Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas esmaste juhilubadega võin vedada 2-teljelist haagist?18.05.2018

Tere!

Mul on esmased juhiload. Kas ma võin vedada 2-teljelist haagist. Koormaks oleks krossikas kaaluga 105 kg.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Haagise telgede arve ei oma juhtimisõiguse seisukohast tähtsust, vaid tähtsust omab haagise täismass. Ilma BE kategooriat omamata võib auto haakes vedada kerghaagist, st haagist, mille täismass ei ületa 750 kg. Sõltumata siis telgede arvust. Täismass on märgitud registreerimistunnistusele.
 

Küsimus: Kas ma saan oma murega kuhugi pöörduda, kuna ma ei teadnud, et isal ei ole juhendajatunnistust?09.05.2018

Tere
Käisime hiljuti isaga õppesõitu tegemas, kuid meid pidas politsei kuskil külavahe teel tervisekontrolliks kinni. Algselt ei osanud sellest midagi arvata, sest teadsin, et kumbki meist ei olnud alkoholi tarvitanud ja arvasin, et sellega asi piirdub. Siis aga selgus, et isal puudus juhendaja kaart ja me ei oleks tohtinud õppesõitu üldse teha. See tuli meile mõlemale suureks üllatuseks, sest meil on sellest varasemalt juttu olnud. Minu teada oli mu mõlemal vanemal juhendaja kaart olemas. Lõpuks saime ikka mõlemad protokollid ja trahvi. Lisaks sellele pean ma nüüd kuu ajaga load ära tegema või aasta aega ootama kuni saan uuesti proovida. Aga ma ei ole veel isegi autokooli ära lõpetanud.
Minu arust on väga jabur see, kuidas karistada sain mina teise inimese tegemata töös, sest ma tõesti ei teadnud, et isal puudub juhendaja kaart. Arvasin, et tal on see olemas.
Tol hetkel ei tulnud selle peale ka, et politseilt kergemat karistust küsida ja olukorda natukene täpsemalt lahti seletada.
Meil mõlemal isaga ühtegi varasemat karistust pole olnud ja võib-olla oleks hoiatusega ära saanud.
Minu meelest ei saa sellist olukorda võrrelda lubateta sõitmisega, sest ma ei teadnud, et mu isa mind õpetada ei või. Ma saaksin aru kui ma üksi oleksin ilma lubateta rallitama läinud, aga minu mõistes oli mul juhendaja kõrval.
Kas ma saan oma murega kuhugi edasi pöörduda, et oma süüd tunnistada ja karistust vähendada? või mida ma sellises olukorras üldse enam teha saan?

Kõike head

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuvälise menetleja otsusega mittenõustumisel on võimalik otsus vaidlustada kohtus. Kuni kohus kaebust menetleb, otsus ei jõustu. See omakorda tähendab, et kui jõuate kaebuse menetlemise ajal juhtimisõiguse omandada, ei ole tarvis karta aastast ootetähtaega. Üldjuhul võtab kaebuse menetlemine aega rohkem, kui 1 kuu.
 

Küsimus: Kas on karistatav olukord ja joove, kui politsei peatab auto, juht avab politsei nähes õllepurgi ja joob?09.05.2018

Väikese promilliga (autojuht arvab umbes olevat 0.2%) inimene sõidab autoga ning ta peatatakse politseiniku poolt. Politseiniku jõudmisel autojuhi juurde avab viimane politsei silme all kinnise õllepurgi ning võtab sealt mõned lonksud. Pärast seda laseb akna alla ning ütleb, et sooviski just väikest pausi sõitmisest ning kavatseb nüüd paar tunnikest teepervel autoga seista. Politseinik, kes aga autojuhi alkoholitaset kontrollida soovis, saab nüüd igal juhul positiivse tulemuse. Kas selline situatsioon on kuidagimoodi karistatav? Kas politsei saab sellises olukorras üldse midagi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teoreetiliselt on võimalik tarbitud alkoholi ja vere alkoholisisalduse vastavuse kontrollimine ekspertiisi teel, mistõttu ei saa välistada võimalust, et politseiniku silme all tarbitud alkoholikogus ei anna välja isiku veres mõõdetud alkoholikogust. Sellisel juhul pole välistatud ka järeldus, et vere alkoholisisaldus oli olemas ka enne nähtavalt alkoholi tarvitamist. Milliseid õiguslikud järeldused ja tagajärjed sellise võimalusega kaasneksid, on juba tõendite hindamise küsimus. Kas üldse sellist ekspertiisi tehakse, on menetleja otsustada.
 

Küsimus: Kas on mingi võimalus, et karistusregister arhiveeritakse varem?07.05.2018

Kas on mingi võimalus, et karistusregister arhiveeritakse varem?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiva seaduse järgi ei ole. Teadmata, mis probleemkoht ja mõtted on varasema kustutamise soovi taga, ei ole võimalik ka midagi enamat vastata.
 

Küsimus: Kas autod tohivad sõita parkimiseks eraldatud sõidurajal?03.05.2018

Tere!
Küsimus järgmine, Tammsaare tee 61, 71 ja 63 maja ees on tööpäeviti 19:00 - 07:00 ja L, P parempoolsel sõidurajal parkimine lubatud. Kas see tähendab, et kasutada võib vaid kahte kolmest sõidurajast? Või võib kasutada ka seda kolmandat sõidurada?
Nimelt on mul seal parkides mitu korda peegel tagurpidi sõidetud ja olen ka jälginud kuidas pressitakse ennast parkivate autode vahele. Lisaks on autost võimatu väljuda juhi uksest ning kui seda teha, järgneb signaalitamine ja vehkivad käed.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimise lubamine sõidurajal ei välista iseenesest sõiduraja kasutamist teiste sõidukite poolt. Parkinud sõidukist väljuja peab järgima LS § 29 lg 2 nõudeid e. sõiduki ukse avamine ei tohi ohustada ega takistada teist liiklejat. Osundatud säte on paigutatud küll sõitja liiklusreeglite alla, kuid puudub põhjus asuda seisukohale, et juht oleks sellisest kohustusest vabastatud.

