Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas pean maksma elatise lapse kontole, kui laps ei ela minuga ja lapse isa maksab kohtu poolt määratud elatist mulle?15.11.2018

Tere, soovin teada kui laps ei ela minuga ja lapse isa maksab kohtu poolt määratud elatist mulle, kas siis pean elatise kandma lapsele arvele? Kuidas oleks juriidiliselt õige?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Saan aru, et alaealine laps elab mõlemast vanemast eraldi - sellisel juhul võite lapse isa poolt makstavast elatisrahast kanda vahetult lapsega seotud kulutusi (nt lapse eluasemekulusid, kooliga seotud kulusid jms) või ka anda elatisraha otse lapsele, kes ise enda vajaduste eest hoolitseb. Kui laps saab täisealiseks, on lapsel õigus nõuda elatisraha kandmist enda isiklikule kontole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võib lapse emale kanda võõra konto alt elatist, kui selgitusse pannakse - elatis - lapse nimi ja kellelt?14.11.2018

Tere, Kas võib näiteks lapse emale kanda võõra konto alt elatist, kui selgitusse pannakse - elatis- lapse nimi ja kellelt? On selline asi aktsepteeritav? Et oleks panga silmas puhas leht ja saaks näiteks lisaks eluaseme soetada. Hetkel on lapse emaga kokkulepe, et mina maksan lasteaia, sünnipäevad, trennid ja huviringid - on suuline kokkulepe. Kas targem oleks kanda kohe tema enda kontole raha, et vältida hilisemaid sekeldusi - hetkel maksan kohe saajale neid arveid? Ning kui pika aja jooksul saab tagasiulatuvalt elatise summa suurendamist nõuda, oletame et näiteks maksan kokkuleppel 200 eurot kuus aga 3 aasta pärast tuleb mingi uus hullus ja hakkab nõudma ülejäänud summat kohtu kaudu, kas pean lisaks ka viivist maksma? Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanem võib ülalpidamiskohustust täita nii vahetult kulutusi tehes kui ka elatist makstes. Kui hetkel täidate oma kohustust vahetult kulutusi tehes, on seda ju võimalik pangakonto väljavõttega tõendada.

Elatist võib maksta ka kolmandale isikule kuuluva konto alt, tuleb lihtsalt jälgida, et oleks võimalik tuvastada, et tegemist on Teie poolt lapsele makstava elatisrahaga. Selleks tuleb selgitusse märkida kelle poolt elatist makstakse, samuti lapse nimi, kellele elatist makstakse, sõna „elatis“ ja periood, mille eest elatist makstakse.

Elatist on võimalik nõuda tagasiulatuvalt kuni 1 aasta eest (kui ei ole veel elatist kohtu poolt välja mõistetud). Kui elatis on juba kohtulahendiga välja mõistetud, on võimalik elatise suuruse muutmist taotleda alates uue hagi esitamisest, tagasiulatuvalt elatise suurust ei ole võimalik muuta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui mul on kohtutäitur kukil, kas siis ma ei saa kohtulikku elatisraha suurendamist nõuda?14.11.2018

Lapse isale on määratud mitmeid aastaid tagasi kohtu poolt elatise maksmise summaks 160 eurot. Kui ma soovin seda hetkel suurendada, siis kas mul on see võimalus? Meie kohtu otsuses ei ole seda kirjas, et elatise raha tõuseks koos miinimum palgaga.
Kuna mul on endal peal kohtutäitur, siis olen kuulnud, et mul ei ole õigust ega võimalust elatise suurendamise hagi kohtusse anda.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

See, et Teie suhtes on algatatud täitemenetlus, ei mõjuta Teie õigust pöörduda kohtusse lapse elatisraha suurendamise nõudega.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas 18a laps kes õpib keskoolis, on seaduse järgi ülalpeetav?13.11.2018

Kas 18a laps kes õpib keskoolis, kuulub seaduse järgi ülalpeetavaks? Milline seadus seda reguleerib?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 97 punkti 2 kohaselt on muuhulgas ülalpidamist õigustatud saama laps, kes täisealisena omandab keskharidust, kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus nõuda väiksemat elatise summat, kui käin lapsi hoidmas ja nad on ka nädalavahetustel minuga?13.11.2018

Tere,
Läksime nainsega lahku ja kolm last (1.5; 3 ja 10) jäid elama emaga. Laste ema nõuab, et maksan iga kuu 600 eurot ja käin graafiku järgi lapsi hoidmas. St ülepäeva (peale tööd, 18.00-22.00) ja kaks nädalavahetust on nad minuga. Ja ta tahab, et lapsed hakkaks veelgi rohkem minuga olema.
Kas mul on õigus nõuda väiksemat elatise summat, arvestades, et minu palk on 1100 mille eest pean maksma enda elamispinna üüri 200+ kommunaalid pluss mõned maksud veel 100 eurot.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, kui suured on laste igakuised vajadused. Arvestades seda, et osalete vahetult laste kasvatuses ja teete laste ülalpidamiseks ka vahetult kulutusi, tuleb seda elatise suuruse kindlaksmääramisel kindlasti arvesse võtta. Seega kõigepealt tuleb kokku arvestada mõlema vanema poolt tehtavad ülalpidamiskulud ja seejärel arvestada elatise suurus (ülalpidamiskohustus peaks üldjuhul vanemate vahel võrdselt jaotatud olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kellel lasub tõendamiskohustus alimentide mittemaksmisest ning mis vabastaks meid vennaga isa hooldamiskohustusest?13.11.2018

Tere
Tean, et kohus mõistis isale kunagi välja minu ja venna elatisrahade maksmise. Minu teada pole ta aga kordagi maksnud. Kuna isa on vanemaks jäämas ja tulevikus võib esile kerkida vanuri hooldamise kohustus, siis kas mina ja mu vend oleme sellest kohustusest vabastatud, kui tema oma omadest viilinud on?
Kellel lasub tõendamiskohustus alimentide mittemaksmisest ning kas mul ja vennal on tulevikutarbeks vaja mingit tõendit, mis vabastab meid tema ülalpidamisest?
Parimat!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui peate põhjendatuks enda vabastamist isa ülalpidamiskohustuse täitmisest, lasub Teil vastav tõendamiskoormus. Võimalusel tuleks Teil selleks hankida tõendid, mille kohaselt on isalt elatis välja mõistetud (kohtulahend) ja ka tõendid, et isa ei ole kohtulahendit täitnud – selleks sobivad täitemenetlusega seotud dokumendid. Abi võib olla ka tunnistajate kirjalikest ja suulistest tunnistustest.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas teovõimetuks tunnistatud vaimuhaiguse tõttu lapsevanemal on kohustus alimente maksta, kui ta ise on hooldatav?12.11.2018

Tere! Kas teovõimetuks tunnistatud vaimuhaiguse tõttu lapsevanemal on kohustus alimente maksta, kui ta ise on hooldatav?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Lapsevanema ülalpidamiskohustus eeltoodud asjaolude tõttu automaatselt ei lõppe, kuid kindlasti mõjutab see ülalpidamise suurust.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida teha, kui leppisime ära, aga naine ei ole maksekäsku tagasi võtnud?12.11.2018

Esitati makseettepanek elatise maksmiseks. Lapse isa vastuväidet ei esitanud, kuna laps ja lapse vanemad leppisid ära ja elasid juba jälle koos sel ajal. Lapse ema lubas elatise nõude tagasi võtta. Nüüd aga tuli ikkagi maksekäsk, kuna lapse ema ei olnud seda tagasi võtnud. Lapse ema väidab, et sellest ei ole midagi, kuna ta ei ole seda ju kohtutäiturile andnud täitmiseks. Mida peaks tegema, et juhul kui siiski kooselu ei laabu ja mõne aasta pärast ei tuleks uus üllatus, kus nõutakse võlga selle aja eest kui elati koos ühises majapidamises ja elatise nõudmiseks tegelikult alust ei oleks olnud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühest küljest oleks ilmselt võimalik tõendada, et elasite ühe perekonnana ja täitsite oma ülalpidamiskohustust vahetult, kuid kõige parem variant oleks pöörduda kohtusse kohtumääruse muutmiseks.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui üks abikaasadest on abielu ajal omandanud kinnistu, kas siis müües on abikaasa nõusolekut vaja?08.11.2018

Abielu on sõlmitud eelmisel sajandil, abieluvaralepingut vmt lepingut ei ole. Üks abikaasadest on abielu ajal omandanud kinnistu, mis ei ole kummalegi abikaasadest koduks (näiteks mets, põld, vmt). Kinnistusraamatus on ainsa omanikuna sisse kantud see sama abikaasa. Kui ta nüüd soovib kinnistut müüa, kas on tarvis teise abikaasa nõusolek? Kui ja, siis millisel kujul see peab olema (kas notariaalne või piisab lihtkirjalikust)?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abikaasadel on varasuhteks varaühisus, on kõik abielu ajal ostutehingu alusel omandatu abikaasade ühisvara ja ühisvara võõrandamisel tuleb mõlemal abikaasal viibida notariaalse tehingu juures.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse eostaja saab notariaalse kokkuleppe teha, kus ta kinnitab, et mitte kunagi välja ei ilmu ja meie elu segama ei tule?07.11.2018

Tere, mul on alla aasta vanune laps. Lapse eostajaga puudub kontakt alates 02.2017 (tema soov kuna mina ei tahtnud temaga suhtes olla). Laps minu nimel ja isadust tõestada ega alimente lapse eostajalt ma ei soovi. Ma soovin, et ta mitte kunagi meie ellu ei tuleks tagasi.
Kas lapse eostaja saab kuidagi nt mingi notariaalse paberi teha vms - kus ta kinnitab, et mitte kunagi välja ei ilmu ja meie elu segama ei tule?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Sellise sisuga kokkulepe on paraku õigustühine. Kui lapse bioloogiline isa soovib oma nime kandmist lapse sünniakti ja Teie sellega ei nõustu, on tal õigus nõuda isaduse tuvastamist kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand