhe kehtima.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas jagatakse abielulahutusel abielu ajal laenuga (mitte liisinguga) ostetud autot?14.12.2023

Tere! Kuidas jagatakse abielu lahutusel autot mis on abielu ajal soetatud laenuga (mitte liisinguga)? Laenu võtja olen ainult mina ja makseid teostasin ka ainult mina.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo KIVIRAND, www.kivirand.ee

Tere!

Kui abieluvararežiimiks on varaühisus ja auto on soetatud abielu ajal, on tegemist abikaasade ühisvaraga. Abielu lahutamisel jagatakse ühisvara abikaasade vahel võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand