Kindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on õigus saada hüvitist, kui paar päeva pärast avariid tuvastati õlaliigese vigastus?20.03.2018

Toimus liiklusõnnetus, kus olin kannataja rollis, süü tõendatud ja auto läks turuväärtusega hüvitamisele, selles osas küsimusi ei ole. Küll aga sain õnnetuses ka ise vigastada, kohapeal käis kiirabi, kes tol hetkel vigastust ei fikseerinud, vaid suunas erakorralise meditsiini osakonda, kui kaebus jätkub. Ülejärgmisel päeval läksin EMO-sse, kus fikseeriti vasaku õlaliigese osaline nihestus, seostati ka avariiga, täideti paberid. Haiguslehte ma ei võtnud. Kas mul on õigus saada hüvitist? Vigastus liigitub justkui keskmise kergema vigastuse liigi alla, paranemine võtab arstide hinnangul aega 3-6 nädalat.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil on õigus nõuda kahju eest vastutava sõidukijuhi liikluskindlustuse kindlustusandjalt hüvitist, kui saite liiklusõnnetuses tekkinud tervisekahjustuse tõttu kahju.

Hüvitatakse varaline kahju ja mittevaraline kahju. Varaline kahju on näiteks ravikulu ja saamata jäänud tulu. Mittevaraline kahju hõlmab kannatanu valu ning kannatusi.

Huvi korral vt täpsemalt siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/h%C3%BCvitatav-kahju.
 

Küsimus: Kas teenusepakkujal peab olema ATV-le tehtud kasko kindlustus kui ATV-d renditakse jäärajal sõitmiseks?16.03.2018

Sooviks teada, mis õigused on kliendil sellises olukorras, kuna tundub loogiline, et kahjujuhtumiga tegeletaks läbi kindlustuse. Lisaks sooviks teada kas on võimalik kontrollida kindlustuse poolt aktsepteeritud parandusteenuste pakkujaid, kuna arve tuli firmalt, mille osanik antud motosõiduki rendi teenusepakkuja samuti on ning mis tegeleb krediidiinfo kohaselt hoopis metallkonstruktsioonide tootmisega.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Jäärajal sõitmiseks välja renditud ATV-l ei pea olema vabatahtlikku sõidukikindlustust ehk kaskokindlustust.

Küsimusest võib mõista, et Te lõhkusite renditud ATV ning ATV omanik nõuab Teilt kahju hüvitamist. Kui see nii on, siis esmalt vaadake, mis on kirjas rendilepingus. Mõelge, kas on midagi, millele saate tugineda väites, et Teie ei vastuta tekkinud kahju eest. Kõiki asjaolusid teadmata tundub mulle, et Te ei saa keelduda kahju hüvitamast seetõttu, et Teie hinnangul olnuks loogiline, et ATV on kindlustatud.

Ma ei tea, et oleks kindlustusandjate poolt aktsepteeritud ATV-de parandamise töökodade nimekirja.
 

Küsimus: Kas mul on õigus saada asendusauto kompensatsiooni remondi ajaks kahjutekitaja kindlustuselt?08.03.2018

Tere,
Kas mul on õigus saada asendusauto kompensatsiooni remondi ajaks kahjutekitaja kindlustuselt, kuigi mul endal pole kaskos sees asendusautot? Kahjutekitaja tunnistab oma süüd ja mul on tarvis autot iga päev töö tegemiseks.

Ette tänades,

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita kahju, mis tekib sellest, et kahjustunud sõidukit ei saa selle remondi ajal kasutada. Vastava kahju hüvitamise välistus on liikluskindlustuse seaduse § 33 punktis 6.

Võlaõigusseaduse § 132 lõike 4 alusel saate vastavat kahju nõuda kahju põhjustanud sõidukijuhilt. Viidatud sätte kohaselt hõlmab kahjuhüvitis ka samaväärse asja kasutamise kulusid kahjustatud asja parandamise, kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige tema majandus- või kutsetegevuseks või tööks.
 

Küsimus: Kas sõiduk vabaneb sundkindlustuse alt, kui sõlmin lühiajalise tavakindlustuse?07.03.2018

Minu isale kuuluvale sõidukile on rakendatud sundkindlustus. Kas sõiduk vabaneb sundkindlustuse alt, kui sõlmin lühiajalise tavakindlustuse? Kuna elan isast eemal, siis muid tehinguid isale kuuluva sõidukiga ma lähemal ajal ilmselt teha ei saa. Isa tervislik seisund ei võimalda autot juhtida.

Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepinguta sõiduki sundkindlustus lõppeb, kui sõlmitakse liikluskindlustuse leping. Sõlmitava liikluskindlustuse lepingu kindlustusperioodi pikkus ei oma sundkindlustuse lõppemiseks tähendust. Kui sõlmite lühiajalise liikluskindlustuse lepingu, siis peate olema täiesti kindel, et peale lepingu lõppu seda sõidukite keegi ei kasuta.

Sundkindlustus algab taas 12 kuu möödumisel lepingu lõppemisest.
 

Küsimus: Kindlustus solgutab autot firmast firmasse, kas mul on ka sõnaõigust, et kus auto korda tehtaks, auto ju minu, mitte kindlustuse oma?02.03.2018

Mul juhtus liiklusõnnetus, kus mina olin süüdi. Helistasin oma kasko-kindlustusandjale, nende poolt saadeti puksiirautole järgi ja viidi puksiiri poolt valitud teenindusse. Teenindus tegi hinnakalkulatsiooni ära, kuid kindlustusandja soovib nüüd teise teenindusse autot viia. Küsimus on siis selles, et kui nende poolt viidi auto esimesse teenindusse, siis miks peab seda viima nüüd mujale ja kas see on õige käitumine? Kas mul on sõnaõigust, kui ma soovin, et auto tehakse just selles esimeses teeninduses korda, mitte teises või kolmandas?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingus on tavaliselt kokku lepitud reeglid, kes ja kuidas valib remondiettevõtte, kus sõiduk taastatakse. Vaadake palun oma kindlustusleping ja selle tingimused läbi. Need võivad olla erinevad, seetõttu ei ole mul võimalik anda Teie küsimusele täpset vastust.

See, et kindlustusandja soovib sõiduki remondikulude hindamiseks kalkulatsiooni mitmelt remondiettevõttelt ei ole igapäevane, aga seda tuleb ette. Kindlustusandjal on õigus hankida sõiduki taastamise kalkulatsioon mitmelt ettevõttelt. Kui kalkulatsiooni tegemiseks tuleb sõiduk ühest remondiettevõttest teise viia, siis ei ole minu hinnangul tavaliselt põhjust sellest keelduda.
 

Küsimus: Kas ma võin alustada põranda taastamist enne kindlustuse ülevaatust?26.02.2018

Korter sai veekahju, parkett pundus üles. Andsime kindlustusele teada ja samal päeval võtsime ise põranda parketi ära. Õhtul tuli kindlustuse poolt ülevaatja. Mille alusel kindlustus nüüd taastamist arvestab? Kui me esitame kindlustusele arved materjali eest mida me kasutasime, kas kindlustusel on õigus nende tasumisest keelduda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumis kahjustada saanud asja taastamist ei tohi alustada enne, kui kindlustusandja on kahjustused üle vaadanud ja taastamise alustamiseks loa andnud.

Kui taastamist on alustatud enne kindlustusandja luba ja enam ei ole võimalik kahju suurust kindlaks teha, siis ei ole olukord lihtne ning see võib tähendada, et soovitud mahus jääb hüvitis saamata.
 

Küsimus: Kuidas teada saada kas müüja, kellelt masina ostsin, vassib sundkindlustuse kohta või ta tõesti peab seda maksma?09.02.2018

Tere. Ostsin detsembris ühe masina, millel puudus kindlustus ja ei vormistanud seda enda nimele lootuses, et jõuan sellelt kiiresti vajalikud varuosad eemaldada ja siis vanarauaks viia aga pole seda veel teinud. Nüüd võttis minuga ühendust inimene, kelle nimel see auto on, ja väidab, et talle rakendati sundkindlustus ja nõuab minult seda raha. Enda nimele oli ta auto vormistanud nov. 2017 ja kohe ka ajutiselt registrist kustutanud aga seisuga 01.01.2018 on auto jälle arvel. Kas on reaalne, et talle juba tuli rahaline nõue või üritab ta petta? Nagu aru olen saanud, siis eelnevalt siiski tuleb hoiatus sundkindlustuse kohta.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui auto võeti aasta alguses liiklusregistrisse arvele ja kindlustusleping jäeti sõlmimata, siis rakendus sellele autole liikluskindlustus sundkindlustusena. Seega on reaalne, et 9. veebruaril on sõidukil sundkindlustus ja sõiduki registrijärgne omanik peab LKF-ile tasuma sundkindlustuse kindlustusmakse.

Teil on õigus, enne makseteatise väljastamist teavitab LKF sundkindlustuse rakendumisest. Samas ei tähenda see, et juba ei ole nõuet väljastatud.

Seda, kas autol on sundkindlustus või mitte saate kontrollida vastava päringu abil, vt https://www.lkf.ee/et/kindlustusekehtivus.

Sundkindlustusest üksikasjalikumalt saate lugeda siit https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/kindlustamata-s%C3%B5iduki-sundkindlustus.

Kui soovite kindlust, kas auto müüja vastu on nõue esitatud, paluge talt nõude koopiat.
 

Küsimus: Kas ongi nii, et kui sõitsin autole tagant sisse ja ilmnes, et load olid 2 päeva kehtetud, siis pean kindlustusele kinni maksma kõik?07.02.2018

Tere
Tekkis olukord, kus linnas äkkpidurduse teinud sõidukile sõitsin tagant sisse enne zebra. Kindlustus ja muud paberid olid mul korras. Käisime kindlustuses ära, politseid kohapeale vaja polnud. Hiljem selgus et mul olid load 2 päeva aegunud. Nüüd nõuab kindlustus minult kahjude korvamist 4000€?
Kas see ongi legaalne ja maksin kindlustust kogu selle aja õhku?
Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse kohaselt on kindlustusandjal õigus esitada väljamakstud hüvitise ulatuses tagasinõue, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi seetõttu, et tal ei olnud vastava kategooria või alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust.

Oma hiljutises otsuses on Riigikohus käsitlenud küsimust, millal võib kindlustusandja oma vastavat tagasinõudeõigust rakendada, vt https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=2-15-11797/39. Selle otsuse punktis 13 avaldab Riigikohus oma hinnangu ka olukorrale, kus juhtimisõiguse kehtivus on lõppenud veidi enne õnnetuse toimumist.

Iga juhtum on eriline ja kõiki asjaolusid teadmata ei saa anda hinnangut, kas ja mis ulatuses on kindlustusandjal tagasinõude õigus.
 

Küsimus: Kas ongi nii, et kui auto sai avariis kannatada ja remontida veel ei jõudnudkui, siis teise avarii korral on auto väärtus juba madalam?26.01.2018

Detsembri kuus juhtus autoga liiklusõnnetus parklas, kus teine auto sõitis minu seisvale autole tagant sisse. Kõik sai nõuetekohaselt kinnitatud, kohal käis politsei ja tehti pildid. Autole sai juba isegi remondi koht leitud ja pidi juba parandusse minema, kuid päev ennem parandust sõideti samasse kohta uuesti sisse veoauto poolt. Kõik sai jälle ametlikult kinnitatud, politsei oli tol hetkel veel ise pealtnägija. Sai autol jälle kahju hinnatud ja pakkumine kindlustusseltsi tehtud teise firma kaudu mitte selle firma kaudu, kes pidi esimese avarii kahjud remontima. Nüüd läks asi nii kulukaks, et auto tahetakse maha kanda. Hinnati auto ära 2000 eurole aga sealt arvestatakse maha eelmise liiklusõnnetuse raha 700 eurot, mis kanti esimesele firmale ära juba, kuid auto korda ei saanud ja tänu sellele auto turuväärtus ka nii madal. Oleks auto vahepeal korda saadud oleks turuväärtus kõrgem olnud. Või siis minna esimese firma juurde rääkida nendega, et teevad selle 700 euro eest remondi ja kindlustus annab 400 juurde puuduva summa pm maksa omast taskust. Teise avariiga teises firmas hinnati remont 2100 euroni. Siit tekkis küsimus milles mina süüdi olen, et esimene firma rahad kätte sai, kuid remonti ei jõudnudki auto teise avarii põhjusel. Miks mina pean kannatama nüüd selle käes ja saama ebasobivat summa auto eest? Ja enda ajast pean käima ja otsima kus mida saaks teha kes teeks. Kui näiteks peaks nüüd juhtuma kolmas avarii siis kantakse maha jälle ja turuväärtus langeb 2000 siia juba 1000 kuna eelmised kaks avarii remonti tegemata. Kuidas käituda mida teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui teine kindlustusjuhtum toimub enne seda, kui esimese juhtumi kahjustused on kõrvaldatud ning teises juhtumis sõiduk hävib, siis peaks kannatanu saama hüvitise nii:
a) esimese kahju põhjustaja kindlustusandjalt rahas hüvitis, mis võrdub sõiduki remondi maksumusega
b) teise kahju põhjustaja kindlustusandalt rahas hüvitis, mis võrdub avariilise (st esimeses avariis tekkinud kahjustused) sõiduki väärtusega

Nii peaks kannatanu kokku saama summa, mille eest saab soetada endale uue esimese õnnetuse eelse sõidukiga samaväärse auto.

Tehniliselt võib see ka nii toimuda, et teise kahju põhjustaja kindlustusandja maksab Teile hüvitise, mille eest saate soetada esimese õnnetuse eelse sõidukiga samaväärse auto ja esimese kahju põhjustaja kindlustusandja maksab remondi summas hüvitise teisele kindlustusandjale.

Rääkiga kindlustusandjatega läbi ja selgitage oma seisukohti. Püüdke jõuda kokkuleppele. Kui see ei õnnestus ja olete seisukohal, et kindlustusandja otsus on vale, siis mõelge läbi, mis kindlustusandjalt Te mida nõuate ja püüdke jõuda lahenduseni liikluskindlustuse lepitusorgani abil, vt http://www.lkf.ee/et/lepitusorgan.

See, et peate õnnetuse tõttu asju ajama ja oma aega kulutama on eluga paratamatult kaasas käiv risk, millega seotud kulu peate ise kandma.
 

Küsimus: Mida teha, kui korteriomanikele on umbmääraselt esitatud tagasinõue, nagu iga korter peaks mingi summa korvama?25.01.2018

Kindlustus saatis kahju tagasinõude kortermajale, adresseerides selle ***** - 00 elanikele, kiri olevat pandud postkastide ääre peale. Nüüd tuli juba kordusnõue, lubadusega esitada hagi kohtusse. Kindlustusjuhtumi olevat põhjustanud PEN-juhtme läbipõlemine maja kilbis, mille tagajärjel ühel korteriomanikul kodumasinad läbi põlesid. Asi toimus 04.10.2016. Majas ei ole korteriühistut, tasuti ühiselt arveid ja tehti väiksemaid remonttöid. Kelle vastu esitatakse hagi, "elanikud" ei ole juriidiline isik? Samas ei saa sellise nõudega ka oma kindlustusseltsi pöörduda, kuna ei ole ei nime ega korterinumbrit? Kas hagi esitatakse iga korteriomaniku vastu eraldi? Eelnevate kirjade peale ei ole korteriomanikud küll tasuma tõtanud.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, kes tagasinõude esitas ja küsige kindlustusandjalt täpsustusi:
a) kellelt ja mis summa tasumist ta nõuab
b) millele ta oma nõudes tugineb, sh mis õigusaktist tuleb nõudeõigus, millega on tõestatud kahju tekkimine ja kahju suurus

Peale nende täpsustuste saamist saate hinnata, mida nõudega edasi teha.