Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida teha kui ühisele hooldusõigusele vaatamata ei saa naiselt tagasisidet, miks ta lapse psühholoogi juurde viis?04.06.2020

Tere! Elasime naisega vabaabielus 11 aastat ning meil kolm ühist last. läksime lahu 10 kuud tagasi. Kaks käivad lasteaias 4 aastane poeg ning 5 aastane tütar, 10 aastane tütar. Eksnaine on ähvardanud, et paneb lapse teise kooli, kuid mina ja laps pole sellega nõus. Laps elab rohkem minu juures ja käib emal külas. Meil on suusõnaliselt suhtluskord jagatud nädal lapsed minuga ja nädal emaga, kuid kui viin lapsed siis tütar (10a) lepib emaga kokku, et ta ikka veel ei tule ja tuleb nädalavahetusel. Teised kaks last üldjuhul lähevad. Kas peaksin sellised ema ja lapsevahelised suusõnalised kokkulepped meili teel kirjalikult veel igal korral saatma, et hiljem ei saaks eksnaiselt süüdistust, et hooldusõigust kuritarvitan? Selle tõttu küsin, et eksnaine saadab peaaegu alati sms-i, et millal lapse toon? Samas on nad vahepeal nädala sees lapsega telefoni teel üle rääkinud, et tuleb reedel. Täna avastasin, et Arno keskkonnas on tehtud päring minu ja lapse andmete kohta. See päring tuleb automaatselt kui teine vanem selles keskkonnas teeb mingi taotluse. Arvangi, et minu teadmata on eksnaine teinud vanemale lapsele uueks õppeaastaks kooli taotluse. Veel selline küsimus kas eksnaine tohib panna lapse minu teadmata psühholoogi juurde ning sinna mineku põhjuseid lapsele ei selgita ning ka psühholoog ei selgita miks laps tema vastuvõtule tuli. Laps pandi arvutis teste lahendama. Perearstilt küsisin ka üle ning sain vastuseks, et mingit saatelehte psühholoogile pole temalt küsitud ning temaga pole ka arutatud lapse probleeme ja tema pole erialaarstile sellega seoses osanud suunamist teha. Lastekaitselt ka küsisin, et mida sellises olukorras teha kui on ühine hooldusõigus aga eksnaine seda eirab, kuid vastust ei saanutki. Mõned kuud tagasi sain psühholoogi vastuvõtul teada, et eksnaine on minu kohta esitanud naiste tugikeskusele kaebuse (psühholoogi kontaktid sain eksnaiselt kuna ei osanud kellegi juurde minna ja mõtlesin proovida sama psühholoogi kelle juures eksnaine käib). Kaebuse sisu täpselt ei tea, kuid lahutuse põhjuseks oli eksnaise pereelust eemaldumine ning kodus mitte viibimine lisaks tarbis pidevalt alkoholi ja tuli välja naise pikalt kestnud kõrvalsuhe. See oli ka lahkumineku peamiseks põhjuseks. Palusin tal välja kolida kuna eksnaine elas minu elukohas. Arvan, et kaebus on väljaviskamine kuna midagi muud polnud kaevata ja vägivalda meie kooselus ei esinenud. Lisaks minu pikaaegsele manipuleerimisele eksnaise poolt üritas ta ka kahel korral enne lahutust kelmuse läbi minult kinnisvara kaasomandisse saada, et vabaabielust väljuda võimalikult tulusalt. Kas oskate nõu anda mida sellises olukorras saan enda kaitseks ette võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil ei õnnestu laste emaga laste elukorralduses kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele jõuda, siis esimeses järjekorras tuleks pöörduda elukohajärgse lastekaitsespetsialisti poole. Kui ka spetsialisti vahendusel ei õnnestu kokkuleppele jõuda, on võimalik pöörduda laste hooldusõiguses muudatuste tegemiseks ja suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks vastava avaldusega kohtu poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas ja mismoodi muuta notariaalset elatise lepingut, kui elatise saaja ei ole nõus summa muutusega?04.06.2020

tere, Soov on muuta sõlmitud notariaalset elatise lepingut, kuna elatise maksja võimalused elatist endises summas maksta on muutunud (laste sünd). Kuidas ja mismoodi seda oleks võimalik teha, kui elatise saaja ei ole nõus summa muutusega?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui omavahel ei õnnestu jõuda kokkuleppele uue lepingu sõlmimiseks, siis tuleb elatise maksjal kehtiv leping nõuetekohaselt üles öelda. Selleks tuleb esitada ülesütlemisavaldus, selgitades muuhulgas lepingu ülesütlemise põhjuseid. Kas elatise saajaks olev vanem lepingu ülesütlemisega rahuldub või otsustab elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda, oleneb juba temast.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatise hagis tuleb kuskil märkida ka soov lapse põlvnemise tuvastamiseks?04.06.2020

