Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas tänaseks 12.09.2017 on vahtralehe kasutamine vabatahtlik?09.11.2017

Kas tänaseks 12.09.2017 on vahtralehe kasutamine vabatahtlik? Olen mitmelt poolt kuulnud, et on vabatahtlik, samas kuulnud, et keegi on saanud hoiatuse kui seda ei ole.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Praegu on kehtiv jätkuvalt liiklusseaduse paragrahv 95 lõige 4, mis ütleb järgmist: autol, mida juhib piiratud juhtimisõigusega juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Algaja juhi tunnusmärgi kaotamise võimalusest on räägitud, kuid seaduse muutmiseni see ei ole jõudnud. Tõenäoliselt jõuate Teie enne saada endale nö päris load, kui seadus selle koha pealt muutub, seega, hoidke neid märke ikkagi käepärast.
 

Küsimus: Kas trahvide maksmisest peab olema möödunud mingi aeg, et ma saaksin maanteeametisse minna eksameid tegema?09.11.2017

Tere,
Sain kunagi mitu trahvi seoses liikluseeskirjade rikkumisega, sel hetkel ei olnud mul ka kehtivaid juhilube, trahvid läksid lõpuks kohtutäituri kätte. Nüüdseks on need trahvid tasutud ja ka autokool on käidud. Siit ka minu küsimus, et kas trahvide maksmisest peab olema möödunud mingi aeg, et ma saaksin maanteeametisse minna eksameid tegema või võin ma nüüd kohe eksameid tegema minna?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Soovitan kontrollida enda karistusregistri väljavõtet. Seal ei tohi olla kehtivat karistatust. Kui need määratud trahvid on tasutud ja sellest on möödas aasta, siis neid karistusregistri väljavõttele enam ei kuvata.
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui kahtlustan, et keegi on minu kadunud ID kaarti kuritarvitanud?09.11.2017

Tervitus,
minule saabus meilile kiri 08.09 ___ kohtumajast, et on saabunud Soomest kohtukutse millele pidin järgi minema. Sain ära rääkida, et need saabuvad mulle homme koju lõuna Eestisse. Sain teada niipalju, et on võlanõuded Soomest.
Kardan, et minu id dokumenti oli seal kuritarvitatud, kuna enda kodus kunagi 2 aastat tagasi kadus rahakott, käisin uut id kaarti tegemas ja sai see vana id ka kinni pandud, aga ma ei osanud arvata, et keegi võis selle võtta ja sellepärast ei teinud ka avaldust.
Uue id kaardi sain juba 2015. aasta veebruaris, vana id pidi ammu olema juba suletud, alles nüüd saabus esimene teada minule Soomest aastal 2017.
Ise pole elus kunagi Soomes käinud kuidas käituda?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Siinkohal on raske anda soovitust. Tuleb minna kohtusse ja võtta kaasa endale jurist, kes saaks Teie õiguste eest seista ning nõuda ka tekkivate kulude hüvitamist. Kui firmal on võlanõue, peavad nad tõestama, et võlalepingu sõlmisite just Teie. Sellist olukorda, kuhu olete sattunud, 100% ennetada polegi võimalik ja Teie ei ole antud olukorras Teinud midagi valesti.
 

Küsimus: Kui ma lükkan krossimootorratast käekõrval, kas politsei saab mulle ikka trahvi teha?09.11.2017

Tere, Ma oman krossimootorratast ning käin sellega rajal sõitmas, kuid, et sinna saada, pean ma sõitma mõõda suurt teed. Samuti ei ole see krossiratas tänava-legaalne. Kui ma lükkan krossimootorratast käekõrval, kas politsei saab mulle ikka trahvi teha? Küsin, sest mul ei ole veel lube ja samuti ei soovi trahvi saada.

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Juhul, kui selle krossiratta juhtimiseks on vajalik juhtimisõiguse omamine, siis tee ääres liikudes seda lükata ei tohi, sest seda loetakse samuti juhtimiseks.
Mootorsõiduki juhtimine on isiku igasugune tegevus mootorsõiduki juhi kohal, kui mootorsõiduk liigub. Mootorsõiduki juhtimiseks loetakse ka isiku tegevust, kui ta ei viibi juhi kohal, kuid mõjutab juhtimisseadiste (juhtrauad, rooliratas või muu selline) abil mootorsõiduki liikumissuunda või kiirust.
 

Küsimus: Mis karistust on karta, kui jäin kanepijoobes politseile auto roolis vahele?09.11.2017

Olin tõmmanud ühe suitsu, ning autoga linna läinud, kus jäin politseile vahele. Sooviksin teada, mis karistus on mul võimalik saada.

Tänan

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Narkootilisest ainest põhjustatud joove on seaduse mõttes keelatud joobeseisund ja sellises seisundis mootorsõiduki juhtimise eest on ette nähtud kas rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus. Tegemist on kuriteoga. Kui liiklusseadus sätestab väärteona alkoholi tarvitamise tunnustega juhtimise, siis narkootikumide tarvitamise korral sellist erandit ei ole.
 

Küsimus: Kas inimene võib lihtsalt minna ja teisele isikule pipragaasi näkku lasta, kui teine inimene ei ole teda rünnanud?09.11.2017

Kas inimene võib lihtsalt minna ja teisele isikule pipragaasi näkku lasta, kui teine inimene ei ole teda rünnanud?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kindlasti mitte. See on tahtlik tervisekahju tekitamine teisele inimesele, mis põhjustab ajutist valu. Antud juhul soovitaksin pöörduda politseisse.
 

Küsimus: Kas politsei saab aidata või olen ise süüdi, et ei märganud käest kätte kasutatud rehve ostes, et need osutusid kõlbmatuks?09.11.2017

Tere. Ostsin kuulutuse peale inimese käest kasutatud talverehvid (180 eurot) väitis, et vähe kasutatud ja korralikud. Kohale minnes üle vaadates pimedas ei näinud ka, et oleks midagi valesti olnud. Väitis, et poja omad ja ta lihtsalt müüb neid. Järgmine päev peale pannes avastasime et kõik rehvid täiesti kasutuskõlbmatud. Müüja enam telefonile ei vasta. Mida teha? Kas politsei saab sellega aidata või olen ise süüdi, et ei märganud seda kohe?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Antud asjas, kus müüja on andnud Teile võimaluse kaup kohapeal üle kontrollida ja Te ise seda võimalust ära ei kasutanud, on keeruline näha tahtlikku süülist tegevust selle müüja poolt.

Võite pöörduda kohtusse, kuna kaup ei vasta kokkulepitud tingimustele (need rehvid ei ole Teie hinnangul vähekasutatud ja korralikud, kuigi neid sellistena reklaamiti).
 

Küsimus: Kas peale lapsehoolduspuhkuse lõppu on võimalik saada töötu abiraha, kui enne lapse saamist tööl ei ole käinud?08.11.2017

Tere! Kas peale lapsehoolduspuhkuse lõppu on võimalik saada töötu abiraha, kui enne lapse saamist tööl ei ole käinud?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Jah, töötutoetust on võimalik maksta ühele lapsevanematest, kes on enne töötuna registreerimist tegelenud vähemalt 180 päeva alla 8-aastase lapse kasvatamisega.
Lapsevanemad peavad ise kokku leppima, kumb kasutab töötuna töötutoetuse saamise õigust.
Töötutoetuse päevamäär 2017. aastal on 4,86 eurot, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtule pöördumiste vahele jäävate päevade eest tagasiulatuvalt.
 

Küsimus: Kas on õigus koondamishüvitisele ning saada töötuskindlustushüvitist, kui koondatav jääb nõukogu liikmeks?08.11.2017

Töötaja koondatakse põhikohalt, kuid ta on sama ettevõtte nõukogu liige ning jääb nõukogu liikmeks ka peale koodamist, saades selle eest tasu. Kas on õigus saada koondamishüvitist ning taotleda töötuskindlustushüvitist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud nõukogu liige

I. Koondamishüvitis
Koondamise kindlustushüvitist makstakse koondatud isikule, kelle töösuhe selle tööandja juures on kestnud:
1) viis kuni kümme aastat – ühe kuu keskmise töötasu ulatuses;
2) üle kümne aasta – kahe kuu keskmise töötasu ulatuses.
Koondatud töötaja ise ei pea selle hüvitise saamiseks töötuna registreerima ja võib uue töö leidmisel kohe tööle asuda, ning hüvitist makstakse ka pensioniikka jõudnud inimestele.
Koondamishüvitise taotluse peab töötukassale esitama tööandja viie päeva jooksul pärast töösuhte lõppemist. Töötukassa maksab hüvitise välja kolme nädala jooksul avalduse saamisest.

II. Kui inimene on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, siis saab teda töötuna registreerida tingimusel, et ta ei saa nõukogu liikmena tasu.
Töötuna arvelevõetud isikul võib olla õigus töötutoetusele või töötuskindlustushüvitisele, kui ta vastab toetuse või hüvitise maksmise tingimustele.

III. Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) kes on töötuna arvele võetud;
2) kellel on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) kellega viimane töö- või teenistussuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine).
 

Küsimus: Kas peale tähtajalise lepingu lõppemist on inimesel õigus töötuskindlustusele?07.11.2017

Kui abikaasa vabastati töölt poolte kokkuleppel ja uus tööandja võttis ta tööle tähtajaliselt kuuks ajaks, kas siis peale tähtajalise lepingu lõppemist on tal õigus töötuskindlustusele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Jah, töötuskindlustushüvitise määramisel võetakse vaatluse alla ainult viimase töösuhte lõppemise põhjus, enne töötuna registreerimist. Tähtajalise töösuhte lõppemine annab õiguse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.
Töötuskindlustushüvitise määramiseks peab töötu vastama ka töötuskindlustusstaaži nõudele (vähemalt 12 kuud kolme aasta jooksul).