Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Mida seadus ütleb, mul pole lube aga sõidaks õppe eesmärgil väheasustatud teedel ja B kategooria omanik istuks kõrval?06.06.2018

Tere! Kui mul pole lube, aga tahaks proovida sõita enne autokooli minemist. Mida seadus ütleb, kui sõidaks väheasustatud teedel ja keegi, kes omab B kategooria lubasid, istub kõrval? Kas politsei peab kinni ja teeb trahvi?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidupraktika saamise eesmärgil sõiduki juhtimine väljapool õppesõidutunde on lubatud üksnes LS § 96 lg 4 kohaselt tingimusel, et isikul oleks kaasas koolituskursuse õpingukaart või tunnistusning sõidukis viibib juhi kõrval LS § 109 lg-s 2 kirjeldatud tingimustele vastav juhendaja. Muul juhul ei ole sõiduki juhtimine teel juhtimisõigust mitteomava isiku poolt lubatud ning sellekohane tegevus võib tuua kaasa väärteo- või kriminaalvastutuse (üstemaatilise rikkumise korral)
 

Küsimus: Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?06.06.2018

Tere
Kui olen põdrale otsa sõitnud aga kaskot ei ole, siis kas hagi korras on võimalik kahjude hüvitamist nõuda riigilt, Maanteeametilt vms?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uluk e. metsloom on Eesti õiguse kohaselt peremeheta vara, seega ei ole kedagi, kes uluki poolt põhjustatud kahju eest vastutab. Riik ei ole metsloomade suhtes loomapidaja.

Teoretiseerida saab küll selle üle, kas teeomanikult on võimalik küsida kahjuhüvitist sel alusel, et teeomanik ei taganud ohutut liiklust e. ei olnud tõkestanud metslooma pääsu teele ega hoiatanud juhti sellisest ohust. Selliseid nõudeid minu teada kohtus menetletud ei ole, mistõttu võimalikku lahendit on küllaltki keeruline prognoosida.
 

Küsimus: Kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80-aastane?06.06.2018

Tere
Sõitsin mööda peateed ja kõrvaltänavast sõitis jalgrattur minu autole küljepealt sisse, politsei fikseeris olukorra. Kuna kokkupõrke tagajärjel sai terve auto külg kahjustada siis tekib küsimus kes peaks maksma kinni autole tekitatud kahjud kui jalgrattur on 80 aastane?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teisele isikule põhjustatud kahju eest vastutab kahju tekitaja. Alaealise poolt põhjustatud kahju eest vastutavad tema vanemad, kuid teovõimeline täisealine isik, isegi, kui ta on kõrges vanuses, vastutab enda tekitatud kahju eest ise. Kahjunõude saab esitada kohtusse, kui isik vabatahtlikult tekitatud kahju ei hüvita. Kahju välja mõistvat kohtuotsust on võimalik täita isiku vara arvelt. Seega, kui kahju tekitajal on vara, millele sissenõuet pöörata, võib kohtutäitur sellise vara arvelt kohtuotsusega tunnustatud nõuet täita. Kui isikul aga vara ei ole ja ei ole ka sissetulekuid, millele on võimalik sissenõuet pöörata, siis ei ole välistatud, et kahjustatud isikul puudub oma nõude realiseerimiseks reaalne võimalus. Sellise riski vastu aitab vara kindlustamine.
 

Küsimus: Kuidas saab äriregistrist kustutatud ettevõttele kuulunud auto käsutamiskeeldu registrist kustutada?02.06.2018

Tere!
Firmaautol oli sõiduki käsutamise keelumärge 2011.aastast. 2017.aastal ettevõte kustutati äriregistrist. Kuidas saab käsutamise keelumärge ARK-s kustutada?
Tänan vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Käsutamise keelumärke kustutamiseks on oluline teada, mis põhjusel ja kelle poolt käsutuskeeld seati. Sellest tulenevalt tuleb siis pöörduda ka vastavasisulise avaldusega käsutuskeelu seadnud ametiasutuse või isiku poole. Keelumärke kustutamise eelduseks on keelumärke seadmist tinginud asjaolude äralangemine.
 

Küsimus: Kas 1993 a sündinul on vaja juhiluba, et mopeediga sõida?31.05.2018

Olen sündinud aastal 1. nov 1993. Kas mul oleks vaja juhiluba, et mopeediga sõida ja kas mul on era-lubasi vaja ka Enduurorattad-le?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 94 (2): AM-kategooria mootorsõidukit (mopeed) võib juhtida ka isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini.

Seega 1.11.2013.a sündinud isik peab AM kategooria mootorsõiduki juhtimiseks omama vähemalt AM-kategooria mootorsõiduki juhiluba.

Küsimusest eralubade kohta seoses Enduurorattaga ei saa aru. Kui nn enduuroratas on mootorsõiduk, siis on selle teel juhtimiseks vaja vastava kategooria juhtimisõigust. Ilmselt siis AM, A1, A2 või A, sõltuvalt sõiduki võimsusest.
 

Küsimus: Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?31.05.2018

Kas Lätis, Leedus ja Poolas on lubatud sõita esmase juhiloaga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmane juhiluba annab selle omanikule samasuguse õiguse juhtida mootorsõidukit nagu püsijuhiluba, piiranguga kiiruse osas. Mul puudub info, et Läti, Leedu või Poola ei pea esmast juhiluba juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks.
 

Küsimus: Kas ilma teiste majaelanikega suhtlemata on võimalik ka kuidagi muudmoodi saada oma auto kasutusse kindel parkimiskoht?30.05.2018

Tere!
Kirjutate ühes vastuses: selleks, et saada endale nimelise (numbrilise) parkimiskoha, peab selleks olema teiste korteriomanike nõusolek. Seega, kui maja ümber on parkimisprobleem, siis tuleb need küsimused lahendada korteriomanike kokkuleppel.
Siit edasi minu küsimus: kas ilma teiste majaelanikega suhtlemata on võimalik ka kuidagi muudmoodi (ükskõik mis viisil, peaasi, et ei peaks kõigi 59 korteriomanike käest eraldi nõusolekut küsima), saada oma korteri/kindla auto kasutusse kindel parkimiskoht?


Aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui hoonealune maa ja selle juurde kuuluv maa on omanike kaasomandis, siis saab seda vallata ja kasutada põhimõtteliselt ainult kaasomanike kokkuleppel. Mina näen, et selline kokkulepe võib tuleneda ka ühistu üldkoosoleku otsusest. Eluliselt on ka nii, et seni, kuni ükski kaasomanik nurinat ei tõsta, võib igaüks endale oma isikliku parkimiskoha broneerida. Samas mingit õigust selline broneeritud ja "enda omaks" kuuluatud parkimiskoht sellisel juhul ei anna. Kui keegi teine sellele pargib, siis pole ka alust tema äraajamiseks.
 

Küsimus: Kuhu pöörduda, kui trahvi maksmisest on aasta möödas, kuid registris ikka üleval ja ei saa lube vahetada?30.05.2018

Tere, Kuigi on aasta möödas trahvi tasumisest täies mahus, näitab mul ikka kehtivat karistust, mille tõttu ei saa pöörduda registrisse, et esmased juhiload ära teha. Kuhu peaksin pöörduma, et see probleem lahenduse leiaks, mul on olemas ka vajalikud dokumendid, et seda tõendada, et see on tasutud 26.02.2017 aasta täies mahus, tegu oli väärteoga, ei olnud kriminaalkaristus.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võite esitada karistusregistrisse taotluse karistusandmete ajakohastamiseks, lisades sellele juurde ka karistusregistris kehtivate, kuid makstud ja sellest üle 1 aasta kaugemate karistuste kandmist kinnitavad dokumendid.
 

Küsimus: Kas siseterritooriumi vastukaalutõstukit (registreerimismärkideta) tohib kasutada avalikul teel kauba laadmiseks?30.05.2018

1) Kas siseterritooriumi vastukaalutõstukit (registreerimismärkideta) tohib kasutada avalikul teel kauba peale laadmiseks? Veok seisab tee servas ja tõstuk sõidab teisel pool teed asuva firma hoovist üle tee ning laadib kauba küljelt avatud veokile. Laadimine toimub (tõstuk asub) seega keset teed.
2) Kui firmal on hooned kahel pool avalikku teed, kas on lubatud siseterritooriumi masinatega (registreerimismärkideta) teed ületada teisel pool teed asuvatesse hoonetesse jõudmiseks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui see siseterritooriumi sõiduk vastab mootorsõiduki tunnustele ja on käsitletav mootorsõidukina, siis rakenduvad sellele kõik normid, mis ka teisteel teeliikluses osalevatele sõidukitele. Nii pole ka tavalist sõidukit lubatud teeliikluses kasutada näiteks ilma kehtiva kindlustuseta, ülevaatuseta sõiduk võib liikuda üksnes ülevaatuspunkti või garažeerimiskohta, numbrimärgita sõiduki kasutamine on keelatud jne.

Registreerida tuleb liikluses kasutatav mootorsõiduk. Mootorsõiduk on mootori jõul liikuv sõiduk, mille valmistajakiirus ületab 6 km/h. Kui tõstuki kiirus ületab 6 km/h ja see liigub mootori jõul, siis on tegemist mootorsõidukiga. Liiklusena mõistetakse LS § 2 p 28 kohaselt jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel. Liikluseks loetakse ka kariloomade ajamist ja ratsutamist. LS § 1 lg 4 kohaselt ei käsitleta liiklusena liikumist ja paiknemist teel, mis on suletud liikluseks võistluste ja massiürituste läbiviimiseks, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti korraldusel või teehoiu või muul sellisel eesmärgil. Tee on LS § 2 p 81 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Seega võib ka siseterritoorium olla käsitletav teena. Iseküsimus on, kes ja kas seal järelevalvet teostatakse.
 

Küsimus: Kas mul kannatanuna on õigus avarii tekitajale esitada kahjunõue, kuidas peaksin toimima või mida tegema?18.05.2018

Tere. Veebruaris juhtus avarii, kus kõrvalistujana sain kannatada. Oli küünarliigese hulgikilluline murd, mis vajas rasket operatsiooni. Taastun siiani ning mai lõpus uus operatsioon. Ei ole kindel, kas käsi taastub korralikult või mitte. Tööle saamine on vägagi raskendatud. Uurimine kestab seoses õnnetusega siiani. Mure siis selline, et kas mul oleks õigus avarii tekitajale esitada kahjunõue? Kuidas peaksin toimima või mida tegema?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Igaühel on õigus nõuda endale õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist kahju tekitajalt või kahju tekitamise eest muul alusel vastutavalt isikult. Sama põhimõte kehtib ka liiklusõnnetuse tagajärjel saadud tervisekahju osas. Osa kahjusid katab kahju põhjustanud sõiduki valdaja tsiviilvastutust kindlustanud kindlustusselts (liikluskindlustus), osa kahjude eest hüvitise saamiseks tuleb esitada nõue otse kahju tekitaja vastu. Milliseid nõudeid on võimalik esitada ja kuidas nõuete esitamine toimub, sõltub saadud tervisekahju iseloomust ja ka asjas läbi viidavast menetlusest. Kõike seda siia lahti kirjutada ei ole tõenäoliselt võimalik, soovitan tulla konsultatsioonile.