Konkreetses kohas võib olla tegemist halvasti korraldatud liiklusega. Probleemi lahendamiseks tuleks pöörduda teeomaniku poole.
 

Küsimus: Kui mind on kinni peetud kolmel aastal järjest lubadeta sõidu eest, kas see on seaduse järgi süstemaatiline lubadeta juhtimine?03.05.2018

Kui ma olen juhilubadeta sõidu eest politsei poolt kinni peetud kolmel korral...

1. 27.10.2016
2. 04.05.2017
ja 17.03.2018
siis kas see on süstemaatiline lubadeta juhtimine või ei ole?
Olen lugenud et süstemaatiline lubadeta juhtimine on siis kui jääd aasta jooksul kolmel korral vahele, aga need ei ole ju toimunud kõik aasta jooksul.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS 423' näeb ette kriminaalvastutuse mootorsõiduki juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku poolt, kui see on toime pandud süstemaatiliselt. Süstemaatilisuse mõiste on sisustanud kohtupraktika ja tänase praktika kohaselt on tegemist süstemaatilisusega alates 3-st teokorrast. Oluline on, et karistusandmed varasemate tegude eest ei ole karistusregistrist kustutatud. Aastane kriteerium ei oma iseenesest tähendust.
 

Küsimus: Kas on mingeid erandeid, mis lubaks parkida c-kat autoga õueala märgi piirkonnas?02.05.2018

Tere.
Kas on mingeid erandeid, mis lubaks parkida c-kat autoga õueala märgi piirkonnas?
Oma parkimisega ei takistaks ma teisi liiklejaid.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiv liiklusseadus kahjuks C-kategooria mootorsõiduki parkimist õuealal ei võimalda. Kuigi ma isiklikult ei näe põhjust, miks ei võiks D1 kategooria kõrval olla tähistatud parklas võimalik ka C1 või c kategooria sõiduki parkimine. Siiski tuleb sellise õiguse kasutamiseks esmalt saavutada muudatud liiklusseaduses.
 

Küsimus: Kas käsutamise keelumärkega rolleriga tohin sõita?25.04.2018

Sõidukil on käsutamise keelumärge. Kui aga rolleri ostsin, siis ma ei teadnud seda. Kas selle sõidukiga tohin sõita? Roller ei ole küll minu nimel, kuid dokumendid ratta kohta on olemas, registris arvel ja kindlustus olemas.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul tähendab käsutuse keelumärge seda, et asi on seatud mõne nõude või võla tagatiseks, tagades sellisena registrijärgse omaniku vastu olemasolevat nõuet. Käsutuskeeld ei takista sõiduki kasutamist, küll aga sellega mistahes registritoimingute tegemist. Käsutuskeeldu rikkuv tehing on tühine, seega, kui sõiduk on võõrandatud peale käsutuskeelu seadmist, ei ole õiguslikus mõttes tehingul õiguslikke tagajärgi. Üldjuhul tähendab kolmanda isiku õigus asjale müügilepingu olulist rikkumist, mis annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Õiguskaitsevahendite kasutamata jätmisel esineb oht, et sõiduk võidakse realiseerida registrijärgse omaniku vastu olemas olevate nõuete katteks. Sõiduki omandanud isik võib selliselt ilma jääda nii sõidukist kui ka selle eest makstud rahast.
 

Küsimus: Kas on võimalik taotleda lühemat karistust, et saaks lube teha?23.04.2018

Tere
Sain kriminaalkaristuse ilma lubadeta joobes juhtimise eest. Tänase seisuga ootan, et karistus kustuks registrist, et saaksin esmaseid juhilube tegema hakata. Kas on kuidagi võimalik taotleda ennetähtaegset karistuse kustumist? Joove oli üsna piiri peal s.t. 1.5 promilli kandis. Karistuseks tuli 1 aasta tingimisi ning peale seda lubade väljastamise keeld kuni karistuse kustumiseni registrist (kolm aastat peale karistuse lõppu). Tundub üsna karm piirang arvestades, et juhilubade olemasolul võib sarnase teo eest juhiload ära võtta 1 kuu kuni 3 aastaks. Kui juhilube ei ole olnud siis on igal juhul piirang kolm aastat.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest ei võimalda kehtiv seadus taotleda karistuse ennetähtaegset kustutamist karistusregistrist. Ainus võimalus tekkinud olukorraga võidelda, on vaidlustada liiklusseadusest tuleneva piirang.
 

Küsimus: Kes korvab tööl käimiseks vajaliku rendiauto kulu, kas avarii süüdlane, kes mu auto lõhkus?20.04.2018

Tere,
Soomes toimus ahelavarii, kus süüdlane on teada. Tegemist oli Eesti firma autoga. Kui tema kindlustus korvab minu auto remondikulud, kes hüvitab rendiauto kasutuse seniks kui ma pean oma auto remonti andma ja ise Soomes tööl käima? Auto tööle sõiduks vajalik.
Ette tänades,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahjustunud sõiduki taastusremondi ajal kasutatud asendussõiduki kulusid liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata. Need kulud on võimalik välja nõuda kahju põhjustanud sõiduki valdajalt. Senine praktika on näidanud, et vabatahtlikult üldjuhul neid kulusid hüvitada ei soovita. Seega on tõenäoline, et asendussõiduki kulust tulenev nõue tuleb esitada kohtu kaudu.