Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ma võin saada töötutoetust kui mul pole kunagi tööd olnud?03.02.2021

Tere, olen 18-aastane ja ma just võtsin ennast töötuna arvele. Mul ei ole kunagi tööd olnud ja viimati ma õppisin 2019. aastal. Kas minul on õigust taotleda töötutoetust?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega
(mh õppimine päevases õppevormis põhikoolis ja gümnaasiumis või täiskoormusega kõrgkoolis ja kutsekoolis) ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis, renditulu, stipendium vm) kalendrikuus on väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast (292 €). Töötutoetuse päevamäär 2021. aastal on 9,42 eurot.
Kui Te ei ole töötuna arvelevõtmisele eelneva aasta jooksul töötanud või õppinud täiskoormusega õppes vähemalt 180 päeva, siis ei ole Teil õigust töötutoetusele.
 

Küsimus: Mida teha, kui ekskaasa saadab ähvardava tooniga sõnumeid ja ma kardan enda, lapse ja elukaaslase pärast?28.01.2021

Palun abi info saamiseks. Kuidas käituda olukorras. Minu eksmees ja lapse isa ähvardab minu praegust elukaaslast. On olemas vestlused, kus ta kirjutab näiteks:

"homme tulevad teile külalised. Ise end määrima ei hakka"
"Tuleme koos sõbraga tiblaga rääkima. Kui ta lõuga ei taha saada, siis hoidku minu silmist eemale"
"Tibladega juhtub ikka asju. Olge ettevaatlikud"
"Järgmine kord tulen poistega, tegelevad seni tiblaga, et ma saaks lapsega üksi olla"

Ma mõistan, et kirjapildis siin otsest tapmisähvardust ei ole. Kuid arvestades seda, et eksmees on olnud enne vägivaldne minu vastu (mis oli ka politseis fikseeritud), tean, et tal peaks olema veel muidki süüdistusi.
Kuna mina tunnen teda ja tean, kui agressiivseks ta võib minna, siis kardan ma enda, oma lapse ja elukaaslase heaolu pärast.

Kas selliste vestlustega on üldse mõtet teha politseisse avaldust? Või kas on võimalik kuidagi ette infot anda, et kui ta oma ähvardused ellu viib, siis on juba minu poolt ees info, et ta on juba mind ähvardanud.

Olen väga tänulik, kui leiate hetke minu küsimusele vastata.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie kirjelduse alusel ma usun, et siin on mõistlik avaldus esitada. Kindlasti oleks mõistlik selle koostamine rahulikult läbi mõelda. Minu soovitus oleks koostada esimese asjana kronoloogia tema tegevustest. Panna kirja kunas, mis kanalit kasutades, kellele, mida ta kirjutas ja kuidas see häiris sõnumi/kirja/kõne/vmt saaja igapäevast elu. Samuti tuleks võimalikult detailiselt lahti kirjutada tema varasem vägivaldne käitumine ning viidata, et see annab alust karta, et ta võib oma ähvardused ellu viia.
 

Küsimus: Kuidas selgust saada, kas pärast trahvi tasumist saan load teha või pean mingi aja ootama?28.01.2021

tervist
Kui olen lubadeta sõitmisega vahele jäänud ja protokolli saanud aga kirjas kuni juhtimisõiguse saamiseni. Trahv on tasutud, kas siis peab ootama mingi aja kuni karistus lõppenud või saab kohe kui tasutud minna?
Tahaks ka teada kui on mingi ooteaeg, siis kas oleks kuidagi võimalik see lühemaks saada või kas oleks võimalik kuidagi elu puhtalt lehelt alustada nii et ühtegi karistust poleks ja kui on võimalik siis kuidas?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Liiklusseadus § 196 lg 1 p 3 alusel ei ole võimalik Teile juhtimisõigust anda enne kui Teile määratud karistus on kantud arhiivi. See tähendab, trahvi tasumisest peab olema möödunud 1 aasta ja selle 1 aasta jooksul ei või tee uut rikkumist toime panna.
 

Küsimus: Kas politsei võib nõuda minult dokumenti ja isikuandmeid, kui ma ei kanna maski tervislikel põhjustel?28.01.2021

Tere!

Kas politseil on õigus nõuda minult isikut tõendava dokumendi esitamist minu isikuandmete üleskirjutamiseks ja väidetavalt mingiks hilisemaks kontrolliks, kui nende küsimusele, miks ma ei kanna maski poes, teatan, et mul on selleks meditsiinilised põhjused?

Kas politseil on sellises olukorras õigus nõuda isikut tõendava dokumendi puudumisel, et ma läheks nendega koos ametiautosse isikusamasuse tuvastamiseks ning nende väitel Terviseametist minu tervist puudutavate andmete kontrollimiseks?

Kas politseil on õigus poes nõuda, et ma avaldaks neile ka täpset diagnoosi või tervislikku põhjust, miks ma maski kanda ei tohi?

Tänan vastuse eest ette.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere!

Terviseamet (TeA) on edastanud Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) ametiabipalve seoses Vabariigi Valitsuse korraldusega 282 (saate tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/316012021003) kehtestatud nõuete täitmise tagamisega. Selleks tulenevalt kontrollib PPA avalikes siseruumides ka maski kandmise kohustust.
Maski mitte kandev isik rikub sellise tegevusega eelnimetatud korraldust. Rikkumise menetlejaks ei ole PPA, selles tulenevalt tuvastavad ametnikud Korrakaitseseaduse § 32 alusel isiku ning edastavad andmed isiku kohta Terviseametile kes otsustab menetluse alustamise. § 32 annab õiguse isikusamasuse tuvastamise eesmärgil toimetada isik kas patrullautosse või ka politseiasutusse kui muul viisil isikusamasuse tuvastamine ei ole võimalik.
Oma terviseandmeid Te avaldama ei pea, need saate hiljem esitada Terviseametile koos oma ütlustega, juhul kui TeA otsustab menetluse läbi viia. Siiski võib siinkohal lühike vastus põhjuse kohta ning dokumendi esitama lõpetada kogu konfliktolukorra Teie jaoks kiiremini kui pikk vaidlus ning saate kiiremini jätkata ka oma igapäevaseid toiminguid.
 

Küsimus: Kas turvafirmadesse on mõtet kandideerida, kui sain 2003 a karistada kriminaalkorras, see on nüüd kõik juba möödanik?28.01.2021

Tere! Sain karistada kriminaalkorras 2003.a tingimisi 3 aastat 1,5 aastase katseajaga, on registrist kustutatud, arhiivis. Kas turvafirmadesse on mõttetu kandideerida?
Tänan.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Antud karistus peaks olema kantud karistusregistri arhiivi ning ei tohiks seega seada piiranguid kandideerimisel.
 

Küsimus: Mida ette võtta kui alumine naaber käib ukse taga ja ähvardab?28.01.2021

Tere!
Alumise korruse naaber käis kell 21:20/21:40 vahemikus ukse taga ja alguses lõi ust (ei tea kas käe/jalaga vm asjaga), siis koputas. Lõugas, et rattaga ei sõideta toas (mida pole teinudki. Laps harjutas käimist käimistoe najal). Ning lõppu lisas: “rohkem ma siia tulla ei taha, on selge vä?” Mis tundus ähvardusena.
Öörahu algab ju kell 22 ja sellel ajal ongi vaikus.. Tavaliselt ei ole lapski nii hilja üleval, kuid tol õhtul ei olnud tal kell 21 veel und.
Kirjutasin ka majahaldurile, et äkki oskab nõu anda mida teha, kuid pole veel vastust saanud. Kortermaja kostabki hästi läbi, ei saa ju lapsel kõndima õppimist keelata?
Kui ta peaks mõni päev nüüd uuesti tulema ja karjuma/ust peksma, siis mis ma peaksin tegema? Mida ütlema ja kas üldse ust avama?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui naaber on agressiivne ja peksab ust, siis ei ole mõistlik ust avada vaid suhelda läbi suletud ukse ning teatada 112, et ukse taga on agressiivselt käituv ja lärmav naaber.
Naabrile võiks püüda olukorda selgitada ise rauhulikult ning kinnitada, et laps lõpetab harjutamise varsti ning nn öörahu ajaks on vaikus.
 

Küsimus: Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa?28.01.2021

Tervist!
Kas füüsiline isik tohib endaga tulirelva kaasas kanda kui ta on omandanud relvaloa? Seadusest sain niipalju, et juriidiline isik tohib aga füüsilise isiku kohta ei saanud midagi.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Teie küsimusele vastab Relvaseaduse § 50 lg 2, et ka füüsilisest isikust relvaloa ja relva omanik võib avalikus koha relva kanda aga VARJATULT.

