Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas kriminaalpolitsei peab esitama läbiotsimisorderi, kui toimub kodu läbiotsimine?19.05.2017

Tere. Aastal 2016 toimus meie kodu läbiotsimine kriminaalpolitseinike poolt. Kriminaalpolitseinikud ei esitanud läbiotsimisorderit. Ka käitusid nad haige inimesega, kellele süüdistus esitati, ülbelt ja üleolevalt. Mõnitasid nii teda kui kodu, kus ta elab. Kas kriminaalpolitseinikel on õigus selliselt käituda? Kas nad peavad kodu läbiotsimisel esitama dokumendi mille alusel kodu läbi otsitakse? Kas nad võivad tulla ilma luba küsimata krundile, mis on eravalduses.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Läbiotsimine saab toimuda kas kohtu määruse alusel või edasilükkamatutel juhtudel ka prokuratuuri loal KrMS § 91 lg 2; 3.

Vastavat määrust või luba peab eelnevalt tutvustama ja selle alusel võivad nad siseneda eravaldusele ilma omaniku loata.

Kui leiate, et ametnikud käitusid valesti või halvasti siis on Teil õigus esitada kaebus sisekontrollibüroole.
 

Küsimus: Mida teha, kui meie maja ees on kaks sõidukit, millel puudub tehnoülevaatus aga mis osalevad liikluses?19.05.2017

Kes kontrollib, kas sõidukil on tehtud tehnoülevaatus? Kas seda on veel vaja teha? Meie maja ees seisavad kaks sõidukit, millel puudub tehnoülevaatus. Need sõidukid on ka igapäevaselt liikluses. Kelle poole peame pöörduma, et need lekkivad sõidukid saaks meie ühistu eest ära?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui Te teate mis kell nende juhid sõitu alustavad siis võite selle info saata kohaliku jaoskonnale, kust korraldatakse nende juhtide tabamine.
 

Küsimus: Kui ühistu ühtegi luba väljastanud pole, kas siis ei tohi ka korteriomanikud oma autosi parkida? 19.05.2017

Läksin Tartus Annelinnas sugulasele külla. Maja ees on märk, et parkimine ainult ühistu kirjalikul loal. Ühistu pole aga mitte ühtegi kirjalikku luba oma majaelanikele väljastanud. Autost väljudes tuli trepikojast jooksuga vanem naisterahvas, kes tutvustas end kui ühistu esinaist ja teatas, et kui sinna pargin, siis kutsub politsei ja laseb auto ära vedada. Olin hea meelega nõus politsei ära ootama, aga kas neid ei kutsutudki või keeldusid nad tulemast jäigi mulle teadmata.
Siit ka küsimus, kui ühistu ühtegi luba väljastanud pole, kas siis ei tohi ka korteriomanikud oma autosi parkida?
Ja kas ühistul on õigust lasta ükskõik milline auto teisaldada kas siis politseil või mingil erafirmal?
Kas politsei on nõus neid teisaldama ainult selle tõttu, et luba pole (kuigi maja ees on kõik teised autod ka ilma loata)?

ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Politsei ei teisalda KÜ nõudmisel autosid. Kui KÜ laseb teisaldada Teie auto siis peaks ta laskma teisaldada ka kõik ülejäänud sõidukid. Aga sisuliselt jah, kui märk nõuab KÜ kirjaliku luba siis võib KÜ lasta kõik kirjaliku loata autod KÜ kuludega teisaldada.
 

Küsimus: Kas lause, et "mul tulevad probleemid", on ähvardus?19.05.2017

Tere, tulin oma alaealise tütre järele, kes oli täiskasvanu mehe seltskonnas. Kui kutsusin tütre koju, täiskasvanud mees käskis mu tütrel põgeneda. Mulle see mees ütles "Me lähme ära või Teil tulevad probleemid." See mind ehmatas. Tütar põgenes käsu peale. Kas see lause, et mul tulevad probleemid, on ähvardus?
Ette tänades

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistusõiguse mõistes ei ole see ähvardus. KarS § 120. Ähvardamine

(1) Tapmisega, tervisekahjustuse tekitamisega või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamise eest, kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist, –
 

Küsimus: Mis aja jooksul peaks midagi ette võtma, kui inimene on esitanud kaks valesüüdistust?19.05.2017

Tere,

üks inimene on esitanud politseisse kaks valesüüdistust. Mõlema avalduse korral on politsei seletanud, et süüdistused ei vasta tõele. Kas karistusseadustiku § 319 järgi on tegemist valekaebusega? Kas sellises olukorras on võimalik midagi ette võtta selle inimesega, kes need süüdistused esitas? Kui, siis kas on ka mingi aeg, mis aja jooksul tuleks tegutseda?

Tänud ette!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele hinnangu andmiseks peab teadma täpsemaid asjaolusid. Kindlasti kui teate, et valekaebus on esitatud teadlikult ja Teie vastu siis peaksite ise ohvrina avalduse esitama kui uurijad ise menetlust alustanud ei ole.
 

Küsimus: Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult ... firma loal"?19.05.2017

Tere,
Kas politsei võib peatuda või parkida alas (bussijaam jne), kus on kehtiv märk 331 ja lisatahvel "ainult nn teatud firma loal"? Teostada seal kontrolli ja jälgida liiklust.
Lugupidamisega

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Seaduse järgi peaks selle märgi nõuete rikkumiseks lülitama sisse vilkuri. Samas keelatud kohtades peatumiseks ja parkimiseks annab loa LS § 45 lg 11. Samas võib olla antud ettevõttega sõlmitud vastavasisuline kokkulepe, et sissesõit on lubatud.

LS § 45 (11) Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid.
 

Küsimus: Miks trahvib politsei inimesi nii kergekäeliselt?19.05.2017

Tere küsimus selline, et miks on läinud Eesti politsei seda teed, et igal võimalikul juhul trahvib inimest? Näide elust enesest, noor tütarlaps sooritas vasakpöörde. Politsei pidas kinni ja, et seal olevat märk, mis keelab vasakpööret. Selge, tõesti ei nainud ja ei ole kohalik ja keskendus rohkem pöörde ohutusele ja selle sooritamisele. Ikka juhtub. Aga kas nüüd selle pärast on mõtet kohe trahvida? Tüdrukul karistusregister puhas, varem kunagi hoiatust pole saanud ega mingi muu teo eest karistada. Saan täitsa aru, kui on korduv rikkumine, loomulikult tuleks trahvida, et olla hoolsam ja valvsam. Hetkel leian, et eesti politsei pole mitte korrahoidja ega tagaja vaid pigem raha kokku kraapiv riiklik organisatsioon. Lisaks veel, et pööret keelaval teeviidal olevat olnud ka lisatahvel, mis keelab pöörde hommiku 7-st õhtu 22.00-ni. Väärteo otsus vormistati 21.35. Seega iga minuti eest natuke üle 1 euro.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Tegemist on õiguskindlusega - teadmisega, et iga rikkumist käsitletakse ühtemoodi.
 

Küsimus: Mis kaitset saab pakkuda politsei kui endine tuttav on mind 3 kuud terroriseerinud ähvardanud?19.05.2017

Endine tuttav on mind 3-4 kuud terroriseerinud ja ahistanud kõnede, sõnumite ja e-kirja teel. Sõnumite sisus ähvardatakse elu ja tervise kallale kippuda. Kuna tutvusringkonnas on tal ka löömamehe kuulsus ja nüüd on see inimene saanud teada ka minu koduse aadressi ning käinud mind ka hirmutamas reaalselt kohapeal. Oma elu ja tervise pärast on tõsine mure. Kui kiiresti ja mis kaitset saab pakkuda politsei sellises olukorras?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ähvardamine on karistatatv vastavalt KarS § 120. Teie poolt toodud andmetest nähtuvalt võiksite Te jaoskonnas avalduse esitada, avalduse alusel alustatakse kriminaalmenetlust.
 

Küsimus: Kas naabri aknast sissevaatamist ja pobisemist võin võtta kui ahistamist ja kuidagi selle piiramist taotleda?19.05.2017

Elan kortermajas I korrusel, II korrusel meie kohal elab üksik vanamees. Ilmselt on tal igav ja ta arvab, et me oleme majja "sissetungijad", sest tema on selles majas kauem elanud. Julgesin valda esitada kaebuse selle kohta, et ta koerad pidevalt hauguvad, ta jalutab nendega lahtiselt ning laseb koertel hädasid maja ette, kõrvale ja taha teha. Kahjuks sain vastuse, et koerad võivad päeval haukuda (mis siis, et häirivad meie igapäevaelu), hädasid võib ta koertega maja ümbruses teha (sest ka teised hulkuvad koerad teevad seda) ning tema koerad on alati rihma otsas olnud (meil on fotodena tõendav materjal kuidas ta lahtiselt koeri maja ees treenib), see selleks. Sellel teemal võibki vist alla anda, sest tema teab seadusi ja tal on kõik korras.
Probleem seisneb selles, et nüüd ta käib meie akna taga ja lihtsalt vahib sisse ja kobiseb omaette meie akna taga (toetab vahest jalgratta maja seinale meie akna alla). Kas see on normaalne käitumine või võin ma seda võtta kui ahistamist ja kellegi poole pöörduda?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Te võite pöörduda kohtu poole ja taotleda näiteks lähenemiskeeldu. Tõendid kasside ja koerte pidamise nõuete rikkumise kohta oleksite pidanud lisama avaldusele.
 

Küsimus: Kas ma näen kuskilt registrist oma lubadeta sõidu eest saadud karistust?19.05.2017

Tere. Kui olen saanud trahvi ilma lubateta sõitmise eest. Kas mul on seda kuskilt võimalik ka näha, et mul pole võimalust teha lube? Ja mis oleks see paragrahv mille alusel ma lube ei saa teha?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee