Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas peame toetama täisealise poisi koolis käimist?14.03.2019

Tere
18-aastane poeg jättis koolitee pooleli mais. Nüüd istub kodus sööb ja magab. Töötuna on arvel aga tööd ei otsi. Kodustes töödes aitab väga minimaalselt a la toob puid korviga tuppa vahest, puuküttega maja on. Nüüd teatas, et tema läheb sügisel kooli ja meie peame tema koolis elamiseks ja käimiseks raha maksma, temal ju sissetulek puudub! Kas me peame teda ikka toetama? Kooli mineku ajaks on juba 19-aastane!

Tervitades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse kohaselt tuleb ülal pidada kuni 21-aastast last, kes omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust. Asjaolu, et hetkel ta ei õpi ja vanematelt iseenesest ülalpidamist nõuda ei saa, ei välista tema õigust nõuda ülalpidamist uuesti õpinguid alustades (kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kui kaua ja kui palju peab maksma elatist 18+ gümnaasiumis õppivale lapsele?13.03.2019

Tere.
Olen maksnud korralikult elatist aastaid. Laps sai 18. Kas sellest hetkest pole mul kohustus maksta elatist eksabikaasa arvele kellega laps elab vaid võin maksta lapse isiklikule arvele? Kas alates 18+ pole elatise miinimum summat enam kehtestatud? Ma saan aru, et gümnaasiumi lõpuni pean maksma elatist aga mis saab edasi, kas siis tuleb hakata elatist maksma (kui laps seda taotleb) meil mõlemal nii emal kui isal võrdne summa, mis siis, et laps elab eksabikaasaga? Alla 18 a on elatise miinimum summaks 270€ siis kuidas ma tean, et see on ka 18+ see eluga toime tulemise piir aga pole mitte vähem näiteks (kui arvestada ka eks abikaasa pannust lapse ellu sama summaga...kokku 540€ siis)?
Kui saaks nendele küsimustele vastused oleksin tänulik.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Täisealisele lapsele võib elatist maksta tema isiklikule pangakontole.

Täisealise lapse elatisele ei ole kehtestatud alampiiri, elatise suurus oleneb lapse vajaduste suurusest ja ülalpidamiskohustus jaguneb vanemate vahel (reeglina) pooleks. Kohtu kaudu elatist nõudes tuleb lapsel tõendada oma vajaduste suurust.

Kui täisealine kuni 21-aastane haridust omandav laps elab ühe vanemaga koos ja lahus elav vanem teda vabatahtlikult ei toeta (või ei jõuta elatise summas kokkuleppele), on lapsel õigus kohtu kaudu lahus elavalt vanemalt elatist nõuda. Kui lapsega kooselav vanem täidab oma ülalpidamiskohustust vahetult (katab eluasemekulusid, ostab süüa jms), ei ole lapsel alust ega vajadust nõuda sellelt vanemalt elatist kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mis õigused mul vanemana on kui tütar on 15-aastane, lapseootel ja tahab kodust välja kolida?13.03.2019

Tere!
Minu tütar on 15-aastane, saab kohe kohe kuusteist ja on rase. Tahavad lapse alles jätta ja ta tahab kodust välja kolida, mis õigused minul selle kohapeal on? Kas mul on õigus teda kodus hoida või võib ta oma poisi juurde kolida peale kooli lõpetamis? Mis õigused minul kui lapsevanemal üldse on või enam polegi.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alaealise lapse vanemana on Teil nii õigus kui ka kohustus oma alaealise lapse eest hoolitseda ja hooldusõigust teostada. Seega juriidiliselt on Teil õigus otsustada, kas laps võib eraldi elama asuda või mitte, aga iseasi on, kas füüsiliselt on võimalik teda takistada. Ilmselgelt oleks kõige parem jõuda lapsega rahumeelselt kokkuleppele, selleks võib kasutada ka pereterapeudi/psühholoogi abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käituda kui lapse ema soovib vanemahüvitise määramist ümber vormistada ja lapsega ära kolida?13.03.2019

Lapse ema on ühepoolselt otsustanud, et tema võtab lapse ning kolib teise Eesti otsa, mis raskendab minul oluliselt lapse elus osalemist. Kuna minu sissetulek oli suurem, siis vanemahüvitist oleme seni saanud minu sissetuleku järgi kuid nüüd nõuab ema selle ümbervormistamist enda nimele läbi sotsiaalkindlustuse ameti. Teatises seisab: Palume teatada, kelle juures elab laps alaliselt ja kumb vanem tegeleb rohkem lapse kasvatamisega. Kuidas peaks selles olukorras käituma?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vanemahüvitise saajaks peaks olema vanem, kes on faktiliselt lapsehoolduspuhkusel ja hoolitseb igapäevaselt lapse eest.

Vanemahüvitisel ja lapse hooldusõigusel omavahel seost ei ole. Kui Teil ja lapse emal on ühine hooldusõigus, ei mõjuta hooldusõiguse kuuluvust asjaolu, kes on vanemahüvitise saajaks. Küll aga tuleb ühise hooldusõiguse korral kõik last oluliselt puudutavad otsused ühiselt vastu, sealhulgas lapse elukoha valik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Millisel juhul minnakse inimese kinnisvara kallale, kui oma palgast ei suuda maksta elatisraha lisaks 270.-?11.03.2019

