Liiklus- ja sõidukikindlustus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas see läheb liikluskindlustuse alla kui elukaaslane tagurdas koduhoovis minu autoga minu teisele autole sisse?23.05.2018

Elukaaslane tagurdas koduhoovis seisvale autole otsa. Mõlemad autod minu nimel ja kindlustatud. Kas liikluskindlustus katab kahjud (ei ole kaskot)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus. Sellega kindlustatakse kahju, mida sõiduki valdaja tekitab sõidukiga kolmandale isikule. See tähendab, et kahju tekitaja ei pea teistele sõidukiga tekitatud kahju hüvitama oma taskust, vaid seda teeb kindlustusandja.

Kui Teie elukaaslane kahjustab Teile kuuluva autoga (auto A) Teile kuuluvat teist autot (auto B), siis vastutab Teie elukaaslane Teie ees kahju eest, mis tekkis mõlema auto kahjustumisest. Auto A liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab Teie elukaasal eest Teile auto B kahjustumisest tekkinud kahju. Auto A kahjustumisest tekkinud kahju peate nõudma oma elukaaslaselt.

Kui kahju ei olnud märkimisväärne, siis hinnake olukorda, kas maksab kahju hüvitamist kindlustusandjalt nõuda – kui kindlustusandja hüvitab kahju, siis tõuseb sellest tingituna tulevikus liikluskindlustuse makse nii Teie elukaaslasel, kui ka Teie sõidukil.
 

Küsimus: Kas väiksest avariist võin ka mõni aeg hiljem kaskokindlustuse pakkujale teatada?22.05.2018

Tere!
Kallakul vajus esimene auto mulle peale, kuid kuna tal oli konks, siis tekkis autole väike kahjustus. Saime omavahel kokkuleppele, et kahju põhjustaja teeb autole ise remondi. Teoorias see kokkulepe veel peab kuid asi venib hirmsasti. Sooviksin teada, et kuna kohe liikluskahjust ei teatanud, siis ilmselt seda enam teha ei saa (juhtumist on möödas 1,5 kuud) kuid kui minu autol on lisaks ka kasko, kas siin on ka viivitamata teavitamise nõue? Samas on olemas juhtumist pildid, kontaktid, elektroonilised vestlused jms, mis tõendavad, et vastaspool võttis vastutuse.
Tänan!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Nõue teavitada kindlustusandjat kindlustusjuhtumist on üldine ja tuleb võlaõigusseadusest, vt § 448 lõige 1. Kindlustusandja vabaneb hüvitise maksmise kohustusest, kui kahjust teatamise kohustust on tahtlikult rikutud, vt võlaõigusseaduse § 449.

Vaatamata ülaltoodule – esitage nõue esmalt kahju põhjustaja liikluskindlustuse kindlustusandjale. Kui see kindlustusandja kahju hüvitamisest keeldub, siis esitage nõue oma sõidukikindlustuse kindlustusandjale.
 

Küsimus: Kes hüvitab uue auto registreerimise kulud?22.05.2018

Tere!
Juhtus liiklusõnnetus, kus olin kannatanu. Minu auto läks mahakandmisele ning vastaspool hüvitas auto turuväärtuse. Ostsime uue auto, mis polnud Eestis arvel ja tegime kulutusi, mida ilma õnnetuseta poleks tekkinud ehk otsesed kulud olid esmane registreerimine Eestis ja numbrimärkide väljastamine. Samad kulutused tegime ka hävinud auto ostmisel.
Vastaspoole kindlustus pakub hetkel hüvitist vaid kolmandiku summast, tuues põhjuseks, et nemad lähtuvad hüvitamisel Eesti registris oleva sõiduki omanikuvahetuse riigilõivust. Kas mul on õigus nõuda vastaspoolelt eelmainitud autosoetuse kulud?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduk on hävinud ja selle asemel on võimalik taassoetada samaväärne sõiduk, siis hõlmab kahju hüvitis samaväärse sõiduki soetamiseks tehtavaid mõistlikke kulutusi. Sõiduki puhul on nendeks kulutusteks tavaliselt sõiduki ostuhind ja registreerimise kulu.

Kui uut samaväärset sõidukit ei ole võimalik soetada, siis hüvitatakse vaid hävinud sõiduki väärtus.

Kui Teil oli võimalik soetada samaväärne sõiduk, mis juba oli Eesti liiklusregistris, siis hüvitatakse sõiduki omaniku vahetuse riigilõiv. Kui samaväärset sõidukit Eestist soetada ei ole võimalik, siis hüvitatakse sõiduki Eestis esmaregistreerimise riigilõiv.
 

Küsimus: Kas liikluskindlustusandjal on kohustus teavitada liikluskindlustusvõtjat liikluskindlustuse lõppemisel?20.04.2018

Kindlustus oli oma nimele tehtud, auto omanik võttis auto registrist maha ilma mind teavitamata ja kindlustus läks ka kohe. Kas liikluskindlustusandja oleks pidanud mind teavitama, et kindlustus on maha võetud, kuna tegemist oli minu nimel kindlustusega tollele autole?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusel ei ole kohustust teavitada kindlustusvõtjat liikluskindlustuse lepingu lõppemisest, kui leping lõppeb automaatselt sõiduki ajutisel kustutamisel liiklusregistrist. Mõistlik on eeldada, et sõiduki omanik teavitab ise kindlustusvõtjat sõiduki ajutisest kustutamisest.
 

