Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida edasi teha, kui kohtunik ei rahuldanud riikliku õigusabi taotlust?22.11.2018

Esitati hagi elatise nõudmiseks lastele. Kuna olen 100% töövõimetuse pensionär invaliidsuspensioniga, siis taotlesin riigilt õigusabi. Vastus tuli samalt kohtunikult, kes on selle protsessi kohtunik ja teatas, et riikliku õigusabi taotlus pole põhjendatud. Mida ma sel juhul edasi peaks tegema? On selge, et iseseisvalt ma ei oska kõik vajalikke asju kohtus esile tuua. Teiseks kohus on teisel pool Eesti otsas.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui Teil puuduvad rahalised vahendid lepingulise esindaja palkamiseks, tuleb Teil ennast kohtumenetluses ise esindada, lepingulise esindaja olemasolu ei ole tingimata vajalik.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada elatist 3 lapsele, kui kohtutäitur ütleb, et ei ole kust võtta?22.11.2018

Tere
Küsimus elatise maksmise kohta. Minu 3 alaealise lapse ema lahkus pere juures 2,5a tagasi, kohus määras lapsed elama minu juurde ja emale kohustuse maksta elatist 150 eurot lapse kohta. Naisel on täiskasvanud poeg, kes on kooli nimekirjas, kuid koolis ei käi, elab emast eraldi (ema üüritud korteris) ja saab oma isa käest elatist. See noormees loetakse ema ülalpeetavaks, tema sissetulekut elatise näol pere sissetuleku hulka ei arvestata ja nii jäävad kolm alaealist last elatisest ilma, sest kohtutäituri sõnul pole midagi võtta. Palun hinnangut olukorrale ja võimalikke lahendusi.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui täitemenetlus on kujunenud ebaedukakas, võiksite kaaluda täitemenetlusaegse elatisabi taotlemist. Selleks tuleb teha vastav taotlus kohtutäiturile.

Kui elatist üldse ei laeku, võiks kaaluda ka laste ema suhtes kriminaalmenetluse algatamist KarS § 169 alusel, sellel on mõnikord elatisvõlgnikule distsiplineeriv mõju.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas ema hooldaval tütrel on õigus omada enda käes ema dokumente ja panga kaarti?21.11.2018

Tere.
Ema, kellel on kolm tütart, hakkas vabatahtlikult peale isa surma osaliselt hooldama vanem tütar. Ema elab oma korteris üksi ja saab üle keskmise pensioni. Vanem tütar maksab vajalikud maksud ja toob nädalas korra toidukraami, kraamib ja aitab pesta. Ema dokumendid ja pangakaart on vanema tütre käes ja tema teeb nendega tehinguid. Noorem tütar kahtlustab, et vanem õde kasutab ema raha enda tarbeks. Noorem tütar palus vanemal õel esitada pangaväljavõtted tehingute kohta. Vanem õde ei ole nõus neid näitama, selgitades, et ei ole kohustatud seda tegema. Kas tal on see õigus ja kas tal on õigus omada enda käes ema dokumente ja panga kaarti?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ema hooldaval tütrel ei ole otseselt kohustust anda ülevaadet ema ülalpidamiseks tehtavate kulutuste kohta. Kui ema on volitanud ühte tütardest enda nimel pangatehinguid tegema, ei näe ma midagi sobimatut ka selles, et ema pangakaart on teda hooldava tütre valduses.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu peab täpsemalt pöörduma mees, kes tahab lapselt oma perekonnanime ära võtta?21.11.2018

Kuhu peab täpsemalt pöörduma mees, kes tahab lapselt oma perekonnanime ära võtta? Saab seda teha ka avaldusena internetis? Mis selleks täpsemalt vaja on?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ma kahjuks ei mõista täpselt Teie küsimust. Kui Teie sooviks on lapse perekonnanime muutmine, peab sellega nõus olema ka lapse ema (erandkorras võib selleks anda vastava õiguse ka kohus). Kui peate silmas seda, et tegemist ei ole Teie bioloogilise lapsega ja soovite oma nime kustutamist lapse sünniaktist, tuleb isaduse vaidlustamise hagiga kohtu poole pöörduda, arvestades seejuures vaidlustamise tähtaega. Kui aga olete lapse bioloogiline isa, puudub võimalus nö soovi korral isadusest loobumiseks (kui just ei toimu lapsendamist).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, et saada õigust, kuna keegi on anonüümselt kaevanud, et me väärkohtleme oma last ja lastekaitse käis juba meil?20.11.2018

Tere, kelle poole ma pean pöörduma oma küsimusega? Kas on ka mingi tasuta nõustamine või kuidas? Küsimus seisneb selles, et eile 12.11.2018 käis meie kodus lastekaitse. Neile oli tulnud anonüümne vihje, et meie elukaaslasega väärkohtleme oma 2-aastat last. See on täielik vale info. Kui me küsisime, kes sellise kaebuse tegi siis vastati meile, et nemad ei saa meile nime öelda kuna inimene soovis anonüümseks jääda. Lastekaitse räägib lasteaiaga kui ka mehe vanemetega, kes on kursis meie vastu tehtud vihjest, ning ka nemad kinnitavad, et me ei ole mitte kunagi oma last väärkohelnud! Kelle poole ma pean pöörduma, et teada saada, kes on sellise alatu käitumise taga? Oskate ehk mind kellegi juurde suunata? Olen nõus kasvõi kohtuni välja minema selle asjaga, sest me ei ole oma lapsele mitte kunagi liiga teinud. Ma ei tea kelle poole pöörduda. Palun abi

