Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?13.02.2020

1. Kui mind rünnatakse noaga, kas ma tohin ennast ainult kätega kaitsta või tohin kasutada ka nt nuga või maast leitud tellist?
2. Kas ma tohin ennast kaitsta käte ja jalgatega kallale tuleva inimese eest noaga?
3. Kui ma teen mind ründavale inimesele rohkem kahju kui tema mulle siis kas see on karistatav?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Sellele küsimusele puudub jah/ei vastus. Väga palju sõltub asjaoludest. Hästi lihtsustatuna asja kirjeldades. Kui Teie olete 160cm pikk, 55kg isik ja Teid ründab 2m pikk 120kg isik siis pigem on noa kasutamine asi mis jääb hädakaitse piiridesse. Kui olukord on vastupidine siis pigem noa või tellise kasutamine on neid piire ületav.
Seega küsimustele 1 või 2 ei saa vastata jah või ei. Tuleb arvestada, et võidakse alustada Teie suhtes kriminaalmenetlust asjaolude väljaselgitamiseks mille käigus siis selgub ka see, kas kaitsemeede jäi piiridesse või ületas neid.
3. puntkida on veidi lihtsam. Keegi ei mõõda seda kui palju kahju tekitati. Teie küsimuse pinnalt võiks oletada tulirelvaga ründava isiku vastu enda kaitsmiseks samuti tulirelvaga peaks ka ennast tulistama, et seis võrdne oleks. Valitud hädakaitse meede peab olema selline, mis ründe efektiivselt ja minimaalsete kahjudega lõpetab ning Teie ja teiste isikute ohutuse tagab.
 

Küsimus: Kui on esitatud töövõime hindamise taotlus, mitme päeva jooksul peab taotlusele vastus tulema?21.01.2020

Sooviksin teada mitme päeva jooksul, kui on esitatud töövõime hindamise taotlus. Peab taotlusele vastus tulema?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Seadus annab töötukassale aega töövõime hindamise menetluse läbiviimiseks 30 tööpäeva ja töövõimetoetuse taotluse menetlustähtaeg on 10 tööpäeva alates töövõime hindamise otsuse kinnitamisest.
Otsus saadetakse Teile kohe pärast vastuvõtmist teadmiseks ja tutvumiseks - taotluses soovitud aadressile (e-posti teel või tavapostiga). Te saate enda kohta vastu võetud töötukassa otsustega tutvuda igal ajal e-töötukassas: https://www.tootukassa.ee/tkauth/login
 

Küsimus: Kas on õigus töötuna arvelevõtmiseks juhatuse liikme volituste ennetähtaegsel lõpetamisel?14.01.2020

Tere
Kas oman õigust töötuna arvele võtmiseks ja töötuskindlustus hüvitisele, kui omanik otsustas kutsuda juhatuse liikme tagasi ühingu juhatusest enne juhataja lepingu volituste tähtaja lõppu? Oman töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud eelnenud 36 kuu jooksul. Ette tänades.

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Tere
Kui Te ei ole töötuna arvelevõtmise avalduse esitamise kuupäeval äriühingu (OÜ,AS) juhatuse või kontrollorgani liige (Äriregistri andmetel) ja kui Te sellel päeval ei tööta, siis saab Teid töötuna arvele võtta.

Äriühingu juhatuse liiget saab töötuna arvele võtta juhul, kui ta vastab töötuskindlustushüvitise määramise tingimustele:
- tal on töötuskindlustusstaaži vähemalt 12 kuud töötuna arvelevõtmisele eelnenud 36 kuu jooksul;
- viimane töösuhe (töötamise registri alusel) enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise lepingu lõppemine);
- juhatuse liikmena ei saa tasu äriühingu juhtimise eest.
 

Küsimus: Kas 13-aastane jalgratta lube omav poeg võib sõita asulasisesel teel elektrilise atv-ga 1200w, kiirus 40km/h?11.07.2019

Tere.
Kui ostan elektrilise atv 1200w sõidukiirus 40km/h, siis kas minu 13 aastane jalgratta lube omav poeg võib sellega asula sisesel teel sõita? Endal B kat. juhiload, kas ise võin?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Antud küsimusele vastamine on tegelikkuses väga keeruline. Selline ATV peaks kuuluma registreerimisele. Ehk siis määrav on millena see arvele võetakse. 13 aastane igal juhul juhtida ei või, enne vajalik omandada AM-kat juhtimisõigus. Kui arvele on võetud mopeedina (kui seda üldse mopeedina arvele võetakse) siis võite Teie seda teel juhtida, kui on arvel maastikusõidukina siis sõiduteel võib sellega liigelda ainult tee ületamiseks.
 

Küsimus: Kas ma võin ise oma aia peale märgi panna, et parkimine keelatud ja auto viiakse ära?09.07.2019

Tere. Eramaja ette pargitakse pidevalt autosid, vahel ka pikemaks ajaks. Kas ma võin ise aia peale märgi panna, et parkimine keelatud ja auto viiakse ära? Või on selleks vaja luba ja kui on vaja siis kellelt. Praegust kirikut seisab võõras auto juba nädal aega. Oma autot mul pole kuhugi parkida. Eramaja asub täitsa tee ääres.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Kui pargitav maa-ala kulub Teile siis jah võite. Kui see on omavalitsuse maa siis tuleks pöörduda nende poole.
 

Küsimus: Kas politseid on võimalik kutsuda ka ise anonüümseks jäädes, sest minu tuttavad noored joovad ja tarbivad muid aineid?09.07.2019

Tere. Tahtsin küsida kas politseid on võimalik kutsuda ka ise anonüümseks jäädes? Asi on selles, et mu alaealised tuttavad joovad, suitsetavad ja tarbivad muid narkootilisi aineid (teevad palju igasugu joomapidusi jne) aga kuna kui nad saaksid teada, kes politsei kutsus, siis nad ei jätaks seda kindlasti nii ja maksaks mulle kätte.

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Jah on. Reeglina ei ole põhjust isegi mitte patrullile öelda, kes väljakutse tegi.
 

Küsimus: Kas Venemaalt võib nuge üle piiri tuua?09.07.2019

Tere, kuna mul on varsti reis Venemaale ja on tahe soetada endale taskunuga. Kas üle Vene piiri võib terariistu kaasa võtta? Kui jah siis kas mõni piirang on. (Tean et vedruga noad üle 8.5cm teraga on keelatud). Kas mul oleks võimalik osta enda taskunoaks libliknuga/balisong?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Ainus piirang on, et need peavad vastama nii Venemaa kui ka Eesti Relvaseaduse nõuetele tsiviilkäibes piirmata käibega terariistale.
 

Küsimus: Kas alaealisel on õigus tarbida 0 nikotiini sisaldava e-vedelikuga e-sigaretti?09.07.2019

Kas alaealisel on õigus tarbida 0 nikotiini sisaldava e-vedelikuga e-sigaretti?
Ja mis juhtuks kui politsei peaks nägema kedagi seda tegemas. Mida ära võetakse.

tänan

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

tere

Alaealisel on keelatud omada ja tarvitada e-sigaretti ning selle vedelikke. Need võetakse ära

TubS
§ 31. Tubakatootega seonduvad tooted
(1) Tubakatootega seonduvad tooted on:
1) tubakatootega sarnaselt kasutatavad tooted, millega imiteeritakse tubakatoodete tarbimist, ja tooted, mida kasutatakse tubakatoodete asendamiseks, sealhulgas elektrooniline sigaret, taimsed suitsetatavad tooted, erinevad materjalid vesipiibutubaka asendamiseks ja tubakavaba huuletubakas, sõltumata nende toodete nikotiinisisaldusest;

§7. Alaealisele kohaldatav keeld
(1) Alla kaheksateistaastasel isikul (edaspidi alaealine) on suitsetamine, suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine keelatud.

§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks
(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid. Selle keelu järgimiseks on müüjal kohustus nõuda ostjalt tema isikut tõendava dokumendi esitamist ning õigus keelduda eelmises lauses loetletud toodete müümisest, kui dokumenti ei esitata.
 

Küsimus: Mida teha ja kuidas toimida kui mu fb ja meili aadress kaaperdati ja ma ei pääse kuhugi ligi?09.07.2019

Tere. Mida teha ja kuidas toimida kui mu fb ja meili aadress kaaperdati ja ma ei pääse kuhugi ligi? Et tegu pole minuga vaid mu tuttavaga. Suured tänud ette

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

Avage lehekülg www.facebook.com ning veenduge, et avaneb sisselogimise aken. Kui ei, siis logige välja
Seejärel www.facebook.com/hacked selle abil saab konto tagasi
Kui avaneb e-posti aadressi valimise/sisestamise koht ning seal on märgitud muudetud aadress, siis saate valida võimaluse, et puudub sellele aadressile ligipääs ning määrata uue aadressi.
Uue e-posti aadressi määramisel peab Facebook kinnitama Teie isiku, see tähenda, et Teil palutakse saata foto isikut tõendavast dokumendist. Seda tuleb teha muidu konto taastamine ei õnnestu!
 

Küsimus: Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on välistav asjaolu relvaloa taotlemisel 15 a hiljem?09.07.2019

Tere,
Kas katseajaga kantud kriminaalkaristus alaealisena sooritatud teo eest on samuti välistav asjaolu relvaloa taotlemisel viisteist aastat hiljem?

Vastus: Andero Sepp, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveamet, www.politsei.ee

Tere

See sõltub suuresti Teie karistusest

RelvS § 36 lg 1 alusel ei anta soetamisluba isikule kes,
6) on karistatud elu- või tervisevastase kuriteo eest, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteo eest või kuriteo eest, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteo eest;
7) on väärteomenetluse korras karistatud relva, tulirelva olulise osa või laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, vedu või kasutamist reguleerivas õigusaktis sätestatud nõude rikkumise eest;
8) on kahtlustatav või süüdistatav elu- või tervisevastases kuriteos, tulirelva või laskemoonaga seotud kuriteos või kuriteos, mis pandi toime relvaga või sellega ähvardades, või karistusseadustiku §-des 231–239 või §-s 241, 244, 246, 251, 255, 256 või 424 sätestatud kuriteos;