Sotsiaalne turvalisus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kui alaealisel on lubatud omada nikotiinivaba täitevedeliku ampulli, siis kas seda on lubatud ka tarbida?15.06.2018

Olete varem maininud, et alaealistel on lubatud omada nikotiinivaba täitevedelikku. Kui alaealisel on lubatud omada nikotiinivaba täitevedeliku ampulli, siis kas seda on lubatud ka tarbida? Kui jah, siis miks seda ettenähtud kauplustest osta ei saa?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Seadused muutuvad. Kõige värskem selgitus tubakaseaduses:
§ 28. Meetmed alaealisele kohaldatava keelu tagamiseks
(1) Alaealisel on keelatud omandada, omada ja vallata tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.
(2) Alaealisele on keelatud müüa ja müügiks pakkuda tubakatoodet, tubakatoote tarvitamiseks mõeldud toodet, tubakatoote kujuga sarnanevat toodet, tubakatootega sarnaselt kasutatavat toodet või selle osiseid.

Ehk siis nii e-sigaret ise kui ka kõik täiteampullid on keelatud esemed alaealiste jaoks. Neid ei saa alaealine osta ega või tellida ka neid internetist.
 

Küsimus: Kas alaealine võib sõita krossikaga põllul või metsas, kus ei ole liiklust ega teid?15.06.2018

Tere,

Mind huvitab, kas alaealisel on lubadeta sõitmine krossikaga põllul või metsas lubatud, kus ei ole liiklust/teed?

Parimate soovidega

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Kui tegemist on põlluga ja soovitavalt ka piiratud alaga, kus on välistatud võimalus, et sinna satub teisi liiklejaid, siis seal sõitmine maaomaniku loal on lubatud. Küll aga tuleb meeles pidada, et antud juhul ei tohiks sõiduk kordagi puudutada ühtegi teed ega teerajada. Metsas taolise koha leidmine on üsna keeruline, rääkimata sellest, et mõni metsaomanik kergekäeliselt sellist asja lubaks.
 

Küsimus: Kuidas toimida, kui minu müüdud autot ei ole registris ümber vormistatud ja ikka minu nimel?15.06.2018

Tere!
Müüsin paar aastat tagasi auto tuttavale, vormistasime ostu-müügi lepingud. Ümber vormistamata, on isik auto edasi müünud. Ei saa olla kindel, et auto veel omakorda edasi müüdud pole. Auto on endiselt ümber vormistamata ja minu nimel. ARK-is saan vaid ajutiselt auto arvelt eemaldada. Silmasin nüüd auto müügikuulutust müügiportaalis. Minu nimel olev auto on siiani ringluses. Kuidas peaksin edaspidi toimima?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Registreerimise ja ümberregistreerimise teema valdkond on Maanteeameti haldusalas, siis korrektse vastuse saamiseks palun pöörduda taolistes asjades just nende poole. Auto ostnud isik on jätnud täitmata seaduses ettenähtud nõuded, kuid nende rikkumiste menetlemine ei ole politsei pädevuses.
 

Küsimus: Kas politseinik võib minuga wc-sse kaasa tulla?15.06.2018

Kas politseinik võib minuga wc-sse kaasa tulla või peaks ta ukse taga ootama?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Oleneb, mis olukorraga on tegemist. Kui Te sisenete enda vabal ajal koos politseinikuga tualettruumi, siis ilmselgelt ei ole tal õigust Teiega ühte kabiini siseneda. Kui aga tegemist on olukorraga, kus olete kohustatud andma näiteks uriiniproovi, siis politseinik üldjuhul valvab teiselpool kabiini ust, et proovi andev isik ei lahkuks omavoliliselt konkreetsest ruumist. Seega, täpsema vastuse andmiseks vajan lisainfot.
 

Küsimus: Kas alaealine võib omada/kasutada nn veipi/tossumasinat nikotiinita vedelikuga?15.06.2018

Tere.
Kas alaealine võib omada/kasutada nn veipi/tossumasinat nikotiinita vedelikuga?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Ei või omada ühtegi tubakatoodete tarvitamiseks olulist eset. Seega on keelatud ka ilma täiteballoonita e-sigareti omamine.
 

Küsimus: Kes saab karistada, kui täiskasvanute peol on alaealine tarvitanud alkoholi, kas korraldaja või alaealine ise?15.06.2018

Tere,
Täiskasvanu korraldab peo, kus enamus on täiskasvanud, aga on ka mõningaid alaealisi. Peole on korraldajate poolt ostetud ka alkoholi, kuid kui alkoholi tarbivad alaealised ise, siis kes saab selle eest karistada? Kas peo korraldaja või alaealised ise?

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Karistada saavad alaealised, kes alkoholi tarbivad. Kriminaalkorras karistada võib saada täisealine, kes peo käigus pakub alaelisele alkoholi, teades, et isik on alaealine.

Karistusseadustik § 182. Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele
Täisealise isiku poolt noorema kui kaheksateistaastase isiku kallutamise eest alkoholi tarvitamisele karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
 

Küsimus: Kas isikuvastase füüsilise rünnaku avalduse tegemiseks on määratud mingi tähtaeg mille möödumisel sündmusest ei menetle enam? 15.06.2018

Tere
Kas isikuvastase füüsilise rünnaku avalduse tegemiseks on määratud mingi tähtaeg mille möödumisel sündmusest politsei asja ei menetle enam?

Ette tänades,

Vastus: Maarja Punak, veebikonstaabel, Politsei- ja Piirivalveameti teabehaldus- ja menetlusosakond, www.politsei.ee

Karistusseadustik ütleb järgmist:
§ 81. Süüteo aegumine
(1) Kedagi ei tohi kuriteos süüdi mõista ega karistada, kui kuriteo lõpuleviimisest kuni selle kohta tehtud kohtuotsuse jõustumiseni on möödunud:
1) kümme aastat esimese astme kuriteo korral;
2) viis aastat teise astme kuriteo korral.
(2) Agressioonikuritegu, genotsiidikuritegu, inimsusevastane kuritegu, sõjakuritegu ja kuritegu, mille eest on ette nähtud eluaegne vangistus, ei aegu.
(3) Väärtegu on aegunud, kui selle lõpuleviimisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud kaks aastat, kui seadus ei näe selle eest ette kolmeaastast aegumistähtaega.

Füüsiline rünnak on teise astme kuritegu ja seega saab politseisse esitada süüteoteate 5a jooksul pärast süüteo toimepanemist. Kuid tuleb arvestada sellega, et esiteks, mida hiljem teatatakse, seda vähem on vajalikke tõendeid alles (tunnistajad ei pruugi sündmust mäletada, kui vigastused pole fikseeritud arstide poolt, siis puuduvad ka selle kohta tõendid jne) ja teiseks, tuleb arvestada ka sellega, et menetlemine ise võtab aega. Seega, mõistlik on teha süüteoteade ikkagi esimesel võimalusel.
 

Küsimus: Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui olen mitte-tegutseva osaühingu üks omanikke?13.06.2018

Tere!
Kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele, kui olen mitte-tegutseva osaühingu üks omanikke? Samas on juhatuse otsus omaniku vahetuseks esitatud registrisse, aga toimingud on veel pooleli? Kas saan registreerida töötuks praegu ja taotleda hüvitist peale omanikeringist kustutamist?

Vastus: Nansi Kartanas, infospetsialist, Eesti Töötukassa, www.tootukassa.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja

OÜ või AS omanikule ei ole kitsendusi kehtestatud töötuna registreerimisel – omandisuhe ei ole võrdsustatud töötamisega ja töötuna saab arvele võtta inimest, kes ei tööta.

Kuid äriühingu juhatuse liiget (äriregistri andmetel) saab töötuna arvele võtta vaid järgmistel tingimustel:
1) isikul on olnud juhatuse liikmeks olemise kõrvalt ka tööleping ja töötasu, millelt on makstud töötuskindlustusmakseid viimase kolme aasta jooksul vähemalt 12 kuud;
2) viimane töösuhe enne töötuna arvelevõtmist on lõpetatud töötuskindlustushüvitisele õigust andval alusel (nt koondamine, katseaja või tähtajalise töösuhte lõppemine jm);
3) ta ei saa tasu oma tegevuse eest äriühingu juhatuse liikmena.
 

Küsimus: Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal?12.06.2018

Plaan on minna umbes 33.-34. rasedusnädalal Soome puhkama. Mis juhtub aga siis, kui seal algab sünnitus? Kas Haigekassa korvab sünnituskulud välismaal? Kuidas toimub lapsega tagasitulek Eestisse (kas lapsele on vaja pass taotleda, et Eestisse tagasi saada?) Kui laps peaks vajama sünnitusjärgset ravi, kuidas toimub nende kulude korvamine?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Täname Teid pöördumast.

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises EL liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi saamiseks peab raviasutuses esitama Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi ning isikut tõendava dokumendi. Euroopa ravikindlustuskaardi alusel on õigus saada tervishoiuteenuseid, mida osutatakse riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutustes. Hinnangu sellele, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte, annab tervishoiuteenust osutav arst.
Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis vajamineva arstiabiga võivad kaasneda. Patsiendil endal tuleb maksta omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu jne) asukohamaa hindades.

Kuidas lapsele dokumendid vormistatakse küsige palun siseministeeriumist www.siseministeerium.ee.

Parimat soovides

Pille Sõõrde
Eesti Haigekassa
 

Küsimus: Mille järgi saab ravikindlustuse, kas on mingi teatud arv tunde või teatud palgast alates?03.05.2018

Tere!
Kas poole kohaga töötamisel saab ravikindlustuse? Kas on mingi teatud arv tunde või on teatud palk kuus, mille puhul saan ravikindlustuse?

Vastus: Eesti Haigekassa, www.haigekassa.ee

Tere

Töölepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööleping on üle ühe kuu pikkune või tähtajatu. Töölepinguga töötavate töötajate kindlustamiseks vajalikud andmed edastatakse haigekassale töötamise registrist automaatselt. Seega ei ole ravikindlustuse saamisel oluline, kas töötatakse osalise koormusega või täistööajaga.

Parimat soovides

Ülvi Rebane