Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas laste bioloogilise isa käest peab lapsendamiseks nõusolekut küsima ka juhul kui ainuhooldusõigus on minul?10.09.2018

Kohus lõpetas minu, s.t. laste ema ja mu eksabikaasa ühise hooldusõiguse ühiste laste suhtes ja määras laste hooldusõiguse ainuisikuliselt mulle. Laste bioloogiline isa pole laste vastu 7 aastat huvi tundnud ega pea neid ka ülal. Abiellusin uuesti 3 aasta eest ning minu abikaasa tahab lapsi lapsendada. Kas laste bioloogilise isa käest peab lapsendamiseks nõusolekut küsima? Ja kui kaua keskmiselt üks lapsendamise protsess aega võtab?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isalt ei ole PkS § 135 alusel hooldusõigust täielikult ära võetud, on lapsendamiseks vajalik tema nõusolek.

Lapsendamisprotsessi pikkus sõltub väga paljudest asjaoludest, isegi umbkaudselt ei ole kahjuks võimalik selle kestust ette prognoosida.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas omaste hoolduskohustusest saab taganeda kui tal on endal vara?10.09.2018

Tere!
Eakas ema, kellega on suhted katkenud enam kui 20 aastat tagasi, vajab hooldekoduteenust. Suhted katkesid kui poeg oli täisealine, nii et oma hoolduskohustuse poja ees on tema täitnud. Tal on ka teine poeg, kellega nüüdseks samuti enam ei suhelda, kuid kes on varasemalt saanud emalt varalist toetust - kinnisvara. Emal on endal kinnisvarana maja ja sissetulekuna ka vanaduspension (mis ilmselt kataks küll hooldekoduteenuse vaid osaliselt), muu vara osas, mis tal veel olla võib, ei ole teavet. Kas saab eeldada, et ta müüks oma kinnisvara selleks, et ise oma hooldekodu kulusid katta või on pojad kohustatud hoolduskulusid tasuma? Kinkelepinguid või ka esindusõiguslepinguid sõlmitud ei ole. Võib-olla on testamendis märgitud kogu vara pärijaks üks lapselastest (aga see pole kindel). Kes oleks kohustatud tegelema kinnisvaravara müügiga kui seda saab üldse eeldada? Kas võib oodata, et selles toetaks eakat omavalitsuse esindaja - keegi kellele määratakse esindusõigus? Tõenäoliselt ei annaks ema esindusõigust kummalegi võõrdunud pojale, et korraldada tema kinnisvara müüki.

Tänan

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Eelkõige tuleb Teie poolt kirjeldatud olukorras oleval eakal inimesel ise oma vajadused katta ehk kui hooldekodutasu katmiseks ei piisa pensionist, tuleb eakal võõrandada talle kuuluv kinnisvara. Abivajava perekonnaliikme sugulastel tekib ülalpidamiskohustus olukorras, kus abivajaval endal puuduvad vahendid oma vajaduste katmiseks.

Kui eakas ei ole võimeline ise seda tegema, tuleb tal anda selleks usaldusväärsele isikule vastav volitus või tuleb talle määrata eestkostja. Kuidas täpselt toimida, oleneb juba konkreetsetest asjaoludest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas 18-aastane gümnaasiumi viimasesse klassi minev noor peab elatisraha välja nõudmiseks ise kohtusse pöörduma?05.09.2018

Tere! Kas 18a gümnaasiumi viimasesse klassi minev noor peab elatisraha välja nõudmiseks ise kohtusse pöörduma, kuna ta on täisealine või saab teda kohtus esindada temaga koos elav vanem?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealiseks saanud lapsel tuleb elatise väljamõistmiseks ise kohtusse pöörduda, teda ei saa enam seadusliku esindajana kohtumenetluses esindada vanem, kuid tal on võimalik võtta endale lepinguline esindaja (jurist/advokaat).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse emal on kohustus võtta arvesse minu kui isa soove lapse kulutuste osas?05.09.2018

Tervitused. Mina lapse isana maksan emale. Kas emal on ka kohustus võtta arvesse isa soove? Hetke teemad nt telefoni kasutus, toitumine ja füüsiline aktiivsus. Kas minul on ka õigus temalt nõuda, kui tema nõuab minult raha? Laps on 9a.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, peaksid vanemad kõik last oluliselt puudutavad otsused vastu võtma ühiselt, sellisteks otsusteks on näiteks lapse kooli- ja trennivalik. Kui aga rääkida igapäevaotsustest, nagu näiteks lapse toitmine, langetab vastavad otsused vanem, kelle juures laps parasjagu viibib. Elatist maksvale vanemale ei ole seadusega ette nähtud otseselt võimalust nõuda elatist saavalt vanemalt teatud kulutuste tegemist/tegemata jätmist, kuid tal on õigus kaasa rääkida last oluliselt puudutavates küsimustes, nagu eelnevalt märkisin, ja seeläbi mõjutada elatise kasutamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isalt peab küsima nõusoleku lapse kolimiseks teisele aadressile, teisele tänavale?05.09.2018

Kohtu poolt on määratud lapse alaliseks elukohaks ema juures aadressil ___ tänav, aga nüüd ema kolib teisele tänavale. Kolib koos lapsega aga lapse ja ema ametlik sissekirjutus jääb eelmisele aadressile. Kas lapse isalt peab küsima nõusoleku lapse kolimiseks teisele aadressile?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kas vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus või mitte – kui hooldusõigus (vähemalt lapse elukoha määramise osas) kuulub lapse emale, ei ole isa nõusolek lapse elukohaandmete ümberregistreerimiseks vajalik, kuid vanemate ühise hooldusõiguse korral on selleks vaja mõlema vanema nõusolekut.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul võib tekkida mehe ees mingeid rahalisi kohustusi, kui ta teeb minu enne abielu omandatud korteris remonti?04.09.2018

Elame mehega hetkel abielu ajal ehitatud majas. Mees soovib probleemide tõttu minna ajutiselt elama minu, enne abiellumist ostetud korterisse. Küsimus on, et kui ta seal teeb mingit remonti, kas tal on hiljem lahutuse käigus sellele korterile mingeid õiguseid või on tal õigus minult mingit rahalist hüvitist nõuda? Kas peaksin tegema temaga kirjaliku kokkuleppe, et teeb seda omal soovil ja vabatahtlikult ja et see ei kuulu hiljem hüvitamisele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasa remondib/parendab Teile kuuluvat kinnisvara, võib tal tekkida tehtud kulutustega seoses hüvitisnõue Teie vastu, korteri omandiõigust see kuidagi ei muuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas meie lapse sünniga võib olla mõeldav, et mehe esimesele lapsele makstavat elatist vähendatakse?04.09.2018

Tere,
Meie perre sündis aprillis beebi. Mehel on varasemast kooselust veel üks tütar, kes sai alimente miinimumi järgi 250 eurot.
Saatsime kohtule kirja, et soovime nüüd seda vähendada 150 eurole, kuna mees teenib miinimumpalka 500 eurot kuus. Lisaks on tal tekkinud väga suur maksekoormus, mida aitavad maksta hetkel meie vanemad. Eelmisel elukaaslasel on nüüdseks olemas ka uus elukaaslane ja beebi. Kahjuks ei nõustunud ta aga kirjaliku kokkuleppega ning istung toimub septembri alguses. Mis võimalused on lapse emal võitmiseks ehk kas on võimalus, et alimente ei vähendata?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatise vähendamine eeldab üsnagi kaalukaid asjaolusid, pelgalt see, et Teie elukaaslasele on lisandunud üks ülalpeetav, automaatselt elatise vähendamiseks alust ei anna. Elatise vähendamiseks võib alust olla siis, kui Teie elukaaslase varanduslik olukord ei võimalda tal praeguses summas elatist enam maksta ja tal puuduvad võimalused suurema sissetuleku teenimiseks, samuti võib elatise vähendamine olla põhjendatud ka siis, kui laps veedab aega isaga ja sellel perioodil tuleb isal teha lapse ülalpidamiseks vahetult kulutusi. Seega tuleb kõiki asjaolusid hinnata kogumis, mis eeldab omakorda põhjalikku analüüsi ja kokkuvõttes otsuse langetab siiski kohus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas peaks tõendama makstud elatisraha?21.08.2018

Tere,
Pöördun Teie poole lähedase inimese murega. Nimelt on mees oma endisest elukaaslasest lahus juba üle 12 aasta. Omavahel neil 2 last, kellest üks juba täisealine. Elatis kohtu poolt väljanõutud. Makstud on (korra ka läbi kohtutäituri nõude). Nüüd tema endine elukaaslane väidab, et mees on talle võlgu, sellest asjast saati kui nad lahus on, olevat naisel kõik kirjas, mis maksmata on jäänud. Küsimus, et kas on võimalik eksnaisel midagi nõuda nii öelda selle põhjal, et tal on “vihikus” kirjas. Aga mees on maksnud, küll teinekord hilinemisega, aga maksnud.

Vastust oodates

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hetkel ei loe ma Teie kirjeldusest välja, kuidas on toimunud elatise tasumine - kas sularahas või ülekandega. Kui ülekandega, on lihtne tõendada, et elatist on tasutud. Kui sularahas, võib tõepoolest olla keeruline tõendada elatise maksmist. Kui laste ema peaks otsustama täitemenetluse algatamise kasuks, on laste isal õigus esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise avaldus ja esitada oma vastuväited.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisraha peab maksma ka selle aja eest, mil laps on sõjaväes?21.08.2018

Laps on 18-aastane ja lõpetas gümnaasiumi. Sügisest läheb sõjaväkke ja pärast seda jätkab õpinguid ülikoolis.
Seaduse järgi tuleks kõrgharidust omandavale lapsele tasuda elatist kuni 21. eluaastani.
Kuidas toimida kaitseväe perioodiga? Sel ajal laps ei omanda haridust. Elab ja toitub kaitseväes.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Olen seisukohal, et kaitseväes viibimise ajal ei ole vanemad kohustatud täisealise lapse ülalpidamiseks, kuivõrd sellel perioodil laps faktiliselt haridust ei omanda, samuti ei ole selleks tõenäoliselt vajadust, sest lapse vajadused on sõjaväes oleku ajal kaetud (toit, eluase). Täisealise lapse elatis on aga vajaduspõhine ehk oleneb sellest, kas lapsel on vajadusi, mille täitmiseks puuduvad lapsel vahendid.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas vältida isa eest hoolitsemise kohustust, kui isa minu eest hoolitsenud ei ole?16.08.2018

Tere!
Minu isa ei maksnud alimente ja ei osalenud minu elus. Selle aja jooksul on tal kogunud võlad. Mina olen juba täiskasvanud (26-aastane) ja sain teada, et minu ema juba mitu aastat (ei tea kui kaua) saab oma pangakontole isalt raha, mida arvestatakse nagu alimentide võlade tasumist.
Kuidas pean tegutsema, et tulevikus isa ei hakkaks omakorda nõudma minu käest toetust, tuginedes sellele, et ta maksis mulle alimente?
Kas võin loobuda alimentidest (võla maksetest), mis peaksid minu jaoks olema? Kui jah, kuidas mina võin seda teha?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Antud hetkel olete Teie juba täisealine ja Teie isal ei ole enam Teie suhtes ülalpidamiskohustust, mistõttu võiks praegusel hetkel makstav toetus olla käsitletav vabatahtliku toetusena, kuid mitte Teile alaealisena maksmata jäänud elatise tasumisena. Kindlasti tuleks konkreetsema õigusliku seisukoha väljaselgitamiseks kindlaks teha, kas elatis on isalt kohtu kaudu välja mõistetud ja kas isa on seda kohustust (kasvõi osaliselt ja kohtutäituri vahendusel) täitnud või mitte.

Kui isa peaks Teilt kunagi ülalpidamist nõudma, on Teil võimalik esitada sellele vastuväide ja taotleda, et kohus vabastaks Teid isa ülalpidamiskohustusest või piiraks selle täitmist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand