Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist?14.02.2018

Kui kaua kehtib ravikindlustus peale kaitseväe läbimist ettenähtud aja jooksul ja kui kaua kehtib ravikindlustus juhul, kui operatsioonile minnes lõppeb teenistus enne ettenähtud aega?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Vastavalt sotsiaalmaksuseaduse muudatusele makstakse alates 01.01.2018 ajateenistuse lõpetanud isiku eest kaks kuud sotsiaalmaksu ajateenistusest vabastamise päevast arvates. Peale seda kehtib haigekassa poolt antav garantiiaeg veel 1 kuu. Seega kokku kehtibravikindlustus 3 kuud peale ajateenistuse lõppemist.

Parimat soovides

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas hädakaitse puhul on teleskoopnuia kasutamine lubatud?14.02.2018

Kas hädakaitse puhul, kui ründaja on füüsiliselt ohtlik mulle, on lubatud kasutada teleskoopnuia? Seadustik ütleb, et teleskoopnui on tsiviilkasutuses keelatud, aga hädakaitse puhul on reeglid laiemad.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ainus stsenaarium kus see seaduslik oleks, mis mulle pähe tuleb. Te näete kuidas teleskoopnuia kandmise õigusega isik muudetakse ründaja poolt vastupanuvõimetuks. Teie haarata tema nuia ning tõrjute seejärel ründe. Muudel juhtudel, kuna tegemist on tsiviilkäibes keelatud relvaga,ei või Te seda omada, seega ei saa Teil seda olla ka hädakaitse puhuks.
 

Küsimus: Mida teha, kui saan ähvarduskirju ja kardan, kas teha avaldus politseisse?14.02.2018

Tere!
Mul on mure. Ma ei tea enam ise kuidas ja mida ma peaksin tegema. Sain enda klassiõe sõbralt 5 erineva facebooki konto alt ähvarduskirju (kõikide nende kontode omanik on sama isik). Kus kirjas, et ma lõpetan surnukuuris ja saan peksa varsti jne. Eile sain jälle teada, et plaanitakse mulle kättemaksu ja, et saan peksa. Kas mul oleks mõttekam nende kirjadega pöörduda politseisse ja teha avaldus? Kuna ma tegelikult suhteliselt kardan enda elu pärast ja ei tea enam ise mida teha.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on olukorraga kus peaks teadma täpsemalt juhtumi tagamaid. Võtke minuga palun otse ühendust: andero.sepp@politsei.ee või kui seda ei soovi siis jah, pöörduge jaoskonda.
 

Küsimus: Kuidas teada saada korteriomaniku kontakti, kui vaja oleks luua korteriühistu?14.02.2018

Tere!
Kortermajas korterit omav isik töötab ja ilmselt ka elab Soomes ja on katkestanud igasugused sidemed. Teated ja e-kirjad kohale ei lähe ning inimene on justkui kadunud. Siinse korteriga seotud arveid ei tasu. Kuidas oleks võimalik sellisel juhul saada sellise inimese kontaktandmeid, et teda teavitada probleemidest. Nimelt on tegemist korteriühistu moodustamisega ja kõigi korteriomanike andmed ja aadressid on vajalikud. Kuidas toimida? Kas kuulutada tagaotsitavaks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tagaotsitavaks teda kuulutada ei saa. Aga võite proovida eesnimi.perenimi@eesti.ee ning isikukood@eesti.ee peale e-kirja saatmist.
 

Küsimus: Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?14.02.2018

Kas alaealine võib omada e-sigaretti ja seda tarbida, kui on sellel nikotiinivaba vedelik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tubakaseadus § 27. Alaealisele kohaldatav keeld

(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

Seega ei ole Teie kirjeldatud tegevus alaealisele lubatud.
 

Küsimus: Kas "vahtralehe" kasutamine on nüüd vabatahtlik?14.02.2018

tere.
Olen kuulnud mitmelt poolt, et "vahtralehe" kasutamine on vabatahtlik nüüdseks, kas see vastab tõele?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kehtiv liiklusseadus asub siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011010?leiaKehtiv

Otsides sealt märksõnaga "algaja" leiame § 106 lg mis sätestab järgmist:
(3) Autol, mida juhib esmase juhiloa omaja või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juht, peab olema ees ja taga nähtaval kohal algaja juhi tunnusmärk.

Seega - jätkuvalt kohustuslik kasutada
 

Küsimus: Kas inimesel on õigus eluruumidesse sissemurdjat vastu rünnata?14.02.2018

Brutaalne küsimus, kuid siiski miski, millele ma usun, et peaks olema vastus. Kui keegi tungib inimese eluruumidesse lubamata sisse ja seab elaniku elu ohtu, kas elanikul on õigus sissemurdjat vastu rünnata? Ja kui sissemurdja peaks sellises situatsioonis surema, kas ennast kaitsev elanik oleks vastutav mõrva eest?

Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Enesekaitse ei ole keelatud, mitte üheski situatsioonis, sõltumata asukohast. Kui ründaja selle käigus sureb siis alustatakse kriminaalmenetlust mille käigus vajavad vastamist küsimused - kas tegemist oli hädakaitsega ning kas selle käigus ületati hädakaitse piire. Selle kas elanik on vastutav või mitte otsustab kohus.
Üldine reegel - vasturündeks valitud meede peab olema proportsionaalne ründe ohtlikusega - üldjuhul relvastamata kurjategija vastu esimese asjana surmava jõu kasutamine seda ei ole.
 

Küsimus: Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?14.02.2018

Tere!
Kas linnaliikluses võib pimedal ajal kasutada park- ja udutulesid korraga?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

LS § 40. Tulede kasutamise üldnõuded

(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.

§ 42. Udutulede kasutamine

(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.

(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.

(3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.

Seega LS § 42 lg 2 alusel võib udutulesid kasutada lähitulede asemel - koos lähi- või kaugtulega need põleda ei või.
 

Küsimus: Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba?14.02.2018

Tere! Kui mul on Eestis kehtiv kriminaalkaristus juhilubadeta sõidu eest, kas siis saab teha välisriigis juhiluba, nt Soomes. Kui olen 6 kuud seal sisse kirjutatud ja on ametlik töökoht. Kas sellega tohib ka Eestis sõita? Sest kasulikum oleks teha Soomes nt juhiluba, kuna Eestis päris pikk aeg mil ei saa autokooli minna ja auto kasutamine on hädavajalik, et tööl käia.
Rahuliku jõuluaega soovides..

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
See sõltub juba Soome seadustest. Seega pöörduge palun Soome juhtimisõiguse andja poole oma küsimusega.
 

Küsimus: Mida teha, kui inimene teeb ebameeldivaid postitusi minu kohta?14.02.2018

Kui inimene teeb postitusi minu nime kohta ning soovin, et ta selle eemaldab, kas ta peab seda tegema või ta ei pea seda tegema, või kas selle inimese konto sulgemine on võimalik?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Esimese asjana peate Te ise paluma, et ta selle eemaldaks. Väga palju sõltub siin postituse sisust ja asjaoludes. Kui Teie leiate, et peab eemaldama aga tema leiab, et ei pea eemaldama siis lõpliku otsuse selle kohta saab vastu võtta kohus. Kontot üldjuhul selle tõttu ei suleta.