§ 50. Relva ja laskemoona kandmise üldine kord
(1) Relva ja laskemoona võib kanda isik, kellel on vastav relvaluba või relvakandmisluba. Kui isikul on kaasas isikut tõendav dokument, ei ole relvaloa kaasaskandmine kohustuslik.
[RT I, 09.03.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

(2) Relva ja laskemoona tuleb kanda avalikus kohas varjatult ning viisil, mis välistab nende kadumise või sattumise teise isiku valdusse, samuti juhusliku kahju tekitamise. Kantava tulirelva, välja arvatud revolvri padrunipesas ei tohi olla padrunit.
 

Küsimus: Kas mul on õigus pärast töötuhüvitisele, kui uues töökohas mulle ei meeldi või tööandjale ma ei sobi?05.01.2021

Tere!
Kerkis üles küsimus, millele kahjuks siit portaalist ega Töötukassa lehelt ühtset vastust ei leidnud või leida ei osanud.
Situatsioon on järgmine: olen olnud peaaegu neli aastat lepinguliselt tööl ettevõttes A. Mulle pakub tööd ettevõte B ja kaalun selle vastuvõtmist. Küll aga oleks ettevõttes B töö alguses katseajal ja mul ei ole veel kindlust, kas seal kõik hästi läheb: pakkumine tundub hea, aga eks kogemus peab näitama, milline töö tegelikult olema hakkab.
Et saaksin võtta vastu uue töökoha, pean enda soovil katkestama töölepingu ettevõttega A.
Juhul, kui töö ettevõttes B ei vasta ettekujutusele ja kas soovin ise uue lepingu katseajal katkestada või kui teeb seda uus tööandja, kas mul on seejärel õigus saada töötuhüvitist, kui hakkan uuesti tööd otsima?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuskindlustushüvitise määramiseks peate vastama kolmele tingimusele:
1) olete töötuna arvele võetud (töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei tööta);
2) Teil on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
3) viimane töösuhe on lõpetatud alusel, mis annab õiguse hüvitisele (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine).

Töötuskindlustusstaaž tehakse kindlaks töötuna arvelevõtmise ja töötuskindlustushüvitise taotluse esitamise kuupäeva seisuga.
Kui inimene on töötanud töölepingu alusel, siis töötuskindlustusstaaži annavad need kuud, millal tal on töötamise registri andmete kohaselt vähemalt üks tasustatud töötamise päev olnud.
Kui kõik töötamise päevad konkreetses kuus on peatatud (nt haiguslehel, palgata või lapsehoolduspuhkusel viibimise tõttu), siis töötuskindlustusstaaži selle kuu eest ei teki.
Kui inimene on töötanud võlaõigusliku lepingu alusel, siis tekib töötuskindlustusstaaž üksnes nende kuude eest, millal on deklareeritud tasu, millelt on töötuskindlustusmaksed kinni peetud.
 

Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui lõpetasin viimase töölepingu oma algatusel aga seda katseajal?24.11.2020

Tere, kui lõpetasin viimase töölepingu oma algatusel aga seda katseajal, kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

Töötuna registreeritud isikul on õigus töötuskindlustushüvitisele:
- kui tema viimane töösuhe enne töötuna registreerimist on lõpetatud töölepingu seaduse § 86 alusel ja
- kui tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul.

Meie jaoks on oluline, et töötamise registris on kirjas TLS § 86, mis annab õiguse töötuskindlustushüvitise taotlemiseks.
Töötukassa jaoks ei ole oluline teada, kumma algatusel katseajal töösuhe lõpetati või mis oli katseaja eesmärk.

Töölepingu seaduse § 86 lg 1 sisaldab võrdselt mõlema osapoole õigust töösuhe katseaja jooksul üles öelda:
„§ 86. Töölepingu ülesütlemine katseajal (1) Tööandja ja töötaja võib tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates.“
 

Küsimus: Kas pean ootama kuni haigusleht on lõpetatud ja siis saan töötuna arvele võtta või võin haiguslehe ajal seda juba teha?29.09.2020

Tere. Meil tuleb kollektiivkoondamine 18.10 seisuga. Olen ise haiguslehel ja kui minu paranemine võtab aega kauem kui 18.10. Kas pean ootama kuni haigusleht on lõpetatud ja siis saan töötuna arvele võtta või võin haiguslehe ajal seda juba teha?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Töötuna on võimalik arvele võtta isikut, kes hetkel ei tööta (töötamise registri andmetel) ja kes otsib tööd, soovib tööle asuda ja kes vastab töötuna arvelevõtmise tingimustele.
Te võite töötuna arvelevõtmise avalduse esitada siis, kui Teie tervis lubab asuda aktiivsetele tööotsingutele. Töötuna arvelevõtmise avaldust on võimalik esitada e-töötukassa kaudu ööpäevaringselt: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login