Tere!
Mul on 17-aastane vallaslaps. Vallaslaps on ta seetõttu, et isa ei olnud nõus minuga koos lapse sündi registreerima tulema, üldse enne lapse sündi raseduse poole pealt meie kooselu lõppes, aga see ei puutu praegu asjasse.
Viimasel ajal on laps väga palju hakanud küsima oma isa kohta ja ta on minu peale väga kuri, et olen lasknud asjadel nii kulgeda, et isa tema elus osalenud ei ole. Laps tahab nõuda isaduse tuvastamist (sest lapse isa ise temaga ühendust võttes isadust ei tunnista) koos elatise hagi esitamisega, kuna laps veel täisealine pole, peaksin seda mina tegema. Kuna olen 17-aastat üksi, kuigi majanduslikult raskelt hakkama saanud, ei hakkaks ma elatise nõudega tegelema, et laps ei peaks tulevikus oma isa hooldekodu kulusid kandma jne, aga lapse soov on nii suur, et olen hakanud otsima kuidas neid hagisid esitada (lapse soov on eelkõige isast põlvnemine tuvastada, aga kui seda teha, esitaks ka elatise hagi, sest neid koos esitades on teenus riigilõivuvaba, kui olen asjast õigesti aru saanud).
Ma ei leia aga täpset juhist ja avalduse blanketti internetist, et esitada kohtule koos isaduse tuvastamise ja elatise hagi avaldused.
Leidsin elatise hagi avalduse, aga seal pole kohta, kuhu linnuke teha, et sooviksin ka isadust tuvastada. Saan aru, et need on erinevad avaldused.
Kas elatise hagi tuleb esitada eraldi blanketil? Kas elatise hagis tuleb kuskil märkida ka soov lapse põlvnemise tuvastamiseks?
Kust leida hagi avaldus isaduse tuvastamiseks, ma internetist kusagilt ei leia sellist blanketti?
Kas need avaldused tuleb ära täita ja ise viia kohalikku kohtumajja kohale või saab esitada ka interneti teel?
Kas lapsel on võimalus 18-aastaseks saades endal hagi kohtusse esitada isadusse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks õpingute lõpuni?
Lapse vajadused on küll viimasel õppeaastal suurenenud seoses teise linna gümnaasiumisse õppima minemisega, seega elatise nõue oleks põhjendatud küll, kuid teeksin seda raske südamega just lapse tulevikule mõeldes.

Suur tänu vastuse eest ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Internetist on leitav küll elatise väljamõistmise hagi blankett, kuid minule teadaolevalt isaduse tuvastamiseks hagi blanketti ei ole. Reeglina koostataksegi hagiavaldused iga kaasuse jaoks eraldi, vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja selleks võib olla vajalik ka õigusnõustaja abi kasutamine.

Kui esitada üks hagi isaduse tuvastamiseks ja elatise väljamõistmiseks, siis tõepoolest ei tule hagilt riigilõivu tasuda. Kui esitada eraldi ainult isaduse tuvastamise hagi, siis tuleb hagilt tasuda riigilõivu 40 eurot.

Hagiavalduse saab esitada kohtule elektrooniliselt, nii digiallkirjastatuna kohtu e-posti aadressile saates kui ka läbi veebikeskkonna www.e-toimik.ee

Jah, lapsel on täisealiseks saanuna õigus ka ise nõuda kohtu kaudu isaduse tuvastamist ja õpingute ajaks elatise väljamõistmist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isa peab ikka elatist mulle maksma kui laps viibib hetkel erikoolis, laps 14-aastane ja elab minuga?03.06.2020

Tere
Kas lapse isa peab ikka elatist mulle maksma kui laps viibib hetkel erikoolis, laps 14-aastane ja elab minuga?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui alaealise lapse püsiv elukoht on Teie juures ja Teie kanda on kõik lapse ülalpidamiskulud, siis on lapsest lahus elaval vanemal kohustus tasuda Teile nende kulude katteks elatist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas oleks üldse mingit võimalust last ema juurest isa juurde saada ning mis tõendeid selleks vaja oleks ja mis selleks teha?03.06.2020

Mida ja kuidas toimida kui ema manipuleerib laste kaudu raha saamiseks isegi kui elatisrahad makstud. Laste isa töötab soomes ning eelnevalt enne eesti tulekut oli lepitud kokku, et lapsed saavad isa juures olla kaks nädalat. Kui isa eestisse jõudis oli jutt juba teine ning laste ema oli nõus ainult nädalaga. Isa andis järele ning oli samuti siis nädalaga nõus aga juba neljandal päeval tuli ema jutuga, et tahab lapsi tagasi. Põhjusel, et laste isa ei maksnud teise poole kuu alimente kohe ära kuna lapsed olid temaga. Nimelt on nii, et laste isa maksab kuu algul 270 eurot ning ka kuu lõpus 270 eurot, et kindlustada laste toimetulek. Kuna on teada, et laste ema ei panusta 100% ega ka teadaolevalt ei käi tööl. Kuidas sellises olukorras toimima peaks? Lapsed said kaasa antud emale ega tekitatud probleemi isa poolt. Kõik kokkulepped on näha kirjalikult.
Ning teadaolevalt ja ka paistab välja, et lastel tehakse vahet. Kui on ainult jutt ning tean, et kohtus ei piisa ainult jutust ning on tõendeid vaja selleks, et saaks ühe lapse enda juurde elama. Nimelt poisi keda siis väga laste ema poolt ei hoita. Kas oleks üldse mingit võimalust last ema juurest isa juurde saada ning mis tõendeid selleks vaja oleks ja mis selleks tegema peaks? Laste isa on korralik, käib tööl. Muretseb ka lisaks alimentidele telefone ja muud elektroonikat.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui vanemad omavahel laste elukorralduses kokkuleppele ei saa, siis tuleks esimeses järjekorras pöörduda elukohajärgse lastekaitsetöötaja poole. Kui ka tema vahendusel vanemad omavahel kokkuleppele ei jõua, on võimalik pöörduda vastava avaldusega kohtu poole laste hooldusõiguses muudatuste tegemiseks (ja suhtlemiskorra kindlaksmääramiseks).

Kahjuks ei ole Te kirjeldanud, kui vanad on lapsed - kindlasti arvestatakse ka lapse enda arvamust, suuremate laste puhul on nende arvamusel rohkem kaalu. Vanem, kes soovib saada lapse viibimiskoha osas hooldusõigust, peab kohtule tõendama, et ta on nii vaimselt kui ka majanduslikult võimeline last kasvatama, tal on lapsega lähedased suhted ja ka laps soovib seda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas eksmehe laenuvõla tõttu on pangal õigus müüa minu kodu?02.06.2020

Tere,
Abielu ajal võttis mees laenu (mina ei olnud kaaslaenaja) ja tagatiseks sai ühisomandis olev maja. See jäi vara jagamisel (notaris, lepinguga) mulle. Peale vara jagamist ka lahutasime. Laenu maksis mees edasi. Nüüd ütles, et tal raha vähe ja enam ei maksa seda laenu. Et mingu maja sundmüüki. Kas nii saabki? Et siis mina pean välja kolima? Mis õigused mul on temalt nõuda, et ta laenu maksaks?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ma mõistan, et olete sõlminud abieluvara jagamise lepingu, millega saite kinnistu ainuomanikuks, samas pangalaenu tasujaks jäi kokkuleppe kohaselt endine abikaasa ja laenu tagatisena on seatud majale hüpoteek. See on keeruline olukord, sest pangalaenu tasumata jätmisel tekib tõepoolest olukord, kus pank võib laenulaepingu üles öelda. Kindlasti tuleks endise abikaasaga olukorda arutada ja üritada leida üheskoos lahendus, mis tagaks Teile elukoha säilimise.

Samas eeldaks konkreetsema nõu andmine kindlasti ühisvara jagamise lepingu ülevaatamist, täpsustamaks poolte õigusi ja kohustusi sellises olukorras.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saab hakata minult elatist nõudma, kui lapse võttis enda nimele üks teine mees ja temalt on nõutud ka elatist?02.06.2020

Tere. On laps ühe kunagise naisega aga lapse võttis oma nimele üks teine mees ja temalt on nüüd kohtu kaudu alimendid ka sisse nõutud. Küsimus nüüd selles, et kui lapse ema peaks järsku ümber mõtlema ja tahtma ikkagi minult hakata elatisraha nõudma, siis kas tal oleks see võimalik? Oleks tal õigus nõuda DNA testi vms?

Aitäh!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtu kaudu on võimalik elatist nõuda vaid mehelt, kes on kantud isana lapse sünnitunnistusele. Seega antud olukorras ei ole Teil lapse suhtes ülalpidamiskohustust, vaatamata sellele, et olete lapse bioloogline isa.

Iseenesest on lapse emal õigus isaduse vaidlustamiseks, kuid vaidlustamise tähtaeg võib olla lõppenud - isadust on võimalik vaidlustada ühe aasta jooksul alates vastavatest asjaoludest teadasaamisest. Kui lapse emale oli juba lapse sündides teada, et isaduse omaks võtnud mees ei ole lapse isa, lõppes tema jaoks isaduse vaidlustamise tähtaeg lapse 1-aastaseks saamisel.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Keda saab pidada elukaaslaseks, kas mees, kes elab minu majas, meil on mõlemal oma rahakott, me magame kumbki oma voodis?01.06.2020

Tahan küsida, et keda saab pidada elukaaslaseks, kas mees, kes elab minu majas, meil on mõlemal oma rahakott, me magame kumbki oma voodis, lapsi pole, mees kes lihtsalt tuli minu juurde elama, kas tema on siis elukaaslane, kelle eest ma peaks tulevikus hoolitsema, maksma tema hooldekodu arved. Palun vastake see on minu jaoks praegu väga tähtis.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastastikune ülalpidamiskohustus on omavahel abielus olevatel isikutel, Teil abivajava elukaaslase suhtes seadusega sätestatud kohustust talle ülalpidamist anda ei ole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas tekib elatisraha maksmise paus aastaks, kui tütar lõpetab gümnaasiumi aga ülikooli astub järgmisel aastal?26.05.2020

Tütar (19a.) lõpetab nüüd juunis gümnaasiumi ära. Kas tal õnnestub kõrgkooli astuda või mitte me veel ei tea. Sellest on 2 küsimust:
1. Kas pean maksma elatisraha pärast gümnaasiumist eksmatrikuleerimist kuni kõrgkooli immatrikuleerimiseni (kui ta astub sisse) ehk juuli/august. Sest sellel ajal ta just kui ei õpi kusagil?

2. Kui ta kõrgkooli ei astu sisse see aasta, aga järgmisel suvel (2021) astub, kas sellega tekib nö elatisraha maksmise paus üheks aastaks? Kas seejärel maksan veel ühe aasta kuni ta saab 21?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemal on täisealise, kuni 21-aastase lapse puhul ülalpidamiskohustus juhul, kui laps õpib. Seega tekib ülalpidamiskohustus siis, kui laps on (üli)kooli nimekirjas.

Kui laps on gümnaasiumi lõpetanud, kuid samal aastal ülikooli ei astu, siis vanemal ülalpidamiskohustust ei ole - kui laps peaks millalgi seda siiski tegema, tekib ka ülalpidamise andmise kohustus ja seda kuni lapse 21-aastaseks saamiseni.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas vanem peab maksma elatist kui õppival täisealisel lapsel tekib oma sissetulek või on riigi või kooli ülalpidamisel?26.05.2020

tere. Kas vanem peab maksma elatist juhul kui õppival täisealisel lapsel tekib oma sissetulek või on riigi või kooli ülalpidamisel? Kui suur peab olema lapse oma sissetulek, et vanem ei pea talle ena elatist maksma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealise kuni 21-aastase õppiva lapse elatis on vajaduspõhine ehk oleneb sellest, kui suured on lapse vajadused, mida ta ei ole võimeline ise katma. Kui lapsel on endal sissetulek olemas ja ta saab oma vajadused sissetulekuga kaetud, ei olegi vanemalt ülalpidamise nõudmine põhjendatud. Ei ole võimalik nimetada sissetuleku suurust, mille korral ei ole alust vanemalt elatist nõuda, sest iga inimesed vajadused on erinevad.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand