Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas on võimalik esmane juhiluba taastada või peab ootama kuni vahepeal saadud väärteo karistus enam ei kehti?06.12.2016

Lisakaristusena võeti ära esmane juhiluba viieks kuuks. See aeg on nüüd ammu möödas, kuid vahepeal sain väärteo juhtimisõiguseta juhtimise eest. Kas on võimalik esmane juhiluba taastada või peab ootama kuni väärteo karistus enam ei kehti?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Karistuse kustutamist karistusregistrist ootama ei pea. Samas liiklusseaduse õ 106 lg 6 kohaselt, kui esmase juhiloa omajalt on mootorsõiduki juhtimise õigus karistusena ära võetud, tunnistatakse tema juhtimisõigus ja esmane juhiluba kehtetuks ning uuesti mootorsõiduki juhtimisõigust ja uut esmast juhiluba saab ta taotleda peale järelkoolituse läbimist ning liiklusteooria ja sõidueksami edukat sooritamist.
 

Küsimus: Kas "kriminaalse joobe" korral on kriminaalmenetluse käigus võimalik kirjutada kahetsuskirja või ei ole sellel mõtet?29.11.2016

Sõitsin joobes olekus ning puhusin välja kriminaalse joobe. Esmalt kohaldati aresti 48h ning nüüd ootan kohut. Sellest tulenevalt küsimus, et kas kriminaalmenetluse korral on võimalik kirjutada kahetsuskirja või ei ole sellel mõtet? Kas ainuke võimalus on põhjendusi tuua uurija juures ning kohtus?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Iseenesest kahetsuskirja kirjutamist ja selle toimikusse lisamiseks taotluse esitamist kriminaalmenetluse seadustik ei keela. Samas tekib probleem seoses sellise dokumendi määratlemisega tõendina. Päris dokumentaalse tõendi kategooriasse see ei mahuks. Sisaldades isiku enda selgitusi ja hoiakut toimepandud teo suhtes, on tegemist sisuliselt ütlustega ning kriminaalmenetluses tuleb ütlused protokollida ning kohtus esitatakse need suuliselt. Seega menetlusõiguslikult ei pruugi kahetsuskiri ja selle sisu jõuda üldse kohtunikuni ning selles väljendatu tuleb uuesti ütlustena väljendada. Seega kokkuvõtvalt on kriminaalmenetluses isiku enda väljendusviisiks üksnes ütlused, mis on protokollitud või mida antakse kohtus.
 

Küsimus: Mis sellega nüüd kaasneb, kui keegi on liiklusrikkumisel kasutanud minu andmeid ja ma olen teenimatu trahvi saanud?25.11.2016

Tere
Avastasin e-toimikust, et olen saanud liiklustrahvi. Samas pole ise sellest teadlik ja kõige huvitavam, et ka ära makstud. Seega keegi minu andmeid andnud liikluspolitseile. Kiirmenetluses kõik minu andmed, välja arvatud elukoht ja töökoht valed. Andsin politseile avalduse selle kohta sisse, et keegi kasutab minu andmeid. Samas minu taust rikutud. Oskate nõu anda, kaua selline menetlus kestab ja mis süüdlast ees ootab sellise teo eest? Samas kahtlus, et ühest ettevõttest ainuke varjant, kus tehti minu juhiloast koopia.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Oma tausta "puhtaks pesemiseks" soovitan Teil esitada kaebus kohtusse. Koos kaebusega esitada ka kaebuse esitamise tähtaja ennistamise taotlus põhjendusega, et saite otsuse tegemisest teada alles nüüd ning põhjendused, miks varem ei saanud. Politseisse tehtud avaldus ei pruugi Teile soovitud tulemust tuua. Kohtumenetluses saate olla ise aktiivne ja taotleda vajalike asjaolude uurimist, sh selle uurimist, kes tasus rahatrahvi. Kui kohus kaebust lahendades tuvastab, et väärtegu ei ole Teie poolt toime pandud, tühistab maakohus otsuse ja lõpetab menetluse. Karistusregistri andmed parandatakse.
 

Küsimus: Kas ja kuidas ma peaksin sõidumeerikut kasutama, kui vean puksiirautoga igapäevaselt autosid ja vahele ehitustehnikat?21.11.2016

Tere.
Oman puksiirautot, mis on sihtotstarbeline sõiduk. 14.novembril sain trahvi, sest ei kasutanud sõidumeerikut. Koormaks oli rendifirma iseliikuv käärtõstuk. Politsei sõnul ei ole antud koorem sõiduk ja liigitub kauba alla. Minule teada olevalt ei pea puksiirautos kasutama sõidumeerikut, kui firma asub 100 km raadiuses. Vedu toimus Tallinnas ja firma aadress on ka Tallinnas. Kui ma vean selle autoga kaupa, kas siis ei peaks rakenduma 50 km raadiuse printsiip? Kuna ma vean igapäevaselt autosid ja vahele sekka ka mõni ehitustehnika, kas ja kuidas ma peaksin sõidumeerikut kasutama?
Kas ma peaksin selle trahvinõude vaidlustama? Mulle tundub see trahvi tegemine tähenärimise ning tagakiusamisena.
Tänan, kui on aega vastata ja loodan teie kaasabil leida lahendust.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele vastamine eeldab veidi põhjalikumat Euroopa Kohtu praktika analüüsi. Varasem praktika on olnud seisukohal, et konkreetne ese puksiirsõidukil ei oma tähtsust, vaid oluline on, et sõiduk oleks konstrueeritud vedama peamiselt teisi sõidukeid. Viimase aja kohtupraktika seevastu on muutunud veidi spetsiifilisemaks ja näiteks teehooldusega seotud sõidukite puhul on leitud, et kruusa vedamine teeremondi lõigule ei vabasta sõidumeeriku kasutamise kohustusest, va juhul, kui selle veo vajadus on otseselt seotud teehooldusega ja vedu ise on selle sõiduki kõrvaltegevuseks (näiteks hakkab sama sõiduk ka kruusa remonditavale lõigule laotama. Seega ei saa välistada, et ka teisaldussõidukite puhul võib vabastust tõlgendama asuda konkreetse veo pinnalt, kuid hetkel selles osas täpsemaid lahendeid minu teada ei ole. Seega võib asjas olla ka perspektiivi saadud karistust vaidlustada.
 

Küsimus: Kas väärteo aegumine peatub kinnipidamisasutuses olemise ajal?16.11.2016

Tere!
Mul on kehtiv liiklusrikkumise karistus (§ Ls 201 väärteokaristus) mille olen tasunud paar kuud tagasi. Juhilube saan taotleda karistuse aegumisel. Kui veedan mõned kuud kinnipidamisasutuses, kas aegumine peatub selleks ajaks?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Mõne muu süüteo eest kinnipidamisasutuses viibimine ei katkesta ega peata väärteo eest määratud karistuse kustumise tähtaja kulgemist ning väärteo eest määratud rahatrahviline karistus kustub 1 aasta möödumisel karistuse kandmisest e. trahvi täieulatuslikust tasumisest.
 

Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kui naaber minu auto pidevalt kinni pargib?11.11.2016

Tere. Mul on probleem naabriga, kes pargib mind pidevalt kinni. Kui ma koju jõuan, läheb ja sätib pärast oma auto nii, et autoninade vahele jääb vaevalt kämbla jagu ruumi. Ei ole võimalik ümber auto käia, ega nt elementaarselt kapoti kallal käia jne. Tegu on järjepidev. Kuidas inimest mõjutada, et selline asi lõppeks? Kas pöörduda politsei poole, inimesele ukse taha ma ju ei hakka iga kord käima.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmajärjekorras tuleks proovida probleemist rääkida ja küsida, mis on sellise käitumise põhjus ning püüda leida lahendus või kompromiss. Politsei sekkumine ei pruugi tulemust anda, kuivõrd LS § 92 lg-s 2 loetletud aluste puudumise korral ei ole sõiduki teisaldamine võimalik ja otsest väärteokoosseisu esitatud kirjelduse pinnalt ka ei nähtu.
 

Küsimus: Kas on lubade tegemise keeld, kui sõitsin punase tulega üle tee am-kategooria lubadega?09.11.2016

Tere! Kas mul on võimalik minna arki ja taotleda b-kategooria juhiload, kui ma sain trahvi 36 eurot am-kategooria sõidukiga, punase tulega tee ületamise pärast?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Fooritule rikkumise eest määratud karistus ei mõjuta juhtimisõiguse saamist ja esmase juhiloa väljastamist.
 

Küsimus: Kas ka hoiatustrahvi saamine mõjutab esmaste lubade vahetamist ning pean uuesti sooritama teooriaeksami?08.11.2016

Tere,
Ületasin 50km/h alas 3km/h kiirust, mille fikseeris liikluskaamera. Kas ka hoiatustrahvi saamine mõjutab esmaste lubade vahetamist ning pean uuesti sooritama teooriaeksami?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Hoiatustrahv ei ole karistus ning seda ei kanta karistusregistrisse. Juhtimisõiguse saamist, samuti esmaste juhilubade vahetamist mõjutab üksnes karistusregistrisse kantud karistus. Seega hoiatustrahv esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu ei mõjuta.
 

Küsimus: Kas tohib autoga sõita, kui tehnoülevaatus on peatatud?03.11.2016

Kas tohib autoga sõita, kui tehnoülevaatus on peatatud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tehnoülevaatuse peatamise mõistet kehtiv õigus ei tunne. Tehnoülevaatus on kas läbitud või läbimata. Lisaks võidakse sõiduk saata erakorralisele ülevaatusele, kui sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust või kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
KUi sõiduk on tunnistatud omal jõul sõitmiseks kõlbmatuks (sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus), tuleb pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.
 

Küsimus: Kas võin sõita, kui kohtuotsusega nagu ei tohiks, kuid maanteeameti register näitab, et load kehtivad?02.11.2016

Tere,

Lisakaristusena võeti ära kuueks kuuks juhtimisõigus, esmalt kohtuvälise menetleja poolt ning hiljem kinnitas seda otsust ka kohus.
Siit nüüd küsimus: otsuse kohaselt peaks olema juhtimisõigus juba mõnda aega peatatud, samas näitab maanteeameti juhtimisõiguse kontroll, et juhiluba on kehtiv ning ka juhtimisõigus kehtib (nii kaua kui kehtib tervisetõend).
Kui ma nüüd autoga sõidan ja juhtutakse mind kontrollima, mis siis saab? Iseenesest maanteameti info kohaselt on ju mul juhtimisõigus alles ja juhiluba on kah enda käes veel (kuna maanteametilt ei ole kurja kirja saanud, et selle loovutama peaksin, ei ole ma seda ka teinud).

Tervitustega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Üldiselt on nii, et kui isikult on mootorsõiduki juhtimise õigus karistusena ära võetud, on sõiduki juhtimise keeld rakendatud karistusotsusega, mille jõustumisel on isik kohustatud keeldu täitma. Nimelt on kõik isikud kohustatud täitma kohtuvälise menetleja või kohtu jõustunud otsust või määrust (VTMS § 200). Seega on isik keeldu rikkunud, kui ta juhib sõidukit peale otsuse jõustumist. Vastutusest vabanemiseks peaks isik tõendama, et ta ei olnud jõustunud keelust teadlik ja see teadmatus oli talle vältimatu.

Seadus näeb ette, et jõustunud otsus või määrus tuleb ka täitmisele pöörata, mis juhtimisõiguse äravõtmise osas tähendab juhtimisõiguse kehtetuks tunnistamise märkuse tegemist liiklusregistrisse, kuid eelöeldu ei tähenda, et peale otsuse jõustumist sõiduki juhtimine poleks käsitletav keelu rikkumisena ja seeläbi väärteona.