Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kes hüvitab uue auto registreerimise kulud?22.05.2018

Tere!
Juhtus liiklusõnnetus, kus olin kannatanu. Minu auto läks mahakandmisele ning vastaspool hüvitas auto turuväärtuse. Ostsime uue auto, mis polnud Eestis arvel ja tegime kulutusi, mida ilma õnnetuseta poleks tekkinud ehk otsesed kulud olid esmane registreerimine Eestis ja numbrimärkide väljastamine. Samad kulutused tegime ka hävinud auto ostmisel.
Vastaspoole kindlustus pakub hetkel hüvitist vaid kolmandiku summast, tuues põhjuseks, et nemad lähtuvad hüvitamisel Eesti registris oleva sõiduki omanikuvahetuse riigilõivust. Kas mul on õigus nõuda vastaspoolelt eelmainitud autosoetuse kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud ja selle asemel on võimalik taassoetada samaväärne sõiduk, siis hõlmab kahju hüvitis samaväärse sõiduki soetamiseks tehtavaid mõistlikke kulutusi. Sõiduki puhul on nendeks kulutusteks tavaliselt sõiduki ostuhind ja registreerimise kulu.

Kui uut samaväärset sõidukit ei ole võimalik soetada, siis hüvitatakse vaid hävinud sõiduki väärtus.

Kui Teil oli võimalik soetada samaväärne sõiduk, mis juba oli Eesti liiklusregistris, siis hüvitatakse sõiduki omaniku vahetuse riigilõiv. Kui samaväärset sõidukit Eestist soetada ei ole võimalik, siis hüvitatakse sõiduki Eestis esmaregistreerimise riigilõiv.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustusandjal on kohustus teavitada liikluskindlustusvõtjat liikluskindlustuse lõppemisel?20.04.2018

Kindlustus oli oma nimele tehtud, auto omanik võttis auto registrist maha ilma mind teavitamata ja kindlustus läks ka kohe. Kas liikluskindlustusandja oleks pidanud mind teavitama, et kindlustus on maha võetud, kuna tegemist oli minu nimel kindlustusega tollele autole?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusel ei ole kohustust teavitada kindlustusvõtjat liikluskindlustuse lepingu lõppemisest, kui leping lõppeb automaatselt sõiduki ajutisel kustutamisel liiklusregistrist. Mõistlik on eeldada, et sõiduki omanik teavitab ise kindlustusvõtjat sõiduki ajutisest kustutamisest.
 

Küsimus: Kuidas teada saada, miks mu auto liikluskindlustus on nii ebanormaalselt kalli?19.04.2018

Tere,

Mul on vana auto 2007a. Ford Mondeo. Minu liikluskindlustuse makse on ebaloomulikult suur. Sooviks teada saada, miks nii?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse maksed erinevad seltsiti ja teeninduskanalite lõikes märkimisväärselt. Esmalt võrrelge eri seltside hindasid. Kõige mugavamalt saab liikluskindlustuse hindasid võrrelda LKF-i kalkulaatoris, vt www.lkf.ee/kalkulaator.

Liikluskindlustuse hinna määrab iga kindlustusandja ise. Seega täpse vastuse, miks makse selline on nagu ta on, saate vaid kindlustusandja käest. Asjaolud, millest liikluskindlustuse makse suurus tavaliselt sõltub on loetletud siin https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/liikluskindlustuse-kindlustusmakse. Sõiduki vanusest liikluskindlustuse makse tavaliselt ei sõltu.
 

Küsimus: Kas ebaselge süü korral võib juhtumiga tegelemine üle minna teisele kindlustusseltsile?12.04.2018

Kuna teise autojuhi kindlustus saatis minule seltsile täna juhi seletuskirja, kus ta ei tunnista end 100% kahju põhjustajaks, siis minu kindlustus ei saa kahju edasi käsitleda ja nüüd sellega tegeleb teise autojuhi selts. Kas seadus lubab nii teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:
- kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
- kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Seega, kui esitasite liikluskindlustuse lepingu alusel nõude oma kindlustusandjale ning peale seda selgus, et asjaolud ei ole selged, siis on õige, et seda juhtumit käsitleb edasi teine kindlustusandja.
 

Küsimus: Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum?10.04.2018

Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum st kas selline vigastuse tekkimise mehhanism ei ole võrdne õnnetusega? Vigastus ei ole siis oluline sest tegemist on haigestumisega? Siis surma puhul ju ka ei ole kindlustuskaitset juhul muidugi kui ise sured. Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumi kirjeldus on kokku lepitud kindlustuslepingus. Tavaliselt on kindlustusjuhtumiks trauma nagu venitus, põrutus, luumurd, põletus. Haigust ei loeta õnnetusjuhtumiks. Seega üldiselt ei ole aja jooksul tekkinud südame rütmihäire vmt haigus õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum.

Laiema kindlustuskaitse saate siis, kui sõlmite lisaks õnnetusjuhtumikindlustuse lepingule ka elukindlustuse lepingu.
 

Küsimus: Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis liikluskindlustust teha?10.04.2018

Tere. Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis või Leedus liikluskindlustust teha? Teema selles, et mootorratas USA-st toodud ja on Leedu registris. Kuna Eesti nõuab tüübikinnitust, mida ei ole võimalik teha, siis oleks võimalus jätta sõiduk Leedu registrisse.
Äitäh

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eestis tegutseva kindlustusandjaga saab liikluskindlustuse lepingu sõlmida vaid Eesti liikusregistris oleva sõiduki suhtes. Kui mootorratas on Leedu registris, siis saab sellele teha vaid Leedus tegutseva kindlustusandja liikluskindlustuse.

Liiklusseaduse kohaselt peate liikluses kasutatava mootorsõiduk registreerima Eesti liiklusregistris viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.
 

Küsimus: Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?05.04.2018

Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlat tähtaega autoremondiettevõttele sõiduki taastamise kalkulatsiooni tegemiseks seaduses või mujal õigusaktis sätestatud ei ole. Võlaõigusseaduse § 489 lõike 1 kohaselt peab kindlustusandja tegema viivitamata kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse.
 

Küsimus: Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?03.04.2018

Tere. Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusandjat viivitamata teavitada. Liikluskindlustuse juhtumi puhul tuleb see tähtaeg ka liikluskindlustuse seaduse § 37 lõikest 1. Kõikide kindlustusteenuste kohta tuleb see tähtaeg võlaõigusseaduse § 448 lõikest 1.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada kindlustuselt minu auto remonttööde akti ja hinnakalkulatsiooni koopiat?22.03.2018

Tere, juhtus liiklusavarii, minu autole sõideti otsa, lasin auto kahjud ära hinnata, kas mul on õigus saada remonttööde akti ja hinnakalkulatsiooni koopiat või need dokumendid on kindlustuse poolt mulle kättesaamatud? Kas nende dokumentide alusel võin valida endale sobiva remonditöökoja või tuleb uus hinnapakkumine võtta?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil on õigus küsida ja saada kindlustusandjalt teavet, mis puudutab Teile kahju hüvitamist, sh sõiduki taastamiskulude kalkulatsioon. Ju on Teil õigus saada ka auto remonttööde akti, aga pean tunnistama, et ma ei tea, mis akt see on.

Ühe remondiettevõtte koostatud kalkulatsiooni alusel ei pea teine remondiettevõte tööd tegema. Kui soovite, et töö teeks teine remondiettevõte, siis peab see teine ettevõtte ise tööde mahu ja maksumuse hindama ehk oma kalkulatsiooni koostama.
 

Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada?21.03.2018

Tere, loen Riigiteatajast ja Liikluskindlustus fondi lehekülgedelt kahjude hüvitamisest, tore aga kusagil pole kirjas miliste maksvahenditega hüvitatakse kahju? Nimelt oli mul liiklusavarii kus minu autole sõideti tagant otsa. Lasin kindlustuse poolt pakutud firmas hinnata kahjud aga mulje jääb, et kahjusid hüvitatakse vaid taastamise vormis. Sooviksin ise masina taastada ja kahju lasta rahas hüvitada.
Küsimus: Kui minu masinale on tekitatud liikluskahju ja selle on hinnanud kindlustuse poolt aktsepteeritud firma, siis kas mul on õigus see kahju rahas kontole saada? Kuna see ju on üks kahju hüvitamise viis siis miks mult nõutakse veel mingeid lisa kahjude kalkulatsioone?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on kahjustunud, siis ei ole tavaliselt õigust nõuda liikluskindlustuse hüvitist kannatanu pangakontole, vt liikluskindlustuse seadus § 26 lõige 4.

Kindlustushüvitise võib välja maksta rahas, kui:
- sõiduk on hävinud, s.t seda ei ole võimalik taastada või sõiduki taastusremont on ebamõistlik, või
- sõiduk on kahjustunud ning kindlustusandja ja kahju kannataja on kokku leppinud, et kindlustushüvitis makstakse rahas

Seega, kui sõiduk on kahjustunud, hüvitab kindlustusandja kahju, tasudes sõiduki taastusremondi maksumuse remondi tegijale. Kui kannatanu nõuab, annab kindlustusandja taastusremondi tegijale garantiikirja, et ta tasub remondi maksumuse kahju kannatanu eest.

Üksikasjalikumad selgitused on LKF-i veebilehel https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/s%C3%B5idukikahju-h%C3%BCvitamine-rahas.