Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas alaealine inimene võib kasutada e-sigareti?22.02.2019

Tere!
Sooviksin küsida, kas alaealine inimene võib kasutada e-sigareti?
Näiteks koos nikotiinivaba vedelikuga, seadusest küll otsin kuid sooviksin kuulda teie arvamust, ja mis juhtub kui politsei näeb alaealist inimest seda asja tarbimas? Mida tehakse, mida võetakse ära ja mis sellega tehakse? n.t Ema kätte, või läheb see asi prügikasti?

Tänan!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud. Nende hulka kuulub ka e-sigaret. Ära võetud tooted antakse üle seaduslikule esindajale.
 

Küsimus: Kuidas mõjutab nädalase vahega helkuri mittekandmise eest ja rattaga tuledeta sõidu eest saadud trahv juhilubade tegemist?22.02.2019

Tere! Kuidas mõjutab nädalase vahega helkuri mittekandmise eest ja rattaga tuledeta sõidu eest saadud trahv juhilubade tegemist?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere,
Need ei mõjuta juhilubade tegemist.
 

Küsimus: Millistel asjaoludel on lubatud politseil siseneda eravaldusesse ja hoonesse?22.02.2019

Tere,

Sooviks teada
Millistel asjaoludel on lubatud politseil siseneda eravaldusesse ja hoonesse?
Millal on õigus politseil läbi otsida isik, näiteks ta kott ja jope?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Korrakaitseseadus:
§ 50. Valdusesse sisenemine
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib siseneda valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi, kui:
1) see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;
2) on alust arvata, et piiratud või tähistatud kinnisasjal, ehitises või ruumis viibib isik, kellelt võib võtta seaduse alusel vabaduse või kelle elu, tervis või kehaline puutumatus on tingituna tema abitust seisundist ohustatud;
3) see on vajalik seadusega või seaduse alusel kehtestatud nõuete täitmise tagamisel ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, ning selliste nõuete täitmise tagamine on valdusesse siseneva korrakaitseorgani pädevuses.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(2) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustel siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks, kui valdusest levivad väljapoole teist isikut oluliselt häirivad mõjutused ning nende kõrvaldamine ei ole muul viisil võimalik. Mõjutuse häirivuse hindamisel lähtutakse keskmisest objektiivsest isikust.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 47. Turvakontroll
(1) Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib kontrollida isikut või tema riietust vaatlemise ja kompimise teel või tehnilise vahendi või sellekohase väljaõppe saanud teenistuslooma abil, et olla kindel, et isiku valduses ei ole esemeid või aineid, millega ta võib ohustada ennast või teisi isikuid:
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
1) sisenemisel avaliku võimu organi ehitisse või territooriumile;
2) kui see on vajalik kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
3) kui see on vajalik kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks, kui isik viibib elutähtsas energia-, side-, signalisatsiooni-, veevarustus- või kanalisatsioonisüsteemis, liikluskorralduse ehitises või seadmes või selle vahetus läheduses;
4) kui see on vajalik vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
5) kui isikult võib seaduse alusel võtta vabaduse või
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]
6) kui käesolevas seaduses sätestatud meetme kohaldamisega kaasneb vajadus toimetada isik Politsei- ja Piirivalveametisse või muu haldusorgani asukohta.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(2) Turvakontrolli teostab kompimise teel ametiisik, kes on isikuga samast soost. Kui see on vajalik vahetu ohu tõrjumiseks, võib turvakontrolli teha ametiisik, kes ei ole isikuga samast soost.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

(3) Turvakontrolli kohaldamisel on õigus kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu.
 

Küsimus: Mida teha, kui andsin usalduse peale tuttavale oma pangakaarti, aga ta on minu nime ja kontot kasutanud kelmuseks?22.02.2019

Tere,
Andsin oma kaardi ja pangakonto kasutada tuttavale. Tema kasutas seda kurjasti ära. Ütles, et ei saa hetkel enda arvele raha kanda. Saab sõpradelt kunagi antud raha tagasi. Aga tuli hoopis välja, et müüs olematuid asju kasutades minu kontot ja inimesed andsid. Mida peaksin tegema. Olen politseisse pöördund ja kaardi kinni pannud. Mulle öeldi, et see on väärtegu. Karistada peaks ju saama see isik aga nüüd tuleb mulle see kaela. Sooviks teada, mis on väärteo tagajärg. Kas kinni minek?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Karistada saab ikkagi see isik, kes väärtegusid toime pani, mitte Teie. Saite millesti valesti aru ilmselt.
 

Küsimus: Kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?05.02.2019

Tere!
Töötan osalise töötajaga (0,5 kohta) ning normtunnid, mis vajalikud teen ära kuu alguses. Tööandjaga selline kokkulepe. Ülejäänud pool kuud olen kodune. Tekkis küsimus, et kui laps jääb haigeks kuu teisel poolel ehk siis kui ma tööl ei pea olema graafiku alusel, kas saan lapsega võtta hoolduslehe?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Hoolduslehe väljastab arst hooldusvajaduse tuvastamise korral kalendripäevade alusel ning töövõimatuslehte ja -hüvitist ei seota töötaja tööajakavaga või riigipühadega.

Parimate soovidega

Ülvi Rebane
 

Küsimus: Kas saeraami töötajale on ette nähtud kõrvaklapid müra summutuseks?29.01.2019

Tere!
Kas töötajale, kes töötab puiduettevõttes ja saeraamiga, on tööandja poolt ette nähtud kõrvaklapid? Kuna see töö on väga mürarikkas keskkonnas, võib kuulmine inimesel kahjustada ju saada.

Vastus: Kristi Jõeorg, Tööohutuse spetsialist, Riskianalüüs OÜ, www.riskianaluus.ee

Tere!
Antud töökeskkonnas on vajalik läbi viia müra taseme mõõtmine, et välja selgitada isikukaitsevahendite kandmise vajadus.
Alates 80 dB peab tööandja rakendama meetmeid tervisekahjustuse vältimiseks ja alates 85 dB peab tööandja võimaldama kuulmiskaitsevahendite kandmise.
Siin määruses on kõik kirjeldatud: https://www.riigiteataja.ee/akt/105122018012
"Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord"

Parimat soovides,
Kristi Jõeorg
 

Küsimus: Kuidas toimida või kust saab reaalset abi kui pahatahtlik postitaja ei soovi mu pilti eemaldada töökoha kodulehelt?19.12.2018

Rahulolematu klient postitas mu pildi koos kommentaariga internetis üles toidukoha avalikule kodulehele. Klient viibis tol korral koos oma sõbraga, kes oli asjast teadlik. Sõber sattus uuesti tulema meie kanti ja küsisin talt viisakalt kas ta saab edastada mu palve pilt postitusest maha võtta. Jutu käigus tundus, et kõik oleks nagu korras. Kui sõber lahkus, avastasin, et ta on omakorda pannud kommentaari üles, mis puudutas tegelikult meie eravestlust. Rahumeelse lahenduse asemel sain hoopis lisaks negatiivse postituse ja sellega kaasneva negatiivse reitingu. Tööandja ei ole rahul nähtuga, mind piinab asi nii, et on tekkinud magamata ööd. Pilt, mis minust salaja tehtud ja minu loata ripub endiselt üleval ja seda koos kommentaariga lehel, kuhu ta ei kuulu. Google`isse sai raport tehtud mitmeid kordi. Vastust sealt ei tule. Mida ma peaksin tegema edasi või kust leida abimees, kes mind mu murega aitaks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Kodulehelt saab sisu eemaldada selle haldur. Seega kui tegemist on Teie töökoha koduleheküljega siis pöörduge palun oma töökoha kodulehe halduri poole ja paluge temal sisu eemaldada.
 

Küsimus: Kas politsei teavitab kooli õpilase narkotarbimise tuvastamisest?19.12.2018

Tere
Olen mures lapsevanem. Tahtsin küsida, et kui tuvastatakse narkojoove alaealisel süljes, veres, uriinis jne (nt. pärast kanepi tarvitamist). Kas kool saab ka sellest teada ja kas koolil on võimalus õpilane välja visata koolist?
Ja veel küsiks, et kas Politsei- ja Piirivalveametil on õigus teha kooli õpilastele individuaalselt narkoteste kooli territooriumil ja kas sellest peab õpilastele ja koolile ette teatama?
Tänan ette!

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

PPA ei teavita kooli kui õpilasel tuvastati narkojoove.
PPA võib narkojoobe kahtluse korral ette teatamata kooli territooriumil õpilasele testi teha.
 

Küsimus: Kui keevitada teleskoopnuia välja tulevad osad kinni, kas siis muutub see seaduslikuks?19.12.2018

Tean, et teleskoop nui on tsiviilkäibes ebaseaduslik aga kui keevitada nuia välja tulevad osad kinni, kas siis muutub see seaduslikuks?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Keevitamine ei muuda antud eseme olemust, tõsi et kaob teleskoobi funktsioon kui esemena jääb ta siiski teleskoopnuiaks mille omamine on keelatud. Seega keelatud külmrelva omamise eest alustatakse menetlust.
 

Küsimus: Kas mul on menetluse käigus võimalik pöörduda kuhugi, kui mulle tundub, et menetlust venitatakse meelega?19.12.2018

Juuli lõpupäevil sõideti minu pargitud sõidukile otsa (sõiduk kuulub mahakandmisele), politsei menetleb juhtumit ja on selles osas üsna osavõtmatu. Süüdlane on teada. Küsimused: kui kaua menetlus võib aega võtta, kas mul on õigus saada menetluse kohta erinevat informatsiooni, kas mul on menetluse käigus võimalik pöörduda kuhugi, kui mulle tundub, et menetlust venitatakse meelega. Küsimusega on võimalik muidugi pöörduda uuriva ajakirjanduse poole, aga seda eriti ei sooviks.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere
Võimalik on pöörduda päringuga prefektuuri poole järelepärimisega ja paluda selgitada menetluse kestvust kui ka tehtud ja tegemata toimingute tagamaid.