Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mis vahe on autol ja sõiduautol liiklusseaduse mõistes?27.05.2016

Liiklusseadus ütleb, et auto tagaistmel, v.a sõiduauto tagaistmel tohib täiskasvanud sõitjal süles olla üks alla 12-aastane laps tingimusel, et last süles hoidev sõitja on turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik autos olevad istekohad on hõivatud.
Küsimus on, et mis vahe on autol ja sõiduautol (seaduse alguses olevatest mõistetest see ei tule kuidagi välja)? Mille poolest neid eristatakse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Auto on LS § 2 p 3 kohaselt sõitjate või veose veoks või sõidukite haakes vedamiseks või eratööde tegemiseks ettenähtud vähemalt neljarattaline mootorsõiduk , mille valmistajakiirus ületab 25 km/h. Autod on seega üldjuhul kõik ka tavamõistes autona mõistetavad mootorsõidukid - nii sõiduautod, bussid kui ka veoautod. Sõiduauto seevastu on kitsam kategooria ning LS § 2 p 71 tähenduses mõistetakse sõiduauto all sõitjate vedamiseks ettenähtud autot, milles on lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta (B-kategooria sõiduk).
 

Küsimus: Kas ma pean aasta ootama, et eesti juhilube teha, sest sain trahvi kuna välismaal tehtud load olid aegunud?27.05.2016

Elasin Austraalias, tegin seal load, eelnevalt eesti load puudusid, tulles Eestisse hiljem tagasi, tahtsin ümber vahetada, öeldi, et vaja Austraalia arkist veel mingeid pabereid lisaks plastik kaardile, aga siin olles neid väga keeruline ja aeganõudev saada. Siis mingi aeg ma sellega edasi ei tegelenud. Kümneid kordi peatati kinni, polnud kunagi mingeid probleeme, aga ükskord oma hooletuse tõttu olid load ära aegunud ja sain trahvi. Siis tegin kiirelt autokooli ja autokooli eksamid ära, läksin arki ja seal ei lasta eksamitele. Kuigi liikluspolitseinik trahvi koostamisel arvas, et need ei tohiks segada minu Eesti lubade saamist kuna mul ju tegelikult on juhtimisõigus olemas, aga mitte Eesti riigis.
Küsimus siis olekski, et kas ma nüüd ei saagi teha aasta juhilube Eestis? Kui politseis küsimas käisin, ei olnud seal kedagi pädevat mulle vastamas ja jutust tuli välja, et ma põhimõtteliselt ei saa ainult arki minna, aga kui mul on teise riigi load olemas, võin sõita. Ja isegi kui oma elukaaslase määran arkis sõiduõpetajaks võin ka sõita, mis on minuarust täiesti ebanormaalne ja soosib uusi rikkumisi, kuna töö sõltub sellest.
Lisaks on mul tehtud igasuguseid koolitusi, võin sõita kõikide rataslaaduritega ise sõitsin kaevandustes 24000 t laaduritega, see ei ole küll tehtud arkis, aga riiklikult tunnustatud.

Parimate soovidega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest peaks Austraalias väljastatud juhiluba Eestis kehtima (vt info MNT kodulehel: http://www.mnt.ee/index.php?id=10752 ).

Austraalia on Genfi 1949.a Konventsiooni osalisriik. Sellise riigi juhiloa saab Eesti juhiloa vastu vahetada peale liiklusteooria- ja sõidueksami sooritamist. Kui aga juhiluba ei ole vahetatud 5 aasta jooksul peale sellel märgitud kehtivusaja lõppemist, tuleb uuesti taotleda juhtimisõigust ja esmast juhiluba. Seega, kui Austraalia juhiloa kehtivusaja lõppemisest ei ole veel möödunud 5 aastat, siis juhtimisõiguseta sõidu eest määratud karistus ei tohiks mõjutada juhiloa vahetamist. Kui aga 5 aastat on möödunud, siis paraku ei saa juhtimisõigust omandada enne, kui karistus on karistusregistrist kustutatud.
 

Küsimus: Kuidas tõendada, et auto teelt väljasõit oli tingitud tee libedusest ja mittevastavusest?27.05.2016

Tere
Tee libeduse tõttu sõitis auto teelt välja ja sai kahju. Kes peab tõendama, et tee ei vastanud seisundinõuetele ja kuidas? Millise seadusepügala järgi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Erinevates menetlustes on erinevad tõendamisreeglid. Süüteomenetluses peab süüdistav pool e. riik tõendama, et isik on süüteo toime pannud.

Tsiviilmenetluses peab kumbki pool omi väiteid ise tõendama. Kui Teie väide on, et kahjujuhtum toimus tee seisundinõuetele mittevastavuse tõttu, siis peate ka ise omi väiteid tõendama.

Tee seisundinõuetele vastavust/mittevastavust saab tõendada liiklusõnnetuse ajal esinenud faktiliste asjaolude kaudu. Selleks peaksid teeolud olema õnnetuse järgselt fikseeritud. Võimalik on koguda tee hoolduse kohta andmeid ka tee hoolduse eest vastutavalt isikult.

Kunagise teeseaduse sätted sisalduvad praegu ehitusseadustikus. Tee seisundinõuded on sätestatud eraldi õigusaktiga "Tee seisundinõuded" ning mis on kättesaadav ka Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
 

Küsimus: Kust saab adekvaatse info juhtimisõiguse äravõtmise ja kehtimise tähtaja kohta?27.05.2016

Kuidas arvestada aega juhtimisõiguse ära võtmisel, kui appellatsiooni taotlemise aeg (7 päeva) möödus ja tollest päevast veel kümme päeva hiljem saabus otsus ark-i? Seadus näeb ju ette, et alates kohtuotsuse kätte saamisest. Poolte kokkuleppel ka karistused jne. Olen kuulnud ka info mitte kattumist eri andmebaasides. Kust abi otsida, millest lähtuda? Tööandjat ka teavitati, et alates seadusega kooskõlas olnud kuupäevast oleks pidanud juhtimisõigus kehtetu olema.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuotsusega mõistetud juhtimisõiguse keeld hakkab kulgema kohtuotsuse jõustumisest, mitte kohtuotsuse jõudmisest liiklusregistrisse või sellesse asjakohase kande tegemisest. Seega tuleb keelu kestust arvestada siiski kohtuotsuse jõustumise aja järgi.
 

Küsimus: Kas võime sõita soome reisile nii - 5-kohaline auto, 4 täiskasvanut, 5-aastane laps ja 4-aastane on süles?27.05.2016

Tere!
Plaan on sõita Soome ühe autoga. Tegemist on tavalise 5-kohalise autoga. Aga täiskasvanuid on 4 ning lapsi on 2. Siit ka küsimus, et kas võib tagaistmel ühte lastest süles sõidutada? 1 laps on 5 aastane ja teine on 4-aastane.
Tänud ette!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 36 lg 7 keelab autos lapse sõidutamise süles. Süles võib last sõidutada vaid bussis ja takso tagaistmel seaduses sätestatud tingimustel. Muudel juhtudel on lapse süles sõidutamine keelatud.
 

Küsimus: Kas sõjaväe kolonni saateauto poolt möödasõidu blokeerimine on lubatud käitumine?20.05.2016

Tere,
18.05.2016 ca kell 17.00 liikus Tartu-Tallinn maanteel kaitseväe sõidukitest koosnev autokolonn. Kolonni taga liikus saateautoks siniste, töötavate vilkuritega sõjaväepolitsei auto. Kuna kolonn liikus kiirusega 70/80 km tunnis, oli nende taha kogunenud pikk rodu autosid. Kolonnile järgi jõudnud juhid üritasid kolonnist mööda sõita, aga saateauto tõkestas neile ette sõites tee.
Kas selline käitumine saateauto poolt on korrektne?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saateauto kasutas alarmsõiduki ja reguleerija eriõigust. Teadmata sellise õiguse kasutamise vajadust selgitavaid asjaolusid, on paraku võimatu kommenteerida, kas tegevus oli põhjendatud või mitte.
 

Küsimus: Kas ma pean olema isa auto kasutajana registreeritud, kas niisama ei või siis sõita või peab volituse tegema?19.05.2016

Tere, Mind peeti öösel politsei poolt kinni. Auto, millega sõitsin, kuulub mu isale, auto pole liisinguga ega midagi taolist, vaid kuulub täielikult talle. Politsei küsis, miks ma ei ole kasutajana registreeritud? Tekkis küsimus, kas ma pean olema registreeritud sõiduki kasutajana? Miski pärast mäletan mina, et kasutajana pidi registreeritud olema juhul kui auto on liisingus?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidukit kasutava isiku märkimine sõiduki registreerimistunnistusel kasutajana ei ole kohustuslik. Sõiduki kasutusõiguse tõendamiseks Eestis piisab registreerimistunnistuse või selle koopia kaasasolemisest. Isiku kandmine kasutajana liiklusregistrisse vabastab sõiduki kasutaja Eestis registreerimistunnistuse või selle koopia kaasas kandmise kohustusest, samuti mootorsõiduki kasutamise kirjalikust nõusolekust, kui isik tahab kuni 3500 kg täismassiga sõidukiga sõita Eestist välja mitte Euroopa Liidu liikmesriiki.
 

Küsimus: Kas väärteoprotokollis olev minu vana kehtetu juhiloa number annab aluse vaidlustamiseks?19.05.2016

Tere,
Juhtus siis selline lugu, et ületasin kiirust ja sain väärteoprotokolli. Suures paanikas aga andsin politsei nõudmisele rahakoti vahelt vanad kehtetud juhiload. Ja protokolli koostades jäi neile kahe silma vahele, et arvutis ja käes oleval plastikul andmed ei klapi. Niisiis sai protokolli kirja kehtetu (ARK'i andmebaas vastab, et ei ole olemas sellist) juhiloa number ja selle taha veel linnuke, et "Andmed kontrollitud". Kas on nüüd menetleja poolt otsustatav karistus õhku kirjutatud ja kas ning kuidas tuleks seda vaidlustada? Ja kas on üldse mõtet vaidlustada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esitatud juhiloa kehtivus/kehtetus ei muuda iseenesest olematuks kiiruseületamises seisnevat väärtegu ega too kaasa selle väärteo eest esitatud süüdistuse kehtetust. Seoses ebaõige dokumendi esitamisega ning esitamise motiividega kerkib üles küsimus sellest, kas tegemist võib olla KarS § 280 lg 1 kohase kuriteoga - haldusorganile teadvalt valeandmete esitamine. Kui faktiliselt oli juthimisõigus siiski olemas, siis üldiselt protokolli märgitud kehtetu juhiloa number siiski iseseisvat tähendust ei oma ja tagajärge kaasa ei too. Kui küsimus on pelgalt ekslikult esitatud kehtetus juhiloas, ei näe ma üksnes sel motiivil ka põhjust hakata otsust vaidliustama - kehtetu juhiloa numbri märkimine protokolli ei anna eeliseid saavutamaks näiteks kiiruse ületamise eest määratava karistuse tühistamine.
 

Küsimus: Kas parema käe reegel kehtib ka ristmikul, kus ühte teed eraldab tõkkepuu?28.04.2016

Tere
Parema käe reegli alas sõites kehtib parema käe reegel samatasandilistel teedel asuvatele sõidukitele. Nüüd on olukord, kus pika teega, millel sõites kehtib parema käe reegli ala, ristuvad 2 teed, mis viivad kvartalitesse sisse eramajadeni. Mõlemad teed on tõkestatud tõkkepuuga. Esimese tee puhul algab tõkkepuuga koheselt ka õueala, mõlemal teel liikudes puudub samas anna teed märk.
Kas ma saan nüüd õigesti aru, et esimese tee puhul õueala muudab antud ristumise kohe mitte samatasandiliste teede ristumiseks ja sealt lähenevale autojuhile tee andmise kohustus puudub?
Kuidas nüüd teise täpselt samasuguse tee ristumisega on, millel on küll tõkkepuu, aga õueala märk puudub. Kas see loetakse nüüd samatasandiliseks või nimetatakse seda juurdepääsuteeks või kuidas?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kuivõrd ühe juhi arusaamine juurdesõiduteest ei pruugi kokku langeda teise juhi arusaamisega, siis oleks liiklusohutuse seisukohalt mõistlik eeldada, et kehtib parema käe reegel. Kas tegemist on teega külgnevale alale juurdesõiduteega või mitte, on küllaltki subjektiivne ning nõuab eelnevalt määratlemist, kas teeäärne objekt on üldse käsitletav teega külgneva alana. Praktikas on sellised vaidlused küllaltki sagedased ning sageli pöördutakse vastuse saamiseks Maanteeameti poole, kes siis hindab ja annab arvamuse, millise teega on tegemist. Selline arvamus on siiski juhi jaoks nö tagantjärele tarkus, mistõttu on mõistlik eeldada endal teeandmise kohustuse olemasolu, et vältiga ohtu ja kahju tekkimist.
 

Küsimus: Kui juhtimisõigus ära võetud B kat sõidukiga kiiruse ületamise eest, kas siis peale järelkoolitust tuleb teha eksamid kõigi kategooriates?26.04.2016

Kui esmase juhiloa omajal on juhtimisõigus ära võetud kiiruse ületamise eest kolmeks kuuks ja rikkumine pandi toime B kategooria sõidukiga, siis kas peale järelkoolituse läbimist tuleb teha eksamid kõigi juhiloal olnud kategooriate kohta? (A2 liiklus + sõit ja B liiklus + sõit) A2 kategooria saadud esmase juhiloa kehtivuse ajal.
Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Seadus ei tee selles osas vahet juhtimisõigusel kategooriate kaupa. Usun, et teooriaeksam on siiski üks. Täpsema info saate Maanteeametist.