Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas isal on kohustus maksta alimente lapsele, kes on 17-aastane, ei õpi ja käib tööl?15.01.2019

Tere
Kas isal on kohustus maksta alimente lapsele, kes on 17a, ei õpi ja käib tööl? Isa on pensionär. Kui ei ole kohustatud, siis mida peab edasi tegema, pöörduma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alalealise lase suhtes on vanemal igal juhul ülalpidamiskohustus, olenemata sellest, kas laps õpib või mitte.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas kontrollida, kas lapse sissekirjutus on ikka endine, kui lapse ema ise ei ole nõus sellekohast infot andma?15.01.2019

Tere, kahtlustan, et lapse ema on omavoliliselt vahetanud lapse sissekirjutusejärgset elukohta. Kuidas saan seda kontrollida, kui ta ise ei ole nõus sellekohast infot andma? Millised on üldse minu kui isa õigused lapse elukoha- lasteaia - kooli määramisel.
Elame lapse emast lahus, kui lapse üle nädalavahetuse enda juurde toon (vahemaa 120 km, kokku nädalavahetusel sõita 480 km), kas kõik kulud peavad olema minu kanda, maksan ka korralikult kohtu kaudu määratud alimente, lapse ema ei olnud kohtuväliste kokkulepetega nõus.
Tänud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Andmeid lapse elukoha registreerimise osas saate vaadata eesti.ee portaalist, samuti saate infot kohalikust omavalitsusest. Kui vanematel on ühine hooldusõigus, peab lapse elukoha andmete muutmiseks olema mõlema vanema nõusolek, samuti peaksid kõik last oluliselt puudutavad otsused (nt lasteaia- ja koolivalik) langetama ühist hooldusõigust omavad vanemad ühiselt.

Suhtlemiskorra osas tuleb vanematel sõlmida kokkulepe, sealhulgas küsimuses, kes last transpordib ja kuidas kantakse lapse transpordiga seotud kulud. Kui vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua, tuleb oma murega pöörduda lastekaitsetöötaja poole ja kui ka tema vahendusel kokkulepet ei sünni, määrab suhtemiskorra kindlaks kohus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha isa elatise võlaga, kas sisse nõuda või loobuda tingimusel, et ei peaks kunagi ise isa hooldama?15.01.2019

Tere! Minu isal on elatisvõlg. Lapsed on juba täiskasvanud. Maksab ta seda heal juhul 20€ aastas kui sedagi. Kui nüüd praegu tema suhtes nõue tagasi võtta, kas siis on tulevikus lastel tema ülalpidamiskohustus? või on seda võimalik kohtu kaudu vaidlustada?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui isal on elatisvõlg, millest ta on võimeline tasuma vaid paarkümmend eurot aastas, on minu hinnangul juba tegemist ülalpidamiskohustuse jämeda rikkumisega, mis annab tõenäoliselt aluse piirata (või ka vabastada) tema lapsed oma isa võimalikust ülalpidamisest. Just ebaedukas täitemenetlus on sobivaks tõendiks, kui laps taotleb kohtult oma vanema ees lasuva ülalpidamiskohustuse piiramist või sellest vabastamist (juhul kui isal üldse vastav abivajadus tekib).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on eetiline, kui laste ema elabki ainult lastele makstavatest elatistest, kas nii on lubatud?14.01.2019

Tere!
Tahaks teada, kas abikaasal on õigus nõuda elatise vähendamist? Maksab ta eelmisest kooselust sündinud ühele lapsele, kelle ema on saanud uue lapse ja läinud siis selle lapse isast ka lahku. Meil endal on ka üks ühine laps ja teine kohe tulemas. Samas on tekkinud kahtlus, et elatist saava lapse ema ei kasuta saadud raha sihipäraselt lapse heaolu nimel vaid enda jaoks. Ta ei käi hetkel ka tööl ning ei saa ka enam emapalka, tundub et ta elabki hetkel peretoetustest ja lastele makstavatest elatistest, kas see on eetiline, kas nii on lubatud?
Sooviks teada kas need on piisavad põhjused taotleda elatise vähendamist? Soov ei ole summat drastiliselt vähendada, näiteks maha arvata pool lapsetoetuse summast (ehk 30€). Ei taha küll lapse olukorda halvendada aga ei näe ka põhjust lapse ema ülalpidamiseks kui tema ei panusta sama palju lapse heaolusse kui mu abikaasa.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse emal ei ole parasjagu võimalik panustada lapse ülalpidamisse lapse isaga samaväärselt, ei anna see alust nõuda elatise vähendamist. Küll aga võib elatise vähendamiseks alust olla olukorras, kus lapse vajadused on osaliselt kaetud riiklike peretoetustega. Kas lapse isale lisandunud ülalpeetavad annavad aluse elatise vähendamiseks, oleneb juba lapse isa majanduslikust olukorrast.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mees on kohustatud maksma ka naisele elatist kui naisel on piisav argument miks ta tööle ei saa minna (laps väike)?14.01.2019

Tere
Läksime mehega lahku või õigemini mees otsustas, et aitab perest, tahab üksi jätkata, ja mina nüüd hetkel kahe lapsega, kellest üks veel lasteaias ei käi. Seega olen kodune. Olen lugenud, et mees on kohustatud maksma ka naisele elatist kui naisel on piisav argument miks ta tööle ei saa minna. Aga kas see on? Ja kui suur see summa oleks siis ja kuhu ma peaksin pöörduma? Lastele lubas mees maksta küll, aga kuna elame veel laenuga ostetud majas, siis see summa läheb suuremas jaos elamise alla. Et kas mul oleks võimalik rohkem nõuda?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teil võib olla õigus ülalpidamisele olukorras, kus Teil ei ole võimalik endale ise sissetulekut teenida, kuivõrd hooldate alla 3-aastast last.

Elatise summa suurus oleneb Teie vajadustest ja laste isa varanduslikust olukorrast, seega konkreetset summat ei ole võimalik nimetada. Kui laste isa ei ole nõus vabatahtlikult elatist maksma, on võimalik elatise väljamõistmiseks hagiga kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean maksma kooli lõpuni või 18-aastaseks saamiseni, kui kohtumäärusel on kirjas, et tasuda kuni lapse täisealiseks saamiseni?14.01.2019

Eelmisest suhtest on 2 last, 11a ja 17a, kes paari kuu pärast saab 18, kuid jätkab õpinguid gümnaasiumis. Kohtumäärusel on kirjas, et elatist tasuda kuni lapse täisealiseks saamiseni. Kas ja kuidas edasi? Kas on seadusega paika pandud summa, mida maksta täisealisele lapsele, kes õpib gümnaasiumis? Lisaks sünnib varsti ka uue elukaaslasega meil ühine laps.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps saab 18-aastaseks, kuid jätkab õpinguid gümnaasiumis, on tal jätkuvalt õigus saada oma vanematelt ülalpidamist. Täisealise lapse elatisele ei ole erinevalt alaealise lapse elatisest kehtestatud alammäära, elatise suurus oleneb lapse vajaduste suurusest, jagunedes vanemate vahel reeglina võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ma 15-aastasena võin ise otsustada, kui tahan elada isa juures (ka ema on nõus), aga omavalitsus ei soosi seda?10.01.2019

Olen 14-aastane, saan märtsis 15. Kas mul on täielik õigus ise otsustada kumma vanema juures ma elada tahan, kui ema ja isa on sellega nõus, et ma elaks isa juures, aga vald on mingil määral selle vastu, sest isa juures ei ole parimat pesemisvõimalust, aga ikkagi saaks pesta. Kas minul on täielik otsustus õigus, kui ma tahan elada isa juures?
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui soovite alaliselt elada isa juures ja ema-isa on mõlemad sellega nõus, ei näe ma mingisugust takistust, miks Teie elukoht ei võiks isa juures olla. Kohalik omavalitsus sellises olukorras takistusi teha ei saa.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas dekreeti jäädes peab mul dekreediraha ikka kontole jääma?10.01.2019

Tere,
Kuna mul tekkis maksehäire ja minu konto on arestitud ja nüüd jään dekreeti, siis kas kõik dekreedist tulev raha läheb konto aresti alt vabanemiseks ja ma ei saa nn lapse sünni tasu? Sooviksin teada millised on sellega seoses minu õigused ja kohustused? Tean, et pean võla ära maksma, kuid sooviksin seda siiski teha jooksvalt, hetkel pole võlanõudja olnud nõus maksegraafikut sõlmima, seega kogu konto on arestitud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sünnitushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis, mida haigekassa maksab kindlustatud inimesele, kellel jääb sünnituse tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Täitemenetluse seadustik ei keela sissenõude pööramist ajutise töövõimetuse hüvitisele, kuid arestida ei tohi kogu hüvitist, kohtutäituril tuleb arvestada täitemenetluse seadustiku §-s 132 sätestatud piiranguid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas pean oma iseseisvale 19-aastasele tütrele elatist maksma?10.01.2019

Mul on kunagisest kooselust 19-aastane tütar, kes käib täiskohaga tööl, elab omaette, on keskkooli hingekirjas (väidetavalt). Lisaks on mul hetkel 2 alaealist last. Küsimus selles, et kui palju ja kas üldse on mul kohustus elatist maksta. Hetkel maksan 270-.kuus.
Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teie 19-aastane tütar omandab keskharidust, on tal õigus nõuda oma vanematelt ülalpidamist (maksimaalselt 21-aastaseks saamiseni). Täisealise lapse elatise suurus on vajaduspõhine ehk sõltub lapse vajaduste suurusest ja ka sellest, kui suures osas suudab laps ise oma vajadusi katta. Lapse ülalpidamiskohustus jaotub reeglina vanemate vahel võrdselt. Elatise miinimummäär (pool kehtivat alampalka) kohaldub vaid alaealise lapse ülalpidamisele.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust?10.01.2019

Tere,
Palju peab isa maksma lapsele alimente, kui tal on veel üks laps esimesest abiellust? Esimesele lapsele ta samuti maksab alimente.

Aitäh

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie küsimusele on keeruline vastata, sest elatise suurus oleneb lapse vajadustest ja vanemate varanduslikust olukorrast. PkS § 101 lõike 1 kohaselt ei tohiks elatis alaealisele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand