Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?19.05.2017

Kust on võimalik välja lugeda politseiametniku käitumise kriteeriumeid auto peatamisel ning kus on kirjas peatamise põhjused?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Peatamise põhjuste loetelu kui sellist ei eksisteri. Nõuded ametniku käitumisele on toodud Politsei- ja Piirivalveseaduses, korrakaitseseaduses ning liiklusseaduses.
 

Küsimus: Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga?19.05.2017

Kas 14-aastane võib alevis sõita 125 kuubise ning tänavalegaalse krossimootorrattaga? Sõiduteele ei lähe ainult majade vahel. Samuti on koht päris väike. Krossikal on kõik tänavaks vajalik olemas esi- ja tagatuled, suunatuled, spidomeeter ning numbrimärk. Sõidukiiruseid ei ületa.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ei või, "krossikal" on puudu registreerimisnumber, ülevaatus ja kindlustus, lisaks on 14 aasasel puudu A-kategooria juhtimisõigus.
 

Küsimus: Kas 125cc krossikaga tohib teedel liigelda?19.05.2017

Tervist
Kas 125cc krossikaga tohib teede peal liigelda? Kui ei ja politsei kinni peab, siis kas võetakse käest ära? Nagu mina olen aru saanud siis krossikale ei tehta lubasid?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

"krossikas" on täpselt samasugune mootorratas nagu iga teine. Seega peab selle juhtimiseks teel omama A kategooria juhtimisõigust. Jah, see võidakse "käest ära võtta" kui seda ei ole võimalik anda üle juhtimisõigusega isikule.
 

Küsimus: Kas saan juhilube teha, kui olen elatisraha võlglane?19.05.2017

Tere. Kui ma ei ole alimente maksnud, sest pole sissetulekut olnud, ja tahaksin autojuhiload teha, et saada mingit tööd, kas mul võetakse ära need load või kuidas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

hetkel ei takista see juhtimisõiguse saamist.
 

Küsimus: Kui kaua ei ole võimalus lube teha kui inimene on saanud lubadeta sõidu eest trahvi ja on selle ära maksnud?19.05.2017

Küsimus selline, et kui inimene on saanud lubadeta sõidu eest trahvi ja on selle õigeaegselt ära maksnud, siis kui kaua ei ole tal võimalus lube teha (sama kategooria)?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

1 aasta peale trahvi tasumist, sõltumata kategooriast.
 

Küsimus: Kas kohtule valeandmete esitamine on karistatav?19.05.2017

Tere, kas kohtule valeandmete esitamine on karistatav, näide - poiss esitas kohtule vale lõpetamise kuupäeva, kuigi teadis et lõpetab 18. kuupäeval aga esitas andmed, et kuu lõpus, seega nõudis isalt raha kuu lõpu seisuga, minu teada ei tohi kohtule valeandmeid esitada!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, see on karistatav vastavalt KarS § 280

§ 280. Valeandmete esitamine

(1) Haldusorganile teadvalt valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud eesmärgiga saada ametlik dokument, omandada õigus või vabaneda kohustusest ja kui puudub käesoleva seadustiku §-des 209–213 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
 

Küsimus: Kas Eestis on mingi sümboolika (näiteks haakrist) keelatud?19.05.2017

Kas Eestis on mingi sümboolika (näiteks haakrist) keelatud?
(12.4.2017 kuupäeva seisule!)
 

Küsimus: Kas politsei käitus õigesti, kui lubas tööle jääda kolleegi, kes oli alkoholijoobes ja ründas mind?19.05.2017

Tere. Töökaaslane ründas mind töökohal, tekitades mulle füüsiliselt valu ja vigastusi, kohale kutsutud politseipatrull fikseeris tal joobe ja jättis ta tööle edasi. Kas siis inimene, kes teist ründab, pole mitte ohtlik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Iga sellist olukorda hinnatakse eraldi kohapeal avaneva situatsiooni ja sealt saadud info alusel. Ma ei saa öelda kas otsus oli õige või vale, kuid Teie esitatud küsimusest ei nähtu, et Teie kolleeg oleks peale seda Teid uuesti rünnanud, seega hindasid kolleegid edasist ohtu temast õigesti.
 

Küsimus: Kas saaksin anda politsei numbri, et sinna helistataks, sest mulle helistatakse ja tundub, et tegemist on mingi sullerdusega?19.05.2017

Tere
Juba mitmendat päeva helistab lauatelefonile keegi Silvester soravas inglise keeles, tahab ainult rääkida, aga tahab kohe varsti vestluse alguses saada teada ka täisnime. Viimane kord lõpetasin kõne suht järsult, nüüd helistas mingi tibi, sama jutt.
Arvan, et miskid sullerid, annaks heameelega mõne politsei numbri ja paluks sinna helistada, äkki on Teie jaoks huvitav teema.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kõige lihtsam oleks võõrastele numbritele mitte vastata. Politseil sellist numbrit kuhu häirivad helistajad suunata ei ole.
 

Küsimus: Kas on lubatud parkida kortermaja ees asuvale haljasalale, mis kuulub ilmselt siis majale või linnale?19.05.2017

Tere. Kas on lubatud parkida kortermaja ees asuvale haljasalale (kuulub ilmselt siis majale või linnale)? Mind ennast väga häirib selline teguviis, kuna see tekkinud künnimaa näeb suht rõve välja. Juhul, kui see pole lubatud, siis kuhu ja kuidas sellistest teatada?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastavalt LS § 21 lg p 12 on haljasalal ilma selle omaniku või valdaja loata parkimine keelatud.
Teatada tuleb selles maaomanikule.