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Anonüümset vihjet on õigus Lastekaitsele anda igal isikul, kes märkab abivajavat last. Kui Lastekaitse seejärel tuvastab, et mingisugust väärkohtlemist toimunud ei ole, lõppebki sellega asja menetlus ja Teie oma pead sellega enam vaevama ei pea. Arusaadav, et selline tegevus on ebameeldiv, kuid Lastekaitsel on igal juhul kohustus reageerida, isegi kui tegelikkuses alust pole ja vihje esitajale jäi asjaoludest ekslik mulje.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas võin keelduda, kui lapse isa nõuab kohtu kaudu DNA testi?20.11.2018

Tere!

Mees, kellega pole mingit kooselu olnud, kuid kogemata juhtus laps, nõuab kohtu kaudu dna testi. Kas mul on õigus keelduda? Kas kohus võtab arvesse seda lapsega kokkusaamise korral, et mees on mind vaimselt terroriseerinud umbes aasta ning minu ja lapse tervisele halvasti mõjunud. On võimalik, et mingit lapsega koosolemist ei tule? Tegu on 1-kuuse beebiga.

Aitäh ette ära

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui mees on esitanud kohtule hagi isaduse tuvastamiseks, ei ole võimalik DNA-analüüsi läbiviimisest keelduda. Kui kohus tuvastab, et mees on lapse bioloogiline isa, kantakse isa nimi lapse sünniakti ja tal tekivad lapse suhtes vanemalikud õigused ja kohustused, sealhulgas õigus lapsega suhelda. Teie poolt nimetatud asjaolud võivad mõjutada isa ja lapse suhtlemise korraldust, kuid isal peab siiski olema võimalus lapsega kohtuda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada abi, kui lapse isa on vanglas ja elatusraha ei maksta?19.11.2018

Tere,
Kas ja kuidas käituda? Kas saab avalduse teha linnaosa valitsusele? Elatusraha selleks ajaks, kui lapse isa kannab vangla karistust? Laps on sama perekonnanime kandev. Kohtusse ei ole pöördunud. Saavutasime temaga kohtuvälise leppe. Nüüd oleme sellises olukorras, kus laekumisi ei tule. Kohtusse uuesti pöörduda ei tahaks. Sellega kaasnevad ka muud ressursid, aeg ja närvid.

Ette tänades!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Omavahelist kokkulepet ei ole võimalik sundtäita ehk see ei allu täitemenetlusele (kui tegemist ei ole just vastava notariaalse kokkuleppega), seega tuleks Teil ikkagi elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda. Jõustunud kohtulahendi alusel on võimalik lapse isa suhtes algatada täitemenetlus. Kui lapse isal igasugune vara puudub, mille arvelt lapse elatisnõuet täita, on võimalik esitada nõue asenduskohustusena lapse isapoolsete vanavanemate vastu, kuid see eeldab taaskord kohtusse pöördumist (kui vanavanemad just vabatahtlikult nõuet ei täida).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas saada eestis elavalt rootslasest isalt lapsele elatist?19.11.2018

Tere. Me pole abielus ja sündis laps. Laps kannab isa perekonnanime ja on kolme aastane. Läksime lahku ja nüüd isa ei taha materiaalselt toetada. Isa on rootslane ja elab eestis ja töötab juba 7 aastat. Kas oleks võimalik saada alimente.

Jään vastust ootama

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse isa ei ole nõus vabatahtlikult lapsele elatist maksma, tuleb elatise väljamõistmiseks pöörduda kohtu poole. Selleks tuleb maakohtule esitada vastav hagiavaldus, riigilõivu sellelt hagilt tasuda ei tule. Internetist on leitav hagiavalduse blankett.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse isal on õigus nõuda elatise maksmisel tšekke, et kas tema kantud raha läheb ikkagi täies mahus lapsele?19.11.2018

Tere!
Kas lapse isal on õigus nõuda elatise maksmisel tšekke, et kas tema kantud raha läheb ikkagi täies mahus lapsele?

Aitäh vastamast

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Seadus kohustab elatist saavat vanemat kasutama elatist lapse huvides, kuid ei kohusta esitama teisele vanemale tõendeid elatise kasutamise kohta.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapsevanem saab volitada kolmandat isikut, et ajada lapse tervist, haridust ja sotsiaalteenuseid puudutavaid asju?15.11.2018

Kas lapsevanem saab teha volituse kolmandale isikule, et ta saaks ajada lapse tervist, haridust ja sotsiaalteenuseid puudutavaid asju?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Hooldusõiguslikke muudatusi on lapse suhtes võimalik teha vaid läbi kohtu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand