Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas väärteo aegumine peatub kinnipidamisasutuses olemise ajal?16.11.2016

Tere!
Mul on kehtiv liiklusrikkumise karistus (§ Ls 201 väärteokaristus) mille olen tasunud paar kuud tagasi. Juhilube saan taotleda karistuse aegumisel. Kui veedan mõned kuud kinnipidamisasutuses, kas aegumine peatub selleks ajaks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mõne muu süüteo eest kinnipidamisasutuses viibimine ei katkesta ega peata väärteo eest määratud karistuse kustumise tähtaja kulgemist ning väärteo eest määratud rahatrahviline karistus kustub 1 aasta möödumisel karistuse kandmisest e. trahvi täieulatuslikust tasumisest.
 

Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kui naaber minu auto pidevalt kinni pargib?11.11.2016

Tere. Mul on probleem naabriga, kes pargib mind pidevalt kinni. Kui ma koju jõuan, läheb ja sätib pärast oma auto nii, et autoninade vahele jääb vaevalt kämbla jagu ruumi. Ei ole võimalik ümber auto käia, ega nt elementaarselt kapoti kallal käia jne. Tegu on järjepidev. Kuidas inimest mõjutada, et selline asi lõppeks? Kas pöörduda politsei poole, inimesele ukse taha ma ju ei hakka iga kord käima.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmajärjekorras tuleks proovida probleemist rääkida ja küsida, mis on sellise käitumise põhjus ning püüda leida lahendus või kompromiss. Politsei sekkumine ei pruugi tulemust anda, kuivõrd LS § 92 lg-s 2 loetletud aluste puudumise korral ei ole sõiduki teisaldamine võimalik ja otsest väärteokoosseisu esitatud kirjelduse pinnalt ka ei nähtu.
 

Küsimus: Kas on lubade tegemise keeld, kui sõitsin punase tulega üle tee am-kategooria lubadega?09.11.2016

Tere! Kas mul on võimalik minna arki ja taotleda b-kategooria juhiload, kui ma sain trahvi 36 eurot am-kategooria sõidukiga, punase tulega tee ületamise pärast?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Fooritule rikkumise eest määratud karistus ei mõjuta juhtimisõiguse saamist ja esmase juhiloa väljastamist.
 

Küsimus: Kas ka hoiatustrahvi saamine mõjutab esmaste lubade vahetamist ning pean uuesti sooritama teooriaeksami?08.11.2016

Tere,
Ületasin 50km/h alas 3km/h kiirust, mille fikseeris liikluskaamera. Kas ka hoiatustrahvi saamine mõjutab esmaste lubade vahetamist ning pean uuesti sooritama teooriaeksami?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Hoiatustrahv ei ole karistus ning seda ei kanta karistusregistrisse. Juhtimisõiguse saamist, samuti esmaste juhilubade vahetamist mõjutab üksnes karistusregistrisse kantud karistus. Seega hoiatustrahv esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu ei mõjuta.
 

Küsimus: Kas tohib autoga sõita, kui tehnoülevaatus on peatatud?03.11.2016

Kas tohib autoga sõita, kui tehnoülevaatus on peatatud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tehnoülevaatuse peatamise mõistet kehtiv õigus ei tunne. Tehnoülevaatus on kas läbitud või läbimata. Lisaks võidakse sõiduk saata erakorralisele ülevaatusele, kui sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust või kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
KUi sõiduk on tunnistatud omal jõul sõitmiseks kõlbmatuks (sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus), tuleb pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.
 

Küsimus: Kas võin sõita, kui kohtuotsusega nagu ei tohiks, kuid maanteeameti register näitab, et load kehtivad?02.11.2016

Tere,

Lisakaristusena võeti ära kuueks kuuks juhtimisõigus, esmalt kohtuvälise menetleja poolt ning hiljem kinnitas seda otsust ka kohus.
Siit nüüd küsimus: otsuse kohaselt peaks olema juhtimisõigus juba mõnda aega peatatud, samas näitab maanteeameti juhtimisõiguse kontroll, et juhiluba on kehtiv ning ka juhtimisõigus kehtib (nii kaua kui kehtib tervisetõend).
Kui ma nüüd autoga sõidan ja juhtutakse mind kontrollima, mis siis saab? Iseenesest maanteameti info kohaselt on ju mul juhtimisõigus alles ja juhiluba on kah enda käes veel (kuna maanteametilt ei ole kurja kirja saanud, et selle loovutama peaksin, ei ole ma seda ka teinud).

Tervitustega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt on nii, et kui isikult on mootorsõiduki juhtimise õigus karistusena ära võetud, on sõiduki juhtimise keeld rakendatud karistusotsusega, mille jõustumisel on isik kohustatud keeldu täitma. Nimelt on kõik isikud kohustatud täitma kohtuvälise menetleja või kohtu jõustunud otsust või määrust (VTMS § 200). Seega on isik keeldu rikkunud, kui ta juhib sõidukit peale otsuse jõustumist. Vastutusest vabanemiseks peaks isik tõendama, et ta ei olnud jõustunud keelust teadlik ja see teadmatus oli talle vältimatu.

