Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus saada väärteo kohta infot enne, kui lähen politseisse menetlusaluse isikuna?19.12.2018

Tekkis selline küsimus, et kui ma olen saanud politseist kutse, väärteo asjus, väidetavalt on esitatud minu vastu avaldus liiklusseaduse paragrahvi rikkumise kohta. Ma ise ei mäleta, kas oleksin kusagil midagi valesti teinud. Kas mul on enne politseisse minekut õigus saada teada, mida see avaldus sisaldav ehk ma ei soovi teada, kes avalduse esitas, aga tahan teada, mida ma olen rikkunud ja kuna ja kus? A'la sõitsite X kuupäeval X tänaval punasega üle risti. Et teaksin vajadusel kas ise end ette valmistada, mingeid tõendeid koguda, kui avalduses esineb ehk väära infot või valeväiteid, ebaõigeid fakte vms, kunagi ju ei tea. Oskate infot anda?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Te võite alati suhelda eelnevalt isikuga, kes Teile kutse saatis, tema kontaktid on kutsel. Infot saate nii palju kui tema on valmis Teile avaldama. Ka peale menetlustoiminguid on Teil võimalik omalt poolt esitada lisatõendeid või selgitusi.
 

Küsimus: Kas saan teha midagi, et liikluskaamera trahv tuleks otse minuni, kuna auto, millega sõitsin, ei ole minu nimel?19.12.2018

Tere, kui auto, millega kiirusületamise tegin, ei ole minu nimel ja ma ei ole ka kasutaja, siis kas saan teha midagi, et trahv tuleks otse minuni?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Ei saa, trahviteade saadetakse sõiduki registriandmete järgi omanikule või vastutavale kasutajale.
 

Küsimus: Mis karistus võiks oodata, kui filmisin, kuidas sõber võõra autoga paarkümmend meetrit sõitis ja siis auto tagastas?19.12.2018

Tervist
Juhtus siis vahepeal selline asi, et sõber ronis võõrasse autosse ja sõitis sellega paarkümmend meetrit ja viis selle oma kohale tagas, loll mina pidin muidugi filmima seda kaugelt kuidas ta seda tegi. Auto kuulus ühele firmale, ning praeguseks on nad sellest teadlikud, kes sellega seotud on.
Kui asi antakse edasi politseile, mis saaks minust kui sündmuse filmijast?
Kas karistusseadustiku § 215 kehtiks ka minule?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Seda on keeruline öelda, sõltub paljuski Teie rollist. Puhtalt õigusteooria seisukohalt on tõesti võimalik Teid käsitleda osavõtjana KarS § 22 järgi ja ka Teid vastutusele võtta.
 

Küsimus: Kuidas mõjutab vahele jäämine lubade kättesaamist, kui olen läbinud autokooli ja sooritanud ARKi eksamid, aga 18 veel ei ole?19.12.2018

Tere! Kui olen läbinud autokooli ja sooritanud ka ARKi eksamid, aga 18 täitub alles kuu aja pärast, kuidas mõjutab vahele jäämine lubade kättesaamist? Kas saaksin load kätte ikka 18 sünnipäeval, kuna ARKi eksamid on sooritatud?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kõik oleneb sellest mida peate silmas "vahele jäämine" all. Kui peate silmas, et enne juhtimisõiguse saamist juhite mootorsõidukit ilma selleta siis peate silmas pidama, et Teile saab juhtimisõiguse anda kui on täitunud juhi vanuse alammäär, ehk 18. Sellises olukorras võib tõesti tekkida takistus Teile juhtimisõiguse andmisel kui karistus jõustub enne sünnipäeva.
 

Küsimus: Kas käeraudade ostmine ja omamine on Eestis keelatud või mitte?19.12.2018

Tere, kas käeraudade ostmine ja omamine on Eestis keelatud või mitte?

Tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

 

Küsimus: Kuhu pöörduda kui endine elukaaslane ahistab ja jälitab pidevalt, juba 4 aastat?19.12.2018

Tere! Sooviks teada kuhu pöörduda oma murega. Endine elukaaslane ahistab ja jälitab pidevalt. Elu on häiritud ja ei julge enam kodust väljagi minna. Tundub, et kõik minu auto liikumised on teada. See kestab juba 4 aastat ja ei lõppe see kuidagi. Olen pöördunud ka eelnevatel aastatel politsei poole 3 korral kuid kasu pole sellest olnud. Öeldi ainult, et niikaua kui pole füüsiliselt kallale tulnud ja aeda sisse murdnud siis kõik on lubatud. Aga psühhoterror on siis lubatud või? Ma ei saa ju nii hirmus koguaeg elada ja ringi liikuda. Ja teadmiseks veel, et ta endine vang (ekspolitseinik) kes teab täpseid piire kuhu võib minna ja hea psühholoog. Ette tänades.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kuna siin ei ole täpselt teada kunas pöördusite politsei poole siis vahepeal on kriminaliseeritud ahistav jälitamine. Seega võiksite esitada uue avalduse just antud sätet silmas pidades, tuues avalduses välja kõik teod mis isik teinud ja seda võimalikult kronoloogilises järjestuses, viidates tegude juures kuidas need on Teis tekitanud hirmu ja häirinud Teie eraelu.
 

