Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas algajal autojuhid on "vahtraleht" kohustuslik või ei?29.04.2021

Tere päevast!
Kas algajal autojuhid on "vahtraleht" kohustuslik või ei? Et kas võeti see seadus juba vastu.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
https://www.riigiteataja.ee/akt/117032011021?leiaKehtiv

Liiklusseadus
§ 106. Auto ja mootorratta juhtimisõiguse andmine
(3) Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega on jätkuvalt kohustuslik
 

Küsimus: Kuidas käituda, kui peol võib juhtuda ületarbimist aga kui kellelegi vaja kiirabi kutsuda siis kardetakse ka politsei tulekut?29.04.2021

Tere!

Mida teha, kui mõnel korteripeol keegi tarvitas midagi üle (jutt käib nii alkoholist kui narkootikumidest)? Saan aru, et tuleb kiirabi kutsuda, kuid kui tegu alaealisega on, siis tuleb kohale ka politsei ning kõiki piduosalisi kontrollitakse üle. Saan samuti aru, et see on seaduse poolest õigem, kuid paljusid inimesi (eriti tarvitanuid) võib politsei ja kiirabi tulek ära ehmatada ja ka agressiooni esile kutsuda, mille tagajärjel võidakse abi kutsumisest keelduda, mis teeb palju kahju kannatanule. Kuidas sellises situatsioonis siis käituda?

Pole kunagi sellises olukorras olnud, kuid tahaks igaks juhuks tulevikuks teada.
Tänan!

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui ohus on kellegi elu/tervis, siis on ainumõeldav käitumine helistada 112. Kellel on probleeme või hrime, siis neil on aega lahkumiseks enne kui saabub kiirabi.
 

Küsimus: Kas jalgratturil on õigus sõita hooga ülekäigurajale ja siis maha hüpates justkui jätkab teed jalakäijana?29.04.2021

Tere
Huvitaks selline olukord, jalgrattur sõidab reguleerimata ülekäigurajal mu autole sisuliselt ette.
Olukord, kus tal puudub igasugune eesõigus ja tuleb veel võrdlemisi kiiresti, siis järsku hüppab keset poolt ülekäigurada jalgratta pealt maha ja muutub seaduse järgi justkui jalakäijaks.
Kas jalgratturid tõesti tohivad nii teha ja kas mina jään tõesti süüdi, kui sellisele hoolimatule jalgratturile otsa sõidan?
Küsimus ajendatud sellest, kuna oli sellise jalgratturiga kogemus, õnnetust küll ei toimunud ja kui üritasin talle mõnisada meetrit eemal olukorda selgitada, ei tahtnud ta aru saada, et pole ok sedasi ülekäigurajale sõita ja järsku keset poolt ülekäigurada jalakäijaks muutuda, kõik ootamatult autojuhile.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Enne tee ületamist peab jalgrattur veenduma, et see on ohutu ja olema kindel, et autojuht on teda tee andmiseks märganud. Seega ainult selle kirjelduse alusel ütleks, et jalgrattur on eksinud Liiklusseaduse sätte vastu

§ 321. Tee ületamise nõuded
(1) Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgteed, kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või jalgrattateed lähenevad jalgrattur, kergliikurijuht, pisimopeedijuht ja mopeedijuht peavad vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.
 

Küsimus: Kas mul on õigust enne politseisse minekut saada infot, milles on täpsemalt asi?29.04.2021

Tere. Jäin kuu tagasi poevargusega vahele, kutsuti politsei ja tehti trahvi, mille tasusin õigeaegselt. Nüüd tuli kutse politseisse kriminaalasjas, mille edastas varavastaste süütegude menetlusgrupp. Milles võib asi olla, et nüüd hiljem tuleb selline kutse? Kas mul on õigust enne politseisse minekut saada infot, milles on täpsemalt asi? Kas teatatakse ka tööandjale? Kui ma koheselt kohapeal ei oska/taha vastuseid anda, kas mind võib aresti jätta ja kui tõenäoline see on?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Milles võib asi olla, et nüüd hiljem tuleb selline kutse?
Tegemist ei pruugi olla menetlusega, milles määrati Teile rahatrahv. Tegemist võib olla mõne teise süüteomenetlusega.
Kas mul on õigust enne politseisse minekut saada infot, milles on täpsemalt asi?
Kutse on määratud Teie roll - kellena Teid välja kutsutakse. Sellest täpsema teabe andmine on uurija otsustad, kas ja kui palju saab ta Teile enne anda.
Kas teatatakse ka tööandjale?
Selleks ei ole reeglina vajadust, seega ei teatata.
Kui ma koheselt kohapeal ei oska/taha vastuseid anda, kas mind võib aresti jätta ja kui tõenäoline see on?
See on vähetõenäoline. Kinnipidamine on pigem erandlik juhus ja see ei sõltu sellest, kas oskate anda vastuseid või ei.
 

Küsimus: Kas politsei võib käituda ülbelt, kuigi aktsepteerisin oma süüd?29.04.2021

Tere,
mind peeti kinni mõned päevad tagasi väidetavalt keelatud kohas tagasipöördega. Paraku olin roolis piiratud juhtimisõigusega ja ilma vanemata. Süü võtsin omaks. Inspektorid olid üldjoontes viisakad, kuid vanemkonstaabel käitus ülbitsevalt minu ema ja ka minu suhtes olenemata, et mõistsin süüd. Kas selline käitumine on politsei poolt normaalne?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui Teil on kaebusi, seoses ametniku tegevusega, siis on mõistlik esitada kirjalik kaebus ja saata see ppa@politsei.ee peale.
Ametnikud peavad olema viisakad.
 

Küsimus: Kas Eestisse on lubatud tellida Itaalia stiilis stiletto nuge ja kas nende omamine on seadusega karistatav?29.04.2021

Kas Eestisse on lubatud tellida Itaalia stiilis stiletto nuge ja kas nende omamine on seadusega karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Relvaseaduse:
§ 20. Tsiviilkäibes keelatud relvad ja laskemoon
(2) Tsiviilkäibes keelatud külmrelvad on:
3) vedru- või raskusjõul väljaviskuva ja seejärel jäigalt kinnituva teraga nuga, mille tera pikkus on üle 8,5 cm või mille tera on kahelt poolt teritatud.

Kui nuga neile parameetritele ei vasta, on see lubatud, kui vastab, siis ei ole lubatud.
 

Küsimus: Kuhu peaksin pöörduma, kui naabrid ei pea kinni öörahust ja mürgeldavad?29.04.2021

Elame paneelmaja üürikorteris. Ülemistel naabritel on kombeks öösiti peale 00 kuni 4,5 ajani hommikul elama hakata + neil on koer kes müttab ja haugub vahet pidamata. Korteri omanikku olen sellest teavitanud. Korteri omanik on käinud neid korrale kutsumas mitmeid kordi. Läbi torude mis korterist läbi jooksevad on kõike nende rääkimist väga valjult kuulda. Mõnikord on kestnud selline mürgel hommikuni välja. Olen kogunud mitmeid lindistusi koos kellaaegadega. Kuhu peaksin pöörduma, sest kui omanik nendega juttu läheb rääkima siis on paar päeva vaikust ja peale seda oleks nagu kõik jälle unustatud.

Vastus: Andero Sepp, veebipolitseinik, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on kahjuks paneelmajadele omase probleemiga, millele puudub hea lahendus. Elamist ja elutegevust ei saa keelata inimestele, neile omases rütmis. Siiski ei tohi nende elutegevus häirida teisi inimesi ja nende elusid. Minu soovitus oleks öise häiringu korral helistada 112- Samas tasuks uurida teistelt naabritelt, kas ka neile kostab sama tegevust mis neid häirib.
 

