Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas väikse lapsega abikaasa ülalpidamiskohustus kandub üle ka abikaasa vanematele kui abikaasal endal puudub sissetulek?03.04.2019

Loen perekonnaseadusest, et abielu ajal on abikaasa kohustatud ülal pidama abikaasat raseduse ja lapse hooldamise ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kas selline ülalpidamiskohustus kandub ka üle abikaasa vanematele juhul kui abikaasal endal puudub piisav sissetulek?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Perekonnaseaduse § 107 lõike 1 kohaselt annab abivajava isiku abikaasa ülalpidamist enne abivajava isiku sugulasi. Kui abikaasa ei ole tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades võimeline andma abikaasale ülalpidamist oma tavalist ülalpidamist kahjustamata, annavad ülalpidamist isikud, kes on seda kohustatud tegema järgmisena. Eelnimetatu tähendab seda, et kui abikaasa ei saa ülalpidamist tulenevalt oma varanduslikust seisundist anda, tuleb seda teha abivajava abikaasa sugulastel (esimeses järjekorras on abivajava isiku alanejad sugulased ehk lapsed ja lapselapsed, teises järjekorras ülenejad sugulased ehk vanemad ja vanavanemad).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas mees saab lihtsalt korteri ja suurema palga pärast lapse ema juurest ära võtta?02.04.2019

Tere.
Minul mure selline, et elan mehega ja lapsega poolteist kuud korteris, plaan on laiali minna ning tahaksin enda ostetud asjad kaasa võtta, mida ma olen siia ostnud. Kingitud asjad jäävad mehele.
Aga mees oli öelnud, et ma ei saa siit mitte midagi, kas tõesti ma ei saa midagi teha, et asjad tagasi saada? Mul on tšekid olemas, kirjavahetused ning kontolt ka näha, et makstud. Mees mitte iialgi ei jäta korterit mulle ja lapsele.
Järgmine probleem. Mees mitu korda öelnud, et jään lapsest ilma, poiss on 3-kuune.
Minul elamine olemas esialgu ema juures, seal ikka rahulikum kui mehega koos, ma ei ole joodik, narkomaan ega keegi veel, igapäev poisiga koos, kas tõesti saab nii lihtsalt korteri ja suurema palga pärast mees last ema juurest ära võtta?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teile kuuluvad asjad on Teil ilmselgelt õigus elukohast lahkudes kaasa võtta, lapse isal ei saa sellele vastuväiteid olla.

Kindlasti ei ole hooldusõiguslike muudatuste tegemisel esmatähtsaks vanema varanduslik seis. Kui mõlemad vanemad saavad pakkuda lapsele eluaset ja muud eluks vajalikku, ei ole oluline, kumma vanema sissetulek on suurem. Hooldusõiguslike muudatuste tegemisel võetakse ikkagi aluseks lapse ja vanema suhe ning arvestatakse sellega, kes on olnud lapse peamine hooldaja. Arvestades lapse vanust, on ta ilmselt hetkel rohkem seotud oma emaga ja ta peaks vanemate lahkumineku korral elama jääma ema juurde (isaga suhtlemine peab ka ilmselgelt lapsele võimaldatud olema).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on normaalne, et kui lapse isa elab välismaal siis ta maksabki elatisraha vähem?01.04.2019

Tere.
Mul kohtuotsus on olemas, et lapse isa peab maksma (praegu 270€), aga juba üks aasta ta maksab 30 €. Kas see on normaalne, et kui ta elab välismaal siis ta maksab vähem? Ja kas on väga raske piirata kohtus tema hooldusõigust, kui ta ei näe oma lapsi juba 6 aastat.
Suur tänu

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatist tuleb maksta vastavalt kohtulahendile - kui lapse isa seda ei tee, on põhjendatud algatada tema suhtes täitemenetlus.

Kui lapse isa lapse elus üldse ei osale, võib olla põhjendatud lapse ühise hooldusõiguse täielik lõpetamine. Selleks tuleb esitada kohtule vastav avaldus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas see on õige, et inimesele peab kätte jääma elamiseks vaid 270€?01.04.2019

Tere
Lapsevanem, kes seoses hooajalise töö vähesuse tõttu saab hetkel töötasu vaid 425€ kätte, peab kahele lapsele maksma elatisraha riigi poolt ettenähtud summa 540€. Kohtutäituri väidete kohaselt võib talle kätte jääda elamiseks vaid 270€.
On see õige?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kohtutäitur toetub oma tegevuses seaduslikule alusele, kuid Teie poolt kirjeldatud olukorras võiks olla põhjendatud elatise vähendamine (kui asjaolud seda muidugi võimaldavad).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peab tegema, kui 18-aastane laps soovib isa elatise maksmisest vabastada?01.04.2019

Kui laps on saanud 18 ja soovib ise alimendid isalt maha võtta, mida peab tegema?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Reeglina mõistetakse elatis välja kuni lapse täisealiseks saamiseni (mõned vanemad otsused on teistsugused). Seega kui elatis on välja mõistetud kuni lapse täisealiseks saamiseni, lõppebki sellega kohtulahendi kehtivus. Kui elatis on välja mõistetud ka täisealisele õppivale lapsele, kuid laps ei soovi mingil põhjusel isalt elatist saada, tuleb lapse isale avaldada, et laps ei soovi enam elatist saada, võimalusel teha seda kirjalikus vormis.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas muuta elatise maksmist, kui nüüd elab üks laps minu juures?28.03.2019

Elatisnõude aluseks olevad asjaolud on muutunud ning seoses sellega soovin nõuda elatise suuruse muutmist. Asjaolud on järgmised: üks laps otsustas hakkata elama isa juures (minu juures) ning on kolinud minu juurde ning elab minu juures juba 1,5 aastat. Siiamaani ma pole elatisnõude muutmiseks taotlust teinud, kuid praegu soovin seda siiski ametlikult vormistada ka. Kellele ja kus ma pean selle avalduse esitama?
Vahekokkuvõtteks tänane olukord: üks laps elab emaga, teine aga minuga. Määrus on aga kahe lapse kohta (2014 aastast). Siiamaani tasusin elatistasud vastavalt määrusele kahe lapse eest.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Elatislahendi muutmiseks tuleb pöörduda elatise suuruse muutmise hagiga kohtu poole. Hagiavalduses tuleb kirjeldada, kuidas on asjaolud võrreldes kohtulahendi tegemise ajaga muutunud. Riigilõivu elatise suuruse muutmise hagilt tasuma ei pea. Võimalusel soovitan hagiavalduse koostamisel kasutada juristi abi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatise maksja võib maksta suvalistel kuupäevadel elatist, kuigi kohtuotsuses on kindel kuupäev?26.03.2019

Kui on lapsele kohtu poolt määratud ja paika pandud kuupäev mis päevaks peab olema tasutud elatis, siis kas elatise maksjal on õigus mängida nende kuupäevadega nii kuis ise tahab, kord kuu algul kord kuu lõpus tasuda? Kuigi kohtu paberites on kuupäev välja toodud?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui on märgitud konkreetne kuupäev, tuleb elatis tasuda sellel kuupäeval. Kui seda tehakse hiljem, on tegemist kohtulahendi rikkumisega ja on alust algatada täitemenetlus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas kooseluleping samasoolise kaaslasega on mõistlik sõlmida enne või pärast välismaal abiellumist?26.03.2019

Tere!
Ma abiellun välismaal, ühes Euroopa linnas, samast soost elukaaslasega. Kuna aga Eesti seaduse kohaselt seda veel ei tunnistata, siis Eestis planeerime omavahel sõlmida kooselulepingu.
Kas kooseluleping on mõistlik meil sõlmida enne või pärast välismaal abiellumist, et juriidiliselt oleks toiming korrektne? Kas me peame enda abiellumisest rahvastikuregistrit teavitama, et ajal, kui tulevikus abielu kahe samasoolise isiku vahel seadustatakse, hakataks ka meie abielu Eestis tunnistama?

Lugupidamisega

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kooselulepingu sõlmimise eelduseks on asjaolu, et kumbki pool ei ole abielus. Eestis ei ole küll samasoolised abielud seadustatud, kuid on küsitav, kas välismaal samasoolise kaaslasega sõlmitud abielu on takistuseks kooselulepingu sõlmimisele. Soovitaksin Teil selle küsimusega igal juhul notari poole pöörduda. Võibolla tekib üldse olukord, kus tuleb valida, kas registreerida abielu või sõlmida kooseluleping.

Ma ei näe otseselt kohustust teavitada rahvastikuregistrit abielu registreerimisest, sest praegusel hetkel pole registripidajal selle informatsiooniga midagi teha. Kui olukord peaks muutuma, peaks seda muidugi tegema.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida peame tegema ja kust alustama, et nõuda naiselt alimente ja igakuist lapsetoetust, kuna nüüd elab laps isa juures?26.03.2019

Tere,
Mehe poeg (eelmisest suhtest) elab meie juures umbes 1,5a. Laps tuli meile elama, kuna koolis oli halvasti ja probleemid probleemide otsa. Ema ei aidanud õppida ja ei käinud vajadusel kooli koosolekutel. Laps kolas omapäi palju ringi. Paar korda käisime isegi otsimas. Lapse emale läheb lapsetoetusraha. Ei tunne muret kas kooliasjad ja riided on olemas. Tänaseks läks ema soome tööle ja käib eestis umbes kuus korra.
Kui laps elas ema juures, oli naine mehel kukil ja nõudis raha. Nüüd on olukord vastupidine ja naine kadunud ja ei anna sentigi. Mida peame tegema ja kust alustama, et nõuda naiselt alimente + igakuine lapsetoetus?
Juba ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse ema ei ole nõus vabatahtlikult elatist maksma, tuleb temalt elatis kohtu kaudu välja mõista. Selleks tuleb esitada kohtule vastav hagiavaldus (või esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldus).

Lapsetoetuse saaja muutmiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas vanemad peavad maksma elatist 17-aastasele, kes õpib aga on omal vabal valikul kodust peigmehe juurde elama läinud?26.03.2019

Tere!
Kui 17-aastane laps, kes õpib, on omal vabal valikul kodust lahkunud, peigmehe juurde elama, kas siis on vanemad kohustatud lapsele igakuiselt maksma elatisraha? Ema ja isa ei ela koos.
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Alaealisel lapsel on igal juhul õigus saada oma vanematelt ülalpidamist.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand