Liiklusõigus

[pealkirja vaade|avatud vaade]
[uuemad enne|vanemad enne]
[10|20|30]

Küsimus: Kas takso võib eirata märki 331 koos lisatahvliga "ainult ... firma loal", et võtta klient peale, teadmata kas klient on firmaga seotud?01.03.2017

Tere,
Kas ühistransport (takso) võib eirata märki 331 koos lisatahvliga "ainult nn firma loal", et võtta klient peale või paha panna (korraks petumine)? Teadmata kas klient on nn firmaga seost (haigla, bussijaam jne).

Ühistranspordiseadus
§ 3. Bussivedu ja taksovedu
(2) Taksovedu on teeliikluses sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta või sõitjale tellitud kohta järele sõitmine taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, samuti selle sõidukiga taksopeatuses või sõitjaga kokkulepitud kohas sõitja ootamine.
Kas politseil on alust sellises olukorras teha trahv või hoiatada.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui LM 331 on kehtestatud tingimuslikult ja märgi alt edasi sõitmine on lubatud lisatahvlil näidatud sõidukitele, siis peab ka juht olema suuteline tõendama erandis näidatud tingimuse esinemist e. antud näite puhul loa olemasolu. Kui lisatahvlil ei ole nõutud kirjalikku luba, siis võib luba olla mistahes vormis sh ka suuline, näiteks pädeva isiku poolt tehtud väljakutse taksole. Loa puudumisel on tegemist liiklusmärgi nõude eiramisega, mis on vaadeldav väärteona.
 

Küsimus: Kuidas pean linnaametile tõestama, et kukkusin ja lõhkusin telefoni hooldamata libeda linnatänava tõttu?01.03.2017

Tere
Laupäev kell 11.50 kõndis koos enda sõbraga läbi linnapargi teel, kus oli tee lumine, jalajälgi polnud. Järsku libisesin, kuna õrna lume all oli väga libe jää ja kukkusin, lõin ära enda sabakondi ja telefoni ekraan mõranes. Pargi teed olid lumest ajamata ja liivatamata-soolatamata. Pöördusi linnahooldusametisse, kus vastati mulle, et pean kõike tõestama jne. Olin teinud pildid ka, kuidas on seal tee libe, lumine, liivata ja enda kukkumisjäljest ja ikka öeldi, et nemad ei tea, kas telefon läks seal katki, öeldi isegi, et äkki ma kaklesin kellegiga seal ja selle käigus lõhkusin telefoni ära. Peale seda käisin fikseerisin politseis sündmuse ära ja öeldi, et kohtupoole pöörduda. Kuidas peaksin edasi käituma, kuidas saan tõestada veel, et see sündmus toimus ja selle käigus soovin kahjunõuet linnalt? Telefoniks on Iphone 6. Kuidas ma saan panna linnahooldusameti siis fakti ette, et teed olid ometigi hoolitsemata ja selle tõttu vigastasin ennast ja ka lõhkusin telefoni.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Lisaks tehtud fotodele võivad abiks olla tunnistajate ütlused (kui kukkumisele oli pealtnägijaid), samuti oleks kasuks tulnud kukkumiskohast kukkumisest teatamine hädaabinumbril (kiirabi väljakutse, politsei väljakutse kahju põhjustamise faktis). Kui tõenditeks on üksnes enda ütlused ja fotod, siis võib ka neist piisata, kuid lõpliku hinnangu sündmuse tõendatusele annab vaidluse korral kohus ja kuidas kohus tõendeid hindab, on üsna keeruline ette prognoosida. Võlaõigusseaduse § 1050 kohaselt ei vastuta kahju tekitaja tekitatud kahju eest, kui ta tõendab, et ta ei ole kahju tekitamises süüdi. Eelöeldu tähendab seda, et kahju saanud isik peab tõendama kahju tekitanud sündmuse toimumist, teeomanik peab tõendama kahjunõudest vabanemiseks lisaks neile vastuväidetele, mis tal võivad olla seoses sündmuse endaga ka seda, et ta ei ole kahju tekitamise süüdi (tee polnud libe, telefon oli enne katki, isik kukkus oma hooletuse tõttu jms võimalikud vastuväited).
 

Küsimus: Kui kaua võib politsei menetleda, kes on liiklusõnnetuses süüdi?23.02.2017

Toimus liiklusõnnetus detsembris. Kohal käis ka politsei. Kohapeal osapooled süüdlase osas kokkuleppele ei saanud. Küsimus siis sellest tulenevalt, kui kaua võib sellise õnnetuse menetlemisele aega minna?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Eeldades, et tegemist oli liiklusõnnetusega, kus inimesed raskeid tervisekahjustusi ei saanud ja kahju piirdus varakahjuga, toimub liiklusõnnetuse menetlemine väärteomenetluse korras. Väärteomenetlust võib toimetada kuni väärteo aegumistähtaja saabumiseni. Väärtegu aegub, kui selle lõpuleviimisest (liiklusõnnetuse toimumisest) on möödunud 2 aastat. Üldjuhul jõuab menetleja otsuse tegemiseni siiski varem. Eriti keerukate ja ebaselgete juhtumite korral või juhul, kui mõni osaleja on sündmuskohal lahkunud, võib sündmuse menetlemine kesta ka eelimetatud 2 aastat täis. Kahe aasta möödumisel lõpetatakse väärteomenetlus aegumise tõttu.
 

Küsimus: Kuidas selgust saada, miks määrati ootamatult hoiatustrahv kus seni ei ole probleeme olnud?23.02.2017

Tere,
paluks Teie arvamust, kas hoiatustrahv määrati õigustatult.
Kasutan Google Maps-i näitena: https://www.google.com/maps/@59.3986659,24.6853074,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5xXd4athhJauaXShI4-JWw!2e0!7i13312!8i6656?hl=et

Minu valduses olev sõiduk parkis kohas, kus pildil asub rohelist värvi Citroen (kõige eespoolsem sõiduk).
Süüks märgiti, et olen rikkunud LS §21 lg 4 p 4 ning LS § 20 lg 3-e. Täpsustan, et tegu õuealaga.
Küsimus tekkis sellepärast, et antud kohas mitmed aastaid korduvalt pargitud ning probleeme ei ole siiani tekkinud.
Lugupidamisega

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 21 lg 4 p 4 kohaselt ei tohi parkida teekattele märgitud parkimiskohtade kõrval. Fotolt nähaolevalt on roheline sõiduk just selliselt pargitud. Kui ka Teie sõiduk oli niimoodi pargitud, siis on tegemist LS õ 21 lg 4 p 4 keelu rikkumisega ja trahv on õigustatud.

Viide LS § 20 lg-le 3 ei ole asjakohane.

Asjaolu, et varem ei ole kedagi nimetatud kohas trahvitud, ei tähenda, et senine käitumine oleks olnud õige või et järelevalveametnikud jäävadki sellest kohast alatiseks eemale.
 

Küsimus: Mida teha, kui autokool, mille läbisin, on pankrotis ja ma ei saa omale vajalikke tõendeid?23.02.2017

Tere,
Autokool, milles läbisin teooriakursuse ning kümned sõidutunnid, on pankrotistunud. Kuidas peaksin käituma, kui mul pole võimalik autokooliga ühendust saada?
Soovin, et autokool väljastaks tõendi läbitud teooriakursuse ja sõidutundide kohta ning tagastaks mu tervisetõendi.

Aitäh

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Pankrotimenetlust viib läbi pankrotihaldur. Seega võite proovida pankrotihalduriga kontakteeruda ja tema kaudu leida murele lahendus.
 

Küsimus: Kas võib teha vasak- ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stoppjoone?23.02.2017

Pealkirjas kirjeldatud situatsioonist näide: https://www.youtube.com/watch?v=qteMHLkwqPg.

Küsimuseks on kas võib teha antud ja ka analoogsetes kohtades vasak ja parempööret, ületades jalakäijate foori keelava tule korral stopjoone/stoppmärgi.
LS § 35 lg10 kohustab antud situatsioonis peatuma märgi/joone/foori ees kui soovitav sõidusuund on üle ülekäiguraja.
Kas pöörded, vasakule-paremale on lubatud, seaduse järgi ju keelatud pole? Sooviks vastust jah-ei ja ka kommentaari.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Minu tõlgendus LS § 35 lg-le 10 on selline, et stoppjoonest tuleb lähtuda, kui foor keelab sõita ülekäigurajale. St, kui enne ülekäiguraa on võimalik sooritada kõrvalepööre ja liikluskorraldusvahendid sellist pööret iseenesest ei keela, ei pea stoppjoone ees seisma, vaid võib pöörde sooritada analoogiliselt videos näidatuga. Kui pööramiseks tuleb aga ületada ülekäigurada, siis on stoppjoonest edasi sõitmine foori keelava tule korral keelatud.
 

Küsimus: Kas politseiauto võib sõita ilma sisselülitatud vilkuriteta näiteks pargis või seista peatamise keelu märgi all?16.02.2017

Kas politseiauto võib sõita ilma sisselülitatud vilkuriteta näiteks pargis või seista peatamise keelu märgi all?
§ 45 (11) annab võimalus aga ei räägi, et peab midagi sisselülitatud olema, sellest juba räägib § 84 (2)
§ 45. Sõiduki asukoht sõites
(11) Eritalituse sõidukiga tohib sõita kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal ning peatuda ja parkida kohtades, kus parkimine ja peatamine on keelatud, või kõnniteel, jalgteel, jalgrattarajal, jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel, ohutussaarel ja eraldusribal juhul, kui täidetakse tööülesandeid ja ülesande täitmine sõiduteelt ei ole võimalik. Eritalituse sõiduki juht peab sõitmisel ja sõiduki peatumisel või parkimisel tagama liikluse ohutuse ning peatatud või pargitud sõiduk ei tohi takistada teisi liiklejaid.


§ 84. Eritalituse sõiduk
(2) Alarmsõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud sinine vilkur või sinine märgutuli koos erilise helisignaaliga või helisignaalita, võib avaliku võimu ülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse 2. peatükis sätestatud nõuetest, välja arvatud §-des 69 ja 70 sätestatud nõuded.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 45 lg 11 lisamise mõte seadusesse oli minu teada see, et võimaldada eritalituse sõidukitel lihtsustatud korras sättes nimetatud liiklusrajatistel paiknemist ilma, et nad peaksid erisignaale kasutama. LS §de 45 ja 84 sõnastus ei ole siiski ehk kõige õnnestunum selle eesmärgi edasiandmiseks.
 

Küsimus: Kas lubade tagasi saamiseks pean enne ka trahvi ära maksma?16.02.2017

Tere, Sain üleeelmise aasta lõpus load. Aga kahjuks võeti load mul ära poole aasta pärast, joobes juhtimise eest. Nüüd pean tegema järelkoolituse ja minema ARK-i. Kas selleks, et load tagasi saada, pean ka trahvi ära maksma, sest sooritama pean ARK-is mõlemad eksamid. Kas teahv takistab?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uute eksamite sooritamist tasumata trahv ei takista.
 

Küsimus: Kuidas saada juhiload, kui olen lubadeta sõidu eest aasta jooksul kaks korda vahele jäänud, aga töö sõite vaja kogu aeg teha?16.02.2017

Juhtisin sõidukit ilma juhtimisõiguseta, viimase 12 kuu jooksul olen karistatud 2 korral. Kas ma saan mingi avaldusega taotleda juhtimisõigust kuna vajan juhtimisõigust, et liigelda üle eesti, töötan ehitusel ja liigun väga palju. Aastas on kuni 200 objekti üle eesti. Olen varem üritanud ark'is eksamit sooritada, sõidueksam jäi sooritamata ning oli vaja tööalaselt teha väiksed sõidud.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmase juhiloa saamiseks ja juhtimisõiguse taotlemiseks ei tohi taotlejal olla karistusi liikluskuritegude eest ega ka teatud liiklusväärtegude või korduvate väärtegude eest. Juhtimisõiguseta sõit on üks neist väärtegudest, mille eest karistuse olemasolul juhtimisõigust taotleda ei saa. Kehtiva seaduse kohaselt (LS § 106) peate juhtimisõiguse taotlemiseks ootama, kuni karistusandmed kehtivate karistuste osas kantakse arhiivi. Seda tehakse, kui määratud karistuse kandmisest (trahvi tasumisest või aresti ära kandmisest) on möödunud 1 aasta. Teisisõnu - tasuge trahvid ja katsuge 365 päeva pidada vastu ilma autorooli istumiseta. Juhtimisõiguse varem saamiseks tuleb muuta seadust, st teist teed juhiluba varem kätte saada ei ole.
 

Küsimus: Kas pärast karistust saan kohe minna lubade eksamit tegema või pean ka autokooli minema?13.02.2017

Mul tühistati juhtimisõigus "vahtralehe" ajal seoses alkoholijoobega sõitmisega. Load võeti 7 kuuks + 1,5 aastat tingimisi. Kas ma saan kohe peale 7 kuud minna registrikeskusesse eksamitele või pean uuesti autokooli minema, (lisakoolitusest olen teadlik).

Ette tänades

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 106 lg 6 kohaselt kui esmase juhiloa omajal on juhtimisõigus karistusena ära võetud, tunnistatakse tema esmane juhiluba kehtetuks. Uut esmast juhiluba ja juhtimisõigust saab ta taotleda peale järelkoolituse läbimist ja teooria- ning sõidueksami edukat sooritamist.

Autokoolis kursustel uuesti käima ei pea.