Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas mul on kohustus maksta Läti kiiruskaamera trahvi ja mis selle maksmata jätmisega kaasneb?25.10.2016

Tere,

Sõitsin Lätis kiiruskaamerasse 14km/h üle lubatud kiiruse. Trahv jõudis minu kodukohta 2 nädalat hiljem. Kas mul on kohustus seda trahvi maksta ja mis selle maksmata jätmisega kaasneb?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Täna välisriigis saadud trahvide reaalset sissenõudmist väga ei praktiseerita. Küll võivad trahvi tasumata jäämisega kaasneda ebameeldivused sama sõidukiga Läti Vabariigis sõites. Kohaldatavad meetmed sõltuvad siseriiklikust seadusbaasist.
 

Küsimus: Kas ja kuidas on õigus nõuda asendusauto hüvitist, kui avariis kannatanuna pidin tööl käimiseks auto rentima?25.10.2016

Osalesin kannatanuna liiklusõnnetuses (vastaspoolel puudus kohustuslik liikluskindlustus). Minu auto on remondis kaheks kuuks. Remondi ajaks rentisin asendusauto (otsisin kõige odavama sobiva auto). Auto on vajalik tööl käimiseks ning ühistranspordi kasutamine tööl käimiseks pole asukoha tõttu võimalik. Kas ja kuidas on õigus nõuda asendusauto hüvitist? Saan aru, et tuleb koostada nõudeavaldus, kuid kas see esitatakse esmalt vastaspoolele maksetähtajaga ning nõude mittetäitmisel hagina kohtusse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võlaõigusseaduse § 132 lg 4 kohaselt, kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige majandus- või kutsetegevuses või tööks, hõlmab kahjuhüvitis ka samaväärse asja kasutamise kulusid kahjustatud asja parandamise või uue muretsemise aja jooksul. Kui isik samaväärset asja ei kasuta, võib ta nõuda asja parandamise või uue asja muretsemise aja jooksul saamata jäänud kasutamiseeliste hüvitamist.

Kahjunõue on ühepoolne tahteavaldus, mis tehakse kehtivaks vastaspoolele avaldamise ja kättetoimetamisega. Kahjunõudes võib ära märkida kahju vabatahtliku hüvitamise tähtaja ning ka tagajärjed juhuks, kui nõuet vabatahtlikult ei täideta. Samuti võib ära tuua võimaliku kompromissettepaneku.

Kui kahjunõuet vabatahtlikult ei täideta ning kompromissi ei saavutata, võib nõude kahju tekitamise eest vastutava isiku vastu esitada kohtusse hagiavalduse vormis.
 

Küsimus: Kas "Anna teed" märk kehtib ainult ringteele sõidul või ka ringteel sõites?25.10.2016

Tere.
Enne ringteed on liikluskorraldusvahend nr 221 "Anna teed".
Kas see liikluskorraldusvahend nr 221 kehtib ainult ringteele sõidul või ka ringteel sõites või ka ringteelt maha sõites?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LM 221 "Anna teed" reguleerib teeandmise kohustust (sõidujärjekorda) sõiduteede lõikumise kohas, kuid silmas tuleb pidada, et sõidueesõigus tuleb tagada kogu ristmiku ulatuses. Kui ringtee on suur ja sellel liiguvad juba kahes reas sõidukid, siis ringteelt välja sõites, samuti ringteel olles reavahetusel tuleb juhinduda ristmike ning manöövrite kohta käivatest üldreeglitest.
 

Küsimus: Kas kellelgi on eesõigust, kui ringteelet keerab maha 2 rada?25.10.2016

Tere.
Kui ringteelt keerab maha 2 rada, kas on kellelgi eesõigust (nt üks auto sõitis varem ringile, sisemine auto ja parempoolne auto sõitis ringile vahetult enne ringilt väljasõitu)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sageli reguleerivad ringteel rajavalikut liiklusmärk "suunad sõiduradadelt". Sellise liiklusmärgi puudumisel tuleb ka ringristmiku puhul järgida tavalisel ristmikul kehtivaid reegleid. Samuti tuleb silmas pidada, et ringtee ring on sõidueesõigusega tee ning ringile hiljem suunduvad sõidukijuhid peavad järgima "anna teed" nõuet, mis tähendab, et oma liikumisega ei tohi takistada ringil liikuvaid juhte.
 

Küsimus: Kas tasub vaidlustada, kui jäin lubadeta sõiduga vahele, kuna juhi tervislik seisund ei võimaldanud autot juhtida?20.10.2016

Kui jään politseile vahele lubadeta sõiduga kuna lubadega juhi tervisliku seisundi tõttu polnud temal võimalik normaalselt autot juhtida. Kas on võimalik ja mõtekas saadud otsust vaidlustada, kuna olen lõpetamas autokooli ning otsuse kätte saades pole aasta aega võimalik ARKi eksameid sooritada. (Lisan, et sain sõita vaid 30 meetrit ja sihtpunkt oli ~500 meetri kaugusel) hiljem tuli ka kutsuda kiirabi kuna juhi tervislik seisund halvenes veelgi, seega on ka arstide tunnistus olemas, et inimene polnud suuteline sellel hetkel ise normaalselt autot juhtima.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vaidlustamise sisulist perspektiivi esitatud teabe alusel hinnata on raske, kuna juhtumi üksikasjad kirjast ei selgu. Pole välistatud, et tegemist võis olla kohustuste kollisiooniga, mis võib olla teo õigusvastasust välistavaks asjaoluks. Samuti võib olukord olla vaadeldav süüd vähendava asjaoluna. Seega kaebuse väljavaadete osas oleks vajalik analüüsida toimikusse kogutud tõendeid.

Teisalt annab otsuse vaidlustamine aega lõpetada autokool ning sooritada juhtimisõiguse saamiseks vajalikud eksamid Maanteeametis. Aastane juhtimisõiguse omandamise keeld rakendub karistusotsuse jõustumisega. Kuni otsus on vaidlustatud, karistusotsus ei jõustu ja takistusi juhtimisõiguse omandamiseks sisuliselt ei ole.
 

Küsimus: Kui juhiload on ära võetud kuueks kuuks kas siis tuleb teha teooria eksam et juhtimisõigust taastada?19.10.2016

Tere
Mul võeti juhtimisõigus ära kuueks kuuks. Kas ma pean tegema teooria eksami, et juhiluba tagasi saada? Maanteeameti lehelt leitud info jäi mulle arusaamatuks.
Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jah, juhul, kui juhtimisõigus on ära võetud vähemalt 6 kuuks, kuid vähemaks, kui 12 kuuks, tuleb juhtimisõiguse taastamiseks edukalt sooritada liiklusteooria eksam. Juhtimisõiguse äravõtmisel alates 12 kuust, tuleb juhtimisõiguse taastamiseks edukalt sooritada nii teooria- kui ka sõidueksam.
 

Küsimus: Kas esmaste juhilubade ajal kiiruse ületamine mõjutab lubade vahetamist?13.10.2016

Tere!

Oman esmast juhiluba ning ületasin kiirust 50km/h alas 30km/h. Trahv - 120€ (koheselt makstud). Paari nädala pärast on lõppastmekoolitus kirja pandud ning novembri lõpus on plaanis vahetada load välja.
Kuna kiiruseületamine oli päris suur siis kas pärast lõppastme sooritamist pean ma uuesti tegema ka teooriaeksami (või lisa eksamid) ARK'is või ei mõjuta see hetkel antud teemat?

Tänan vastuse eest!
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 106 lg 5 kohaselt, kui esmase juhiloa omajal on liiklusnõuete rikkumise eest kehtiv karistus, väljastatakse talle juhiluba peale liiklusteooriaeksami edukat läbimist. Seega juhul, kui on olemas kehtiv karistus, siis tuleb peale lõppastme koolituse läbimist esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu sooritada teooriaeksam. Kui karistusotsuse jõustumist on võimalik kuni juhilao vahetamiseni edasi lükata (näiteks esitades kaebuse kohtusse), siis eksamiohtu ei ole.
 

Küsimus: Milliste auto ja haagise täismasside korral on vaja B kategooriale lisaks omada ka E kategooriat?07.10.2016

Antud teema on tekitanud palju küsimusi liikluses. Kas on vajalik omada E kategooria juhtimisõigust lisaks B kategooriale kui:
- juhin 3000 kg täismassiga autot ja kerghaagist (täismass 750 kg)?
- juhin 1800 kg täismassiga autot ja haagist 1200 kg täismassiga?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esimesel juhul ei lähe eraldi E-kategooriat vaja, kuivõrd kerghaagist võib B-kategooriaga ilma täiendavat kategooriat omamata vedada haakes kuni 3500 kg täismassiga sõidukiga (LS § 93 lg 2 p 3). Näiteks ei vaja B-kategooria juhiluba täiendavat kategooriat, kui kerghaagist veetakse 3500 kg-se täismassiga sõidukiga ning seda vaatamata sellele, et autorongi täismass on 4250 kg.

Teisel juhul esineb kaks võimalust:

a) 1800 kg-se täismassiga haagis on O2 kategooria haagis ega ole seetõttu kerghaagis. Üldjuhul on sellise haagise vedamiseks B-kategooria sõidukiga vaja BE-kategooria juhtimisõigust (sobib ka CE; DE; C1E või D1E kategooria juhtimisõigus).
b) Kuna 1800 kg-se täismassiga vedukist ja 1200 kg-se täismassiga haagisest koosneva autorongi täismass ei ületa 3500 kg, piisab sellise autorongi juhtimiseks B-kategooriast. Silmas tuleb pidada, et veduk oleks sellise täismassiga haagise vedamiseks sobilik (andmed registreerimistunnistuselt). Kui mittekerghaagisest koosneva haagisest ja seda vedava B-kategooria vedukist koosneva autorongi täismass ületab 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg, võib sellist autorongi juhtida tingimusel, et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud peale vastava sõidueksami sooritamist.
 

Küsimus: Kas tagant otsasõidul võib eessõitja mingil põhjusel süüdi jääda?06.10.2016

Tere,
Mai kuus sel aastal keeras mu naisele ette teine sõiduauto ühesuunalise kaherealise tänava vasakust reast paremale. Seejärel auto pidurdas järsult ja jäi seisma. Reageerimiseks oli 2-3 meetrit. Auto liikumiskiirus oli umbes 40km/h. Paratamatult lõppes see liiklusõnnetusega. Eessõitvast autost kargas välja naisterahvas, kes alustas vulgaarsete sõnade ja muidu sõimava kõneviisiga suhtlemist. Kuna tema leidis, et tagant otsasõitja jääb alati süüdi, siis ta lahkus sündmuskohalt ning ütles, et kindlustus ajab asja korda. Minu naine, kes on juhtinud autot igapäevaselt ilma trahvide ja õnnetusteta 16 aastat, ei osanud meeltesegaduses midagi muud teha, kui pöördus kohe kindlustusandja kontorisse, kust öeldi, et politseist peaks enne läbi käima. Naine läks politseisse ja kirjutas avalduse. Tunnistuse andsid ka samal ajal autos viibinud täisealine poeg ja 15-aastane tütar. Kahjuks meeltesegaduse tõttu pilti ta õnnetuspaigast ei teinud ja kohe vahetult politseid välja ei kutsunud. Õnnetuse osapooled ei vormistanud sündmuskohal ka pabereid. 23 september tuli politseilt otsus, et mu naine on liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi, sest ei hoidnud piisavat pikivahet ja ei teavitanud juhtunust politseid. Kindlustuses oli otsus langetatud juba 23 juuni. Naisele peale õnnetust öeldi, et kindlustus ei langeta oma otsust, kui politsei otsust pole tulnud. Kuidas see võimalik on, arvestades Liiklusseaduse peatükk 4, 1. jagu, paragrahv 39, lõiget 4 arvestades? Rääkimata sellest, kuidas sai politsei oma otsuse tegemisel mitte arvestada 3 tunnistaja ütlusi?

Ette tänades!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusõnnetuse süülisuse selgitamine väljub kahjuks vastused.ee formaadist. Lisaks ei ole tõstatatud küsimusele vastamine ilma politsei otsuse aluseks olevate tõenditega tutvumata objektiivne ega ka võimalik.

Liiklusseadus § 169 näeb juhile ette kohustuslikud käitumisjuhised liiklusõnnetuse toimumise korral. Arusaamatuste korral tuleb kindlasti pöörduda politseisse, kuna sündmuskoha fikseerimata jäämine võib kaasa tuua hiljem raskused oma positsiooni kaitsmisel. Lisaks on liiklusõnnetusest teatamata jätmine omaette väärtegu ja küllaltki karmilt karistatav.

Politsei otsust on võimalik vaidlustada kohtus. Vaidlustamise perspektiivi kohta arvamuse andmiseks on vajalik analüüsida otsuse tegemise aluseks olnud tõendeid.
 

Küsimus: Kes peab inimest teavitama, et ta lubade kättesaamiseks peab läbima koolituse ja tegema eksami?05.10.2016

Võeti 3 kuuks load ning midagi ei mainitud järelkoolitustest ja uutest eksamitest. Nüüd lubade järgi minnes arki ja veel ise sinna sõites alles 3 kuud hiljem selgus, et ei saa enne koolitust juhilube. Kas on õigus politseil trahvi tehes mitte teavitada inimest? Ja ka arki töötaja ei teavitanud, andis lehe, millega pidin 3 kuu pärast load tagasi saama. Oleks teadnud, oleks enne juhilubade kätte saamist koolitused ja eksamid ära teinud või otsust edasi kaevanud. Kuna lisaks rahatrahvile oli see 3 kuuks load lisakaristus. Nüüd nagu koolitused ja muu lisab ajakulu 3 kuu asemel 5-6 kuu pikkuseks ja ka rahaliselt läheb ainuüksi koolitus 230 eurot. Lisaks koolituse kohad asuvad 200 km kaugusel. Kas on neil õigus? Minu meelest ei peaks ma enam tegema neid mida ei mainitud ja 3 kuud oodatud load peaksin lihtsalt tagasi saama.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Juhtimisõiguse taastamise tingimused ja kord ei ole üldiselt väärteo eest määratava karistuse osa. Seetõttu ei sisaldu karistusotsus ka infot juhtimisõiguse taastamiseks ette nähtud toimingute kohta. Sellise info sisse kirjutamist karistusotsusesse ei näe ette ka väärteomenetluse seadustik. Ilmselt on seaduseandja eeldanud, et mootorsõiduki juht, olles eelnevalt läbinud vastava koolituse ja väljaõppe, on üldjuhul juhtimisõiguse saamise ja taastamise regulatsiooniga tutvunud ja sellest teadlik. Üldiselt tulebki juhilt eeldada liiklusalaste õigusaktide tundmist, sh liiklusseadusest tulenevat juhtimisõiguse taastamise tingimusi ja korda.