Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kuidas saab lähedase inimese surnuks tunnistada kui ta on kadunud juba 12 aastat?09.02.2022

Tere, sooviksin teada kuidas saab lähedase inimese surnuks tunnistada kui ta on kadunud juba 12 aastat? Avaldus kadumise kohta sai tehtud 2006.aastal politseile. Kes saab teha seda protseduuri kas poeg või ka endine abikaasa?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Isiku surnuks tunnistamiseks tuleb pöörduda kohtu poole. Seadus ei sätesta üheselt, kes peab kohtule vastava hagi esitama. Minu soovitus oleks pidada nõu mõne juristiga, kes saab aidata ka vajaliku hagiavalduse koostamisel. Õigusnõustamist on võimalik teatud juhtudel saada ka tasuta, selle kohta on rohkem infot siin: https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/

https://www.riigiteataja.ee/akt/122032021008

§ 17. Teadmata kadunud isik
Teadmata kadunuks loetakse isik, kelle viibimiskoha, elusoleku või surma kohta puuduvad andmed niivõrd pika aja jooksul, et vastavalt asjaoludele on tõsiseid kahtlusi tema elusoleku suhtes.

§ 19. Isiku surnuks tunnistamine
(1) Kohus võib teadmata kadunud isiku huvitatud isiku taotlusel surnuks tunnistada, kui viie aasta jooksul ei ole andmeid, et ta on elus.
 

Küsimus: Kui palju saab trahvi kui piiratud juhtimisõigusega üksi sõites vahele jään?01.02.2022

Tervist!
Ilmselt peate mind tavaliseks rullnokaks, kuid asi siiski nii päris ei ole. Mul on tehtud hiljuti piiratud juhtimisõigusega load ja olen 17 aastat vana. Elan isaga koos, kuid talvel juhtus õnnetus ja ta on ennast vigaseks kukkunud. Kuna elame kahekesi maal, siis on päris raske mul üksi hakkama saada ja ka süüa oleks vaja tuua ning muud eluks vajalikku. Kuna meil on auto ja ma olen põhimõtteliselt samad kursused läbinud nagu kõik teised, kes lube saavad, siis mitu eurot ma võin trahvi saada kui jääksin üksi sõitmisega vahele? Kas mul võidakse kohe load ära võtta? Vanasti räägiti ikka, et kui vahele jääd siis tehakse umbes 10 eurone trahv ja kutsutakse keegi autole järgi. Kas see on tõsi? Seda rääkis üks politseiniku poeg mulle. Loodan saada kiiret vastust, sest juba praegu on suhteliselt raske.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Seaduse kohaselt võite autot juhtida tingimusel, et Teie kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema B-kategooria mootorsõiduki kehtiv juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes ei tohi olla joobeseisundis või alkoholi piirmäära ületavas seisundis. 10 eurost trahvi ei ole võimalik kindlasti teha. Minimaalne trahvimäär on 12€, Teie rikkumise eest võib määrata kuni 80€ trahvi LS § 242 lg 1 alusel. Korduvate rikkumise eest võidakse edasise õigusrikkumise tõkestamise eesmärgil kaaluda aga sõiduki konfiskeerimist.
Kuna viitate tegelikkuses, et õigusrikkumine oleks vajalik seoses abivajadusega, siis võtke palun minuga e-kirja teel ühendust andero.sepp@politsei.ee Teile peaks abi pakkuma kohalik omavalitsus, saan aidata Teid ehk kokku viia ning on võimalik vajalikud asjad toimetada Teieni ilma, et peaksite selleks seadust rikkuma ja selliselt oma olukorra veel keerulisemaks tegema.
 

Küsimus: Kas see läheb lapsevanemale või noorukile, kui 14-aastane nooruk saab väärteo protokolli?24.01.2022

Tere, kui 14-aastane nooruk saab väärteo protokolli, kas see läheb lapsevanemale või noorukile?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Väärteoprotokoll koostatakse õigusrikkujale, mitte tema seadusliku esindajale (lapsevanemale). Õigusrikkumisest teavitatakse lapsevanemat
 

Küsimus: Kas ajateenistuses olles võib taotleda relvaluba?14.01.2022

Kas 18+ aastane isik, kellel pole olemas relvaluba, võib omada relva salvesi ehk näiteks 20 padrunilisi püstoli salvesi ilma relvaloata? Kas selline isik võib seaduslikult müüa ka neid salvesi?

Kas isik kes läheb/on ajateenistusse/ajateenistuses võib taotleda relvaloa jaoks? Kas taotlemine käiks sama moodi kui selline isik ei oleks/läheks ajateenistuses/ajateenistusse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Antud küsimuse osas võiksite salve kohta täpsemad andmed ja foto saata mulle andero.sepp@politsei.ee peale.

Tsiviilrelvaloa taotlmine on sarnane, sõltumata sellest, kas isik on ajateenistuses või mitte.
 

Küsimus: Miks ravikindlustus hakkab kehtima alles peale 14-päevast ooteaega?14.01.2022

Eeldus: inimesel pole kehtivat ravikindlustust.
Miks peale antud inimese töötamise registrisse kandmist on 14-päevane ooteaeg enne kui ta saab endale ravikindlustuse?
Töötamisregistri andmed saadi küll väga hästi up-to-date seisu, kuna Maksuamet tahab makse koguda. Miks ravikindlustuse registris kohe muudatust ära ei tehta, kui andmed töötamisregistrisse tekivad? Ooteaeg 14 päeva on ühe digiriigi jaoks lubamatult pikk. Kas tegeletakse antud ooteaja lühendamisega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere, ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 1 kohaselt tekib töölepinguga töötavate isikute kindlustuskaitse maksukorralduse seaduse §-s 251 sätestatud töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. 1
 

Küsimus: Kuidas ikkagi aru saada seaduses keelatud relvade määratlemisest?13.01.2022

Palun täpsustust keelatud relvade kohta
§20 ütleb
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.
Kas kogu tekst käib selle vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga noa kohta või on see kuidagi teistmoodi lahti mõtestatud. Loogika järgi võiks ju käia, tegemist siis noaga, mille kohta käivad antud tingimused või on tegemist lihtsalt segaduse tekitamisega, et tingimuste esimene pool on vedrunoa teine kõikide nugade kohta?
Olen lihtsalt sel teemal kuulnud vastakaid arvamusi.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kogu see tekst käib vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga noa kohta.
 

Küsimus: Kas saan ka mingi teate menetluse alustamise kohta kui olen esitanud süüteo teate?13.01.2022

Esitasin PPA iseteeninduses vandaalitsemise kohta süüteo teate, sellest möödas juba poolteist kuud aga pole kuskilt teadet saanud kas asja menetletakse või mitte? Kuidas saab selle kohta infot või kui kaua on vastamise aeg üldse?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Reeglina vastatakse 10-30 tööpäeva jooksul. Kui Teile ei ole vastatud siis oleks mõistlik pöörduda ppa@politsei.ee ja esitada täiendav järelepärimine, saamaks teavet, mis seisus on Teie esitatud süüteoteate menetlemine.
 

Küsimus: Kas politseinik peab nõudmise korral maski eemaldama, et saaksin veenduda, kas tegemist töötõendil oleva isikuga?13.01.2022

Kui politseinik mis iganes põhjusel minuga tegelema peaks on mul õigus küsida temalt töötõendit. Praegusel koroona ajal on inimestel kombeks kanda maski. Kas mul on õigus nõuda et politseinik maski eemaldaks et ma saaks võrrelda tema nägu töötõendil oleva pildiga ja kas politseinikul on õigus nõuda minult maski eemaldamist kohas kus mask on kohustuslik et saaks võrrelda nägu ja dokumendi pilti?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Isiku tuvastamiseks on politseiametnikul õigus nõuda maski lühiajalist eemaldamist kuna oht viiruse levikuks on minimaalne.
Põhjendatud kahtluse korral on ka kontrollitaval õigus paluda politseiametnikul mask eemaldada isikusamasuse tuvastamiseks.
 

Küsimus: Millal hakkab kehtima ravikindlustus kui tööle asumise päev on 4 jaanuar 2022?12.01.2022

Millal hakkab kehtima ravikindlustus kui tööle asumise päev on 4 jaanuar 2022? Tööleping tähtajatu ja 4 kuulise katseajaga.

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Ravikindlustus hakkab kehtima töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava neljateistkümnepäevase ooteaja möödumisel. Kui töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäev jääb kehtiva kindlustuskaitse ajavahemikku, jätkub ravikindlustus uuel alusel ilma katkemiseta.

Parimate soovidega
Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas haiguslehte on võimalik võtta isale, kui ema on lapsehoolduspuhkusel?06.01.2022

Kas haiguslehte on võimalik võtta isale, kui ema on lapsehoolduspuhkusel? Ema on LHP aga teeb kodus tööd. Kodus on 3 last ning kaks neist jäid haigeks - alla 3 aastane ja 9 aastane. Ema üksi hakkama ei saa, kuna peab ka tööd tegema. Kas isa saab haiguslehte võtta ja millise lapsega oleks seda mõistlik teha?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehe saab arst väljastada lapse tegelikule põetajale. Seega, kui haigestunud last põetab isa, väljastab arst hoolduslehe isale. Hooldusleht väljastatakse selle lapse hooldamiseks, kelle põetusvajaduse tõttu vajab isa hoolduslehte.

Parimate soovidega
Ülvi Rebane