Küsimus: Kas töötutoetust on võimalik taotleda tähtajalise töölepingu lõppemisel?06.04.2021

Tere!
Kas töötutoetust on võimalik taotleda tähtajalise töölepingu lõppemisel?
Tänan

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töösuhte lõppemise põhjus ei ole töötutoetuse määramisel oluline.
Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud ja tema muu sissetulek (nt toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast (292 €).
Töötutoetuse päevamäär 2021. aastal on 9,42 eurot.
Töötutoetust ei ole õigust saada ajavahemikul, mille jooksul töötule makstakse töötuskindlustushüvitist või töövõimetoetust.
Töötuskindlustushüvitist ja töötutoetust saab töötuna arvelevõetud inimesele maksta kokku mitte kauem kui 270 päeva.
 

Küsimus: Kas saan end töötuna arvele võtta ja raha ka selle eest, kui laps saab kolme aastaseks ja endisesse kohta tagasi tööle ei soovi?28.03.2021

Tere, kui laps saab kolme aastaseks, kas ma saan siis end töötuna arvele võtta ja raha ka selle eest? Tahan kuni 3a saamiseni olla kodus, mul töökoht ka aga sinna tagasi minna ei soovi aga nimekirjas soovin end hoida nii kaua kuni saab. Peale seda võtaks arvele.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Saan Teile tutvustada vaid töötuna arvelevõtmise ja töötutoetuse maksmise üldisi tingimusi, otsustuse peate ise tegema, kas asuda pärast lapsehoolduspuhkuse lõppemist tööle või lõpetada tööleping ja hakata uut tööd otsima.
Esmalt soovitan Teil tutvuda töötukassa kodulehel töötavatele inimestele suunatud tööturuteenuste tingimustega, sest praegu, kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni, olete töötav inimene ja Teil on võimalik nende teenuste hulgast valida endale sobiv, kui vastate tingimustele:https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

Töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei tööta, kes otsib tööd ja kes soovib oma uue töö leidmisel kasutada töötukassa abi. Keda ei saa töötuna arvele võtta: https://www.tootukassa.ee/content/kaotasin-too/keda-ei-voeta-tootuna-arvele

Töötutoetus: https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootutoetus
Kui Teie viimane töösuhe lõpeb töötaja algatusel või kokkuleppel tööandjaga saate töötuna arvelevõtmisel taotleda töötutoetust,
mille päevamäär 2021. aastal on 9,42 eurot.
Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega (mh alla 8-aastase lapse kasvatamine, õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis või täiskoormusega kõrgkoolis ja kutsekoolis) ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast (292 €).

Kui viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõppenud tööandja algatusel ja alusel, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine), on võimalik taotleda hüvitist, mille suurus on esimesed 100 päeva on 60% ja alates 101 päevast 40% Teie üheksa kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne kolme viimast kuud, mis eelnesid töötuks jäämisele (arvestatakse enne lapsehoolduspuhkusele jäämist saadud töötasu).
Täpsemad tingimused:https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootuskindlustushuvitis
 

Küsimus: Millised on võimalused, et saada ennast uuesti töötuna arvele ja uuesti töötutoetust, kas pean osaühingu lõpetama?03.03.2021

Tere. Töötutoetuse maksmine lõpetati, sest registreerisin osaühingu ja märkisin seal ennast juhatuse liikmeks. Osalen ka töötukassa ettevõtluskoolitusel ja see oli järgmine samm, luua osaühing. Kuigi juhatuse liikmena ma mingit tasu ei saa ja hetkel puuduvad selleks ka igasugused rahalised vahendid. Missugused on võimalused, et saan ennast uuesti töötuna arvele võtta ja saan uuesti töötutoetust edasi? Kas pean ennast äriregistris ettevõtte omanikuks, mitte juhatuse liikmeks märkima ja siis uuesti ennast töötuna arvele võtma? Minu konsultant jäi nende vastuste edastamisega hätta ja teatas, et enam ei saa midagi teha.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Äriühingu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta, kui ta ei tööta ja vastab töötuskindlustushüvitise maksmise tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud tööandja algatusel ja alusel,
mis annab õiguse töötuskindlustushüvitise määramiseks (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine).
- juhatuse liikmena ei saa tasu äriühingu juhtimise eest.