Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas siseterritooriumi vastukaalutõstukit (registreerimismärkideta) tohib kasutada avalikul teel kauba laadmiseks?30.05.2018

1) Kas siseterritooriumi vastukaalutõstukit (registreerimismärkideta) tohib kasutada avalikul teel kauba peale laadmiseks? Veok seisab tee servas ja tõstuk sõidab teisel pool teed asuva firma hoovist üle tee ning laadib kauba küljelt avatud veokile. Laadimine toimub (tõstuk asub) seega keset teed.
2) Kui firmal on hooned kahel pool avalikku teed, kas on lubatud siseterritooriumi masinatega (registreerimismärkideta) teed ületada teisel pool teed asuvatesse hoonetesse jõudmiseks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui see siseterritooriumi sõiduk vastab mootorsõiduki tunnustele ja on käsitletav mootorsõidukina, siis rakenduvad sellele kõik normid, mis ka teisteel teeliikluses osalevatele sõidukitele. Nii pole ka tavalist sõidukit lubatud teeliikluses kasutada näiteks ilma kehtiva kindlustuseta, ülevaatuseta sõiduk võib liikuda üksnes ülevaatuspunkti või garažeerimiskohta, numbrimärgita sõiduki kasutamine on keelatud jne.

Registreerida tuleb liikluses kasutatav mootorsõiduk. Mootorsõiduk on mootori jõul liikuv sõiduk, mille valmistajakiirus ületab 6 km/h. Kui tõstuki kiirus ületab 6 km/h ja see liigub mootori jõul, siis on tegemist mootorsõidukiga. Liiklusena mõistetakse LS § 2 p 28 kohaselt jalakäija(te) või sõiduki(te) liikumine ja paiknemine teel. Liikluseks loetakse ka kariloomade ajamist ja ratsutamist. LS § 1 lg 4 kohaselt ei käsitleta liiklusena liikumist ja paiknemist teel, mis on suletud liikluseks võistluste ja massiürituste läbiviimiseks, Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti korraldusel või teehoiu või muul sellisel eesmärgil. Tee on LS § 2 p 81 kohaselt on tee jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ettenähtud muu ala. Seega võib ka siseterritoorium olla käsitletav teena. Iseküsimus on, kes ja kas seal järelevalvet teostatakse.
 

Küsimus: Kas mul kannatanuna on õigus avarii tekitajale esitada kahjunõue, kuidas peaksin toimima või mida tegema?18.05.2018

Tere. Veebruaris juhtus avarii, kus kõrvalistujana sain kannatada. Oli küünarliigese hulgikilluline murd, mis vajas rasket operatsiooni. Taastun siiani ning mai lõpus uus operatsioon. Ei ole kindel, kas käsi taastub korralikult või mitte. Tööle saamine on vägagi raskendatud. Uurimine kestab seoses õnnetusega siiani. Mure siis selline, et kas mul oleks õigus avarii tekitajale esitada kahjunõue? Kuidas peaksin toimima või mida tegema?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Igaühel on õigus nõuda endale õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist kahju tekitajalt või kahju tekitamise eest muul alusel vastutavalt isikult. Sama põhimõte kehtib ka liiklusõnnetuse tagajärjel saadud tervisekahju osas. Osa kahjusid katab kahju põhjustanud sõiduki valdaja tsiviilvastutust kindlustanud kindlustusselts (liikluskindlustus), osa kahjude eest hüvitise saamiseks tuleb esitada nõue otse kahju tekitaja vastu. Milliseid nõudeid on võimalik esitada ja kuidas nõuete esitamine toimub, sõltub saadud tervisekahju iseloomust ja ka asjas läbi viidavast menetlusest. Kõike seda siia lahti kirjutada ei ole tõenäoliselt võimalik, soovitan tulla konsultatsioonile.
 

Küsimus: Kas esmaste juhilubadega võin vedada 2-teljelist haagist?18.05.2018

Tere!

Mul on esmased juhiload. Kas ma võin vedada 2-teljelist haagist. Koormaks oleks krossikas kaaluga 105 kg.

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Haagise telgede arve ei oma juhtimisõiguse seisukohast tähtsust, vaid tähtsust omab haagise täismass. Ilma BE kategooriat omamata võib auto haakes vedada kerghaagist, st haagist, mille täismass ei ületa 750 kg. Sõltumata siis telgede arvust. Täismass on märgitud registreerimistunnistusele.
 

Küsimus: Kas ma saan oma murega kuhugi pöörduda, kuna ma ei teadnud, et isal ei ole juhendajatunnistust?09.05.2018

Tere
Käisime hiljuti isaga õppesõitu tegemas, kuid meid pidas politsei kuskil külavahe teel tervisekontrolliks kinni. Algselt ei osanud sellest midagi arvata, sest teadsin, et kumbki meist ei olnud alkoholi tarvitanud ja arvasin, et sellega asi piirdub. Siis aga selgus, et isal puudus juhendaja kaart ja me ei oleks tohtinud õppesõitu üldse teha. See tuli meile mõlemale suureks üllatuseks, sest meil on sellest varasemalt juttu olnud. Minu teada oli mu mõlemal vanemal juhendaja kaart olemas. Lõpuks saime ikka mõlemad protokollid ja trahvi. Lisaks sellele pean ma nüüd kuu ajaga load ära tegema või aasta aega ootama kuni saan uuesti proovida. Aga ma ei ole veel isegi autokooli ära lõpetanud.
Minu arust on väga jabur see, kuidas karistada sain mina teise inimese tegemata töös, sest ma tõesti ei teadnud, et isal puudub juhendaja kaart. Arvasin, et tal on see olemas.
Tol hetkel ei tulnud selle peale ka, et politseilt kergemat karistust küsida ja olukorda natukene täpsemalt lahti seletada.
Meil mõlemal isaga ühtegi varasemat karistust pole olnud ja võib-olla oleks hoiatusega ära saanud.
Minu meelest ei saa sellist olukorda võrrelda lubateta sõitmisega, sest ma ei teadnud, et mu isa mind õpetada ei või. Ma saaksin aru kui ma üksi oleksin ilma lubateta rallitama läinud, aga minu mõistes oli mul juhendaja kõrval.
Kas ma saan oma murega kuhugi edasi pöörduda, et oma süüd tunnistada ja karistust vähendada? või mida ma sellises olukorras üldse enam teha saan?

Kõike head

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kohtuvälise menetleja otsusega mittenõustumisel on võimalik otsus vaidlustada kohtus. Kuni kohus kaebust menetleb, otsus ei jõustu. See omakorda tähendab, et kui jõuate kaebuse menetlemise ajal juhtimisõiguse omandada, ei ole tarvis karta aastast ootetähtaega. Üldjuhul võtab kaebuse menetlemine aega rohkem, kui 1 kuu.
 

Küsimus: Kas on karistatav olukord ja joove, kui politsei peatab auto, juht avab politsei nähes õllepurgi ja joob?09.05.2018

Väikese promilliga (autojuht arvab umbes olevat 0.2%) inimene sõidab autoga ning ta peatatakse politseiniku poolt. Politseiniku jõudmisel autojuhi juurde avab viimane politsei silme all kinnise õllepurgi ning võtab sealt mõned lonksud. Pärast seda laseb akna alla ning ütleb, et sooviski just väikest pausi sõitmisest ning kavatseb nüüd paar tunnikest teepervel autoga seista. Politseinik, kes aga autojuhi alkoholitaset kontrollida soovis, saab nüüd igal juhul positiivse tulemuse. Kas selline situatsioon on kuidagimoodi karistatav? Kas politsei saab sellises olukorras üldse midagi teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Teoreetiliselt on võimalik tarbitud alkoholi ja vere alkoholisisalduse vastavuse kontrollimine ekspertiisi teel, mistõttu ei saa välistada võimalust, et politseiniku silme all tarbitud alkoholikogus ei anna välja isiku veres mõõdetud alkoholikogust. Sellisel juhul pole välistatud ka järeldus, et vere alkoholisisaldus oli olemas ka enne nähtavalt alkoholi tarvitamist. Milliseid õiguslikud järeldused ja tagajärjed sellise võimalusega kaasneksid, on juba tõendite hindamise küsimus. Kas üldse sellist ekspertiisi tehakse, on menetleja otsustada.
 

Küsimus: Kas on mingi võimalus, et karistusregister arhiveeritakse varem?07.05.2018

Kas on mingi võimalus, et karistusregister arhiveeritakse varem?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiva seaduse järgi ei ole. Teadmata, mis probleemkoht ja mõtted on varasema kustutamise soovi taga, ei ole võimalik ka midagi enamat vastata.
 

Küsimus: Kas autod tohivad sõita parkimiseks eraldatud sõidurajal?03.05.2018

Tere!
Küsimus järgmine, Tammsaare tee 61, 71 ja 63 maja ees on tööpäeviti 19:00 - 07:00 ja L, P parempoolsel sõidurajal parkimine lubatud. Kas see tähendab, et kasutada võib vaid kahte kolmest sõidurajast? Või võib kasutada ka seda kolmandat sõidurada?
Nimelt on mul seal parkides mitu korda peegel tagurpidi sõidetud ja olen ka jälginud kuidas pressitakse ennast parkivate autode vahele. Lisaks on autost võimatu väljuda juhi uksest ning kui seda teha, järgneb signaalitamine ja vehkivad käed.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Parkimise lubamine sõidurajal ei välista iseenesest sõiduraja kasutamist teiste sõidukite poolt. Parkinud sõidukist väljuja peab järgima LS § 29 lg 2 nõudeid e. sõiduki ukse avamine ei tohi ohustada ega takistada teist liiklejat. Osundatud säte on paigutatud küll sõitja liiklusreeglite alla, kuid puudub põhjus asuda seisukohale, et juht oleks sellisest kohustusest vabastatud.

Konkreetses kohas võib olla tegemist halvasti korraldatud liiklusega. Probleemi lahendamiseks tuleks pöörduda teeomaniku poole.
 

Küsimus: Kui mind on kinni peetud kolmel aastal järjest lubadeta sõidu eest, kas see on seaduse järgi süstemaatiline lubadeta juhtimine?03.05.2018

Kui ma olen juhilubadeta sõidu eest politsei poolt kinni peetud kolmel korral...

1. 27.10.2016
2. 04.05.2017
ja 17.03.2018
siis kas see on süstemaatiline lubadeta juhtimine või ei ole?
Olen lugenud et süstemaatiline lubadeta juhtimine on siis kui jääd aasta jooksul kolmel korral vahele, aga need ei ole ju toimunud kõik aasta jooksul.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

KarS 423' näeb ette kriminaalvastutuse mootorsõiduki juhtimise eest juhtimisõiguseta isiku poolt, kui see on toime pandud süstemaatiliselt. Süstemaatilisuse mõiste on sisustanud kohtupraktika ja tänase praktika kohaselt on tegemist süstemaatilisusega alates 3-st teokorrast. Oluline on, et karistusandmed varasemate tegude eest ei ole karistusregistrist kustutatud. Aastane kriteerium ei oma iseenesest tähendust.
 

Küsimus: Kas on mingeid erandeid, mis lubaks parkida c-kat autoga õueala märgi piirkonnas?02.05.2018

Tere.
Kas on mingeid erandeid, mis lubaks parkida c-kat autoga õueala märgi piirkonnas?
Oma parkimisega ei takistaks ma teisi liiklejaid.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kehtiv liiklusseadus kahjuks C-kategooria mootorsõiduki parkimist õuealal ei võimalda. Kuigi ma isiklikult ei näe põhjust, miks ei võiks D1 kategooria kõrval olla tähistatud parklas võimalik ka C1 või c kategooria sõiduki parkimine. Siiski tuleb sellise õiguse kasutamiseks esmalt saavutada muudatud liiklusseaduses.
 

Küsimus: Kas käsutamise keelumärkega rolleriga tohin sõita?25.04.2018

Sõidukil on käsutamise keelumärge. Kui aga rolleri ostsin, siis ma ei teadnud seda. Kas selle sõidukiga tohin sõita? Roller ei ole küll minu nimel, kuid dokumendid ratta kohta on olemas, registris arvel ja kindlustus olemas.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldjuhul tähendab käsutuse keelumärge seda, et asi on seatud mõne nõude või võla tagatiseks, tagades sellisena registrijärgse omaniku vastu olemasolevat nõuet. Käsutuskeeld ei takista sõiduki kasutamist, küll aga sellega mistahes registritoimingute tegemist. Käsutuskeeldu rikkuv tehing on tühine, seega, kui sõiduk on võõrandatud peale käsutuskeelu seadmist, ei ole õiguslikus mõttes tehingul õiguslikke tagajärgi. Üldjuhul tähendab kolmanda isiku õigus asjale müügilepingu olulist rikkumist, mis annab ostjale õiguse lepingust taganeda. Õiguskaitsevahendite kasutamata jätmisel esineb oht, et sõiduk võidakse realiseerida registrijärgse omaniku vastu olemas olevate nõuete katteks. Sõiduki omandanud isik võib selliselt ilma jääda nii sõidukist kui ka selle eest makstud rahast.