Seadus näeb ette, et jõustunud otsus või määrus tuleb ka täitmisele pöörata, mis juhtimisõiguse äravõtmise osas tähendab juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise märkuse tegemist liiklusregistrisse, kuid eelöeldu ei tähenda, et peale otsuse jõustumist sõiduki juhtimine poleks käsitletav keelu rikkumisena ja seeläbi väärteona.
 

Küsimus: Kas mul on kohustus maksta Läti kiiruskaamera trahvi ja mis selle maksmata jätmisega kaasneb?25.10.2016

Tere,

Sõitsin Lätis kiiruskaamerasse 14km/h üle lubatud kiiruse. Trahv jõudis minu kodukohta 2 nädalat hiljem. Kas mul on kohustus seda trahvi maksta ja mis selle maksmata jätmisega kaasneb?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Täna välisriigis saadud trahvide reaalset sissenõudmist väga ei praktiseerita. Küll võivad trahvi tasumata jäämisega kaasneda ebameeldivused sama sõidukiga Läti Vabariigis sõites. Kohaldatavad meetmed sõltuvad siseriiklikust seadusbaasist.
 

Küsimus: Kas ja kuidas on õigus nõuda asendusauto hüvitist, kui avariis kannatanuna pidin tööl käimiseks auto rentima?25.10.2016

Osalesin kannatanuna liiklusõnnetuses (vastaspoolel puudus kohustuslik liikluskindlustus). Minu auto on remondis kaheks kuuks. Remondi ajaks rentisin asendusauto (otsisin kõige odavama sobiva auto). Auto on vajalik tööl käimiseks ning ühistranspordi kasutamine tööl käimiseks pole asukoha tõttu võimalik. Kas ja kuidas on õigus nõuda asendusauto hüvitist? Saan aru, et tuleb koostada nõudeavaldus, kuid kas see esitatakse esmalt vastaspoolele maksetähtajaga ning nõude mittetäitmisel hagina kohtusse?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Võlaõigusseaduse § 132 lg 4 kohaselt, kui kahjustatud asi oli isikule vajalik või kasulik, eelkõige majandus- või kutsetegevuses või tööks, hõlmab kahjuhüvitis ka samaväärse asja kasutamise kulusid kahjustatud asja parandamise või uue muretsemise aja jooksul. Kui isik samaväärset asja ei kasuta, võib ta nõuda asja parandamise või uue asja muretsemise aja jooksul saamata jäänud kasutamiseeliste hüvitamist.

Kahjunõue on ühepoolne tahteavaldus, mis tehakse kehtivaks vastaspoolele avaldamise ja kättetoimetamisega. Kahjunõudes võib ära märkida kahju vabatahtliku hüvitamise tähtaja ning ka tagajärjed juhuks, kui nõuet vabatahtlikult ei täideta. Samuti võib ära tuua võimaliku kompromissettepaneku.

Kui kahjunõuet vabatahtlikult ei täideta ning kompromissi ei saavutata, võib nõude kahju tekitamise eest vastutava isiku vastu esitada kohtusse hagiavalduse vormis.
 

Küsimus: Kas "Anna teed" märk kehtib ainult ringteele sõidul või ka ringteel sõites?25.10.2016

Tere.
Enne ringteed on liikluskorraldusvahend nr 221 "Anna teed".
Kas see liikluskorraldusvahend nr 221 kehtib ainult ringteele sõidul või ka ringteel sõites või ka ringteelt maha sõites?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LM 221 "Anna teed" reguleerib teeandmise kohustust (sõidujärjekorda) sõiduteede lõikumise kohas, kuid silmas tuleb pidada, et sõidueesõigus tuleb tagada kogu ristmiku ulatuses. Kui ringtee on suur ja sellel liiguvad juba kahes reas sõidukid, siis ringteelt välja sõites, samuti ringteel olles reavahetusel tuleb juhinduda ristmike ning manöövrite kohta käivatest üldreeglitest.
 

Küsimus: Kas kellelgi on eesõigust, kui ringteelet keerab maha 2 rada?25.10.2016

Tere.
Kui ringteelt keerab maha 2 rada, kas on kellelgi eesõigust (nt üks auto sõitis varem ringile, sisemine auto ja parempoolne auto sõitis ringile vahetult enne ringilt väljasõitu)?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Sageli reguleerivad ringteel rajavalikut liiklusmärk "suunad sõiduradadelt". Sellise liiklusmärgi puudumisel tuleb ka ringristmiku puhul järgida tavalisel ristmikul kehtivaid reegleid. Samuti tuleb silmas pidada, et ringtee ring on sõidueesõigusega tee ning ringile hiljem suunduvad sõidukijuhid peavad järgima "anna teed" nõuet, mis tähendab, et oma liikumisega ei tohi takistada ringil liikuvaid juhte.