Küsimus: Kuidas teada saada, miks mu auto liikluskindlustus on nii ebanormaalselt kalli?19.04.2018

Tere,

Mul on vana auto 2007a. Ford Mondeo. Minu liikluskindlustuse makse on ebaloomulikult suur. Sooviks teada saada, miks nii?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse maksed erinevad seltsiti ja teeninduskanalite lõikes märkimisväärselt. Esmalt võrrelge eri seltside hindasid. Kõige mugavamalt saab liikluskindlustuse hindasid võrrelda LKF-i kalkulaatoris, vt www.lkf.ee/kalkulaator.

Liikluskindlustuse hinna määrab iga kindlustusandja ise. Seega täpse vastuse, miks makse selline on nagu ta on, saate vaid kindlustusandja käest. Asjaolud, millest liikluskindlustuse makse suurus tavaliselt sõltub on loetletud siin https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/liikluskindlustuse-kindlustusmakse. Sõiduki vanusest liikluskindlustuse makse tavaliselt ei sõltu.
 

Küsimus: Kas ebaselge süü korral võib juhtumiga tegelemine üle minna teisele kindlustusseltsile?12.04.2018

Kuna teise autojuhi kindlustus saatis minule seltsile täna juhi seletuskirja, kus ta ei tunnista end 100% kahju põhjustajaks, siis minu kindlustus ei saa kahju edasi käsitleda ja nüüd sellega tegeleb teise autojuhi selts. Kas seadus lubab nii teha?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui liikluskindlustuse juhtumis saab kahjustada või hävib sõiduk, millel oli kehtiv liikluskindlustuse leping, siis saab kannatanu tavaliselt valida, kas nõuda kahju hüvitamist:
- kindlustusandjalt, kellega oli sõlmitud kahjustunud sõiduki liikluskindlustuse leping (ehk oma kindlustusandja) või
- kahju põhjustaja kindlustusandjalt

Erandina ei hüvita oma kindlustusandja kahju, kui kindlustusjuhtumi asjaolud ei ole selged, muu hulgas juhul, kui kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad ei saavuta kokkulepet selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Seega, kui esitasite liikluskindlustuse lepingu alusel nõude oma kindlustusandjale ning peale seda selgus, et asjaolud ei ole selged, siis on õige, et seda juhtumit käsitleb edasi teine kindlustusandja.
 

Küsimus: Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum?10.04.2018

Kas pidevast tööstressist äkki tekkinud südamevigastus (rütmihäire ja muud) ei olegi õnnetusjuhtum st kas selline vigastuse tekkimise mehhanism ei ole võrdne õnnetusega? Vigastus ei ole siis oluline sest tegemist on haigestumisega? Siis surma puhul ju ka ei ole kindlustuskaitset juhul muidugi kui ise sured. Tänan

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumi kirjeldus on kokku lepitud kindlustuslepingus. Tavaliselt on kindlustusjuhtumiks trauma nagu venitus, põrutus, luumurd, põletus. Haigust ei loeta õnnetusjuhtumiks. Seega üldiselt ei ole aja jooksul tekkinud südame rütmihäire vmt haigus õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtum.

Laiema kindlustuskaitse saate siis, kui sõlmite lisaks õnnetusjuhtumikindlustuse lepingule ka elukindlustuse lepingu.
 

Küsimus: Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis liikluskindlustust teha?10.04.2018

Tere. Kui ma registreerin sõiduki Leedu registrisse (mootorratas), siis kas ma saan sellele Eestis või Leedus liikluskindlustust teha? Teema selles, et mootorratas USA-st toodud ja on Leedu registris. Kuna Eesti nõuab tüübikinnitust, mida ei ole võimalik teha, siis oleks võimalus jätta sõiduk Leedu registrisse.
Äitäh

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eestis tegutseva kindlustusandjaga saab liikluskindlustuse lepingu sõlmida vaid Eesti liikusregistris oleva sõiduki suhtes. Kui mootorratas on Leedu registris, siis saab sellele teha vaid Leedus tegutseva kindlustusandja liikluskindlustuse.

Liiklusseaduse kohaselt peate liikluses kasutatava mootorsõiduk registreerima Eesti liiklusregistris viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist.
 

Küsimus: Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?05.04.2018

Kas on määratud mingi kindel aeg, mis aja jooksul peab autoremondi ettevõte tegema kindlustusele hinnapakkumise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlat tähtaega autoremondiettevõttele sõiduki taastamise kalkulatsiooni tegemiseks seaduses või mujal õigusaktis sätestatud ei ole. Võlaõigusseaduse § 489 lõike 1 kohaselt peab kindlustusandja tegema viivitamata kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse.
 

Küsimus: Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?03.04.2018

Tere. Kui pikk on liiklusõnnetuses tekkinud kahju teatamise aeg kindlustusfirmasse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusjuhtumist tuleb kindlustusandjat viivitamata teavitada. Liikluskindlustuse juhtumi puhul tuleb see tähtaeg ka liikluskindlustuse seaduse § 37 lõikest 1. Kõikide kindlustusteenuste kohta tuleb see tähtaeg võlaõigusseaduse § 448 lõikest 1.