Küsimus: Kuidas teada saada, kas minu autol on registris "märge" küljes, kuna tuttav jäi sellega napsusena vahele?19.12.2018

Tuttav jäi täis peaga mulle kuuluva autoga vahele, siis arvatavasti on auto "punases" nimekirjas kuna mind on lambist mitu korda politsei peatanud kinni. Tahaks teada kuna see märge ära kustub või mismoodi see käib, ei usu, et märge jääb igavesti kuna siis oleks enamus autod märkega kuna neid ostetakse, müüakse ja vahetatakse ja kas on võimalik endal kusagilt kontrollida, kas tegu on märkega autoga või ei kuna see nali ajab vaikselt juba vihale ja on plaanis maha müüa aga enne tahaks ikka teada saada.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Märge ei ole seotud sõidukiga vaid sõidukit kasutanud isikuga. Kui tegemist ei ole antud sõidukit pidevalt kasutava isikuga siis võite saata palve antud isiku seos Teie sõidukiga eemaldada aadressile ppa@politsei.ee.
 

Küsimus: Kas täisealisel on õigus kaitse eesmärgil alaealist vastu rünnata, eeldusel, et ei ületata hädakaitse piire?19.12.2018

Tere
Millised õigused on täiskasvanud inimesel enda kaitsmisel vägivaldse alaealise vastu? Näiteks suvel palju kära tekitanud "McDonaldsi juhtum", kus alaealine poiss ründas füüsiliselt täisealist meest ja varastas ta rahakoti. Kas täisealisel on õigus kaitse eesmärgil alaealist vastu rünnata (eeldusel, et ei ületata hädakaitse piire). Alaealise kehaline väärkohtlemine on rangelt karistatav, aga kuidas peaks ohver kindlaks tegema, kas ründaja on täisealine või mitte, kui seda ei ole vaatlusega võimalik tuvastada?

Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Igal inimsel on õigus ennast agressiivse ründe eest kaitsta, tagamaks enda elu ja tervise puutumatus. Ründaja vanus ei ole selle juures oluline. Oluline on, et valitud kaitsemeetmed oleksid proportsionaalsed ründemeetmetega. Kindlasti tuleb arvestada, et oma vastutegevust võib olla vajalik ka hiljem põhjendada süüteomenetluse raames - menetluse alustamise eesmärk ei ole sellistel puhkudel "kindlasti kedagi karistada" vaid selgitada välja, kes ründas keda ja miks ning mis asjaoludel asjaosalistele vigastused tekkisid.
 

Küsimus: Kuidas aru saada, kas minuga käituti õigesti, kiiruseületamisel näidati üksnes mõõdiku näitu, aga kas see ikka minu oma?19.12.2018

Ma väga kahtlen, kas minuga käituti õigesti? Peeti kinni, näidati mõõdikult 80, öeldi, et viiekümne ala, trahv 400.- või load 6 kuuks hoiule, kiirmenetlusega 120-. OK esimest korda kahetsen, tunnistan viga, aga ikka närib sees, kas see ikka oli minu auto näit seal radaril, mingit pilti ega videot. Kõhe tunne lööb ju sisse kohe, pole enne sellist asja olnud, et ka teised teaksid, oli see siis aus asi?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah, see on tavapärane praktika. Alati võite kohapeal ka oma kahtlustest rääkida ja Teile selgitatakse protseduure põhjalikumalt. Kui siiski leiate, et tegemist ei olnud Teie mõõtetulemusega siis on Teil õigus tehtud otsus kohtu vaidlustada.
 

Küsimus: Kas kutseline juht on kohustatud teda kontrollivale politseiametnikule esitama töölepingu?19.12.2018

Tervist.
Kas kutseline juht on kohustatud teda kontrollivale politseiametnikule esitama töölepingu? Kui on siis palun viidet seadusepunktile.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
2018 aasta lõpuni peab kutselisel juhil olema kaasas ka tööleping. Alus tuleneb autoveoseaduse § 29 lg 2 p 2

Tõsi, et § 30 lg 3 on toodud vastupidine kuid seejuures on oluline vaadata ka autoveoseaduse § 74 lg:
§ 74. Üleminekusätted
(1) Käesoleva seaduse § 30 lõiget 3 kohaldatakse alates 2019. aasta 1. jaanuarist.