Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas seadus piirab esmaste lubade taotlemist, kui sain trahvi keelava tulega tee ületamise eest?26.04.2016

Tere!
Olen saanud trahvi keelava tulega ristmiku ületamise eest. Soov on teha esmaseid juhilube. Trahvist on möödas vaid mõned kuud. Kas karistusseadustik või liiklusseadus piirab minu esmaste lubade taotlemist sellise trahvi korral?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui tegemist on vaid ühe sellise rikkumisega, siis ei mõjuta fooritule rikkumise eest saadud karistus juhiloa saamist.
 

Küsimus: Kas on lubatud parkida ametiautosid kaasomandis olevas parklas ilma kaasomanike loata?22.04.2016

Parkimiskohtade kasutuskorra kokkulepe on kinnitatud korteriomanike üldkoosoleku otsusega, iga korteriomandi ühele omanikule on eraldatud üks parkimiskoht tema isikliku sõiduvahendi parkimiseks. Osa parkimiskohti on jäetud külalistele, kuid need kohad on pidevalt hõivatud ametiautodega. Kas on lubatud parkida ametiautosid kaasomandis olevas parklas ilma kaasomanike loata?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kaasomandi kasutamine toimub kaasomanike kokkuleppel. Korterelamu juurde kuuluv maa kuulub kaasomandisse teiste korteriomanikega, mistõttu laieneb kaasomandi kasutamise kokkulepe ka nimetatud maale. Kui kokkulepet ei järgita, tuleb parkimine korraldada liikluskorraldusvahenditega, mis võimaldavad kokkuleppele mittealluvaid sõidukeid näiteks teisaldada.
 

Küsimus: Kui sõita naastrehvidega pärast 31.aprilli firma autoga, kui suur on trahv ja kas selle trahvi saab firma või autojuht?16.04.2016

Kui sõita naastrehvidega pärast 31.aprilli firma autoga, kui suur on trahv ja kas selle trahvi saab firma või autojuht?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Naastrehve on lubatud kasutada perioodil 15.10.- 31.03. Erandina on naastrehve lubatud kasutada kuni 30.aprillini, kui esinevad tasvised tee- ja ilmastikuolud.

Talvised tee- ja ilmastikuolude kohta legaalset määratlust ei ole antud ning see on alati faktiliste asjaolude hindamise küsimus.

Naastrehvide lubamatu kasutamine kvalifitseerub LS § 242 kohase väärteona, mille eest võib karistuseks määrata rahatrahvi kuni 80 eurot.

Selle väärteo eest karistatakse mootorsõiduki juhti.
 

Küsimus: Kas kiirmenetluse otsuse edasikaebamise tähtaeg 15 päeva sisaldab ka nädalavahetusi või on need tööpäevades?14.04.2016

Sain krms 424, 11.aprillil. Edasikaebamise kord on 15 päeva. Siit tekib küsimus kas ka nädalavahetused lähevad arvesse või ainult tööpäevad? Kas kiirmenetluse otsus jõustub alles 15 päeva möödudes? Kas mul on mõtekas minna arki eksamitele esmaste juhilubade tegemisele?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Edasikaebamise aeg võtab arvesse nii nädalavahetuse päevad kui ka argipäevad. Erand puudutab tähtaja viimast päeva e. tähtpäeva. Kui see langeb puhkepäevale või riiklikule pühale, siis loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale või riiklikule pühale järgneval esimesel tööpäeval.

Kohtuotsuse edasikaebamine peatab otsuse jõustumise menetluse ajaks. Seega seni, kuni kohtuotsus ei ole jõustunud, ei saa isikut pidada karistust omavaks isikuks LS § 106 lg 1 tähenduses. Seega, kui kestva menetluse ajal on võimalik omandada juhtimisõigus ja saada juhiluba, siis võib kohtuotsuse edasikaebamine olla mõistlik.
 

Küsimus: Kas autojuht, kes pöörab ringteelt maha, peab andma teed ratturile, kes ratta seljas ülekäigul teed ületab?14.04.2016

Autojuht peab andma teed, pöörates teele, mida rattur ületab. Kas selle alla käib ka ringteelt maha pööramine?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Jah, vastavalt LS § 17 lg 5 p-s 2 sätestatule peab mitterööbassõiduki juht andma teed jalgratturile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega määratud teisiti. Sama kohusus kehtib juhil ka jalakäija, tasakaaluliikuri juhi, mopeedi ja pisimopeedijuhi suhtes.
 

Küsimus: Kas aastane tähtaeg hakkab kehtima trahvi esimese osamakse päevast või siis kui kõik makstud on?12.04.2016

Tere,
jäin mõnda aega tagasi juhilubadeta sõitmisega vahele, aga hetkeseisuga on mul ARK sõidueksam ja trahvi maksmis tähtaeg hakkab lähenema. Kui ma õigesti olen aru saanud, siis juhilubade aastane taotlemise keeld hakkab kehtima siis, kui olen trahvi ara maksnud. Küsimus siis selline, et kui ma nüüd saadan politseisse kirja, et mul ei ole võimalik seda trahvi summat korraga maksta, et sooviksin teha osamaksetena, kas sellisel juhul hakkab kehtima aastane keeld peale esimest makset või siiski siis, kui kogu trahv on makstud?

Tänan

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Aastane juhiloa tegemise keeld ei hakak kehtima mitte trahvi tasumisest, vaid karistusotsuse jõustumisest. Karistusotsuse vaidlustamine peatab otsuse jõustumise ning sellega võidate aega, et sooritada vajalikud eksamid ja saada juhiluba. Kui otsuse vaidlustamise aeg möödub, siis karistusotsus jõustub ning järgnevad ka muud seaduses sätestatud tagajärjed, sh keeld saada juhiluba ja juhtimisõigust.
 

Küsimus: Kas linna tasulise parkimise tsoonis võib parkida elukoha maja ees tänaval kui tegemist on õuealaga ning ei sega liiklust?12.04.2016

Tere! Kolisin hiljuti Kardiorgu A.Alle tänavale, mis on liiklusmärkide järgi täielikult õueala. Kõnniteid siin ei ole, seega pole võimalik autot kõnniteele parkida. Küll aga asub see tänav linna tasulise parkimise tsoonis. Kogu tänava peal on siin ja seal autod pargitud aia äärde nii, et need liiklust ei sega. Tegemist on siis nende autodega, mis hoovidesse lihtsalt ei mahu, kuna seal ei jagu kõigile parkimiskohti. Väidetavalt pole aastaid ükski mupolane sinna autosid torkima tulnud, sest tegemist on õuealaga. Kuid mõni eksib ikkagi vahest ära. Sain minagi siis oma klaasi vahele trahvi. Ent samal ajal parkis samal tänaval ning ka sama maja ees veel autosid. Nende klaasi vahele ei olnud miskit pandud. Asudes asja uurima, selgus, et ükski nendest autodest ei olnud ei mobiilselt ega mõnel muul moel pargitud. Põhjus lihtne - õueala ja kedagi ei sega. Helistades Muposse, sain vastuseks, et ma asun linna tasulise parkimise tsoonis, makske aga trahv ära ja jutul lõpp. Esiteks, veider on, et ühtegi teist autot polnud samal ajal trahvitud ning teiseks, kas võib tegu olla mupolasega, kes sihilikult otsib lollikesi? Juhul, kui olen ikkagi valesti käitunud, maksan loomulikult trahvi ära, aga kuidagi kummaline tundub see kõik. Ehk siis küsimus lühidalt: kas linna tasulise parkimise tsoonis võib parkida (elukoha maja ees tänaval), kui tegemist on õuealaga ning see ei sega liiklust ega ole kõnniteele pargitud (kõnniteed puuduvad)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklemisala tähistamine õuealana ei välista iseenesest kohaliku omavalitsuse õigust kehtestada sellel tasulist parkimist. Eelöeldu kehtib juhul, kui ala, millel tasuline parkimine on kehtestatud, kuulub kohaliku omavalitsuse omandisse või on antud avalikku kasutusse e. eeldus on, et alale ulatub kohaliku omavalitsuse liikluskorralduslik jurisdiktsioon. Näiteks ei ulatu see erateele, mis ei ole antud avalikku kasutusse. Seega tasub ühe asjaoluna kontrollida kinnistu piire ja parkinud sõiduki asukohta selle suhtes.

Kui sõiduk parkis kohaliku omavalitsuse territooriumil, millel oli õiguspäraselt kehtestatud avaliku tasulise parkimise regulatsioon, siis vaatamata teeala käsitlemisena õuealana, tuleb parkimise eest tasuda. Siin ei puutu asjasse see, et sõiduk ei parkinud kõnniteel ega seganud liiklust. Viivistasu otsus ei ole trahv liiklusnõete rikkumise eest, vaid sanktsioon kohaliku maksu - parkimistasu - tasumata jätmise eest.
 

Küsimus: Kas lubade taotlemine jääb liiklusregistris pooleli kui hakkab kehtima karistus?11.04.2016

Kui juba oled teoorieksami ära teinud ja sõidueksamile ära registreerunud, kas siis on võimalus, et karistuse kehtima hakkamisel jääb juhiloa taotlemine pooleli või lastakse sõidueksam ära teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sõidueksami sooritamine ei loo iseenesest mingit eelist, kuna kehtiva ja juhtimisõiguse saamist takistava karistuse olemasolul ei väljastata karistuse kehtivuse ajal juhiluba ega omistata juhtimisõigust ning selle saamiseks tuleb karistuse kustumise järgselt (milleks on 1 aasta) teha nii või teisiti uued eksamid. Seega on mõistlik kaaluda, kas on otsuse jõustumist võimalik lükata tulevikku niimoodi, et jõuaks enen otsuse jõustumist ära teha nii sõidueksami kui saada ka juhiloa.
 

Küsimus: Kui politseile vastulause esitada, kas siis pikeneb ka karistuse kehtimise aeg?11.04.2016

Sain väärteprotokolli ja nüüd tahan vastulauset esitada. Kas see pikendab ka karistuse kehtimise alguskuupäeva? Kuidas täpsemalt tegutseda, et pikendada karistuse kehtimisaega?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastulause esitamine iseenesest karistuse kehtima hakkamise aega ei pikenda, kuid kui vastulauses on taotletud mingite menetlustoimingute tegemist ja menetleja selle taotluse rahuldab, siis lükkub ka otsuse tegemine tulevikku. Selles mõttes sõltub siis tulevase karistuse kohaldamise aeg vastulause sisust, mis omakorda sõltub juhtumi ning menetluse asjaoludest. Menetluslik tegutsemine sõltubki konkreetsetest asjaoludest ning neid praegu mitte teades ei saa anda ka mingeid tegevusjuhiseid. Juhtiste andmine eeldab väärteoasja tundmist.
 

Küsimus: Kas mul jääb lubade tegemine pooleli kui karistus hakkab kehtima enne sõidueksamit?06.04.2016

Jäin kuu tagasi juhtimisõiguseta mopeediga vahele ja sel hetkel veel tegin autokoolis mopeedi lube. Varasemaid rikkumisi pole olnud. Nüüd olen juba arkis ja teoori eksam tehtud ja ilma tõttu ei saa veel sõidueksamit teha ja karistus hakkab järgmine nädal kehtima. Kas mul jääb lubade tegemine pooleli kui karistus hakkab kehtima enne sõidueksamit? Kui jõuan sõidueksami ennem tehtud, kas siis väljastatakse mulle juhiluba või on mingid piirangud selle saamiseks? Koostati väärteoprotokoll. Kas on ka mingeid muid võimalusi, et siiski saaks lõpuni teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Soovitan karistusotsuse vaidlustada. See lükkab otsuse jõustumise edasi.