Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas eksitus inimese nimes muudab protokolli kehtetuks?13.02.2020

Tere
Sain protokolli selle eest, et keerasin keelumärgi alt sisse kuna ei pannud seda tähele ja olin eksinud ja tahtsin telefonist vaadata google mapsi kuhu minna. Politseinikud tulid minu juurde ja kumbki nendest ei tutvustanud end. Protokolli kirjutati minu nimi valesti, nt kui mu nimi Marko siis kirjutati Marku või Markc ehk siis O tähe asemel kirjutati U või C( O täht jäi poolikuks ja see näeb välja nagu U või C). Kas see tühistab protokolli ära kuna sellist inimest pole ju olemas?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Automaatselt ei tühista. Selleks tuleb Teil pöörduda kas kohtusse või esitada vastulause vastavalt protokollis märgitud korrale.
 

Küsimus: Milline Euroopa Liidu seadus ütleb, et ei tohi keelduda teenuse pakkumisest inimese maailmavaadete tõttu?13.02.2020

Milline Euroopa Liidu seadus ütleb, et ei tohi keelduda teenuse pakkumisest inimese maailmavaadete tõttu?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kas ühes majapidamises elavad isikud tohivad oma relvi hoida ühises relvahoidlas?13.02.2020

Tere.
Kas ühes majapidamises elavad isikud tohivad oma relvi hoida ühises relvahoidlas eeldusel,et igal isikul on relvahoidlas oma lukustatud relvakapp kuhu ainult temal on ligipääs?
Lisaks kas relvahoidla rajamisel tuleb see kuskil registreerida ning kuidas ja kes kontrollib hoidla nõuetele vastavust?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Relvaseadus eeldab, et isikud hoiavad oma relvi selliselt, et kõrvaline isik neile ligi ei pääse. Seega relvahoidla, eraldi relvakappidega, kus iga isik pääseb ligi ainult temale kuuluvatele relvadele täidab need tingimused. Järelevalve relvade hoiutingimuste üle on PPA teostada.
 

Küsimus: Kas liiklusrikkumine - kiiruse ületamine, fooritule eiramine, parkimistrahv- on distsiplinaarkaristus?13.02.2020

Kas liiklusrikkumine - kiiruse ületamine, fooritule eiramine, parkimistrahv- on distsiplinaarkaristus?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kas uurijal on õigus suhelda 14-aastasega ilma vanemat teavitamata ja leppida kokku kohtumine?13.02.2020

Tere! Kas uurijal on õigus:
1) Suhelda 14-aastasega ilma vanemat teavitamata ja leppida kokku kohtumine?
2) Võtta 14-aastane (kannatanu) koolitundidest ära ilma lapsevanema loata? Tegelikult lausa selgelt lapsevanema soovile vastu seistes? (palusin suhelda pärast tunde e. al kell 15)?
3) Kui juurdlus käigus selgub, et süüdistus oli vale, siis kas mul on õigus nõuda laimaja nime ja esitada avaldus laimamise eest?
Aitäh teile.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kuhu peaksin pöörduma kui naabrimaja turvakaamera on suunatud minu maja akente peale?13.02.2020

Tere

Kuhu peaksin pöörduma kui naabrimaja turvakaamera on suunatud minu maja akente peale?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Andmekaitse Inspektsiooni poole - www.aki.ee aga enne seda on mõistlik pöörduda naabermaja elanike või ühistu juhatuse poole ja juhtida sellele tähelepanu ise.
 

Küsimus: Mis karistuse saab 17-aastane piiratud lubadega juht?13.02.2020

Tere, kui ma olen 17-aastane, oman piiratud juhtimisõigusega lube. Mul on kodust kooli umbes 5-6 km, põhimõtteliselt küla teed ainult. Ja kui ma ükspäev näiteks magan sisse või midagi ja läheb kiireks ja kavatsen minna autoga ja juhuslikult politsei mind kinni peaks siis mis oleks kõige leebem karistus mis ma saaksin ja mis oleks kõige kõrgem karistus? Autol on olemas kõik, ülevaatus, kindlustus ja eeldus on muidugi ka see, et järgin siiski kõiki liiklusreegleid ja kiirusi, ühesõnaga liiklen turvaliselt.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie tegu on võrdne juhtimisõiguseta juhtimisega. Seega isegi kõige leebem karistus, rahatrahv, toob kaasa selle, et Teile ei ole võimalik juhtimisõigust anda aasta jooksul peale karistuse kandmist. Pigem on mõistlik mitte sisse magada ja oma õnne katsetama minna.
 

Küsimus: Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?13.02.2020

1. Kui mind rünnatakse noaga, kas ma tohin ennast ainult kätega kaitsta või tohin kasutada ka nt nuga või maast leitud tellist?
2. Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?
3. Kui ma teen mind ründavale inimesele rohkem kahju kui tema mulle siis kas see on karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele puudub jah/ei vastus. Väga palju sõltub asjaoludest. Hästi lihtsustatuna asja kirjeldades. Kui Teie olete 160cm pikk, 55kg isik ja Teid ründab 2m pikk 120kg isik siis pigem on noa kasutamine asi mis jääb hädakaitse piiridesse. Kui olukord on vastupidine siis pigem noa või tellise kasutamine on neid piire ületav.
Seega küsimustele 1 või 2 ei saa vastata jah või ei. Tuleb arvestada, et võidakse alustada Teie suhtes kriminaalmenetlust asjaolude väljaselgitamiseks mille käigus siis selgub ka see, kas kaitsemeede jäi piiridesse või ületas neid.
3. puntkida on veidi lihtsam. Keegi ei mõõda seda kui palju kahju tekitati. Teie küsimuse pinnalt võiks oletada tulirelvaga ründava isiku vastu enda kaitsmiseks samuti tulirelvaga peaks ka ennast tulistama, et seis võrdne oleks. Valitud hädakaitse meede peab olema selline, mis ründe efektiivselt ja minimaalsete kahjudega lõpetab ning Teie ja teiste isikute ohutuse tagab.
 

Küsimus: Kui on esitatud töövõime hindamise taotlus, mitme päeva jooksul peab taotlusele vastus tulema?21.01.2020

Sooviksin teada mitme päeva jooksul, kui on esitatud töövõime hindamise taotlus. Peab taotlusele vastus tulema?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Seadus annab töötukassale aega töövõime hindamise menetluse läbiviimiseks 30 tööpäeva ja töövõimetoetuse taotluse menetlustähtaeg on 10 tööpäeva alates töövõime hindamise otsuse kinnitamisest.
Otsus saadetakse Teile kohe pärast vastuvõtmist teadmiseks ja tutvumiseks - taotluses soovitud aadressile (e-posti teel või tavapostiga). Te saate enda kohta vastu võetud töötukassa otsustega tutvuda igal ajal e-töötukassas: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
 

Küsimus: Kas on õigus töötuna arvelevõtmiseks juhatuse liikme volituste ennetähtaegsel lõpetamisel?14.01.2020

Tere
Kas oman õigust töötuna arvele võtmiseks ja töötuskindlustus hüvitisele, kui omanik otsustas kutsuda juhatuse liikme tagasi ühingu juhatusest enne juhataja lepingu volituste tähtaja lõppu? Oman töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud eelnenud 36 kuu jooksul. Ette tänades.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Kui Te ei ole töötuna arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäeval äriühingu (OÜ,AS) juhatuse või kontrollorgani liige (Äriregistri andmetel) ja kui Te sellel päeval ei tööta, siis saab Teid töötuna arvele võtta.

Äriühingu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta juhul, kui ta vastab töötuskindlustushüvitise määramise tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine);
- juhatuse liikmena ei saa tasu äriühingu juhtimise eest.