Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal?12.06.2018

Plaan on minna umbes 33.-34. rasedusnädalal Soome puhkama. Mis juhtub aga siis, kui seal algab sünnitus? Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal? Kuidas toimub lapsega tagasitulek Eestisse (kas lapsele on vaja pass taotleda, et Eestisse tagasi saada?) Kui laps peaks vajama sünnitusjärgset ravi, kuidas toimub nende kulude korvamine?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Hinnangu sellele, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, annab tervishoiuteenust osutav arst.
Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades.

Kuidas lapsele dokumendid vormistatakse küsige palun siseministeeriumist www.siseministeerium.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille järgi saab ravikindlustuse, kas on mingi teatud arv tunde või teatud palgast alates?03.05.2018

Tere!
Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töölepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööleping on üle ühe kuu pikkune või tähtajatu. Töölepinguga töötavate töötajate kindlustamiseks vajalikud andmed edastatakse haigekassale töötamise registrist automaatselt. Seega ei ole ravikindlustuse saamisel oluline, kas töötatakse osalise koormusega või täistööajaga.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kui ma olen soomes ametlikult tööl olnud 5 kuud, kas siis on võimalik eesti töötukassast mingit raha loota?11.04.2018

Tere.
Kui ma olen soomes ametlikult tööl olnud 5 kuud, kas siis on võimalik eesti töötukassast mingit raha loota?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsija

Töötuna arvelevõtmise eesmärk on - aidata inimestel leida tööd.

Kui Te olete ühe aasta jooksul enne töötuna arvelevõtmist töötanud vähemalt 180 päeva (välismaa ja Eesti töötamise perioodid liidetakse), siis on õigus töötutoetusele. Soomes töötamise tõendamiseks tuleb esitada vorm U1, mida saate taotleda KELA-st.
Töötutoetuse päevamäär 2018. aastal on 5,31 eurot, mida makstakse töötule töötukassa konsultandi vastuvõtule pöördumiste vahele jäävate päevade eest tagasiulatuvalt.

Õigus töötuskindlustushüvitisele on kindlustatul, kes vastab kolmele tingimusele:
1) ta on töötuna arvele võetud;
2) tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul (välismaal töötamise periood vormi U1 alusel liidetakse Eestis töötamise perioodidele);
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine).
 

Küsimus: Kuhu peaksin pöörduma, kuidas peaksin asja lahendama, kui inimene mind avalikult terroriseerib, solvab ja mõnitab?09.04.2018

Tere!
Kuhu peaksin pöörduma, kui kuidas peaksin asja lahendama, kui inimene mind avalikult terroriseerib, solvab ja mõnitab? Käib ukse taga ja akende all karjumas halbu sõnu jne. Kas sellise asja vastu saab teha üldse avaldust?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Kui isik on Teie akna all ja karjub siis oleks mõistlik valida 112 ja kutsuda patrull välja.
Antud kirjelduses on üsna vähe infot aga võimalik, et tegevus kattub ahistava jälitamise koosseisuga, seega võite tema tegevust avalduses võimalikult detailiselt kirjeldada ja esitada avalduse lähimale jaoskonnale.
Samuti on võimalik pöörduda kohtusse ja taotleda kohtult lähenemiskeeldu.
 

Küsimus: Kui saan bussipiletita sõidu eest trahvi, kas ma ei saa aasta aega autolube teha?09.04.2018

Kui saan bussipiletita sõidu eest trahvi, kas ma ei saa aasta aega autolube teha?

Aitäh vastamast

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Kui see on Teie ainuke kehtiv karistus siis ei ole see takistuseks.
 

Küsimus: Kui enne lubade saamist jäin lubadeta sõidu eest vahele, kas siis igal juhul aasta lube teha ei saa?09.04.2018

Tere!
27.jaanuar sõitsin ilma lubadeta. Pidin otsust ootama kuni kuu aega. Otsuses oli kirjas, et tuleb tasuda trahv 120€ (mille tasusin paari päeva jooksul) ja polnud juttu arki eksamite aja edasilükkumisest. Sel hetkel kui vahele jäin oli mul koolis teha veel teooria eksam. Kui selle järgmisel nädalal tehtud sain panin kohe aja arki mida mul maanteameti lehekülg võimaldas. Sain ka kahel korral sõidueksamile. Viimasel korral öeldi, et ebaõnn oli. Proovisin täna panna uut aega kuid oli ees kiri, et on kehtiv karistus ja see tõttu ei ole võimalik. Seal all oli link kust sai vaadata mis karistus on. Vajutasin, kuid see ei toiminud, hooldustööd. Helistasin info numbrile ja sealt sain uue numbri kust ka midagi teada ei saanud. Tahaksin teada kas pikeneb aasta igal juhul kui isegi otsuses kirjas polnud. Kas ka autokool tuleb algusest alustada ja kas ka kogu sõudu ja teooriatunnid? On lubatud ilma otsuses märkimata lubade edasi lükkumisest siiski neid kuu aega pärast otsust edasi lükata?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Antud teemat peaks käsitlema ka autokool. Isikule, kellel on kehtiv karistus LS § 201 eest, ei ole võimalik juhtimisõigust anda LS § 106 lg 1 p 3 alusel. Seda ei pea olema otsuse kirjas, tegemist on Liiklusseaduses kirjas oleva sättega, viimast käsitletakse autokoolis. Karistus muutub kehtivaks trahvi tasumise kuupäevast. Ehk siis 1 aasta pärast alates trahvi tasumisest on Teil võimalik uuesti eksamisel registreerida.
 

Küsimus: Kas politseiametnikul peab olema põhjus sõiduki peatamisel?09.04.2018

Tere.

Sooviksin teada, kas politsei peab põhjendama miks sõiduk peatati ning samuti millised oleksid tagajärjed kui ma keelduksin muudest toimingudest?

Aitäh!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Juhi küsimisel selgitatakse ka peatamise põhjust. Toimingutest keeldumise tagajärgi selgitatakse samuti enne toimingu läbiviimist või kui neid selgitada palutakse.
 

Küsimus: Kas 13-aastane võib juhtida rollerit (kuni 15kw) kergliiklusteel või jalakäia teel ja külavaheteel?09.04.2018

Tere
Kas 13-aastane võib juhtida rollerit (kuni 15kw) kergliiklusteel või jalakäia teel ja külavaheteel, kus jalakäija liikleb teepervel? Kas peab olema luba ja kus seda saada? Ja kas rolleril peaks olema kohustuslik kindlustus või on see vaid soovituslik?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Lühike vastus on, et ei või. 15kw mootori puhul on tegemist mopeediga (LS § 2 p 42 p 56). Vastavalt LS § 103 lg 1 p 1võib mopeedi, ehk AM-kategooria, juhtimisõiguse anda vähemalt 14 aastasele isikule. Seega võite nimetatud sõidukiga liigelda kui olete saanud 14, läbinud koolituse ja omandanud juhtimisõiguse.
 

Küsimus: Kas registrisse eksamile saab minna, kui alaealisel on karistus lubadeta sõitmise eest?09.04.2018

Tere!
Kui alaelaine sõidab autoga, siis kui suur on ette nähtud rahatrahv, kui tal on olemas luba õppesõidule teeliikluses aga kõrval ei ole juhendajat? Kas arki eksamile saab minna kui alaealisel on karistus lubadeta sõitmise eest?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere!
Vanus ei mängi selle kaasuse puhul rolli.
§ 201. Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimine juhtimisõiguseta isiku poolt

(1) Mootorsõiduki, maastikusõiduki või trammi juhtimise eest vastava kategooria mootorsõiduki või trammi juhtimisõiguseta isiku poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga.

Ja isikule, kellel on kehtiv karistus eelnimeatud paragrahvis toodud süüteo eest, ei ole võimalik anda juhtimisõigust. Seega kuni Teie karistus on kehtiv (1 aasta trahvi tasumisest) ei ole Teil võimalik eksamiel minna.
 

Küsimus: Kas lapsehoolduspuhkuse asendajana tähtajalise lepingu oma soovil lõpetamisel saan taotleda töötuskindlustushüvitist?05.04.2018

Töötan praegu lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendajana. Kuna see on tähtajaline leping, siis kas omal soovil töölt lahkudes on minul võimalik taotleda töötuskindlustushüvitist? Põhitöökohaga töötaja peaks tagasi tulema augustis, aga minul kuupäevaliselt töölepingus asendust kirjas ei ole.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Tähtajalise lepingu lõppemise järel töötuna arvelevõtmisel on Teil õigus taotleda töötuskindlustushüvitist, kuid hüvitise määramiseks peab Teil olema ka vähemalt 12 kuud töötuskindlustusstaaži.
Arusaamatu, miks Te soovite esitada omal soovil töölepingu lõpetamise avaldust, kui Teil on tähtajaline leping.
Tähtajaline leping lõpeb siis, kui asendatav tööle tuleb ja Te ei pea avaldusi üldse esitama.