Perekonnaõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus saada elatisabi kui lapse isa pole 2 aastat elatist maksnud ja nüüd järsku tema ema kandis paarkümmend eurot?07.03.2019

Tere.
Kas mul on õigus saada elatisabi kui lapse isa pole peaaegu 2 aastat elatist maksnud ja nüüd järsku tema ema kandis paarkümmend eurot "pannkoogi raha"? Elatis on kohtulikult välja nõutud. Mida ma peaksin tegema? Raha tagasi kanda ei tohi?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Teie poolt kirjeldatud ülekannet lapse vanaemalt on raske seostada lapse isa asemel elatise maksmisega ja igal juhul ei mõjuta see Teie õigust algatada lapse isa suhtes täitemenetlus elatisraha kättesaamiseks. Kui täitemenetlus on algatatud, kuid see ei ole nelja kuu jooksul tulemust andnud, on Teil võimalik taotleda täitemenetlusaegset elatisabi.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas suusõnalised kokkulepped on varajagamisel kohtus ka tõenditeks?07.03.2019

Kas suusõnalised kokkulepped on varajagamisel kohtus ka tõenditeks, mis on paberil kirja pandud ja mõlemad pooled on allkirjastanud need sõnad mis on lubatud.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvaraks olev kinnisvara tuleb jagada notariaalselt, seda ei ole võimalik lihtkirjalikult teha. Kohus jagab ühisvara abikaasade vahel võrdsetes osades.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kuidas käib notariaalselt sõlmitud elatisraha kokkuleppe nõuetekohane ülesütlemine ülesütlemisavaldusega?06.03.2019

Tervist!

Infot sel teemal justkui leidub, samas puust ja punaseks õpetust ei leia.
Kuidas käib notariaalselt sõlmitud elatisraha kokkuleppe nõuetekohane ülesütlemine ülesütlemisavaldusega? Kellele ja kuhu tuleb see saata? Kas ainult teisele osapoolele? Milline etteteatamisaeg on mõistlik?
Kuidas toimub kohtutäiturite informeerimine, et kokkulepe enam ei kehti, kui teine pool asja nende kätte annab?
Kui uuele kokkuleppele ei jõuta, samas maksatakse elatisraha varasemast kokkuleppest vähem, siis kumb pool peab järgmise sammu astuma ning kohtusse pöörduma?

Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ülesütlemisavaldus tuleb esitada teisele vanemale. Mõistlik tähtaeg on vaieldav termin, kuid antud juhul võiks minu hinnangul selleks pidada ühte kalendrikuud. Vaatamata korrektse ülesütlemisavalduse esitamisele võib tekkida olukord, kus elatise saamiseks õigustatud vanem esitab kokkuleppe notarile täitmiseks ja algatatakse täitemenetlus, sellisel juhul tuleb esitada kohtule sundtäitmise lubamatuks tunnistamise avaldus.

Kui elatist saama õigustatud vanem ei nõustu teise vanema poolt makstava elatisega, tuleb tal lapse nimel elatise väljamõistmiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Mida ette võtta, et 1995 a lahutuse järel jagamata maja oma nimele saada?06.03.2019

Tere!
Mida peaksin tegema selleks, et 1995 aasta lahutuse käigus ühisvara jagamata jäi ( s.o maja), kuigi lahutuse avaldusele sai märgitud (lahutatud omavahelisel kokkuleppel, mida meie omavahel ka tegime). Nagu aru saan nüüdse seaduse järgi see enam ei kehti. Soovin saada maja ainuomanikuks, mis ongi minu nimele registreeritud 1992 aastal.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Ühisvara jagamiseks tuleb sõlmida endise abikaasaga notariaalne ühisvara jagamise leping. Kui ühisvara jagamise osas kokkuleppele jõuda ei õnnestu, tuleb ühisvara jagamiseks kohtu poole pöörduda.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas elatisraha saab kuni sünnipäevani või gümnaasiumi lõpuni?04.03.2019

Tere!
Kohtulik kokkulepe. Makstakse kuni täisealiseks (24.veebruar 2019) saamiseni. Kuid poeg lõpetab alles juuni 2019.a. gümnaasiumi ja kas võimalik, et nii jääbki või on õigus ikka gümnaasiumi lõpetamiseni saada elatisraha. Kui sügisest ülikooli õppima minek (päevasesse osakonda), kas on võimalik taotleda edasi elatisraha kuni 21.aastaseks saamisel. Tänud ette!

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui laps saab täisealiseks, kuid jätkab õpinguid keskkoolis (ja ka ülikoolis), on tal õigus vanemate ülalpidamisele, kuid mitte kauem, kui 21-aastaseks saamiseni. Täisealine laps peab kohtu kaudu ise elatist nõudma, vanem teda enam kohtumenetluses esindada ei saa (võib muidugi võtta lepingulise esindaja).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas eraisiku pankroti korral võib kohus laste suhtes ka mingi otsuse teha, nad ära võtta vms?04.03.2019

Tere. Väga suur mure. Olen noor, kes on sattunud üleni võlgadesse. Käin küll tööl, kuid sellest ei piisa. Püsiv elukoht üüripinna näol olemas. Üheks lahenduseks oleks eraisiku pankrot. Siit ka küsimus, kas kohus võib laste suhtes ka mingi otsuse teha, nad ära võtta vms. väites, et olen nüüd maksejõuetu? Samas, peaks mulle miinimumvahendid ju võimaldama?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamine ei anna kindlasti automaatselt alust vanema hooldusõiguse piiramiseks, selleks peavad ikka esinema muud põhjused (reaalne oht laste heaolule).

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas endine mees saab mult 270 eurot elatisraha nõuda?04.03.2019

Tere,
Elan eelmise mehega lahus juba 6 aastat, meil on ühine laps 10-aastane. Nimelt nüüd esitas ta mulle nõude, et pean maksma 270 eurot kuus lapsele elatisraha. Laps elab muidu isa juures. Aga vaheajad ja nädalavahetused on minu juures. Mul on lisaks veel väike 2-aastane laps ja tööl ei käi, laps läheb alles sügisest lasteaeda. Kas ta saab mu käest nii suurt summat nõuda? Samas kui ma lapsel järgi käin, siis pean ise käima. Kui küsin, et kas tema saaks tuua siis öeldakse, et pean talle selle sõidu kinni maksma.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Vastus Teie küsimusele sõltub sellest, kui suured on lapse igakuised ülalpidamiskulud ja kui suure osa tasute neist kuludest vahetult Teie (kui laps parasjagu Teie juures viibib). Kui lapse alaline elukoht on isa juures, tuleb lapse isal kanda lapse ülalpidamiskulusid tõenäoliselt ikkagi suuremas summas kui Teil, seega mingisuguses osas tuleb Teil oma ülalpidamiskohustust kanda ilmselt ikkagi elatist makstes.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapselapsel on kohustus hooldada oma vanaema, kui vanaemal on 5 täiskasvanud last?28.02.2019

Tere!
Kas minu elukaaslasel on kohustus hooldada oma vanaema, kui vanaemal on 5 täiskasvand last keda ta on terve elu kasvatanud? Antud juhul on langenud kogu koorem minu ja minu elukaaslase õlgadele. Vanaema on ligi 90-aastane ja ei tule enam iseseisvalt oma eluga toime, vajab pidevat järelvalvet. Meie aga käime mõlemad tööl. Lastega oleme püüdnud rääkida, aga tulutult. Peagi on meie perre sündimas pisike beebi ja vanainimsega toimetulemine käib meile üle jõu.

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui abivajaval vanainimesel on 5 täiskasvanud last, lasub tema ülalpidamise kohustus neil, mitte ühel lapselapsel. Kui lapsed ülalpidamisest keelduvad, tuleb seda neilt nõuda kohtu kaudu.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas saan taotleda lapse ainuhooldust kui lapse ema ei lähe vaatamata arstide suunamisele psühhiaatri juurde?28.02.2019

Tere.
Kuidas peaksin käituma olukorras, kus lapse ema on suunanud psühhiaatri juurde perearst, lastearst ning lastehaigla psühholoog kuid tema leiab, et see on vabatahtlik asi ning keeldub sinna minemast. Tema hetke seisundis on võimatu temaga koos elada ning tema käitumine on muutunud lapse arengut takistavaks. Kas mul oleks võimalik taotleda lapse ainuhooldusõigust seni kui tema olukord paraneb? Kas mul on õigust kohtus hooldusõiguse määramisel nõuda psühhiaatrilist hindamist?

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse ema ei ole võimeline oma tervisliku seisundi tõttu last hooldama, on ilmselt põhjendatud ühise hooldusõiguse lõpetamine.

Kui asjaolud seda toetavad, võib olla põhjendatud psühhiaatrilise ekspertiisi läbiviimine kohtumenetluse käigus.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand
 

Küsimus: Kas lapse ema saab nõuda eestkostjalt lapsega kohtumist kui emalt on vanemlikud õigused täielikult ära võetud?28.02.2019

Tere!
Kui lapse emalt on vanemlikud õigused täielikult ära võetud, kas siis lapse emal on õigus eestkostjalt nõuda lapsega kohtumist kui laps elab eestkostja peres?
Ette tänades

Vastus: Hanna Kivirand, jurist, Õigusbüroo Puurits & Partnerid, www.puurits.ee

Tere!

Kui lapse emalt on lapse hooldusõigus täielikult ära võetud, säilib tal õigus lapsega suhelda. Ilmselgelt peab suhtlemine vastama lapse huvidele ega tohi lapsele kuidagi kahjulikult mõjuda, vastasel juhul on põhjendatud suhtlusõigust piirata.

Parimate soovidega,
Hanna Kivirand