Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas 16-aastane võib kasutada airsofti?11.03.2022

Tere
Kas 16-aastane võib kasutada airsofti?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah võib. Kuid oluline on mõista, et seda on lihtne segamini ajada tulirelvaga. Selle tõttu tuleks seda avalikus ruumis kodust lahingpaika, kanda teiste eest varjatult ja ei või sellega tänaval teiste nähes mängida selliselt, et inimestel tekiks mulje teist kui relvastatud ja ohtulikust isikust.
 

Küsimus: Kas amentikud saavad hakata menetlusse lisama ka muid rikkumisi, mis ei olnud lühimenetluses mainitud?09.03.2022

Lühimenetlus sai vaidlustatud ja algatati väärtoemenetlus. Lühimenetlus oli vastassuunas sõitmise eest. Kui algatati väärtoemenetlus ja kutsuti tunnistust andma, hakati menetlusse lisama ka muid rikkumisi. Kas vastab tõele, et amentikud saavad hakata menetlusse lisama ka muid rikkumisi, mis ei olnud lühimenetluses mainitud?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Väärteomenetluse raames tuleb koguda vajalikud tõendid aset leidnud rikkumiste kohta, tõendeid on võimalik koguda terve menetluse vältel. Seega sisuliselt on võimalik tuua kvalifikatsioonis välja ka muud aset leidnud rikkumised. Oluline on, et need rikkumised oleksid ka tõendatud.
 

Küsimus: Kas on midagi veel ette võtta kui töö juures unustasin pesema minnes nutikella ja seda hiljem enam ei olnud, keegi võttis ilmselt?08.03.2022

Tere, Tööl duširuumis unustasin nutikella. Mingi aja pärast läksin otsimas, kadunud, keegi oli ära võtnud. Kas on võimalik midagi teha või unustada, et riietusruum ja duširuum on avalik koht?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Esimese asjana oleks mõistlik küsida kolleegidelt, kes sama riietustuumi kasutavad. Ehk keegi vaatas, et on sinna unustatud ja võttis kaasa, üldse mitte pahatalitkult.
Muidugi jah, varguse puhul on teil võimalik www.politsei.ee lehel süüteoteade esitada.
 

Küsimus: Kas politsei aktsepteerib 2003a toimunud avaldust kahe alaealise vastu toime pandud grupiviisilist vägistamist?08.03.2022

Kas politsei aktsepteerib 2003a toimunud avaldust kahe alaealise vastu toime pandud grupiviisilist vägistamist? Kui jah, kas algatatakse uurimist? Kui ei mis siis saab esitatud avaldusega, kas seda ei aktsepteerita või see lisatakse lihtsalt andmesüsteemi? Kas võib juhtuda, et uurimist ei algatata aga avalduse peale politse esitab mõningaid küsimusi?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Siin on palju nüansse mis on olulised, kuid millele küsimused vastust ei ole. Minu soovitus oleks kindlasti pöörduda lähimasse jaoskonda ja seal detailid avada, et kolleegid saaksid olukorda hinnata ning vastvaalt edasi tegutseda.
 

Küsimus: Kas kaotan ka sõiduato juhtimise õiguse, kui sõidan lubadeta krossimootorrattaga?08.03.2022

Tahaks küsida ,et kui inimene sõidab krossimootorrattaga ja tal ei ole sõidukil ei kindlustust ega ülevaatus ning ka vajalikku juhtimisõigust, et selle aparaadiga sõita kuid on B-Kategooria olemas, et kas siis politsei teeb vaid trahvi või tehakse trahvi ning võetakse ka sõiduauto juhtimisõigus ära?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Eeldusel, et see oleks Teie esimene rikkumine siis kohaldatakse Liiklusseaduse § 201 rakendatud väärteokvalifikatsiooni. Juhtimisõiguse võidakse ära võtta lisakaristusena kuid selle otsuse langetab juba menetleja. Pigem oleks mõistlik läbida koolitus ja eksamid ning omandada A-kat juhtimõisõigus ja viia liiklusvahend nõuetele vastavausse, või sõita mõnel krossirajal sellega, kui osaleda liikluses ja riskida karistusega.

§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt
(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest isiku poolt, kes on mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimiselt kõrvaldatud või kelle mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus on peatatud, kehtetuks tunnistatud või kellelt on mootorsõiduki või trammi juhtimisõigus ära võetud, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
 

Küsimus: Milline on tähtaeg relva sundvõõrandamise otsuse tegemiseks?21.02.2022

Kui pärandi saaja loobub õigusest kolme kuu jooksul võõrandada pärandiks saadud relv, siis PPA sundvõõrandab relva. Milline on tähtaeg relva sundvõõrandamise otsuse tegemiseks? Mitme kuu, aasta pärast peab politsei hiljemalt relva sundvõõrandama.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastus on toodud relvaseaduse § 5 lg 1, lg 2, lg 3 ja lg 5.

§ 5. Pärandvaras olev relv ja laskemoon
(1) Isik, kelle valdusse sattusid relv ja laskemoon omaniku surma tõttu, on kohustatud need viivitamata üle andma politseile käesoleva seaduse § 44 lõigetega 3 ja 4 kehtestatud korras.
[RT I, 29.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

(2) Alates pärandi vastuvõtmise päevast kolme kuu jooksul on pärijal õigus:
1) esitada taotlus päritud relva kohta relvaloa saamiseks;
2) esitada taotlus päritud relva laskekõlbmatuks muutmiseks või selle laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamiseks;
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
3) võõrandada päritud relv ja laskemoon käesoleva seadusega kehtestatud korras.
[RT I, 04.03.2015, 5 - jõust. 01.04.2015]

(3) Kui pärijale keeldutakse päritud relva kohta relvaluba andmast, peab pärija võõrandama relva ja laskemoona kolme kuu jooksul, arvates relvaloa andmisest keeldumise otsuse teatavakstegemise päevast.

(4) Pärandvaras olevat, tsiviilkäibes keelatud, kuid kollektsioneerida lubatud relva ja laskemoona võib võõrandada riigile või kollektsioneerimisluba omavale isikule käesoleva seadusega kehtestatud korras.

(5) Kui omanik ei ole relva ja laskemoona võõrandanud käesoleva paragrahvi lõigetega 2 ja 3 kehtestatud tähtaja jooksul, kuuluvad relv ja laskemoon sundvõõrandamisele.
 

Küsimus: Kas uurija võib helistada ka hilja õhtul või nädalavahetusel, et ülekuulamisele kutsuda?21.02.2022

Tere!

Kas uurija võib kutse ülekuulamisele esitada ka telefoni teel ja näiteks helistada kutsutavale hilja õhtul või nädalavahetusel? Kas uurija võib helistada ka ilma numbrinäiduta või on tal alati numbrinäit helistamisel peal ja kuidas uskuda, kui tuleb kõne tundmatult numbrilt, et on ehtne kutse, mitte mõne nali?
Kas uurija võib määrata ülekuulamisaja ka nädalavahetusele või õhtuks või ikka ametlikule tööajale (8:00-17:00)
Ja kui on kahtlus, et on libakutse, kas siis võib julgelt kutset eirata?
Tänud!

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Igal kutsel on alati toodud välja kontaktid, kuhu helistada, kui kahtlustate, et see on liba kutse. Seega ei ole põhjust seda eirata vaid olla ise aktiivne ja selgitada välja, kas andmed kutsel on õiged või mitte. Alati võib ka pöörduda sama murega oma piirkondliku veebipolitsieniku poole, kelle kontaktid on leitavad.
Nalja välistamiseks võib ka alati küsida telefonikõnes ametniku nime ja seda ülalkirjeldatud viisil kontrollida.
Helistamist seadus ei reguleeri ning taktika, kuna helistada valib iga ametnik ise. Kui inimene näiteks tavatööajal ei vasta kõnedele, viis võib ka ametnik proovida helistada töövälisel ajal, sest kõik inimesed ei pruugi saada telefoni kasutada, kui nad teevad tööd.
 

Küsimus: Kas politsei võib trahvi teha kui ta on oma vahetuse lõpetanud ja üksinda?14.02.2022

tere, Kas politsei võib trahvi teha kui ta on oma vahetuse lõpetanud ja üksinda? Millise paragrahvi numbrile see vastab?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See sõltub väga palju ajsaoludest. Reeglina ametnik üksi olles ei koosa trahviotsust vaid fikseerib asjaolud ja kutsub rikkuja välja hilisemaks. Aga siinse pinnalt ei ole võimalik anda ühest vastust kuidas ametnik fikseeritud rikkumise tõendab, kas otsus koostati kohe peale rikkumist, mis menetlusliigiga oli tegemist jne. Mida peate silmas, mis paragrahvi numbrile see vastab?
 

Küsimus: Kas uurija saab ise ka kohapeal üksi olles inimesele trahvi teha?14.02.2022

tere, Kas uurija saab ise ka kohapeal üksi olles inimesele trahvi teha?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See sõltub väga palju ajsaoludest. Reeglina ametnik üksi olles ei koosa trahviotsust vaid fikseerib asjaolud ja kutsub rikkuja välja hilisemaks. Aga siinse pinnalt ei ole võimalik anda ühest vastust kuidas ametnik fikseeritud rikkumise tõendab, kas otsus koostati kohe peale rikkumist, mis menetlusliigiga oli tegemist jne.
 

Küsimus: Milline karistus ootab kui arki eksamid sooritatud aga vanus pole täis, ja jääda vahele üksi sõites?11.02.2022

Tere!
Tahaks teada kui suur karistus tuleb, kui inimene, kellel on arki eksamid sooritatud ja juhiloa kättesaamiseni tuleb veel oodata kolm kuud (kuni 18 saab) ning ta jääb autoga üksi sõites vahele?
Kas ta saab ka aastase arki keelu?
Või ta saab ainult rahatrahvi ja saab, siis kui vanus täis saab, load ilusti kätte?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Vastavalt Liiklusseaduse
§ 103. Juhi vanuse alammäär
(1) Vastavalt isiku vanusele võib talle anda järgmise kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 95 sätestatud piiratud juhtimisõiguse juhtudel:
7) 18-aastane – B-kategooria mootorsõiduk; A2- ja C1-alamkategooria mootorsõiduk ja T-kategooria mootorsõiduk, mille täismass üksi või koos haagisega ületab 18 000 kilogrammi;

Seega ei ole Teile võimalik anda juhtimisõigust enne, kui olete saanud 18 aastaseks.

Liiklusseaduse
§ 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine
(1) Auto ja mootorratta juhtimisõigus antakse ning esmane juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
3) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või...

Liiklusseaduse
§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt
(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

Seega olukorras, kus Te olete küll sooritanud eksamit, kuid Teile ei ole seaduse alusel olnud võimalik anda juhtimõigust on Teid võimalik karistada LS § 201 lg 1 lausel. Sellest olulisem on asjaolu, et saades karistada tekib olukord kus trahvi tasumisest ühe aasta jooksul ei ole võimalik Teile juhtimisõigust väljastada