Tere!
Lähedasel meesterahval on mure. Nimelt toimus üheöösuhe, mille tagajärjel naine rasestus, tahtlikult! Nii praalis ta järgmine päev, kuna bioloogiline kell tiksuvat.
Minu tuttav ei soovi last aga tulevase lapse ema ähvardab isaduse tuvastamisega kohtu kaudu ja siis tõenäoliselt leiab aset isaduse kandmine sunniviisiliselt lapse sünnitunnistusele (olen niipalju ise uurinud). Ja siis on sunnitud isa alimente maksma lapsele. Nn "tulevase isa" palk on väike, aga tal on lapsepõlvekodu maja näol. Minu küsimus on, et millisel juhul minnakse inimese kinnisvara kallale, kui oma palgast ei suuda maksta lisaks 270.- Tal on ka varasemast suhtest (oli lapse emaga abielus) laps, kellele ta maksab juba 270.-
Vastuse eest ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kinnisvara võõrandamine täitemenetluses on kindlasti viimane samm, kui elatisraha ei ole võimalik teisiti kätte saada. Kui lapse isa palk on väiksemapoolne ja ta maksab juba ühele lapsele elatist, ei pruugi kohus elatist üldse kehtivas miinimumsummas välja mõista. Elatis peab vastama ka lapse vanemate majanduslikule olukorrale, seega väiksema sissetulekuga vanemate puhul, kelle ülalpidamisel on mitu last, võib elatis jääda ka alla kehtiva miinimummäära.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada elatisabi kui lapse isa pole 2 aastat elatist maksnud ja nüüd järsku tema ema kandis paarkümmend eurot?07.03.2019

Tere.
Kas mul on õigus saada elatisabi kui lapse isa pole peaaegu 2 aastat elatist maksnud ja nüüd järsku tema ema kandis paarkümmend eurot "pannkoogi raha"? Elatis on kohtulikult välja nõutud. Mida ma peaksin tegema? Raha tagasi kanda ei tohi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie poolt kirjeldatud ülekannet lapse vanaemalt on raske seostada lapse isa asemel elatise maksmisega ja igal juhul ei mõjuta see Teie õigust algatada lapse isa suhtes täitemenetlus elatisraha kättesaamiseks. Kui täitemenetlus on algatatud, kuid see ei ole nelja kuu jooksul tulemust andnud, on Teil võimalik taotleda täitemenetlusaegset elatisabi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas suusõnalised kokkulepped on varajagamisel kohtus ka tõenditeks?07.03.2019

Kas suusõnalised kokkulepped on varajagamisel kohtus ka tõenditeks, mis on paberil kirja pandud ja mõlemad pooled on allkirjastanud need sõnad mis on lubatud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvaraks olev kinnisvara tuleb jagada notariaalselt, seda ei ole võimalik lihtkirjalikult teha. Kohus jagab ühisvara abikaasade vahel võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käib notariaalselt sõlmitud elatisraha kokkuleppe nõuetekohane ülesütlemine ülesütlemisavaldusega?06.03.2019

Tervist!

Infot sel teemal justkui leidub, samas puust ja punaseks õpetust ei leia.
Kuidas käib notariaalselt sõlmitud elatisraha kokkuleppe nõuetekohane ülesütlemine ülesütlemisavaldusega? Kellele ja kuhu tuleb see saata? Kas ainult teisele osapoolele? Milline etteteatamisaeg on mõistlik?
Kuidas toimub kohtutäiturite informeerimine, et kokkulepe enam ei kehti, kui teine pool asja nende kätte annab?
Kui uuele kokkuleppele ei jõuta, samas maksatakse elatisraha varasemast kokkuleppest vähem, siis kumb pool peab järgmise sammu astuma ning kohtusse pöörduma?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülesütlemisavaldus tuleb esitada teisele vanemale. Mõistlik tähtaeg on vaieldav termin, kuid antud juhul võiks minu hinnangul selleks pidada ühte kalendrikuud. Vaatamata korrektse ülesütlemisavalduse esitamisele võib tekkida olukord, kus elatise saamiseks õigustatud vanem esitab kokkuleppe notarile täitmiseks ja algatatakse täitemenetlus, sellisel juhul tuleb esitada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise avaldus.

Kui elatist saama õigustatud vanem ei nõustu teise vanema poolt makstava elatisega, tuleb tal lapse nimel elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida ette võtta, et 1995 a lahutuse järel jagamata maja oma nimele saada?06.03.2019

Tere!
Mida peaksin tegema selleks, et 1995 aasta lahutuse käigus ühisvara jagamata jäi ( s.o maja), kuigi lahutuse avaldusele sai märgitud (lahutatud omavahelisel kokkuleppel, mida meie omavahel ka tegime). Nagu aru saan nüüdse seaduse järgi see enam ei kehti. Soovin saada maja ainuomanikuks, mis ongi minu nimele registreeritud 1992 aastal.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara jagamiseks tuleb sõlmida endise abikaasaga notariaalne ühisvara jagamise leping. Kui ühisvara jagamise osas kokkuleppele jõuda ei õnnestu, tuleb ühisvara jagamiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisraha saab kuni sünnipäevani või gümnaasiumi lõpuni?04.03.2019

Tere!
Kohtulik kokkulepe. Makstakse kuni täisealiseks (24.veebruar 2019) saamiseni. Kuid poeg lõpetab alles juuni 2019.a. gümnaasiumi ja kas võimalik, et nii jääbki või on õigus ikka gümnaasiumi lõpetamiseni saada elatisraha. Kui sügisest ülikooli õppima minek (päevasesse osakonda), kas on võimalik taotleda edasi elatisraha kuni 21.aastaseks saamisel. Tänud ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps saab täisealiseks, kuid jätkab õpinguid keskkoolis (ja ka ülikoolis), on tal õigus vanemate ülalpidamisele, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealine laps peab kohtu kaudu ise elatist nõudma, vanem teda enam kohtumenetluses esindada ei saa (võib muidugi võtta lepingulise esindaja).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand