Äriõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas ilma sissemakseta asutatud osaühingu korral tuleb see sissemakse kindlasti ühel päeval sisse maksta?03.04.2014

Osaühing on ostetud valmisfirmana ja mitterahalise sissemaksega. Palun selgitage, kas tuleb kindlasti nö ühel päeval see sissemakse rahas teha? Saan aru, et kui ei tee, siis jääbki üles märge, et asutatud sissemakseta, mis omakorda tähendab, et kui OÜ-l tekib kohustustega probleeme, siis hakatakse omanikule nõudeid esitama. Kas on veel midagi millele peab tähelepanu pöörama? Kui aga jääbki rahalise sissemakseta, siis jääb lihtsalt võlg osanike vastu üles nii kaua kuni tehakse rahaline sissemakse? Olen lugenud, et kui ei tehta sissemakset, siis ei tohi osanikele mingeid väljamakseid teha. Kui aga on olemas samaväärne vara (2500€) nt auto, kuidas see siis sissemaksena kajastada? Millised on toimingud mida tuleb enne ja pärast teha? Kas oskate soovitada sel teemal artiklit või konkreetseid juhiseid, kust saaks lugeda, mida ja kuidas tuleb teha mitterahalise sissemakse korral. Seaduses on küll kirjas mitmeid kohti mitterahalise osakapitali kohta, kuid konkreetseid juhiseid kahjuks pole leidnud. Loodan, et oskate aidata. Palun samuti infot selle kohta, et kust oleks võimalik saada tasuta juriidilist abi selles valdkonnas.

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Esmalt soovitan Teil tutvuda OÜ põhikirjaga. Seal peaks olema kirjas, millal toimub osakapitali sissemaksmine. Enamasti peab see olema tehtud kas konkreetseks tähtajaks või osaühingu vastu nõude esitamisel. Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel.

Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, on osanikul keelatud võtta välja dividende, kuid muu tasu (töötasu, juhatuse liikme tasu) maksmine on osanikule lubatud.

Osakapitali sissemakse tegemine võib toimuda rahas või mitterahalise sissemaksega (seda küsimust reguleerib OÜ põhikiri). Kui mitterahaline sissemakse on lubatud, võib mitterahaliseks sissemakseks olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Seega auto on selleks sobiv. Mitterahalise sissemakse tegemisel tuleb asja omandiõigus anda üle OÜ-le.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP
partner/jurist

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas (näiteks isehakanud fotograaf) võib avalikult oma teenust pakkuda, kui see tegevus ei ole kuskil registreerinud?31.03.2014

Tere!
Soovin teada, kas inimene võib enda teenust (näiteks isehakanud fotograaf pakub fotosessiooni) raha eest avalikult internetis pakkuda, kui ta pole enda tegevust eelnevalt kuskil registreerinud? Kas on ka mingi erinevus, kui inimene pakub enda teenust küll avalikult internetis aga ei küsi selle eest avalikult raha, samas on aga ilmselge, et tasuta see töö ei ole?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Üldjuhul on selline tegevus lubatud, kuid teatud tegevuste puhul on sellega tegelemiseks vajalik eelnev luba ja/või registreering majandustegevuse registris. Samuti on mõningate teenuste puhul esitatud nõuded teenuse pakkumise kohale. Fotograafidel pole registreeringut vaja. Samas võib sellise teenuse pakkumine tuua kaasa maksukohustusi, eelkõige tulumaksu tasumise kohustuse.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP
partner/jurist

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Mida teha, kui osaühingust lahkuv osanik registreeris .com domeeni ja ei tahab selle eest suurt raha?30.03.2014

Tere!
Osaühingul on 3 osanikku. Hetkel aga astub kolmas isik osaühingust välja. Nüüd seisame probleemi ees, kus see osanik registreeris .com domeeni ja ei taha seda üle anda vaid müüa kalli raha eest. Domeen on registreeritud juba ettevõtte tegevuse käigus (aga eraisikuna tema poolt). Kas ettevõttel on mingi õigus sellele domeenile ka ilma rahata või kuidas sellist olukorda annaks lahendada?

Tänan vastuse eest!

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Tere

Kui Teil ei õnnestu kohtuväliselt .com domeeni tagastamises kokkuleppele jõuda, siis on ainus võimalus esitada kohtusse hagi.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP
partner/jurist

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kuidas vormistada nii, et üks osanik astuks osaühingust välja ja teise kahe vahel oleks jagunemine 50:50?07.03.2014

Osaühingu osakapital 2500€ - sissemaksmata osakapital, 3 osa - 1000€, 750€ ja 750€. Üks osanik, 1 osaga väärtuses 750€ soovib osaühingust "välja astuda", ilma et ta oma osa eest midagi nõuaks. Kaks järelejäänud osanikku soovivad ümberkujundada osaluse suhtes 50-50. Millised tehingud oleks vaja teha, mis järjekorras? Võimaluse korral digiallkirjaga ilma notarita.

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Kõige lihtsam on võõrandada 250 EUR suurune osa osanikule, kelle osa on 1000 EUR ja 500 EUR suurune osa osanikule, kelle osa on 750 EUR. Sellisel juhul on mõlema osaniku osad 1250 EUR.

Olukorras, kus OÜ osad pole registreeritud EVK-s, tuleb osade võõrandamise tehingud allkirjastada notari juures, kes valmistab ette ka lepingute projektid. Kuigi tehingu tegemine toob ilmselt kaasa vajaduse külastada notarit, on see ilmselt ikkagi kõige lihtsam võimalus.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil info@lmp.ee.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP
partner/jurist

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee
 

Küsimus: Kas äriregister aktsepteerib ettevõtte registreerimisel aadressina nimekasti teenust?20.02.2014

Tere!
Kas äriregister aktsepteerib ettevõtte registreerimisel aadressina nimekasti teenust (Eesti Post nt)? Võib peab kasutama juriidilist aadressi (elukoht vms)?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Tegemist peab olema aadressiga, kuhu on võimalik posti saata. Eesti Posti poolt pakutava teenuse korral saate Te mulle teadaolevalt konkreetse aadressi (sh postkasti numbri), mistõttu ei tohiks sellise aadressi registreerimine ettevõtte aadressiks olla probleemiks.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui eelmine firma jäetakse "tiksuma" ja edasi minnakse uuega ja vanu võlgu ei tunnistata?09.02.2014

Kusjuures samades kohtades ja samade inimestega (hetkel isegi logod autol vanad). Võlgu uus firma ei tunnista. Kellelt saab abi?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Sellises olukorras on kõige mõistlikum esitada lepingu pooleks oleva äriühingu suhtes pankrotiavaldus. Suure tõenäosusega on tegemist situatsiooniga, kus Teie lepingupooleks olev äriühing on tasuta loovutanud kogu oma vara uuele äriühingule ning sellisel juhul saab pankrotihaldur enamasti tagasivõitmise korras vara tagasi võtta ning selle arvel äriühingu kohustused täita.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee
 

Küsimus: Millised on tõhusad sanktsioonid, et kaitsta aastaaruandeid mitteesitava osaühingu võlausaldajaid?28.01.2014

Osaühing on jätnud majandusaasta aruanded esitamata nii 2011 kui ka 2012 aastate eest.
1. Millised on tõhusad sanktsioonid, et kaitsta võlausaldajaid? Hoiatus vastavalt ÄS §60 järgib 6 kuulist tähtaega ja ei ole efektiivne. Trahvid? Millised on summad, määramise ajad ja kes neid määrab?
2. Kas tõesti peab hoiatuse või trahvi tegemiseks olema enne Maakohtule tehtud kellegi kirjalik avaldus?
3. Kas piirkonna Maakohtu järelvalve teostaja on või ei ole kohustatud jälgima ettevõtete majandusaruannete tähtaegset esitamist iseseisvalt? Miks ei ole 3 aasta jooksul Maakohtu poolt reageeritud?
Tänan.

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Teie kirjeldatud olukorras on kõige mõistlikum teha võlausaldajal vastava piirkonna maakohtu registriosakonnale pöördumine, milles palub kohustada osaühingut registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande registriosakonna määratud tähtaja jooksul. Samuti on mõistlik samas pöördumises mainida, et võlausaldajal on osaühingu vastu nõue, mistõttu pole võimalik osaühingut registrist kustutada likvideerimismenetluseta.

Täpsemalt reguleerib neid küsimusi äriseadustiku § 60.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee
 

Küsimus: Kas sissemakseta loodud osaühingut on võimalik registreerida käibemaksukohuslaseks enne sissemakse tegemist?20.01.2014

Kas osakapitali sissemakseta loodud ettevõtet on võimalik registreerida käibemaksukohuslaseks enne sissemakse tegemist?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Jah, osakapitali sissemakse mittetegemine ei takista käibemaksukohuslasena registreerimist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee
 

Küsimus: Kuidas peaks ainuosanik vormistama osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumise ja enda määramise?17.01.2014

Tere!
Tavaolukorras kutsutakse kokku osanike koosolek, hääletatakse ja otsus protokollitakse. Äriregistrisse esitab avalduse muudatuste tegemiseks mõni teine juhatuse liikmetest.
Kuidas aga toimida juhtumil, kus osaühingul on 1 osanik ja juhatuses on 1 liige? Osaniku soov on praegune juhatuse liige tagasi kutsuda ja ennast juhatuse liikmeks määrata. Kas ainuosanikul on võimalus ise seda toimingut teha ja avaldust äriregistrile esitada või peab ta seda tegema notari abil? Milline dokument koostatakse osanike koosoleku protokolli asemel?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

ÄS § 173 lg 6 kohaselt, Kui osaühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid osaühing ise, võib otsuseid vastu võtta, järgimata ÄS §-s 170, § 171 4.–6. lõikes, §-s 172 ning k § 173 1.–4.1. lõikes sätestatut. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada osanike poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas osanike nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg. Kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele, peab ühe osaniku allkiri olema notariaalselt kinnitatud. Allkirja notariaalset kinnitamist asendab otsuse digitaalallkirjastamine eelmises lauses nimetatud isiku poolt. ÄS § 173 4.2. lõiget kohaldatakse juhatuse liikme valimisele vastavalt.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee
 

Küsimus: Kuidas likvideerida osaühingut, kui ühte osanikku ei õnnestu leida, et saaks otsustamiseks kokku 2/3 häältest?08.01.2014

Üks osanik suri 2011 aastal. OÜ-l oli 2 osanikku. Mõlemad osanikud kuulusid juhatusse ja omasid 100% esindamisõigust.
Surnud osaniku osalus läks üle 2-le pärijale ja pärandus saadi kätte 2012 lõpus. Kuna üks pärija oli alaealine, tuli taotleda tema esindusõigus ja selle sain 2013 kevadel. Vahepeal oli 2011 aastal kasumis olnud firma maksejõuetuks muutunud. Põhikirja järgi on juhatus valitud 3 aastaks. Kuna vana juhatuse liikme aeg sai täis, ei saanud uut juhatust valida, kuna pärimistoiming ei olnud lõppenud. Hetkel tahaks 2 pärijat firma likvideerida. Kuna firmal võlad, siis peaks seda tõenäoliselt kohtu kaudu tegema. Üks osanik (omab 50% osalust) on hetkel "kadunud" - ei saa teda kuskilt kätte. Kuidas peaksid surnud osaniku pärijad edasi toimima? Osanike otsust teha ei saa kuna otsuse jaoks on vajalik 2/3 osanike hääli. Kas kohtule piisab ka ühe osaniku avaldusest?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Asjaolude kirjeldusest nähtuvalt oli kuni 2011. a osaühingul 2 osanikku, kuid täna on osanikke 3, kellest 2 soovivad üsaühingu likvideerida.

Äriseadustiku § 202 lg 1 kohaselt on lõpetamisotsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul osalenud osanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seega on kahel osanikul võimalik võtta osanike koosolekul vastu osaühingu lõpetamise otsus. Kui kolmas osanik koosolekul ei osale, siis hääletab koosolekul otsuse poolt eelduslikult 100% koosolekul osalenud osanikest ning 2/3 kõigist osanikest. Osanike koosoleku kutse tuleb koos päevakorraga saata kindlasti ka kolmandale osanikele (kõigile tema teadaolevatele kontaktandmetele).

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee