Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas minial on millalgi uuesti õigus lapse hooldusõigust taotleda?08.04.2019

Kas lapse ema ehk minia saab taotleda hooldusõigust kohtu kaudu tagasi, kui ta kord kuus tunneb ainult huvi lapse vastu ja selle kahe aasta jooksul pole ta toetanud ega elatist maksnud, tööl ei käi ja kui leiab töö siis kaua ühe koha peal ei ole, kui vanemlikud õigused ära võeti, siis ta ise soovis lapsest loobuda, kuna oli noor ja ei osanud tahtnud lapse eest hoolitseda, tahangi nagu teada kas ühel päeval on tal õigus laps endale võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapse emal on õigus pöörduda kohtu poole hooldusõiguse taastamiseks, kuid kas kohus sellise avalduse rahuldab, sõltub juba asjaoludest. Kui ema ikkagi lapse vastu huvi ei tunne, talle ülalpidamist ei anna ega oma ka regulaarset sissetulekut, ei pea ma seda eriti perspektiivikaks nõudeks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui maja saab eksabikaasaga jagatud peale minu uue abielu sõlmimist, kas minu nimele tulev maja on siis uus ühisvara?04.04.2019

Tere! Olen lahutatud. Kokkuleppel endise abikaasaga jäi mitmetel asjaoludel ühine vara (maja) lahutuse hetkeks jagamata. Kokkulepe on, et mina jään lastega majja elama, võtan laenu, et talle pool maja välja maksta ja maja laen ning maja kirjutame minu nimele. Praeguse seisuga on maja endiselt meie ühisvara, kuna maja dokumendid ei ole korras ja ilma selleta pangast laenu ei saa. Olen uuesti abiellumas mais 2019. Küsimus - kui maja saab eksabikaasaga jagatud peale seda kui minu uus abielu on juba sõlmitud, siis kas minu nimele tulev maja loetakse sel juhul minu ja uue abikaasa ühisvaraks (uue abielu varasuhteks saab varaühisus)?

Tänan!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Olen seisukohal, et kuivõrd Te omandate maja ainuomandiõiguse oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel, jääb maja Teie poolt kirjeldatud olukorras Teie lahusvaraks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui palju peab elatist maksma kolme lapse pealt, kui inimene saab palka natuke üle miinimumi?04.04.2019

Tere! Kui palju peab elatist maksma kolme lapse pealt, kui inimene saab palka natuke üle miinimumi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Konkreetset summat ei ole võimalik nimetada, see oleneb paljudest asjaoludest, nagu näiteks mõlema vanema varanduslik olukord tervikuna, laste vajaduste suurus, elatise maksmiseks kohustatud vanema isiklike vajaduste suurus jms. Ilmselt ei ole antud juhul siiski põhjendatud nõuda vanemalt elatise maksmist kehtivas miinimummääras (270 eurot ühe lapse kohta).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada korteri ainuomanikuks, kui abikaasa on juba üle 25 aasta mulla all ja korter oli soetatud abielu ajal?04.04.2019

87-aastane proua soovib teada, kuidas toimida, et saada kahetoalise korteri ainuomanikuks kelle abikaasa on juba üle 25 aasta mulla all. Korter oli soetatud abielu ajal ja proua nimele?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui korteri näol oli tegemist abikaasade ühisvaraga, tuleb välja selgitada, kes olid surnud abikaasa pärijateks. Kui abikaasadel lapsi polnud ja kohaldus seadusjärgne pärimine ehk üleelanud abikaasa oli ainukeseks pärijaks, peakski korter kuuluma üleelanud abikaasale. Kui oli veel pärjaid, kuulub osa omandiõigusest võimalikele pärijatele. Igal juhul tulebki kõigepealt välja selgitada, kes olid surnud abikaasa pärijateringis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas väikse lapsega abikaasa ülalpidamiskohustus kandub üle ka abikaasa vanematele kui abikaasal endal puudub sissetulek?03.04.2019

Loen perekonnaseadusest, et abielu ajal on abikaasa kohustatud ülal pidama abikaasat raseduse ja lapse hooldamise ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kas selline ülalpidamiskohustus kandub ka üle abikaasa vanematele juhul kui abikaasal endal puudub piisav sissetulek?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 107 lõike 1 kohaselt annab abivajava isiku abikaasa ülalpidamist enne abivajava isiku sugulasi. Kui abikaasa ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma abikaasale ülalpidamist oma tavalist ülalpidamist kahjustamata, annavad ülalpidamist isikud, kes on seda kohustatud tegema järgmisena. Eelnimetatu tähendab seda, et kui abikaasa ei saa ülalpidamist tulenevalt oma varanduslikust seisundist anda, tuleb seda teha abivajava abikaasa sugulastel (esimeses järjekorras on abivajava isiku alanejad sugulased ehk lapsed ja lapselapsed, teises järjekorras ülenejad sugulased ehk vanemad ja vanavanemad).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mees saab lihtsalt korteri ja suurema palga pärast lapse ema juurest ära võtta?02.04.2019

Tere.
Minul mure selline, et elan mehega ja lapsega poolteist kuud korteris, plaan on laiali minna ning tahaksin enda ostetud asjad kaasa võtta, mida ma olen siia ostnud. Kingitud asjad jäävad mehele.
Aga mees oli öelnud, et ma ei saa siit mitte midagi, kas tõesti ma ei saa midagi teha, et asjad tagasi saada? Mul on tšekid olemas, kirjavahetused ning kontolt ka näha, et makstud. Mees mitte iialgi ei jäta korterit mulle ja lapsele.
Järgmine probleem. Mees mitu korda öelnud, et jään lapsest ilma, poiss on 3-kuune.
Minul elamine olemas esialgu ema juures, seal ikka rahulikum kui mehega koos, ma ei ole joodik, narkomaan ega keegi veel, igapäev poisiga koos, kas tõesti saab nii lihtsalt korteri ja suurema palga pärast mees last ema juurest ära võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teile kuuluvad asjad on Teil ilmselgelt õigus elukohast lahkudes kaasa võtta, lapse isal ei saa sellele vastuväiteid olla.

Kindlasti ei ole hooldusõiguslike muudatuste tegemisel esmatähtsaks vanema varanduslik seis. Kui mõlemad vanemad saavad pakkuda lapsele eluaset ja muud eluks vajalikku, ei ole oluline, kumma vanema sissetulek on suurem. Hooldusõiguslike muudatuste tegemisel võetakse ikkagi aluseks lapse ja vanema suhe ning arvestatakse sellega, kes on olnud lapse peamine hooldaja. Arvestades lapse vanust, on ta ilmselt hetkel rohkem seotud oma emaga ja ta peaks vanemate lahkumineku korral elama jääma ema juurde (isaga suhtlemine peab ka ilmselgelt lapsele võimaldatud olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on normaalne, et kui lapse isa elab välismaal siis ta maksabki elatisraha vähem?01.04.2019

Tere.
Mul kohtuotsus on olemas, et lapse isa peab maksma (praegu 270€), aga juba üks aasta ta maksab 30 €. Kas see on normaalne, et kui ta elab välismaal siis ta maksab vähem? Ja kas on väga raske piirata kohtus tema hooldusõigust, kui ta ei näe oma lapsi juba 6 aastat.
Suur tänu

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist tuleb maksta vastavalt kohtulahendile - kui lapse isa seda ei tee, on põhjendatud algatada tema suhtes täitemenetlus.

Kui lapse isa lapse elus üldse ei osale, võib olla põhjendatud lapse ühise hooldusõiguse täielik lõpetamine. Selleks tuleb esitada kohtule vastav avaldus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on õige, et inimesele peab kätte jääma elamiseks vaid 270€?01.04.2019

Tere
Lapsevanem, kes seoses hooajalise töö vähesuse tõttu saab hetkel töötasu vaid 425€ kätte, peab kahele lapsele maksma elatisraha riigi poolt ettenähtud summa 540€. Kohtutäituri väidete kohaselt võib talle kätte jääda elamiseks vaid 270€.
On see õige?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtutäitur toetub oma tegevuses seaduslikule alusele, kuid Teie poolt kirjeldatud olukorras võiks olla põhjendatud elatise vähendamine (kui asjaolud seda muidugi võimaldavad).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peab tegema, kui 18-aastane laps soovib isa elatise maksmisest vabastada?01.04.2019

Kui laps on saanud 18 ja soovib ise alimendid isalt maha võtta, mida peab tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina mõistetakse elatis välja kuni lapse täisealiseks saamiseni (mõned vanemad otsused on teistsugused). Seega kui elatis on välja mõistetud kuni lapse täisealiseks saamiseni, lõppebki sellega kohtulahendi kehtivus. Kui elatis on välja mõistetud ka täisealisele õppivale lapsele, kuid laps ei soovi mingil põhjusel isalt elatist saada, tuleb lapse isale avaldada, et laps ei soovi enam elatist saada, võimalusel teha seda kirjalikus vormis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas muuta elatise maksmist, kui nüüd elab üks laps minu juures?28.03.2019

Elatisnõude aluseks olevad asjaolud on muutunud ning seoses sellega soovin nõuda elatise suuruse muutmist. Asjaolud on järgmised: üks laps otsustas hakkata elama isa juures (minu juures) ning on kolinud minu juurde ning elab minu juures juba 1,5 aastat. Siiamaani ma pole elatisnõude muutmiseks taotlust teinud, kuid praegu soovin seda siiski ametlikult vormistada ka. Kellele ja kus ma pean selle avalduse esitama?
Vahekokkuvõtteks tänane olukord: üks laps elab emaga, teine aga minuga. Määrus on aga kahe lapse kohta (2014 aastast). Siiamaani tasusin elatistasud vastavalt määrusele kahe lapse eest.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatislahendi muutmiseks tuleb pöörduda elatise suuruse muutmise hagiga kohtu poole. Hagiavalduses tuleb kirjeldada, kuidas on asjaolud võrreldes kohtulahendi tegemise ajaga muutunud. Riigilõivu elatise suuruse muutmise hagilt tasuma ei pea. Võimalusel soovitan hagiavalduse koostamisel kasutada juristi abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand